"затверджую" Декан факультету захисту рослин, біотехнологій та екології М. ДоляСторінка1/7
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.81 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7


Національний університет біоресурсів і природокористування україни

ФАКУЛЬТЕТ ЗАХИСТУ РОСЛИН, БІОТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕКОЛОГІЇ
"затверджую"

Декан факультету захисту рослин, біотехнологій та екології

______________М. Доля

"___" ____________ 2015 р.


навчально-методичний комплекс


дисципліни

Стратегія сталого розвитку ПРИРОДИ І СУСПІЛЬСТВА
Спеціальність: 09010501. Захист рослин
Кафедра загальної екології та безпеки життєдіяльності

Код кафедри: 10.05.06


ОКР «Магістр»

Семестр –2Форма навчання

Денна

Заочна

Семестр

2

2

Число тижнів

15

3

Число кредитів

1

1

Лекцій, год.

15

8

Практичних занять, год.

15

4

Самостійна робота, год.

6

24

Форма звітності

Залік

Залік

Київ — 2015
НУБіП України Ф-7.5-2.1.8-03

Протокол

погодження навчальної дисципліни «Стратегія сталого розвитку природи і суспільства»

з іншими дисциплінами спеціальності 09010501. Захист рослин

Дисципліна та її розділи, що передують вивченню дисципліни

Прізвище, ініціали, вчена ступінь та вчене звання викладача, що забезпечує попередню дисципліну

Підпис


Дисципліна та її розділи, в яких використовуються матеріали дисципліниПрізвище, ініціали, вчена ступінь та вчене звання викладача, що забезпечує наступну дисципліну

ПідписЛогістика і комунікації у захисті рослин :

Визначення системи її стану. Поняття про розвиток. Відкритість і стаціонарність систем.
Доля М.М..,

д. с.-г.. н., професор
Охорона праці в захисті рослин:

Взаємозв’язки в соціальному середовищі
Калівошко М.Ф.

к. с.-г. н., доцентМетодологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності:

концепція освіти для сталого розвитку; екологічна етика як невід’ємна складова сталого розвитку

Доля М.М..,

д. с.-г.. н., професор

Біобезпека у захисті рослин:

характеристики стійкості біологічних систем
Дмитрієва О.Є.,

к. б. н., доцентЦивільний захист:

Захист населення при загострених ситуаціях
Ракоїд О.О..,

к. с.-г. н., доцентГолова вченої ради факультету захисту рослин, біотехнологій та екології Доля М.М.Форма № Н - 3.04

Національний університет біоресурсів і природокористування україни

ФАКУЛЬТЕТ ЗАХИСТУ РОСЛИН, БІОТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕКОЛОГІЇ
"затверджую"

Декан факультету захисту рослин, біотехнологій та екології

______________М. Доля

"___" ____________ 2015 р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИСтратегія сталого розвитку ПРИРОДИ І СУСПІЛЬСТВА
Спеціальність: 09010501. Захист рослин
Кафедра загальної екології та безпеки життєдіяльності

Код кафедри: 10.05.06


ОКР «Магістр»

Семестр –2

2015 - 2016 рік

Робоча навчальна програма складена доцентом Соломенко Л.І. на основі проекту освітньо-професійної програми галузевого стандарту вищої освіти з напряму “Екологія”, затвердженого комісією з екології Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

Робоча програма схвалена на засіданні кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності
Протокол від. “__21__”_____травня___________2015 року № _9__

Завідувач кафедри загальної екології

та безпеки життєдіяльності, професор

______________________ Гайченко В.А.

(підпис)

“_____”___________________ 2015 року

Робоча програма затверджена на засіданні вченої ради факультету захисту рослин, біотехнологій та екології
Протокол від. “__22__”______05__________2015 року № __4___

Голова вченої ради факультету захисту рослин,

біотехнологій та екології,

професор, член-кор. НААН України


____________________ Доля М.М.

(підпис)
“_____”___________________ 2015 року


 Соломенко Л.І., 2015 р.

 1. Каталог: sites -> default -> files
  files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
  files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
  files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
  files -> Культура Античності. Культура Давньої Греції
  files -> Системотехнічні засади та інструментально-програмні засоби створення та підтримки цифрових словників сидорчук надія Миколаївна
  files -> Міністерство освіти І науки україни державний економіко-технологічний університет транспорту
  files -> Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст»,
  files -> Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій


  Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка