Здібності – синтез властивостей особистості, який забезпечує успішне виконання діяльності й виявляється у швидкості оволодіння знаннями, уміннями, навичкамиДата конвертації20.11.2018
Розмір2.87 Mb.
#65771
 • ________________________________________________
 • Дудка Ірина Сергіївна,
 • методист з навчальних дисциплін
 • КЗ ТРР «Районний методичний центр»
 • "Учень... це не посудина, яку потрібно наповнити, а факел, який треба запалити"
 • К.Д. Ушинський
 •  

Здібності – синтез властивостей особистості, який забезпечує успішне виконання діяльності й виявляється у швидкості оволодіння знаннями, уміннями, навичками.

 • Загальні здібності
 • - індивідуальні властивості
 • особистості, які забезпечують легкість і продуктивність опанування знаннями та досягнення успіху в діяльності.
 • Спеціальні здібності
 • допомагають досягти високих результатів у певній діяльності
 • (є провідні і допоміжні)
 • Математичні
 • уміння узагальнювати;
 • легкість переходу від прямого
 • до зворотного ходу думок;
 • гнучкість розумових процесів.
 • Гуманітарні
 • відчуття мови;
 • барвистість образної пам'яті;
 • розвиток естетичних почуттів;
 • творча уява.
 • Репродуктивні
 • Продуктивні

Теоретичне обґрунтування

 • Характерні особливості обдарованих дітей:
 • ¤ висока пізнавальна активність і розвинутий інтелект;
 • ¤ багата фантазія;
 • ¤ творчість;
 • ¤ винахідливість;
 • ¤ емоційна безпосередність;
 • ¤ високий енергетичний рівень;
 • ¤ чітка моторно-координаційна фізична стабільність.
 • Здібність – окремі психічні властивості, що обумовлюють можливості дитини в тій чи іншій діяльності
 • особистість
 • Здібна ~85%
 • Обдарована ~10%
 • Обдарованість – своєрідне сполучення здібностей у людині, єдність, яку вони складають у своїй взаємодії, що приводить до високих результатів
 • Види обдарованості
 • Приклади формування
 •  
 •  
 • Інтелектуальна обдарованість
 • * наукові шкільні конференції
 • * інтелектуальні конкурси
 • Академічна обдарованість
 • * олімпіади
 • * інноваційні технології навчання на уроках
 • * індивідуальні консультації
 • * самоосвіта
 • Художня обдарованість
 • * гурток малювання
 • * гурток художньої вишивки
 • * шкільний театр
 • * співробітництво із школою мистецтв
 • Лідерська або соціальна
 • Психомоторна або
 • спортивна обдарованість
 • * гурток бальних танців
 • * гурток сучасних танців
 • * художня гімнастика
 • * рукопашний бій
 • * футбол
 • * баскетбол і т. д.

“Шкільні” типи обдарованих

 • “Найкращий учень”
 • Усі його люблять,
 • робить те, що йому кажуть.
 • Любить подобатись.
 • “Бунтівник”
 • Сперечається. З ним важко спілкуватись.
 • “Підпільник”
 • Знає, що за обдарованість
 • не платять, а навпаки – вимагають,
 • тому прагне бути “як усі”
 • “Втікач”
 • Випадають зі шкільної с-ми,
 • не може прилаштуватись до
 • вимог школи, вчителів.
 • “Цілеспрямований»
 • незалежний, автономний, знає собі ціну
 • Знає, що хоче. Найкращий тип
 • для розробки індивідуальної програми.
 • “Двобічний”
 • Відстає, має фізичні вади. Його
 • Розглядають як слабкого, не помічають
 • обдарованості

Інтелектуальна обдарованість

 • – стан індивідуальних психологічних ресурсів (передусім розумових), який забезпечує можливість творчої інтелектуальної діяльності.
 • Вищими рівнями обдарованості є
 • талант і геніальність.
 • Талант — високий рівень обдарованості, природний хист людини до певного виду діяльності; видатні природні здібності людини до діяльності в якійсь галузі та уміння, які розвиваються з набуттям навичок і досвіду.
 • Геніальність (од лат. genius — «дух») — це найвищий ступінь прояву творчих сил людини. Проявляється у створенні тих або інших здобутків, що мають важливе значення для розвитку суспільства.

Характерні особливості обдарованих дітей:

 • Обдарована дитина – це дитина, яка виділяється серед своїх колег яскраво вираженими успіхами в досягненні результатів на якісно вищому рівні, який перевершує певний умовний “середній” рівень
 • часто «перескакують» через послідовні етапи свого розвитку;
 • у них чудова пам’ять, яка базується на ранньому мовленні;
 • рано починають класифікувати інформацію, що надходить до них;
 • із задоволенням захоплюються колекціонуванням, при цьому їхня мета — не приведення колекції в ідеальний порядок, а її реорганізація, систематизація на нових підставах;
 • мають великий словниковий запас, із задоволенням читають словники та енциклопедії, придумують нові слова і поняття;
 • можуть займатися кількома справами одразу, наприклад, стежити за декількома подіями, що відбуваються навколо них;
 • дуже допитливі, активно досліджують навколишній світ і не терплять жодних обмежень своїх досліджень;
 • у ранньому віці здатні простежувати причинно-наслідкові зв’язки, робити правильні висновки;

Характерні особливості обдарованих дітей:

 • можуть тривалий час концентрувати свою увагу на одній справі, вони буквально «занурюються» у своє заняття, якщо воно їм цікаве;
 • мають розвинуте почуття гумору;
 • постійно намагаються вирішувати проблеми, які їм поки що не під силу;
 • відрізняються різноманітністю інтересів, що породжує схильність починати кілька справ одночасно;
 • часто роздратовують ровесників звичкою поправляти інших і вважають себе такими, що завжди мають рацію;
 • їм бракує емоційного балансу, вони часто нетерплячі та поривчасті.

Помилки, яких припускаються вчителі, ототожнюючи обдарованих із відмінниками

 • Відмінники
 • Чекає відповіді;
 • Цікавиться;
 • Хороші думки та ідеї;
 • Наполегливо працює;
 • Відповідає;
 • Потребує 6-8 повторень;
 • Розуміє значення;
 • Копіює;
 • Запам’ятовує інформацію;
 • Має хорошу пам’ять;
 • Любить послідовність;
 • Задоволений своїми успіхами в навчанні;
 • Любить школу.
 • Обдарованні
 • Ставить запитання;
 • Допитливий;
 • “дикі” думки, ідеї;
 • Грається, але отримує високі бали, особливо з творчих завдань;
 • Дискутує, додає подробиці;
 • 1-2 повторень достатньо;
 • Прагне скласти умовивід;
 • Творить нове;
 • Перетворює інформацію;
 • Має розвинений розум;
 • Любить складність;
 • Критично ставиться до себе, до інших і оголошує це;
 • Любить пізнання.

Проблеми обдарованих дітей при складанні програм для них:

 • Неприязнь до школи;
 • Ігрові інтереси;
 • Конформізм;
 • Невідповідність між фізичнім інтересом і соціальнім розвитком;
 • Заглиблення в філософські проблеми;
 • Прагнення до досконалості (перфекціонізм);
 • Відчуття незадоволеності;
 • Нереалістичні цілі;
 • Зверхчутливість;
 • Нетерпимість;
 • Потреба в розумінні дорослих.

Робота з обдарованими та здібними дітьми

 • Передбачає:
 • Інтелектуальний, соціальний і духовний розвиток особистості дитини
 • з урахуванням її індивідуальних особливостей, стану здоров’я, потреб суспільства;
 • Оптимальну реалізацію цілісного розвивального впливу навчання, виховання та освіти на особистість учня;
 • Максимальну реалізацію та мобілізацію психічних ресурсів
 • особистості, спрямовану на інтенсивний саморозвиток, і водночас забезпечуватиме повну самореалізацію, і творчу налаштованність.

Складові діяльності: крок за кроком до розвитку особистості

 • Психологічна діагностика та вивчення особистості учня.
 • Діагностика навчальних можливостей школяра.
 • Організація індивідуальної роботи зі здібними та обдарованими дітьми.
 • Робота з формування особистої відповідальності учня за результати навчання.
 • Цілеспрямована робота вчителя з виявлення навчальних можливостей та розвитку конкретного учня.
 • Створення вчителем умов для розвитку особистості.
 • Спільна робота вчителя та учня з формування мотивації до творчої праці.
 • Мета
 • Очікуваний результат
 • Максимальний розвиток особистості дитини, яка має високий рівень здібностей, в одній чи декількох сферах з урахуванням її індивідуальних особливостей
 • Створення комфортних психолого-педагогічних умов для розвитку особистості учнів.
 • Організація навчально-виховного процесу, спрямованого на розкриття і розвиток здібностей і обдаровань конкретного учня
 • Створення алгоритму роботи
 • зі здібною і обдарованою особистістю

Співпраця з батьками учнів

 • Запровадження педагогіки співпраці з батьками учнів.
 • Постійний зв’язок між школою та родиною задля розвитку особистості учня.
 • Спрямування роботи з батьками на виявлення та розвиток здібностей їхньої дитини.
 • Створення сприятливих умов для навчання вдома.
 • умови
 • взаємодія
 • взаєморозуміння
 • Узгодженність діяльності
 • всіх учасників
 • навчального процесу

Основні перспективні напрями розвитку:

 • Інтелектуальна
 • діяльність
 • Художньо-
 • естетична
 • діяльність
 • Спортивно-
 • оздоровча
 • діяльність
 • Комуніктивна
 • діяльність

Інтелектуальна діяльність

 • ЗМІСТ
 • 1. Розвиток психічних процесів (пам’ять, увага, уява)
 • 2. Формування інтелектуальних умінь(аналогія, аналіз, абстрагування, класифікація, індукція, вибір раціонального шляху, узагальнення, систематизація, критичне оцінювання результатів)
 • 3. Розвиток мотивації навчання.
 • ФОРМИ РОБОТИ
 • розвивальні ігри;
 • дослідницька робота на уроках;
 • підготовка до уроків та викладання предметів з урахуванням індивідуальних особливостей окремих груп учнів, мотивів;
 • постійна цілеспрямована діагностика знань, умінь, навичок, можливостей учня;
 • участь в предметних олімпіадах, конкурсах – захистах наукових робіт, старшокласників, інтелектуальних іграх;
 • виховання впевненості учня в своїх можливостях, уміння працювати самостійно;

Художньо – естетична діяльність

 • Зміст
 • Розвиток творчих здібностей в :
 • -- образотворчому мистецтві;
 • -- музиці;
 • -- хореографії;
 • -- театральній діяльності;
 • -- поезії;
 • -- практичній діяльності.
 • Форми роботи:
 • -- творчі конкурси;
 • -- виставки;
 • -- драматичні вистави;
 • -- огляди;
 • -- захист творчих робіт;
 • -- формування бази даних про творчу діяльність дітей;.
 • -- сприяння організації індивідуальної роботи спеціалістів зі здібними та обдарованими учнями .
 • Спортивно – оздоровча діяльність
 • Зміст
 • Формування навичок здорового способу життя.
 • Сприяння досягненням у спорті.
 • Форми роботи
 • додаткові курси
 • спортивні секції, та гуртки
 • спортивні змагання, турніри
 • сприяння організації роботи спеціалістів зі здібними та обдарованими учнями
 • виховання в учнів дбайливого ставлення до свого фізичного та психічно здоров’я

Комунікативна діяльність

 • Зміст
 • 1. Формування навичок спілкування;
 • 2. Формування рухових цінностей;
 • 3. Формування навичок безконфліктного спілкування.
 • Форми роботи
 • - психологічні тренінги
 • - години спілкування
 • -нестандартні виховні заходи
 • - ігри, свята та ін.
 • 1. Проблемне навчання.
 • Методи роботи з обдарованими дітьми:
 • 2. Побудова гіпотез
 • 3. Інтерактивне навчання
 • 4. «Інформаційно-пізнавальна суперечність»
 • 5. Прийом «Незавершене рішення»
 • 7. Евристичне навчання.

«ЧИ РОЗВИВАЄТЕ ВИ ЗДІБНОСТІ СВОЇХ УЧНІВ»?

 • Кожний учитель має будувати навчально-виховний процес таким чином, щоб сприяти розвитку здібностей та обдарованості дитини. Пропонуємо визначити, наскільки ви зацікавлені у розвитку здібностей учнів. В основу тесту «Чи розвиваєте ви здібності своїх учнів?» покладено питання, складені Д. Льюїсом.
 • На кожне із запропонованих питань відповідайте: «так», «ні», «іноді».
 • На чи всі питання дітей ви відповідаєте терпляче?
 • Чи сприймаєте ви серйозно «дорослі» питання і висловлення ді­тей?
 • Є чи у вас у класі стенд, на якому діти можуть продемонструвати свої роботи?
 • Чи завжди чи доручаєте дитині завдання, що їй під силу?
 • Чи допомагаєте дітям приймати рішення?
 • Чи організовуєте подорож по цікавих місцях?

«ЧИ РОЗВИВАЄТЕ ВИ ЗДІБНОСТІ СВОЇХ УЧНІВ»?

 • Чи допомагаєте школярам поліпшити свої результати?
 • Чи встановлюєте для учнів прийнятий стандарт поводження і вима­гаєте, щоб вони його дотримувалися?
 • Чи часто говорите дитині, що вона гірша за інших?
 • Чи караєте дитину, принижуючи її при цьому?
 • Чи підбираєте цікаві книги і завдання для того, щоб привабити ді­тей?
 • Чи привчаєте ви учнів мислити самостійно?
 • Чи примушуєте ви учнів придумувати історії, фантазувати?
 • Чи, хвалите дітей за вивчені вірші, пісні, розповіді?
 • Чи використовуєте ви практичні експерименти, щоб допомогти школярам більше довідатися і краще зрозуміти що-небудь?
 • Чи дозволяєте ви дітям гратися з різними предметами, пристосова­ними дитиною для гри?
 • Чи примушуєте ви дітей знаходити проблеми і вирішувати їх?
 • Чи знаходите ви в заняттях дітей щось гідне похвали?
 • Чи існують теми, які ви зовсім виключаєте в розмові з дітьми?
 • Чи даєте ви можливість дитині самій приймати рішення?
 • Чи підказуєте ви дітям, які телепрограми заслуговують їхньої ува­ги?
 • Відстороняєтеся від невдач дитини, говорячи: «Не переживай, я теж цього не вмію»?
 • Чи заохочуєте ви максимальну незалежність дітей від дорослих?
 • Чи віддаєте ви перевагу самостійному виконанню головної частини роботи дитиною (за яку вона сама узялася), навіть якщо невпевнені в позитивному кінцевому результаті?
 • Чи учите ви дітей вільно спілкуватися з дорослими будь-якого віку?
 • Чи обговорюєте ви з дітьми можливі класні заходи, екскурсії?
 • «ЧИ РОЗВИВАЄТЕ ВИ ЗДІБНОСТІ СВОЇХ УЧНІВ»?
 • Оцінювання результатів
 • Питання № 9, 10, 19, 22:
 • «так» — 0 балів, «іноді» — 1 бал, «ні» — 2 бали.
 • Питання № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26:
 • «так» — 2 бали, «іноді» — 1 бал, «ні» — 0 балів.
 • Обчисліть суму балів за запитання № 1, 2, 11, 18, 15, 19, 21, 26
 • високий рівень — 13—16 балів;
 • середній рівень — 5—12 балів;
 • низький рівень — 0-4 бали;
 • 1. Зацікавленість в інтелектуальному розвитку дітей

2. Націленість на творчі досягнення ваших учнів

 • Обчисліть суму балів за запитання № 3, 6, 7, 13, 16, 17, 25:
 • високий рівень 11—14 балів;
 • середній рівень — 7-13 балів;
 • низький рівень — 0—6 балів;
 • Обчисліть суму балів за запитання № 4, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 23, 24:
 • високий рівень — 19-24 бали;
 • середній рівень — 7—18 балів;
 • низький рівень — 0—6 балів.
 • 3. Формування здібності до саморегуляції
 • Якщо ваша відповідь знаходиться в області «високого» рівня, то можна говорити про те, що ви прикладаєте всіх зусиль для повного розвитку у ваших учнів їхніх здібностей і талантів. Ви підтримуєте кожен порив ваших дітей, намагаєтеся сформувати такі риси характеру, як самостій­ність, доброзичливість, контактність, уміння організувати себе й інших, тобто ті якості, що є дуже важливими для реалізації творчої особистості. Крім того, ви розвиваєте адекватну самооцінку, що, у свою чергу, забез­печує збереження психологічного здоров'я дітей.

Дякую за увагу!

 • Учитись важко, а учить ще важче, 
 • Але не мусиш зупинятись ти, 
 • Як дітям віддаси усе найкраще, 
 • То й сам сягнеш нової висоти. 
 • П. Сингаївський 
 • Ніхто не знає сили своїх здібностей,
 • доки їх не випробує.
 • Дж. Локк

Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
2015 -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
2015 -> Анотаці я Історія України
2015 -> Кримінальний процес україни
2015 -> Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності
2015 -> Львівський національний університет імені івана франка кафедра історії філософії «затверджую»
2015 -> Організація та порядок проведення “Дня цз” в навчальному закладі. Методика підготовки до Дня цз у загальноосвітніх навчальних закладах таке завдання виконується під час вивчення курсу «Основи життя І здоров’я учнів»
2015 -> Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» Київ 2013


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка