Заступника директора з навчально-виховної роботи початкової школиСторінка2/2
Дата конвертації16.03.2017
Розмір0.52 Mb.
1   2

Довідник завуча: планування


I. ПЛАНУВАННЯ

1. Заступник директора комплектує класи.

2. Складає разом із директором школи план роботи школи на рік, навчальні півріччя.

3. Керує складанням тематичних планів учителів, затверджує їх. Систематично контролює складання поурочних планів і дає вказівки про якість цих планів, учить планувати навчальний процес.

4. Складає розклад уроків і позакласних занять, розклад консультацій та інших додаткових навчальних занять для учнів.

5. Організує заміну вчителів, які не вийшли на роботу, веде книгу обліку заміщених уроків. Веде та підписує табель для нарахування заробітної плати вчителям.

6. Відвідує уроки, консультації, класні виховні заходи, аналізує їх, дає методичні вказівки. Як правило, завучі повинні здійснювати 6-8 контрольних процедур у тиждень (перевірка уроків, класних журналів, факультативів тощо).

7. Організує та контролює застосування на уроках ТЗН.

8. Разом із директором школи складає графік внутрішньошкільного контролю, що включає різного роду перевірки навчальних досягнень учнів, терміни перевірок, відповідальних за перевірку, підсумкове оцінювання.

9. Контролює виконання навчальних програм.

10. Організує методичну роботу у школі, узагальнення й поширення педагогічного досвіду.

11. Перевіряє ведення класних журналів. щоденників, зошитів учнів.

12. Здійснює контроль успішності й поведінки учнів.

13. Контролює виконання рішень і постанов, що відносяться до сфери діяльності завуча.

14. Здійснює особистий контроль над групою учнів з низькою успішністю або відхиленнями від норм поведінки.

15. Допомагає в роботі виробничої комісії місцевого комітету.

16. Організує самоосвітню роботу вчителів.

17. Приймає відвідувачів.Організаційні та методичні документи

1. План роботи школи, у тому числі графік навчального процесу та внутрішньошкільного контролю.

2. Розклад навчальних занять.

3. Графік написання контрольних робіт.

4. Плани роботи методичних об'єднань.

5. Графік роботи гуртків.

6. Режим дня.

7. Правила внутрішньошкільного розпорядку для учнів.

8. Єдиний орфографічний режим.

9. План роботи батьківського лекторію.

10. План проведення традиційних заходів.

11. Тематичні плани.

12. Плани класних керівників.

13. Журнал обліку відвідуваності школи учнями.Документація завуча школи

1. Графічне планування:

а) розклад уроків;

б) розклад гурткових занять;

в) графік контрольних робіт;

г) розклад роботи вихователів ГПД;

д) розклад роботи шкільних, районних семінарів, нарад;

е) графік занять учителів на міських курсах.

2. Папки:

а) план роботи школи;

б) план роботи завуча на рік, на місяць (на тиждень);

в) план роботи М/ПРО, наступності в д/с;

г) копії відомостей на зарплату;

д) реєстрація замін;

е) інструкції, накази (картотеки на них);

ж) зведення успішності за роками;

з) методична робота: плани, протоколи.

3. Журнали:

журнал пропусків і заміни уроків (пронумерований, скріплений підписом директора школи та печаткою школи).4. Зошити:

а) щомісячне планування роботи завуча;

б) запис відвіданих уроків (краще на окремих аркушах);

в) облік підвищення кваліфікації та самоосвіти;

г) індивідуальні співбесіди з учителями;

д) наради у школі, районі. Тести, аналізи адміністративних, районних і міських контрольних робіт;

е) списки учнів - за класами, секції, гуртки, ГПД;

ж) перевірка класних журналів: • виконання програми;

 • контрольні та практичні роботи;

 • екскурсії;

 • ТЗН;

 • домашнє завдання - кількість та якість;

 • позакласне читання;

 • опитування учнів, опитування учнів з низькими навчальними досягненнями;

 • перевірка щоденників, зошитів, навчальних планів.

Відвідуваність учнів (щоденний контроль відвідуваності «важких» учнів).

Рух учнів, первинний запис дітей. Узагальнення досвіду школи, передового досвіду.Тижнева циклограма заступника директора школи

ПОНЕДІЛОК

Робота з педагогічними кадрами: педради, наради при директорі, при завучі, інструктивно-методична нарада, педчитання, науково-практичні конференції. Відвідування уроків (1).ВІВТОРОК

Методичний день: засідання методради, М/О, кафедр та ін. Перевірка зошитів, робота з бібліотекою, з нормативними документами. Відвідування уроків (1).СЕРЕДА

День роботи з дитячими колективами: засідання учкому, підготовка марафонів, злетів, олімпіад. Індивідуальна робота з учнями. Відвідування уроків (1-2).ЧЕТВЕР

Виробничі наради, рейди з перевірки стану кабінетів. Робота зі щоденниками й особистими справами учнів, ГПД, факультативи, гуртки. Робота з молодими фахівцями. Відвідування уроків (1).П'ЯТНИЦЯ

Робота з батьками: зустрічі, засідання комітетів, організація консультацій для батьків. День нарад у районі (третя п'ятниця місяця).План роботи завуча початкових класів

I. Основні напрями в роботі

Школа здійснює свою діяльність за такими напрямами:

1. Робота педагогічного колективу з виконання Закону «Про освіту».

2. Робота з педагогічними кадрами та підвищення їхньої кваліфікації.

3. Керівництво навчально-виховним процесом.

4. Система внутрішньошкільного процесу.

5. Спільна робота школи, родини, громадськості.

6. Педагогічна пропаганда.

7. Зміцнення матеріальної бази.

8. Фінансово-господарська діяльність.

9. Організаційно-педагогічна діяльність.

II. Робота з виконання закону «Про освіту»

1. Провести облік дітей мікрорайону (рейд по всеобучу).

2. Скласти список шестиліток.

3. Перевірити обліковий склад учнів за класами.

4. Перевірити забезпеченість підручниками

5. Провести організаційні батьківські збори в перших класах.

6. Провести батьківські збори за підсумками першого навчального тижня в перших класах.

7. Організувати безкоштовне харчування, зібрати документацію.

8. Організувати матеріальну допомогу родинам, які її потребують.

9. Записати учнів у 1-й клас.

10. Організувати групи та класи подовженого дня.

11. Виявити учнів, які не відвідували дитячий садок.

12. Організувати контроль безкоштовного харчування.

13. Проводити роботу з «важкими» дітьми та родинами:

а) створити картотеку на «важких» учнів;

б) проводити індивідуальні бесіди з учнями та їхніми батьками;

в) обстежувати вдома «важких» учнів»;

г) організувати контроль відвідуваності, успішності, поведінки учнів;

д) організувати контроль відвідуваності «важких» учнів ГПД, гуртків, їх участі в позакласних заходах;

е) організувати контроль роботи вчителя на уроці та в позаурочний час;

ж) залучити батьківський комітет до роботи з «важкими» дітьми.

14. Організувати щоденний контроль відвідуваності уроків.

15. Організувати контроль здійснення медичного нагляду та стану здоров'я:

а) оформлення «сторінок здоров'я» у класних журналах;

б) обстеження хворих дітей психоневрологом;

в) навчання вдома.

16. Провести обстеження дітей медико-педагогічною комісією.

III. Робота з педагогічними кадрами, підвищення їхньої кваліфікації

1. Скласти картотеку на вчителів і вихователів.

2. Скласти перспективний план підвищення кваліфікації вчителів через ВНЗ, лекції-консультації.

3. Організувати роботу з молодими фахівцями (індивідуальні бесіди та консультації, надання практичної допомоги, наставництво).

4. Продовжити роботу педагогічного колективу з теми. Поширити й узагальнити досвід учителів школи:

а) відкриті уроки;

б) виступ на педраді, М/О;

в) взаємовідвідування уроків;

г) нагромадження практичного матеріалу.

5. Здійснювати керівництво методичною роботою:

а) забезпечити методичне об'єднання рекомендаціями зі змісту й організації методичної роботи;

б) скласти графік відвідування уроків, графік взаємовідвідування уроків;

в) надавати методичну допомогу у проведенні відкритих уроків, відкритих занять у ГПД, у складанні доповідей;

г) проводити індивідуальні бесіди з учителями з тематики самоосвіти;

д) провести інструктаж із правильного ведення документації М/О;

е) відвідувати уроки та заняття ГПД з метою надання методичної допомоги вчителям і вихователям.IV. Керівництво навчально-виховним процесом

1. Організація та проведення тематичних нарад при завучі:

а) інструктаж зі складання тематичного, календарного планування, планів виховної роботи, з ведення документації, про збереження підручників і зошитів;

б) про підготовку до шкільних педчитань з теми;

в) практична спрямованість методичної роботи у школі, про підготовку до огляду кабінетів;

г) організація, зміст, методика роботи зі слабовстигаючими учнями;

д) організація роботи з наступності 3-4-х класів;

е) організація повторення на уроках і в ГПД;

ж) про організацію роботи з майбутніми першокласниками;

з) про закінчення навчального року.

2. Розширення й поглиблення знань учнів з навчальних предметів у позаурочний час:

а) організація роботи предметних гуртків;

б) організація змісту занять за інтересами ГПД;

в) організувати зв'язок бібліотекаря з учителями з організації позакласного читання.

3. Позакласна виховна діяльність:

а) організація позакласних заходів;

б) методична допомога у проведенні свят.

4. Організація роботи з попередження й подолання недостатнього рівня навчальних досягнень:

а) індивідуалізація та диференціація навчання;

б) вивчення системи роботи над помилками;

в) організація перспективності навчання.

5. Посилення суспільно-корисної спрямованості уроків праці.

Профорієнтаційна робота:

а) здійснення міжпредметних зв'язків;

б) організація виставок творчих робіт учнів.

V. Спільна робота школи, родини та громадськості. Педагогічна пропаганда

1. Індивідуальна робота з «важкими» учнями та родинами.

2. Індивідуальні бесіди з батьками учнів.

3. Тематика батьківських зборів.

4. Консультації для батьків учнів зі слабкими навчальними досягненнями.

5. Лекторій для батьків.

6. Зв'язок з опорним пунктом міліції.

VI. Система внутрішньошкільного контролю навчально-виховного процесу та реалізації нормативних документів

1. Контролювати виконання державних програм при відвідуванні уроків, перевірці класних журналів, зошитів і щоденників учнів.

2. Контролювати ведення документації.

а) перевірка класних журналів (один раз на місяць) з метою: • вересень - правильність оформлення журналів;

 • жовтень - відвідуваність уроків, система опитування, використання ТЗН;

 • листопад - об'єктивність четвертних оцінок, робота зі слабовстигаючими учнями;

 • грудень - виконання державних програм, система проведення письмових робіт;

 • січень - правила дорожнього руху, охорона здоров'я, відвідуваність, робота з учнями, які мають слабкі навчальні досягнення;

 • лютий - система опитування, ТЗН, кіноуроки, предметні уроки;

 • березень - виконання державних програм, відвідуваність;

 • квітень - система повторення, робота зі слабкими учнями;

 • травень - правильність оформлення, виконання державних програм;

б) перевірка робочих зошитів з метою:

І чверть - дотримання єдиних орфографічних вимог;

II чверть - грудень - система роботи над помилками, перевірка обсягу класних і домашніх робіт;

III чверть - лютий - робота над каліграфією, дотримання норм оцінок, види письмових робіт;

ІV чверть - квітень - система роботи над помилками, індивідуальна робота;

в) перевірка зошитів для контрольних робіт (один раз на чверть) з метою: • вересень - наявність, правильність оформлення;

 • грудень - робота над помилками, дотримання норм оцінок, види контрольних робіт;

 • березень - дотримання норм оцінок та єдиного орфографічного режиму;

г) перевірка тематичних і календарних планів;

д) перевірка щоденників спостережень з метою:

жовтень, листопад, квітень - робота учнів зі щоденником спостережень;

е) перевірка особистих справ з метою правильності оформлення;

ж) перевірка щоденників учнів з метою:


 • жовтень - правильність ведення, єдиний орфографічний режим;

 • січень - робота вчителів і батьків зі щоденниками;

 • березень - робота вчителів і батьків зі щоденниками, норма домашніх завдань;

 • травень - перевірка правильності ведення щоденників.

3. Контролювати рівень викладання.

а) відвідувати уроки з метою: • вивчення роботи вчителів зі слабовстигаючими учнями;

 • активізація методів навчання на уроці;

 • організація самостійної роботи на уроці;

 • виховна спрямованість уроку;

 • диференціація й індивідуальна робота на уроці;

 • використання матеріалів кабінету на уроці;

 • сполучення індивідуального опитування з фронтальною роботою класу;

 • розвиток навичок усних обчислень;

 • розвиток логічного мислення;

 • творча активність учнів на уроці і т. д.

4. Контролювати рівень навчальних досягнень учнів:

 • 1-3-й класи - математика - усні й письмові обчислювальні навички (15 хвилин);

 • 1-3-й класи - математика - уміння вирішувати задачі;

 • 1-і класи - рідна мова - підсумковий диктант;

 • 2-і класи - рідна мова - диктант;

 • 2-і класи - рідна мова - «склад слова». Тематична перевірка;

 • 3-і класи - російська мова - диктант;

 • 3-і класи - рідна мова - «склад слова». Тематична перевірка;

 • 1-і класи - читання - перевірка техніки читання;

 • 3-і класи - читання - перевірка техніки читання;

 • 2-3-і класи - природознавство.

За результатами контрольних робіт зробити аналіз. Виділити типові помилки, причини їх виникнення, шляхи ліквідації.

5. Контролювати роботу ГПД.

6. Проводити наради вчителів при завучі за результатами контролю:

а) про підготовленість учнів 1-х класів до школи;

б) про результати перевірки документації;

в) про результати роботи зі слабовстигаючими учнями на уроці;

г) про підсумки успішності за перше півріччя;

д) про підсумки проведення шкільних і районних педчитань;

е) про результати огляду кабінетів;

ж) про роботу з наступності (3-і, 4-і класи за результатами контрольних робіт).

7. Контроль методичної роботи:

а) відвідування всіх засідань М/О;

б) контроль ведення документації М/О;

в) контроль виконання плану роботи М/О.

8. Контроль виховної роботи:

а) складання графіка позакласних заходів і контроль його виконання;


б) контроль гурткової роботи у класах і ГПД (вересень, лютий).

VII. Зміцнення матеріальної бази

1. Оснащення ГПД меблями, іграми, необхідним устаткуванням.

2. Оснащення класів-кабінетів необхідним устаткуванням (ТЗН, дидактичними матеріалами і т. д.).

3. Оснащення кімнати з праці.VIII. Фінансово-господарська діяльність

1. Вести облік заміщення уроків.

2. Складати табель уроків.

3. Вести облік безкоштовного харчування.IX. Основні організаційні та педагогічні заходи

1. Складання розкладу уроків.

2. Розподіл класних і групових кімнат.

3. Комплектування класів і груп.

4. Складання графіка обслуговування класів, шкільної їдальні.

5. Складання графіка роботи ГПД.

6. Організація педчитань.

7. Підготовка до нарад при завучі, директорі.

8. Підготовка до педрад.

Орієнтовний план роботи завуча за місяцями


ВЕРЕСЕНЬ

Загальні питання.

1. Оформлення вчительської.

2. Оформлення журналів, графіків, складання розкладу.

3. Перевірка тематичних планів.

4. Бесіди з учителями про ведення журналів.

5. Знайомство з новими вчителями.

6. Особисті справи учнів.

7. Розклад факультативних гуртків.

8. Плани, списки гуртків, секцій, ГПД, заяви, накази.

9. Підвищення кваліфікації.

10. Питання про підручники.

11. Оформлення журналу відвідуваності «важких» учнів.

12. Нарада вчителів, які працюють у 4-5-х класах (наступність).

13. Під строгий контроль роботу зі слабкими учнями.

14. У щоденники учнів уклеїти лист для обліку позакласного читання.

15. Харчування учнів.

16. Відвідування уроків із другого дня.

17. Глибоке «зондування» знань учнів на початок навчального року, контрольні роботи, техніка читання. Індивідуальна робота під суворим контролем.

18. Організація занять удома.

19. Засідання М/О.

20. Організація чергування по школі (учителів).

21. Глибокий медичний огляд учнів.

22. Бесіда з учителями про ПДД.

23. Графік контрольних робіт.

24. Співбесіда за програмами (запитаннями з пояснювальних записок).

25. Складання перспективного плану перепідготовки вчителів:

співбесіда із самоосвіти;

перевірка наявності підручників;

організація індивідуального навчання вдома;

підготовка до здачі ОШ-1;

тарифікація.

26. Наказ про розподіл годин по ГПД (консультації).

27. Списки учнів для занять лікувальною фізкультурою.

ЖОВТЕНЬ

1. Бесіда з учителями про роботу з «важкими» дітьми.2. План закінчення першої чверті.

3. Перевірка збереження підручників.

4. Перевірка індивідуальної роботи з учнями.

5. Попередні підсумки успішності.

6. Картотека на «важких» учнів. Індивідуальні бесіди з «важкими» учнями та їхніми батьками. Обстеження вдома.

ЛИСТОПАД


1. Відвідування уроків читання з метою перевірки робіт з відпрацьовування техніки читання та звуколітерного аналізу слова.

2. Контроль єдиного орфографічного режиму.

3. Аналіз роботи за першу чверть.

4. Перевірка класних журналів, «сторінка здоров'я» (систематика роботи вчителя, урахування рівня навчальних досягнень учнів).

5. Перевірка тематичних і поурочних планів.

6. Перевірка зошитів, щоденників.

7. Увага слабовстигаючим учням (відвідати ряд уроків, оцінити їхній рівень, методику повторення, визначити групи відстаючих).

8. Підготовка до педчитань.

9. Підбиття підсумків роботи з молодими фахівцями.

10. Педагогічна рада за підсумками першої чверті.

11. Огляд кабінетів (1-й тур).

12. Батьківські збори.

13. Вивчення системи роботи над помилками.

ГРУДЕНЬ


1. Організація обліку знань (перевірка журналів, відвідуваності уроків, бесіда з учителями про дітей, які викликають занепокоєння).

2. Робота з бібліотекою з позакласного читання.

3. Техніка читання в 1-х класах.

4. План закінчення першого півріччя.

5. Попередня педагогічна рада.

6. Підготовка матеріалів про відвідані уроки, перевірка журналів. Контроль відвідування ГПД «важкими» дітьми, їхня участь у позаурочній роботі.

7. Обстеження хворих дітей психоневрологом. Покази медико-педагогічної комісії. ППО. Відкриті уроки, виступи, взаємовідвідування.

СІЧЕНЬ


1. Організація праці та відпочинку вчителя в зимові канікули (оформлення кабінетів).

2. Підсумки першого півріччя (яка робота пророблена вчителем з реалізації рекомендацій), які задачі поставив учитель на друге півріччя.

3. Бесіда зі слабовстигаючими дітьми, перевірка їхніх навчальних досягнень.

4. Обстеження учнів:

які уроки викликають труднощі?

чим живе клас?

як допомагають товариші?

що читають?

5. Педагогічна рада за підсумками першого півріччя.

6. Перевірка зошитів учнів. Аналіз.

7. Перевірка взаємовідвідування уроків.

8. Батьківські збори.

9. Заповнення бланка замовлення бібліотекаря.

10. Складання розкладу. Видання наказів про заборону ходити за лижами додому, про виділення чергового з червоним прапорцем при переході дороги.

11. Перевірка навчальної програми.

12. Організація роботи з наступності 4-5-х класів.

ЛЮТИЙ

1. Перевірка учнівських зошитів.2. Складання графіка перевірки:

зробити аналіз, як учитель систематизує матеріал;

чи виділяє головне;

чи урізноманітнює види робіт;

які роботи даються для самостійної роботи;

характер домашніх робіт;

як учитель оцінює роботу учня.

3. Робота з відстаючими (відвідування уроків).

Мета: реалізація принципу індивідуального підходу до учнів. Наскільки глибоко вивчені причини відставання. Психологічний мікроклімат між учителем та учнем.

Питання повторення навчального матеріалу:

чи заклопотаний учитель ефективністю повторення;

чи формує навчання навички;

методи повторення (вибірково або поспіль);

чи виділяє вчитель головне;

чи приводить у систему знання шляхом порівняння, узагальнення, складання схем.

4. Перевірка уроків фізичної культури, планування робіт.

5. Перевірка журналів, якість оцінок, здача норм (списки, результати).

6. М/Об учителів початкових класів.

7. Перевірка дозування домашніх завдань.

8. Початок підготовки до нового навчального року.

БЕРЕЗЕНЬ

1. Виставка творчих робіт учнів (конкурс малюнків, муніципальні олімпіади та ін.).

2. Тиждень дитячої книги.

3. Огляд кабінетів.

4. План закінчення третьої чверті.

5. Попередня педрада.

6. Батьківські збори.

7. Складання й затвердження плану весняних канікул.

8. Підсумки лижної підготовки.

9. Складання списків дітей, які не відвідували дитячих садків.

КВІТЕНЬ

Мета: як будують уроки вчителі наприкінці навчального року, чи приводять заняття в систему, міжпредметні зв'язки - який характер запитань учителя:чи відрізняється урок логічною структурою, чи виділяється головна частина;

чи ведеться повторення і як учитель прагне привести в систему матеріал.

1. Підбиття на М/Про підсумків перевірки.

2. Перевірка знань учнів (провести аналіз контрольних робіт).

3. Перевірка роботи факультативів, гуртків. Рейд всеобуча.

4. Підготовка до запису дітей у 1-й клас.

ТРАВЕНЬ

1. Підготовка до аналізу роботи за рік. Підбити підсумки:скільки відвідано уроків у одного вчителя;

скільки уроків було незадовільних, причини;

в якій чверті найбільша кількість відвіданих уроків.

2. Порівняти результати виконання навчальної програми.

3. Співбесіди з учителями:

чи відбулися за рік які-небудь зміни з учнями;

чи виконані задачі, що були поставлені на початку навчального року. Перевірка щоденників, журналів. Підсумки перевірки. Аналіз.

4. Підготовка матеріалів за результатами аналізу роботи вчителів для їхнього заохочення.

5. Підсумки роботи бібліотеки: кількість читачів, їхня активність, уроки позакласного читання, огляд методичної літератури.

6. Підсумкові батьківські збори.

7. Складання загальношкільного плану.

8. План роботи М/О учителів початкових класів.

9. Підсумки самоосвіти.

10. Повідомлення про слабовстигаючих учнів.

11. Рішення про другорічників.

12. План закінчення навчального року.

13. Збір заяв у ГПД.

ЧЕРВЕНЬ


1. Звіти за рік.

2. Перевірка особистих справ (оцінки, характеристики, печатка, підпис).

3. Планування роботи на новий навчальний рік.

4. Підсумкова педрада.

5. Оформлення документації.

6. План з наступності і т. д.

Зміст роботи заступника директора з ВВП за місяцями

ВЕРЕСЕНЬ


Перший навчальний день. Відвідування уроків, перевірка техніки читання. Перевірка рівня знань за класами з метою визначення, як засвоїли учні матеріал минулого року (контрольні роботи з повторення). Провести збори в 9-му класі «Як треба вчитись». Привертання уваги до роботи учня на уроці, тренування уважності. Роль запису й конспектування. Домашня робота, значення режиму й ритму роботи. Пам'ять, розвиток пам'яті, її види. Як конспектувати, працювати з підручником. Створення кабінету-лабораторії для учня. Організація чергування по школі (учителів). Затвердження плану роботи на місяць (заступник директора). Глибокий медичний огляд учнів. Затвердити план факультативних занять і гуртків. Заявка на одержання навчальних фільмів на черговий місяць. Оформлення наказу на знову прибулих учнів. Співбесіда з учителями з приводу оформлення журналів. Бесіда з учителями про правила дорожнього руху. Графік лабораторних, практичних, контрольної роботи (контрольні роботи учнів зберігаються в учителя протягом року). Оформлення вчительської у зв'язку з новими рекомендаціями. Затвердження тематичних планів учителів і бесіда з учителями про нові програми (з питань пояснювальних записок). Знайомство та робота з молодими вчителями. Перевірка особистих справ учнів. Складання перспективного плану перепідготовки вчителів. Проведення співбесіди з учителями про самоосвіту. Перевірка наявності підручників у кожного учня. Організація індивідуального навчання вдома. Підготовка до здачі ОШ-1 (списки учнів по класах, кількість дівчинок і хлопчиків, рік народження, зведення про бібліотечний фонд, про кабінети). Тарифікація (розрахункова таблиця за навчальним планом). Наказ на завідування майстернями, на позакласну роботу, класне керівництво, наказ на розподіл годин ГПД (консультативних). Наказ на заступника директора з початкових класів. Списки учнів 9-10-х класів (кількість хлопчиків і дівчинок). Списки учнів, завірені лікарем, для лікувальної фізкультури. Організація харчування. Комплектування курсів облІППО.

ЖОВТЕНЬ


Співбесіда з класними керівниками про роботу з «важкими» учнями. Попередня педрада. План закінчення першої чверті (останній день чверті, виставляння оцінок, звіти вчителів, здача журналів, перевірка виконання навчальних програм). Перевірка збереження підручників, списків учнів (журналів), індивідуальної роботи з учнями.

ЛИСТОПАД


Підбиття попередніх підсумків успішності в 9-10-х класах. Аналіз роботи за першу чверть. Перевірка класних журналів (система роботи вчителя, облік знань, якість знань). Перевірка тематичних і поурочних планів. Перевірка роботи гуртків і факультативів. Перевірка самоосвіти. Увага до випускників (відвідати ряд уроків, оцінити їх рівень, методику повторення з 1 вересня). Виявлення відстаючих. Підготовка до науково-практичних конференцій і педчитань. Підсумки роботи з молодими фахівцями. Педрада за підсумками першої чверті. Підготовка до проведення олімпіад (наказ, відповідальні, терміни, підсумки). Огляд кабінетів. Батьківські збори.

ГРУДЕНЬ


Організація обліку знань (перевірка журналів, відвідуваності уроків, об'єктивність оцінки знань учнів). Бесіда з учителями про учнів, які викликають занепокоєння. Робота з бібліотекарем (робота з книгою). Техніка читання в 7-8-х класах. Підготовка до зустрічі з випускниками. План закінчення першого півріччя. Попередня педрада (15-18 грудня). Нарада учителів випускних класів (про накопичення оцінок, медалістів). Підготовка довідки про відвідані уроки, перевірку журналів.

СІЧЕНЬ


Організація праці вчителя в зимові канікули (оформлення кабінетів, дидактичний матеріал). Підсумки першого півріччя (яка робота пророблена вчителем з реалізації рекомендацій). Які задачі поставив учитель на друге півріччя. Проведення бесіди з учнями у випускних класах (які труднощі зустрічаються в роботі учня, які уроки викликають найбільші труднощі, чим живе клас, як допомагають товариші, що читають, поінформованість у подіях...). Педрада за підсумками першого півріччя. Перевірка зошитів учнів. Підбиття деяких підсумків роботи з нових програм. Перевірка взаємовідвідування уроків. Батьківські збори. Заповнення бланка замовлень в учколектор. Рейд всеобуча. Складання розкладу. Видання наказу (не відправлятися за лижами додому, не відносити лижі додому після уроків, виділяти чергового учня з червоним прапорцем при переході вулиць, підпис). Перевірка навчальної програми. Комплектування перших класів.

ЛЮТИЙ


Перевірка учнівських зошитів (контрольних робіт). Складання графіка перевірки. Проведення аналізу: як учитель систематизує матеріал? Чи виділяє головне? Чи урізноманітнює види роботи? Які роботи дає для самостійного виконання? Який характер домашньої роботи? Як учитель оцінює роботу учня?

Робота з відстаючими учнями. Реалізація принципу індивідуального підходу до учнів. Характер відносин між учителем та учнями. Питання повторення навчального матеріалу: чи стурбований учитель ефективністю повторення, чи формує вміння й навички? Методи повторення (вибірково або підряд). Чи виділяє головне? Чи приводить у систему знання шляхом порівняння, узагальнення, складання схем? Зустріч з випускниками. Перевірка уроків фізичного виховання: планування роботи, перевірити журнали з позакласної роботи, якість уроків, здача норм. Розміщення кадрів (на М/Об класи розподіляються між учителями). Перевірка дозування домашніх завдань із предметів. Підбиття підсумків муніципальних олімпіад. Підготовка до нового навчального року.

БЕРЕЗЕНЬ

Затвердження плану літньої роботи учнів: визначення об'єктів праці, складання плану проведення, плану походів, екскурсій та ін. на літній період. Приділення особливої уваги відвідуваності учнів. Виставка творчості учнів. Огляд кабінетів. Оформлення куточків з підготовки до іспитів. Розклад іспитів. Робота з інструкцією (провести нараду вчителів, збори учнів, збори батьків). План закінчення третьої чверті. Попередня педрада. Батьківські збори. Затвердження плану весняних канікул. Підсумки лижної підготовки (здача норм). Підсумки проведення олімпіад.

КВІТЕНЬ

Мета: як будують уроки вчителі наприкінці навчального року, чи приводять знання в систему, міжпредметні зв'язки. Який характер питань учителя? Чи відрізняється урок логічною структурою, чи треба привести в систему матеріал? Чи пишуть старшокласники реферати, доповіді з урахуванням пройденого? Наприкінці місяця підбиття підсумків цієї перевірки на нараді. Перевірка обліку знань учнів. Проведення аналізу знань учнів (моніторинг), контрольні попереджувальні роботи. Робота на пришкільній ділянці. Перевірка підсумкової роботи гуртків. Рейд всеобуча. Затвердження екзаменаційного матеріалу. Проведення наради вчителів з метою ознайомлення з інструкцією до іспитів. Перевірка стенда з підготовки до іспитів. Складання графіка відпусток.ТРАВЕНЬ

Перевірка планів. Підбиття підсумків: скільки відвідано уроків у одного вчителя, скільки усього уроків відвідано, скільки незадовільних (причини). У якій чверті була найбільша кількість відвідувань. Порівняти дані з результатами минулих років. Виконання навчальної програми. Проведення співбесіди з класними керівниками: чи відбулись які-небудь зміни з учнями за рік? Чи виконані задачі, що ставив класний керівник на початку навчального року? Перевірка щоденників. Підсумки роботи гуртків, факультативів, секцій, перевірка журналів (учні не повинні відвідувати три факультативи). Перевірка збереження складу учнів до кінця навчального року. Перевірка виконання програм з факультативів, наявність плану в учителя. Аналіз матеріалів, накопичених за рік (реферати, стінгазети, вечори). Наказ на заохочення вчителів. Підбиття підсумків роботи бібліотеки: як змінилась кількість читачів, кількість виданих книг у цілому і з предметів, як зріс книжковий фонд, яку методичну літературу придбала бібліотека, виставка літератури для вчителів, чи виступав бібліотекар перед учителями, чи задовольняє графік роботи бібліотеки. Підсумкові батьківські збори. Складання загальношкільного плану: переглянути, що повинен здати кожний учитель, план роботи М/О. Розподіл громадського навантаження на наступний навчальний рік. Підбиття підсумків самоосвіти вчителів. Консультації для вчителів із проведення підсумкових уроків. Перевірка підготовки до іспитів (практичні матеріали до білетів, затвердження розкладу, розклад консультацій, виписка з інструкції). Чи сповіщені батьки про те, що учні залишені на осінь. Затвердити розміщення класів, кабінетів. Закінчення навчального року. Документи про звільнення від іспитів.

ЧЕРВЕНЬ

Проведення іспитів. Звіти за рік. Перевірка особистих справ за рік. Планування роботи на наступний навчальний рік. Підсумкова педрада.Набір предметів і кількість годин усередині сфер довільні. Обов'язкові умови - не перевищувати загальне тижневе навантаження, зазначене в навчальному плані; навчальний план повинен сприяти збереженню психічного та фізичного здоров'я дітей; навчальний освітній рівень учнів повинен бути не нижче базового рівня випускника початкової школи.

Навчальний план (основа для складання навчальних планів до експериментальних, авторських програм і підручників)

1. Норматив тижневого навантаження з предмета повинен формуватись на рівні процесу, тобто всередині школи, з урахуванням її особливостей.

2. Тривалість навчання в початковій школі - чотири роки.

3. Варіанти навчального тижня: п'ятиденка, шестиденка.

4. Загальна тривалість навчального навантаження протягом дня (домашні завдання) в астрономічних годинах:

1-й клас - не більше однієї години (із другого півріччя);

2-й клас - не більше 1,5 години;

3-4-й класи - не більше двох години.

5. Рекомендації зі складання розкладу - найбільш стійка працездатність протягом навчального дня досягається за умови такої послідовності уроків:

а) російська мова, читання, математика

або


б) математика, читання, російська мова.

У дні проведення уроків природознавства його варто ставити в розклад третьою годиною.

6. Загальна тривалість писання на уроці в 1-2-х класах не повинна перевищувати 7 хв, а тривалість безперервного писання - 3 хв. У 3-4-х класах тривалість безперервного писання може бути збільшена до 20 хв.

7. Доцільна тривалість читання на уроці складає для учнів 1-го класу - 7-10 хв, 2-го класу - 15 хв, 3-4-го класів - 20-25 хв.
Перевірка класних журналів. ЖУРНАЛ КЛАСУ

Періодичність перевірки.

Виконання програми: кількість годин, що повинна бути дана й котра дана фактично).

Виконання практичної частини програми (екскурсії, лабораторні роботи, предметні уроки, уроки позакласного читання).

Система письмових робіт: підготовка до контрольної роботи, місце самостійних робіт, кількість.

Організація повторення.

Обсяг і характер домашніх завдань.

Поточний облік навчальних досягнень.

Тематичний облік рівня навчальних компетентностей.

Заліки.

Система контролю знань невстигаючих.Об'єктивність виставляння підсумкових оцінок.

Відвідуваність учнів та її облік.

Оформлення журналу.

Хто з представників школи здійснює перевірку.

Загальні висновки.

* * *


Складання проекту наказу по школі за результатами тематичної перевірки стану викладання математики в ____ класах за чинними програмами.

НАКАЗ

Зміст: про стан викладання математики в ____ класах.

З 15 по 30 жовтня у школі проходила перевірка стану викладання математики у ____ класах. На підставі аналізу шкільної документації (перевірки класних журналів, зошитів, планів учителів), відвідування уроків (кількість) і перевірок рівнів навчальних досягнень учнів (кількість) комісія у складі (склад) установила:


 • усі вчителі математики добре володіють теорією та методикою викладання математики, знають вимоги чинних програм і вміло реалізують їх у своїй практичній діяльності;

 • відповідно до вимог навчальних програм не порушується погодинна й тематична послідовність вивчення програмного матеріалу;

 • успішно реалізуються міжкурсові зв'язки у процесі викладання математики у ____ класах;

 • у процесі формування загальнонавчальних компетентностей найкращих результатів досягають учителі (прізвища) методами (конкретно до кожного вчителя);

 • формування спеціальних навчальних компетентностей (які раціональні навички) найбільш успішно здійснюються вчителями (прізвища) за допомогою ____ методів (які методи);

 • заслуговує особливого схвалення досвід роботи вчителів (ПІБ) з питання (наприклад, з питання формування навичок самостійної роботи на уроці).

Комісія вважає за необхідне вказати на такі загальні недоліки викладання математики у ____ класах за чинними програмами:

 • низький рівень культури праці учнів;

 • слабкі навички геометричних побудов;

 • низький рівень навчальних досягнень учнів (з яких тем).

На підставі вищевикладеного

НАКАЗУЮ:


1. Схвалити досвід роботи вчителя

(ПІБ з ____ питання та рекомендувати М/О учителів математики вивчити й використовувати досвід роботи даного вчителя.

Контроль реалізації даної рекомендації покласти на заступника директора (ПІБ, термін реалізації).

2. Відзначити високий рівень педагогічної праці вчителів (ПІБ) і рекомендувати їх як наставників таких учителів.

Контроль реалізації даної рекомендації покласти на голову М/О.

Термін реалізації.

3. Указати вчителю або вчителям (ПІБ) на необхідність удосконалювання рівня культури праці учнів.

З метою реалізації контролю за даними рекомендаціями зобов'язати заступника директора підсилити контроль учителів ____ з питань.

Терміни.

Директор школи №  (ПІБ)
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А


від 5 жовтня 2009 р. N 1121
Київ

Про затвердження


Положення про групу продовженого
дня загальноосвітнього навчального закладу


Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Затвердити Положення про групу продовженого дня
загальноосвітнього навчального закладу, що додається.
Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 28
ЗАТВЕРДЖЕНО


постановою Кабінету Міністрів України
від 5 жовтня 2009 р. N 1121

ПОЛОЖЕННЯ
про групу продовженого дня
загальноосвітнього навчального закладу


1. Це Положення встановлює порядок утворення, комплектування


та організації навчально-виховного процесу групи продовженого дня
загальноосвітнього навчального закладу незалежно від типу і форми
власності (далі - група продовженого дня).

2. Під час організації навчально-виховного процесу групи


продовженого дня загальноосвітній навчальний заклад керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, статутом
загальноосвітнього навчального закладу, наказами МОН та цим
Положенням.

3. Група продовженого дня загальноосвітнього навчального


закладу державної та комунальної форми власності функціонує за
рахунок коштів відповідних бюджетів, а приватної форми власності -
за рахунок коштів засновника (власника) та інших джерел, не
заборонених законодавством.

4. Під час організації навчально-виховного процесу групи


продовженого дня загальноосвітній навчальний заклад державної та
комунальної форми власності може надавати платні освітні послуги
на договірній основі згідно з переліком платних послуг, які можуть
надаватися державними навчальними закладами, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. N 38
( 38-97-п ) (Офіційний вісник України, 1997 р., число 4, с. 30).

5. Основними завданнями групи продовженого дня є:

організація самостійної роботи учнів із закріплення та
поглиблення знань, умінь та навичок, набутих на уроках;

створення сприятливих умов для формування учнівського


колективу та надання кваліфікованої допомоги учням у підготовці до
уроків і виконанні домашніх завдань;

організація індивідуальної, групової та колективної роботи


учнів;

організація дозвілля учнів;

формування в учнів ціннісних орієнтацій;

здійснення заходів, спрямованих на збереження та зміцнення


здоров'я учнів, на їх психічний та фізичний розвиток, набуття
навичок здорового способу життя;

виховання позитивного ставлення до суспільно-корисної праці;

надання допомоги батькам або особам, які їх замінюють, у
вихованні учнів.

6. Учасниками навчально-виховного процесу групи продовженого


дня є керівник загальноосвітнього навчального закладу, учні,
вихователь та інші педагогічні працівники, батьки або особи, які
їх замінюють, психолог, бібліотекар, медичний працівник закладу, а
також вчителі, керівники гуртків, спеціалісти позашкільних установ
і організацій, які мають педагогічну освіту.

Права і обов'язки учасників навчально-виховного процесу групи


продовженого дня визначаються Законами України "Про освіту"
( 1060-12 ), "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ), статутом
загальноосвітнього навчального закладу, правилами внутрішнього
трудового розпорядку, наказами МОН та цим Положенням.

7. Рішення про утворення групи продовженого дня


загальноосвітнього навчального закладу державної та комунальної
форми власності приймає його керівник за погодженням з місцевим
органом виконавчої влади та органом місцевого самоврядування, а
приватної форми власності - за погодженням із засновником
(власником).

8. Група продовженого дня утворюється за наявності:

необхідної навчально-матеріальної бази;

умов для організації денного відпочинку (сну) в групі


продовженого дня, сформованої з учнів першого класу;

умов для організації харчування відповідно до Державних


санітарних. правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх
навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу.

9. Наповнюваність групи продовженого дня здійснюється згідно


з наказами МОН.

10. Рішення про зменшення чисельності учнів групи


продовженого дня приймає керівник загальноосвітнього навчального
закладу за погодженням з місцевим органом виконавчої влади та
органом місцевого самоврядування.

11. Відносини між загальноосвітнім навчальним закладом і


батьками або особами, які їх замінюють, з питань організації
навчально-виховного процесу групи продовженого дня регулюються цим
Положенням.

12. Зарахування учнів до групи продовженого дня та їх


відрахування здійснюються згідно з наказом керівника
загальноосвітнього навчального закладу на підставі відповідної
заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

Заяви про зарахування учнів до групи продовженого дня


приймаються на початку кожного навчального року, як правило, до
5 вересня.

13. Група продовженого дня може комплектуватися з учнів


одного класу, кількох класів (зокрема, перших або других, або
третіх), кількох різних класів, але не більш як чотирьох вікових
груп.

Режим роботи групи продовженого дня розробляється відповідно


до Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання
загальноосвітніх навчальних закладів та організації
навчально-виховного процесу, ухвалюється педагогічною радою і
затверджується керівником загальноосвітнього навчального закладу.

14. Режим роботи групи продовженого дня повинен передбачати:

1) організацію:

прогулянки тривалістю не менш як одна година ЗО хвилин (для


учнів перших - четвертих класів);

харчування тривалістю не менш як ЗО хвилин;

суспільно-корисної праці;

денного відпочинку (сну) в групі продовженого дня,


сформованої з учнів першого класу, тривалістю не менш як одна
година ЗО хвилин;

2) виконання домашніх завдань для учнів другого класу


тривалістю 45 хвилин, третього класу - одна година 10 хвилин,
четвертого класу - одна година 30 хвилин, п'ятого - шостого
класів - дві години ЗО хвилин, для учнів сьомого класу - три
години;

3) проведення:

спортивно-оздоровчих занять для учнів першого класу
тривалістю не менш як 35 хвилин, другого - четвертого класів -
40 хвилин, для учнів п'ятого - сьомого класів - 45 хвилин;

занять у гуртках, секціях, екскурсій.

15. Тривалість перебування учнів у групі продовженого дня
становить шість годин на день, а за наявності відповідної заяви
батьків або осіб, які їх замінюють, може зменшуватися.

16. Для організації денного відпочинку (сну) в групі


продовженого дня, сформованої з учнів першого класу, адміністрація
загальноосвітнього навчального закладу облаштовує відповідне
приміщення з додержанням вимог законодавства щодо охорони праці,
правил протипожежної безпеки, санітарно-гігієнічних та державних
будівельних правил та норм.

17. Відповідальність за збереження навчального обладнання


покладається на вихователя та інших педагогічних працівників групи
продовженого дня.

18. План роботи вихователя групи продовженого дня


погоджується із заступником керівника загальноосвітнього
навчального закладу і затверджується керівником такого закладу.

19. Планування навчально-виховного процесу групи продовженого


дня, подання статистичних звітів здійснюються відповідно до
наказів МОН.

20. Оплата праці вихователя та інших педагогічних працівників


групи продовженого дня проводиться відповідно до законодавства.

21. Для організації навчально-виховного процесу групи


продовженого дня на належному рівні керівник загальноосвітнього
навчального закладу:

створює умови для охорони життя і здоров'я учнів, організації


їх харчування і відпочинку;

несе відповідальність та здійснює контроль за харчуванням


учнів групи продовженого дня, додержанням санітарно-гігієнічних і
санітарно-протиепідемічних правил та норм, медичним
обслуговуванням, організацією навчально-виховного процесу групи
продовженого дня;

затверджує режим роботи групи продовженого дня, план роботи


вихователя, графік харчування учнів.

22. Норми та порядок організації харчування учнів групи


продовженого дня встановлюються відповідно до норм харчування у
навчальних та оздоровчих закладах, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. N 1591
( 1591-2004-п ) (Офіційний вісник України, 2004 р., N 47,
ст. 3107), та наказів МОН.

23. Медичне обслуговування учнів групи продовженого дня


здійснюється медичним працівником загальноосвітнього навчального
закладу та закладу охорони здоров'я в установленому порядку.

24. Контроль за охороною здоров'я учнів групи продовженого


дня здійснюють органи охорони здоров'я.

 Шкільний  методичний   кабінет  старших  класів  укомпленктований  такими  матеріалами : 1.       Нормативно-правові  документи
2.       Навчально-методична  література.
3.       Сучасний  урок.
4.       Єдині  вимоги  до  учнів.
5.       Методичні  об’єднання  в  школі.
6.       Матеріали  про  медалістів. 
7.       Працевлаштування    виписка  документів.
8.       Успішність.  Рух  учнів.  Мікрорайон.
9.       Тематичні  атестація.  Контрольні  роботи.
10.    "Учитель  року".
11.    Атестація  вчителів.
12.    Курсова  перепідготовка.
13.    Індивідуальні  заняття  на  дому.
14.    Державна  підсумкова  атестація.
15.    М А Н
16.    Олімпіади.
17.    Експериментальна  та  авторська  діяльність.
18.    П П Д.  Інновації.
19.    Вісті  з  М М К.
20.    Школа  молодого  вчителя.
21.    Методичні  рекомендації.
22.    Методична  робота.
23.    Робота  з  обдарованими  дітьми.
24.    Статистичні  звіти.
25.    Річний  план.  Навчальний  план.
26.    Конкурси.
27.    Виховна  робота.
28.    Профілізація.
29.    Матеріали  для  інформаційного  центру.
30.    Технолого-Педагогічні  семінари.
31.    Матеріали  преси.
32.    Олімпіади  (завдання).
33.    Дані  про вчителів.  Нагородження.
34.    Шкільні  програми.
35.    Фізкультура.  ДПЮ.  ОБЖ.
36.    Нетрадиційні  уроки.
37.    Київщинознавство.  Народознавство.
38.    Позакласна  робота  (гуртки,  секції,  факультативи).
39.    Початкові  класи.
40.    Трудове  навчання.
41.    Музика.  Образотворче  мистецтво.
42.    Хімія.
43.    Біологія.
44.    Географія.
45.    Фізика.
46.    Історія.  Правознавство.
47.    Математика.  ОІОТ.
48.    Іноземна  мова.
49.    Зарубіжна  література.
50.    Українська  мова,  література.
51.    Семінари  практикуми.
52.    Предметні  декади.
53.    Предметні  декади.
54.    Друкована  продукція.
55.    Керівні  документи  та  література  з  питань  педагогіки  та  психології.   
56.    Література  з  серії  “Бібліотека  заступника  директора  школи  з  навчально-виховної  роботи”.
57.    Навчальні  програми.
58.    Графік  чергування  учителів,  учнів,  адміністрації.
59.    Бази  даних  учнів  учителів.
60.    Перевірені  контрольні  роботи  за  семестр  і  за  рік.
61.    Учнівські  творчі  роботи.
62.    Друкована  продукція  учителів  школи.
63.    Наукові-дослідницькі  роботи  учнів.  Інші  матеріали  заступника  директора  ЗОШ І-ІІІ ступенів  №1 3 м.  Ірпеня.
64.    Використання  сучасних  інформаційних  технологій  в  управлінській  діяльності  та  навчально-виховному  процесі  загальноосвітньої  школи  № 13  м.  Ірпеня.
65.    Діаграми.
66.    Накази.
67.    Бібліотека
68.    Т Б
69.    Анкетування.
70.    Діагностика,  Моніторинг.
71.    Інформація  для  батьків.
72.    Тарифікація.  Комплектація.
73.    Рейтинг.
74.    Бланки  (особові  справи).
75.    Бланки  (внутрішкільний  контроль)
76.    Бланки  (курсова  перепідготовка)
77.    Книга  взаємовідвідування  уроків  учителями.
78.    Книга  успішності  та  підсумків  навчання  учнів.
79.    Графік  проведення  контрольних  робіт.
80.    Методичні  оперативники.
81.    Творчі  зустрічі.
82.    Матеріали  предметних  декад.
83.    Література  рідного  краю.
84.    Поети  Приірпіння.
85.    Класному  керівнику.
86.    Учень  позашколою.
87.    Пам'ятки  для  вчителів.
88.    Розробки  першого  уроку  (збірки).
89.    Червона  книга  Гостомеля.
90.    Картотеки.
91.    Поточні  матеріали.
92.    Оформлені  матеріали  з  досвіду  роботи  вчителів.  школи.
93. Наявність  матеріалів  індивідуально-організаційного  характеру : 

 •    Робочий  зошит  заступника  директора  школи.

 •    План  роботи.  Алгоритм  діяльності  заступника  директора школи  з  навчально- виховної  роботи.

 •    Розклад  уроків,  факультативів,  додаткових  занять, індивідуальних    занять, роботи  гуртків.

 •   Загальна  книга  наслідків  внутрішкільного  контролю :

 •   Книги наслідків  внутрішкільного  контролю :

            -    учителів  математики,  фізики,  хімії ;
            -    учителів  української  мови  і  літератури ;
            -    російської  мови  і  зарубіжної  літератури ;
            -    учителів  іноземної  мови ;
            -    учителів  трудового  навчання, фізичної  культури, основ  захисту Вітчизни;
            -   образотворчого  мистецтва,  музики ;
            -   учителів  історії,  географії,  біології ;
            -   учителів  початкових  класів. 

У  шкільному  методичному  кабінеті  обладнані  стенди : 

І.  Атестація  вчителів :

1.   Критерії  оцінки  роботи  учителя ;
2.   Атестуються  в  цьому  році ;
3.   Курсова  перепідготовка;
4.   Сучасні  педагогічні  технології.
5.   Сучасний  урок.

          ІІ.  Педагогіка  співробітництва


 • Становлення  педагогічної  майстерності (Школа  педагогічної  майстерності  учителів).

 • П П Д

 • Думаємо  і  діємо  разом  (Організація  роботи  в  МАН)

 • Методичні  рекомендації.

 • Поради  батькам.

         ІІІ.  Методичний  бюлетень :

 • Хто.  Що.  Де.  Коли.

 • Предметні  декади.

 • Організація  методичної  роботи  з  педкадрами  шкіл  міста.

         ІV.  Методика  і  практика :

 • Наші  проблеми.

 • Структура  методичної  роботи  в  школі.

 • Вісті  з  М М К.

 • Банк  роботи  учителів  школи.

 • Діагностична  карта  учителів.

             У  кабінеті  створено  куточок  робіт  та  творчості  учнів  та  вчителів  школи. Матеріали  в  кабінеті  змінюються  і  поповнюються.

 МЕТОДИЧНЕ   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  КАБІНЕТУ 


ЗАСТУПНИКА  ДИРЕКТОРА 
З  НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ  РОБОТИ
ЛЕВЧЕНКО І.В.

П А П К И :  • 1.     Планування  та  управління  навчально-виховним  процесом у  2002 – 2003  році.

 • 2.     Педагогічний  всеобуч  батьків.

 • 3.     Контроль  навчально-виховного  процесу.

 • 4.     План  роботи  М О.

 • 5.     На  допомогу  молодому  вчителю.

 • 6.     Керівні  документи  про  освіту.

 • 7.     Методичні  розробки.

 • 8.     Зразки  кращих  уроків.

 • 9.     Діаграми,  циклограми

 • 10. Матеріали  моніторингу. 

КАРТОТЕКА  МЕТОДИЧНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ
по  предметам,  які  викладаються  в  початковій  ланці.

 • 1.     Наукові  і  методичні  публікації  вчителів  початкової  ланки  в  газетах,  журналах.

 • 2.     Стан  обліку  дітей  у  мікрорайоні.

 • 3.     Стан  успішності  учнів  по  предметах  (в  діаграмах)

 • 4.     Психолого-педагогічні  спостереження  за  життям  та  діяльністю  молодших  школярів.

 • 5.     Позакласна  виховна  робота  з  молодшими  школярами.

 • 6.     Вивчення  системи  праці  вчителів – початківців.

 • 7.     Використання  елементів  нових  педагогічних  технологій,  П П Д,  інновацій  у  навчально-виховному  процесі в  умовах  навчального  закладу.

            Оформлені  папки  з  досвіду  роботи  вчителів  школи :

 • Уховської  Л.М.

 • Нікітіної  В.В.

 • Біляк  К.М.

 • Орнст  О.М.

 • Германчук  Н.Я.

 • Бебко Т.В.

 • Тарган  К.К.

 • Пархоменко Л.П.

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка