Здоров’я збережувальна компетентність, спрямована на здатність учня дбайливо ставитися до свого здоров’я та здоров’я інших людейДата конвертації20.11.2018
Розмір2.83 Mb.
#65653

Здоров’я збережувальна компетентність, спрямована на здатність учня дбайливо ставитися до свого здоров’я та здоров’я інших людей. (Бібліографічний огляд літератури до педради з використанням ІКТ). Вступне слово бібліотекаря Одним із найважливіших завдань школи відповідно до цілей сучасної реформи освіти в України є збереження та зміцнення здоров’я учнів. Турбота про здоров’я дитини нині- не просто модна тенденція чи черговий педагогічний пошук. Це національний пріоритет, це турбота про безпеку кожної молодої людини й безпеку нації завтра. Лише здорова дитина здатна успішно та повною мірою опанувати шкільну програму й підготувати себе до життя.

Ващенко Григорій. Тіловиховання як засіб виховання волі і характеру/ Григорій Ващенко//Праці з педагогіки та психології.-К.,2000.-С.271-313.

Спадщина видатного українського педагога та психолога Григорія Ващенка попри значущість , належним чином й досі не пооцінована. Професійний педагог-теоретик , який системно узагальнив вихований досвід народу , гуманітарно-творчої еліти , включаючи і досвід вселюдський , та пристосував його до вимог соціального замовлення у вигляді настанов та рекомендацій , велику увагу надавав фізичному вихованню молоді. Праці Г.Ващенка, спадкоємця і продовжувача великого і багатовікового педагогічного досвіду українського народу, і зрештою, педагогічного досвіду європейського з цього питання , актуальні і у наш час. Переконливою ілюстрацією є розділ з 4-го тому праць з педагогіки та психології “Тіловиховання як засіб виховання волі і характеру ”. Червоною ниткою розділу є римське прислів’я : “ У здоровому тілі здоровий дух ”. Просліджуючи історію фізичного виховання , Ващенко робить висновок : “ Наше завдання полягає у тому, щоб виховати людину міцну духом і тілом , але водночас таку, щоб у неї дух панував над тілом . У цьому основний сенс тіловиховання ”. Цікавими і дискусійними для нас можуть бути вислови Г.Ващенка щодо олімпійських ігор , зокрема окремих його видів . Так , не заперечуючи користі індивідуального спорту щодо розвитку фізичної сили і спритності (бігання, боротьба, ігри в м’ яча ) , він негативно висловлювався щодо такого виду спорту , як бокс , який , на його думку, слід було б виключити із вжитку , ” бо він збуджує грубі, тваринні інстинкти і часто спричиняє до великих пошкоджень в організмі ”

Сухомлинський В.О . Роки дитинства/ В.О. Сухомлинський//Вибрані твори : в п’яти томах.-К.,1977.-Т.З.- С.103-111.

Василь Сухомлинський,відомий український педагог, спадщина якого не тільки вивчається , а й заслуговує на особливу увагу й впровадження в сучасну педагогічну практику роботи. Звичайно, Василь Сухомлинський працював у радянський період і служив комуністичній системі цінностей, але зрештою , не можна не визнати , що В.Сухомлинський був щирим українцем і прихованим християнським гуманістом. І це був подвиг , що заслуговує у нашій історії педагогіки на високий п’єдестал . Він прагнув свободи, душею і талантом відчував бездоріжжя комуністичної педагогіки , але служив , бо мусив - як Павло Тичина, Максим Рильський та інші наші таланти. З огляду на тему педради , для нас є цікавою глава з праці “ Роки дитинства ”, - “ Здоров’я, здоров’я і ще раз здоров’я”. І тут ми , як і у Г.Ващенка , відмічаємо важливість поєднання фізичного виховання з духовним життям дитини . В.Сухомлинський наголошує :” Турбота про здоров’я неможлива без постійного зв’язку із сім’єю . Батькам важливо слідкувати за розпорядком дня дитини, щоб розумова праця не була втомливою , поєднувати її з перебуванням на свіжому повітрі; наголошує на велику значущість повноцінного харчування. Важливим джерелом здоров’я , педагог вважав також і посильну фізичну працю. Великий педагог В.О. Сухомлинський стверджував : ” Турбота про людське здоров’я , тим більше про здоров’я дитини - це не просто комплекс санітарно-гігієнічних норм і правил , не перелік вимог до режиму, харчування та відпочинку . Це перш за все ,турбота про гармонійну повноту його фізичних і духовних сил ,і вінцем цієї гармонії є радість творчості ”

Корчак Януш. Правила жизни : педагогика для детей и для взрослих. Здоровье /Януш Корчак // Каклюбить ребенка : книга о воспитании . - Москва, 1990 . С.243-247.

Ідея Януша Корчака відома усьому людству з тієї пори , як воно стало людством: вихователь повинен любити дітей. Старо, як світ … Проте й сьогодні думка Януша Корчака потребує захисту як думка нова, навіть зухвало-нова. Образ Януша Корчака, людини яка прожила красиве життя : був відомим лікарем , а у 29 років зробив свій вирішальний вибір : відмовився від особистого життя і всього себе присвятив дітям. Від вибору, один раз зробленого він ні разу не відступив. Коли 200 його вихованців фашисти відправили у табір смерті , в Треблинку, старому лікарю запропонували залишитися, проте він пішов зі своїми дітьми. Є подвиги, для яких треба мати героїчний характер ; їм володіють не всі. Для подвигу Корчака треба бути просто людиною. Проте це складно. Любов до дитини багатогранна. І одним із проявів цієї любові є піклування про її здоров’я. Дітям , вважав Корчак, як і дорослим ,” хочеться бути здоровими й сильними , тільки діти не знають , що для цього треба робити. Поясни їм і вони будуть берегтися ”. Відсутність піклування про здоров’я дитини , на думку Корчака ,приносить таку ж шкоду, як і надмірне опікування, або залякування і надто великі заборони.

Здоров’я та поведінкові орієнтації учнівської молоді: моногр. / наук. ред. О.М.Балакірієва.- К.: Укр. ін – т соц. дослідж. ім. О.Яременка , 2007.-128с.

Цікавою , з огляду на тему педради , може бути монографія “ Здоров’я та поведінкові орієнтації учнівської молоді ”, яка має за мету ознайомити широке коло фахівців з результатами опитування учнівської молоді в Україні, проведеного в межах міжнародного проекту ВООЗ -” Здоров’я та поведінка молоді, що навчається ”. У монографії представлено методологію дослідження, аналіз соціального середовища формування складових здоров’я учнівської молоді віком 11-16 років, зокрема батьківської сім’ї та шкільного оточення; огляд таких важливих складових здоров’я, як харчування, фізична активність, поширення куріння, вживання алкоголю та спроби вживання наркотичних речовин, статева поведінка,прояви образ та насильства, а також поінформованість підлітків щодо шляхів інфікування та засобів попередження інфікування на ВІЛ. Робота адресована підліткам , батькам , вчителям , усім тим , для кого небайдуже майбутнє українського народу і хто серйозно ставиться до збереження здоров’я молодого покоління.

Номінація “ Фізична культура ” /О.К.Іванов, І.С.Гільова, Л.В.Копилова, Л.Ф.Мокринська,А.Г.Пилипюк// Перлини Всеукраїнського конкурсу Учитель року – 2008 ” . –Чернівці , - С.301-351.

Номінація “ Фізична культура ” /О.К.Іванов, І.С.Гільова, Л.В.Копилова, Л.Ф.Мокринська,А.Г.Пилипюк// Перлини Всеукраїнського конкурсу Учитель року – 2008 ” . –Чернівці , - С.301-351.

Роботи переможців та лауреатів Всеукраїнського конкурсу “ Учитель року-2008” у номінації “ Фізична культура “ вміщені у представленій збірці матеріалів з досвіду роботи практикуючих вчителів , цікаві й корисні не тільки для вчителів фізичної культури , а й для широкої батьківської громадськості , класних керівників , вчителів інших дисциплін , вихователів. Цікавим й актуальним , з огляду на сьогоднішні події в Україні , є досвід роботи учителя фізичної культури Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Олександра Кузьмича Іванова . Переможець Всеукраїнського конкурсу “ Учитель року-2008” стверджує : “ Безпеку держави без могутньої армії , основу якої складає здорове молоде покоління , уявити неможливо ” . І тут вчитель , як і його видатні колеги Г.Ващенко , В.Сухомлинський , Я.Корчак приходить до висновку, що основна ідея здоров’я зберігаючих технологій залежить від “ оптимального поєднання сумарної фізичної активності з ефективного розумовою працею ліцеїстів ”. Ірина Степанівна Гільова , учитель фізичної культури Харківської ЗОШ №5 1, лауреат конкурсу “ Учитель року-2008”ділиться своїм досвідом роботи “ Оздоровча спрямованість фізичного виховання в школі на основі впровадження інноваційних освітніх технологій “. Мета її роботи над даною темою яскраво і переконливо виражена в епіграфі до опису досвіду : Скажи мені – і я забуду, Покажи мені - і я запам’ятаю. Дай мені діяти самому – і я навчуся! (Древня китайська мудрість)

У благородній справі – виховані гармонійно сформованої , конкурентноспроможної особистості , здатної до самореалізації ,на погляд вчителя, є саме оздоровча спрямованість фізичного виховання у поєднанні з інноваційними освітніми технологіями. Безперечно, цікавими будуть , для учасників педради з оголошеної теми й досвіди роботи Ліани Копилової , вчителя фізичної культури Києво – Печерського ліцею №171 “ Застосування особистісно орієнтованого підходу на уроках фізичного виховання і в позаурочних формах навчання “, вчителя фізичної культури Володарської ЗОШ № 2 Лариси Федорівни Мокринської “ Створення ефективної фізкультурно – оздоровчої системи в загальноосвітньому навчальному закладі ” та вчителя фізичного виховання Черкаського колегіуму Анатолія Григорійовича Пилипюка “ Індивідуально – диференційований підхід як компонент особисто орієнтованого процесу фізичного виховання учнів ”. Новаційна значущість пропонованих досвідів роботи переконлива й як стверджує один з лауреатів конкурсу у епіграфі до опису свого досвіду роботи словами поета П.Сингаївського: Учитесь важко, а учитеть – ще важче. Але не мусиш зупинятись ти. Як дітям віддаси усе найкраще, То й сам сягнеш нової висоти.


Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка