Затверджую директор Зіньківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст.№2 Л. В. ЛитусСторінка4/4
Дата конвертації04.11.2016
Розмір1.82 Mb.
1   2   3   4


Тема уроку

Дата
І семестр

Звуки і букви

1

Звуки і букви. Українська абетка (алфавіт). Назви літер за абеткою. Вимова й написання слова АБЕТКА, АЛФАВІТ, АЗБУКА.2

Розташування літер за абеткою з орієнтацією на першу літеру. Уміння користуватися абеткою в роботі з навчальним словником.3

Склад. Перенос слів із рядка в рядок складами. Перенос слів із буквами й та ь.4

Перенос слів із збігом приголосних звуків. Закріплення правил переносу слів з рядка в рядок. Вимова й написання слова УКРАЇНА.5

Голосні звуки [а], [о], [у], [и], [е]. Вимова й написання слова ЛЕЛЕКА.6

Букви, що позначають голосні звуки.7

Наголос. Наголошені й ненаголошені звуки і склади. Вимова й написання слова ВЕРЕСЕНЬ, БАТЬКІВЩИНА, ЗАГАДКА.8

Розвиток зв’язного мовлення. Складання опису ромашки за малюнком та запитаннями.
С.14

9

Ненаголошені голосні звуки [е], [и] в корені слова, їх вимова порівняно з наголошеними. Підбір перевірних слів за зразком “один-багато”10

Перевірка написання наголошеного голосного за допомогою зміни слова та добору спільнокореневих слів.11

Тренувальні вправи на перевірку ненаголошених голосних зміною слова та добором споріднених слів.12

Приголосні звуки. Спостереження за роботою мовленнєвих органів (язик, губи, зуби) під час вимови приголосних звуків. Складання звукових схем слів. Навчальний діалог.13

Звуки [дз], [дз’], [дж], позначення їх буквосполученнями дж, дз. Перенос слів із буквосполученнями дз, дж. Навчальний діалог.14

Вправляння у написанні та переносі слів з буквосполученням дз, дж. Звуко-буквений аналіз слів.15

Буква щ, позначення нею звукосполучення [шч]. Вимова й написання слова ПАРАСОЛЬКА.16

Розвиток мовлення. Складання опису білочки за малюнком і запитаннями.
С.25

17

Вправи на закріплення звукового значення букви щ, буквосполучень дз, дж. Звуко-буквений аналіз слів.18

Зіставлення вимови звуків [г], [г], позначення їх буквами г,г. Звуковий та звуко-буквений аналіз слів.19

Уявлення про дзвінкі й глухі приголосні звуки.20

Звук [ф], звукосполучення [хв].21

Вимова й написання слів із дзвінкими приголосними звуками в кінці слова і складу.22

Тверді і м’які приголосні звуки. Позначення м’якості приголосних буквами і, я, ю, є. Звуковий аналіз слів. Вимова і написання слова УКРАЇНСЬКА.23

Тренувальні вправи у написанні, звуко-буквеному аналізі слів з м’якими приголосними. Вимова і написання слова КИЇВ.24

Розвиток мовлення. Складання розповіді за малюнком, планом і змістом вірша А. Житкевича «Осінь». Тема розповіді «Осінь»
С.36

25

Тренувальні вправи у написанні, звуко-буквеному аналізі слів з м’якими приголосними.26

Вправи на закріплення знань у написанні слів з м’якими приголосними. Звуко-буквений аналіз слів. Навчальний діалог.
Тем.бал

27

Позначення м’якості приголосних звуків знаком м’якшення (ь). Буквосполучення ьо в середині слова. Перенос слів із знаком м’якшення. Навчальний діалог.28

Тренувальні вправи у написанні, переносі, звуко-буквеному аналізі слів зі знаком м’якшення.29

Вправляння у складанні звукових схем і переносі слів з м’якими приголосними.30

Закріплення знань про тверді і м’які приголосні звуки.31

Подовжені м’які приголосні звуки. Позначення їх на письмі. Перенос слів з подовженими м’якими приголосними звуками.32

Розвиток мовлення. Складання казки за малюнком, планом і змістом казки І. Прокопенко «Як гриби ховалися»
С.46-47

33

Звуко-буквений аналіз слів з подовженими приголосними звуками. Навчальний діалог «Розмова сонечка і осики»34

Вправляння у звуко-буквеному аналізі слів з подовженими приголосними звуками. Складання розповіді за початком та серією малюнків. Навчальний діалог «Розмова по телефону». Контрольна робота. Діалог.35

Тренувальні вправи у вимовлянні, читанні та написанні слів з подовженими приголосними. Контрольна робота. Діалог.36

Апостроф. Вживання апострофа. Вимова і написання слів з апострофом. Контрольна робота. Діалог.37

Правила переносу слів з апострофом. Вимова і написання слова ДУХМЯНИЙ. Контрольна робота. Діалог.38

Порівняння вимови і написання слів з апострофом і без апострофа. Вимова і написання слова МЕТРО.39

Розвиток мовлення. Складання порад на тему «Бережіть книги» за опорними словами та малюнками.

(Г. Чорнобицької «Не бруднити книжки»)


С.56

40

Узагальнення знань за темою «Звуки і букви»41

Контрольна робота. Перевірка мовних знань і вмінь з теми («Звуки і букви»)42

Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого.
Тем.бал

Слово

43

Лексичне значення слова. Ознайомлення з тлумачним словником. Вимова й написання слова ПОМИЛКА, ПРЕДМЕТ.44

Групування предметів за родовими та видовими ознаками. Складання речень. Вимова й написання слова ДИВАН.45

Розпізнавання іменників (без вживання терміна) за запитаннями хто? що? Вимова й написання слова КИЛИМ, ВЕДМІДЬ.46

Іменник як частина мови. Слова –назви неістот. Слова – назви істот.47

Уявлення про один предмет і багато предметів. Практичне вживання форм однини і множини (без вживання термінів)48

Розвиток мовлення. Розповідь за серією малюнків, планом і опорними словами. Тема розповіді «Каштанчик»
С.69

49

Змінювання іменників за зразком «один-багато». Групування предметів за родовими і видовими ознаками. Доповнення речень.50

Вправляння у групуванні предметів за родовими та видовими ознаками. Доповнення речень. Навчальне аудіювання.51

Закріплення знань про слова, що означають назви предметів. Контрольна робота. Аудіювання.52

Аналіз контрольної роботи. Велика буква в іменах, по батькові та прізвищах людей. Звертання. Практичне засвоєння форм звертання до співрозмовників. Пояснення слова ТЕЗКА. Вимова і написання слова ВУЛИЦЯ.53

Велика буква в кличках тварин. Слова привітання.54

Велика буква в назвах міст, сіл, річок, морів і гір. Пояснювальний диктант.55

Велика буква в назвах вулиць, площ і майданів. Пояснення значення слів АДРЕСАНТ і АДРЕСАТ. Тренувальний диктант.56

Розвиток мовлення. Розповідь за серією сюжетних малюнків і опорними словами. Тема розповіді «Допомога тваринам взимку».
С.82

57

Контрольна робота. Диктант.58

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення знань за темою «Іменник»59

Контрольна робота. Перевірка мовних знань і вмінь з теми «Іменник»
Тем.бал

60

Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого.61

Прикметник. Слова, які називають ознаки предметів. Вимова і написання слів ознаки, Червоний. Складання груп слів цієї категорії, які мають різне лексичне значення: назви кольорів, розміри предметів, ознаки за відношенням до пори року, матеріалу, з якого виготовлений предмет, інші ознаки. Вимова й написання слова ЧЕРВОНИЙ.ОЗНАКА.62

Роль прикметників у мовленні. Зв’язок прикметників з іменниками. Слова ввічливості.63

Добір серед прикметників слів, протилежних за значенням. Вживання прикметників у прямому та переносному значенні. Контрольна робота. Списування.64

Аналіз контрольної роботи. Змінювання прикметників з іменниками за зразком «один-багато»65

Розвиток мовлення. Складання казки за поданим початком, планом, малюнками, опорними словами (Ю. Ярмиш «Як реп’яшок світ побачив»)
С.94

66

Слова близькі за значенням. Узагальнення вивченого за темою «Прикметник»67

Слова, які називають дії предметів.68

Роль дієслів у мовленні: зв’язок дієслів з іменниками в реченні. Слова вдячності.69

Змінювання дієслів за числами. Залежність числа дієслова від іменника. Звуковий аналіз слів.70

Дієслова, протилежні за значенням.71

Спостереження за роллю дієслів у мовленні. Читання і переказування уривка з казки В. Сухомлинського «Зайчик і місяць». Слова подяки. Вимова і написання слова ЗАЄЦЬ.72

Розвиток мовлення. Складання казки за поданим початком, кінцем і сюжетними малюнками. Тема «Дві білки».
С.105

73

Узагальнення знань учнів за темою «Слова, які називають дії предметів. Фразеологізми»74

Поняття про службові слова, їх роль у реченні.75

Прийменники. Написання прийменників окремо від інших, уживання службових слів за змістом речення. Вправляння в усному переказі тексту.76

Вживання службових слів для зв’язку слів у реченні. Вправляння в усному переказі тексту.
Тем.бал

Корінь слова.

77

Корінь слова. Спільнокореневі (споріднені)слова. Контрольна робота. Усний переказ.78

Розвиток мовлення. Опис істоти за малюнком, планом і змістом вірша В. Марсюка «Моє оленятко». Тема опису «Оленятко»
С.114

79

Визначення кореня у слові шляхом добирання споріднених слів.80

Розрізнення слів, у яких корінь звучить однаково, але вони мають різне значення.81

Розпізнавання спільнокореневих слів, що належать до різних частин мови. Вимова і написання слова ДЯТЕЛ.82

Добір спільнокореневих слів, що належать до різних частин мови. Вимова і написання слова МЕДАЛЬ.83

Розрізнення спільнокореневих слів та слів , близьких за значенням. Вимова і написання слова КАЛЕНДАР. Звуко-буквений аналіз слів.84

Розвиток мовлення. Складання основної частини казки за початком і кінцем та серією малюнків (І. Палагута «Про сіре мишенятко та рудого хом’ячка » )
С.123

85

Вправи на закріплення вміння добирати споріднені слова, що належать до різних частин мови. Звуковий аналіз слів.86

Узагальнення знань учнів за темами «Прикметник», «Дієслово», «Службові слова», «Корінь слова».87

Контрольна робота. Перевірка мовних знань і вмінь з теми («Прикметник», «Дієслово», «Службові слова», «Корінь слова».)88

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизація знань учнів.
Тем.бал

Речення

89

Поняття про речення. Основні ознаки речення. Тренувальний диктант.90

Розвиток мовлення. Складання казки за поданим початком, схемами речень і серією малюнків (Е. Карл «Звідки прилетів метелик»)
С.130

91

Розповідні і питальні речення. Розділові знаки в кінці розповідних та питальних речень. Інтонування речень. Попереджувальний диктант. Вимова й написання слова ПОНЕДІЛОК. СЕРЕДА, ЧЕТВЕР, НЕДІЛЯ.92

Контрольна робота. Диктант.93

Аналіз контрольної роботи.94

Інтонаційне виділення в реченнях слів, найважливіших для висловлення думки. Закріплення знань про розповідні і питальні речення. Вимова і написання слова ШОФЕР.95

Спонукальні речення. Розділові знаки в кінці спонукальних речень. Форми спонукання. Вимова і правопис слова ДИТИНА.Закріплення знань про розповідні, питальні, спонукальні речення. Звуко-буквений аналіз слів.96

Розвиток мовлення. Розповідь за поданим початком та кінцем оповідання, малюнками, опорними словами (С. Мацюцький «Кому дістався бублик»)
С.138

97

Головні слова в реченні. Виділення їх у реченні. Визначення головних членів речення. Побудова речень за графічними схемами. Вправляння в аудіюванні. Вимова й написання слова ЧЕРЕВИКИ.98

Зв’язок слів у реченні за питаннями. Поширення речень за допомогою питань. Написання записки. Тренувальне аудіювання.99

Контрольна робота. Аудіювання. Тренувальні вправи на встановлення зв’язку між словами в реченні. Складання речень за графічними схемами.100

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення знань і вмінь учнів за темою «Речення»

Тем.бал

Текст.

101

Поняття про текст. Заголовок. Розрізнення групи окремих речень і тексту. Вимова і написання слова УЧИТЕЛЬ.102

Розвиток мовлення. Розповідь за сюжетними малюнком і опорними словами. Тема «Подорож у Карпати»
С.146

103

Будова тексту:зачин, основна частина, кінцівка. Добір заголовків до текстів.104

Текст- розповідь. Текст-опис.105

Узагальнення знань і вмінь учнів за темою «Текст». Попереджувальний диктант.106

Уявлення про мову, як засіб спілкування між людьми. Ознайомлення з мовними і немовними знаками. Тренувальний диктант.107

Контрольна робота. Диктант.108

Аналіз контрольної роботи.

Розвиток мовлення. Упорядкування структури тексту.


С.154

Мова і мовлення.

109

Поняття про рідну мову. Спорідненість української мови з російською та білоруською.110

Уявлення про усне і писемне мовлення. Культура мовлення.111

Слова ввічливості. Звертання. Розділові знаки при звертанні. Практичне засвоєння слів ввічливості та різних форм звертання. Вимова й написання слова ЗАВДАННЯ.112

Узагальнення знань учнів за темами «Текст», «Речення», «Мова і мовлення»113

Перевірка знань з мови («Текст», «Речення», «Мова і мовлення»)114

Розвиток мовлення. Розповідь на тему «Моя бібліотека» за серією сюжетних малюнків, планом, опорними словами.
С.164

115

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизація знань учнів. Вимова й написання слова ЧИТАНЯ, ГЕРОЙ.Повторення вивченого.

116

Повторення вивченого про звуки та букви, частини мови. Перевірна робота. Списування.117

Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого про речення, текст, види текстів.118

Розвиток мовлення. Розповідь на тему: «Мої літні канікули» за серією малюнків і змістом вірша

О. Палійчука «Алло, ми поїхали в село»


С.171

119

Підсумковий урок за рік.
( за підручником С.О. Скворцової, О.В. Онопрієнко

« Математика», 2 клас, Х., «Ранок» , 2013)


з/п

Тема уроку

Дата

Тема 1. Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 1 клас.Нумерація чисел першої сотні.


Порівняння чисел.


Стартова контрольна робота №1 „Повторення вивченого в 1 класі”


Аналіз контрольної роботи.

Додавання і віднімання на основі нумерації.
Арифметичні дії додавання і віднімання. Додавання і віднімання у межах 10.


Задача.


Обернена задача.


Аналіз задачі.


Задача з двома запитаннями.


Математичні вирази. Рівності, нерівності.


Геометричні фігури. Величини та їх вимірювання.


Додавання і віднімання чисел у межах 100.


Порозрядне додавання і віднімання чисел.


Порозрядне додавання і віднімання чисел.


Додавання і віднімання чисел частинами.


Додавання і віднімання чисел двома способами.


Додавання і віднімання чисел двома способами.


Доба. Тиждень. Місяць. Рік.


Контрольна робота №2. „Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 1 клас”

Тем.бал

Тема 2. Додавання й віднімання з переходом через десяток у межах 20Аналіз контрольної роботи.

Дужки. Сполучний закон додавання.
Порядок виконання дій у виразах.


Складання задач.


Додавання і віднімання чисел частинами.


Задачі на знаходження суми трьох доданків.


Задачі на знаходження числа за сумою двох даних чисел.


Додавання суми до числа. Віднімання суми від числа.


Додавання на основі переставного закону


Задачі із зайвими числовими даними.


Таблиці додавання чисел у межах 20.


Віднімання чисел на основі взаємозв’язку додавання і віднімання.


Периметр многокутника.


Задачі з числовими даними, яких бракує.


Дві послідовні задачі.


Таблиці віднімання чисел у межах 20 з переходом через десяток.


Контрольна робота №3 „Додавання й віднімання з переходом через десяток у межах 20”


Аналіз контрольної роботи.

Вираз із змінною.
Задачі з двома запитаннями.


Залежність результатів арифметичних дій від зміни одного з компонентів при сталому іншому компоненті.


Залежність результатів арифметичних дій від зміни одного з компонентів при сталому іншому компоненті.


Порівняння математичних виразів.


Прийом округлення.


Додавання і віднімання чисел різними способами.


Контрольна робота №4. „Додавання й віднімання з переходом через десяток у межах 20”


Аналіз контрольної роботи.


Віднімання на основі правила віднімання числа від суми.


Віднімання різними способами.


Додавання і віднімання різними способами.

Тем.бал

Тема 3. Складена задачаСкладена задача.


Пошук розв’язання складеної задачі.


Поділ складеної задачі на прості.


Складені задачі на знаходження суми і різниці.


Запис розв’язання задачі виразом.


Розв’язування задачі двома способами.


Дії з величинами.


Задачі на знаходження остачі.


Задачі, які містять чотири ключових слова.


Перевірка додавання і віднімання.


Контрольна робота № 5. „Складена задача”


Аналіз контрольної роботи.


Задачі, які містять відношення різницевого порівняння.


Розв’язування задач.

Тем.бал

Тема 4. Додавання і віднімання з переходом через розряд в межах 100Додавання і віднімання чисел.


Складені задачі на знаходження третього доданка.


Додавання і віднімання чисел з переходом через розряд.


Задачі, які містять відношення різницевого порівняння.


Додавання і віднімання чисел частинами.


Задачі, які містять відношення різницевого порівняння.


Задачі, які містять відношення різницевого порівняння.


Додавання і віднімання. Прийом округлення.


Додавання й віднімання різними способами.


Кут.


Прямий кут.


Прямокутник.


Прямокутник.


Квадрат.


Периметр многокутника.


Задачі на знаходження невідомого доданка.


Задачі на знаходження невідомого зменшуваного або від’ємника.


Круг. Коло.


Контрольна робота № 6. „ Додавання і віднімання з переходом через розряд в межах 100”


Аналіз контрольної роботи.


Пошук розв’язування задачі. Синтез.


Додавання і віднімання чисел частинами.


Додавання і віднімання чисел частинами.


Розв’язування задач. Аналіз і синтез у розв’язуванні задачі.


Додавання і віднімання чисел частинами.


Додавання і віднімання чисел частинами.


Задачі на знаходження суми.


Задачі на знаходження третього числа по сумі двох чисел.


Задачі на знаходження суми.


Задачі на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць, сформульовані у непрямій формі.


Порозрядне додавання і віднімання чисел.


Додавання і віднімання різними способами.


Задачі на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць, сформульовані у непрямій формі.


Повторення вивченого. Розв’язування задач.


Порівняння математичних виразів.


Додавання і віднімання. Прийом округлення.


Додавання і віднімання різними способами. Величини.


Додавання і віднімання двоцифрових чисел. Перевірка додавання і віднімання.


Контрольна робота № 7. „Обчислення задач різного типу”


Аналіз контрольної роботи.

Тем.бал

Тема 5. Арифметичні дії множення і ділення. Табличне множення та ділення.Сума однакових доданків.


Віднімання однакових чисел.


Додавання і віднімання однакових чисел.


Розв’язування задач.


Арифметична дія множення.


Арифметична дія ділення.


Математичні вирази: добуток і частка.


Назви компонентів та результатів дій множення й ділення.


Переставний закон множення. Множення з нулем та одиницею.


Взаємозв’язок множення та ділення.


Ділення з нулем та одиницею.


Множення та ділення на 10.


Ділення на рівні частини.


Правила порядку виконання дій у виразах.


Контрольна робота № 8. „Арифметичні дії ділення і множення”


Аналіз контрольної роботи.

Таблиця множення числа 2. Таблиця ділення на 2.
Складені задачі на знаходження остачі, що містять просту задачу на конкретний зміст добутку.


Задачі на знаходження суми, що містять просту задачу на конкретний зміст добутку.


Знаходження невідомого множника. Знаходження невідомого діленого або дільника.


Таблиця множення числа 3. Таблиця ділення на 3.


Задачі на знаходження різниці, що містять просту задачу на конкретний зміст частки.


Задачі на різницеве порівняння.


Таблиця множення числа 4. Таблиця ділення на 4.


Задачі на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць.


Збільшення або зменшення числа у кілька разів.


Таблиця множення числа 5. Таблиця ділення на 5.


Розв’язування задач. Задачі, що містять просту задачу на збільшення або зменшення числа у кілька разів.


Кратне порівняння.


Таблиця множення числа 6. Таблиця ділення на 6.


Складені задачі на кратне порівняння.


Таблиця множення числа 7. Таблиця ділення на 7.


Перевірка множення та ділення.


Таблиця множення числа 8 та числа 9. Таблиця ділення на 8, на 9.


Контрольна робота № 9. „Підсумкова робота за 2 клас”


Аналіз контрольної роботи.

Повторення вивченого.
(До підручника Г.В. Ломаковської)

Програму підготували:Морзе Н. В.

доктор педагогічних наук, професор, директор Українського ННІІТЗАПГЕУ;

Ломаковська Г. В.

директор Ліцею інформаційних технологій №79 м. Києва; учитель-методист, Заслужений працівник освіти

Проценко Г. О.

учитель інформатики Печерської гімназії №75 м. Києва; учитель-методист;

Коршунова О. В.

учитель інформатики Зміївського ліцею № 1 Харківської області, учитель-методист;

Ривкінд Й. Я.,

учитель інформатики, завідувач кафедри математики та інформатики ліцею № 38 імені В.М. Молчанова м. Києва; учитель-методист, Заслужений вчитель України;

Рівкінд Ф. М.

учитель початкових класів, завідувач кафедри розвиваючого навчання ліцею № 38 імені В.М. Молчанова м. Києва; учитель-методист.


Дата

уроку

Тема уроку

Примітки

Тема 1. Комп’ютери та їх застосування (з год.)


Правила поведінки і безпеки життєдіяльності (БЖ) в комп’ютерному класі. У комп’ютерному класі. Перегляд мультфільму.

Можливості комп'ютера. Застосування комп'ютера в різних галузях.

Комп’ютери бувають різні. Сучасні комп’ютери.
Тема 2. Основні складові комп’ютера. Початкові навички роботи з комп’ютером (9год.)4-5
Складові комп’ютера (системний блок, пристрої введення (миша, клавіатура), пристрої виведення (монітор, принтер)). Робота з тренажером миші, наведення вказівника, вибір об’єктів.
6-7
Складові комп’ютера (пам’ять, процесор, електронні носії інформації). Робота з тренажером миші, переміщення об’єктів, подвійне клацання.
8-9
Підготовка комп’ютера до роботи. Робочий стіл.10-11

Поняття про програму. Запуск програми на виконання з Робочого стола. Вікно програми. Завершення роботи із програмою.12-13

Коректне завершення роботи з комп’ютером. Робота із програмами на розвиток логічного мислення та відпрацювання навичок роботи з мишею.14-15

Клавіатура комп’ютера. Робота з клавіатурним тренажером RapidTyping.16-17

Призначення основних клавіш клавіатури. Ознайомлення з клавішами «Пропуск», «Shift» «Caps Loсk».
18-

19

Вивчення клавіатури. Ознайомлення з клавішами «Enter» та «Esc».
20-

21

Робота з клавіатурним тренажером RapidTyping.
Тема 3. Поняття про повідомлення, інформацію та інформаційні процеси (6год.)

22-

23

Інформація. Поняття про повідомлення.
24-

25

Сприйняття людиною повідомлень.26-27

Інформаційні процеси: отримання, зберігання, опрацювання і передавання повідомлень.
28-

29

Повторення і систематизація навчального матеріалу за І семестр.

Робота з розвивальними програмами.


Різні пристрої, що використовуються для роботи з повідомленнями.


Короткі історичні відомості (від абака до нетбука).
Тема 4. Алгоритми і виконавці (4год.)Спонукальні речення. Ознайомлення з поняттям команди.


Команди і виконавці.


Ознайомлення з поняттям алгоритму.


Виконавці алгоритмів. Алгоритми в нашому житті.
Тема 5. Об’єкти. Графічний редактор (8год.)Графічний редактор Tux Paint.


Об’єкти. Властивості об’єктів, значення властивостей.


Створення об’єктів у середовищі графічного редактора, зміна значень їх властивостей. Збереження зображень.


Інструменти графічного редактора Tux Paint. Відкриття збережених зображень у редакторі.


Розфарбовування об’єктів в графічному редакторі.


Інструмент «Фігури». Додавання тексту.


Комбінування об’єктів, створення зображень.


Створення вітальної листівки з використанням графічного зображення редактора Tux Paint.
Тема 6. Комп’ютерна підтримка вивчення навчальних предметів

(5год.)Робота з комп’ютерними програмами на підтримку вивчення української мови. У царстві букв і звуків. Голосні та приголосні.


Робота з комп’ютерними програмами на підтримку вивчення української мови. М’які та тверді приголосні.


Робота з комп’ютерними програмами на підтримку вивчення іноземної мови. Країни, мови яких ми вивчаємо


Робота з комп’ютерними програмами на підтримку вивчення математики. Подорож країною математики


Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік.

Робота з розвивальними програмами.

за підручником Т.Г.Гільберг)68 годин (2 години на тиждень)

резерв – 5 годин


з/п

Зміст навчального матеріалу

ДатаВступ (4 год.)

1.

Явища природи. Пори року.
2.

Наша планета – Земля. Чому на Землі бувають день і ніч.
3.

Чому на Землі існують пори року.
4.

Гномон. Практична робота «Вимірювання довжини тіні від гномона та планування регулярних спостережень за висотою Сонця опівдні».

Дослідницький практикум: Як виникає тінь? Як можна своєю тінню виміряти висоту дерева?

Тем.балПрирода восени (18 год.)

5.

Ознаки осені. Творче завдання. Складання казки про осінь.
6.

Водойми. Водойми свого краю восени.
7.

Зміна стану води при нагріванні. Термометр.
8.

Вимірювання температури. Практична робота «Визначення показників термометра за малюнком».
9.

Кругообіг води в природі.
10.

Що таке погода та як її передбачити.
11.

Екскурсія « Спостереження за природою восени».

Контрольна робота з теми „ Природа восени (рослини)”.
12.

Осінні явища в житті рослин.
13.

Якими бувають дерева, кущі, трав’янисті рослини.
14.

Плоди і насіння. Дослідницький практикум: Як зберегти в домашніх умовах плоди та насіння?
15.

Гриби: їстівні та отруйні.
16.

Як тварини готуються до зими. Комахи восени.
17.

Птахи восени.
18.

Звірі восени.
19.

Невидимі ланцюги в осінньому лісі.

Контрольна робота з теми „Природа восени (тварини)”
20.

Міні-проект «Будьмо знайомі!»
21.

Міні-проект «Як бджоли готуються до зими».
22.

Підсумковий урок по темі «Природа восени».

Тем.балПрирода взимку (8 год.)

23.

Ознаки зими. Практична робота. Спостереження за формою сніжинок за допомогою лупи.

Творче завдання. Складання казки про зиму.
24.

Як утворюється лід на ставку.
25.

Погода взимку
26.

Рослини взимку. Дослідницький практикум: Як зберегти ялинку перед новорічними святами?
27.

Тварини взимку. Як зимують птахи.
28.

Звірі взимку.

Контрольна робота з теми „Природа взимку”
29.

Екскурсія «Спостереження за природою взимку».
30.

Підсумковий урок по темі «Природа взимку».

Тем.бал


Природа навесні (16 год.)

31.

Ознаки весни. Творче завдання. Складання казки про весну.
32.

Повітря та його властивості.
33

Чому буває вітер.
34

Погода навесні.
35

Рослини навесні.

Контрольна робота з теми „Природа навесні”
36

Тварини навесні. Комахи.
37

Птахи навесні.
38

Пора гніздування.
39

Охорона птахів.
40

Звірі навесні.
41

Практична робота: Виготовлення екологічної листівки «Тиша в лісі».
42

Весняні роботи людей на городах, полях і в садах у рідному краї.
43

Міні-проект «Не зривай першоцвітів».
44

Дослідницький практикум: Як орієнтуватися в лісі? Контрольна робота з теми „Природа навесні”(тварини)
45

Екскурсія у весняний парк.
46

Підсумковий урок по темі «Природа навесні».


Природа влітку (15 год.)

47

Ознаки літа. Творче завдання. Складання казки про літо.

Дослідницький практикум: Сонячний годинник.
48

Жива природа влітку.
49

Рослини лісу.
50

Тварини лісу.
51

Охорона лісу.
52

Рослини і тварини луків. Контрольна робота з теми „Природа влітку”(рослини)
53

Рослини і тварини прісних водойм.
54

Людина і природа.
55

Червона книга України.
56

Міні - проект «Квіти у моєму житті».
57

Міні – проект «Книга скарг» природи».
58

Міні - проект «Лісова аптека». Контрольна робота з теми „Природа влітку”(тварини)
59-60

Екскурсія до будинку природи (Екскурсія до відділу природи краєзнавчого музею).
61

Підсумковий урок по темі «Природа влітку».
Запитання до природи (7 год.)

62

Які рослини є символами України?
63

Коли ліс дякує, а коли ображається?
64

Які рослини і тварини допомагають людям передбачати погоду?
65

Які спостереження за природою допомогли людині створити календар? Контрольна робота з теми „Запитання до природи ”
66

Які рослини можуть слугувати годинником?
67-68

Підсумковий урок за рік.
35 годин (1 година на тиждень)

з них 3 години – резервний час
Структурний план занять з образотворчого мистецтва

Назви тем і розділів
Мова графіки та живопису

8год.

Мова скульптури, архітектури й декоративно-прикладного мистецтва


7год.

Композиційні прийоми в графіці та живописі

Узагальнення

9год.

1год.

Композиційні прийоми в скульптурі та декоративно-прикладному мистецтві

Узагальнення

8год.

2год.

Всього:

35год.п./п.

Тема уроку

Дата

ПриміткаБесіда „ Мистецтво в нашому житті ”.
С.3

С.4-8
Зміна кольору у різні часи доби. Композиція «Сонячний день».
С.4-5

С.9-10
Графіка як вид образотворчого мистецтва. Плямографія «Хитра пляма»
С.6-7

С. 11-15Силуетно-площинне зображення.„Столітній дуб”.
С.8-9

С.20, 22
Гратографія. „ Таємничий ліс уночі ”.
С.10-11

С.20-21
Гармонія кольорових відтінків. Композиція «Золота осінь».
С.12-13

С.26-27
Поняття про значення тонового контрасту. Композиція «Щедрий урожай» .
С.14-15

С.28-30
Ескіз «Лиш айстра у саду цвіте». (осінній букет)
С.16-17Хроматичні і ахроматичні кольори. „ Котик мій сіренький ”.
С.18-19

35-36
Оздоблення силуетної форми декором, рельєф «Золота рибка».
С.20

С.46
Рельєф. „ Підводне царство ”.
С.21

С.47
Скульптура як вид образотворчого мистецтва.

„ Гарбузові родичі ”.


С.22

С.38-42
Виражальні можливості колориту. „Диво-звір”.
С.23Силуетне зображення архітектурних споруд. „Чарівні куполи соборів”.
С.24-25

С.52-53
Архітектура як вид мистецтва. „ Хатинка бабусі Яги ”.
С.26-27

С. 48-50
Поєднання силуетних форм із декором. Орігамі «Різдв’ яні голубки»
С.28-30

С.58-61
Новорічна іграшка.
С.31Передавання динамічного стану об ‘єктів . Композиція „Лижник”
С.32-33

С.70-73
Пропорції фігури людини. «В гостях у казки»
С.34-35

65-66
«Улюблений казковий герой».
С.36-37

67
Рівновага у композиції. „Зимові розваги”
С.38-39

С.70-73
Композиційний центр. „Зимова ніч”.
С.40-41

С.75-76
Композиція „Смачні фрукти”.
С.42-43

С.77-78
Зміна стану об’єктів під впливом вітру. Композиція «Танок метеликів».
С.44-46

С.89-93
Колір – засіб художньої виразності. Композиція «Перші проліски».
С.47

С.94-96
Освоєння засобів відтворення глибини простору. Композиція «Весна прийшла».
С.48-49

94-96
Симетрія та асиметрія в композиції „ Святковий букет”
С.50

С. 85-88
Статистика й динаміка в скульптурі. Герої казки „Золотий ключик ”.
С.51

С.101-104

Композиція «Світає, край неба палає…»
С.52-53Декоративна стилізація. „ Великодні писанки ”
С.54-55

С.111-112

Особливості виготовлення української іграшки « Дивовижні баранці».
С.56

С.109-110

Секрети орнаменту. Пензлевий розпис «Квітка з листочком на килимочку»
С.57

С.115-116

Головне та другорядне в декоративній композиції. „ Гарний посуд ”.
С.58-59

С.119-120

Перевір себе та підготуйся до творчості влітку. Панно з квітами.
С.60-61
Підсумковий урок за рік
(за підручником В.П.Тименко, І.М. Веремійчик)Зміст уроків

Дата

Примітка

1

Вступне заняття. Організація робочого місця. Правила безпечної праці на уроці. Ознайомлення з професіями.


Робота з природними матеріалами.( 4 год.)2

Послідовність дій та безпека праці під час виготовлення виробів з природних матеріалів на площині. Предметна аплікація із рослинних форм. Виготовлення казкових героїв. Зайчик.3

Екскурсія на природу. Збір природного матеріалу.4

Об‘ємні вироби з природних матеріалів. Виготовлення виробів з каштанів, горіхів,жолудів, тощо.5

Аплікація з рослинних форм. Сюжетна аплікація. Акваріум.6

Виготовлення композицій з природних матеріалів (насіння,плоди,крупи). Виготовлення сувенірів.


Аплікація з використанням ниток.(2 год.)7

Види ниток. Застосування ниток. Плетіння «косичка» з вовняних ниток. Створення виробів з плетіння (метелик,рибка).8

Послідовність дій під час виготовлення аплікацій з ниток. Виготовлення аплікацій із засипанням малюнка різаними нитками та їх приклеювання.


Згинання і складання паперу.(4 год.)9

Види паперу і картону. Їх властивості. Галузі застосування. Виготовлення макету килимка із деталей геометричної форми за шаблонами.10

Виготовлення декоративної листівки.11

Виготовлення іграшок з паперу. Метелик.12

Виготовлення сюжетної аплікації з паперу і картону за шаблоном. Створення композицій до казок.


Паперові об’ємні фігури.(2 год.)13

Елементи графічної грамоти. Правила розміток на папері і картоні. Лінії. Розгортки прямокутних форм. Виготовлення подарункових коробочок.14

Виготовлення вітальних листівок до дня Святого Миколая.15

Послідовність дій під час виготовлення паперових об’ємних фігур. Виготовлення ялинкових прикрас. Сіточки.16

Виготовлення ялинкових та різдвяних гірлянд.


Орнамент.(2 год.)17

Види орнаменту. Декоративно-ужиткове мистецтво. Виготовлення орнаментів у смужці.18

Виготовлення орнаментів на прямокутній або круглій основах.


Орігамі.(3 год.)19

Пластика паперу. Створення за схемою фігур літачка, човника.20

Орігамі. Читання найпростіших умовних позначень. Створення за схемою фігури песика,котика.21

Виготовлення квітів у техніці орігамі.


Витинанка.(3год.)22

Витинанка як вид народних ремесел України. Виготовлення серветок.23

Витинанка. Виготовлення сніжинок.24

Виготовлення мережок технікою «витинанка».


Робота з пластиліном на площині з елементами творчості.( 4 год.)25

Пластилін і його застосування. Послідовність виготовлення виробів на площині з пластиліну. Ліплення з пластиліну фігурок тварин.26

Виготовлення сувенірів до свята 8-го Березня.27

Ліплення з пластиліну овочів та фруктів.28

Створення колективної творчої композиції за мотивами української народної казки.


Самообслуговування.(4 год.)29

Культура харчування. Правила поведінки за столом. Столовий посуд різного призначення. Сервірування столу. Складання серветки.30

Екскурсія в їдальню.31

Одяг та взуття. Правила догляду за одягом та взуттям. Пришивання ґудзиків.32

Виготовлення вітальної листівки до Дня Матері.


Макетування.(3 год.)33

Виготовлення і оздоблення об’ємних виробів. Розмітка розгорток на аркуші в клітинку. Конструювання із сірникових коробочок меблів.34

Макетування будиночка.35

Виготовлення колективного макету «Моя школа» . Оздоблення макетного виробу.
(за підручником О. В. Гнатюк )

34 години, з них резерв – 2год.Тема уроку


Дата

Примітки

Здоров`я людини (3 години)

1.

Індивідуальні особливості росту й розвитку учнів. Практична робота:вимірювання зросту і маси тіла учнів
ст.4-8

2.

Здоров`я і хвороби. Профілактика захворювань
ст.9-11

3.

Інфекційні захворювання. Захист від інфекції
ст.12-17
Фізична складова здоров`я (9 годин)4.

Розпорядок дня школяра.

Практична робота : складання розпорядку робочого дня.
ст.18-21

5.

Порядок і дисципліна
ст.22-23

6

Користь активного відпочинку. Організація відпочинку у класі та вдома.

Практична робота : планування вихідного дня
ст.24-26

7.

Ранкові та вечірні гігієнічні процедури.

Практична робота : як правильно доглядати за порожниною рота.
ст.27-30

8.

Культура харчування.

Практична робота : вибір корисних для здоров`я продуктів
ст.31-34

9.

Правила поведінки за столом
ст.35-37

10.

Фізичні вправи і здоров`я
ст.38-40

11.

Правила і процедури загартовування. Сонце. Повітря. Вода.
ст. 41-45

12.

Відповідність одягу сезону та погоді.

Практична робота : гра « Вдягни ляльку»
ст. 46
Соціальна складова здоров`я (13 годин)13.

Права дитини. Обов`язки дитини вдома і в школі.
ст.47-52

14.

Спілкування. Умови взаєморозуміння.

Практична робота : моделювання ситуацій невербального спілкування.
ст.53-57

15.

Будь обережним. Безпечні і небезпечні ситуації. Практична робота : створення списку джерел допомоги у небезпечних ситуаціях.
ст.58-60

16.

Один удома. Небезпечні речовини (отруйні, горючі, легкозаймисті)
ст.61-64

17.

Вогонь-друг, вогонь-ворог.
ст.65-67

18.

Користування телевізором, комп`ютером, мобільним телефоном.

Практична робота : створення пам`ятки щодо перегляду телевізійних передач, користування комп`ютером і мобільним телефоном.
ст.68-72

19.

Ситуації можливої небезпеки у школі. План евакуації. Практична робота : відпрацювання навичок евакуації із приміщення школи згідно з планом евакуації.
ст.73-76

20.

Безпека на дорозі
ст.77-79

21.

Правила пішохідного руху. Дорожня розмітка
ст.80-83

22.

Перехрестя.

Практична робота : моделювання ситуації переходу дороги на регульованому і нерегульованому перехресті.
ст.84-86

23.

Безпека на відпочинку
ст.87-88

24.

Літні та зимові розваги. Профілактика обмороження, перегрівання, сонячних опіків
ст.89-92

25.

Безпека у спілкуванні з дикими і бездомними тваринами
ст.93-94

26.

Надання першої допомоги при забиттях, порізах, подряпинах, укусах комах.

Практична робота:моделювання ситуації надання першої допомоги при нескладних травмах
ст. 95-97
Психічна і духовна складові здоров`я (7 годин)27.

Смаки і захоплення людини, їх вплив на здоров`я. Практична робота : презентація «Моє захоплення».
ст.98-100

28.

Вибір друзів. Друзі за інтересами.

Практична робота : створення плаката «Захоплення нашого класу».
ст.101-103

29.

Людяність і співчуття. Як надати підтримку і допомогу
ст.104-105

30.

Ухвалення рішень. Вплив реклами на рішення людини
ст.106-107

31.

Вплив алкоголю на здоров`я.
ст.108-109

32.

Екскурсія.33.

Екскурсія.34

Підсумковий урок за рік.Каталог: download -> version
version -> Захист навколишнього середовища від забруднення мийними засобами
version -> «Валеологічне виховання дітей дошкільного віку, як фактор формування здорового способу життя»
version -> Виписка з навчального плану
version -> Методичні рекомендації щодо викладання уроків для стійкого розвитку «Моя щаслива планета» розділ Система уроків-зустрічей для 3 класу курсу за вибором «Моя щаслива планета»
version -> Наказ №526 " Про затвердження Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів загальноосвітніх
version -> Методичні рекомендації Донецьк  2006 ббк 64. 9 (ІІ) 722 ш 30
version -> Вимоги до оформлення посібника
version -> Програма бібліотечно-бібліографічних знань для учнів 1-11 класів
version -> Вплив алкоголю, тютюну та наркотиків на здоров’я підлітків. Визначення рівня індивідуального фізичного розвитку


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка