Затверджено міністр освіти І науки України 2016 р. ПогодженоСкачати 402.39 Kb.
Сторінка1/6
Дата конвертації23.03.2017
Розмір402.39 Kb.
#13135
  1   2   3   4   5   6


ЗАТВЕРДЖЕНО

Міністр
освіти
і науки України

________________ «____»________________2016 р.ПОГОДЖЕНО

Голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

––––––––––––––––

«____»________________2016 р.
СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ: Перший (бакалаврський) рівень
СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ: Бакалавр
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 07 «Управління та адміністрування»
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Видання офіційне

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Київ 2016
ЗМІСТІ. Преамбула 3

ІІ. Загальна характеристика 5

ІІІ. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти 5

ІV. Перелік компетентностей випускника 6

V. Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання 7

VІ. Форми атестації здобувачів вищої освіти 8

VII. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 8

VIII. Вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності) 8

ДОДАТОК А 9

ДОДАТОК Б 12Додаток Б………………………………………………………………………………………….. 12

І. ПреамбулаМіністерство освіти і науки України. Стандарт вищої освіти. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти. Ступінь «бакалавр». Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування», спеціальність: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Київ, 2016.
Стандарт вищої освіти затверджено і введено в дію
Наказ № ___від «___»__________20__ р.
Розробники Стандарту

Члени науково-методичної підкомісії зі спеціальності

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»:

Артюх Тетяна Миколаївна, доктор технічних наук, професор,

професор кафедри експертизи харчових продуктів Національного

університету харчових технологій _______________

Бойчик Ірина Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій Тернопільського

національного економічного університету _______________

Гаврилишин Володимир Володимирович, кандидат технічних наук,

доцент, декан товарознавчо-комерційного факультету Львівського

торговельно-економічного університету _______________

Гончаренко Олена Миколаївна, доктор економічних наук, доцент,

завідувач кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку

Одеського національного економічного університету _______________

Гринько Тетяна Валеріївна, доктор економічних наук, професор,

завідувач кафедри економіки та управління підприємством

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара _______________

Дубініна Антоніна Анатоліївна, доктор технічних наук, професор,

завідувач кафедри товарознавства та експертизи товарів Харківського

державного університету харчування та торгівлі _______________

Князь Святослав Володимирович, доктор економічних наук, професор,

завідувач кафедри підприємництва та екологічної експертизи

товарів Національного університету «Львівська політехніка» _______________

Нестерчук Юлія Олександрівна, доктор економічних наук, професор,

декан факультету економіки і підприємництва Уманського

національного університету садівництва _______________

Павлова Валентина Андріївна, доктор економічних наук, професор,

завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Приватного вищого навчального закладу «Дніпропетровський

університет імені Альфреда Нобеля» _______________

Сотник Ірина Миколаївна, доктор економічних наук, професор,

заступник завідувача кафедри економіки та бізнес-адміністрування

Сумського державного університету ______________

Сумець Олександр Михайлович, кандидат технічних наук, доцент,

завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової

діяльності Харківського національного технічного

університету сільського господарства імені Петра Василенка ______________
Голова науково-методичної підкомісії зі спеціальності

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»:

Мережко Ніна Василівна, доктор технічних наук, професор,

завідувач кафедри товарознавства та митної справи Київського

національного торговельно-економічного університету __________________


Заступники голови науково-методичної підкомісії зі спеціальності

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»:

Батенко Людмила Павлівна, кандидат економічних наук, професор,

завідувач кафедри стратегії підприємств Державного вищого

навчального закладу «Київський національний економічний

університет імені Вадима Гетьмана» _________________

Купалова Галина Іванівна, доктор економічних наук, професор,

завідувач кафедри екологічного менеджменту та підприємництва

Київського національного університету імені Тараса Шевченка _________________


Секретар науково-методичної підкомісії зі спеціальності

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»:

Гонтарева Ірина Вячеславівна, доктор економічних наук, професор, _________________

професор кафедри економіки підприємства та менеджменту

Харківського національного економічного університету

імені Семена Кузнеця _________________
Стандарт вищої освіти розглянуто і ухвалено на засіданні науково-методичної підкомісії зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»:

Протокол № ___від «___»__________20__ р.


Стандарт вищої освіти погоджено Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти:

Протокол № ___від «___»__________20__ р.

Скачати 402.39 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка