"затверджую" Декан факультету захисту рослин, біотехнологій та екології М. ДоляСторінка3/7
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.81 Mb.
1   2   3   4   5   6   7


 1. Список рекомендованої літератури
 1. Білявський Г.О., Бутченко. Основи екології: теорія і практикум: Навч.посібник.–К.:Либідь, 2004.–368 с.

 2. Основи стійкого розвитку: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Л.Г.Мельника. – Суми: “Університетська книга”, 2005. – 654 с.

 3. Боголюбов В.М., Прилипко В.А. Стратегія сталого розвитку: Навчальний посібник. – К.: Вид. центр НАУ, 2009. – 281 с.

 4. Вайцзеккер Э., Ловинс Э., Ловинс Л.Фактор четыре. Новый доклад Римскому клубу –М.:Akademia, 2000.

 5. Данилов-Данильян В.И., Лосев К.С. Экологический вызов и устойчивое развитие. – М.: Изд-во МНЭПУ, 2000. 352 c.

 6. Данилов-Данильян В.И., Лосев К.С. Проблемы устойчивого развития человечества, В кн. "Россия в окружающем мире: 1998". М.: Изд-во МНЭПУ, 1998. С. 39-52.

 7. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. – М.: Институт «ДИ-ДИК», 1997. – 640 с.

 8. Дейлі Г. Поза зростанням. Економічна теорія сталого розвитку: Пер. з англ –К.:Інтелсфера, 2002.-312 с.

 9. Концепція екологічної освіти України. – К., 2002. – 28 с.

 10. Крисаченко В.С. Людина і біосфера: основи екологічної антропології. Підр. – К.: Заповіт, 1998. – 688 с.

 11. Кучерявий В.П. Екологія. – Львів: Світ, 2001.

 12. Медоуз Д.Х., Медоуз Д.Л., Рандерс Й. За прелами роста. Уч.пос. – М.: Прогресс, Пангея, 1994. – 304 с.

 13. Мельник Л.Г. Экологическая экономика: Учебник. – Сумы: Университетская книга, 2003. – 348 с.

 14. Методи оцінки екологічних втрат: Монографія / За ред. д.е.н. Л.Г. Мельника та к.е.н. О.І. Корінцевої. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2004. – 288 с.

 15. Моисеев Н.Н. Судьба цивилизации. Путь разума. – М.: МНЭПУ, 1998. – 228 с.

 16. Одум Ю. Экология, в 2-х т. - М.: Мир, 1986.

 17. Основи стійкого розвитку: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Л.Г.Мельника. – Суми: “Університетська книга”, 2005. – 654 с.

 18. Основи стійкого розвитку: Практикум / За заг. ред. Л.Г.Мельника та О.І. Корінцевої. – Суми: “Університетська книга”, 2005. – 358 с.

 19. Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Л.Г.Мельника, проф.. М.К.Шапочки. – Суми: “Університетська книга”, 2006. – 759 с.

 20. Програма дій “Порядок денний на 21 століття”/ Пер. з англ..: ВГО “Україна. Порядок денний на 21 століття”. К.: Інтелсфера, 2000. – 360 с.

 21. Програма дій з подальшого впровадження Порядку денного на 21 століття”/Переклад з англ.: ВГО “Україна. Порядок денний на 21 століття”. – К.: Інтелсфера, 2000. – 58 с.

 22. Ревель П., Ревель Ч. Среда нашого обитания: В 4-х книгах. Пер. с англ. – М.: Мир, 1994.

 23. Реймерс H.Ф. Экология (теории, законы,правила,принципы и гипотезы). - М.:Россия Молодая, 1994. – 367 с.

 24. Степаненко С.Н. Десятилетие ООН по образованию для устойчивого развития (2005-2014). – Одесса, 2005. – 20 с.

 25. Собчик В. Нова методологія удосконалення агроекологічної культури. – К., 2004. – 68 с.

Допоміжна:

 1. Вернадський В. Биосфера. - М.: Мысль, 1967, 376 с.

 2. Белявский Г.О., Варламов Г.Б., Гетьман В.В. и др. Оценка воздействия объектов энергетики на окружающую среду/Учебное пособие. – Харьков, 2002. – 359 с.

 3. Гор А. Земля у рівновазі / Переклад з англ.: Інститут сталого розвитку. – К.: Інтелсфера, 2002. – 312 с.

 4. Стан світу 2002 / К.Флавін та ін., пер. з англ.:

 5. Охрана и оптимизация окружающей сре­ды / Под. ред. А.А.Лаптєва. – К.: Либідь, 1990. – 154 с.

 6. Hебел Б. Hаука об окружающей среде (Как устроен мир)/Перевод з анг­л. Т. 1,2. – М.: Мир, 1993. Т.1. – 420 с. Т2. – 328 с.

 7. Крисаченко В.С. Людина і біосфера: основи екологічної антропології /Підручник. – К.: Заповіт, 1998. – 688 с.

 8. Братко З.Т., Харченко П.Ю. Homo Sapiens против Homo Technokratikus. - К.: Либідь, 1991. – 248 с.

 9. Боголюбов В.М., Соломенко Л.І. та ін. Екологія з основами збалансованого природокористування: Навчально-методичний посібник. – Херсон: Айлант НУБіП, 2009. – 216 с.

Інтернет-джерела отримання додаткової інформації

 1. Інструментарій освіти для сталого розвитку - http://www.esdtoolkit.org/

 2. Мережа навчання і сталості, http://www.econet.dk/ ENGLISH/ NLS/ Index.html

 3. Міста, дружні для дитини, http://www.childfriendlycities.org/home.html

 4. Навчання для сталого світу: посібник для вчителів, http://www.1420learning.org/swteachersguideshort.html

 5. Навчання для сталого розвитку, http://www.unesco.org/education/tlsf/index.htm

 6. Освіта для сталого розвитку ЮНЕСКО, http://www.unesco.org/ education/desd

 7. Освіта для сталості у Європі, http://www.efseurope.org/ cgibin/Zope.cgi/efseurope/en/quickideas/efsNews/index.html

 8. План дій на ХХІ століття, www.un.org/esa/sustdev/agenda21.htm або http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/english/agenda21toc.m

 9. Проект асоційованих шкіл Балтійське море, http://www.kiss.pl/bsp/

 10. Проект асоційованих шкіл ЮНЕСКО, http://www.unesco.org/ education/asp

 11. Регіональний екологічний центр Центральної та Східної Європи, http://www.rec.org/

 12. Стратегії для сталого розвитку, www.undp.org/fssd/

 13. Хартія Землі, www.earthcharter.org

 14. Комісія ООН із сталого розвитку http://www.iisd.ca/linkages/topics/csd/

 15. Організація з охорони довкілля при ООН http://www.unep.ch

 16. Організація з сільського господарства та продовольства при ООН www.fao/org/organic/faq-e.htm

 17. Економічна Комісія для Європи http://www.unece.org

 18. Мережа організацій із сталого розвитку суспільства http://www.econet.apc.org/econet/en/issues.html

 19. Інститут дослідження сталого розвитку http:// www.sdri.ubc.ca

 20. Центр із вивчення сталості http://panda.org/livingplanet/lproo/

 21. Індикатори сталого розвитку http://www.un.org/esa/sustdev/isd.htm

 22. Ініціатива науки та технологій зі сталості http:// sustainabilityscience.org/ ists

НУБіП України Ф-7.5-2.1.8-05

«ЗАТВЕРДЖУЮ»:


Декан факультету захисту рослин, біотехнологій та

екології


______________М. Доля

"___" ____________ 2015 р.
Доцент, к.б.н. Соломенко Л.І.(Звання, ступінь, прізвище та ініціали викладача)

Число тижнів

15

Лекцій

15

Практичні заняття

15

Самостійна робота

6

Всього

36

Каталог: sites -> default -> files
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Культура Античності. Культура Давньої Греції
files -> Системотехнічні засади та інструментально-програмні засоби створення та підтримки цифрових словників сидорчук надія Миколаївна
files -> Міністерство освіти І науки україни державний економіко-технологічний університет транспорту
files -> Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст»,
files -> Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка