Затверджено міністр освіти І науки України 2016 р. ПогодженоСкачати 402.39 Kb.
Сторінка5/6
Дата конвертації23.03.2017
Розмір402.39 Kb.
#13135
1   2   3   4   5   6

ДОДАТОК Б


Таблиця 2

Матриця відповідності компетентностей та результатів навчання за спеціальністю

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Програмні результати навчання

Компетентності

Інтегральна компетентність

Загальні компетентності

Спеціальні (фахові) компетентності

 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

 1. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях, виявляти, ставити та вирішувати завдання у сфері професійної діяльності.

 1. Здатність спілкуватися державною та іноземною мовами у професійні сфері .

 1. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

 1. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

 1. Здатність працювати автономно та в команді, навички міжособистісної взаємодії.

 1. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.

 1. Здатність ініціювати заходи щодо збереження навколишнього природного середовища та здійснення безпечної діяльності.

 1. Здатність діяти відповідально та свідомо.

 1. Знання і розуміння теоретичних засад підприємницької, торговельної та біржової діяльності.

 1. Здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для обґрунтуванні рішень щодо створення, функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур.

 1. Розуміння форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин.

 1. Здатність застосовувати інноваційні підходи в діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур.

 1. Здатність визначати та оцінювати характеристики товарів і послуг в підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності.

 1. Знання і розуміння нормативно-правового регулювання у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності.

 1. Здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур.

 1. Знання і розуміння основ обліку та оподаткування в підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності.

 1. Знання та розуміння організації зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур.

 1. Здатність до бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків і результатів діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової практики з урахуванням ризиків.

 1. Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової діяльності й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях.

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та проблеми у галузі підприємницької, торговельної та біржової діяльності або в процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідних наук і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

+ 1. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності.
+
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.. Оволодіти навичками письмової та усної професійної комунікації державною й іноземною мовами.


+

 1. Використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології обміну та розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та проблеми у галузі підприємницької, торговельної та біржової діяльності або в процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідних наук і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.


+


 1. Організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку інформації з різних джерел для формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

+ 1. Показувати уміння працювати автономно та в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягти професійних цілей.
+
 1. Проявляти ініціативу та підприємливість в різних напрямах професійної діяльності, брати відповідальність за результати.+

 1. Застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та реалізації заходів у сфері збереження навколишнього природного середовища і здійснення безпечної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур.


+Скачати 402.39 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка