Затверджую декан стоматологічного факультету " " 2015 рокуСкачати 372.03 Kb.
Дата конвертації02.05.2017
Розмір372.03 Kb.

ЗАТВЕРДЖУЮ


Декан стоматологічного факультету

___” _____________2015 року

Бугерчук О.В.
ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ – МОДУЛЯ 1

«Анатомія опорно-рухового апарату»


Тема

Лекцій

Практичні заняття

Самостійна робота

Індивіду-альна робота

Змістовий модуль 1. Вступ до анатомії

1. Предмет і задачі анатомії. Методи дослідження в анатомії. Основні сучасні напрями розвитку анатомії

1

2

1
2. Українська анатомічна школа.

Івано – Франківська анатомічна школа0,5

2

1

Змістовий модуль 2. Анатомія кісток скелета

4. Кістка як орган. Класифікація кісток. Розвиток кісток в ембріогенезі.

0,5

2

2

Підготовка огляду літератури за окремими темами

5. Анатомічна номенклатура. Осі і площини тіла.

-

2

-

6. Анатомія кісток тулуба.

-

4

-

7. Анатомія кісток верхніх та нижніх кінцівок.
4

-

8. Анатомія кісток черепа.

-

10

10

Змістовий модуль 3. З’єднання кісток скелета

9. Анатомія неперервних та перервних з’єднань між кістками. Розвиток з’єднань між кістками в онтогенезі.

0,5

3

2

Підготовка огляду літератури за окремими темами

10. З’єднання між кістками черепа і між кістками тулуба.

0,5

3

2

11. З’єднання між кістками верхніх та нижніх кінцівок.

-

3

-

Змістовий модуль №4. Міологія

12. М’яз як орган. Класифікація м’язів. Розвиток скелетних м’язів.

1

3

2

Підготовка огляду літератури за окремими темами

13. Анатомія м’язів та фасцій тулуба.
3

2

14. Анатомія м’язів та фасцій голови та шиї. Топографія шиї.

2

7

4

15. Анатомія м’язів та фасцій верхніх і нижніх кінцівок. Топографія верхніх та нижніх кінцівок

-

8

2

16. Практичні навички з навчального матеріалу модуля 1 «Анатомія опорно-рухового апарата».

-

3

4

Підсумковий модульний контроль

-

3

5

Усього годин - 105

6

62

37

-

Кредитів ECTS –3,5


Види самостійної роботи студентів (СРС) та її контрольТЕМА

Кількість годин

Вид контролю

1.

Підготовка до практичних занять –

теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок6

Поточний контроль на практичних заняттях

2.

Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять:

Описати основні етапи розвитку анатомії


  • Основні етапи розвитку анатомічних знань.

  • історія розвитку українських анатомічних шкіл у ХХ – ХХІ століттях.

  • Сучасна українська анатомічна школа

Оволодіти основами антропометричного опису черепа


- описати вікові особливості будови черепа.

Основи загальної остеології

Кістка як орган.

Класифікація кісток.

Розвиток кісток в ембріогенезі.

Будова кісток черепа

Основи загальної артросиндесмології

Сполучення кісток черепаОснови загальної міології

Мязи голови

Мязи тулуба і кінцівок


1
1

1

2


2
2

2

22

2

22

2

2


Підсумковий модульний контроль3.

Підготовка до підсумкового модульного контролю

6

Підсумковий модульний контроль
РАЗОМ

37

Види індивідуальної роботи студентів, її контроль та оцінюванняВиди індивідуальної роботи студентів

Кількість годин

Кількість

балів

Вид контролю

1.


2.
3.

4.

Підготовка огляду літератури за окремими темами з використанням додаткової учбової та наукової літератури

( написання рефератів)Виготовлення навчальних таблиць:

за завданням викладача.

Виготовлення муляжів і вологих препаратів:

за завданням викладача.


Науково-дослідницька робота:

Заняття у студентському науковому гуртку, виконання науково-дослідницьких робіт за індивідуальним планом, складеним викладачем
24


Обговорення та оцінювання реферату на практичному занятті

Демонстрація та оцінювання таблиць. препаратів на практичному занятті

Виступи на засіданнях гуртка, конференціях.


ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ – МОДУЛЯ 2

«Спланхнологія. Центральна нервова система і органи чуття».

Тема

Лекцій

Практичні заняття

Самостійна робота

Індивіду-альна робота

Змістовий модуль 5. Анатомія травної системи

1. Вступ до спланхнології. Класифікація внутрішніх органів. Загальні закономірності будови трубчастих органів. Загальні закономірності будови паренхіматозних органів

0,5

1

-

Підготовка огляду літератури за окремими темами

2.Загальна анатомія травної системи. Ембріогенез органів травної системи.

Аномалії і варіанти розвитку органів травної системи0,5

2

-

3. Анатомія ротової порожнини та її похідних

1

7

5

4. Анатомія органів травного каналу
4

-

5. Анатомія великих травних залоз: печінки та підшлункової залози

-

3

-

6. Анатомія очеревини .

-

3

-

Змістовий модуль 6. Анатомія дихальної системи

7.Загальна анатомія дихальної системи.

Ембріогенез дихальної системи0,25

2

-

Підготовка огляду літератури за окремими темами

8. Анатомія органів дихальної системи.

0,25

3

-

Змістовий модуль 7. Анатомія сечової системи

9. Загальна анатомія органів сечової системи. Ембріогенез органів сечової системи.

Аномалії і варіанти розвитку органів сечової системи0,25

2

-

Підготовка огляду літератури за окремими темами

10. Анатомія органів сечової системи.

0,25

2

-

Змістовий модуль 8. Анатомія статевих систем

11.Загальна анатомія чоловічої статевої системи. Ембріогенез органів чоловічої статевої системи. Варіанти та аномалії розвитку органів чоловічої статевої системи

0,25

1

-

Підготовка огляду літератури за окремими темами

12. Анатомія органів чоловічої статевої системи.

0,25

1

-

13. Загальна анатомія жіночої статевої системи. Ембріогенез органів жіночої статевої системи. Варіанти та аномалії розвитку органів жіночої статевої системи

0,25

1

-

14. Анатомія органів жіночої статевої системи.

0,25

1

-

15. Промежина.
1

-
Змістовий модуль 9. Анатомія імунної і ендокринної систем

16. Загальна анатомія центральних і периферійних органів імунної системи
1

-
17. Анатомія органів імунної системи
1

2
18. Загальна анатомія ендокринних органів
1

-
19. Анатомія органів ендокринної системи
1

2
Змістовий модуль 10. Анатомія спинного мозку

20. Вступ до ЦНС. Загальні принципи будови рефлекторних дуг. Сіра і біла речовини ЦНС. Розвиток ЦНС в онто- і філогенезі.

0,5

2

-

Підготовка огляду літератури за окремими темами

21. Зовнішня і внутрішня будова спинного мозку. Будова спинномозкового нерва.

0,5

2

-

Змістовий модуль 11. Анатомія головного мозку.

22. Розвиток головного мозку в ембріогенезі. Анатомія похідних ромбоподібного мозку і середнього мозку.

0,5

6

2


Підготовка огляду літератури за окремими темами

23. Анатомія похідних переднього мозку

0,25

4

2

24. Анатомія оболон спинного і головного мозку. Утворення і шляхи циркуляції спинномозкової рідини

0,25

2

-

25. Провідні шляхи центральної нервової системи

1

6

3

Змістовий модуль 12. Органи чуття

26. Анатомія органів чуття.

-

1

0,5

Підготовка огляду літератури за окремими темами

27. Око та структури утворів

0,5

1

0,5

28. Анатомія вуха

0,25

2

0,5

29. Орган смаку і нюху. Шкіра і її похідні

0,25

2

0,5

30.Практичні навички з навчального матеріалу модуля №2 « Спланхнологія. Центральна нервова система і органи чуття»
2

5

Підсумковий модульний контроль
2

4
Усього годин - 105

8

70

27

-

Кредитів ECTS – 3,5


Види самостійної роботи студентів (СРС) та її контрольТЕМА

Кількість годин

Вид контролю

1.

Підготовка до практичних занять –

теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок6

Поточний контроль на практичних заняттях

2.

Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану практичних занять:


-описати будову ротової порожнини

- описати розвиток молочних та постійних зубів;

-описати варіанти та аномалії розвитку молочних та постійних зубів.


-описати органи імунної системи;

-описати органи ендокринної системи;

-описати розвиток головного мозку;

-описати гіпоталамо-гіпофізарну систему;

-описати ядра аналізаторів;

-описати провідні шляхи;

-описати органи чуття.

Оволодіти умінням

- показати структури шлунково-кишкового тракту, дихальної системи, головного і спинного мозку.2

11
1

1

22

2

22

Підсумковий модульний контроль

3.

Підготовка до підсумкового модульного контролю

5

Підсумковий модульний контроль
РАЗОМ

27

Види індивідуальної роботи студентів, її контроль та оцінюванняВиди індивідуальної роботи студентів

Кількість годин

Кількість

балів

Вид контролю

1.


2.
3.

4.


Підготовка огляду літератури за окремими темами з використанням додаткової учбової та наукової літератури

( написання рефератів)Виготовлення навчальних таблиць:

за завданням викладача.

Виготовлення муляжів і вологих препаратів:

за завданням викладача.


Науково-дослідницька робота:

Заняття у студентському науковому гуртку, виконання науково-дослідницьких робіт за індивідуальним планом, складеним викладачем
24,5


Обговорення та оцінювання реферату на практичному занятті

Демонстрація та оцінювання таблиць. препаратів на практичному заняттіВиступи на засіданнях гуртка, конференціях.


КАЛЕНДАРНО-Тематичний план ЛЕКЦІЙ

з анатоМІЇ ЛЮДИНИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ стоматологіЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

НА І СЕМЕСТР 2015-2015 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ


Дата


Тема лекції

08.09.15


1.

Предмет і зміст анатомії, її значення для під­готовки лікаря. Методологічні основи анатомії. Учення про руховий апарат. Загальна остеологія. Анатомічні особливості організму новонародженого. Скелет людини, його розвиток, функція. Класи­фікація, форма і будова кісток, їх хімічний склад, фізичні властивості. Череп. Загальний огляд і будова черепа. Анатомо-фізіологічні особливості та процес скостеніння окремих кісток черепа. Вікові та статеві особливості його будови. Ос­новні відомості про краніометрію. Форми мінливості черепа.

22.09.15


2.

Учення про сполучення кісток. Види сполучення кісток. Розвиток і бу­до­ва суглобів. Класифікація суглобів за осями обертання та формами суглобових поверхонь. Види рухів у суглобах та їх аналіз. Фактори ут­ри­мання сугло­бових по­верхонь у зіткненні. Прості, складні і комбі­новані суглоби. Характеристика скронево-нижньощелепного суглоба. Учення про м’язи. Будова гладких і скелетних м’язів. М’яз як орган. Класифікація м’язів за походженням, розта­шуванням і функцією, їх початок і прикріплення. Сухо­жилки і апо­неврози. Допоміжні апарати м’язів: фасції, синовіальні сумки і піхви. Робота м’я­зів. Загальна біомеханіка опорно-рухового апарату. Взаємо­відношення між працею та будовою кісток і м’язів. Аналіз рухів у скронево-нижньощелепному суглобі.

06.10.15

3.

М’язи, фасції, фасціальні простори голови і шиї, прикладне значення.

20.10.15

4.

Вступ до спланхнології. Травна система, її становлення в процесі онтогенезу. Анатомія зубощелепної системи. Розвиток зубів. Зубні формули. Оклюзії, прикуси. Аномалії зубощелепної системи.

03.11.15


5.

Загальна анатомія дихальної системи. Філо- і онтогенез орга­нів дихання. Будова, топографія, функція та вікові особливості органів дихання. Будова і топографія плеври. Середостіння та його органи.

Загальна анатомія сечової системи. Філо- і онтогенез нирки і сечовивідних шляхів. Нирка, її топографія, оболонки, внутрішня будова. Нефрон як структурно-функціональна одиниця нирки. Особливості розподілу її кровоносних судин. Нирки новонародженого. Анатомія сечовивідних шляхів.Загальна анатомія жіночої та чоловічої статевих систем. Філо- та онтогенез статевої системи.


КАЛЕНДАРНО-Тематичний план ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з анатоМІЇ ЛЮДИНИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ стоматологіЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

НА І СЕМЕСТР 2015-2015 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ


Дата


Тема практичного заняття
К-сть

балів

1-11.09.15


1.

Анатомія і медицина. Кафедра анатомії ІФДМУ, її до­сягнення. Екскурсія по кафедрі. Анатомічна термінологія. Осі та площини людського тіла. Будова хреб­­ця.

4

2.

Загальні дані про хребет. Особливості будови шийних та грудних хребців.

4

3.

Особливості будови поперекових, крижових і куприкових хреб­ців. Хребет­ний стовп у цілому.

4

4.

Будова ребер і грудини. Грудна клітка у цілому. Будова клю­чиці і лопатки

4

5.

Кістки плеча, передпліччя і кисті.

4

14-25.09.15


6.

Тазова і стегнова кістки. Наколінок. Кістки гомілки і стопи.

4

7.

Загальні дані про будову черепа. Потилична, тім'яна і лобова кістки.

4

8.

Клиновидна і решітчаста кістки.

4

9.

Скронева кістка, частини.

4

10.

Канали скроневої кістки

4

28. 09-09.10.15


11.

Верхня і нижня щелепи. Піднебінна кістка. Дрібні кістки лицевого черепа. Під'язикова кістка.

4

12.

Череп у цілому. Склепіння і основа черепа. Черепні ямки, межі, сполу­чення.

4

13.

Кісткове підебіння. Скронева, підскронева та крилопіднебінна ямки, стінки, сполучення.

4

14.

Очна ямка. Носова порожнина.

4

15.

Вікові та статеві особливості черепа. Контрфорси. Краніометрія.

4

12-23.10.15


16.

Загальні дані про сполучення кісток. Сполучення хребта.

4

17.

Сполучення I та II хребців між собою та з черепом. Сполучення кісток черепа: шви, зв'язки, синхондрози, висково-нижньощелепний суглоб.

4

18.

Сполучення ребер з хребцями та з грудиною. Сполучення кіс­ток пояса верхньої кінцівки. Плечовий суглоб. Ліктьовий суглоб. Сполучення кісток передпліччя. Променево-зап'ястковий суглоб. Сполучення кісток кисті.

4

19.

Сполучення кісток таза. Таз у цілому, розміри жіночого таза. Кульшовий суглоб. Колінний суглоб. Сполучення кісток гомілки. Гомілково-стопний суглоб. Сполучення кісток стопи, склепіння. Рентгеноанатомія та її значення у вивченні будови тіла людини. Обладнання рентгенокабінету. Рентгеноанато­мія кісток і суглобів.

4

20.

Загальні анатомо-фізіологічні дані про м’язи. Поверхневі м'язи спини. Глибокі м'язи спини та потилиці. Фасції спини.

4

26.10-06.11.15


21.

Ділянка грудей. М'язи і фасції грудної клітки. Діафрагма.

4

22.

Ділянка живота. М'язи живота. Піхва прямого м'яза живота. Біла лінія. Черев­ний прес. Місця відносно малої опірності черевному тискові.

4

23.

М'язи і фасції шиї. Топографія шиї.

4

24.

М'язи голови. Мімічні м'язи.

4

25.

Жувальні м'язи. Фасції голови. Кістково-фасціальні та міжм'язові простори голови.

4

09.11-20.11.15


26.

М'язи та фасції пояса верхньої кінцівки та плеча. Пахвова ямка. Аналіз рухів у плечовому суглобі (на живому).

4

27.

М'язи, фасції та топографія передпліччя. М'язи і фасції кисті. Синовіальні піхви кисті. Аналіз рухів у променево-за­п'ястковому суглобі (на живому). Проекція м’язів верхньої кінцівки на зовніш­­ню поверхню тіла.

4

28.

М'язи, фасції і топографія таза та стегна. Стегновий та привідний канали. Ана­­ліз рухів у кульшовому суглобі.

4

29.

М'язи, фасції та топографія гомілки. Підколінна ямка, гомілково-підколінний та м’язово-малогомілкові канали. Аналіз рухів у колінному та гомілково­стопному суглобах (на живому). М'язи і фасції стопи. Синовіальні піхви стопи. Проекція м'язів нижньої кінцівки на зовнішню поверхню тіла.

4

30.

Практичні навички і узагальнення матеріалу з модуля 1» Анатомія опорно-рухового апарату»
23.11-04.12.15


31.

Підсумковий модульний контроль
32.

Загальний огляд органів травлення. Ротова порожнина, стінки, сполучення.

3,5

33.

Будова м'якого піднебіння. Язик, великі та малі слинні залози, будова, функція.

3,5

34.

Порівняльна анатомія зубів. Розвиток зубів. Загальна будова зубів і зубних органів. Поверхні зуба. Періодонт. Зубна система як ціле. Зубна формула. Признаки зубів. Зубощелепні сегменти верхньої та нижньої щелеп.

3,5

35.

Постійні зуби. Особливості будови верхніх і нижніх різців та ікол.

3,5

07-18.12.15


36.

Особливості будови премолярів і молярів верхньої та нижньої щелеп.

3,5

37.

Особливості будови молочних зубів. Прорізування зубів. Стертість зубів. Співвідношення коренів зубів з носовою порожниною, верхньо­щелепною пазухою і нижньощелепним каналом. Зубні, альвеолярні та базальні дуги, види оклюзії та прикусу.

3,5


38.

Будова, топографія, функція глотки, стравоходу. Будова, топографія, функція шлунка.

3,5

39.

Будова, топографія і функція тонкої і товстої кишки.

3,5

40.

Будова, топографія і функція печінки, підшлункової залози.

3,5

21-25.12.15


41.

Топографія очеревини та її відношення до органів. Зв'язки оче­ре­вини, брижі, сальники, сумки. Рентгеноанатомія органів травлення.

3,5

42.

Органи дихання. Зовнішній ніс, носова порожнина, будова, функція.

3,5


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

з анатомії людинидля студентів стоматологічного факультету

№ п/п

Тема заняття

К-ть год.Модуль 1 «Анатомія опорно-рухового апарата»

1.

Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок

6

2.

Основні етапи розвитку анатомічних знань.

2

3.

Історія розвитку українських анатомічних шкіл у ХХ – ХХІ ст.

2

4.

Сучасна українська анатомічна школа.

2

5.

особливості будови черепа.

2

6.

Вікові, статеві та індивідуальні особливості будови черепа.

2

7.

Кістка як орган. Класифікація кісток. Розвиток кісток в ембріогенезі.

2

8.

Будова кісток склепіння черепа.

2

9.

Будова кісток основи черепа.

2

10.

Основи артросиндесмології.

2

11.

Основи загальної міології.

2

12.

Топографія слабких місць живота.

2

13

Топографія верхньої кінцівки.

2

14

Топографія верхньої кінцівки.

2

15.

Підготовка до підсумкового модульного контролю.

5
Разом

37
Модуль 2 «Спланхнологія. ЦНС. Органи чуття»
1.

Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок.

6

2.

Будова органів ротової порожнини.

2

3.

Варіанти та аномалії розвитку молочних та постійних зубів.

2

4.

Розвиток частин мозку.

2

5.

Будова гіпоталамо-гіпофізарної системи.

2

6.

Хід і топографія висхідних провідних шляхів головного мозку.

2

7.

Хід і топографія низхідних провідних шляхів головного мозку.

2

8.

Хід і топографія зорового, нюхового, смакового, слухового провідних шляхів головного мозку.

2

14

Підготовка до підсумкового модульного контролю.

5
Разом

27


Розподіл балів, що присвоюються студентам при вивченні модуля 1

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля І, вираховується шляхом множення кількості балів (4), на кількість тем (29) і становить 116 балів. За індивідуальну самостійну роботу при успішному її захисті студенту нараховуються ще 4 бали. Таким чином, максимальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля 2, становить 120 ( 116 балів за поточну успішність та 4 бали за індивідуальну роботу).

Мінімальна кількість балів за поточну успішність, яку може набрати студент при вивченні модуля І, вираховується шляхом множення кількості балів (2), на кількість тем у модулі (29) і становитиме 58 балів. Мінімальна позитивна кількість балів за практичне заняття становить 2 бали. Оцінка від 0 до 1,5 балів за практичне заняття модуля 1 є незадовільною, яку студент може перездати.

Як видно з таблиці 1, при вивченні модуля 1, тестовий контроль для визначення початкового рівня знань, який включає графічні зображення з ймовірними відповідями оцінюється від 0 до 0,5 бала:

- «0» балів - менше 75 % правильних відповідей (0 – 7 правильних відповідей з 10);

- «0,5» балів - від 80 до 100 %; правильних відповідей (8 – 10 правильних відповідей з 10);


Усна відповідь студента на занятті оцінюється від 0 до 3 балів:

- «0» балів, якщо студент не знає теоретичного матеріалу по темі заняття, не володіє латинською термінологією, не вміє показати на препараті;

- «0,5» балів, якщо студент не знає теоретичного матеріалу по темі заняття, не володіє латинською термінологією, але частково вміє показати на препараті;

- «1» бала, якщо студент частково знає теоретичний матеріал, володіє латинською термінологією, частково вміє показати на препараті;

- «1,5» бала, якщо студент знає теоретичний матеріал, але допускає значні помилки, володіє латинською термінологією, частково вміє показати на препараті;

- «2» бала, якщо студент знає теоретичний матеріал, але допускає помилки, володіє латинською термінологією, вміє показати на препараті з неточностями;

- «2,5» бала, якщо студент знає теоретичний матеріал, але допускає незначні помилки, володіє латинською термінологією, вміє показати на препараті;

- «3» бала, якщо студент знає теоретичний матеріал, бездоганно, володіє латинською термінологією, вміє показати на препараті.Тестовий контроль для визначення кінцевого рівня знань, який включає ситуаційні задачі на комп’ютері або паперовому носії з ймовірними відповідями оцінюється від 0 до 0,5 бала:

- «0» балів - менше 75 % правильних відповідей (0 – 7 правильних відповідей з 10);

- «0,5» балів - від 80 до 100 %; правильних відповідей (8 – 10 правильних відповідей з 10);
Розподіл балів, що присвоюються студентам при вивченні модуля 2

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну успішність модуля 2, вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають максимальному балу, який становить «3,5», на кількість тем (33) і становить 115,5 балів. За індивідуальну самостійну роботу при успішному її захисті студенту нараховуються ще 4,5 бали. Таким чином, максимальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля 2, становить 120 ( 115,5 балів за поточну успішність та 4,5 бали за індивідуальну роботу).

Мінімальна кількість балів за поточну успішність, яку може набрати студент при вивченні модуля 2, вираховується шляхом множення кількості балів (2) на кількість тем у модулі (33) і становить 66 балів. Мінімальна позитивна кількість балів за практичне заняття становить 2 бали. Оцінка від 0 до 1,5 бала за практичне заняття модуля 2 є незадовільною, яку студент може перездати.

Як видно з таблиці 1, при вивченні модуля 2, тестовий контроль для визначення початкового рівня знань, який включає графічні зображення з ймовірними відповідями оцінюється від 0 до 0,5 бала.

- «0» балів - менше 75 % правильних відповідей (0 – 7 правильних відповідей з 10);

- «0,5» балів - від 80 до 100 %; правильних відповідей (8 – 10 правильних відповідей з 10).Усна відповідь студента на занятті оцінюється від 0 до 2,5 бала:

- «0» балів, якщо студент не знає теоретичного матеріалу по темі заняття, не володіє латинською термінологією, не вміє показати на препараті;

- «0,5» балів, якщо студент не знає теоретичного матеріалу по темі заняття, не володіє латинською термінологією, але частково вміє показати на препараті;

- «1» бала, якщо студент частково знає теоретичний матеріал, володіє латинською термінологією, частково вміє показати на препараті;

- «1,5» бала, якщо студент знає теоретичний матеріал, але допускає значні помилки, володіє латинською термінологією, частково вміє показати на препараті;

- «2» бала, якщо студент знає теоретичний матеріал, але допускає помилки, володіє латинською термінологією, вміє показати на препараті з неточностями;

- «2,5» бала, якщо студент знає теоретичний матеріал, бездоганно, володіє латинською термінологією, вміє показати на препараті.

Тестовий контроль для визначення кінцевого рівня знань, який включає ситуаційні задачі на комп’ютері або паперовому носії з ймовірними відповідями оцінюється від 0 до 0,5 бала:

- «0» балів - менше 75 % правильних відповідей (0 – 7 правильних відповідей з 10);- «0,5» балів - від 80 до 100 %; правильних відповідей (8 – 10 правильних відповідей з 10).


Обговорено і затверджено на засіданні кафедри

28.08.2015 р., протокол № 1.

Зав. кафедрою анатомії людини,

оперативної хірургії та топографічної анатомії

д. мед. н., профессор Ю.І. Попович
Каталог: images -> Portal -> Kafedra Anatomii lyudyny operatyvnoi hirurgii ta topografichnoi anatomii -> Anatomiya lyudyny -> Stomatologichnyj fakul tet -> Stomatologiya -> I kurs -> I semestr -> Anatomiya lyudyny
Portal -> Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін
Portal -> Програма основи медсестринства (назва навчальної дисципліни) 12010102, «сестринська справа» (шифр, назва спеціальності) Факультет
Portal -> Техніка безпеки у фізіотерапевтичних відділеннях
Portal -> Робоча програма «Фізична реабілітація, спортивна медицина»
Anatomiya lyudyny -> Опорно-руховий апарат
Anatomiya lyudyny -> Навчально-методичний комплекс для забезпечення навчального процесу за фаховим напрямком:
Anatomiya lyudyny -> Анатомія людини Навчально-методичний комплекс

Скачати 372.03 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка