Затверджую декан медичного факультету " " 2015 рокуСкачати 401.35 Kb.
Дата конвертації23.12.2016
Розмір401.35 Kb.

ЗАТВЕРДЖУЮ


Декан медичного факультету факультету

___” _____________2015 рокуЯцишин Р.І.
ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ – МОДУЛЮ 1

Анатомія опорно-рухового апарату


(по скороченому курсу)

Тема

Лекцій

Практичні заняття

Самостійна робота

Індивідуаль­­­­­на робота

Змістовий модуль 1. Вступ до анатомії

1. Предмет і задачі анатомії. Методи дослідження в анатомії. Основні сучасні напрямки розвитку ана­томії.

0,25

2

3

Підготовка огляду наукової літератури або проведення досліджень з будь якої теми

2. Основні етапи розвитку анатомії в античні часи, в епоху відродження, в XVII – XIX ст.

-

-

3

3. Розвиток української анатомічної школи.

-

-

-

4. Київська анатомічна школа.

0,25

-

3

5.Початкові стадії ембріогенезу людини. Вчення про зародкові листки.

0,25

-

3

Змістовий модуль 2. Анатомія кісток скелета

6. Кістка як орган. Класифікація кісток. Розвиток кіс­ток в ембріогенезі.

0,25

2

4

-“-“-

7. Анатомічна номенклатура. Осі і площини тіла.

-

2

4

8. Анатомія кісток тулуба.

-

4

4

9. Анатомія кісток черепа.

-

14

4

10. Анатомія кісток верхніх та нижніх кінцівок.

-

8

4

Змістовий модуль 3. З’єднання кісток скелету та кінцівок

11. Анатомія безперервних та перервних з’єднань між кістками. Розвиток з’єднань між кістками в онто­генезі.

1

2

4

-“-“-

12. З’єднання між кістками тулуба і між кістками черепа

-

4

4

13. З’єднання між кістками верхніх та нижніх кін­цівок.

-

8

4

14. Практичні навички по препаруванню кісток і сугло­бів.

-

-

4

Змістовий модуль 4. Міологія

15. М’яз як орган. Класифікація м’язів. Розвиток ске­летних м’язів.

1

2

4

-“-“-16. Анатомія м’язів та фасцій тулуба.

1

6

4

17. Анатомія м’язів та фасцій голови та шиї. Топо­графія шиї.

-

4

4

18. Анатомія м’язів та фасцій верхніх і нижніх кін­цівок. Топографія верхніх та нижніх кінцівок

-

10

4

Підсумковий модульний контроль засвоєння модуля 1 «Анатомія опорно-рухового апарату»

-

4

6

Усього годин - 132

4

58

70

0

Кредитів ECTS – 5

Види самостійної роботи студентів (СРС) та її контроль

(по скороченому курсу)ТЕМА

Кількість годин

Вид контролю

1.

Підготовка до практичних занять –

теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок20

Поточний контроль на практичних заняттях

2.

Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять:

Описати основні етапи розвитку анатомії


  • Основні етапи розвитку анатомічних знань.

  • історія розвитку українських анатомічних шкіл у ХХ – ХХІ століттях.

  • Сучасна українська анатомічна школа

Оволодіти основами антропометричного опису черепа


  • описати статеві та індивідуальні особливості будови черепа;

- описати вікові особливості будови черепа.

Основи загальної остеології

Кістка як орган.

Класифікація кісток.

Розвиток кісток в ембріогенезі.

Будова кісток черепа

Основи загальної артросиндесмології

Сполучення кісток черепаОснови загальної міології

Мязи голови

Мязи тулуба і кінцівок


2
2

2

2


2
2

2

22

2

22

2

2


Підсумковий модульний контроль3.

Підготовка до підсумкового модульного контролю

22

Підсумковий модульний контроль
РАЗОМ

70

ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ – МОДУЛЮ 2

Спланхнологія. Центральна нервова система. Органи чуття

(по скороченому курсу)

Тема

Лекцій

Практичні заняття

Самостійна робота

Індивідуальнаробота

Змістовий модуль 5. Анатомія травної системи

1. Вступ до спланхнології. Класифікація внутрішніх органів. Загальні закономірності будови трубчастих органів. Загальні закономірності будови паренхіматозних органів.

0,25

-

3

Підготовка огляду наукової літератури або проведення досліджень з будь якої теми

2. Загальна анатомія травної системи. Ембріо­генез органів травної системи. Аномалії і варіанти розвитку органів травної системи

0,25

2

3

3. Анатомія ротової порожнини та її похідних.

0,25

4

3

-“-“-

4. Анатомія органів травного каналу

0,25

10

3

-“-“-

5. Анатомія великих травних залоз: печінки та підшлункової залози.

0,25

4

3

6. Анатомія очеревини.

0,25

2

3

Змістовий модуль 6. Анатомія дихальної системи

7. Загальна анатомія дихальної системи.

Ембріогенез органів дихальної системи.1

2

2

-“-“-

8. Анатомія органів дихальної системи.

-

6

3

Змістовий модуль 7. Анатомія сечової системи.

9. Загальна анатомія сечової системи. Ембріогенез органів сечової системи. Аномалії і варіанти розвитку органів сечової системи.

1

2

3

-“-“-

10. Анатомія органів сечової системи.
4

3

Змістовий модуль № 8. Анатомія статевих систем

11. Загальна анатомія жіночої статевої системи. Ембріо­генез органів жіночої статевої системи. Варіанти та аномалії розвитку органів жіночої статевої системи.

2

2

3

-“-“-

12. Анатомія органів жіночої статевої системи.

-

4

3

13. Загальна анатомія чоловічої статевої системи. Ембріогенез органів чоловічої статевої системи. Варіанти та аномалії розвитку органів чоловічої статевої системи.

2

2

3

14. Анатомія органів чоловічої статевої системи. Жіноча і чоловіча промежина.

-

6

3

Змістовий модуль № 9. Анатомія органів імунної та ендокринної систем.

15. Загальна анатомія первинних і вторинних лімфатичних (лімфоїдних) органів.

2

-

2

-“-“-

16. Анатомія органів імунної системи.

-

2

2

17. Анатомія органів ендокринної системи.

-

2

2

18. Практичні навички по препаруванню органів дихальної, сечової, статевих, імунної і ендокринної систем.

-

2

3
Змістовий модуль 10. Анатомія спинного мозку

19. Вступ до ЦНС. Загальні принципи будови рефлекторних дуг. Сіра і біла речовини ЦНС. Розвиток ЦНС в онто- і філогенезі.

2

2

2

-“-“-

20. Зовнішня і внутрішня будова спинного мозку.

-

2

2

Змістовий модуль 11. Анатомія головного мозку.

21. Анатомія похідних заднього і середнього мозку.

2

2

2

-“-“-

22. Анатомія похідних переднього мозку.

-

8

2

23. Провідні шляхи центральної нервової системи.

-

6

2

24. Анатомія оболон спинного і головного мозку. Утворення і шляхи циркуляції спинномозкової рідини.

-

2

2

Змістовий модуль 12. Органи чуття

25. Око та його додаткові структури.

2

2

2

-“-“-

26. Анатомія вуха.

-

2

2

27. Орган нюху та смаку. Будова шкіри.

-

2

2
Підсумковий модульний контроль засвоєння модуля 2 “Спланхнологія. Центральна нервова система. Органи чуття ”.

-

4

4
Усього годин – 169

16

78

75

8

Кредитів ECTS – 5,6


Види самостійної роботи студентів (СРС) та її контроль

(по скороченому курсу)ТЕМА

Кількість годин

Вид контролю

1.

Підготовка до практичних занять –

теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок20

Поточний контроль на практичних заняттях

2.

Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану практичних занять:


-описати будову ротової порожнини

- описати розвиток молочних та постійних зубів;

-описати варіанти та аномалії розвитку молочних та постійних зубів.


-описати органи імунної системи;

-описати органи ендокринної системи;

-описати розвиток головного мозку;

-описати гіпоталамо-гіпофізарну систему;

-описати ядра аналізаторів;

-описати провідні шляхи;

-описати органи чуття.

Оволодіти умінням

- показати структури шлунково-кишкового тракту, дихальної системи, головного і спинного мозку.2

22
2

2

22

2

22

Підсумковий модульний контроль

3.

Підготовка до підсумкового модульного контролю

35

Підсумковий модульний контроль
РАЗОМ

75

Види індивідуальної роботи студентів, її контроль та оцінювання

(по скороченому курсу)Види індивідуальної роботи студентів

Кількість годин

Кількість

балів

Вид контролю

1.


2.
3.

4.


Підготовка огляду літератури за окремими темами з використанням додаткової учбової та наукової літератури

( написання рефератів)Виготовлення навчальних таблиць:

за завданням викладача.

Виготовлення муляжів і вологих препаратів:

за завданням викладача.


Науково-дослідницька робота:

Заняття у студентському науковому гуртку, виконання науково-дослідницьких робіт за індивідуальним планом, складеним викладачем
212


Обговорення та оцінювання реферату на практичному занятті

Демонстрація та оцінювання таблиць. препаратів на практичному занятті

Виступи на засіданнях гуртка, конференціях.КАЛЕНДАРНО-Тематичний план ЛЕКЦІЙ

з анатоМІЇ ЛЮДИНИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ І КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

НА І СЕМЕСТР 2015-2015 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ (по скороченому курсу)


Дата


Тема лекції

04.09.15


1.

Вступ до анатомії. Предмет і зміст анатомії, її значення для підготовки лікаря. Основні етапи ембріогенезу людини. Учення про зародкові листки. Опорно-руховий апарат. Загальна остеологія. Скелет людини, його розвиток, будова, функція. Класифікація кісток. Загальна артрологія. Класифікація з’єднань кісток. Розвиток суглобів у онтогенезі і їх загальна будова. Види рухів у суглобах та їх аналіз. Фактори утримання суглобових поверхонь одна біля одної. Демонстрація кінофільму "Cполучення кісток".

07.09.15


2.

Загальна міологія. Розвиток і будова м'язів. М'яз як орган. Класифікація м'язів. Допоміжний апарат м'язів. Загальні дані про роботу м'язів. Синергізм і антагонізм м'язів. Вплив праці на будову кісток і м'язів. Черевні ділянки. М’язи, фасції, топографія стінок живота. Черевний прес. Слабі місця живота. Біла лінія та піхва прямого м’яза живота. Пахвинний канал. Топографія внутрішньої поверхні передньої черевної стінки. Шлях проходження килового мішка при пахвинних килах.

21.09.15

3.

Вступ до спланхнології. Паренхіматозні та порожнисті органи. Системи внутрішніх органів. Травна система. Будова травного каналу та його оболонок. Будова травних залоз. Розвиток травної системи, вади розвитку.

Загальна анатомія дихальної системи. Філо- і онтогенез орга­нів дихання. Будова, топографія, функція та вікові особливості органів дихання. Будова і топографія плеври. Середостіння та його органи.

Загальна анатомія сечової системи. Нирка, її топографія, будова філо- і онтогенез. Нефрон як структурно-функціональна одиниця нирки. Анатомія сечовивідних шляхів. Аномалії і вади розвитку органів сечової системи.

Загальна анатомія, філо- і онтогенез чоловічої та жіночої статевих систем. Варіанти та аномалії розвитку органів жіночої та чоловічої статевих систем.05.10.15

4.

Лімфатичні (лімфоїдні) органи. Первинні лімфатичні органи: червоний кістковий мозок, загруднинна залоза. Вторинні лімфатичні органи: лімфатичні вузли, селезінка, мигдалики. Лімфоїдні утворення в стінках органів травної, дихальної иа сечостатевої систем.

19.10.15


5.

Вступ до анатомії центральної нервової системи. Класифікація нервової системи. Нейрон - структурно-функціональна одиниця нервової системи. Розвиток нервової системи. Спинний мозок, його топографія і будова. Проста і складна рефлекторні дуги. Оболони спинного мозку.

02.11.15

6.

Будова ромбоподібного мозку. Ретикулярна формація: її ядра, функціональне значення. Проекція ядер черепних нервів на ромбоподібну ямку. Четвертий шлуночок.

Середній і проміжний мозок. Ядра гіпоталамуса. Поняття про нейро-секрецію. Гіпоталамо-гіпофізарна система. Третій шлуночок.16.11.15

7.

Кінцевий мозок. Будова кори великих пів­куль. Топографія кіркових відділів аналізаторів першої та другої сигнальної систем. Нюховий мозок. Лімбічна система. Поняття про стріопалідарну систему.

Провідні шляхи головного та спинного мозку, їх анатомічне визначення й класифікація. Асоціативні, комісуральні та проекційні шляхи. Висхідні та низхідні проек­ційні шляхи. Провідні шляхи органів чуття: зорового, слухового, вестибулярного, смакового та нюхового аналізаторів.30.11.15

8.

Загальна анатомія периферійної нервової системи. Поняття про нервові центри, нервові провідники. Будова нерва. Рухові, чутливі та змішані нерви. Вузли нервової системи Формування спинномозкового нерва і його поділ на гілки. Загальна характеристика нервових сплетень та передніх гілок грудних нервів.

Черепні нерви, їх розвиток. Рухові, чутливі та вегетативні ядра черепних нервів. Чутливі вузли черепних нервів. Загальна характеристика 12-ти пар черепних нервів, вихід їх з мозку і черепа, ділянки іннервації та функціональне значення.14.12.15

9.

Загальна характеристика будови і функції вегетативної нер­вової системи. Адрен- і холінергічні системи нейронів. Сегментарні симпатичні та парасимпатичні центри. Вищі (надсегментарні) вегетативні центри. Схема вегетативної рефлекторної дуги. Загальні дані про будову симпатичної та парасимпатичної частин, відмінності між ними. Основні відмінності між вегетативною та соматичною нервовими системами.


КАЛЕНДАРНО-Тематичний план ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з анатоМІЇ ЛЮДИНИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ І КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

НА І СЕМЕСТР 2015-2015 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ (по скороченому курсу)

Дата


Тема практичного заняття
К-сть

балів

1-11.09.15


1.

Анатомія і медицина. Методика вивчення анатомії. Кафедра анатомії ІФНМУ, її досягнення (екскурсія по кафедрі). Анатомічна термінологія. Осі, площини людського тіла. Будова хребця. Загальні дані про хребет. Особливості будови шийних і грудних хребців.

4

2.

Будова поперекових, крижових і купривових хребців. Хребет у цілому. Особливості будови хребта у віковому аспекті. Скостеніння хребців, аномалії.

4

3.

Будова ребер і груднини. Грудна клітка в цілому. Формування грудної клітки. Будова ключиці та лопатки. Скостеніння ребер, груднини, ключиці та лопатки, аномалії.

4

4.

Кістки плеча, передпліччя та кисті. Особливості скостеніння трубчастих кісток, скостеніння плечової кістки, кісток передпліччя та кисті, аномалії.

4

5.

Кульшова і стегнова кістки. Наколінок. Скостеніння цих кісток, аномалії.

4

14-25.09.15


6.

Кістки гомілки і стопи. Особливості їх будови, скостеніння, аномалії.

4

7.

Загальні дані про череп. Потилична, тім'яна і лобова кістки.

4

8.

Клиноподібна й решітчаста кістки.

4

9.

Скронева кістка. Лускова, кам’яниста й барабанна частини. Відростки.

4

10.

Канали скроневої кістки. Барабанна порожнина.

4

28. 09-09.10.15


11.

Кістки лиця. Верхня щелепа. Піднебінна кістка. Носова, сльозова, вилична кістки. Нижня носова рако­вина. Леміш. Нижня щелепа. Під'язикова кістка

Череп у цілому. Склепіння, зовнішня і внутрішня основи черепа. Передня, середня, задня черепні ямки. Кісткове піднебіння. Скронева, підскронева, крилопіднебінна ямки.4

12.

Очна ямка. Кісткова носова порожнина. Вікові та статеві особ­ли­вості будо­ви черепа. Скостеніння кісток мозкового та лицевого черепа, аномалії. Контрфорси. Краніометрія.

4

13.

Загальні дані про з’єднання кісток. Особливості з’єднання кісток у дитячому віці. З’єднання кісток черепа: синдесмози, синхондрози, синостози. Скронево-нижньощелепний суглоб.

4

14.

З’єднання хребців. З’єднання I і II хребців між собою та з черепом.

4

15.

З’єднання кісток грудної клітки. З’єднання кісток пояса верхньої кінцівки. Плечовий суглоб.

4

12-23.10.15


16.

Ліктьовий суглоб. З’єднання кісток передпліччя. Променево-зап’ястковий суглоб. Суглоби кисті.

4

17.

З’єднання тазового пояса. Таз у цілому. Розміри жіночого таза. Кульшовий суглоб.

4

18.

Колінний суглоб. З’єднання кісток гомілки. Гомілковостопний суглоб. Суглоби стопи. Стопа в цілому.

4

19.

Загальні дані про м'язи. Допоміжний апарат м’язів. М'язи спини. Фасції та ділянки спини.

4

20.

М'язи грудної клітки. Фасції та ділянки грудної клітки. Діафрагма.

4

26.10-06.11.15


21.

М'язи і фасції живота. Піхва прямого м'яза жи­вота. Біла лінія живота. Черевний прес. Черевні ділянки.

4

22.

Пахвин­ний канал: стінки, глибоке та поверхневе пахвинне кільця. Топографія внутрішньої поверхні черевної стінки. Слабі місця живота. Шляхи проходження килового мішка при пахвинних килах.

4

23.

М'язи шиї. Підпотиличні м’язи. Шийні ділянки.

4

24.

Фасції шиї. Мімічні та жувальні м'язи. Фасції та ділянки голови.

4

25.

М'язи, фасції і топографія пояса верхньої кінцівки та плеча. Пахвова ямка. Аналіз рухів у плечовому суглобі.

4

09.11-20.11.15


26.

М'язи, фасції та топографія передпліччя. Ліктьова ямка. Аналіз рухів у ліктьо­вому суглобі.

4

27.

М'язи, фасції та топографія кисті. Волокнисті та синовіальні піхви кисті. Аналіз ру­хів у про­ме­нево-зап'ястковому суглобі. Ділянки кисті та анатомічна номенклатура її пальців

4

28.

М'язи, фасції та топографія таза й стегна. Стегновий трикутник. Стегновий канал, стегнове кільце, захований розтвір. Привідний канал. Аналіз рухів у куль­шовому суглобі.

4

29.

М'язи, фасції та топографія гомілки. Підколінна ямка. Гомілково-підколінний та м’язово-малогомілкові канали. Аналіз рухів у ко­лінному суглобі.

4

30.

М'язи, фасції та топографія стопи. Аналіз рухів у гомілковостопному суглобі. Волокнисті та синовіальні піх­ви стопи. Ділянки стопи та анатомічна номенклатура її пальців.

4

23.11-04.12.15


31.

Підсумковий модульний контроль 1 (тестовий контроль і здавання практичних навичок).
32.

Підсумковий модульний контроль 1 (теоретична частина).
33.

Органи травлення. Ротова порожнина, поділ на відділи, будова стінок. Будова твердого та м’якого піднебіння. Будова і функція язика та ротових залоз. Будова постійних і молочних зубів. Вади розвитку ротової порожнини.

3

34.

Будова, топографія та функція глотки і стравоходу, частини, розвиток.

Шлунок. Голо-, скелето-, синтопія та його функції. Особливості будови шлунка, розвиток.3

35.

Тонка кишка, частини, топографія. Особливості будови та функції кишки, розвиток, аномалії.

3

07-18.12.15

36.

Будова, топографія і функція печінки, підшлункової залози. Будова жовчного міхура та жовчовивідних шляхів. Екзо- і ендокринні частини підшлункової залози.

3

37.

Товста кишка, відділи, будова, топографія та функція. Відхідниковий канал.

3

38.

Особливості будови і топографії очеревини та її відно­шення до органів. Формування зв'язок, бриж, чепців та сумок. Верхній, середній та нижній поверхи черевної порожнини.

3

39.

Особливості будови органів дихання. Будова і функція носа. Носова порожнина, стінки.

3

40.

Будова гортані, трахеї. Їх розвиток, топографія і функція.

3

21-25.12.15


41.

Будова, топографія і функція легень та плеври. Бронхіальне та альвеолярне дерево (схема). Ацинус. Сегменти легень. Серед­остіння та його вміст. Рентгенанатомія органів травної та дихальної систем.

3

42.

Сечові органи. Зовнішня і внутрішня будова нирки. Нефрон - структурно-функціональна одиниця нирки. Кровопостачання. Оболонки нирки, ниркова фасція. Скелето-, синто- та голотопія нирки.

3


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

з анатомії людинидля студентів І курсу медичного факультету

№ п/п

Тема заняття

К-ть год.Модуль 1 «Анатомія опорно-рухового апарата»

1.

Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок

2

2.

Основні етапи розвитку анатомічних знань.

2

3.

Історія розвитку українських анатомічних шкіл у ХХ – ХХІ ст.

1

4.

Сучасна українська анатомічна школа.

1

5.

Статеві та індивідуальні особливості будови черепа.

3

6.

Вікові особливості будови черепа.

2

7.

Кістка як орган.

2

8.

Класифікація кісток.

2

9.

Розвиток кісток в ембріогенезі.

3

10.

Будова кісток склепіння черепа.

2

11.

Будова кісток основи черепа.

4

12.

Черепні ямки, межі, сполучення.

4

13

Очниця, стінки, сполучення.

3

14

Носова порожнина. Стінки, сполучення.

4

15.

Основи артросиндесмології.

3

16.

Сполучення кісток черепа.

4

17.

Основи загальної міології.

4

18.

Фасції голови. Кістково-фасціальні простори голови.

4

19.

Фасції шиї. Міжфасціальні простори шиї.

4

20.

Топографія слабких місць живота.

4

21.

Топографія верхньої кінцівки.

4

22.

Топографія верхньої кінцівки.

4

23.

Підготовка до підсумкового модульного контролю.

4
Разом

70
Модуль 2 «Спланхнологія. ЦНС. Органи чуття»
1.

Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок.

6

2.

Будова органів ротової порожнини.

4

3.

Будова зубів.

2

4.

Варіанти та аномалії розвитку молочних та постійних зубів.

2

5.

Будова органів імунної системи.

6

6.

Будова ендокринних залоз.

6

7.

Розвиток частин мозку.

4

8.

Будова гіпоталамо-гіпофізарної системи.

6

9.

Топографія ядер аналізаторів 1 і 2 сигнальних систем на кору головного мозку.

5

10.

Хід і топографія висхідних провідних шляхів головного мозку.

6

11.

Хід і топографія низхідних провідних шляхів головного мозку.

6

12.

Загальна будова органів чуття.

6

13.

Хід і топографія зорового, нюхового, смакового, слухового провідних шляхів головного мозку.

6

14

Підготовка до підсумкового модульного контролю.

10
Разом

75


Розподіл балів, що присвоюються студентам при вивченні модуля 1

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля І, вираховується шляхом множення кількості балів (4), на кількість тем (30) і становить 120 балів. Таким чином, максимальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля 2, становить 120.

Мінімальна кількість балів за поточну успішність, яку може набрати студент при вивченні модуля І, вираховується шляхом множення кількості балів (2), на кількість тем у модулі (30) і становитиме 60 балів. Мінімальна позитивна кількість балів за практичне заняття становить 2 бали. Оцінка від 0 до 1,5 балів за практичне заняття модуля 1 є незадовільною, яку студент може перездати.

При вивченні модуля 1, тестовий контроль для визначення початкового рівня знань, який включає графічні зображення з ймовірними відповідями оцінюється від 0 до 0,5 бала:

- «0» балів - менше 75 % правильних відповідей (0 – 7 правильних відповідей з 10);

- «0,5» балів - від 80 до 100 %; правильних відповідей (8 – 10 правильних відповідей з 10);Усна відповідь студента на занятті оцінюється від 0 до 3 балів:

- «0» балів, якщо студент не знає теоретичного матеріалу по темі заняття, не володіє латинською термінологією, не вміє показати на препараті;

- «0,5» балів, якщо студент не знає теоретичного матеріалу по темі заняття, не володіє латинською термінологією, але частково вміє показати на препараті;

- «1» бала, якщо студент частково знає теоретичний матеріал, володіє латинською термінологією, частково вміє показати на препараті;

- «1,5» бала, якщо студент знає теоретичний матеріал, але допускає значні помилки, володіє латинською термінологією, частково вміє показати на препараті;

- «2» бала, якщо студент знає теоретичний матеріал, але допускає помилки, володіє латинською термінологією, вміє показати на препараті з неточностями;

- «2,5» бала, якщо студент знає теоретичний матеріал, але допускає незначні помилки, володіє латинською термінологією, вміє показати на препараті;

- «3» бала, якщо студент знає теоретичний матеріал, бездоганно, володіє латинською термінологією, вміє показати на препараті.Тестовий контроль для визначення кінцевого рівня знань, який включає ситуаційні задачі на комп’ютері або паперовому носії з ймовірними відповідями оцінюється від 0 до 0,5 бала:

- «0» балів - менше 75 % правильних відповідей (0 – 7 правильних відповідей з 10);

- «0,5» балів - від 80 до 100 %; правильних відповідей (8 – 10 правильних відповідей з 10);
Розподіл балів, що присвоюються студентам при вивченні модуля 2

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну успішність модуля 3, вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають максимальному балу, який становить «3», на кількість тем (36) і становить 108 балів. За індивідуальну самостійну роботу при успішному її захисті студенту нараховуються ще 12 балів. Таким чином, максимальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля 2, становить 120 ( 108 балів за поточну успішність та 12 балів за індивідуальну роботу).

Мінімальна кількість балів за поточну успішність, яку може набрати студент при вивченні модуля 2, вираховується шляхом множення кількості балів (1,5) на кількість тем у модулі (36) і становить 54 балів. Мінімальна позитивна кількість балів за практичне заняття становить 1,5 бали. Оцінка від 0 до 1,5 балів за практичне заняття модуля 2 є незадовільною, яку студент може перездати.

При вивченні модуля 1, тестовий контроль для визначення початкового рівня знань, який включає графічні зображення з ймовірними відповідями оцінюється від 0 до 0,5 бала:

- «0» балів - менше 75 % правильних відповідей (0 – 7 правильних відповідей з 10);

- «0,5» балів - від 80 до 100 %; правильних відповідей (8 – 10 правильних відповідей з 10);


Усна відповідь студента на занятті оцінюється від 0 до 2 балів:

- «0» балів, якщо студент не знає теоретичного матеріалу по темі заняття, не володіє латинською термінологією, не вміє показати на препараті;

- «0,5» бала, якщо студент частково знає теоретичний матеріал, володіє латинською термінологією, частково вміє показати на препараті;

- «1» бала, якщо студент знає теоретичний матеріал, але допускає значні помилки, володіє латинською термінологією, частково вміє показати на препараті;

- «1,5» бала, якщо студент знає теоретичний матеріал, але допускає помилки, володіє латинською термінологією, вміє показати на препараті з неточностями;

- «2» бала, якщо студент знає теоретичний матеріал, бездоганно, володіє латинською термінологією, вміє показати на препараті.


Тестовий контроль для визначення кінцевого рівня знань, який включає ситуаційні задачі на комп’ютері або паперовому носії з ймовірними відповідями оцінюється від 0 до 0,5 бала:

- «0» балів - менше 75 % правильних відповідей (0 – 7 правильних відповідей з 10);

- «0,5» балів - від 80 до 100 %; правильних відповідей (8 – 10 правильних відповідей з 10);

, вільно володіє латинською термінологією.
Обговорено і затверджено на засіданні кафедри

28.08.2015 р., протокол № 1.

Зав. кафедрою анатомії людини,

оперативної хірургії та топографічної анатомії

д. мед. н., профессор Ю.І. Попович
Каталог: images -> Portal -> Kafedra Anatomii lyudyny operatyvnoi hirurgii ta topografichnoi anatomii -> Anatomiya lyudyny
Portal -> Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін
Portal -> Програма основи медсестринства (назва навчальної дисципліни) 12010102, «сестринська справа» (шифр, назва спеціальності) Факультет
Portal -> Техніка безпеки у фізіотерапевтичних відділеннях
Portal -> Робоча програма «Фізична реабілітація, спортивна медицина»
Anatomiya lyudyny -> Опорно-руховий апарат
Anatomiya lyudyny -> Навчально-методичний комплекс для забезпечення навчального процесу за фаховим напрямком:
Anatomiya lyudyny -> Анатомія людини Навчально-методичний комплекс
Anatomiya lyudyny -> Затверджую декан стоматологічного факультету " " 2015 року

Скачати 401.35 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка