«затверджую» Голова приймальної комісії Луцького нту в. В. БожидарнікСторінка5/5
Дата конвертації20.03.2017
Розмір0.81 Mb.
#12647
1   2   3   4   5
ЛІТЕРАТУРА РОМАНТИЗМУ

Особливості романтизму як художнього напряму, його витоки та естетичні принципи. Специфіка романтичного світосприйняття. Багатство і розмаїття літератури романтизму, її художні відкриття. Найвидатніші представники мистецтва романтизму. Теорія літератури. Поняття про романтизм як напрям світової літератури, романтичного героя.

Ернст Теодор Амадей ГОФМАН (1776 -1822)"Малюк Цахес на прізвисько Циннобер "

Гофман - німецький письменник-романтик. "Малюк Цахес" - шедевр романтичної казки- новели. Протистояння митця та філістера - основний її конфлікт. Сатирико-метафоричний зміст твору. Специфіка романтизму Гофмана: переплетіння реальності та нестримної фантазії, контраст високого, прекрасного і заземлено-буденного, потворного. Іронія і гротеск у творі.Теорія літератури. Поняття про іронію, гротеск. Генріх ГЕЙНЕ (1797-1856)

"Чому троянди немов неживі", "Колирозлучаються двоє", "Не знаю, що сталось зі мною... ", "Вечірні промені ясні", "Вмирають люди і роки", "Хотів би я в слово єдине... " Г. Гейне - поет пізнього німецького романтизму.

"Книга пісень" - видатне явище німецького романтизму. Любов - першооснова життя.

Змалювання природи як засіб бачення і пізнання світу та власної душі. Конфлікт ліричного

героя з реальністю. Прозорість і емоційність романтичних образів поета.Теорія літератури. Поняття про ліричного героя.

Джордж Ноел Гордон БАЙРОН (1788 -1824)"Мій дух як ніч", "Прометей", "Валтасарове видіння", "Мазепа"

Байрон - англійський поет-романтик, фундатор течії байронізму. Провідні Байронічний герой і настроГ світової скорооти у віршах поета. Поема "Мазепа", історична основа та романтичний міф. Риси романтичного героя в образі Мазепи. Вплив Байрона на європейську романтичну літературу. Байрон і Україна. Шевченко про Байрона. Теорія літератури. Поняття про байронічного героя, ліро-епічну поему.Едгар Аллан ПО (1809 -1849)

"Крук", "Золотий жук", "Маятник і провалля"

Едгар По - американський поет, новеліст, критик, основоположник детективної літератури і наукової фантастики. Своєрідність його романтизму. Романтична поезія Едгара По як "творення прекрасного за допомогою ритму", символічна глибина поезії "Крук".

Романтичні новели Едгара По та їхні характерні ознаки. Сюжетотворчий характер розкриття загадки в новелі "Золотий жук". Тонкий психологізм новели "Маятник і провалля". Місце Едгара По в американській і світовій літературі. Теорія літератури. Поняття про детектив.

Віктор Марі ГЮГО (1802-1885)

"Собор Паризької Богоматері4

Віктор Гюго як центральна постать літератури французького романтизму. "Собор Паризької Богоматері" - романтичний історичний роман, його проблематика. Образ собору як композиційний стрижень твору і місткий символ перехідної епохи ("від теократії - до демократії""). Система образів роману, вираження в ній колізій епохи. Трагічність долі Есмеральди. Еволюція Квазімодо: від раба ("пан і його пес") до особистості. Мотив фатуму. Фантастичні обриси й освітлення Середньовіччя. Місце Гюго у французькій і світовій літературі.Теорія літератури. Поняття про історичний роман, художній образ, антитезу.

Адам МІЦКЕВИЧ (1798-1855)

"Кримські сонети"

Творчість Адама Міцкевича - найвищий злет польського романтизму. Україна та Росія в його долі. Цикл "Кримські сонети". Ностальгія за далекою батьківщиною як їх головний мотив. Філософське осмислення єдності природи і людини в "Кримських сонетах". А. Міцкевич і українська література.Олександр ПУШКІН (1799-1837)

"До моря", "Я вас любив...", "Наслідування Корану", "Я пам'ятник собі поставив незотлінний... ", "Євгеній Онєгін" О. С. Пушкін - великий російський поет. Провідні мотиви його творчості, синтез у ній різних напрямів і стилів. Високий гуманістичний пафос і філософічність лірики. "Євгеній Онєгін" - "енциклопедія російського життя", соціально-психологічний роман у віршах. Духовний світ його головних героїв.

Теорія літератури. Поняття про онєгінську строфу, роман у віршах, соціально-

психологічний роман.

Михайло ЛЕРМОНТОВ (1814-1841)

"Ні, я не Байрон... ", "Кинджал", "І нудно і сумно... ", "На дорогу йду я в самотині... ", "Герой нашого часу" Феномен М. Ю. Лєрмонтова в російській літературі 30-х років XIX ст. Провідні мотиви його творчості. Мотиви свободи і самотності, песимізм поезій Лєрмонтова. "Герой нашого часу" - морально-психологічний роман про долю покоління після розгрому декабризму. Особливості композиції і її роль в розкритті характеру Печоріна. Печорін і байронічний герой. Печорін і Онєгін. Жіночі персонажі роману. Максим Максимович - образ "маленької людини". Романтичні й реалістичні елементи в поетиці твору. Теорія літератури. Поняття про морально-психологічний роман, фабулу і сюжет.

Микола ГОГОЛЬ (1809 - 1852) "Мертві душі"

Гоголь - російський і український письменник. Вплив української культури на розвиток його творчості.

"Мертві душі" - панорамне зображення російського суспільства. Місце першого тому в концепції всієї епопеї. Галерея поміщицьких типів - уособлення духовної деградації людини. Багатозначність назви роману, її роль у втіленні авторської концепції (ідеї твору). Образ Чічікова, його роль у розвитку сюжету та розкритті авторського задуму. Місце та роль ліричних відступів у поемі. Єдність сатиричного та ліричного в поемі. Специфіка

жанру твору (роман-поема), поєднання в ньому романтичних і реалістичних елементів. Гоголівський сміх і трагічне світобачення.Теорія літератури. Поняття про ліричний відступ, літературний тип, роман-поему.

ЛІТЕРАТУРА РЕАЛІЗМУ

Посилена увага до психологічного та соціального аналізу - характерна риса реалізму ХІХст.

Оноре де БАЛЬЗАК (1799 -1850)"Гобсек"

Бальзак-видатний французький письменник, зачинатель соціального реалістичного роману. Поєднання реалістичних і романтичних елементів у його художній системі. "Людська комедія" - грандіозна енциклопедія життя Франції першої половини XIX ст. Проблематика і структура "Людської комедії". Влада золота та її філософія в повісті "Гобсек". Романтичні й реалістичні риси неоднозначного образу "філософа й скнари" Гобсека. Композиція і стиль твору. Бальзак і Україна. Гюстав ФЛОБЕР (1821 -1880) "Пані Боварі"

Флобер як характерний представник реалізму другої половини XIX ст. Естетика і "об'єктивний метод" Флобера. Відмова від прямих авторських оцінок, перебільшень і загострень у розгортанні сюжету й змалюванні персонажів. "Пані Боварі" як соціально- побутовий роман нового типу. Проблематика й система образів твору. "Втрачені ілюзії" Емми Боварі. Психологізм Флобера, його своєрідність (психологізм без психологічного аналізу). Введення невласне прямої мови.

Теорія літератури. Поняття про типи і засоби психологізму в літературі. Чарлз ДІККЕНС (1812-1870)

"Домбі і син ".

Специфіка англійського реалізму та її втілення у творчості Діккенса. Діккенс як глибинно англійський письменник. Превалювання в його творах морально- етичної проблематики, пошуки вирішення життєвих і соціальних проблем і конфліктів у морально-етичній площині. Гумор Діккенса та його функції. Роман "Домбі і син", його ідейно-тематичні мотиви, образи, стиль.Теорія літератури. Поняття про гумор і сатиру та їх співвідношення. Федір ДОСТОЄВСЬКИЙ (1821-1881)

"Злочин і кара "

Творчість Достоєвського як одна з вершин російської і всесвітньої літератури. Філософські, етичні й естетичні погляди письменника та їхнє вираження в художніх текстах.

Роман "Злочин і кара" як вираження нового, поліфонічного типу художнього мислення. Філософські, соціальні, психологічні й морально-етичні ідеї твору. Еволюція образу Раскольникова і розвінчання теорії сильної особистості,

"надлюдини". Розкриття складності духовного світу людини. Система образів роману, семантика і символіка його назви. Місце Достоєвського у світовій літературі. Теорія літератури. Поняття про літературну поліфонію, філософський роман.Лев ТОЛСТОЙ (1828-1910) "Анна Кареніна" або "Війна і мир"

Творчість Льва Толстого як найповніший вияв можливостей реалістичної літератури. Духовні й творчі шукання та здобутки письменника. Роман "Анна Кареніна". Образи- характери роману, пластичність змалювання і психологічна глибина. Паралелізм у композиції роману, особливості стилю. "Війна і мир" - історичний і психологічний роман- епопея. Соціофілософська концепція твору, війна і мир як її вісь. Народ і особистість, народ і влада в розумінні письменника. Народ як головна сила історії, оберіг національної незалежності, культури та традицій. Загальнолюдське значення проблематики твору. "Діалектика душі" толстовських героїв. Місце Толстого у російській і світовій літературі. Теорія літератури. Поняття про різнотипність образів персонажів: образ-тип, образ характер, образ-символ.

ЛІТЕРАТУРА ІНШИХ НАПРЯМІВ Волт ВІТМЕН (1819-1892)

Вітмен - американський поет-новатор. Зв'язок його поезії з романтичними традиціями та трансценденталізмом.

Збірка "Листя трави", її провідні теми й мотиви. Звернення до вільного вірша (верлібра). "Пісня про себе" - програмовий твір поета.

Вплив творчості Вітмена на розвиток американської і світової поезії. Теорія літератури.

Поняття про верлібр.

Шарль БОДЛЕР (1821 - 1867)"Альбатрос", "Відповідності", "Гімн красі", "Вечорова гармонія", "Моезїа еі ЕггаЬипйа", "Зосередження ", "СопЦіеог "

Бодлер - французький поет другої половини XIX ст., пізній романтик і один із зачинателів символізму.

Світогляд і естетичні погляди Бодлера і збірка "Квіти зла". Протиставлення дійсності й ідеалу як семантико-образна вісь збірки.

Традиційність і своєрідність розв'язання проблеми "поет і натовп" у поезії "Альбатрос". Філігранність поетичної техніки, формальна довершеність і сугестивність вірша "Вечорова гармонія".

Тлумачення предметних образів як "видимих знаків" ідей, почуттів, душевних

станів ("Відповідності").

Місце Бодлера у світовій літературі.

Теорія літератури. Поняття про вірш (поему) в прозі, символ і символізм. Поль ВЕРЛЕН (1844-1896)

"Забуті арієти", "Так тихо серце плане... "Тихе небо понад дахом", "Поетичне мистецтво "

Артюр РЕМБО (1854-1891)"Відчуття", "Моя циганерія", "П'яний корабель", "Голосівки", "Рожево плакала

зірниця...", "Вороння"

Стефан МАЛЛАРМЕ (1842-1898)"Дар поезії", "Блакить ", "Лебідь "

Символізм як літературний напрям останньої третини XIX - початку XX ст. Основні естетичні принципи та поетичне новаторство символістів. Поняття про символ як основний засіб поетичного самовираження, його трактування французькими символістами: спонтанність появи, непроясненість і багатозначність, "підказування" смислів і простір для відгадування. Сугестія (навіювання) як важливий художній засіб символістської поезії. Зняття інформаційно-розповідної функції поетичної мови. Вплив французьких символістів на розвиток світової літератури.Теорія літератури. Поняття про тропи (метафора, метонімія, синекдоха, гіпербола та ін.), асонанс і дисонанс, алітерацію. Оскар ВАЙЛЬД (1854-1900) "Портрет Доріана Грея "

"Портрет Доріана Грея" як осереддя творчості письменника, філософсько- естетичні та моральні проблеми твору. Риси інтелектуального роману.Теорія літератури. Поняття про естетизм, інтелектуальну прозу, імпресіонізм, парадокс.

ДРАМАТУРГІЯ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX ст.

Основні тенденції розвитку драматургії XIX ст. "Нова драматургія" та її засадничі принципи.

Генрік ІБСЕН (1828 -1906)"Ляльковий дім 99

Генрік Ібсен - норвезький письменник, зачинатель європейської "нової драматургії". Еволюція творчості Ібсена, її три основні етапи (романтичний, реалістичний і символічний).

"Ляльковий дім" як соціально-психологічна драма. Особливості драматичного конфлікту та розвитку сценічної дії в п'єсі. Аналітична композиція п'єси. Новаторство Ібсена- драматурга.

Роль Ібсена у розвиткові нової європейської драматургії ("ібсенізм"). Теорія літератури. Поняття про зовнішню і внутрішню дії, підтекст. Антон ЧЕХОВ (1860-1904) "Чайка99

Чехов - російський письменник. Його еволюція, імпресіонізм пізньої прози і драматургії. "Чайка" - перша п'єса російської нової драматургії. Життєва мета та сенс мистецтва як головні проблеми твору. Особливості драматичного конфлікту та розвитку сценічної дії в п'єсі. Новаторство Чехова-драматурга. Чехов і система Станіславського. Місце Чехова у світовій літературі.

Теорія літератури. Поняття про психологічний драматичний конфлікт.

ЛІТЕРАТУРА ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX СТ. КНУТ ГАМСУН (1859-1952)"Пан"

Кнут Гамсун як знакова постать у світовій літературі кінця XIX - першої третини XX ст. Ранньомодерністський характер його творчості, її еволюція. "Пан" як модерністський роман, природа і людина в ньому. Особливості трактування проблеми любові. Неоромантичні мотиви й образи лейтенанта Глана і Едварди. Сенс назви твору, її зв'язок з античною міфологією і концепцією роману. Імпресіоністична техніка письма і поетичність твору.Теорія літератури. Поняття про модернізм, його напрями й течії, ліричну прозу й імпресіоністичний психологізм. Франц КАФКА (1883 -1924)

"Перевтілення"

Кафка - австрійський письменник-модерніст. Своєрідність світобачення і його художнього вираження в оповіданні "Перевтілення". Грегор Замза і його родина. Особливості стилю Кафки, поєднання реальності і міфотворчості. Місце Кафки у світовій літературі. Теорія літератури. Поняття про оповідання-міф. Поняття про експресіонізм.Джеймс ДЖОЙС (1882-1941)

"Джакомо Джойс 99

Джойс - ірландський письменник-модерніст, його світоглядні й естетичні позиції. Характерні риси поетики модерністських творів Джойса: "потік свідомості", елемент пародійності й іронізму, яскраво виражена інтер- текстуальність.

Психологічне есе "Джакомо Джойс", його автобіографічний характер. Самоіронічний присмак назви твору. Ключова лексика і символіка тексту ("театр" - "гра" - "нещирість" - "герб Шекспіра" тощо) та розмаїття його можливих інтерпретацій. Джойс як один із "батьків модернізму".

Теорія літератури. Поняття про "потік свідомості", ремінісценцію літературну, початкове поняття про інтертекстуальність.

Марсель ПРУСТ (1871 -1922)

"Кохання Сванна"

(із роману "В пошуках втраченого часу")

Пруст - французький письменник-модерніст. "В пошуках втраченого часу" як "суб'єктивна епопея", "Кохання Сванна" в її структурі. Глибина і витонченість психологічного аналізу. Тема мистецтва. Місце Пруста у світовій літературі.

Теорія літератури. Поняття про художній час і художній простір, про автора і образ

автора у творі.

Томас МАНН (1875-1955)

"Маріо і чарівник"

Напруженість передвоєнної ситуації в Європі і тривожний настрій новели "Маріо і чарівник". Алегоричність і паралелізм у творі (гіпнотична влада чарівника над натовпом і маніпуляції тоталітарних режимів свідомістю людей). Віра письменника в здатність особистості до збереження свого "я". Бунт Маріо як провістя звільнення народів світу від загрози тоталітаризму.

Михайло БУЛГАКОВ (1891 -1940)

"Майстер іМаргарита"

Булгаков - російський письменник. "Майстер і Маргарита" як вершина його творчості. "Магічний реалізм" роману. Часові шари в творі, художні засоби їхньої зв'язності (сонце, спека в Єршалаїмі межі старої й нової ер - сонце, спека в Москві 1930-х років; спільні образи). Особливості композиції твору Булгакова - "роман у романі". Реальне та ірреальне в творі. Булгаков і Київ.Теорія літератури. Поняття про "магічний реалізм".

Глибинні зрушення в поезії XX ст. Творення нової поетичної метамови. Модернізм і основні течії європейської поезії XX ст. Райнер Марія РІЛЬКЕ (1875 -1926)"Згаси мій зір...", "Осінній день", "Гетсиманський сад", "Орфей, Еврідіка, Гермес", "Ось дерево звелось..."

Синтетичний вияв новітніх течій і тенденцій в поезії австрійського поета Р. М. Рільке. Вираження традиції відчуження людини в дегуманізованому світі. Ностальгія за втраченою єдністю людини зі світом. Рільке і Україна, українські мотиви в його творчості. Гійом АПОЛЛІНЕР (1880-1918)"Лорелея ", "Міст Мірабо ", "Пісня нелюбого ", "Зарізана голубка й водограй " Шлях французького поета Гійома Аполлінера від неоромантизму до кубофутуризму. Реакція на символізм, звернення до реального, предметно-чуттєвого і його вираження "прямим словом". Зміна позиції щодо життя, утвердження активно-творчого ставлення до нього. Роль Гійома Аполлінера в розвиткові французької і європейської авангардистської поезії.

Томас Стернз ЕЛІОТ (1888 -1965)

"Ранок біля вікна", "Суїні серед солов'їв", "Порожнілюди"

Інтелектуальна поезія Еліота, його кредо: "Поет значимий не своїми емоціями, а здатністю перетворювати особисте в щось значніше й відсторонене, в щось універсальне й надособистісне". Вираження кризової духовної ситуації в поезії 1910-20-х років. Федеріко ГАРСІА ЛОРКА (1898 -1936)"Про царівну Місяцівну", "Балада про чорну тугу", "Гітара", "Газела про темну смерть ", "Касида про сон під зорями "

Іспанський поет Гарсіа Лорка, його міфопоетика. Синтез у творах міфології і фольклору з поетикою модернізму. Персоніфікація природних сил і стихій.

Вітезслав НЕЗВАЛ (1900-1958)

"Прага з пальцями дощу", "Чеська пісня", "Рондель" ("Пробач мені.. ") Піднесення чеської поезії в міжвоєнний період і місце в ній Незвала. Його орієнтація на європейську модерністську поезію. Поетизм і сюрреалізм у творчості Незвала. "Срібна доба" російської поезії, її модерністські й авангардистські течії. Олександр БЛОК (1880-1921)

"Вітер далекий навіяв... ", "Незнайома", "Весно, весно, без меж і без краю... ". "Скіфи" Своєрідність символізму в російській поезії. Анна АХМАТОВА (1889-1966)

"Довкола жовтий вечір ліг ", "Дав мені юнь ти сутужную ", "Реквієм " Акмеїзм, його естетичні засади і поетика у творчості Анни Ахматової. Пізня поезія Анни Ахматової ("Реквієм"). Ахматова і Україна. Футуризм як авангардистська літературна течія, його естетичні засади. Епатажність, радикальний розрив із літературною традицією, сміливий формальний експеримент, пошуки нових засобів художньої виразності як характерні риси поезії футуризму. Зв'язок італійського та російського футуризму з українським модернізмом.

Володимир МАЯКОВСЬКИЙ (1893 -1930)"А ви змогли б?", "ПослухайтеІ", "Лілічко! Замість листа"

Маяковський - лідер російського футуризму, його непересічна поетична обдарованість. Поєднання в його творчості "сенсаційних ефектів і гарячково карколомних образів" (К.Чуковський) зі щирим тонким ліризмом. Борис ПАСТЕРНАК (1890 -1960)"Про ці вірші", "Визначення поезії", "По стіні збігали стрілки... ", "Зимова ніч" Пастернак і російський футуризм, неоднозначність відносин поета з футуризмом. Еволюція поезії Пастернака.

Теорія літератури. Поглиблення поняття про модернізм, авангардизм, експресіонізм, сюрреалізм; верлібр.

Загальна характеристика розвитку драми. Пошуки у царині форми та змісту драматичних творів: театри В. Мейерхольда, Б. Брехта і Л. Курбаса. Джордж Бернард ШОУ (1856 -1950)"Пігмаліон "

"Театральна революція" англійського драматурга Шоу, його "драми ідей". Шоу й "ібсенізм".

Комедія "Пігмаліон", її міфологічна основа. Динамізм дії і парадоксальність як невід'ємні

риси творчості Шоу. Проблематика й художні особливості твору, його "філологічний

конфлікт" і соціально-виховна спрямованість. Елайза Дулітл, її шлях від малопривабливої

квіткарки-кокні до "чарівної леді". Інтелектуальний характер драматургії Шоу.Теорія літератури. Поняття про інтелектуальну драму.

Бертольт БРЕХТ(1898-1956)"Життя Галілея "

Брехт як драматург-новатор. "Епічний театр" Брехта, його теоретичні засади й творча практика. Неоднозначність образу Галілея. Інтелектуальний характер драми. Брехт і соціалістичний реалізм.

ЛІТЕРАТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX СТ.

Світова література другої половини XX ст. Розвиток існуючих і виникнення нових літературних напрямів, течій і тенденцій. Постмодернізм, його теоретичні засади й художня (літературна) практика. Теорія літератури. Початкове поняття про постмодернізм.

Альбер КАМЮ (1913-1960)

"Чума"

Камю - французький письменник, його філософські й естетичні погляди. Камю і екзистенціалізм. Метафізика абсурду і етика трагічного стоїцизму в романі "Чума". Проблема вибору людини в "межовій ситуації" та відповідальності за цей вибір. Композиція і стиль твору.Теорія літератури. Поняття про екзистенціалізм як літературний напрям. Ернест Міллер ХЕМІНГУЕЙ (1899- 1961)

"Старий і море "

Творчий шлях американського письменника Хемінгуея, особливості його поетики й стилю.

"Старий і море" - повість-притча про людину. "Життєподібний" сюжет і

філософсько-символічний зміст твору.

Вплив Хемінгуея на розвиток художньої прози XX століття.

КАВ АБАТА Ясунарі (1899-1972)"Тися на журавлів "

Кавабата Ясунарі - "красою Японії народжений". Відображення національної етики та естетики в романі. Гармонія людини і природи - одна з головних проблем твору. Вишукана простота стилю письменника.Теорія літератури. Індивідуальний стиль письменника; національний колорит художнього твору.

Габріель ГАРСІА МАРКЕС (нар. 1928)"Стороків самотності"

Характерні риси "магічного реалізму" в романі колумбійського письменника Гарсіа

Маркеса "Сто років самотності". Проблематика та система образів твору. Родина Буендіа у

художньому часі й просторі твору. Міфопоетика роману.

Генріх БЕЛЛЬ (1917 -1985)

"Подорожній, коли ти прийдеш у Спа... "

Василь БИКОВ (1924 - 2003)"Альпійська балада"

Трагедія Другої світової війни і світова література

ЛІТЕРАТУРА ПОСТМОДЕРНІЗМУ

Постмодернізм у літературі другої половини XX століття, його естетична парадигма. Яскраво виражені інтертекстуальність і схильність до еклектизму ("палімпсестність"); всеохоплюючий іронізм; орієнтованість водночас на елітарного й масового читача; гра з текстом і читачем; схильність до перенесення дії у віддалені історичні епохи; перевага структурного принципу сурядності над підрядністю, відсутність внутрішньої динаміки й витіснення її на поверхню. Нелінійне письмо як атрибут літератури постмодернізму. Милорад ПАВИЧ (нар. 1929) "Дамаскин "

"Перший письменник третього тисячоліття" серб М. Павич. Втілення в оповіданні "Дамаскин" рис постмодернізму. Можливість вибору шляхів читання твору на двох його "перехрестях" (в т. ч. на комп'ютері) як вияв характерної для постмодерністської літератури гри письменника з текстом і читачем, "відмови від монопольного права автора на істину". Інтенсивне використання фактів візантійської і поствізантійської культури.
ОЦІНЮВАННЯ ТЕСТУ

Екзаменаційний білет із вказаним у ньому варіантом містить ЗО тестових завдань: 15 з мови і 15 з літератури. Правильне виконання тесту оцінюється у 100 балів (шкала від 100 до 200).  1. рівень складності

Загальна кількість завдань - 10. Одне правильно виконане завдання оцінюється у два бали. Правильно виконані 10 завдань оцінюються у 20 балів.

Наприклад, абітурієнт за правильно виконані 6 завдань отримує 12 балів.  1. рівень складності

Загальна кількість завдань - 10. Одне правильно виконане завдання оцінюється у три бали. Правильно виконані 10 завдань оцінюються у 30 балів.

Наприклад, абітурієнт за правильно виконані 6 завдань отримує 18 балів.  1. рівень складності

Загальна кількість завдань - 10. Одне правильно виконане завдання оцінюється у п'ять балів. Правильно виконані 10 завдань оцінюються у 50 балів.
Наприклад, абітурієнт за правильно виконані 6 завдань отримує 30 балів.

Каталог: sites -> default -> files
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Культура Античності. Культура Давньої Греції
files -> Системотехнічні засади та інструментально-програмні засоби створення та підтримки цифрових словників сидорчук надія Миколаївна
files -> Міністерство освіти І науки україни державний економіко-технологічний університет транспорту
files -> Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст»,
files -> Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка