Затверджую прийнятий на засіданні Начальник управління освіти І науки педагогічної ради КомунальногоСторінка1/6
Дата конвертації09.09.2018
Розмір0.56 Mb.
#49182
  1   2   3   4   5   6

ЗАТВЕРДЖУЮ Прийнятий на засіданні

Начальник управління освіти і науки педагогічної ради Комунального

Запорізької облдержадміністрації закладу «Запорізький обласний

Центр НТТУМ «Грані»

_______________ Вєрозубов О. Г. Запорізької обласної ради

___”___________________2012 р 27.12.2012 Протокол № 4


П Л А Н

роботи Комунального закладу «Запорізький обласний Центр

науково-технічної творчості учнівської молоді «Грані»

Запорізької обласної ради

на 2013 рік

м. Запоріжжя


З М І С Т 1. Вступ. Аналіз роботи Центру «Грані» за 2012 рік та пріоритетні завдання на

2013 рік 3

 1. Створення організаційно-педагогічних умов для позашкільного навчання і

виховання дітей 14

 1. Організація методичної роботи з педагогічними кадрами, підвищення їх

професійної майстерності 19

 1. Організаційно-масова діяльність 25

 2. Матеріально-технічне забезпечення роботи закладу, фінансово-господарська

діяльність 28

 1. Забезпечення заходів щодо збереження і зміцнення здоров’я, безпеки життєдіяль-

ності гуртківців і працівників Центру «Грані» 31

 1. Управління та контроль позашкільним педагогічним процесом 32

 2. Додатки до плану 34 1. ВСТУП

Позашкільна освіта України є складовою системи неперервної освіти, яка є важливою умовою формування всебічно розвиненої людини, виховання моральності, національної свідомості, одержання додаткових знань, умінь і навичок. Позашкільне навчання і виховання забезпечує розвиток здібностей і обдарувань дітей та юнацтва, задоволення їхніх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному визначенні, формування у такий спосіб творчої еліти в галузі науки, техніки, мистецтва тощо.

Нормативну базу функціонування позашкільної освіти складають: Конституція України, Закони України "Про освіту», "Про позашкільну освіту", «Про охорону дитинства», «Конвенція про права дитини», «Положення про позашкільний навчальний заклад», Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», Національна доктрина розвитку освіти в Україні, Програма розвитку освіти Запорізької області на 2010 – 2012 роки, Державна цільова соціальна програма розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року, інші нормативно-правові документи з питань роботи позашкільних навчальних закладів.

Керуючись у своїй діяльності цими документами, комунальний заклад «Запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді «Грані» Запорізької обласної ради (КЗ «ЗОЦ НТТУМ «Грані» ЗОР), у 2012 році поставив перед собою завдання щодо забезпечення якості навчально-виховного процесу, впровадження інноваційних технологій, сучасних навчальних програм, нових педагогічних технологій навчання i виховання, створення умов для всебічного розвитку вихованців в області та у своєму закладі.

КЗ «ЗОЦ НТТУМ «Грані» ЗОР щорічно здійснює моніторинг стану функціонування й розвитку позашкільної освіти з НТТУМ та виконання обласних програм для визначення загальних проблем діяльності позашкільних навчальних закладів (ПНЗ) області і своєчасного вжиття заходів, спрямованих на удосконалення навчально-виховного процесу. За результатами моніторингу стану позашкільної освіти з НТТУМ у Запорізькій області станом на 31.12.2012 року збережена кількість позашкільних навчально-виховних закладів. У 2011-2012 навчальному році гуртки науково-технічного напряму функціонували у 46-ти позашкільних навчально-виховних закладах у містах і районах Запорізької області, з яких - 5 ПНЗ профільних: обласний Центр НТТУМ «Грані», станції юних техніків м. Запоріжжя, м. Бердянська та м. Мелітополя, Клуб НТТУМ «Політ» м. Запоріжжя; 38 комплексних закладів, а також 3 позашкільних заклади при підприємствах. Навчально-виховний процес з НТТУМ у цих закладах відбувається більше ніж за 70-ти напрямами: це авто-, авіа-, судномоделювання, макетування, конструювання екологічно-чистого транспорту, конструювання техніки, підводної техніки, радіоконструювання, електроніки, інформаційних технологій, WEB-дизайну, ігрової робототехніки, робототехніки та комп’ютерного моделювання, журналістики, гуртків Малої Академії наук, декоративно-прикладної творчості та багато інших. Ці послуги надаються біля 20-ти тисячам дітей. А загалом кількість учнів, які займаються науково-технічною творчістю у Запорізькій області (з урахуванням гуртків при загальноосвітніх школах, ліцеях, гімназіях, коледжах та інших освітніх закладах) сягає 30 тисяч.

На жаль, у більшості позашкільних закладів, особливо багатопрофільних, контингент гуртківців художньо-технічного профілю, забезпечення яких матеріальною базою та кадрами значно простіше, набагато перевищує кількість вихованців спортивно-технічного профілю. У 2011-2012 навчальних роках ще зменшилась кількість вихованців цього профілю (Бердянська СЮТ, ЦДЮТ м. Дніпрорудне). Треба відмітити декілька міст і районів, у яких все ж приділяється відповідна увага розвитку спортивно-технічних гуртків: це міста Запоріжжя, Мелітополь, Енергодар, Оріхівський та Приморський райони. Взагалі відсутні спортивно-технічні гуртки у навчальних закладах Жовтневого, Комунарського, Ленінського, Орджонікідзевського, Хортицького районів м. Запоріжжя, Бердянського, Великобілозерського, Веселівського, Гуляйпільського, Запорізького, Куйбишевського, Мелітопольського, Новомиколаївського, Пологівського, Приазовського, Токмакського, Розівського, Чернігівського і Якимівського районів. А саме ці напрями гуртків технічної творчості є надзвичайно важливими для молодого покоління, що в недалекому майбутньому мають розвивати науку, техніку, промисловість країни.


Кадрове забезпечення залишається одним з найболючіших питань для позашкільних закладів з НТТУМ області, зокрема спортивно-технічного напряму. На виконання наказу управління освіти і науки облдержадміністрації від 05.12. 2011 р № 852 «Про підвищення кваліфікації педагогічних та керівних кадрів освіти Запорізької області на курсах та семінарах при ЗОІППО» у 2012 році 120 педагогів-позашкільників підвищили кваліфікацію з науково-технічної творчості, із них 28 педагогів Центру «Грані». Більше 130 учасників творчої групи взяли участь у семінарах-практикумах. Втім, відсутність мотиваційних привидів для залучення до позашкільної педагогіки у якості керівників гуртків інженерно-технічних спеціалістів, діючих спортсменів технічних напрямів (і в першу чергу, відповідної заробітної плати), не розуміння частиною керівних кадрів установ області значущості завдань як відвернення підлітків від несприятливого впливу бездоглядності, так і конче необхідного для країни відновлення та поповнення інженерно-технічної еліти, не сприяє притоку педагогічних кадрів до цих напрямів гурткової роботи.

На подолання означених недоліків і було спрямовано стратегічний вектор діяльності педагогічного колективу Запорізького обласного Центру НТТУМ “Грані”.


Науково-методична робота

Результативна робота керівників гуртків з НТТУМ пов’язана з науково-методичною роботою в Центрі «Грані», яка є системою цілеспрямованого професійного зростання педагогічних працівників, орієнтована на постійне примноження педагогами теоретичних знань та практичних навичок і умінь з метою підвищення рівня професійної компетентності педагогів, підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу закладу.

Система науково-методичної роботи з педагогами в Центрі «Грані» включає програмно-методичне забезпечення стратегічних напрямів діяльності: удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання дітей, розвиток професійної компетентності педагогічних працівників, організацію проведення дослідно-експериментальної роботи, упровадження результатів наукових досліджень, нових педагогічних технологій; інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем позашкільної освіти, педагогіки, психології, перспективного педагогічного досвіду; виявлення, вивчення й оцінка результативності педагогічного досвіду в Центрі «Грані», узагальнення і поширення перспективних здобутків; розробка та видання навчальних, методичних посібників, рекомендацій; координацію інформаційно-методичної діяльності районних, міських профільних та комплексних позашкільних навчальних закладів Запорізької області за напрямами науково-технічної творчості.

Відповідно до визначених проблемних питань діяльність методичної служби Центру «Грані» у 2012 році була направлена на підвищення професійних якостей організаторів позашкільної освіти, всебічного і якісного підвищення їх інноваційного творчого потенціалу, збагачення його знань, вмінь, навичок, педагогічної та виконавської майстерності.

З метою всебічного і якісного підвищення наукового, творчого та інноваційного потенціалу, підвищення професійних якостей, збагачення знань, вмінь, навичок, організаторів позашкільної освіти, було сплановано і проведено відповідно до визначених проблемних питань 7 обласних семінарів для директорів, завідуючих відділами, методистів, керівників гуртків позашкільних навчальних закладів:

•14 березня - обласний «майстер-клас» «Впровадження знань, умінь, навичок для сталого розвитку вихованців в гуртках авіа- та автомоделювання» на базі Оріхівського Будинку дитячої творчості;

•28 березня - Творча майстерня «Залучення дітей до процесу активного самопізнання у гуртках декоративно-прикладної творчості» на базі Клубу дитячої та юнацької творчості «Зоряний» м. Бердянська;

•19 квітня - «Використання інноваційних технологій на заняттях у гуртках декоративно-ужиткового мистецтва» на базі Будинку дитячої та юнацької творчості Заводського р-ну м. Запоріжжя;

•26 вересня - «Принципи диференціації та індивідуалізації у роботі з обдарованими дітьми» на базі Малої академії наук учнівської молоді м. Василівка;

•10 жовтня - «Розвиток творчої ініціативи, стійкого інтересу до технічних професій засобами занять у гуртках авіамоделювання» на базі Клубу НТТУМ «Політ» м. Запоріжжя;

•07 листопада - «Співпраця загальноосвітніх та позашкільних закладів у формуванні креативної особистості» на базі Кушугумського НВК «Інтелект» Запорізького р-ну;

•22 листопада - «Стимулювання творчого самовдосконалення дітей та молоді в гуртках науково-технічної творчості» на базі Запорізького обласного Центру НТТУМ «Грані».

Всього у семінарах взяли участь майже 250 педагогів.

В межах обласних семінарів були проведені круглі столи та засідання координаційно-методичних рад, присвячені проблемним питанням розвитку науково-технічної творчості та обласним масовим заходам. Під час семінарів використовувались інтерактивні форми роботи, надавались методичні матеріали, працювали виставки дитячих робіт та навчально-методичної літератури, що сприяло підвищенню творчого потенціалу педагогів в організації навчально-виховного процесу.

На виконання наказу облУОН від 14. 11. 2012 № 725 проведено обласний конкурс на кращу методичну розробку з НТТУМ, у якому взяли участь 48 робіт, це на 17 робіт більше проти минулого року. Відповідно до висновків журі щодо оцінки конкурсних матеріалів 13 педагогів-конкурсантів нагороджені грамотами управління освіти і науки облдержадміністрації та 20 – грамотами КЗ «ЗОЦ НТТУМ «Грані» ЗОР, 4 роботи відібрано на Всеукраїнський конкурс. Це на 9 призових робіт більше, ніж у 2011 році. Із цих робіт 11 представлено педагогами обласного Центру НТТУМ «Грані», які майже всі відзначені грамотами облУОН та обласного Центру «Грані». Організаційну роботу з підготовки та направлення методичних матеріалів на конкурс виконали: департамент освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради, органи управління освітою м. Мелітополя, Енергодара, Токмака, Бердянського, Вільнянського, Запорізького, Куйбишевського, Мелітопольського, Михайлівського, Новомиколаївського, Оріхівського та Приморського районів.

Актуальним питанням сьогодення є якісне та кількісне забезпечення позашкільних навчальних закладів навчальними програмами, методичними посібниками, які розроблено з урахуванням компетентністного та діяльністного підходів до навчально-виховного процесу, новітніх педагогічних технологій та досягнень. Тиражем у 100 екземплярів видано «Інформаційний вісник НТТУМ Запорізької області» «Організація діяльності керівника гуртка позашкільного закладу» з поданням найголовніших матеріалів, що супроводжують роботу керівника гуртка та «Каталог методичних матеріалів педагогів Запорізького обласного центру

НТТУМ «Грані». А також випущено оновлений буклет обласного Центру «Грані» тиражем у 300 екземплярів.

У 2012 році підготовлено та зібрано методичні матеріали: навчальні програми, навчально-методичні посібники, методичні рекомендації. Підготовлено реферати та курсові роботи з тем самоосвіти, створено 19 методичних розробок: підбірок матеріалів, розробок занять, сценаріїв заходів, 5 посібників, опубліковано 1 статтю у журналі, 14 доповідей на засіданнях педради та науково-методичної ради оформлені у вигляді презентацій, розроблено або адаптовано та затверджено у ЗОІППО 12 навчальних програм. Зокрема, програми гуртків «Найпростіші технічні моделі», «Економіка», «Деревообробка», «Металообробка», «Основи ВЕБ-дизайну», «Основи робототехніки та комп’ютерне моделювання», «Ігрова робототехніка», «Астрономія», «Комп’ютерне моделювання процесів і явищ» тощо. Було продовжено видання журналу «Школа юного вченого» («ШЮВ») під редакцією керівника гуртка МАН Білоус С.Ю. в якому друкуються і матеріали підготовлені педагогами Центру. Всі ці матеріали надаються позашкільним закладам з НТТУМ області.

Крім цього, на сайті обласного Центру «Грані» в допомогу педагогам з питань організації, планування та методики навчально-виховної роботи розміщено всі програми роботи гуртків науково-технічного, декоративно-прикладного напряму та МАН, всього біля 50, а також Інформаційні вісники з різноманітними матеріалами, умови проведення масових заходів, всі відзначені роботи обласних конкурсів на кращу методичну розробку за 2011 та 2012 роки, інші науково-методичні матеріали.

Керуючись Державною цільовою соціальною програмою розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року й поставленою проблемою «Створення збагаченого середовища для успішної самореалізації особистості дитини», програмами «Обдаровані діти» для створення системи ефективної діяльності педагогів обласного Центру з НТТУМ, методичні служби Центру «Грані» спрямували свою діяльність на удосконалення їх професійної майстерності.

При Центрі НТТУМ «Грані» протягом року постійно працювали консультаційні лабораторії та майстер-класи, що дало змогу надати методичну і практичну допомогу з питань організації, планування та методики навчально-виховної роботи більше ніж 200 педагогам області  організаторам позашкільної і позакласної роботи, вчителям ЗНЗ, клубам юних техніків при підприємствах, іншим педагогам.
Протягом року проводились відкриті науково-пошукові конференції, засідання науково-методичної ради, методоб’єднань, обласних координаційно-методичних рад за напрямами, педради, школи передового досвіду, школи молодого педагога, «майстер-класи» для курсантів ЗОІППО, районні семінари-практикуми з інформаційних технологій тощо. Більшість педагогів Центру пройшла навчання в рамках проекту «Іntel. Навчання для майбутнього».

Організована робота зональних обласних «майстер-класів» і творчих майстерень з напрямів науково-технічної творчості. Педагоги Центру беруть активну участь в роботі творчих груп, що створені обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, засідання яких проводяться на базі Центру «Грані». Крім того, Центр «Грані» є ресурсним центром обласного ІППО з теми «Формування професійної компетентності педагогів». Все це дає змогу накопичувати досвід, знання, вміння, навички, педагогічну майстерність.

Педагогічний колектив обласного Центру НТТУМ «Грані» протягом 2012 року продовжив роботу з підвищення професійного рівня за темою «Розвиток педагогічної майстерності і творчості педагога» за участю кафедри теорії і методики виховання Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (ЗОІППО), в основу занять яких покладено розділи: педагогічна майстерність, майстерність вихователя, педагогічна техніка.

Досягнення висот педагогічної майстерності потребує максимальних особистих зусиль, енергії, природних нахилів і здібностей, величезної працездатності і, чи найголовніше, безмежного бажання стати педагогом - майстром. Самоосвіта є одним із методів досягнення цієї мети. З 2010 року педагогічний колектив Центру працює над єдиною науково-методичною проблемою «Створення збагаченого середовища для успішної самореалізації особистості дитини». Протягом 2012 року педагогами Центру була продовжена робота над темами самоосвіти.

З метою розвитку професійної компетентності педагогічних працівників, їх загальної культури, створення мотивації і умов для професійного вдосконалення, виявлення, вивчення й оцінки результативності педагогічного досвіду в Центрі «Грані», в рамках самоосвіти було проведено аналіз роботи творчої групи над науково-методичною проблемою, на засіданні науково-методичної ради обговорювались питання про створення інформаційного банку «Обдарованість», про підготовку моніторингових досліджень результативності роботи гуртків за навчальний рік, про розвиток творчих здібностей вихованців в гуртках для дітей з особливими потребами, вдосконалення системи роботи керівників гуртків у контексті роботи над науково-методичною проблемою, проведено роботи з активізації діяльності методичних об’єднань, координаційно-методичних рад; організації дієвої самоосвітньої роботи педагогів із визначеної проблеми тощо.
Вдосконалення системи роботи керівників гуртків у контексті роботи над науково-методичною проблемою з метою розвитку професійної компетентності педагогічних працівників, їх загальної культури, створення мотивації і умов для професійного вдосконалення, виявлення, вивчення й оцінки результативності педагогічного досвіду в Центрі «Грані», узагальнення і поширення перспективних здобутків за темами самоосвіти у грудні відбувся підсумково-контрольний етап для частини педагогів у формі методичного заходу «Панорама педагогічних знахідок за темою «Самоосвіта як умова професійного росту педагога», на якому підбито підсумки самоосвітньої роботи, проведено аналіз та теоретичне обґрунтування результатів, формулювання загальних висновків, визначення перспектив у роботі.

Крім цього, підвищенню педагогічної майстерності, вивченню і поширенню кращого педагогічного досвіду роботи приділяється велика увага і на місцях. Зокрема, на міських станціях юних техніків працюють методичні ради, методоб’єднання з різних напрямів, майстер-класи, школи педагогічної майстерності, практичні семінари, постійно діючі семінари, видаються інформаційно-методичні матеріали на допомогу організаторам і керівникам гуртків позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів.

Організаційно-просвітницька діяльність обласного Центру НТТУМ «Грані» впроваджується насамперед діяльністю дитячо-юнацької телерадіостудії – Народним художнім колективом України. Це відеофільми, виготовлені учнями, постійні телерепортажі про обласні масові заходи, інформаційні повідомлення у пресі. Відеотека телерадіостудії налічує біля 400 одиниць відеоматеріалу.

Педагогічні працівники Центру плідно співпрацюють з колективами 5 наукових журналів, 5 газет та 4 телевізійних каналів. Найкраще про роботу Центру «Грані» та позашкільні заклади області, їх досягнення, проблеми тощо інформує молодіжна газета «Грані» (Дипломант VІ Всеукраїнської Виставки «Молодіжний акцент-2010», Лауреат IX Міжнародного фестивалю-конкурсу дитячо-юнацької журналістики «Прес-весна на Дніпрових схилах», 2011 рік), яку створюють вихованці гуртка журналістики.

Центр має свій сайт (www.grani.net.ua ), який розроблений учнями і постійно оновлюється. 2012 рік був дуже активним і результативним щодо участі Центру «Грані» у методичних заходах Міжнародного та Всеукраїнського рівнів. Педагоги обласного Центру брали участь у 20 Всеукраїнських і регіональних семінарах і семінарах-практикумах з НТТУМ і МАН.


Незважаючи на зменшення фінансування на відрядження, протягом року продовжувалася робота кураторів позашкільних навчальних закладів сільських районів і міст області. У 2012 році наші педагоги побували у містах Мелітополі, Бердянську, Вільнянську, Токмак, Василівка, К-Дніпровка, Оріхові, у селищах міського типу Кушугумі, Чернігівка, Комишуваха, а також у Клубі НТТУМ «Політ» та БДЮТ Заводського району м. Запоріжжя. Під час цих поїздок узгоджена, зокрема, і тематика обласних семінарів на 2013 рік. Центр «Грані» продовжує працювати над розширенням мережі власних науково-технічних гуртків Центру шляхом створення філій при освітніх закладах у місті Запоріжжі та прилеглих районах (у БДТ смт. Комишуваха відкрито 1 гурток спортивно-технічного напряму та 1 – виробничо-технічного, при Михайлівському БДТ відкрито 1 гурток спортивно-технічного напряму; при ЗОШ № 62 м. Запоріжжя – 2 гуртки науково-технічного та 1 – виробничо-технічного ).

З 2012 року педагоги обласного Центру «Грані» беруть участь у обласному проекті «Громадянин».Навчально-виховна робота
Комунальний заклад «Запорізький обласний центр НТТУМ «Грані» Запорізької обласної ради охоплює гуртковою роботою понад 2170 вихованців м. Запоріжжя та ряду філій у Оріхівському та Михайлівському районах, які навчаються у 144 групах за понад тридцятьма напрямами науково-технічної творчості.

Педагогічний колектив обласного Центру НТТУМ «Грані» у 2012 році працював над завданням по впровадженню життєвих компетенцій у навчально-виховний процес, створенню умов для всебічного розвитку вихованців, задоволення їх потреб у самовизначенні і творчій реалізації засобами науково-технічної творчості, програмою «Обдаровані діти» та «Діти з обмеженими фізичними можливостями».

Всі ці завдання керівники гуртків реалізують через гурткову, клубну, студійну, лекційну, експедиційну, оздоровчу роботу у Центрі та на філіях, а також шляхом конкурсів і змагань різного рівня.

Завдяки зусиллям педагогів поставлені завдання в цілому виконуються.Як приклад:

 • вихованці Зразкового художнього колективу телестудія «Грані» являються активними учасниками заходів Центру, завдяки чому створено відеофільми про обласні масові заходи, курсові індивідуальні роботи вихованців студії та проведено їхній публічний перегляд в Центрі «Грані» (кіно-відео гурток), заходи постійно висвітлюються фотороботами на сайті Центру «Грані» (фотогурток), регулярно виходить газета «Грані» (гурток «Журналістика та видавнича справа»), вихованцями створюються мультфільми за національною, культурною та патріотичною тематикою (гурток комп’ютерної графіки та анімації). Вихованці художнього колективу та гуртка «ВЕБ-дизайн» представили велику кількість різноманітних робіт на Міжнародний медіафестиваль «Москва-Запоріжжя»;

 • в 2012 році було продовжено практику проведення обласного конкурсу зі стендового моделювання, присвяченого Дню захисника;

 • у автомодельній, авіамодельній, судномодельній лабораторіях, лабораторії макетування спроектовано та виготовлено моделі до обласних і Всеукраїнських змагань;

 • з метою додаткової пропаганди серед учнів підготовлено і організовано виставку дитячих поробок гуртків ПТМ (літературних і народних образів, казкових персонажів) у Центрі «Грані», міській бібліотеці «Юний читач», районній бібліотеці Орджонікідзевського району, обласній науковій бібліотеці ім. Горького;

  • в гуртках, які орієнтовані на школярів наймолодшого віку, впроваджується система морального та інтелектуального, художньо-творчого, національно-патріотичного та громадянського виховання, вивчення родинно-побутової культури, інших духовних цінностей через створення образів літературних героїв, народних героїв, ознайомлення з історією та культурою України, народними звичаями та традиціями, особливостями своєї «малої Батьківщини». Вихованці гуртків для молодших школярів брали участь у виставках-конкурсах «Космічні фантазії», ПТМ, «Наш пошук і творчість тобі, Україно» , в обласних змаганнях з початкового технічного моделювання;

  • продовжується розширення тематичної мережі гуртків, зокрема, нетрадиційних і інноваційних напрямів. У 2012 році започатковано роботу гуртка «Робототехніка та комп’ютерне моделювання», проведені рекламні «майстер-класи» для педагогів міста та області з метою впровадження даного напрямку науково-технічної творчості.

З метою впровадження інноваційних педагогічних технологій в навчально-виховний процес майже всі гуртки використовують комп’ютерні технології у навчальному процесі (практично кожна навчальна лабораторія оснащена комп’ютерною технікою з доступом до Інтернету), методичні служби об’єднані єдиним мережевим ресурсом. Всі основні педагоги Центру пройшли навчання за програмою «Інтел. Навчання для майбутнього.».
У Центрі НТТУМ «Грані» успішно продовжується робота з обдарованою молоддю.
Учні, які мають високий рівень знань з фізики та математики, здібності до пошуково-дослідницької роботи залучаються до широкої мережі гуртків Малої академії наук науково-технічного напрямку, що працюють у Центрі та філіях. Вихованці гуртків МАН Центру «Грані» постійно беруть активну участь у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, Всеукраїнських конкурсах УМАКО “Сузір’я”, конкурсах винахідників та раціоналізаторів та інших предметних турнірах, де досягають високих результатів. У 2012 році 5 учнів-гуртківців МАН Центру «Грані» стали стипендіатами Президента України. Це Аббасов Тимур (гурток «Математика як універсальна мова фізики»), Свєтлова Олена (гурток «Математичне моделювання у фізиці»), Турко Микита (винахідницький гурток), Кузнецов Павло і Касьянов Ігор (гурток інформатики).

У 2012 році продовжилася плідна робота філій Центру при обласних закладах освіти інтернатного типу ЗОШІ №2 та № 4 для дітей із вадами здоров’я та розвитку, вихованці гуртів «Декоративна обробка деревини» та «Моделювання іграшок-сувенірів» приймають участь в виставках дитячої творчості.

Успішно продовжується співпраця Центру «Грані» з клубом «Джерело» для дітей з вадами фізичного розвитку та хронічно хворих дітей на базі Запорізького навчально-виховного комплексу технічного профілю, де працюють шість різновікових груп гуртків «Технологія виготовлення сувенірів», «Деревообробка» і «Металообробка», вихованці яких займають призові місця на обласному конкурсі технічної творчості та ПТМ; група дітей, хворих на ДЦП, які навчаються за спеціально адаптованою програмою гуртка «Комп’ютерна графіка та анімація». Старші вихованці гуртка «Технологія виготовлення сувенірів» презентували свою творчість, успішно провівши «майстер-класи» на святі Дня відкритих дверей в Центрі «Грані», на міському святі Дня сім’ї. На філії успішно працює технологія організації навчання за проектом «Діти - дітям».

Гуртківці філій підготували творчі роботи на конкурси різного рівня; крім навчання у гуртках проводиться велика виховна робота. Проблема інтеграції дітей з обмеженими фізичними можливостями у повному обсязі в реальне життя суспільства, над якою працюють педагоги, успішно реалізується.

Найкращі вихованці-призери Всеукраїнських та обласних змагань стали учасниками Міжнародного фестивалю «Сузір’я скликає друзів» та Всеукраїнського Фестивалю технічної творчості «Орбіта Артек» в МДЦ «Артек», Аерокосмічного збору УМАКО «Сузір’я», присвяченого 15-річчю польоту Л.Каденюка в космос.
Організаційно-масова робота
Організаційно-масова робота серед гуртківців була направлена на розвиток особистості дитини, задоволення її пізнавальних потреб, змістовного відпочинку, що несе в собі виховний заряд. Приділялась увага якісній підготовці і проведенню традиційних обласних масових заходів зі спортивно-технічних, науково-технічних видів, конкурсам і конференціям МАН, а також нетрадиційним заходам, використовувалися заочні форми масових заходів, брали участь у регіональних, міжобласних, Всеукраїнських та міжнародних заходах.

Організація та проведення міських заходів КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР:

- виставка в обласній дитячій бібліотеці «Юний читач» (щоквартально у 2012 році); • виставка в обласній науковій бібліотеці ім. Горького (щоквартально у 2012 році);

 • 9 травня на головній площі м. Запоріжжя були організовані показові виступи гуртківців авіа- та автомоделювання, присвячені Дню Перемоги;

 • 15 вересня відбулося відкриття 66-го навчального року в Центрі «Грані», під час якого пройшли виставки з технічного та декоративно-прикладного мистецтва;

 • 15 майстер-класів для дітей під керівництвом досвідчених педагогів були проведені на святі відкриття нового навчального року «Місто майстрів»;

 • показові виступи юних авіа-, авто- та судномоделістів, конструкторів веломобілів, після яких діти мали можливість подивитися лабораторії та навчальні кабінети, виставкові зали, поспілкуватися з керівниками колективів та записатися в гуртки, які їм сподобалися.


Організація та проведення обласних масових заходів:
Змагання з НТТУМ:

У 2012 році КЗ «Запорізьким обласним Центром науково-технічної творчості «Грані» ЗОР було проведено 8 обласних відкритих змагань, у яких взяли участь понад 450 вихованців навчальних закладів Запорізької області.

Найкращі результати показали команди: Центр дитячої та юнацької творчості м. Приморська, міська станція юних техніків м. Мелітополя, Будинок дитячої творчості м. Оріхова, Станція юних техніків м. Запоріжжя, Центр дитячої та юнацької творчості Шевченківського району м. Запоріжжя, КЗ «Запорізький обласний Центр НТТУМ «Грані» ЗОР. Призерами стали 152 учасників. Команди нагороджені кубками, учасники – медалями, дипломами Центру «Грані», а їх керівники – грамотами управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації.
Конкурси з НТТУМ:

Проведено 6 обласних конкурсів, у яких взяли участь понад 350 учнів позашкільних закладів та шкіл Запорізької області.

У цих конкурсах призерами стали 120 учасників, які були нагороджені дипломами КЗ ЗОЦ НТТУМ «Грані» ЗОР.

Найкращі результати показали команди: Клуб дитячої та юнацької творчості ПК ВАТ «Запоріжсталь», Станція юних техніків м. Запоріжжя, КЗ «Запорізький обласний Центр НТТУМ «Грані» ЗОР, Комунарський районний центр молоді та школярів м. Запоріжжя, Новомиколаївський Центр дитячої та юнацької творчості, Дитячий центр Михайлівської райради.


Виставки-конкурси з НТТУМ:

У 2012 році комунальним закладом «Запорізький обласний Центр НТТУМ «Грані» проведено виставки-конкурси:

- «Початкове технічне моделювання» (для учнів віком 6-10 років),

- «Наш пошук і творчість – тобі, Україно!» (для учнів віком 12-18 років),

- «Стендове моделювання» (для учнів до 18 років),

- «Космічні фантазії» (для учнів віком від 6 до 12 та від 13 до 17 років), на які було представлено понад 2500 робіт учнів шкіл та позашкільних організацій Запорізької області, які могли побачити діти та їх батьки під час експонування у Центрі «Грані».

Дипломами обласного управління освіти і науки І, ІІ та ІІІ ступенів були нагороджені 600 вихованців позашкільних закладів Запорізької області.

Найкращими були колективи позашкільних закладів: КДТТ ПК металургів ВАТ «Запоріжсталь», ЦДЮТ ім. В. Гнаровської Вільнянського району, Нововасилівська ЗОШ Вільнянського району, Комунарський Центр молоді та школярів м. Запоріжжя, СЮТ м. Запоріжжя, Центр дитячої та юнацької творчості м. Енергодара, КЗ «ЗОЦ НТТУМ «Грані» ЗОР, Центр дитячої творчості м. Приморська, Центр дитячої та юнацької творчості м. Дніпрорудне.Організація міжнародних заходів

У 2012 році Запорізький обласний Центр НТТУМ «Грані» виступив співорганізатором міжнародного заходу – «Медіафестиваль для школярів 2011 - 2012» (Москва - Запоріжжя), який проходить інтерактивно протягом вересня 2012 – березня 2013 років.

Найбільш досвідчені педпрацівники та переможці Медіафестивалю 2011-2012 років виступають у якості членів журі фестивалю.

Вихованці гуртків «Кіно-відео», «Журналістика та видавнича справа», «Комп’ютерна графіка і анімація», «Фотоаматорство», «Основи WEB-дизайну» готують свої роботи для участі у фестивалі.Участь у Всеукраїнських та міжнародних заходах

У лютому 2012 року на Всеукраїнський етап гуманітарного конкурсу «Космічні фантазії» було представлено від Запорізької області 48 найкращих робіт-переможців обласного етапу конкурсу.

В березні 2012 року в Українському Домі відбувся фінал Всеукраїнського гуманітарного конкурсу «Космічні фантазії», де Запорізьку область представляла команда з 7 учнів, які вибороли 7 призових місць.

Значних успіхів досягли команди Запорізької області, які брали участь у Всеукраїнських заходах зі спортивно-технічних видів НТТУМ (причому, через недостатність бюджетних коштів, у багатьох заходах участь забезпечувалась залученням спонсорських та батьківських коштів).

Так, у березні 2012 року в м. Києві у відкритих змаганнях на Кубок України з автомоделювання (радіокеровані моделі у приміщенні) збірна команда Запорізької області у складі 4-х вихованців (Павлятенка Ігоря та Мураховського Артема – автомодельний гурток Центру «Грані», Васильєва Олексія та Литвиненка Едуарда – автомодельний гурток Мелітопольської міськСЮТ) та керівників гуртків – Левіта Л. В. (Центр «Грані») та Васильєва С. А. (Мелітопольська міськСЮТ) посіли почесне ІІІ командне місце, а вихованці отримали Дипломи призерів у особистій першості (усього понад 20 Дипломів у різних класах моделей).

В липні 2012 року у м. Хмельницькому збірна команда автомоделістів Запорізької області взяла участь у ІІ етапі Чемпіонату України з автомоделювання (радіокеровані моделі).Автомоделісти Центру «Грані» взяли участь у відкритих змаганнях на Кубок України (кордові моделі у приміщенні), які відбулися у грудні 2012 року у м. Глухів Сумської області.

У квітні 2012 р. у м. Києві на фіналі Х Міжнародного фестивалю-конкурсу дитячо-юнацької журналістики «Прес-весна на Дніпрових схилах» колектив Народної телестудії «Грані» отримав Диплом Лауреата Фестивалю, вихованці гуртка «Кіно-відео» нагороджені Дипломом за ІІ місце у номінації «Телефільм» та спецпремією у номінації «Радіоробота»; колектив гуртка «Фотоаматорство» отримав ІІ місце у номінації «Фоторепортаж». Бугорська Вероніка (вихованка гуртка «Фотоаматорство») нагороджена спецпремією в номінації «Фоторепортаж», Альбіна Гезалова (вихованка гуртка «Журналістика та видавнича справа») отримала спецпремію в номінації «Літературний твір» та Диплом лауреата Фестивалю за професіоналізм. Роботи учнів отримали Дипломи Лауреатів (вихованці гуртка «Кіно-відео»: Лобода Тетяна, Козиряцька Олександра та вихованці гуртка «Журналістика та видавнича справа»: Масурова Катерина та Пенкіна Анастасія. Учасники Фестивалю Народної телестудії «Грані» отримали також Диплом за участь у квесті «Києвознавець».

26-29 квітня 2012 року 4 експонати гуртківців та серія методичних розробок педагогічних працівників Центру «Грані» взяли участь у IІІ Міжнародному освітньому Форумі «Особистість у єдиному освітньому просторі».

Вихованці гуртка «Комп’ютерна графіка та анімація» на Міжнародному фестивалі дитячого кіно та телебачення «Веселка», який пройшов 22-25 серпня 2012 року у м. Кременчук, отримали Дипломи лауреатів за роботи-мультфільми: «Еволюція життя», «Друзі».

Участь у IV Міжнародному дитячому телевізійному фестивалі «Дитятко», який пройшов у вересні 2012 року у м. Харкові принесла Народній ТС «Грані» Диплом Лауреата. Троє вихованців гуртка «Кіно-відео» отримали Дипломи лауреатів.

Сьогодні вихованці Народної ТС «Грані» готують творчі роботи для участі у Міжнародних фестивалях: «Медіафестиваль для школярів 2012 - 2013» (Москва – Запоріжжя, вересень - лютий), та ХІ Міжнародного фестивалю дитячої журналістики «Прес-весна на Дніпрових схилах» (м. Київ, грудень-лютий).
Вихованець гуртка «Судномоделювання» Центру «Грані» Волобуєв Андрій у червні 2012 року здобув одразу два перших місця на Всеукраїнських відкритих змаганнях з судномоделювання у класі моделей «F-4A» та на Чемпіонаті України з судномодельного спорту серед моделей секції «NS», які проходили у м. Кіровограді. За результатами змагань Андрію було присвоєно звання Кандидата у майстри спорту і він ввійшов у склад збірної команди України з судномоделювання.

На ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, що був проведений у грудні-березні 2011-2012 н.р., на 11 наукових відділеннях взяли участь 1177 учнів (на 5 відділеннях науково-технічного напрямку, що базуються у Центрі «Грані», 294 учасників, з них 60 гуртківців Центру «Грані»). Визнані переможцями 465 учасників (на відділеннях науково-технічного напрямку 83 переможця,


з них 33 вихованця гуртків Центру «Грані»).

У березні-квітні 2012 року у м. Києві відбувся ІІІ (державний ) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. Із 59 учасників від Запорізької області 29 учнів визнані переможцями (проти 32 минулого року), що становить 49% (минулого року 63%) від загальної кількості учасників.

Команда Запорізької області посіла за рейтингом 7 місце в Україні (у 2011 році – 5-е).

На відділеннях науково-технічного напрямку із 23 учасників (15 з них гуртківці Центру «Грані») – 13 переможців (57% від загальної кількості учасників, проти 64% минулого року). Серед переможців 8 вихованців Центру «Грані». За рейтингом по областям – 3 місце (!) в Україні (як і минулого року).

Стипендіатами Президента України стали 7 учнів: Свєтлова Олена (І місце, відділення технічних наук), Аббасов Тимур і Літкін Ілля (обидва І місце, відділення фізики та астрономії), Котов Денис і Турко Микита (обидва ІІ місце, відділення технічних наук), Кузнецов Павло і Касьянов Ігор (обидва ІІ місце, відділення комп’ютерних наук).
У лютому-березні 2012 року у м. Києві на Всеукраїнському конкурсі юних раціоналізаторів та винахідників «Природа - людина - виробництво - екологія» Запорізьку область представляли 4 учня, вихованці гуртка «Біофізика» (керівник Чаусовський Г.О.).
Троє з них стали переможцями.
У лютому 2012 року у м. Києві на Всеукраїнському конкурсі "Intel-Техно Україна – 2012", національному етапі Міжнародного конкурсу науково-технічної творчості школярів Intel USEF 2012, Запорізьку область представляли двоє вихованців гуртків МАН Центру «Грані». Вихованець фізичного гуртка Центру «Грані» (керівник Мінаєв Ю.П.) Лутай Роман посів І місце у секції "Фізика та астрономія".
У квітні 2012 року у м. Неймеген (Нідерланди) відбулась Міжнародна конференція молодих вчених “ICYS-2012”. Серед учасників української команди була представниця Запорізької області – учениця 11 класу Запорізького технічного ліцею Свєтлова Олена, вихованка математичного гуртка Центру «Грані» (керівник Добровольська І.В.). Олена стала переможцем на цій конференції, вона посіла абсолютне ІІІ місце.
У квітні 2012 року у м. Харкові на науково-практичній конференції довузівської молоді «Гагарінські читання» Запорізьку область представляла команда з 7 вихованців гуртка прикладної математики Центру «Грані» (керівник Чечонкіна О.В.). П’ятеро з них стали переможцями конкурсу:

І місце посіла Ошур Аліна (учениця гімназії № 93),

ІІ місце – Олійник Володимир, Гапоненко Єлизавета (учні колегіуму «Елінт»),

ІІІ місце – Дьяков Костянтин, Сафроненко Ігор (учні колегіуму «Елінт»).


У червні 2012 року при фізичному факультеті ЗНУ та при Запорізькому технічному ліцею була організована Літня фізико-математична школа МАН Центру «Грані», де працювали 4 гуртки: фізичний (керівник Білоус С.Ю.), математичний (керівник Добровольська І.В.), «Фізика у живій природі та медицині» (керівник Білоус В.М.) та винахідницький (керівник Андрєєв А.М.).
У червні-липні 2012 року у м. Женеві (Швейцарія) Національним центром «Мала академія наук України» спільно з Європейським центром ядерних досліджень (ЦЕРН) у рамках міжнародного освітньо-наукового проекту «Сучасна наука та суспільство» була проведена наукова школа для школярів, у якій брав участь учень Запорізького ліцею Літкін Ілля, вихованець фізичного гуртка Центру «Грані» (керівник Білоус С.Ю.).
Влітку 8 гуртківців МАН Центру «Грані» навчалися і відпочивали у Всеукраїнських літніх школах Малої академії наук України:

Котов Денис, Тричев Андрій і Горошко Павло – у Всеукраїнській літній науково-технічній школі МАН у м. Євпаторія (АР Крим);

Нежура Владислав і Турко Микита – у Всеукраїнській літній фізико-математичній школі МАН у м. Євпаторія (АР Крим);

Лутай Роман – у Всеукраїнській літній школі інформаційно-телекомунікаційних технологій МАН у м. Євпаторія (АР Крим);

Теряник Костянтин – у Всеукраїнській літній школі з робототехніки МАН у
смт. Славське Львівської області;

Козлов Олександр – у Всеукраїнській літній астрономічній школі МАН у селищі Наукове АР Крим.


У вересні 2012 року у м. Ужгороді на Всеукраїнському осінньому колоквіумі «Космос. Людина. Духовність» Запорізьку область представляли двоє вихованців гуртка прикладної математики Центру «Грані» (керівник Чечонкіна О.В.). Обидва стали переможцями:

 • у секції «Лицар духу» Мельник Марія посіла ІІІ місце,

 • у секції «Кінець світу» Дьяков Костянтин – ІІІ місце.

У жовтні 2012 року у м. Парижі (Франція) Національним центром «Мала академія наук України» на базі Культурно-інформаційного центру у складі посольства України у Франції була проведена виставка науково-технічних розробок «Талант та інтелект», у якій брав участь вихованець фізичного гуртка Центру «Грані» (керівник Мінаєв Ю.П.) Лутай Роман.


У листопаді 2012 року у Всеукраїнській науково-технічній виставці молодіжних інновацій та творчих проектів «Майбутнє України», яка відбулася у м. Києві, брали участь
четверо вихованців гуртка МАН Центру «Грані» «Математика як універсальна мова фізики» (керівник Білоус С.Ю.) – Криворучко Микола, Горошко Павло, Літкін Ілля і Козлов Олександр – та двоє вихованців Мелітопольської МАН Ломиш Владислав і Лучанінов Володимир.

Всі вони стали переможцями (посіли І місце – 1 учень, ІІ місце – 3, ІІІ місце – 2).


Господарська та фінансово-економічна робота:

У 2012 році Центром НТТУМ «Грані» були повністю освоєні бюджетні та позабюджетні надходження, які були передбачені на фінансовий рік.

Велика увага (в межах кошторисних призначень) приділялась зміцненню матеріально-технічної бази, поповненню її обладнанням, навчальними та наочними посібниками, ремонту навчальних лабораторій.

Так, незважаючи на відсутність фінансування на капітальні видатки у 2012 році були відремонтовані віконні прорізи навчального корпусу Центру «Грані». Власними силами проведено поточний ремонт лабораторії «Робототехніка», зацементована доріжка до лабораторій транспортного конструювання.

Проведена підготовка до опалювального сезону. Відбулися гідропневматична промивка внутрішньої системи опалення та гідравлічні випробування. Працівниками Центру «Грані» з метою теплозбереження було проведено поточний ремонт та утеплення вікон.

З метою забезпечення надійності й безпечної експлуатації була проведена паспортизація технічного стану будівлі та інженерних мереж Центру «Грані».

Для використання у навчально-виховній роботі постійно оновлювалось матеріально-технічне обладнання та інструмент, вчасно проводився ремонт та модернізація комп’ютерної та офісної техніки.

У Центрі «Грані» постійно оновлюється власний веб-сайт www.grani.net.ua, де розміщуються нормативно-правові документи, методичні матеріали, оперативно висвітлюються організаційно-масові заходи, оголошення, новини, тощо.


В той же час треба відзначити недоліки та невирішені проблеми щодо розвитку та удосконалення науково-технічної творчості учнівської молоді в області. Продовжує скорочуватися мережа спортивно-технічних гуртків через відсутність кваліфікованих кадрів та матеріально-технічної бази для їх розвитку. Чоловіки не йдуть керувати технічними гуртками через низьку заробітну плату. Обмежене фінансування на відрядження зумовлює слабкий зв’язок з позашкільними закладами області та іншими областями України з обміну досвідом позашкільної роботи, суттєво гальмує впровадження інноваційних технологій і оновлення змісту навчально-виховного процесу та знижує мотивацію вихованців до занять у технічних гуртках через неможливість участі у обласних та Всеукраїнських масових заходах.

Також болючим є питання капітальних ремонтів. Унеможливлюється відкриття нових кабінетів і лабораторій через не вирішення питання компенсації з міської (м. Запоріжжя) комунальної власності приміщень, що надані їм в оренду обласним Центром НТТУМ “Грані”.

З нового навчального року з’явилась ще одна загроза зменшення мережі гуртків Центру «Грані» - Запорізька міська ради прийняла рішення про укладання договорів оренди і сплату комунальних послуг за гуртки, які організовані Центром для школярів м. Запоріжжя на базі загальноосвітніх та дошкільних закладів.
Охорона праці та безпека життєдіяльності


 • Для покращення стану пожежної безпеки закладу у 2012 році були проведені наступні роботи: обробка дерев’яних конструкцій горищного приміщення вогнегасними матеріалами, технічне обслуговування пожежної сигналізації, перезарядка вогнегасників та придбання нових, перевірка та випробування пожежного гідранту, поновлено плани евакуаційних виходів з приміщень Центру «Грані», приміщення закладу забезпечено відповідними знаками безпеки.

У зв’язку з закінченням терміну дії деяких інструкцій з охорони праці були оновлені та розроблені нові інструкції та положення.


У 2013 році Запорізький обласний Центр НТТУМ «Грані» планує:

- продовжити роботу над проблемною темою «Створення збагаченого середовища для успішної самореалізації особистості дитини»;- продовжити роботу з виконання заходів МОН України по реалізації Указу Президента України “Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні”, рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 27.11.2008 (протокол

N 14/3-3,) наказу від 24.02.2009 N 167   «Про виконання рішення колегії Міністерства освіти і науки України з питань стану і перспектив розвитку позашкільної освіти», Державною цільовою соціальною програмою розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року, програмою розвитку освіти Запорізької області на 2010 – 2012 роки; - здійснювати роботу зі збереження та розвитку в області мережі позашкільних навчальних закладів (в т. ч. шляхом продовження обласного конкурсу серед органів управління освітою на кращу організацію роботи з науково-технічної творчості учнівської молоді) з метою формування всебічно розвиненої особистості, задоволення потреб учнівської молоді у творчій реалізації, професійному самовизначенні засобами науково-технічної творчості;

- з метою надання методичної і практичної допомоги позашкільним закладам області продовжити моніторинг розвитку НТТУМ та здійснювати аналіз стану їх функціонування та розвитку;

- поліпшити роботу щодо учнівського самоврядування у Центрі «Грані» та залучення батьківської громадськості у діяльності Центру;

- продовжити співпрацю із Запорізьким національним університетом, Запорізьким національним технічним університетом, Запорізьким обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, навчальними закладами системи освіти з проблем позашкільної освіти;

- продовжити роботу щодо програмно-методичного забезпечення позашкільних навчальних закладів області з науково-технічної, декоративно-прикладної творчості та дослідно-експериментальної діяльності;

- оновлювати інформаційний банк даних обдарованих дітей області;

- впроваджувати сучасні інноваційні технології у навчально-виховний процес позашкільних навчальних закладів та здійснювати їх науково-методичне забезпечення;

- з метою соціальної адаптації та реабілітації дітей-інвалідів, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, продовжити роботу щодо охоплення їх позашкільною освітою шляхом відкриття при навчальних закладах по роботі з такими дітьми філій Центру “Грані” ;

- продовжити роботу щодо залучення до співпраці благодійних фондів та організацій;

- продовжити роботу щодо проведення заходів популяризації та пропаганди здорового способу життя серед дітей і молоді;

- продовжити роботу щодо організації відпочинку і оздоровлення учнівської молоді та поєднання її з одночасним проведенням масових заходів;

- виявляти та розвивати нетрадиційні технології навчально-виховної діяльності серед учнівської молоді Центру НТТУМ «Грані» та у позашкільних закладах області;

- сприяти підвищенню темпів підготовки педагогів-позашкільників області до застосування ними інформаційних та інноваційних технологій у педагогічному процесі;

- посилити роботу з вивчення, узагальнення та розповсюдження передового досвіду роботи;

- продовжити підтримку гуртків традиційних, спортивно-технічних напрямів;

- відкривати та підтримувати гуртки нетрадиційних та нових напрямів;
II. СТВОРЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ДЛЯ ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ
Навчально-виховний процес визначається як специфічний, багатогранний, цілісний і системно упорядкований, педагогічно спрямований з взаємно пов’язаними методиками і технологіями, передбачає створення умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного роз­витку дітей та учнівської молоді у вільний від навчання час, задоволення їх освітніх потреб шляхом залучення до науково-експериментальної, дослід­ницької, технічно-конструкторської, декоративно-при­кладної та інших видів творчості.

Головне у роботі обласного Центру НТТУМ “ Грані ” – виховання громадянина України, життєво компетентного, здатного до самовизначення, самовдосконалення – це навчити вихованців пізнавати (вчитися самому), навчитися діяти, навчитися жити і навчитися жити разом. Дитяча технічна творчість − це не тільки вид діяльнос­ті, спрямований на ознайомлення учнів з різноманітним світом техніки та розвиток їх здібностей, але й один з ефективних методів трудового виховання і політехнічної освіти. Значення науково-технічної творчості важко переоцінити в умовах технологізації суспільства.Каталог: metod
metod -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
metod -> Програма навчальної дисципліни «Історія української культури» напряму підготовки 030102 «Психологія»
metod -> Методична розробка Розділ І «Основні способи захисту І загальні правила поведінки в умовах загрози та виникнення нс»
metod -> Медсестринство в геронтології та геріатрії
metod -> Методичні рекомендації для студентів VI курсу Зі спеціальності «загальна практика сімейна медицина»
metod -> Методичні рекомендації для студентів VI курсу Зі спеціальності «загальна практика сімейна медицина»
metod -> Медсестринство в геронтології та геріатрії
metod -> Методичні рекомендації до практичних занять з оториноларингології для студентів IV курсу медичного факультету
metod -> Методичні вказівки для проведення практичних занять
metod -> Індивідуальний характер перевірки


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка