Зміни до закону україни „про охорону прав на


БД "Відомості про судові рішення за результатами розглядуСторінка5/6
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.5 Mb.
1   2   3   4   5   6

3.8 БД "Відомості про судові рішення за результатами розгляду справ щодо об'єктів промислової власності"

У вересні місяці 2005 року здійснено апробацію та введення в дослідну експлуатацію нової інтерактивної бази даних "Відомості про судові рішення за результатами розгляду справ щодо об'єктів промислової власності". Ця база даних доступна через мережу Інтернет (\у\¥\¥.икгра1:еп1:.ог§) і містить структуровані відомості про рішення судів за результатами розгляду справ, які стосуються об'єктів промислової власності. Загалом слід зазначити, що майже всі судові рішення за змістом складаються з чотирьох частин: у вступній частині зазначаються найменування суду, номер справи, дата прийняття рішення, найменування сторін, ціна позову, прізвища судді (суддів), пред­ставників сторін, прокурора та інших осіб, які брали участь у засіданні, посади цих осіб; описова частина має містити стислий виклад вимог позивача, відзиву на позовну заяву, заяв, пояснень і клопотань сторін та їхніх представників, інших учасників судового процесу, опис дій, виконаних судом (огляд на місці тощо); у мотивувальній частині зазначаються обставини справи, встановлені судом; причина виникнення спору, докази, на підставі яких прийнято рішення; зміст письмової угоди сторін, якщо її досягнуто; доводи, за якими суд відхилив клопотання, і докази сторін, їхні пропозиції щодо умов договору або угоди сторін; законодавство, яким суд керувався, приймаючи рішення, обгрунтування відстрочки або розстрочки виконання рішення; резолютивна частина має містити висновок про задоволення позову або про відмову в позові повністю чи частково по кожній із заявлених вимог.Як і зазначені вище бази даних, ця база даних також має потужний пошуковий механізм, за допомогою якого користувачі мають можливість здійснювати оперативний пошук відповідних відомостей за визначеними критеріями.

Доступ до цієї бази даних є безкоштовним, її актуалізацію здійснюватимуть по мірі отримання ДДІВ та/або Укрпатентом відповідних судових рішень.

10

Патентно-інформаційні бази даних, які доступні через комп'ютерну мережу Інтернет, використовуються як фахівцями національних патентних відомств зарубіжних країн (у першу чергу, при проведенні експертизи заявок на об'єкти промислової власності), так і широким загалом вітчизняних і зарубіжних фізичних та юридичних осіб, професійною сферою діяльності яких є наука, техніка, промисловість.4. Дистанційне оперативне надання заявникам відомостей через мережу Інтернет про стан діловодства за заявками на об'єкти промислової власності

На прохання багатьох заявників та патентних повірених в Укрпатенті побудовані та введені в дію доступні через мережу Інтернет (\¥\¥\¥.икграіепі.ог§) три інформаційно-довідкові системи (ІДС), які відображають стан діловодства за заявками на об'єкти промислової власності (винаходи; корисні моделі; знаки для товарів і послуг; промислові зразки).

Відомості щодо стану діловодства за визначеною заявкою представляються такими атрибутами: вертикальна шкала ("термометр") з поділом на стадії діловодства, властиві даному об'єкту промислової власності (ОПВ); кольорові забарвлення поділів шкали, що вказують на те, які стадії завершені і яка стадія є активною; дві горизонтальні таблиці, одна з яких містить назви та дати відправки Укрпатентом документів (повідомлень, запитів тощо) заявнику (його представнику), а інша - назви та дати відправки заявниками документів-відповідей (клопотань) до Укрпатенту (вторинні документи).

Для отримання потрібної інформації за конкретною заявкою заявнику (патентному повіреному) необхідно зареєструватися в ІДС, активізувати одну із піктограм, яка вказує на відповідний ОПВ ("винаходи", "корисні моделі", "знаки для товарів і послуг", "промислові зразки"), набрати у виділеному віконці номер заявки, натиснути на піктограму "пошук" і дочекатися, коли на моніторі комп'ютера з'являться відомості щодо стану діловодства за визначеною заявкою.

Знання таких відомостей стосовно стану діловодства за визначеною заявкою дозволить заявникам (патентним повіреним), оперативно реагувати та приймати відповідні рішення за заявками, які ними подані і опрацьовуються в Укрпатенті. Оперативне безкоштовне дистанційне отримання таких відомостей через мережу Інтернет дозволить заявникам (патентним повіреним) значно зекономити час та кошти і уникнути негативних наслідків, які настають у випадках несвоєчасного здійснення певних дій в процесі діловодства за заявками, що ними подані.

11

5 Патентно-інформаційні продукти на оптичних носіях інформації СБ-КОМ

З січня місяця 2005 р. Укрпатент на регулярній основі здійснює щомісячний випуск таких патентно-інформаційних продуктів на оптичних носіях інформації СБ-К.ОМ:


 • Офіційний бюлетень "Промислова власність";

 • Національний СБ-К.ОМ "Винаходи в Україні";

 • Національний СБ-К.ОМ "Зареєстровані в Україні знаки для товарів і
  послуг".

Перші два патентно-інформаційні продукти на оптичних носіях інформації СБ-К.ОМ (офіційний бюлетень "Промислова власність" та Національний СБ-КОМ "Винаходи в Україні") відповідно до затвердженого чинним порядком Реєстру безоплатної розсилки безкоштовно розсилаються визначеним вітчизняним та зарубіжним адресатам і доступні для придбання всіма бажаючими. Національний СБ-К.ОМ "Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг" не включений до безоплатної розсилки, але його можна придбати в Укрпатенті на договірній основі всім бажаючим.

Електронна версія офіційного бюлетеня "Промислова власність" на СО­КОМ безкоштовно розсилається всім органам державної системи науково-технічної інформації (23 центри науково-технічної і економічної інформації); органам державної влади та організаціям України, які надіслали відповідні листи (10 адресатів); патентним відомствам зарубіжних країн, з якими Україна здійснює обмін патентно-інформаційними продуктами на СБ-К.ОМ (46 відомств).

Національний СБ-К.ОМ "Винаходи в Україні", який містить повні відомості про зареєстровані в Україні патенти на винаходи і корисні моделі (бібліографічні дані, реферати, формули та описи з рисунками) також безкоштовно розсилається до 48 адресатів, серед яких: органи державної системи науково-технічної інформації, патентні відомства зарубіжних країн та організації України, які надіслали відповідні листи.

Однією із знакових подій 2002 року є реалізація підписаної у 2001 році патентними відомствами Вірменії, Білорусі, Грузії, Молдови, Росії, Таджикистану, Узбекистану, України та Євразійською патентною організацією спільної Угоди про щомісячний випуск спільного регіонального патентно-інформаційного продукту на СБ-КОМ (СІ8Раіепі), на якому розміщуються структуровані дані про чергові патенти, зареєстровані в зазначених відомствах. Розпочинаючи з лютого 2002 року Укрпатент щомісяця на регулярній основі формує поточний інформаційний масив, що містить відповідні відомості, і передає його до м. Москви, де здійснюється формування і черговий випуск зазначеного диску.

12

6 Акумулятивний оптичний диск І)VI) "Знаки для товарів і послуг, які зареєстровані в Україні"

У жовтні 2005 року державне підприємство „Український інститут промислової власності" розпочало випуск акумулятивного оптичного диску Б\Т) „Знаки для товарів і послуг, які зареєстровані в Україні", на якому розміщуються відомості про всі виконані в Україні реєстрації знаків для товарів і послуг за період з січня 1993 року по дату завершення поточної реєстрації. Тобто це є БУБ накопичувального типу на зразок оптичних дисків "Поташі", на яких розміщуються накопичувальні відомості про міжнародні реєстрації знаків.Цей оптичний диск містить визначені відомості про зареєстровані знаки для товарів і послуг, а саме: бібліографічні дані, зображення знаків та перелік товарів і послуг, згрупованих у класи згідно з МКТП. Бібліографічні дані представлені українською мовою.

При інсталяції акумулятивного диску БУБ на комп'ютер користувача формується первинна база даних знаків для товарів і послуг, яка в подальшому може бути поповнена із поточних щомісячних оптичних дисків "Національний СБ-КОМ "Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг".

На цьому БУР розміщена потужна пошукова система, яка дає можливість користувачеві здійснювати такі види пошуку: предметний (тематичний), іменний, нумераційний, за класами МКТП (Ніццька класифікація) та за класами зображальних елементів знаків (КЗЕ) відповідно до Віденської угоди за 26 критеріями.

Програмне забезпечення пошукової системи дає можливість користувачеві правильно формулювати запит, здійснювати пошук за цим запитом, відображати знайдені документи на екрані комп'ютера та роздруковувати визначені користувачем документи.

Цей акумулятивний оптичний диск БУБ всі бажаючі можуть придбати в Укрпатенті через замовлення.

7. Про нові роботи в напряму інформаційного забезпечення споживачів патентно-інформаційних ресурсів України

Підводячи підсумки зазначеному вище, важливо відмітити наступне.

Станом на кінець 2000 р. патентна система України не мала жодної бази даних колективного користування, які доступні через мережу Інтернет для задоволення потреб вітчизняних і зарубіжних споживачів патентної інформації, не було також створено жодного патентно-інформаційного продукту на СВ-К.ОМ, були відсутні і інформаційно-довідкові системи про стан діловодства за заявками на об'єкти промислової власності.

13

Сьогодні Укрпатент має: вісім доступних через мережу Інтернет баз даних, які містять відповідні патентно-інформаційні ресурси; три інформаційно-довідкові системи, що відображають відомості про стан діловодства за заявками на об'єкти промислової власності; три національні і один регіональний (СІЗРаіепі) патентно-інформаційні продукти на СБ-КОМ; один акумулятивний оптичний диск БУБ, на якому розміщуються відомості про всі виконані в Україні реєстрації знаків для товарів і послуг за період з січня 1993 року по дату завершення поточної реєстрації.

В подальшому планується розширення функціональних можливостей діючих БД та створення нових БД і патентно-інформаційних продуктів на оптичних дисках СБ-КОМ, БУБ.

Так, зокрема, до кінця 2005 р. та протягом 2006 р. планується розробити та ввести в дію такі доступні через мережу Інтернет бази даних:

- "Відомості про міжнародне депонування промислових зразків, які
отримали правову охорону в Україні";

- "Відомості про знаки для товарів і послуг, дії свідоцтв на які


припинені, або свідоцтва на які визнані недійсними";

- "Відомості про зареєстровані в Україні свідоцтва на право


використання кваліфікованих зазначень походжень товарів";

- "Електронна версія українського перекладу восьмої редакції МІЖ" з


високоефективною пошуковою системою;

У цей же період планується також створити нові патентно-інформаційні продукти на СБ-КОМ і БУБ, а саме:

 • оптичний диск СБ-КОМ "Електронна версія українського перекладу
  восьмої редакції МІЖ" з високоефективною пошуковою системою;

 • акумулятивний оптичний диск БУБ "Накопичувані відомості про
  здійснені в Україні реєстрації патентів на винаходи";

 • акумулятивний оптичний диск БУБ "Накопичувані відомості про
  здійснені в Україні реєстрації патентів на промислові зразки";

 • акумулятивний оптичний диск БУБ "Накопичувана електронна версія
  офіційного бюлетеня "Промислова власність" з високоефективною пошуковою
  системою".

На замовлення користувачів планується також здійснення випуску СБ-КОМ, тематичних (галузевих) формувань повних описів до патентів на винаходи (корисні моделі), які будуть здійснюватися за окремими класами МІЖ та ключовими словами.

Вирішується питання надання зацікавленим особам оперативного доступу через мережу Інтернет до бази даних "Відомості про заявки на знаки для товарів і послуг, подані до Установи". Вирішення цього питання дозволить забезпечити виконання норми закону, прописаної в п. З ст. 8 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг (в редакції від 22 травня 2003 року № 850-ІУ).

Здійснюється постійне планове поліпшення патентно-інформаційного

14

забезпечення працівників системи інтелектуальної власності та вітчизняних і зарубіжних споживачів патентної інформації, підвищується його рівень, розширюється асортимент надання патентно-інформаційних послуг для задоволення потреб громадян України та інших країн. Здійснення цього потребує значних зусиль фахівців патентної системи, великих витрат коштів на розробку, впровадження, підтримку функціонування, інформаційне наповнення та актуалізацію відповідних баз даних. Собівартість всього цього значна, але отримані результати, їх використання і сьогодні, і в майбутньому оправдують себе, адже інформація - це один із самих важливих продуктів, без якого не можливий розвиток і окремої людини, і суспільства в цілому.Ті незначні кошти, які отримує Укрпатент за надання доступу до відповідних БД та за реалізацію патентно-інформаційних продуктів на СО­КОМ, становлять лише незначну частку вкладених коштів на створення та підтримання функціонування БД і вони тільки частково (символічно) компенсують витрати Укрпатенту на здійснення патентно-інформаційного забезпечення працівників системи інтелектуальної власності та вітчизняних і зарубіжних споживачів патентної інформації. Тому з часом, коли Укрпатент буде мати більші фінансові надходження за дії, пов'язані з набуттям та охороною прав на ОПВ, зазначені вище патентно-інформаційні бази даних стануть безкоштовно доступними і для вітчизняних, і для іноземних споживачів патентної інформації, як це зроблено у деяких розвинених країнах світу (США, Японії тощо).

15

СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННОГО ПОДАННЯ ЗАЯВОК НА ОБ'ЄКТИ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІСТЕЦЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Начальник відділу системного аналізу та розробки інформаційній технологій ДП Український інститут промислової власності"

На сьогоднішній момент у формі експериментального дослідження функціонує онлайн система електронного подання заявок на винаходи в Україні. Система складається із таких частин:

 1. Відомчий центр сертифікації ключів (ЦСК).

 2. Програмні засоби накладання/перевірки електронного цифрового
  підпису (ЕЦП).

 3. Онлайн-система подання матеріалів заявок на винаходи в Україні з
  використанням ЕЦП.

Розглянемо кожну з частин детальніше.

Відомчій центр сертифікації - організаційна одиниця, призначення якої -сертифікація відкритих ключів користувачів і їх публікація в каталозі сертифікатів. Сертифікація ключів необхідна для того, щоб відкритий ключ не змогли підмінити.

ЦСК складається з серверу та веб-сторінки публічного доступу до послуг центру.

На сервері ЦСК існують такі групи сертифікатів:

 • випущені сертифікати - сертифікати, використання яких
  санкціоновано ЦСК;

 • відкликані сертифікати - це сертифікати, використання яких
  заборонено ЦСК з якихось причин (наприклад, ключ компроментовано, заміна
  сертифіката, припинення дії тощо)

 • запити на отримання сертифіката. Запити залишаються в цьому
  сховищі до тих пір, поки адміністратор системи генерації сертифікатів не дасть
  дозвіл на випуск сертифікату, який відповідає цьому запиту. Після отримання
  дозволу сертифікат потрапляє до сховища випущених сертифікатів.

 • невдалі запити на сертифікат - це запроси, що з якихось технічних
  причин не можуть бути оброблені ЦСК.

Веб-сторінка публічного доступу до послуг ЦСК дозволяє користувачу отримати сертифікат для електронного цифрового підпису одним з шляхів:

1) через заповнення користувачем реєстраційної форми. В цьому випадку


користувач вказує таку інформацію:
16

 • електронна пошта;

 • організація;

 • підрозділ;

 • місто;

 • область;

 • країна/регіон;

 • довжину відкритого та закритого ключів;

 • призначенні сертифікату;

 • параметри ключа;

 • додаткова інформація.

2) через подачу користувачем готового файлу запиту сертифікату. Запит, у такому разі, представляється в стандарті РКС8 #10 або РКС8 #7 в кодуванні Ьа8е64.

Програмні засоби накладання/перевірки електронного цифрового підпису (ЕЦП). За допомогою цих засобів відправник може поставити ЕЦП під любим документом, а одержувач - перевірити підпис під документом отриманим від відправника. При перевірці ЕЦП під документом визначається наступна інформація:

а) інформація про стан ЕЦП (підпис дійсний/підпис не дійсний);

б) інформація про сертифікат (сертифікат дійсний/сертифікат не дійсний).
Сертифікат вважається не дійсним по одній з причин (сертифікат відкликаний,
кореневий сертифікат, не знайдений видавець сертифікату, список відкликаних
сертифікатів прострочений);

в) інформація про сертифікат та ЕЦП (власник сертифікату, видавець
сертифікату, термін дії сертифікату, інформація про ключі та алгоритми,
властивості ЕЦП).

Підписаний документ вважається успішно перевіреним, якщо ЕЦП і сертифікат дійсні. Якщо ЕЦП дійсна, але сертифікат не дійсний (сертифікат відкликаний), то підписані дані можуть вважатися успішно перевіреними, якщо на момент накладення підпису сертифікат ще не був відкликаний.

Онлайн-система подання матеріалів заявок на винаходи в Україні з використанням ЕЦП.

За допомогою цієї системи заявник подає до Укрпатенту підписані (з використанням ЕЦП) первинні матеріали заявки на винаходи в Україні. Для цього йому пропонується заповнити типову форму бланку заяви, та прикріпити файли з матеріалами заявки. Після натискання відповідної кнопки, дані з бланку заяви та матеріали заявки відправляються до серверу Укрпатенту. На сервері відбувається перевірка поданих даних (в тому числі і достовірність

17

ЕЦП під документами). У випадку наявності помилок - користувача видається повідомлення. Після виправлення усіх помилок, система приймає до розгляду заявку на винахід в Україні, надаючи при цьому заявнику номер заявки та дату подання у вигляді типової квитанції. Далі заявник в любий момент часу може звернутися до онлайн-системи, щоб отримати інформацію про стан діловодства по кожній з його заявок. Крім того заявник (якщо не пройшов встановлений законодавством час) може внести зміни (але не в бланк заяви) в матеріали заявки. Для кожної заявки в цьому випадку ведеться журнал виконаних змін з можливістю повернення до попереднього варіанту.Також онлайн-система електронного подання дозволяє патентному повіреному отримати стан діловодства по любій заявці, що була подана, як через онлайн-систему, так і традиційним шляхом.

Для користування онлайн-системою заявник повинен зареєструватися на відповідній сторінці системи. При цьому, ШБ, що вводить користувач на цій сторінці повинно співпадати з ШБ власника сертифіката, за допомогою якого накладається електронний цифровий підпис на матеріали заявки.

Таким чином, щоб мати змогу подавати заявку на винахід в Україні через онлайн-систему, заявник повинен виконати наступні кроки:

 1. Отримати сертифікат ЕЦП через веб-сторінку публічного доступу до
  відомчого ЦСК.

 2. Підписати матеріали заявки, використовуючи отриманий сертифікат та
  програмні засобі накладання/перевірки ЕЦП.

3. Через онлайн-систему подання заповнити форму на винахід,
приєднавши до неї матеріали заявки, відправити її до Укрпатенту.

18

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВ НАВИНАХОДИ: КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ, ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ,

ВИПЛАТА ВИНАГОРОДИ АВТОРУ. ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ОБ'ЄКТІВ

ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ЩО Є ДЕРЖАВНОЮ

ВЛАСНІСТЮ, АБО СТВОРЕНІ ЗА ДЕРЖАВНІ КОШТИ

БЕЛЬДІЙ МИКОЛА МИКИТОВИЧ

Головний спеціаліст відділу статистики та прогнозування аналітичних оцінок ДП Український інститут промислової власності"

Під економічно-правовими аспектами регулювання прав на винаходи, інші ОШВ слід розуміти сукупність грошово - господарських відносин між різними суб'єктами правовідносин щодо створення і введення в цивільний оборот ОШВ та внутрігосподарських операцій щодо використання та відображення у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності господарських операцій щодо ОШВ.

До таких проблем можна віднести взаємовідносини між творцями і роботодавцями з питань матеріального заохочення перших, питання введення в цивільний оборот ОШВ, бухгалтерського обліку ОШВ у складі нематеріальних активів суб'єкта господарювання і, пов'язаної з цим, інвентаризації цих об'єктів, а також питання щодо державного стимулювання створення і введення в цивільний оборот таких об'єктів.

Економічні аспекти взаємовідносин між творцями і роботодавцями в своїй основі ґрунтуються на суто меркантильному - я створив об'єкт, передаю тобі (Вам) для використання , але прошу сплатити мені за це певну суму грошей (звичайно, як можна більше). З іншого боку, роботодавець зацікавлений в тому, щоб заплатити якомога менше. Те, що лежить в основі таких міркувань, а саме величина коштів, які один розраховує, одержати, а інша сторона бажає сплатити, у законодавстві, що діяло до 01.01.04 однозначно визначалося як винагорода автору ОШВ чи винахіднику (в цілому - творцю).

Набрання чинності Цивільним кодексом України, а відтак і зміна переваг на отримання виключних прав на ОШВ у бік творця призвело до того, що поняття „винагорода автору" чи інші способи матеріального заохочення творця практично знівелювалося, і в ЦКУ навіть не згадується. Виняток стаття 484 ЦКУ, у якій встановлено (частина перша) що автор раціоналізаторської пропозиції має право на „добросовісне заохочення". Однак що під цим терміном слід розуміти, ні в ЦКУ, ні в інших актах законодавства не роз'яснюється.

19

Правда норма статті 427 ЦКУ встановлює, що майнові права інтелектуальної власності можуть бути передані відповідно до закону повністю або частково іншій особі. При цьому умови передання майнових прав інтелектуальної власності можуть бути визначені договором, який укладається відповідно до цього Кодексу та іншого закону.Таким законом щодо винаходів і корисних моделей є Закон України ,Дро охорону прав на винаходи і корисні моделі", зокрема пункт 3 статті 9, норма якого зобов'язує роботодавця у разі, якщо він скористається своїми правами щодо винаходу, укласти з винахідником (цитую) „письмовий договір щодо розміру та умови виплати йому (його правонаступнику) винагороди відповідно до економічної цінності винаходу (корисної моделі) і(або) іншої вигоди, яка може бути одержана роботодавцем".

Таким чином, сьогодні підставою для виплати винагороди винахідникові має бути письмовий договір між ним і роботодавцем, укладений згідно з нормами ЦКУ та вказаного закону.

На неодноразові звернення і пропозиції загалу у рамках виконання доручення Кабінету Міністрів України щодо удосконалення договірних відносин у сфері інтелектуальної власності МПН України з ініціативи Державного департаменту інтелектуальної власності 28 грудня 2004 року видав наказ за № 986, яким схвалено зразки деяких договорів, зокрема договорів про порядок передання винахідником майнових прав роботодавцю та договору про розмір та порядок виплати винахіднику винагороди за створений ним об'єкт.

Сьогодні дуже модною є тема комерціалізації ОШВ. Майже кожна публікація щодо економіки наукової, науково-технічної чи, взагалі, творчої діяльності містить ті чи інші сентенції на цю тему. Разом з тим. ніхто не, в усякому випадку в Україні я такого не зустрічав, не пояснює що він розуміє під цим терміном.

На мій погляд, комерціалізація це сукупність (комплекс) заходів, вчинюваних щодо ОШВ власником майнових прав, протягом всього життєвого циклу ОШВ з метою одержання матеріальної чи іншої вигоди.

Це просто і зрозуміло. З Іншого боку таку ж мету передбачає і вживаний у ЦКУ термін „введення в цивільний оборот",

На сьогодні відомо три основних напрямки введення ОШВ в цивільний оборот. Це:

використання у власному виробництві власником майнових прав;

продаж ліцензії у вигляді власне ліцензії чи за ліцензійним договором;

передання (трансферт) технологій.

Окремими видом комерціалізації можна розглядати продажу (передання ) виключних майнових права. Однак вважати, що в такому разі ОШВ введено у цивільний оборот проблематично, оскільки він не знайшов свого втілення у товарі (продукції, роботі, послугах).Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка