«Злочин і кара» Ф. М. Достоєвського як утілення нового поліфонічного стилю художнього мисленняСторінка1/6
Дата конвертації09.09.2018
Розмір1.18 Mb.
#49387
ТипУрок
  1   2   3   4   5   6

Предмет: зарубіжна література
Клас: 10 клас
Учитель: Трусова Любов Богданівна, вчитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії, «вчитель-методист»
Тема уроку: «Злочин і кара» Ф. М. Достоєвського як утілення нового поліфонічного стилю художнього мислення.
Мета уроку:


 • поглибити знання учнів про новаторство Ф.М. Достоєвського у реалістичній літературі, ознайомивши з новим поліфонічним типом художнього мислення у романі «Злочин і кара»;

 • розширити знання учнів про поліфонію шляхом занурення в атмосферу музики, образотворчого мистецтва;

 • розвивати навички аналізу та інтерпретації твору в аспекті жанру, вміння пошукової роботи, роботи з цитатним матеріалом;

 • допомогти учням усвідомити ідейно-художній зміст роману;

 • виховувати естетичні смаки грамотного читача творів Достоєвського;

 • розвивати емоційну сферу учнів, вміння виражати себе через сприйняття мистецтва (музику, живопис, літературу).


Обладнання:


 • комп’ютер, екран, проектор;

 • презентація «Злочин і кара» Ф. М. Достоєвського як утілення нового поліфонічного стилю художнього мислення»;

 • роздатковий матеріал;

 • текст роману «Злочин і кара»;

 • малюнки класиків книжкової ілюстрації Дементія Олексійовича Шмаринова та Петра Михайловича Боклевського;

 • ілюстрації Ернста Йосиповича Нєізвєстного (модерністські, сюрреалістичні);

 • поліфонічна музика І.С.Баха «Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort» (Маленька фуга Соль мінор (оранжування для симфонічного оркестру Л.Стоковського);

 • аудіозапис твору І.С.Баха «Токата і фуга ре мінор»;

 • пісня «Бах творит» гурту «Цветы»;

 • відеокліп Солохіна К. «Сквозь время» до пісні «Бах творит».


Тип уроку: комбінований
Форма уроку: урок-поліфонія
Очікувані результати. Після проведення цього уроку мої учні:


 • зможуть аналізувати художній твір та усвідомлять його ідейно-художній зміст;

 • будуть впевненіше висловлювати свої думки, почуття, погляди;

 • зможуть виокремлювати головну та другорядну інформацію;

 • презентуватимуть власні ідеї чітко, грамотно, використовуючи доцільні мовні засоби;

 • завдяки знайомству зі світовими культурними набутками в царині музики та образотворчого мистецтва стануть більш обізнаними у сфері культури.
Наскрізна лінія

Загальна мета

Реалізації наскрізних ліній при вивченні твору

«Громадянська

відповідальність»

(НЛ-2)


Формування відповідального

члена громади та суспільства, який розуміє принципи і механізми функціонування суспільстваОсмислення та захист особистих прав і прав інших людей

«Здоров'я і безпека»

(НЛ-3)Формування всебічно розвиненого члена суспільства, здатного усвідомлювати пріоритетність здорового способу життя

Осмислення причиново-наслідкових зв’язків між власними рішеннями та поведінкою, набуття знань та умінь правильної поведінки в критичних та небезпечних ситуаціяхХІД УРОКУ

На дошці записано епіграф:
«Ничего окончательного в мире ещё не произошло, последнее слово мира и о мире ещё не сказано, мир открыт и свободен, ещё всё впереди и всегда будет впереди».
М.М.Бахтін,

російський та український філософ,

літературознавець і мистецтвознавець.
I. Організаційний момент
• Вітання з дітьми.

• Звернути увагу школярів на особливість форми уроку-поліфонії (література, музика, живопис, живе спілкування).


II. Мотивація навчальної діяльності
Вчитель: Незважаючи на те, що літературознавці написали безліч праць про роман Федора Достоєвського «Злочин і кара», проаналізували чи не кожне слово, і донині цей твір залишається складним та неоднозначним. В українських школах цей роман вивчають упродовж шести годин, а в японських юридичних навчальних закладах із ним працюють близько дев’яноста годин!

Що ж такого особливого є в цьому творі? (Очікувані відповіді).ІІІ. Актуалізація опорних знань
Вчитель: Яке відношення до роману «Злочин і кара» мають записані на дошці визначення?
соціально-психо­логічний, дискусійно-філософський, роман-трагедія, детективний, роман ідей, реалістичний.
(Очікувана відповідь: Це визначення жанрового розмаїття роману. Ми не можемо однозначно визначити його жанр, оскільки Ф.М.Достоєвський створив новаторський роман, який увібрав у себе ознаки різних структур).
Вчитель: Із яким жанровим визначенням роману „Злочин і кара” не можна погодитися повною мірою?
(Очікувана відповідь: Роман «Злочин і кара» не є суто детективним романом. Головний ге­рой — злочинець, а не слідчий, як це буває в детективних романах. У ході сюжету виявляється не особа злочинця, а причини злочину, його філософська теорія. Можна сказати, що сутність слідства інакша, ніж у детективному романі – це пошук не людини, а ідеї, «духу» злочину. У детективному романі головне — сюжет, а в «Злочині і карі» це думка, точка зору. Отже, твір Ф.М.Достоєвського не можна однозначно вкласти у стандартну схему авантюрно-детективного роману).
ІV. Повідомлення теми і мети уроку.
V. Вивчення нового матеріалу. Поліфонічний роман.
1) Підготовка до сприйняття літературознавчого поняття «поліфонічний роман».

Вчитель: Тема уроку досить складна. Щоб її краще зрозуміти, ми підійдемо до неї з трьох сторін: музики, образотворчого мистецтва, літератури. Тому обговорюватимо багато прикладів із царини мистецтва. Поет Гліб Семенов зазначав: ...Там, над обломками эпох, с улыбкой на губах, 
ведут беседу Бах и Бог, седые - Бог и Бах. 


(Прослуховування фрагменту «Токати і фуги ре мінор» І.С.Баха. Враження учнів)
Вчитель: Ви вже знаєте про різноманітні жанри роману «Злочин і кара». Сьогодні на уроці ми дізнаємось про ще один жанр цього твору, на який звернув увагу російський та український філософ, літературознавець і мистецтвознавець Михайло Михайлович Бахтін: «Эта особая одаренность Достоевского слышать и понимать все голоса сразу и одновременно, равную которой можно найти только у Данте, и позволила ему создать полифонический роман. Объективная сложность, противоречивость и «многоголосость» эпохи Достоевского, положение разночинца и социального скитальца, глубочайшая биографическая и внутренняя причастность объективной многоплановости жизни и, наконец, дар видеть мир во взаимодействии и сосуществовании – все это образовало ту почву, на которой вырос полифонический роман Достоевского».
Вчитель задає питання:

 • То ж про який жанр роману йде мова? (Очікувана відповідь: поліфонічний).

 • Що таке поліфонія? (Очікувана відповідь: Поліфонія (від грец. poly — багато і phone — звук) – [багатозвучність; балакучість] – одночасне гармонійне поєднання й розвиток двох або кількох самостійних мелодій (голосів).

 • Доберіть синоніми до грецького слова „поліфонія” – (Очікувана відповідь: багатоголосся, контрапункт).

 • Хто із композиторів був засновником поліфонії? ( Очікувана відповідь: – І.С.Бах (1685 – 1750).


2) Поглиблення поняття про поліфонію. Метод «занурення».
а) Поліфонічне звучання у музиці.
Вчитель: Зараз ми послухаємо поліфонічну музику Баха – Маленьку фугу Соль мінор.

Фуга у перекладі з латинської означає біг. Це найвища форма поліфонії, в якій одна музична тема звучить послідовно у різних голосах. У фузі може звучати від двох до шести голосів. Розгортання однієї думки, однієї ідеї – характерна риса фуг І.С.Баха. Ось що говорив про фугу сам І.С.Бах: «Каждый голос в сочинении, каждая тема, каждая мелодия– это личность, а многоголосное сочинение – беседа между этими личностями, и надо ставить за правило, чтобы каждая из личностей говорила хорошо и вовремя, а если не имеет, что сказать, то лучше бы молчала и ждала, пока не дойдёт до неё очередь».
(Прослуховувуння Маленької фуги Соль мінор І.С.Баха.

Оранжування для симфонічного оркестру Л.Стоковського).
Вчитель: Звертаю вашу увагу, що кожен музичний інструмент, ведучи свою партію і промовляючи репліку, вступає у своєрідну бесіду, яка під кінець переростає в багатоголосу мелодію. Послідовність розмови є така:
Гобой – Фагот – Бас-фагот – Флейта – Бас-кларнет – Альт – Контрабас – Скрипка – Тромбон – Великий барабан – Литаври
Вчитель: Яке враження справила на вас музика? (Очікувані відповіді учнів)
(Інформація для вчителя: Фуга Соль мінор – це приклад скорботної музики І.С.Баха, його глибокої лірики, у якій серйозні думки переплітаються із теплом сильного ліричного почуття. Ми чуємо, як зливаються та розвиваються три самостійних голоси, три мелодійних лінії. Звучить музика, що просякнута світлим сумом про людину, яка заплуталась та страждає. Кожен інструмент виконує свою партію, доносить свою точку зору. Їхнє спільне звучання виливається у мелодію-бесіду особистостей і стає мініатюрною симфонічною поемою про долю людини).
б) Поліфонічне звучання у творах образотворчого мистецтва. • Робота над картиною Антоніса ван Дейка (1599-1641), фламандського живописця, головного та найвідомішого придворного живописця в Англії, учня Рубенса (Слайд №1).«Карл I в трьох ракурсах» 1636 р., полотно, масло, 84.4 x 99.4 см

Віндзорський замок, Національна картинна галерея , Англія


Вчитель: Подивіться на екран. Як ви гадаєте, скільки людей зображено на цій картині? (Ймовірні відповіді учнів).
Вчитель: Тут зображено одну людину. На Карлі I три камзоли різного кольору, але один і той же мережаний комірець. Зліва він підтримує рукою атласну стрічку, на якій висить Малий Георгій, права рука тримає плащ.
Але ж для чого художнику знадобилося аж три зображення однієї людини? Головним завданням ван Дейка було зобразити максимально точно голову монарха. Портрет був написаний спеціально для виготовлення бюста Карла I скульптором та архітектором Лоренцо Берніні. Сам монарх не міг бути присутнім у майстерні скульптора, фотографій тоді не було. Залишається портрет. Його відправили у Рим. Три ракурси зображення короля, їхнє поліфонічне звучання допомогли Лоренцо Берніні виготовити бюст.


 • Робота над картиною художника Тівадара Костки (Чонтварі), 1853-1919 «Старий рибалка» (1902).


(Демонстрація картини слайд №2. Враження дітей)

Вчитель: Донедавна ніхто й особливо не знав про угорського художника Тівадара Костку. Один зі співробітників міського музею м. Печ розглядав картину «Старий рибалка» й помітив цікаву річ. Якщо розділити полотно вертикальним дзеркалом навпіл, ми отримаємо два різних зображення.
(Демонстрація картини слайд №3. Враження дітей)

Вчитель: Є припущення, що на картині зображено не просто старого рибалку. Ймовірно, це сам Господь в образі білобородого старого, за спиною якого видніється гора й спокійне море. Водночас на фоні штормових хвиль можна побачити диявола. Ця деталь зацікавила не тільки мистецтвознавців, а й звичайних людей. Почали говорити про таємний містицизм твору, також було переглянуто відношення до творчої спадщини художника. Ця картина підкреслює християнське уявлення про те, що в будь-якій людині є добро і зло, і завжди є свобода вибору, який має робити людина.


Каталог: doc -> files -> news -> 601 -> 60169
news -> Програм а література ( російська та зарубіжна) для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою
601 -> Робочої групи, яка здійснила оновлення програми відповідно до наказу №52 Міністерства освіти і науки України від 13. 01. 2017 р
601 -> Природознавство. Чим Антарктида відрізняється від інших материків?
601 -> Урок-квест з п редмет у : Основи галузевої економіки І підприємництва Тема уроку: Підприємство в системі ринкових відносин Мета уроку
601 -> Розробка відкритого уроку з української мови, проведеного в 10 класі Вчитель: Калініченко Людмила Іванівна Тема: групи слів за значенням. Пароніми. Антоніми. Стилістична роль антонімів І паронімів
601 -> Урок-змагання для учнів 7 класу «The smartest»
601 -> Кравець М. А. Методична розробка зварювання пластин встик у нижньому положенні шва


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка