Збірник наукових праць «Проблеми охорони праці в Україні» Вип. 18 2010 реферати статейСкачати 218.27 Kb.
Дата конвертації09.11.2017
Розмір218.27 Kb.
Збірник наукових праць «Проблеми охорони праці в Україні»

Вип. 18 - 2010

РЕФЕРАТИ СТАТЕЙ
УДК 331.45
Шульга Ю.І., Здановський В.Г., Крівцов М.В., Ігнатович М.В. Системи безпеки шахт України, їхні можливості та перспективи // Проблеми охорони праці в Україні. – К.: НДІІПБОП, 2010. – Вип. 18. – С. 3-11.

Одним із найнадійніших засобів внутрішньошахтної безпеки, що поєднує у собі як аерогазовий контроль, так і діагностику діючого обладнання, є уніфікована телекомунікаційна автоматизована система (УТАС). Вона є комплексним пристроєм безперервного контролю у режимі реального часу природних і технологічних процесів у шахті. Більш ніж п’ятирічний досвід промислової експлуатації системи свідчить, що як засіб, який забезпечує надійність роботи підземного обладнання та безпеку працюючих, система УТАС себе цілком виправдала. За цей період згідно зі свідченнями, котрі надходили з шахт та від розробників системи (Петровського заводу вугільного машинобудування), узагальненими ННДІПБОП, на 22 шахтах, оснащених системою УТАС, здійснено запобігання розвитку понад 150 небезпечних дефектів обладнання та аварійних ситуацій. Знання особливостей системи УТАС необхідно широкому колу фахівців, які зайняті проблемами безпеки у промисловості та на транспорті, наприклад у метрополітені.Список літ. – 3 назви.

УДК 331.45622.815
Крівцов М.В., Здановський В.Г., Ігнатович М.В. Проблеми вибухонебезпечності шахт та концептуальні засади їхнього вирішення // Проблеми охорони праці в Україні. – К.: ННДІПБОП, 2010. – Вип. 18 – С. 11-24.

Проблема вибухонебезпечності вугільних шахт України продовжує залишатися надзвичайно актуальною. Аналізуючи проблеми тяжких аварій з багатьма жертвами, відзначається, що однією із основних причин є занедбаність до останнього п’ятиріччя розробки та впровадження протиаварійних систем і неефективність дегазації вуглепроводних масивів. У цьому, з досвіду роботи, справжнім проривом є створення на основі ліцензійних запозичень протиаварійної системи УТАС. Поряд із цим досліджувалися і вдосконалювалися дегазаційні процеси, що сприяло створенню дилатансійної технології дегазації, яка вирішує проблеми інтенсифікації метановидалення та промислового використання пластового газу. Комплексне застосування цих досягнень сприятиме успішному вирішенню проблем вибухонебезпечності вугільних шахт України.

Список літ. – 10 назв.

УДК 622.87:622.817:622.831


Малєєв М.В., Мартинов А.А., Здановський В.Г. Експертна оцінка виробничого травматизму та основні напрями підвищення рівня промислової безпеки шахт // Проблеми охорони праці в Україні. – К.: ННДІПБОП, 2010. – Вип.18. – С. 24-37.

Програми промислової безпеки та охорони праці у вугільній галузі України належать до категорії особливої державної та суспільної значимості, вирішення яких є одним із пріоритетних завдань національної політики у сфері охорони праці та промислової безпеки. Про це свідчить низка Указів Президента та Постанов КМУ.

Стаття присвячена дослідженню виробничого травматизму і вирішенню проблем вугільного метану, визначенню напрямів підвищення безпеки у вугільних багатогазових шахтах.

У статті використано фактичний матеріал по аварійності та травматизму, насамперед у шахтах Донецької області за 20-річний період. Це дає можливість зробити об’єктивний аналіз процесів, що відбуваються, і аргументувати низку пропозицій щодо недопущення тяжких аварій і масового травматизму, які необхідно враховувати державним і недержавним структурам, що опікуються вугільною галуззю та безпекою вугільних шахт.

Іл. – 3, табл. – 1, список літ. – 3 назви.

УДК 622.268


Ткачук К.К., Стовпник С.М. Попередження травматизму під час кріплення та ремонту підземних гірничих виробок // Проблеми охорони праці в Україні. – К.: ННДІПБОП, 2010. – Вип.18. – С. 37-42.

Приведено аналіз впливу ремонтних робіт у гірничих виробках на рівень травматизму на підприємстві. Запропоновано новий спосіб поновлення площини перетину виробки, застосування якого виключає виконання травмонебезпечних операцій.

Іл. – 1, список літ. – 5 назв.

УДК 331.461


Ткачук К.Н., Кравець В.Г., Полукаров Ю.О. Підвищення ефективності управлінських впливів на рівень виробничої безпеки на об’єктах енергетики // Проблеми охорони праці в Україні. – К.: ННДІПБОП, 2010. – Вип.18. – С. 42-47.

У статті запропоновано методику розрахунку ризику травматизму і професійної захворюваності працівників на основі статистичних даних про стан охорони праці на об’єктах енергетики. Зазначена методика у поєднанні з відповідним програмним забезпеченням дозволяє отримувати ефективні науково-обґрунтовані плани щодо підвищення рівня виробничої безпеки.

Список літ. – 5 назв.

УДК 622.235


Твердий В.В., Лучко І.А. Екологічна безпека та охорона праці під час підривних робіт у кар’єрі // Проблеми охорони праці в Україні. – К.: ННДІПБОП, 2010. – Вип. 18. – С. 48-54.

Обґрунтовано необхідність прогнозування об'ємів викидів шкідливих газів під час підривних робіт у різних умовах при підриванні одними і тими ж ВР. Розглянуто параметри гірських порід, які впливають на кількість утворених шкідливих газів, при руйнуванні їх вибухом. Наведено залежності об'ємів шкідливих газів від коефіцієнта міцності породи для різних вибухових речовин. Розраховано об'єми шкідливих газів, які утворюються в результаті вибухового руйнування гранулотолом і грамонітом 79/21 гірських порід для коефіцієнтів міцності від 1 до 20.

Іл. – 2, табл. – 2, список літ. – 5 назв.

УДК 331.45
Водяник О.А., Ткачук К.Н., Палєєва О.С. Індикатори промислової безпеки та охорони праці // Проблеми охорони праці в Україні. – К.: ННДІПБОП, 2010. – Вип. 18. – С. 54-65.

Запропоновано методику для визначення складу показників інтегральних характеристик стану промислової безпеки з використанням методів головних компонент і регресійного аналізу. Встановлено основні види індикаторів стану промислової безпеки та одержано кількісні оцінки їхнього впливу на рівень виробничого травматизму.

Іл. – 1, табл. – 4, список літ. – 7 назв.

УДК 622.235


Крівцов М.В. Розробляння безпечного методу руйнування породних негабаритних блоків // Проблеми охорони праці в Україні. – К.: ННДІПБОП, 2010. – Вип. 18. – С. 65-75.

Викладено результати теоретичних досліджень вибухового навантаження на породний негабаритний блок. Приведено напівпромислові експерименти з вибухового руйнування модельних блоків та результати аналізу випробувань АС на сприйнятливість до імпульсного впливу. Наведено результати тестових та промислових експериментів із зарядами з АС. На основі проведених досліджень обґрунтовано безпечний метод руйнування породних негабаритних блоків зарядами з АС та результати його випробовування у промислових умовах.

Іл. – 1, список літ. – 12 назв.

УДК 331.45


Кружилко О.Є. Інформаційно-аналітична підтримка прийняття рішень з управління наглядовою діяльністю (на прикладі вугільної галузі) // Проблеми охорони праці в Україні. – К.: ННДІПБОП, 2010. – Вип. 18. – С. 75-84.

Проведено експериментальне дослідження, яке полягало у забезпеченні інформаційно-аналітичної підтримки вирішення завдання управління, спрямованого на зменшення рівня смертельного виробничого травматизму у вугільній галузі. Доведено ефективність використання показників оцінки управлінського рішення на етапі його планування.

Іл. – 3, табл. – 2, список літ. – 7 назв.

УДК 331.45


Нижник В.В., Богацький М.А., Салій І.В. Розроблення пристрою пилопригнічення техногенних масивів розчином полімерів // Проблеми охорони праці в Україні. – К.: ННДІПБОП, 2010. – Вип. 18. – С. 84-94.

Проаналізовано можливості та проведено експериментальні дослідження розпорошувальної здатності центрової форсунки для створення полімерного покриття з метою недопущення запилювання поверхонь техногенних масивів.

Іл. – 5, список літ. – 15 назв.

УДК 331.45


Романенко Н.В. Особливості вдосконалення навчання з питань охорони праці в Україні // Проблеми охорони праці в Україні. – К.: ННДІПБОП, 2010. – Вип. 18. – С. 94-99.

Наведено результати дослідження впливу компетенції посадових осіб, діяльність яких пов’язана з організацією охорони праці на виробництві на безпеку поведінки працівників. Проаналізовано стан виробничого травматизму з урахуванням віку працівників-винуватців нещасних випадків. Обґрунтовано актуальність питання щодо необхідності підвищення якості навчання з питань охорони праці на рівні підприємства.

Іл. – 1, табл. – 3, список літ. – 10 назв.

УДК 622.235+331.45


Поплавський В.А, Косенко І.В. Щодо змісту попередніх випробувань вибухових речовин для кар’єрних свердловинних зарядів // Проблеми охорони праці в Україні. – К.: ННДІПБОП, 2010. – Вип. 18. – С. 99-112.

Викладено досконаліший, порівняно з діючим, підхід щодо змістовної сутності попередніх випробувань сучасних вибухових речовин, призначених для використання у свердловинних зарядах на кар’єрах. Уточнено мету випробувань, розкрито фізичну сутність ефективного, надійного та безпечного ініціювання і детонування свердловинного заряду, запропоновано основні положення програми та методики попередніх випробувань нових вибухових речовин.

Іл. – 4, список літ. – 6 назв.

УДК 53869:331.45


Глива В.А. Загальні принципи моніторингу та нормалізації фізичних параметрів виробничого середовища при експлуатації автоматизованих систем // Проблеми охорони праці в Україні. – К.: ННДІПБОП, 2010. – Вип. 18. – C. 112-122.

Розроблено цілісну систему моніторингу основних фізичних факторів, що впливають на користувачів автоматизованих систем. Надано практичні, науково-обґрунтовані рекомендації щодо їхньої нормалізації.

Іл. – 4, список літ. – 12 назв.

УДК 504.064.2:658.382.3


Здановський В.Г., Пашков А.П., Єсипенко А.С. Аспекти безпечної утилізації відходів гірничовидобувної галузі // Проблеми охорони праці в Україні. – К.: ННДІПБОП, 2010. – Вип. 18. – С. 122-131.

Наведено еколого-економічні проблеми гірничовидобувних регіонів України. Висвітлено причини погіршення стану довкілля під впливом діяльності людини. Обґрунтовано аспекти запобігання та зменшення обсягів утворення відходів на прикладі підприємств Дніпропетровської області. Запропоновано шляхи комплексного вирішення питань з охорони природи з залученням до цієї роботи підприємств, вітчизняного наукового потенціалу та створення науково-виробничого координаційного центру.

Іл. – 3, табл. – 2, список літ. – 8 назв.

УДК 331.45


Семенов п.А. Застосування методу діагностування механізмів портальних кранів за параметрами вібрації // Проблеми охорони праці в Україні. – К.: ННДІПБОП, 2010. – Вип. 18. – С. 131-136.

Викладено аналіз методів безрозбірного діагностування промислового механічного устаткування з метою визначення напрямів досліджень діагностики механізмів портальних кранів по параметрах вібрації для створення практичної методики.

Іл. – 2, список літ. – 8 назв.

УДК 614.8:631, 687.157.004


Подобєд І.М. Сучасні проблеми захисту людини від шкідливих випромінювань персонального комп'ютера // Проблеми охорони праці в Україні. – К.: ННДІПБОП, 2010. – Вип. 18. – С. 136-145.

Розглянуто наявність сучасних проблем щодо питань безпечності чи небезпечності сучасної електронно-обчислювальної техніки як джерел шкідливих випромінювань для їх користувачів, а також засоби індивідуального захисту.

Список літ. – 15 назв.


Збірник наукових праць «Проблеми охорони праці в Україні»

Вип. 19 - 2010

РЕФЕРАТИ СТАТЕЙ
УДК 331.45:
Шульга Ю.І., Здановський В.Г., Крівцов М.В., Ігнатович М.В. Перспективи перетворювання системи «УТАС» у штатну систему безпеки вугільних шахт України // Проблеми охорони праці в Україні. – К.: ННДІПБОП, 2010. – Вип. 19. – С. 3-12.

Найбільш надійним засобом забезпечення внутрішньошахтної безпеки, об`єднуючої як аерогазовий контроль, так і моніторинг діагностики працюючого обладнання, є уніфікована телекомунікаційна автоматизована система (УТАС). У статті запропоновано шляхи забезпечення довготривалої експлуатаційної надійності, подальшого вдосконалення та введення в дію системи «УТАС». Запропоновано пропозиції щодо перевтілення УТАС у багаторівневу керовану систему та участі ННДІПБОП у роботі цієї програми. Своєчасне прийняття управлінських рішень щодо комплексу проблемних питань УТАС та забезпечення їхнього виконання необхідними ресурсами дозволить зробити ще один важливий крок на шляху перетворення шахт України в стабільно працюючі та безпечні підприємства.

Список літ. – 3 назви.

УДК 331.461


Непогодьєв С.В., Цибульська О.В., Масюкевич О.М., Руденко М.О., Пацай В.М., Малига К.О. Дослідження професій за рівнями ризиків у металургійній і машинобудівній галузях // Проблеми охорони праці в Україні. – К.: ННДІПБОП, 2010.– Вип. 19. – С. 13-24.

Метою досліджень є опрацювання методичних матеріалів для оцінки безпеки професійної діяльності на основі ризикоорієнтованого підходу. На основі теоретико-ймовірнісного підходу запропоновано значення трьох видів ризиків: високий (), середній () та незначний () для кожної професії металургійної та машинобудівної галузей. Ці значення ризиків рекомендовано прийняти за основу для всіх професій усіх видів господарської діяльності. У процесі роботи встановлено придатність використання методів АВНКО і FMECA для оцінки ризику за кожною професією. Рекомендується застосовувати їх при впровадженні стандарту OHSAS 18001 як такі, що передбачають вивчення всіх шкідливих і небезпечних виробничих факторів.

Табл. – 9, список літ.– 9 назв.

УДК 331.45
Березуцький В.В., Здановський В.Г., Біссіуні Р.А. Управління охороною праці на металообробних виробництвах машинобудівної галузі // Проблеми охорони праці в Україні. – К.: ННДІПБОП, 2010, – Вип. 19. – С. 25-37.

Обґрунтовано необхідність вжиття комплексних заходів у машинобудівній галузі щодо мінімізації негативного впливу на працюючих мікроорганізмів технологічної рідини, яка використовується у верстатах на виробництві. Система управління охороною праці (СУОП) на підприємствах із металообробними технологіями повинна мати розділи, що стосуються заходів до санітарно-гігієнічних показників оточуючого робочого середовища. Безпека виробництва формується на підставі узагальнених чинників, які повинні враховувати недетермінованість деяких із них, до яких потрібно віднести й біологічні.

Іл. – 3, список літ. – 7 назв.

УДК 331.45:


Шульга Ю.І., Чорний А.П., Сукач С.В. До рішення завдань управління мікрокліматом у приміщеннях навчальних закладів // Проблеми охорони праці в Україні. – К.: ННДІПБОП, 2010. – Вип. 19. – С. 37-44.

Обґрунтовано необхідність створення комфортних та безпечних умов праці в навчальних закладах, що є найбільш актуальним як для практичного втілення, так і в напрямі виконання цілеспрямованих програмних досліджень. Стаття торкається не тільки питань безпечного режиму роботи, а й кількісних параметрів середовища, що впливає з одного боку на безпеку праці, а з іншого – на кількісні показники в процесі виконання тих чи інших робіт.

Іл. – 3, табл. – 4, список літ. – 7 назв.

УДК 331.45:


Здановський В.Г., Ігнатович М.В., Войналович О.В., Васинюк І.М. Застосування сучасних діагностичних технологій для підвищення надійності та безпеки підтримання гірничих виробок // Проблеми охорони праці в Україні. – К.: ННДІПБОП, 2010. – Вип. 19. – С. 44-56.

Стаття присвячена актуальним проблемам безпечного підтримання шахтних виробок. Виходячи з того, що понад третина всіх аварій і травматичних випадків припадає на завали виробок, у тому числі від руйнування несучих конструкцій кріплення, автори пропонують застосовувати оригінальні методи та інформаційну дефектоскопію важко-навантажених несучих конструкцій з метою виявлення на ранній стадії небезпеки їхнього пошкодження (утворення тріщин). Цьому сприятиме стаціонарний дефектоскоп з використанням комп’ютерних технологій. Пропонується його поєднання з відомою системою аерогазового контролю та стану обладнання шахт в рамках співробітництва авторів винаходу дефектоскопа, розробників системи «УТАС» НДІПБОП.

Іл. – 5, список літ. – 9 назв.

УДК 331.45


Лапшин О.О., Серебреніков Е.В. Математичне моделювання теплообмінних процесів при охолодженні шахтних виробок // Проблеми охорони праці в Україні. – К.: ННДІПБОП, 2010. – Вип. 19 – С. 57-65.

Проведено математичне моделювання теплообмінних процесів при провітрюванні рудничним повітрям гірничих виробок, яке дозволяє із застосуванням обчислювальної техніки дослідити температурні режими з метою оцінки оптимальних умов праці.

Іл. – 4, список літ. – 5 назв.

УДК 331.45


Здановський В.Г., Лисюк М.О., Єсипенко А.С., Сліпачук О.А. Дослідження проблем розслідування випадків раптової смерті на виробництві // Проблеми охорони праці в Україні. – К.:ННДІПБОП, 2010.– Вип. 19.– С. 65-74.

Досліджено проблеми, що виникають під час розслідування на виробництві раптової смерті від ішемічної хвороби серця (ІХС). Встановлено, що між існуючим законодавством і реальним станом справ при розслідуванні випадків раптової смерті не від безпосередньої дії травмуючих факторів існує певне протиріччя. Визначено, що вся складність проблеми об'єктивного визнання пов'язаності нещасного випадку з виробництвом полягає у визначенні можливості впливу небезпечних чи шкідливих виробничих факторів на настання раптової смерті потерпілих від ІХС. Висловлено думку, що розслідування нещасних випадків, пов’язаних з раптовою смертю працівника від ІХС, необхідно проводити згідно з таким принципом юриспруденції, як презумпція невинуватості. Запропоновано заходи щодо забезпечення якісного й об'єктивного проведення розслідувань від нещасних випадків раптової смерті працівників на виробництві від ІХС та прийняття за їхніми результатами соціально справедливих для потерпілих висновків.

Іл. – 4, список літ. – 6 назв.

УДК 331.45


Глива В.А. Дослідження просторових розподілів аероіонів навколо джерел іонізації повітря у робочих приміщеннях // Проблеми охорони праці в Україні. – К.: ННДІПБОП, 2010. – Вип. 19 – С. 74-81.

Проведено теоретичні та експериментальні дослідження змін концентрацій аероіонів у робочих приміщеннях. Запропоновано методику їх визначення при наявності кількох джерел іонізації повітря. Надано практичні рекомендації щодо їх використання.

Іл. – 3, список літ. – 15 назв.

УДК 622.235.535


Подобєд І.М., Кобасов В.М., Пасічник А.М., Жукова Н.І. Вплив екрануючих властивостей карстової порожнини на поширення сейсмічних хвиль від промислових вибухів // Проблеми охорони праці в україні. – К.: ННДІПБОП, 2010. – Вип. 19. – С. 81-87.

У статті викладено дослідження з обґрунтування характеру розподілу сейсмовибухових хвиль у гірському масиві з карстовими порожнинами. Встановлено аналітичні залежності зі зміни швидкості сейсмовибухових прохідних і відбитих хвиль.

Іл. – 1, табл. – 2.удк 331.45:
Кружилко О.Є., Майстренко В.В., Кириченко О.А., Полукарова С.Г. Наукові основи використання інформаційних технологій у наглядовій діяльності // Проблеми охорони праці в Україні. – К.: ННДІПБОП, 2010. – Вип. 19. – С. 87-95.

У статті розглянуто особливості формування звітів із наглядової діяльності відповідно до Наказу Держгірпромнагляду №14 від 30.01.2010 р. в умовах використання інформаційної системи «Нагляд-2». Проведено аналіз основних відмінностей між інформаційними системами «Нагляд» та «Нагляд-2».

Табл. – 2.

УДК 331.45


Твердий В.В., Лучко І.А. Визначення впливу підривних робіт на виробничий персонал кар’єра та населення прилеглої території при застосуванні нових сумішевих вибухових речовин // Проблеми охорони праці в Україні. – К.: ННДІПБОП, 2010. – Вип. 19. – C. 95-102.

Запропоновано спосіб визначення впливу підривних робіт на виробниче середовище в кар’єрах. Розраховано об’єм пилогазової хмари на момент її формування після підривання уступу та концентрацію шкідливого газу в атмосфері кар’єра на момент формування пилогазової хмари для еталонної та досліджуваних вибухових речовин.

Іл. – 1, табл. – 5, список літ. – 18 назв.

УДК 331.45:


Третякова Л.Д. Дослідження характеристик нових ізолювальних засобів захисту для працівників АЕС // Проблеми охорони праці в Україні. – К.: ННДІПБОП, 2010. – Вип. 19. – С. 102-110.

У статті наведені результати експериментальних досліджень матеріалів, призначених для поглинання випромінювань. Запропоновано конструкцію ізолювального захисного одягу, використання якого дає змогу знизити рівень опромінювання працівників атомних електричних станцій під час ремонтних і післяаварійних робіт.

Іл. – 4, табл. – 2, список літ. – 12.

УДК 331.45:
Козодой Д.С., Кот Н.А. Дослідження зниження шуму в приміщенні станції водопостачання при зменшенні частоти обертання валу насосного агрегату // Проблеми охорони праці в Україні. – К. ННДІПБОП, 2010. – Вип. 19. – С. 11-116.

У статті узагальнено на основі попередніх власних досліджень фактори, які обумовлюють зростання шумовипромінювання на робочих місцях персоналу насосних станцій міського водопостачання. Запропоновано технічне рішення, яке дозволяє зменшувати шумовипромінювання в приміщенні насосної станції при зменшенні водоспоживання. Досліджено ефективність від впровадження такого рішення на міській насосній станції. Отримані рівняння регресії, які характеризують залежність рівнів шуму на робочих місцях у машинному залі насосної станції зі швидкістю обертання робочого колеса, що дозволяє прогнозувати очікувані рівні шуму при розробці заходів з покращання умов праці.

УДК 331.45:
Мимрик Л.В. Активізація діяльності ФССНВ як складова покращання стану охорони праці // Проблеми охорони праці в Україні. – К.: ННДІПБОП, 2010. – Вип. 19. – С. 116-125.

Проаналізовано діючу політику Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в Україні, наведено основні показники, особливості та недоліки його діяльності. Розроблено рекомендації щодо активізації діяльності ФССНВ.Іл. – 4, табл. – 1, список літ. – 8 назв.Каталог: uploads -> files
files -> Підпис, дата дипломний проект освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр Тема роботи Потужне джерело живлення затверджена наказом по нту «хпі» від " XXX " XXXXX 2008 р. № XXXXX Шифр роботи XXXXXX
files -> Реферат на тему: " Показники економічного рівня країн, типи країн. Типовий план порівняльної економіко-географічної характеристики двох країн"
files -> Реферат на тему: "Кенія" (економіко-географічна характеристика країни) Офіційна назва Республіка Кенія
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 12. 00. 11 Міжнародне право
files -> Реферат на тему: Способи римування. Цезура. Клаузула Звучання вірша залежить не тільки
files -> Розділ 14. Словник Українсько-російсько-англійський А
files -> " Текстовий редактор Microsoft Word "
files -> Екологія: про що сповіщає на початку ХХІ ст цей термін?
files -> Реферат на тему: "Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання "
files -> Кризові еколого-геоморфологічні ситуації в Україні

Скачати 218.27 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка