Затверджено міністр освіти І науки України 2016 р. Погоджено


VIII. Вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності)Скачати 402.39 Kb.
Сторінка4/6
Дата конвертації23.03.2017
Розмір402.39 Kb.
1   2   3   4   5   6

VIII. Вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності)

Немає
IX. Перелік нормативних документів, на яких базується стандарт вищої освітиА. Офіційні документи:

 1. ESG [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf

 2. ISCED (МСКО) 2011 [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://www.uis.unesco.org/education/documents/isced-2011-en.pdf

 3. ISCED-F (МСКО-Г) 2013 [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-education-training-2013.pdf

 4. Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

 5. Класифікатор професій (КП) станом на 01.10.2015 р. [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://buhgalter911.com/res/spravochniki/klassifikprofessiy.aspx

 6. Класифікація видів економічної діяльності: національний класифікатор України КВЕД 009:2010 [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://dtkt.com.ua/show/0sid0177.html

 7. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти: Схвалено сектором вищої освіти Науково-методичної Ради Міністерства освіти і науки України протокол від 29.03.2016 № 3 [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://mon.gov.ua/

 8. Національна рамка кваліфікацій: Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF

 9. Про затвердження зміни до національного класифікатора України ДК 003-2010: наказ Мінекономрозвитку України від 02.09.2015 р. № 1084 [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=272508

 10. Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF

 11. Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266: наказ МОН України від 06.11.2015  № 1151 [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1460-15


Б. Корисні посилання:

 1. TUNING (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими) компетентностями та прикладами стандартів [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://www.unideusto.org/tuningeu/

 2. Tuning Educational Structures in Europe [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://www.unideusto.org/tuningeu/

 3. Національний глосарій 2014 [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://ihed.org.ua/images/biblioteka/glossariy_Visha_osvita_2014_tempus-office.pdf

 4. Рашкевич Ю.М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти [Електронний ресурс]. – режим доступу: file:///D:/Users/Dell/Downloads/BolonskyiProcessNewParadigmHE.pdf

 5. Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: інформаційно-аналітичний огляд [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://ihed.org.ua/images/biblioteka/Rozvitok_sisitemi_zabesp_yakosti_VO_UA_2015.pdf

 6. Розроблення освітніх програм: методичні рекомендації [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://ihed.org.ua/images/biblioteka/rozroblennya_osv_program_2014_tempus-office.pdf

ДОДАТОК А


Таблиця 1

Матриця відповідності компетентностей випускника

за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та
компетентностей за НРК

Класифікація компетентностей за НРК

Знання

Уміння

Комунікація

Автономія та відповідальність

Загальні компетентності

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

+

+
+

Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях, виявляти, ставити та вирішувати завдання у сфері професійної діяльності.

+

+Здатність спілкуватися державною та іноземною мовами у професійній сфері.

+

+

+

+

Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

+

+

+

+

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

+

+

+
Здатність працювати автономно та в команді, навички міжособистісної взаємодії.

+

+

+

+

Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.

Здатність ініціювати заходи щодо збереження навколишнього природного середовища і здійснення безпечної діяльності.

+

+
+

Здатність діяти відповідально та свідомо.

+

+
+

Спеціальні (фахові) компетентності

Знання і розуміння теоретичних засад підприємницької, торговельної та біржової діяльності.

+

+Здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур.

+

+Розуміння форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин.

+

+Здатність застосовувати інноваційні підходи в діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур.

Здатність визначати та оцінювати характеристики товарів і послуг в підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності.

+

+
+

Знання і розуміння нормативно-правового регулювання у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

+


Здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур.

+

+

+

+

Знання і розуміння основ обліку та оподаткування в підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності.

+

+
+

Знання та розуміння організації зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур.

+

+Здатність до бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків і результатів діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової практики з урахуванням ризиків.

+

+


Скачати 402.39 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка