Зелені технології та еко-інновації – ключ до сталого розвитку у глобальному Порядку денному – «Пост 2015» Людмила Мусіна Міністерство економічного розвитку І торгівлі України іеп нан україниСкачати 23.93 Kb.
Дата конвертації20.03.2017
Розмір23.93 Kb.
 • Зелені технології та еко-інновації – ключ до сталого розвитку у глобальному Порядку денному – «Пост 2015» Людмила Мусіна Міністерство економічного розвитку і торгівлі України ІЕП НАН України
 • м. Київ, 26 листопада 2013 р.
 • ІУ Міжнародний Форум “Проблеми розвитку інформаційного суспільства”
 • Рушії “зеленої” технологічної революції ХХІ ст.
 • Зростання
 • Зростання
 • Уповільнення
 • Ефективність
 • Заміщення
 • Ресурсні обмеження
 • Низька продуктивність
 • Повільний розвиток технологій
 • Хронічні дисбаланси
 • Розшарування, нерівність
 • Екологічна криза,
 • Ризики конфліктів за ресурси
 • 2000 рік:
 • 6,08 млрд. осіб
 • 2050:
 • 9,1 млрд. осіб
 • Джерело: The Future of Industry in Asia ©NCS 2009/ Manila Int. Conference on Green Industry Asia. 2009
 • Зелена промисловість, еко-інновації, екологічно чисті технології
 • Створення розумної інфраструктури
 • Еко-податкова реформа
 • Реальна оцінка природного капіталу та екосистемних послуг
 • Сприятливе регуляторне середовище
 • Ресурсозберігаюче споживання
 • Складові політики зеленої трансформації
 • підвищення продуктивності та конкурентоспроможності шляхом скорочення енергоспоживання та утворення відходів;
 • розвиток новітніх технологій, інноваційна активність;
 • створення нових секторів економіки, нових ринків та нових робочих місць;
 • підвищення доходів завдяки ресурсної продуктивності;
 • зменшення ризиків появи конфліктів у боротьбі за ресурси.
 • Очікування від зеленої трансформації

Зелена економіка та зелене зростання

 • Джерело: Рене ван Беркель, ЮНІДО, 13.08.2013
 • Зелена економіка
 • Зелене зростання
 • Підхід до досягнення сталого розвитку шляхом:
 • підвищення ресурсної ефективності та зменшення емісій і забруднення;
 • покращання доступу до енергії, продуктів харчування, води, санітарії та інших послуг (ООН)
 • Виявлення більш екологічно чистих джерел зростання, управління структурними змінами для переходу до зеленої економіки, створення нових виробництв, технологій і робочих місць (ОЕСР)

Зелена промисловість: секторальна стратегія впровадження зеленої економіки

 • Джерело: Рене ван Беркель, ЮНІДО, 14.08.2013
 • Зелена економіка
 • Зелене зростання
 • Зелена промисловість
 • Зелена промисловість – секторальна стратегія для впровадження засад зеленої економіки у промисловості та сполучених секторах
 • Еко-інновації
 • Еко-інновації – впровадження нових або суттєво поліпшених продукції, процесів, послуг, що сприяють зменшенню використання шкідливих речовин та природних ресурсів на всіх стадіях їх руху від виробництва до кінцевого споживання
 • Source: International Resource Panel, Decoupling Natural Resource Use and Environmental Impacts from Economic Growth, United Nations Environment Programme (UNEP), Nairobi, 2011
 • Використання ресурсів
 • Рівень добробуту
 • Економічна діяльність (ВВП)
 • Вплив на довкілля
 • Декаплінг ресурсів
 • Декаплінг впливу
 • Час
 • Розмежування економічного зростання від використання природних ресурсів та негативного впливу на довкілля (англ. - decoupling);
 • Створення більшої доданої вартості за меншого обсягу споживання вхідних ресурсів (англ. – «doing more with less»).
 • Базові принципи зеленого зростання та зеленої промисловості
 • Еволюція концепцій та технологій сталого промислового виробництва (ОЕСР)
 • Впровадження несуттєвих технологій:
 • Технологічні рішення «на кінці труби»
 • Контроль за
 • забрудненням
 • Більш чисте
 • виробництво
 • Еко-ефективність
 • Концепція
 • життєвого циклу
 • Замкнений цикл
 • виробництва
 • Промислова
 • екологія
 • Модифікація продукції та виробничих процесів
 • Оптимізація процесів: менше вхідних ресурсів. Заміна матеріалів на нетоксичні та відновлювані
 • Поширення екологічної відповідальності
 • Управління зеленими ланцюгами вартості
 • Корпоративна соціальна відповідальність
 • Реструктуризація методів виробництва
 • Мінімізація або усунення первинних сировинних матеріалів
 • Інтегровані системи виробництва
 • Еко-індустріальні парки
 • Екологічні партнерства
 • Сінергія
 • Відрод-ження
 • Поши-рення
 • Управ-ління
 • Поперед-ження
 • Плата за забруд-нення
 • Мета: – керований розвиток і освоєння технологій, які взмозі забезпечити найбільшу ресурсну продуктивність і задоволення попиту на ресурси без деструктивного впливу на довкілля (ООН).
 • Пропозиції:
 • провести за 3-4 десятиліття - з урахуванням тиску на екосистему;
 • створення глобального режиму розроблення, передачі та розповсюдження екологічно безпечних (“зелених”) технологій ЗТ;
 • Озеленення національних інноваційних систем (“зелені” НІС);
 • Зміцнення потенціалу держави у сфері науково-технічного розвитку, в т.ч. адекватне фінансування з метою впровадження ЗТ;
 • Реформування багатосторонніх торгівельних режимів з метою стимулювання діяльності на основі ЗТ, створення багатосторонніх форм та механізмів захисту інтелектуальної власності ІВ;
 • Покращання координації заходів фінансового регулювання з метою полегшення впровадження нових “зелених” технологій в країнах, що розвиваються (“північ-південь”, “південь-південь”).
 • ДЕСП ООН (2011): заклик до глобальної “зеленої” технологічної революції
 • Переломити стан справ у сфері энергетических технологий
 • (залишилися на рівні світового енергобалансу 1970-х рр.);
 • технології адаптації (165 на різних стадіях зрілості);
 • технології пом'якшення наслідків зміни клімату (147);
 • енергозбереження (потенціал від 10 до 50% - оцінки ЮНІДО);
 • ефективності загального рівня конверсії енергії (11% у 2005 р.)
 • Відновити продуктивність земель за одночасного
 • збільшення обсягів виробництва продуктів харчування:
 • Система інновацій для сталого сільського господарства СІССХ;
 • інновації для продуктивності малих фермерських господарств;
 • доступ до всього спектру технологічних альтернатив (боротьба зі шкідниками, нові сорти с/г культур; водна продуктивність …);
 • компроміс між продовольчою безпекою та еко-сталістю.
 • зменшити втрати населення від екстремальних природних
 • явищ: стала до стихійних лих інфраструктура, плани забудови житла, захист берегів, методи збереження води та врожаю.
 • Глобальні завдання з розвитку технологій “зеленого” виробництва і споживання (ООН):
 • Глобальні потенційні цілі розвитку технологій – бачення системи ООН (67 сесія ГА ООН. А/67/348)
 • І. Збільшення глобальних технологічних показників в 4 рази:
 •  раціонального використання ресурсів та енергії в 4 рази до 2050 р.
 •  енергоємності та ресурсо/матеріалоемності не менш як на 40% до 2030 р. та
 •  у 2 р. використання систем очищення стічних вод, перероблення твердих відходів;
 • на 20% ефективності використання води в с/г й енергетиці до 2020 р. та ефективності ланцюга постачання продовольства.
 • ІІ. Загальний доступ до сталих технологій до 2030 р.:
 • - до сучасної екологічно чистої та доступної енергетики і транспортних послуг;
 • - до чистої води, санітарії, очищення стічних вод, перероблення твердих відходів;
 • - до сучасних інформаційно-комунікаційних технологій ІКТ .
 • ІІІ.Глобальна система зелених інновацій для сталого розвитку
 • - глобальна система співпраці у сфері НДДКР та демонстраційних проектів;
 • - глобальна система прав ІВ, що сприяє розвитку технологій, інноваціям,
 • - обсяг інвестицій у ДіР та демонстраційні проекти не менш як 2% ВВП в усіх країнах та не менш як 3% у розвинутих країнах;
 • - технології та наукові відкриття з державних джерел - у вільному доступі.
 • Глобальні цілі розвитку сталої енергетики майбутнього:
 • забезпечення загального доступу населення планети до електроенергії;
 • зменшення до 2030 року світового споживання енергії на 40%;
 • обмеження підвищення світової середньорічної температури до 2100 року до 2O Цельсію порівняно з доіндустріальним рівнем за умов відповідного зменшення емісії парникових газів, зокрема вуглецю СО2.
 • Завдання енергетичної революції:
 • забезпечити щонайменше 30% сумарного обсягу споживання енергії за рахунок підвищення енергоефективності на виробництві й у споживанні;
 • зменшити вдвічі обсяги емісії вуглецю від енергетики до 2050 р. за рахунок комбінації існуючих і нових низьковуглецевих енергетичних технологій (ЕТ);
 • Забезпечити розроблення новітніх проривних технологій для зменшення до нуля емісії вуглецю у секторах кінцевого споживання енергії.
 • Обсяг інвестицій - близько 270 трлн. дол. США за 40 років
 • Енергетика грає ключову роль у задоволенні попиту на енергію при збереженні клімату планети
 • Источник: Барбара Бучнер «Изменение климата: необходимость в действии». ОЕСР/МЭА, 2008. – www.oecd.org.
 • ООН: загальний технічний прогрес є недостатнім, щоб спрямувати світ шляхом сталого розвитку
 • Розроблення технологій
 • Вихід на ринок
 • Поширення використання
 • Наукові
  • дослід- ження
 • Дослідно- конструктор-ські розробки
 • Демон- страційні проекти
  • Формуван-ня ринку
  • Промислове впровад-
  • ження
 • Розрив
 • Розрив
 • Розрив
 • Розрив
 • Стартовий капітал
 • Навички виробництва
 • Інкубування
 • Венчурний капітал
 • Зниження ризиків
 • Ринкові інструменти регулювання
 • Джерело: Возможные варианты создания механизма содействия разработке, передаче и распространению чистых и экологически безопасных технологий. Доклад Генерального секретаря ООН на 67 сессии Генеральной ассамблеи ООН. А/67/348. – С.5.
 • Проблема інвестування в інноваційні технології - подвійна “долина смерті”
 • Джерело: Д-р Чарльз Весснер, Національні академії наук США
 • Мертві ідеї
 • Мертві фірми
 • Подвійна долина смерті
 • Науковці та підприємці створюють нові ідеї
 • Створення фірм та успіх інновацій
 • Немає капіталу
 • Немає капіталу
 • Створення бізнес - моделей

Програма екологізації економіки в країнах Східного партнерства ЄС (EaP GREEN)

 • Компонент 2: Використання стратегічних екологічних оцінок та оцінок екологічного впливу в якості інструментів планування
 • Загальна мета
 • Допомогти країнам Східного Партнерства Європейського Союзу в їх трансформації у напрямі зеленої економіки
 • Компонент 1: Управління та фінансові інструменти
 • Інтеграція сталого споживання та виробництва у національну політику та національні стратегії розвитку
 • Компонент 3: Демонстраційні проекти у підтримку дій корпоративного сектора
 • Впровадження, розповсюдження та тиражування підходу РЕБЧВ в окремих секторах

Каталог: images -> files -> novosti -> 09 12 13
09 12 13 -> Становлення стартапів у світі та україні відділ науково-інформаційного
novosti -> Бачення бібліотеки майбутнього!
09 12 13 -> Використання патентних баз даних у наукометричних дослідженнях вікторія Чьочь
novosti -> Баркова Ольга informatio 2010
novosti -> Васильєв О. В., к т. н. Асоціація "Інформатіо-Консорціум"
novosti -> Васильєв О. В., к т. н. Асоціація "Інформатіо-Консорціум"
novosti -> Пропозиції електронних продуктів та послуг компанії Елзевір Elsevier Offerings Васильєв Олексій
09 12 13 -> Васильєв О. В., к т. н. Асоціація "Інформатіо-Консорціум"

Скачати 23.93 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка