Затверджено міністр освіти І науки України 2016 р. Погоджено


ІІ. Загальна характеристикаСкачати 402.39 Kb.
Сторінка2/6
Дата конвертації23.03.2017
Розмір402.39 Kb.
#13135
1   2   3   4   5   6

ІІ. Загальна характеристика

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський) рівень

Ступінь вищої освіти

Бакалавр

Галузь знань

07 Управління та адміністрування

Спеціальність

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Обмеження щодо форм навчання

Немає

Освітня кваліфікація

Бакалавр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Професійна кваліфікація

Не надається

Кваліфікація в дипломі

Бакалавр зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Опис предметної області

 • Об'єкти вивчення: діяльність з організації та функціонування підприємницьких, торговельних та біржових структур, яка здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів.

 • Цілі навчання: підготовка висококваліфікованих фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, які володіють сучасними теоретичними знаннями, вміннями та практичними навичками у професійній сфері.

 • Теоретичний зміст предметної області: наукові теорії, положення, концепції, принципи підприємництва, торгівлі та біржової діяльності і методологія їхнього використання для організації та ефективного функціонування підприємницьких, торговельних, біржових структур.

 • Методи, методики та технології: загальнонаукові й спеціальні методи, професійні методики і технології, застосування яких дозволяє вирішувати практичні завдання з організації, ефективного функціонування та розвитку підприємницьких, торговельних і біржових структур.

 • Інструменти та обладнання: інформаційно-комунікаційні системи та технології, прилади та обладнання, необхідні для формування професійних компетентностей бакалавра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Академічні права випускників

Продовжити освіту за другим (магістерським) рівнем вищої освітиІІІ. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти

Обсяг освітньої програми

 • на базі повної загальної середньої освіти - 240 кредитів ЄКТС;

 • на базі молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста)120-180 кредитів ЄКТС.

Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених стандартом вищої освіти.
ІV. Перелік компетентностей випускника

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та проблеми у сферах підприємницької, торговельної та біржової діяльності або в процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів організації і функціонування підприємницьких, торговельних, біржових структур і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

 2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях, виявляти, ставити та вирішувати завдання у сфері професійної діяльності.

 3. Здатність спілкуватися державною та іноземною мовами у професійній сфері.

 4. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

 6. Здатність працювати автономно та в команді, навички міжособистісної взаємодії.

 7. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.

 8. Здатність ініціювати заходи щодо збереження навколишнього природного середовища та здійснення безпечної діяльності.

 9. Здатність діяти відповідально та свідомо.
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

  1. Знання і розуміння теоретичних засад підприємницької, торговельної та біржової діяльності.

  2. Здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур.

  3. Розуміння форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин.

  4. Здатність застосовувати інноваційні підходи в діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур.

  5. Здатність визначати та оцінювати характеристики товарів і послуг в підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності.

  6. Знання і розуміння нормативно-правового регулювання у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності.

  7. Здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур.

  8. Знання і розуміння основ обліку та оподаткування в підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності.

  9. Знання та розуміння організації зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур.

  10. Здатність до бізнес-планування, оцінювання кон'юнктури ринків і результатів діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової практики з урахуванням ризиків.
Скачати 402.39 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка