Затверджую прийнятий на засіданні Начальник управління освіти І науки педагогічної ради КомунальногоСторінка1/6
Дата конвертації09.09.2018
Розмір0.6 Mb.
  1   2   3   4   5   6


ЗАТВЕРДЖУЮ Прийнятий на засіданні

Начальник управління освіти і науки педагогічної ради Комунального


Запорізької облдержадміністрації закладу «Запорізький обласний

Центр НТТУМ «Грані»

_______________ Вєрозубов О. Г. Запорізької обласної ради
___”___________________2009р. 24.12.2009 Протокол № 4

П Л А Н
роботи Комунального закладу «Запорізький обласний Центр

науково-технічної творчості учнівської молоді «Грані»

Запорізької обласної ради

на 2010 рік

м. Запоріжжя
З М І С Т 1. Вступ. Аналіз роботи Центру «Грані» за 2009 рік та

пріоритетні завдання на 2010 рік…………………………………………….. 3

 1. Науково - методична діяльність……………….. ............................................12

 2. Організаційно-масова діяльність .....................................................................16

 3. Створення організаційно-педагогічних умов для

позашкільного навчання і виховання дітей ………………............................20

 1. Кадрове забезпечення. Підвищення професійної майстерності

педагогічних працівників Центру «Грані» ........................ 24

 1. Матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу,

фінансово-господарська діяльність ………………………………………..26

 1. Забезпечення заходів щодо збереження і зміцнення здоров’я,

безпеки життєдіяльності гуртківців і працівників Центру «Грані» … …30

 1. Управління та контроль позашкільним педагогічним процесом ............32

 2. Додатки до плану……………...……………………………………………....34 1. Вступ

Комунальний заклад «Запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді «Грані» Запорізької обласної ради у 2009 році спрямував свою роботу на координацію навчально-виховної, інформаційно-методичної і організаційно-масової діяльності позашкільних навчально-виховних закладів області та свого Центру, науково-технічного, дослідно-експериментального та інших напрямів творчості учнівської молоді, підвищення ефективності навчально-виховного процесу та створення умов для всебічного розвитку вихованців.

У своїй діяльності комунальний заклад «Запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді «Грані» Запорізької обласної ради керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», Конвенцією про права дитини, «Положенням про позашкільний навчальний заклад», Указом Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», Національною доктриною розвитку освіти в Україні, Програмою розвитку освіти Запорізької області на 2006 – 2009 роки, якими визначено основні шляхи розвитку позашкільної освіти, наказами Міністерства освіти і науки України, іншими нормативно-правовими документами з питань роботи позашкільних навчальних закладів.

Здійснюючи науково-методичне забезпечення позашкільних закладів області, методичні служби та керівники гуртків обласного Центру НТТУМ «Грані» у 2009 році підготували низку методичних розробок: посібників, рекомендацій, програм, положень тощо з удосконалення їх діяльності та впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес, які увійшли в Інформаційні вісники НТТУМ Запорізької області № 1(11) - № 4 (14) та розповсюджені серед позашкільних закладів області. Всі позашкільні заклади з НТТ області забезпечені збірником програм з декоративно- прикладної творчості.


КЗ «ЗОЦ НТТУМ «Грані» ЗОР щорічно здійснює моніторинг стану функціонування та розвитку позашкільної освіти з НТТУМ та виконання обласних програм, що дає змогу визначити загальні проблеми діяльності позашкільних навчальних закладів області і вжити заходів, спрямованих на удосконалення навчально-виховного процесу.

За моніторингом стану позашкільної освіти з НТТУМ у Запорізькій області станом на 01.12.2009 року збережена система позашкільних навчально-виховних закладів з НТТУМ (усього 40 закладів, в тому числі три міські станції юних техніків у містах Запоріжжі, Мелітополі і Бердянську, 28737 вихованців), які працюють більш ніж за 70 напрямами. Серед них авто-, авіа-, ракето-, судномоделювання, макетування, конструювання екологічно-чистого транспорту, конструювання техніки, підводної техніки, радіо конструювання, електроніки, інформаційних технологій, програмування, гуртків Малої Академії наук, декоративно-прикладної творчості та багато інших. Це становить 11,9 % дітей шкільного віку, що на 3,7 % більше, ніж у 2008 році.

На жаль, у більшості позашкільних закладів, особливо багатопрофільних, контингент гуртківців художньо-технічного профілю набагато перевищує кількість спортивно-технічного, забезпечення яких матеріальною базою та кадрами значно простіше. Кадрове забезпечення залишається одним з найболючіших питань для позашкільних закладів з НТТУМ області, зокрема спортивно-технічного напряму. Відсутні гуртки науково-технічної творчості у Центрах і будинках дитячої і юнацької творчості Бердянського, Великобілозерського, Веселівського, Гуляйпільського, Новомиколаївського, Мелітопольського, Токмацького, Розівського, Жовтневого, Комунарського і Заводського районів м. Запоріжжя.
Реалізуючи завдання Програми розвитку освіти Запорізької області на 2006 – 2009 роки з виховної роботи та створення умов для всебічного розвитку вихованців, задоволення їх потреб у самовизначенні і творчій реалізації засобами науково-технічної творчості у КЗ «ЗОЦ НТТУМ «Грані» ЗОР , методична служба обласного Центру «Грані» спрямувала свою діяльність на удосконалення професійної майстерності педагогів.

На виконання наказу управління освіти і науки облдержадміністрації N 567 від 03.12.2008 «Про підвищення кваліфікації педагогічних та керівних кадрів освіти Запорізької області на курсах та семінарах при ЗОІППО» у 2009 році 35 педагогів-позашкільників підвищили кваліфікацію з науково-технічної творчості, із них 4 педагога Центру «Грані». 120 учасників творчої групи взяли участь у семінарах-практикумах.

З метою втіленням у позашкільну освіту концепції національного виховання, підвищенням професійних якостей організаторів позашкільної освіти, стимуляції розвитку інтелектуально – творчого потенціалу і інноваційного творчого стилю освітньої діяльності педагогів - позашкільників, було сплановано і проведено, згідно до визначених проблемних питань обласні семінари:

22 квітня зональний семінар (майстер-клас) для керівників гуртків, методистів художньо-технічного профілю на базі ЗОШ с. Богданівка Чернігівського р-ну, всього 30 учасників;

26 листопада - «Всебічний розвиток вихованців у позашкільному закладі, задоволення їх потреб для самовизначення і творчої реалізації засобами науково-технічної творчості» для директорів, зав. відділів, методистів на базі Центру «Грані», всього 64 учасники.

У межах обласних семінарів були проведені круглі столи та засідання координаційно-методичних рад, присвячені проблемним питанням розвитку науково-технічної творчості та обласним масовим заходам.

Під час семінарів використовувались інтерактивні форми роботи, надавались методичні матеріали, працювали виставки дитячих робіт та навчально-методичної літератури, що сприяло підвищенню творчого потенціалу педагогів в організації навчально-виховного процесу у позашкільних навчальних закладах.

Крім цього, підвищенню педагогічної майстерності приділяється велика увага і на місцях. Зокрема, на міських станціях юних техніків працюють методичні ради, метод об’єднання з різних напрямів, майстер-класи, школи педагогічної майстерності, практичні семінари, постійно діючі семінари, видаються інформаційно-методичні матеріали в допомогу організаторам і керівникам гуртків позашкільних закладів і загальноосвітніх шкіл.


Для створення системи ефективної діяльності педагогів обласного Центру з НТТУМ методичні служби Центру «Грані» спрямували свою діяльність на удосконалення професійної майстерності педагогів свого закладу.

Педагогічний колектив обласного Центру НТТУМ «Грані» протягом 2009 року продовжив роботу з підвищення професійного рівня за темою «Розвиток педагогічної майстерності і творчості педагога» за участю кафедри педагогічної майстерності та теорії і методики виховання, в основу занять яких покладено розділи: педагогічна майстерність, майстерність вихователя, педагогічна техніка. Крім цього, у Центрі працює щотижневий постійно діючий консультаційний день для педагогічних працівників області.

З метою удосконалення структури, змісту та форм методичної роботи з педкадрами у обласному Центрі «Грані» проведено науково-методичну конференцію за підсумками роботи над проблемною темою закладу. Протягом року проведені 4 засідання педради та 4 засідання науково-методичної ради, де розглядались проблемні питання навчально-виховного процесу, методичного забезпечення, роботи з обдарованим дітьми та дітьми, які потребують особливої уваги тощо. На останній педраді у грудні методом мозкового штурму педагогів були визначені проблемні питання та завдання колективу Центру «Грані» на 2010 рік, затверджено план роботи на рік.

Протягом року постійно працювали при Центрі НТТУМ «Грані» консультаційні лабораторії та майстер-класи, що дало змогу надати методичну і практичну допомогу більше ніж 200 педагогам області - організаторам позашкільної і позакласної роботи, батькам, вчителям ЗОШ, профспілковим клубам.

З метою надання методичної і практичної допомоги позашкільним закладам області здійснено виїзди педагогічних працівників Центру «Грані» до Пологівського ККПНЗ Будинку дитячої творчості, Великобілозерського Будинку дитячої творчості, Комишуваського Будинку дитячої творчості, К-Дніпровського Будинку дитячої творчості, СЮТ м. Бердянська, Чернігівського Будинку дитячої творчості, ЦДЮТ м. Енергодара, ЦДЮТ м. Токмака, райВО Якимівського району, СЮТ м. Бердянська, ЦДЮТ смт. Новомиколаївка, Токмацького районного БДТШ, Куйбишевського ЦДЮТ, ПНЗ Бердянського і Запорізького районів.

Педагоги обласного Центру брали участь у 32 Всеукраїнських і регіональних семінарах і семінарах-практикумах з НТТУМ і МАН.


Протягом 2009 року КЗ «Запорізький обласний Центр НТТУМ «Грані» ЗОР працював над проблемними завданнями: «Впровадження життєвої компетентності в навчально - виховний процес», «Створення умов для всебічного розвитку вихованців, задоволення їх потреб у самовизначенні і творчій реалізації засобами науково-технічної творчості», програмою «Обдаровані діти» та «Діти з обмеженими фізичними можливостями».

З метою створення необхідних умов для забезпечення виконання поставлених завдань та надання методичної допомоги позашкільним закладам області підготовлено та зібрано методичні матеріали: навчальні програми, навчально-методичні посібники, методичні рекомендації. Підготовлено 17 рефератів з тем самоосвіти, створено 34 методичні розробки, розробки занять, сценарії заходів, опубліковано 3 статті у журналах, розроблені або адаптовані 26 навчальних програм. Зокрема, програми гуртків «Стендове моделювання», «Макетування», «Фізика у живій природі та медицині», «Біофізика», «Математичне моделювання у фізиці» тощо. Видано новий журнал «Школа юного вченого» («ШЮВ») під редакцією керівника гуртка МАН Білоус С. Ю. в якому друкуються матеріали, підготовлені педагогами Центру «Грані». В рамках проблемної теми 4 педагога області виступили на секції Всеукраїнського семінару з питань розвитку дитини у позаурочному середовищі (10.12.2009, м. Запоріжжя), а всього брали участь в роботі семінару 18 педпрацівників Центру.

Колективна робота педагогів Центру «Грані» «Створення моніторингового дослідження стану позашкільної роботи у Запорізькій області як упорядкування та систематизація потоку інформації про діяльність позашкільних закладів технічної творчості» на ХП Міжнародній виставці навчальних закладів «СУЧАСНА ОСВІТА УКРАЇНИ» нагороджена Дипломом.

За участі керівників гуртків КЗ «ЗОЦ НТТУМ «Грані» на базі ЗШК №7 і Комунарського Центру молоді та школярів продовжує функціонувати експериментальний педагогічний майданчик «Єдиний освітній простір». Головна мета експерименту - створення нових принципів взаємозв’язку загальної та позашкільної освіти, підвищення рівня профільної підготовки учнів через поглиблене вивчення спецкурсів економічного спрямування в «Школі бізнесу», залучення їх до науково-дослідницької діяльності на кафедрі наукових досліджень із застосуванням ідеї індивідуальних освітніх маршрутів. У 2009 році продовжено роботу другого етапу експерименту щодо створення інноваційної мережі учасників експерименту «Розробка та апробація моделей навчально-виховного процесу на основі навчально-дослідницької та науково-дослідницької діяльності учнів». Збільшено кількість учасників експерименту за рахунок приєднання до цього експерименту ЗОШ № 17. В 2009 році апробовано елементи дистанційного навчання окремих тем з програм «Власна справа» та «Основи користувача ПК». В 2010 році планується ввести дистанційне навчання за програмами «Власна справа», «Основи ПК», «Бухгалтерський облік» і «Програмування в мережі Internet» з виходом на Всеукраїнський «Експериментальний майданчик».Навчально-виховна робота.

Комунальний заклад «Запорізький обласний центр НТТУМ «Грані» Запорізької обласної ради охоплює гуртковою роботою 1671 вихованця м. Запоріжжя, які навчаються у 113 гуртках за понад тридцятьма напрямами науково-технічної творчості.

Педагогічний колектив обласного Центру НТТУМ «Грані» у 2009 році працював над завданням по впровадженню життєвої компетентності у навчально-виховний процес, створенню умов для всебічного розвитку вихованців, задоволення їх потреб у самовизначенні і творчій реалізації засобами науково-технічної творчості, програмою «Обдаровані діти» та «Діти з обмеженими фізичними можливостями».

Всі ці завдання керівники гуртків реалізують через гурткову, клубну, студійну, лекційну, експедиційну, оздоровчу роботу у Центрі та на філіях, а також шляхом конкурсів і змагань різного рівня.Завдяки зусиллям педагогів поставлені завдання в цілому виконуються.

Як приклад, на заняттях гуртків: • телерадіостудії «Грані» створено відеофільми про обласні масові заходи - обласну весняну та зимову спартакіади з НТТУМ, курсові (семестрові) індивідуальні роботи вихованців студії та проведено їх публічний перегляд в Центрі «Грані»;

 • «Конструювання екологічно чистого транспорту» сконструйовано і виготовлено гідровеломобіль «Амфібія» для пересування по землі і в воді, неодноразово проводились показові пробіги з метою залучення дітей до гуртків та привернення уваги до екологічних проблем;

 • «Аквабіотехніка» - забезпечено роботу клубу підводних плавців «Грані»; проведено літні навчальні експедиції на Дніпрі; організовано роботу гуртка у спортивно-оздоровчому таборі «Superkids» за участю дітей з регіонів України, на базі якого пройшли безкоштовно оздоровлення і гуртківці Центру «Грані», які відзначились в навчанні протягом року; команда гуртківців брала участь у Всеукраїнському конкурсі юних фотоаматорів «Ми діти твої, Україно» і нагороджені Дипломом;

 • у комп’ютерному класі апробовано програму «Комп'ютерна графіка і анімація», підготовлено команду на Всеукраїнський конкурс дитячого кіно «Веселка», де одержали звання лауреатів у бліц-конкурсі;

 • «Автомодельне конструювання і макетування» модернізовано бронеавтомобіль БА-64;

 • «Радіоелектронного конструювання» розроблено комп’ютерну програму для проведення теоретичного заліку на конкурсах з радіоконструювання;

 • у автомодельній, авіамодельній, судномодельній, ракетомодельній лабораторіях спроектовано та виготовлено моделі до обласних і Всеукраїнських змагань;

 • «Декоративно-прикладна творчість» - продовжено освоєння художнього моделювання з пластиліну, дроту, природних матеріалів, деревини, паперу, нетрадиційних матеріалів;

 • підготовлено і організовано виставку дитячих поробок гуртка ( літературних і народних образів, казкових персонажів) у Центрі «Грані» та районній бібліотеці Орджонікідзевського району.

В гуртках для молодших школярів впроваджується система морального та інтелектуального, художньо-творчого та національного, патріотичного та громадянського виховання, вивчення родинно-побутової культури, інших духовних цінностей через створення образів літературних героїв, народних героїв та казкових персонажів.

Вихованці гуртків для молодших школярів брали участь у конкурсах «Космічні фантазії», початкового технічного моделювання, «Наш пошук і творчість тобі, Україно» та інших.
З метою впровадження інноваційних педагогічних технологій в навчально-виховний процес майже всі гуртки використовують комп’ютерні технології у навчальному процесі, методичні служби користуються Інтернетом.
У Центрі НТТУМ «Грані» проводиться велика робота з обдарованою молоддю. Учні, які мають високий рівень знань з фізики та математики, здібності до пошуково-дослідницької роботи залучаються до широкої мережі гуртків Малої академії наук науково-технічного напрямку, що працюють у Центрі та філіях. Вихованці гуртків МАН Центру «Грані» беруть активну участь у Всеукраїнському конкурсі науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, Всеукраїнських аерокосмічних конкурсах, конкурсах винахідників та раціоналізаторів та інших конкурсах і досягають високих результатів. У 2009 році четверо учнів-гуртківців МАН стали стипендіатами Президента України. Це Бєліх Олексій та Куценко Валерія (гурток фізики), Крутікова Маргарита (гурток «Математичне моделювання в фізиці») і Оленєв Олександр (винахідницький гурток).
У 2009 році при обласних інтернатських закладах освіти продовжили роботу філії з гурткової роботи - ЗОШІ №2, №3, № 4, № 5, ЗОШІ № 9 для дітей із вадами здоров’я та розвитку, а також при Реабілітаційному Центрі освіти молоді ЗОШК № 12 для дітей і молоді з вадами слуху. Тут продовжує свою роботу студія комп’ютерного дизайну та сучасних інформаційних технологій, створеної Центром НТТУМ «Грані», у якому більше 70 учнів з вадами слуху вивчають комп’ютерний дизайн, комп’ютерні технології та технічні засоби навчання і виховання. Проблема: інтеграція дітей з обмеженими фізичними можливостями у повному обсязі в реальне життя суспільства, над якою працюють педагоги, успішно реалізується. Проводиться інтерактивне навчання в партнерстві вчитель – учень – учнівські заклади, вихованці спілкуються між собою через Інтернет, продовжують навчатися у вищих навчальних закладах, набувають професій, працюють на підприємствах і організаціях, таким чином адаптуються до реального життя суспільства. У 2010 році готуються до встут у вищі навчальні заклади 3 випускники студії комп’ютерного дизайну та сучасних інформаційних технологій.

Гуртківці філії обласного Центру НТТУМ «Грані» при реабілітаційному центрі освіти молоді ЗОШК № 12 для дітей з вадами слуху підготували творчі роботи на конкурси різного рівня. Це гончарні вироби «Казковий птах», «70 років Запоріжжю», «Лисичка», «Запорізький козак» графічні роботи «Комп’ютерний авангард» тощо. Крім навчання, у гуртках проводиться велика виховна робота. До відзначення пам’яті про голодомор українського народу, гуртківці брали участь у акції «Запали свічку». Серед гуртківців проведено семінари за соціальними, фізичними, психологічними напрямами».


Організаційно-масова робота.

Організаційно-масова робота серед гуртківців була направлена на розвиток особистості дитини, задоволення його пізнавальних потреб, змістовного відпочинку, який несе в собі виховний заряд. Приділялась увага якісній підготовці і проведенню традиційних обласних масових заходів зі спортивно-технічних, науково-технічних видів, конкурсам і конференціям МАН, а також нетрадиційним заходам, використовувалися заочні форми масових заходів, брали участь у регіональних, міжобласних, Всеукраїнських та міжнародних заходах, фестивалях кіно, телебачення, радіопрограм. Всього у всіх обласних заходах взяли участь біля 1200 учнів шкіл та позашкільних закладів Запорізької області.

Понад 100 учнів брали участь у Всеукраїнських і міжнародних конкурсах, виставках, сесіях МАН.

В 2009 році КЗ «Запорізьким обласним Центром науково-технічної творчості «Грані» ЗОР було проведено 14 обласних змагань, у яких взяли участь понад 500 учнів навчальних закладів Запорізької області. У цих змаганнях вибороли призові місця: • Станція юних техніків м. Запоріжжя

 • Станція юних техніків м. Мелітополя

 • Станція юних техніків м. Бердянська

 • КЗ «ЗОЦ НТТУМ «Грані» ЗОР

 • Центр дитячої та юнацької творчості Шевченківського району м. Запоріжжя

 • Будинок дитячої творчості м. Оріхова

 • Будинок дитячої творчості смт. Пологи

 • Клуб юних техніків заводу «Запоріжсталь»

 • Клуб юних техніків «Політ»

 • Центр дитячої і юнацької творчості м. Токмак

 • Центр дитячої і юнацької творчості м. Енергодара

 • Центр молоді та школярів Комунарського р-ну м. Запоріжжя

 • Центр дитячої творчості смт. Новомиколаївки та гості з позашкільних закладів Дніпропетровської області та м. Дніпропетровська.

Призерами стали 250 учасників. Вони були нагороджені медалями, кубками, дипломами Центру «Грані», а їх керівники – грамотами управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації.
Проведено 6 обласних конкурсів, у яких взяли участь понад 200 учнів позашкільних закладів та шкіл Запорізької області. Призові місця вибороли:

 • КЗ «ЗОЦ НТТУМ «Грані» ЗОР

 • Центр дитячої і юнацької творчості м. Енергодара

 • Центр дитячої творчості смт. Новомиколаївки

 • Станції юних техніків м. Запоріжжя

 • Станція юних техніків м. Мелітополя

 • Комунарський Центр молоді і школярів м. Запоріжжя

 • КДТТ ПК Металургів ВАТ «Запоріжсталь»

 • Клуб юних техніків «Політ»

 • Будинок дитячої творчості м. Оріхова.

У цих конкурсах призерами стали 152 учасники, які також були нагороджені дипломами КЗ ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР.
Обласним Центром НТТУМ «Грані» проведено 5 конкурсів-виставок, у яких взяли участь понад 900 учнів шкіл та позашкільних організацій Запорізької області. На цих конкурсах-виставках було представлено понад 1200 робіт, які могли побачити діти та їх батьки під час експонування у Центрі «Грані».

Конкурси пройшли на високому технічному і організаційному рівні. Переможці отримали дипломи різних ступенів та заохочувальні дипломи. Найкращі роботи були представлені у Києві на Всеукраїнських виставках.

Призові місця посіли колективи позашкільних закладів:


 • КЗ ЗОЦНТТУМ «Грані»ЗОР

  • Центр дитячо-юнацької творчості Шевченківського району м. Запоріжжя

  • Центр дитячо-юнацької творчості м. Токмака

  • Великобілозерський Будинок дитячо-юнацької творчості

  • Заводський центр дитячо-юнацької творчості м. Запоріжжя

 • Реабілітаційний центр м. Запоріжжя

 • Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат для дітей з вадами розумового розвитку м. Василівки

 • Новомиколаївська спецшкола-інтернат

 • Центр дитячої творчості смт. Куйбишеве

 • Центр дитячої творчості смт. Михайлівка

 • Запорізький міський Палац дитячої та юнацької творчості

 • Бердянська станція юних техніків

 • Центр дитячо-юнацької творчості м. Енергодара

 • КДТТ ВАТ «Запоріжсталь» м. Запоріжжя

 • Станція юних техніків м. Запоріжжя

 • Станція юних техніків м. Бердянська

 • Станція юних техніків м. Мелітополя

 • Клуб юних техніків м. Дніпрорудне,

Команди КЗ «ЗОЦ НТТУМ «Грані» ЗОР брали участь у 15 міських виставках,

конкурсах, змаганнях, показових виступах.


У 2009 році були підготовлені команди, які взяли участь у 15 Всеукраїнських конкурсах, виставках, змаганнях, сесіях МАН.
В обласному конкурсі-захисті МАН, що був проведений у грудні-березні 2008- 2009 н. р. у роботі 8 наукових відділень брали участь 1014 учнів, з них на 5 відділеннях техніко-математичного напрямку, що базуються у Центрі “Грані” 231 учасник. Визнані переможцями 405 учасників, з них 61 на відділеннях техніко-математичного напрямку.

У квітні 2009 року у м. Києві відбувся ІІІ (державний ) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. Із 46 учасників від Запорізької області 26 учнів визнані переможцями, що становить 56,5%.

Команда Запорізької області посіла 6 місце.

На відділеннях техніко-математичного напрямку із 19 учасників – 11 переможців (58%). Найрезультативнішим з них (І місце по Україні) визнано Бєліха Олексія;

ІІ місце посіли Мінаєв Борис, Добровольська Марина, Крутікова Маргарита, Куценко Валерія, Оленєв Олександр;

ІІІ місце – Кузьменко Аліна, Божко Євгенія, Редько Ігор, Клименко Олександр, Стреляєв Олександр.Стипендіатами Президента України стали Бєліх Олексій (І місце, секція теоретичної фізики), Крутікова Маргарита (ІІ місце, секція математики), Куценко Валерія та Оленєв Олександр (обидва ІІ місце, відділення технічних наук).
У січні 2009 року у м. Києві на Всеукраїнських оздоровчх зборах учнівської молоді “Тиждень науки, техніки, винахідництва та раціоналізаторства” Запорізьку область представляла команда з 3 учнів. ІІ місце посів Дмитриченко Олег, гурток інформатики МАН Центру “Грані”.
У лютому 2009 року у м. Києві на Всеукраїнському конкурсі юних раціоналізаторів та винахідників «Природа - людина - виробництво - екологія» у рамках Тижня всеукраїнських та міжнародних науково-освітніх проектів «Україна – Європа – Світ – 2009» Запорізьку область представляли четверо учнів:

  • двоє вихованців винахідницького гуртка МАН Центру “Грані”, які стали переможцями у секції «Фізика» у номінаціях:

«За неординарну творчу розробку» - Стреляєв Олексій,

«За високу прикладну спрямованість» - Лисікова Вікторія,  • та двоє вихованців біофізичного гуртка МАН Центру «Грані», що стали переможцями в секції «Медицина та охорона здоров’я» у номінаціях:

«За неординарну творчу розробку» - Кравченко Діана,

«За результативну роботу в секції» - Жуган Олександра.


У лютому 2009 року у м. Києві на Всеукраїнському конкурсі "Intel-EkoУкраїна – 2009", національному етапі міжнародного конкурсу науково-технічної творчості школярів Intel USEF 2009, Запорізьку область представляв вихованець винахідницького гуртка Центру «Грані» Оленєв Олександр (керівник гуртка – Андрєєв А. М.), який став переможцем на секції «Фізика». Олександр виборов право представляти Україну на фінальному етапі найпрестижнішого Міжнародного конкурсу науково-технічної творчості школярів Intel USEF 2009, що відбувся у травні 2009 року у штаті Невада (США) та зібрав більше 2000 учасників з 55 країн. У фіналі Олександр став переможцем на секції «Фізика» (абсолютне третє місце), був нагороджений дипломом ІІ ступеню Міжнародної організації інтелектуальної власності, дипломом ІІ ступеню Міжнародної метеорологічної організації і став переможцем ще в трьох номінаціях.
У квітні 2009 року у м. Дніпропетровську на VІІ Міжнародній освітньо-науковій конференції школярів “Зоряний шлях” Запорізьку область представляли двоє учнів Дмитриченко Олег, гурток інформатики МАН Центру “Грані”, та Мацюра Владислав, гурток астрофізики МАН Центру “Грані”
У квітні 2009 року у м. Києві у фіналі конкурсу «Всеукраїнський водний приз» Запорізьку область представляв вихованець фізичного гуртка Центру «Грані» Бєліх Олексій (керівник гуртка – Білоус С.Ю.), який став переможцем (ІІ місце).
У червні 2009 року у м. Києві відбувся фінал Всеукраїнського гуманітарного конкурсу «Космічні фантазії», де Запорізьку область представляла команда з 4 учнів, які вибороли 4 призових місця (4 диплома ІІІ ступеня).
У вересні 2009 року у м. Ужгороді на Всеукраїнському осінньому колоквіумі «Космос. Людина. Духовність» Запорізьку область представляла команда з 3 учнів, які посіли:

І місце – Задорожна Ярослава, гурток інформатики МАН Центру «Грані»;

І місце – Калюжна Ганна, гурток інформатики МАН Центру «Грані»;

ІІ місце – Барабаш Маргарита, гурток інформатики МАН Центру «Грані».


У жовтні 2009 року у м. Києві відбувся фінал Всеукраїнського конкурсу «Мирний космос», де Запорізьку область представляла Задорожна Ярослава, вихованка гуртка інформатики МАН Центру «Грані», яка посіла ІІ місце).
Матеріально-технічна база

Певна увага приділяється зміцненню матеріально-технічної бази, поповненню її обладнанням, навчальними та наочними посібниками, ремонту навчальних лабораторій.

Проведена підготовка до опалювального сезону. З метою теплозбереження був проведений ремонт теплоізоляції трубопроводу опалення. Співробітниками Центру було проведено поточний ремонт та утеплення вікон та дверей приміщення.

Виконано перепрограмування внутрішньої автоматичної телефонної мережі, що обслуговує всі лабораторії і кабінети Центру.

Проведено поточний ремонт бухгалтерії, гаража, басейну для запуска судномоделей та ремонт асфальтового покриття на території Центру з установкою против’їзного механізму.

Своїми силами був проведений ремонт коридорів та підсобних приміщень будівлі. Пофарбовано гаражі.

За вимогами пожежної безпеки відбувся частковий монтаж та обладнання автоматичною пожежною та охоронною сигналізаціями приміщеннь 2-го поверху та складу.

Були проведені грошові та експертна оцінки зміненої земельної ділянки Центру.

Для оперативного вирішення питань та спільною роботою з документами всі комп’ютери з’єднані в локальну мережу із внутрішнім сервером документів та підключені до Інтернету. У Центрі «Грані» постійно оновлюється власний веб-сайт www.grani.net.ua, де розміщуються нормативно-правові документи, методики, організаційно-масові заходи, оголошення, новини, фотогалерея і наші перемоги.
Для використання у навчально-виховній роботі потсійно оновлювалось матеріально-технічне обладнання та інструмент для гуртків спортивно-технічного та профільного напряму, для гурткових та інших приміщень були придбані різноманітні меблі, стільці.
В той же час треба відзначити недоліки та невирішені проблеми щодо розвитку та удосконалення науково-технічної творчості учнівської молоді, на які необхідно направити зусилля колективу у 2010 році.

Зосередити увагу керівників гуртків на збільшення кількості вихованців у гуртках спортивно-технічного напряму, збереженні контингенту гуртківців, використовуючи різноманітні традиційні, нетрадиційні і інноваційні форми, методи і засоби роботи .

Сприяти підвищенню професійного рівня педагогічних працівників через перепідготовку кадрів при Запорізькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, різного рівня семінарів, методичних об’єднань, обміну досвідом, педагогічних майстерень, майстер-класів тощо. Підвищити темпи підготовки педагогів до застосування інформаційних та інноваційних технологій у педагогічному процесі.

Посилити роботу з вивченням та узагальненням передового досвіду роботи.

Серед інших недоліків: недостатнє матеріально-технічне забезпечення позашкільних закладів з НТТУМ, що зумовлює слабкий зв’язок з іншими областями України з обміну досвідом позашкільної роботи, зменшення виїздів на Всеукраїнські змагання і конкурси, менш якісне проведення обласних семінарів і масових заходів, суттєво гальмує впровадження інноваційних технологій і оновлення змісту навчально-виховного процесу,

а також болючим є питання капітальних ремонтів.

Залишається невирішеними питання з відновленням приміщень обласного Центру НТТУМ «Грані» (площа більше 500 кв. м), які були передані в оренду гімназії «Алєф».
У 2010 році Запорізький обласний Центр НТТУМ “ Грані» планує:

- розпочати роботу над проблемною темою «Створення збагаченого середовища для успішної самореалізації особистості дитини», обраною і затвердженою педколективом Центру «Грані» на педраді 24.12.2009,;- продовжити роботу з виконання заходів МОН України по реалізації Указу Президента України ”Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні “ та Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 року №1016; рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 27.11.2008 р. (протокол N 14/3-3) наказу від 24.02.2009 N 167   «Про виконання рішення колегії Міністерства освіти і науки України з питань стану і перспектив розвитку позашкільної освіти» тощо;

 - здійснювати роботу із збереження та розвитку в області мережі позашкільних навчальних закладів з метою формування всебічно розвиненої особистості, задоволення потреб учнівської молоді у творчій реалізації, професійному самовизначенні засобами науково-технічної творчості.

- з метою надання методичної і практичної допомоги позашкільним закладам області продовжити моніторинг та здійснювати аналіз стану функціонування їх та розвитку;

- продовжити співпрацю із Запорізьким національним університетом, Запорізьким національним технічним університетом, Запорізьким обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, навчальними закладами системи освіти з проблем позашкільної освіти;

- продовжити роботу щодо програмно-методичного забезпечення позашкільних навчальних закладів області з науково-технічної та декоративно-прикладної творчості;

- створити інформаційний банк даних обдарованих дітей області;

- продовжити поповнення обласної книги «Надія III тисячоліття;

- впроваджувати сучасні інноваційні технології у навчально-виховний процес позашкільних навчальних закладів та здійснювати їх науково-методичне забезпечення.

- з метою соціальної адаптації та реабілітації дітей-інвалідів, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, продовжити роботу щодо охоплення їх позашкільною освітою;

- продовжити роботу щодо залучення до співпраці благодійних фондів та організацій;

- продовжити роботу щодо проведення заходів популяризації та пропаганди здорового способу життя серед дітей і молоді;

- продовжити роботу щодо організації відпочинку і оздоровлення учнівської молоді та поєднання її з одночасним проведенням масових заходів;

- виявляти та розвивати нетрадиційні технології навчально-виховної діяльності серед учнівської молоді Центру НТТУМ «Грані» та у позашкільних закладах області.II. НАУКОВО - МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬПоділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка