Зміни в оновлених програмахСкачати 83.99 Kb.
Дата конвертації12.02.2017
Розмір83.99 Kb.

Зміни в оновлених програмах

 • Закарпатський інститут
 • післядипломної педагогічної освіти
 • Кабінет дошкільної, початкової
 • та інклюзивної освіти ЗІППО

ОСНОВНІ ЗМІНИ ПРОГРАМ:

 • знято фіксовану кількість годин на вивчення кожної теми. Учителі визначатимуть їх самостійно, враховуючи рівень підготовки класу, наявність навчально-методичного забезпечення та регіональні особливості;
 • знято дублювання змісту у навчальних предметах «Основи здоров’я», «Я у світі», «Природознавство»;
 • здійснено перерозподіл тем між класами з метою приведення процесу навчання у відповідність до вікових можливостей молодших школярів та принципу здоров’язбереження;
 • уніфіковано термінологію програм, якою мають послуговуватися вчителі та автори підручників, її наближено до вікових особливостей молодших школярів.

1 клас Навчання читати. Добукварний період

 • Знято теми «Умовне позначення слів», «Спосіб умовного позначення речень», «Складання речень за поданою графічною схемою».
 • Додано у вимоги: робить звуковий аналіз простих за звуковою будовою слів типу: сир, тато, калина.

Навчання читати. Післябукварний період

 • Доповнено вимоги:
 • читає доступні тексти правильно, виразно (після попередньої підготовки), усвідомлює їх зміст;
 • дотримується темпу читання, наближеного до повільної зв’язної розповіді.
 • Було за програмою 2012 року:
 • читає доступні тексти правильно, виразно усвідомлюючи їх зміст;
 • дотримується швидкості читання, наближеної до повільної зв’язної розповіді.

Навчання письма. Добукварний період

 • Вилучено теми:
 • Посадка учня під час письма.
 • Положення ручки (олівця) в руці під час письма.
 • Розташування зошита на парті під час письма.
 • Рух пальців під час зображення графічних фігур.
 • Рух кисті і передпліччя уздовж рядка у процесі виконання графічних вправ.
 • Зображення ліній і фігур, штрихування, розфарбовування.

Мовленнєва змістова лінія. Аудіювання

 • Уточнено зміст навчального матеріалу:
 • Сприймання на слух, розуміння змісту невеликих (за складністю подібних до букварних) текстів, що належать до художнього й розмовного стилів (казка, розповідь, вірш).
 • Було за програмою 2012 року:
 • Сприймання на слух, розуміння, запам’ятовування з 1-2 прослуховувань змісту невеликих (за складністю подібних до букварних) текстів, що належать до художнього й розмовного стилів (казка, розповідь, вірш).

Мовленнєва змістова лінія. Аудіювання

 • Уточнено вимоги:
 • слухає і розуміє усне висловлювання (сюжетний текст), обсягом 70-90 слів.
 • Було за програмою 2012 року:
 • слухає і розуміє усне висловлювання (сюжетний текст), звучання якого триває до 1 хвилини (80–100 слів).

Мовленнєва змістова лінія. Аудіювання

 • Доповнено до вимог:
 • визначає на слух кількість речень (2-4) у тексті кількість слів у реченні без прийменників, сполучників, займенників, типу: Іде осінній дощ. (до 4 слів).
 • Вилучено з вимог:
 • виокремлює в почутому слова із заданими ознаками (на початку року – після кількох прослуховувань, у кінці – після одного-двох).

Мовленнєва змістова лінія. Говоріння

 • Уточнено у змісті:
 • читає напам’ять 3-4 вірші (з Букваря або інших джерел).
 • Було за програмою 2012 року:
 • читає напам’ять до 5 віршів (із Букваря або інших джерел).

Мовленнєва змістова лінія. Читання

 • Уточнено вимоги:
 • читає вголос доступні тексти цілими словами (окремі слова ускладненої структури – за одиницями читання).
 • Було за програмою 2012 року:
 • читає вголос у темпі 20–30 слів за хвилину доступні тексти цілими словами (окремі слова ускладненої структури – за одиницями читання).

Мовна змістова лінія. Текст. Речення. Слово

 • Уточнено у змісті:
 • спостереження за роздільним написанням слів у реченні; поділ речень на слова; розпізнавання на письмі прийменників, сполучників як окремих слів (без термінів).
 • Було за програмою 2012 року:
 • поділ речення на слова, розпізнавання в усному мовленні й на письмі прийменників, сполучників, часток як окремих слів (без термінів). Побудова графічних схем речень, які складаються з 1–5 слів.

Мовна змістова лінія. Текст. Речення. Слово

 • Уточнено вимоги:
 • визначає кількість слів у написаному реченні, яке складається з 1-4 слів (на слух - з допомогою вчителя)
 • складає прості речення (до 5 слів), у тому числі зі службовими частинами мови.
 • Було за програмою 2012 року:
 • визначає кількість слів у реченні, яке складається з 1–4 слів (на слух під час читання);
 • складає графічні схеми простих речень (до 5 слів), у тому числі зі службовими частинами мови;
 • складає речення, які відповідають заданим графічним схемам.

Мовна змістова лінія. Звуки і букви. Склад. Наголос

 • Уточнено вимоги:
 • правильно відтворює ланцюжок звуків у почутому слові з 2-6 звуків типу: сир, дід, тато, калина.
 • Було за програмою 2012 року:
 • правильно відтворює ланцюжок звуків у почутому слові з 2–5 звуків (без явищ асиміляції).

Мовна змістова лінія. Звуки і букви. Склад. Наголос

 • Уточнено у змісті:
 • Ознайомлення з голосними і приголосними звуками твердими і м’якими приголосними.
 • Практичне ознайомлення з глухими і дзвінкими приголосними.
 • Було за програмою 2012 року:
 • Ознайомлення з голосними і приголосними звуками; дзвінкими і глухими; твердими і м’якими приголосними.

Мовна змістова лінія. Правопис

 • Уточнено вимоги:
 • списує текст (близько 20 слів), дотримуючись правил каліграфії.
 • Було за програмою 2012 року:
 • списує текст (20-30 слів), дотримуючись правил каліграфії.
 • Із переліку словникових слів:
 • вилучено: влітку, ворота, гроно, ґумка, ґанок, ґрунт, кватирка, новий, посередині, фартух, якір;
 • додано: вірші, допитливий, комп’ютер, кукурудза, радісний, телефон, читання.

Українська мова, 2 клас

 • 1-варіант
 • І семестр – 64 години (4 години на тиждень)
 • ІІ семестр – 55 годин (3 години на тиждень)
 • 2-варіант
 • 3,5 години на тиждень, з них (0,5+0,5) один раз на два тижні УРЗМ
 • Мовленнєва змістова лінія
 • Вилучено розділи “Аудіювання”, “Читання”.

Мовленнєва змістова лінія. Говоріння

 • Уточнено вимоги:
 • усно переказує текст із опорою на допоміжні матеріали (ілюстрація, план, опорні слова, словосполучення).
 • Було за програмою 2012 року:
 • усно переказує текст обсягом 40–50 слів із опорою на допоміжні матеріали (ілюстрація, план, опорні слова, словосполучення).

Мовленнєва змістова лінія. Писемне мовлення

 • Доповнено зміст:
 • складання записок (1-3 речень), адресованих батькам, однокласникам, учителю, що вміщують якусь інформацію, прохання тощо.
 • Уточнено вимоги:
 • під кінець навчального року створює коротке (близько 20 слів) зв’язне висловлювання за ілюстрацією (серією малюнків), використовує в ньому найпростіші виражальні засоби мови (Осінь пофарбувала листя. Земля вкрилась білосніжною ковдрою).
 • Було за програмою 2012 року:
 • наприкінці навчального року створює і записує коротке (близько 40 слів) зв’язне висловлювання за ілюстрацією (серією малюнків), використовує в ньому виражальні засоби мови.

Мовна змістова лінія. Звуки і букви

 • Уточнено зміст та вимоги:
 • Відтворення слідом за вчителем і самостійно ланцюжка звуків слова, що складається з 5-8 звуків.
 • Виконує усно звуковий і звуко-буквений аналіз слів та будує звукові моделі слів типу: ящірка, джміль, колосся та з апострофом ( 5-8 звуків).
 • Було за програмою 2012 року:
 • Відтворення слідом за вчителем і самостійно ланцюжка звуків слова, що складається з 3–7 звуків.
 • Виконує усно звуковий і звуко-буквений аналіз слів із 4–5 звуків.
 • Вилучено і перенесено у 3 клас:
 • Спостереження за словами з ненаголошеними голосними, в яких вимова не повністю відповідає написанню (листи – лист, земля – землі). Відпрацювання правильної вимови слів із ненаголошеними голосними [е], [и].

Мовна змістова лінія. Слово

 • У вимоги додано:
 • знає і пояснює термін іменник (прикметник, дієслово)на конкретному прикладі.
 • Вилучено і перенесено у 3 клас:
 • розділ “Корінь слова. Спільнокореневі (споріднені) слова”.

Мовна змістова лінія. Речення

 • У зміст та вимоги додано:
 • побудова речень.
 • будує схему речення, використовуючи умовні позначки для слів, зокрема і зі службовими частинами мови(без терміну).
 • Вилучено:
 • Об’єднання двох простих речень в одне складне – за зразком, без уживання термінів. Використання безсполучникових зв’язків, а також сполучників а, і. (Дме вітер, іде дощ. Батько читає газету, а я готую уроки і т. ін.).
 • Встановлення різниці у змісті подібних речень, які розрізнюються одним-двома словами.

Мовна змістова лінія. Правопис

 • Змінено вимоги:
 • списує текст із друкованого шрифту, дотримуючись правил каліграфії; перевіряє написане, виправляє допущені помилки;
 • пише диктант, в якому написання слів здійснюється за фонетичним принципом та за вивченими правилами.
 • Було за програмою 2012 року:
 • списує текст (30–50 слів) із друкованого шрифту, дотримуючись правил каліграфії; перевіряє написане, виправляє допущені помилки;
 • пише диктант обсягом 30–50 слів, написання яких здійснюється за фонетичним принципом та за вивченими правилами.

Мовна змістова лінія. Правопис

 • Із переліку словникових слів:
 • вилучено: диктант, жайворонок, учитель, читання, ранець;
 • додано: будь ласка, до побачення, на добраніч, ноутбук, рюкзак, співчуття, чернетка, помилки.
 • У розділі “Графічні навички письма” вилучено такі теми:
 • Вільні розчерки.
 • Зображення форми умовного позначення під час виділення частин слова.
 • Письмо на дошці.

Українська мова, 3 клас

 • 1-варіант
 • І семестр – 64 години (4 години на тиждень)
 • ІІ семестр – 55 годин (3 години на тиждень)
 • 2-варіант
 • 3,5 години на тиждень, з них (0,5+0,5) один раз на два тижні УРЗМ
 • Мовленнєва змістова лінія
 • Вилучено розділи “Аудіювання”, “Читання”.

Мовленнєва змістова лінія. Писемне мовлення

 • Знято кількісні показники у вимогах:
 • письмово переказує текст розповідного змісту, відтворюючи використані автором виражальні засоби мови;
 • складає письмове висловлювання на основі вражень від прочитаного твору, ситуації з життя класу, сім’ї та ін.
 • Було за програмою 2012 року:
 • письмово переказує текст розповідного змісту (початковий обсяг 50-70 слів), відтворюючи використані автором виражальні засоби мови
 • складає письмове висловлювання (близько 60 слів) на основі вражень від прочитаного твору, переглянутого фільму, ситуації з життя класу, сім’ї та ін.

Мовна змістова лінія. Текст

 • Додано у зміст:
 • Типи текстів: розповідь, опис, есе (розмірковування у довільній формі на будь-яку знайому тему. Не претендує на завершеність); їх характерні ознаки.
 • Знято теми:
 • Побудова тексту-міркування.
 • Складання текстів-інструкцій.

Мовна змістова лінія. Речення

 • Знято у змісті:
 • Побудова речень за схемами.
 • Поширення речень за схемами.
 • Залишено такі теми:
 • Побудова речень.
 • Поширення речень за питаннями.

Мовна змістова лінія. Будова слова

 • Знято і перенесено у розділ “Іменник”
 • тему “форма слова”.
 • Розширено вимови до теми “Аналіз будови слова”:
 • розрізнює, добирає під керівництвом учителя і самостійно спільнокореневі слова, що належать до різних части мови;
 • аналізує в навчальній роботі під керівництвом учителя і самостійно слова за будовою.

Мовна змістова лінія. Прикметник

 • Знято у змісті і у вимогах:
 • словосполучення «у сполученні з іменником» у фразі «змінювання прикметників за родами і числами».
 • Було за програмою 2012 року:
 • Змінювання прикметників за родами у сполученні з іменниками.
 • Змінювання прикметників за числами у сполученні з іменниками.

Мовна змістова лінія. Правопис

 • Знято кількісні показники у вимогах:
 • списує текст із підручника, робочого зошита із дотриманням правил правопису і каліграфії;
 • записує під диктування текст, складений зі слів, що пишуться за фонетичним принципом, за правилами, вивченими в 1-3 класах і визначеними програмою для самостійного застосування.
 • Було за програмою 2012 року:
 • списує текст із підручника, робочого зошита обсягом 50-70 слів;
 • записує під диктування текст (50-70 слів).

Мовна змістова лінія. Правопис

 • Із переліку словникових слів:
 • вилучено: автомобіль, агроном, банкір, бензин, бетон, бібліотека, верблюд, грім, комп’ютер, кукурудза, метал, радіо, спасибі;
 • додано: вдячний, внесок, гармонія, милосердний, приязний.
 • У розділі “Графічні навички письма” вилучено:
 • Письмо на дошці.

Українська мова, 4 клас

 • 1-варіант
 • І семестр – 64 години (4 години на тиждень)
 • ІІ семестр – 55 годин (3 години на тиждень)
 • 2-варіант
 • 3,5 години на тиждень, з них (0,5+0,5) один раз на два тижні УРЗМ
 • Мовленнєва змістова лінія
 • Вилучено розділи “Аудіювання”, “Читання”.

РОБОТА НАД ЕСЕ

 • Есе – невеликий за обсягом твір, що має довільну побудову, у якому автор висловлює власні думки та враження з конкретного приводу чи питання щодо конкретного явища чи предмета. Есе не претендує на вичерпну відповідь чи категоричну позицію відносно предмета висловлювання.
 • Створюючи есе учень/учениця:
 • висловлює свою власну думку;
 • показує своє ставлення до того, про що говорить;
 • не потрібно дотримуватись якоїсь обов’язкової форми (вступу, основної частини, висновку);
 • не слід усебічно описувати предмет чи подію;
 • можна лише частково, як у розмові, торкатися якихось питань;
 • можна висловлювати спірні міркування;
 • мова повинна бути виразною, можна використовувати образні слова, порівняння тощо;
 • есе – це текст, у якому має бути початок і кінець (завершення);

За бажанням, на початку есе дитина може сказати, про що йтиметься у його висловлюванні, про час, місце й особливості подій. Можна на початку подати вислів, який виражає думку, або викликає різне ставлення в різних людей. Починатись есе може також прислів’ям, приказкою чи чиїмось мудрим висловом.

 • За бажанням, на початку есе дитина може сказати, про що йтиметься у його висловлюванні, про час, місце й особливості подій. Можна на початку подати вислів, який виражає думку, або викликає різне ставлення в різних людей. Починатись есе може також прислів’ям, приказкою чи чиїмось мудрим висловом.
 • Есе може бути схоже на оповідання, під час читання якого виникають якісь особливі відчуття й напрошується важливий висновок. Якщо есе створене у формі опису, то цей опис має бути дуже яскравим, захоплюючим і викликати важливі й цікаві думки.
 • Необхідно, щоб останній абзац есе завершив думку. Слова «я думаю», «я впевнений/упевнена», «я переконаний/переконана», «я знаю» допоможуть учню/учениці підкреслити, що це його власна думка.
 • Есе має налаштовувати людину на добрі вчинки. Речення можуть бути короткі й навіть незавершені. Можна використовувати запитання й окличні речення.

Мовленнєва змістова лінія. Говоріння

 • Додано у зміст та вимоги:
 • для висловлення думки використовуються тексти – розповіді, описи, есе, міркування;
 • будує есе під керівництвом учителя в усній формі.
 • До мовної змістової лінії у тему “Текст” додано есе без додаткових державних вимог:
 • закріплення поняття про будову текстів різних типів (опис, розповідь, есе).

Мовна змістова лінія. Слово. Значення слова. Частини мови

 • Поглиблено тему “Будова слова” вимогами:
 • самостійно розбирає слова за будовою, окрім дієслова, тому що знята тема «Змінювання дієслів».
 • Повернуто до теми “Іменник” у зміст і у вимоги:
 • Форми іменників жіночого роду з основою на приголосний в орудному відмінку однини», крім позиції Об’ю, верф’ю.
 • Знято у темі “Прикметник”:
 • Вимова і написання закінчень -ій у прикметниках жіночого роду в давальному і місцевому відмінках» (і в темі «Правопис»).
 • Знято у темі “Дієслово”:
 • Змінювання дієслів у всіх часах (і в темі «Правопис»).

Мовна змістова лінія. Правопис

 • Із переліку словникових слів:
 • вилучено: аеродрóм, будь лáска, гектáр, гвинті́вка, до побáчення, інженéр, п'ятдеся́т, револю́ція, респýбліка, телегрáма, телефóн, фанéра, фартýх, цемéнт, чернéтка, шістдеся́т, щодéнно;
 • додано: аеропорт, врівноваженість, життєрадісний, наполегливість, оптимізм, справедливість, спільнота.
 • У розділі “Графічні навички письма” вилучено:
 • Письмо на дошці без графічної сітки.

Літературне читання, 2-4 класи

 • 1-варіант
 • І семестр – 3 години на тиждень
 • ІІ семестр – 4 години на тиждень
 • 2-варіант
 • 3,5 години на тиждень, 3 год літ. читання щотижня та 1 год літературного читання (позакласне читання) кожний другий навчальний тиждень.
 • 2-й варіант дозволить внести в уроки ПЧ (а з укр. мови – в уроки РЗМ) певну системність, оскільки вони будуть проходити за розкладом в один і той самий день тижня, лише буде чергування: перший тиждень – урок РЗМ, другий тиждень – урок ПЧ.

Літературне читання, 2-4 класи

 • Програмові вимоги до розділу “Аудіювання”
 • Слухання-розуміння художніх творів:
 • 2 кл.: казка обсягом 140-160 слів;
 • 3 кл.: оповідання обсягом 210-230 слів;
 • 4 кл.: оповідання обсягом 280-300 слів.
 • Слухання-розуміння інструкцій, що стосуються виконання навчальних дій:
 • 2 кл.: з 2-3 кроків;
 • 3 кл.: з 4-5 кроків;
 • 4 кл.: з 6-7 кроків.
 • У пояснювальній записці: до читацької і творчої діяльності дитини на уроці додано комунікативну

Літературне читання, 2 клас (назви творів рекомендовані для читання)

 • Перелік авторів, які визначені в колі читання оновленої програми з «Літературного читання», має рекомендований характер і може бути змінений учителем з урахуванням читацьких інтересів учнів та авторами чи укладачами підручників, зважаючи на авторську концепцію підручника
 • Ніни Найдич «Музичні казки»
 • Галини Малик «Пригода в зачарованому місті»
 • Сашка Дерманського «Володар макуци, або Пригоди вужа Ониська»
 • Марини Павленко «МИКОЛЧИНІ ІСТОРІЇ» (на грудень перед Миколая)
 • Марини та Сергія Дяченків «Летючий капелюх», «Жирафчик і Пандочка»
 • Лариси Ніцой «Дві бабуські в незвічайній школі або скарб у візку»
 • Лесі Ворониної «Суперагент 000. Таємниця золотого кенгуру»
 • Поезія Оксани Лущевської «Про кита», «Пава з павенятами»
 • Поезія Ігоря Січовика «Про Україну»
 • Дмитра Кузьменка «Зубасті задачки» ( видавались Журнал «Професор Крейд», «Пізнайко»)
 • Поезія Оксани Кротюк збірка поезії «От би мені коника!»
 • Любові Відути У ЦАРСТВІ ЛЕВА/ IN THE LION`S KINGDOM (твір для інтеграції з англійською мовою)
 • «Неслухняники» Сергія Пантюка
 • Поезія Віктора Терена
 • Мар’яни Савки «Казка про старого Лева» (віршована казка)
 • Поезія Наталки Поклад
 • Григорія Фальковича «Хвацькі вірші» (весела поезія)
 • Тетяни Стус «Як не заблукати в Павутині» (про комп’ютер)
 • Катерини Міхаліциної "Хто росте у парку" (інтеграція з природою)

Літературне читання, 3 клас

 • Василь Голобородько  «Віршів повна рукавичка»
 • Іван Андрусяк  «Вісім днів із життя Бурундука»
 • Михайло Григорів поезія із збірки “Зелена квітка тиші” (незвична філософська поезія)
 • Валентина Вздульська  «Горобине різдво»
 • Василь Симоненко  «Подорож у країну навпаки»
 • Дмитро Кузьменко «Зубасті задачки»
 • Галина Вдовиченко, казкова повість «Мишкові Миші»
 • Зірка  Мензатюк  «Каша»
 • Катерина Бабкіна  оповідання із «Шапочка і кит» ( присвячена дітям, які борються з онкологічними хворобами)
 • Лариса Денисенко «Ліза та цюця П.»
 • Леонід Шиян "Пригоди Босмінки" (прочитати цю книжку можна на сайті "Чтиво" послухати неповну аудіоверсію (2 розділи з п'яти) - на сайті Національної бібліотеки
 • Оксана Караванська "Стильна книжка для панянки"
 • Іан Вайброу «Пригоди Малого Вовчика. Капосна книжка Малого Вовчика»
 • Карл Коллоді «Пригоди Піноккіо. Історія дерев'яного хлопчика»
 • Джерем  Стронг «Гармидеру школі»
 • Нузет Умеров  «Ведмідь-гора» (кримськотатарський письменник)

Літературне читання, 4 клас

 • Дмитро Білоус поезія із збірки «Диво калинове»
 • Любов Забашта поезія із збірки «Коли я виросту» (у ІІ семестр, весною)
 • Анатолій Костецький уривок повісті «Мінімакс — кишеньковий дракон» або поезію із збірки віршів для дітей «Джміль про сонечко гуде»
 • Олеся Мамчич -- співавтор видання «Скринька зі шпаргалками» (2012 р.) — збірки мнемонічних віршів для дітей на тему неправильних англійських дієслів (гарна тема для інтегрування) або «А на нас упав ананас» — сьома, щаслива, книжка із серії «Сучасна дитяча поезія»
 • Володимир Лучук поезія із збірки «Подарунки для мами» (у планування розмістити на травень до Дня Матері)
 • Оксана Сенатович «Малий віз» (уривок)
 • Михайло Чабанівський оповідання «Вірний»
 • Оксана Іваненко казка «Чорноморденький», «Бурулька» або інші із збірки «Лісові казки»
 • Саша Кочубей «Сім нескладух Говорухи»
 • Галина Ткачук книжки – білінгви «Гойдалка під кленом»(для інтегрування з англійською мовою, двомовна книга)
 • Мар’яна та Тарас Прохаськів "Хто зробить сніг" і "Куди зникло море"
 • Ірен Роздобудько «Пригоди на острові Клаварен»(уривок)
 • Іван Андрусяк «Стефа і її Чакалка», «Хто боїться зайчиків», «Кабан дикий — хвіст великий», «М'яке і пухнасте»
 • Юля Смаль «Перед Святвечором», «Різдвяна пригода», «Новорічна казка»
 • Роальд Дал «Чарлі і шоколадна фабрика»(уривок)
 • Пауль Маар «Що не день то субота»
 • Марія Парр «Вафельне серце»
 • Математика,
 • 1-4 класи
 • В оновленій програмі реалізується принцип «ножиць»:
 • при потребі, учитель той чи інший зміст може подати глибше,
 • а перевіряти - лише обов’язковий мінімум і то не на рівні знання правил, формулювань,
 • а здебільшого на рівні їх застосування при виконанні практично – зорієнтованих вправ, завдань тощо.

Математика, 1-4 класи

 • Вилучено вимоги:
 • «розуміє спосіб складання таблиць додавання та віднімання чисел з переходом через десяток в межах 20» (2 клас);
 • «виконує додавання і віднімання чисел з переходом через десяток в межах 20 способом округлення з опорою на зразок» (2 клас);
 • «має уявлення» про довжину, масу (1 клас), про кут;
 • «розуміє, що через одну точку можна провести безліч прямих; класифікує кути та многокутники за певними ознаками; будує коло (круг) заданого радіуса за допомогою циркуля, позначає на рисунку елементи кола та круга: центр, радіус, діаметр» (3 клас).

Математика, 3-4 класи

 • Вилучено вимоги:
 • «знає означення периметра многокутника; розв’язує задачі на обчислення довжини сторони прямокутника за відомими периметром і довжиною однієї сторони прямокутника»;
 • «планує послідовність виконання дій під час письмового множення і ділення; розуміє спосіб множення на трицифрове число»;
 • «розуміє, що рух тіл описується за допомогою трійки взаємопов’язаних величин: шлях, швидкість і час»;
 • «визначає площу плоскої фігури за допомогою палетки».
 • Мінімізовані вимоги:
 • при ознайомленні із додаванням і відніманням без переходу через розряд в концентрі «Сотня» (1 кл.), зазначено лише: «розуміє сутність порозрядного додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток», а у змісті цієї теми вилучено деталізацію випадків обчислення.
 • Мінімізовані вимоги у змістових лініях:
 • Математичні вирази. Рівності. Нерівності (1-2 кл.);
 • Просторові відношення. Геометричні фігури (2 кл.);
 • Сюжетні задачі (4 клас).
 • У окремих випадках обчислень знято вимоги:
 • «коментує свої дії під час виконання обчислень»;
 • «визначає площу плоскої фігури за допомогою палетки».
 • Математика
 • Математика
 • Знято вимоги:
 • у програмі 1 класу – щодо знання напам’ять таблиць додавання та віднімання в межах 10 та в межах 20;
 • у програмі 2 класу – щодо знання напам’ять таблиць множення та ділення (Таблиці множення чисел 6-9 та ділення на 6 – 9 (ознайомлення);
 • Щодо порівняння чисел, виконання арифметичних дій, розв’язування простих рівнянь знято вимогу застосування учнем способів міркування, запропонованих учителем (учень зможе виконувати відповідні завдання зручним для себе способом).
 • Опис змісту та державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів мають нове формулювання з передбаченням, що дитина зможе практично виконати дії на стаціонарному, портативному, будь-якому мобільному пристрої.
 • Інформатика

Інформатика

 • Вилучено теми:
 • Повторення і систематизація навчального матеріалу за минулий рік, узагальнення та систематизація навчального матеріалу за поточний рік;
 • 2 клас: Основні складові комп’ютера. Історія обчислювальних пристроїв. Комп’ютерна підтримка вивчення навчальних предметів;
 • 3 клас: Файли та папки. Вікна та операції над вікнами;
 • 4 клас: Файл. Папка. Операції над папками і файлами. Презентації.
 • Натомість, необхідний для вивчення зміст з видалених тем було додано в інші теми

Інформатика, 2 клас

 • Розділи оновленої програми:
 • Інформація.
 • Комп’ютери та інші пристрої.
 • Інтернет (додано).
 • Графіка.
 • Команди та виконавці (повернуто).

Інформатика, 3 клас

 • Розділи оновленої програми:
 • Інтернет.
 • Людина та інформація.
 • Графіка (додано).
 • Алгоритми і виконавці.
 • Текст (додано).
 • Презентації.

Інформатика, 4 клас

 • Розділи оновленої програми:
 • Графіка.
 • Текст.
 • Співпраця в Інтернеті.
 • Алгоритми з розгалуженням і повторенням.
 • Інформація (додано).

Природознавство

 • Надано роз’яснення щодо організації проектної діяльності у пояснювальній записці („Особливості організації вивчення програмового матеріалу”).
 • Зменшено кількість проектів - по 4 у кожному класі, з них один – дослідницький.
 • Назви проектів, практичних робіт та уроків-екскурсій учитель визначає самостійно або обирає із запропонованих у програмі варіантів.
 • За рахунок розвантаження програми кількість годин на екскурсії може бути збільшена.
 • Додано до програми розширену тематику екскурсій.

Природознавство, 1 клас

 • Практичні роботи за розділами:
 • НАВКОЛИШНІЙ СВІТ
 • Дослідження дрібних деталей предметів за допомогою лупи.
 • НЕЖИВА ПРИРОДА
 • Ознайомлення з властивостями повітря.
 • Ознайомлення з властивостями води.
 • Ознайомлення з властивістю піску та глини пропускати воду.
 • Вилучено розділ “РІДНИЙ КРАЙ”

Природознавство, 1 клас

 • Практичні роботи за розділами:
 • ЖИВА ПРИРОДА
 • Вивчення будови рослин (корінь, стебло, листок, квітка, плід,) за наочністю.
 • Догляд за рослинами у класі (полив, розпушення ґрунту, очищення листків від пилу).
 • Упізнавання дерев, кущів і трав за наочністю.
 • МОЯ КРАЇНА – УКРАЇНА
 • Добування олії із насіння соняшника.

Природознавство, 1 клас

 • Рекомендовані екскурсії:
 • Ознайомлення з об’єктами неживої та живої природи.
 • Спостереження за змінами в живій та неживій природі.
 • Упізнавання дерев, кущів та трав у саду, парку, лісі, урочищі.
 • Упізнавання листяних та хвойних рослин.
 • Упізнавання квіткових рослин.
 • За вибором: ферма, парник, парк, сад, город, шкільна ділянка, краєзнавчий музей, природничий музей, зоопарк, зоомагазин, квітковий магазин, еколого-натуралістичний центр, ветеринарна клініка, притулок для тварин, інше.
 • За можливості: до джерела, річки, озера, ставка.

Природознавство, 1 клас

 • Рекомендовані навчальні проекти:
 • Хто живе в моїй оселі?
 • Як економно використовувати воду в повсякденному житті?
 • Як живуть мурахи?
 • Дніпро – найбільша річка України.
 • Добра справа для природи.

Природознавство, 2 клас

 • Практичні роботи за розділами:
 • СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ПОРАМИ РОКУ (було “Вплив Сонця на природу і погоду на Землі”)
 • ПРИРОДА ВОСЕНИ
 • Визначення показів термометра за малюнками.
 • Вимірювання температури повітря та води.
 • Розпізнавання їстівних та отруйних грибів за наочністю.
 • ПРИРОДА ВЗИМКУ
 • Сніг і лід – це вода. Порівняння властивостей льоду та снігу.
 • Дослідження сніжинок за допомогою лупи та за малюнками.

Природознавство, 2 клас

 • Практичні роботи за розділами:
 • ПРИРОДА ВЗИМКУ
 • Сніг і лід – це вода. Порівняння властивостей льоду та снігу.
 • Дослідження сніжинок за допомогою лупи та за малюнками.
 • ПРИРОДА НАВЕСНІ
 • Розпізнавання органів трав’янистих рослин.
 • ПРИРОДА ВЛІТКУ
 • Розпізнавання деяких отруйних рослин рідного краю за ілюстраціями.

Природознавство, 2 клас

 • Рекомендовані екскурсії:
 • Спостереження за явищами природи восени, навесні, взимку.
 • Здрастуй, літечко! (спостереження за ознаками літа, що наближається).
 • За вибором: ферма, парник, парк, сад, город, шкільна ділянка, краєзнавчий музей, природничий музей, зоопарк, зоомагазин, квітковий магазин, еколого-натуралістичний центр, ветеринарна клініка, притулок для тварин, інше.

Природознавство, 2 клас

 • Рекомендовані навчальні проекти:
 • Як тварини готуються до зими?
 • Червона книга України.
 • Пташина їдальня.
 • Як рослини готуються до зими?
 • Рослини та тварини – символи України (калина, верба, соняшник, пшениця, лелека, ін.).
 • Збережемо життя ялинці.
 • Пташка року України.
 • Добра справа для природи.

Природознавство, 3 клас

 • Практичні роботи за розділами:
 • ВОДА
 • Дослідження розчинності речовин, що використовуються у побуті.
 • Порівняння властивостей води та інших рідин.
 • ПОВІТРЯ
 • Дослідження властивостей газоподібних речовин на прикладі повітря.
 • КОРИСНІ КОПАЛИНИ. ҐРУНТИ (було “Гірські породи. Ґрунти”)
 • Ознайомлення з колекцією корисних копалин. Порівняння властивостей твердих тіл на прикладі корисних копалин.
 • Виявлення повітря та води у складі ґрунту.

Природознавство, 3 клас

 • Практичні роботи за розділами:
 • ЕНЕРГІЯ В НАШОМУ ЖИТТІ (було “Сонце джерело енергії на Землі”)
 • ЖИВІ ОРГАНІЗМИ ТА СЕРЕДОВИЩА ЇХНЬОГО ІСНУВАННЯ
 • Розпізнавання квіткових рослин за наочністю.
 • ЛЮДИНА ТА ЇЇ ОРГАНІЗМ
 • Аналіз запропонованого раціону харчування (або складання раціону здорового харчування).

Природознавство, 3 клас

 • Рекомендовані екскурсії:
 • Різноманітність тварин і рослин рідного краю (заповідник, заказник, ботанічний сад, національний парк, пам’ятка природи, ферма, зоопарк, інше).
 • Твоє здоров’я (шкільний медичний кабінет, фельдшерсько-акушерський пункт, лікарня, поліклініка, магазин екопродуктів, аптека, інше).
 • Корисні бактерії (дріжзавод, молокозавод, хлібзавод, інше)
 • Культурні рослини (город, квітник, сад, теплиця, оранжерея, інше).
 • Тепло у твоєму домі (шкільна котельня, магазин електроприладів, електростанція, теплиця, інше).

Природознавство, 3 клас

 • Рекомендовані навчальні проекти:
 • Звідки береться пил?
 • „Шукачі скарбів” (корисні копалини рідного краю).
 • Чому не можна випалювати стерню?
 • „Теплиця на моєму підвіконні” (виготовлення моделі теплиці та вирощування рослин з насіння).
 • Як зберегти тепло і світло в нашому домі?
 • Який дар природи для людства найцінніший (повітря, вода, тварини, рослини, ґрунт, корисні копалини)?
 • Добра справа для природи.
 • Різноманітність речовин і матеріалів та використання їх людиною.

Природознавство, 4 клас

 • Практичні роботи за розділами:
 • ВСЕСВІТ І СОНЯЧНА СИСТЕМА
 • ПЛАН І КАРТА
 • Читання плану місцевості.
 • Читання карти. Порівняння плану та карти.
 • ПРИРОДА МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ
 • Читання карти світу.
 • Позначення на контурній карті назв материків і океанів.
 • ПРИРОДА УКРАЇНИ
 • Позначення на контурній карті столиці та міст України; основних форм земної поверхні; водойм України.
 • Або (за вибором учителя): Подорож Україною з використанням електронних ресурсів.
 • Вилучено розділ “ТІЛА І РЕЧОВИНИ”

Природознавство, 4 клас

 • Рекомендовані екскурсії:
 • Визначення сторін горизонту за Сонцем, компасом або місцевими ознаками.
 • Ознайомлення з формами рельєфу, водоймами, рослинним та тваринним світом, ґрунтами рідного краю.

Природознавство, 4 клас

 • Рекомендовані навчальні проекти:
 • „Таємниця Червоної планети” (про Марс).
 • „Крижані велетні” (про Юпітер, Сатурн, Нептун, Уран).
 • „Сестра Землі” (про Венеру).
 • „За що Плутон вигнали з родини великих планет?” (про позбавлення Плутона статусу великої планети).
 • Розмаїта Африка.
 • Подорож Антарктидою.
 • Цікавий світ Австралії.
 • Такі різні Америки.
 • Ми живемо в Євразії.
 • Земля – планета „Вода” (природа океанів).
 • Добра справа для природи.
 • Я у світі
 • Знято тему “Розвиток людини протягом життя, зовнішність людини”
 • Доповнено, конкретизовано такі теми:
 • «Людське Я» (3 клас);
 • «Символи держави: Герб, Прапор, Гімн , їх значення» (3 клас);
 • Дискусія на одну із тем (на вибір): «Де закінчується щедрість і розпочинається марнотратство?», «Чим відрізняється стійкість від упертості?» (4 клас);
 • Національні та державні символи України. Робота з документами. Обговорення с.10, с. 20, с.67. Конституції України (4 клас).
 • Я у світі, 3-4 класи
 • Змінено назви розділів:
 • Я – українець (було “Людина”).
 • Я та інші (було “Людина серед людей”).
 • Я – Людина (було “Людина в суспільстві”).
 • Я – європеєць (було “Людина і світ”).
 • Я у світі, 3-4 класи
 • Включено в програму:
 • практичні роботи, рольові ігри, дискусію, навчальні проекти.
 • практичні види діяльності, які можуть активізувати формування соціальної та громадянської компетентностей:
  • Дослідження діяльності дитячих екологічних організацій, станцій чи груп в твоєму селі, місті чи регіоні.
  • Екологічний рейд «Рідній природі - на допомогу».
  • Благодійна акція “Допомагаємо творити добро”.
  • Волонтерство як добровільна суспільно корисна діяльність.

Музичне мистецтво, 1-4 класи

 • Змінено
 • Основний матеріал для сприймання та виконання на
 • Орієнтовний матеріал для сприймання та виконання
 • Вилучено
 • перелік варіативного матеріалу для сприймання та виконання;
 • окремі підтеми та музичні твори для сприймання та виконання;
 • терміни “симфонічний оркестр”, “симфонія” (2 клас).
 • Вилучено
 • Термін «бесіда» у вступних уроках до тем.
 • «Види та типи ліній» як тему уроку, але самі види та типи ліній вживаються як терміни обр. мистецтва в загальному вжитку і вчителем і учнями.
 • Cловосполучення «природні матеріали» в техніці аплікації.
 • Термін «співрозмірність» у вивченні цілого та частин.
 • В темі 3 вираз «усвідомлення про вибір формату аркуша» змінено на «Поняття про вибір положення аркуша».
 • У вимогах до рівня підготовки учнів «передавати у зображенні елементарні співвідношення частин форми».
 • У темах, що вивчають будову тіла тварин та людини порівняння частин за розміром.
 • У темі 5 «орігамі» як вид роботи.
 • Образотворче мистецтво, 1 клас
 • Вилучено термін «бесіда» у вступних уроках до тем.
 • З поняттями «хроматичні та ахроматичні кольори» тільки знайомимо.
 • У темі уроку «рельєф» з опуклістю за заглибленістю тільки знайомимо.
 • У темі 3 розповідаємо лише про роль композиції в картині, але не заучуємо основні прийоми.
 • Не вживаються поняття про пропорції та масштаб у зображенні людини та тварин.
 • Визначаємо спосіб передачі глибини простору методом загороджування об’єктів і частково кольором.
 • У темі 4 забрано поняття стилізація, натомість – спрощення як створення декоративного образу.
 • Образотворче мистецтво, 2 клас
 • Бесіди на уроках замінено на екскурсію чи відеомандрівку у майстерню художника (митця).
 • Поняття «ритм» у композиції замінено на словосполучення «динамічна композиція».
 • У темах уроків, що вивчають будову тіл людини та тварин: звернути увагу на форму частин тіла (але не акцентувати на пропорціях).
 • У темі 2 забрано актуалізацію знань про трансформацію паперу, натомість додано урок про гончарство в Україні.
 • У темі 3 зосередити увагу на створенні пейзажних композицій, а не на вивченні видів пейзажів.
 • Образотворче мистецтво, 3 клас
 • Зосередити увагу на способах створення художнього образу, а не на теорії про нього.
 • У темі 1 із державних вимог вилучено «називає 1-2 прізвища….».
 • У темі 2 наголошено на вивченні особливостей різних декоративних розписів України.
 • Забрано тему уроку «інтер’єр».
 • З теми 3 забрано «Фантастичні та реалістичні образи в мистецтві. Ознайомлення з графічною технікою штампування. Виготовлення кліше. Уведення поняття “естамп”».
 • Вилучено тему про будову людського обличчя.
 • У темі 4 вилучено «Узагальнення знань про мову образотворчого мистецтва, його види і жанри», натомість зосередити увагу на художніх традиціях рідного краю.
 • Образотворче мистецтво, 4 клас
 • Трудове навчання
 • Вилучено орієнтовну сітку розподілу навчальних годин за темами, проте для кожного класу відводиться:
 • Екскурсії (1 год)
 • Резерв (4 год)
 • Вилучено до кожного класу
 • перелік тем для бесід.
 • Змінено назви тем:
 • Робота з пластиліном на Робота з пластичними матеріалами (3-4 класи);
 • Художнє оздоблення та дизайн на Дизайн, оформлення та оздоблення виробів (4 клас).
 • Трудове навчання
 • Вилучено такі теми:
 • Види і властивості паперу (1 клас);
 • Витинанка (2 клас);
 • Робота з волокнами та нитками (3 клас);
 • Виготовлення об’ємних фігур із дроту (3 клас);
 • Бісероплетіння (3 клас);
 • Оригамі (4 клас);
 • Бісероплетіння (4 клас);
 • Об’ємні фігури із дроту (4 клас);
 • Декоративне панно (4 клас).
 • Додано тему “Комбінування природних, штучних та пластичних матеріалів” (4 клас).

Основи здоров’я, 1 клас

 • Вилучено дві практичні роботи:
 • «Фізкультхвилинки для зменшення втоми і підвищення працездатності (розслаблення очей і м’язів рук, тулуба)».
 • «Знайомство зі школою».
 • Додано наступні дві практичні роботи:
 • «Екскурсія шкільним подвір'ям».
 • Створення малюнку: «З дому до школи».

Основи здоров’я, 1 клас

 • Зроблена заміна практичної роботи
 • «Перегляд та обговорення поведінки персонажів мультфільмів, їхнє ставлення до свого здоров'я та до здоров'я інших»
 • на
 • «Обговорення поведінки казкових і літературних персонажів, їхнє ставлення до свого здоров'я та до здоров'я інших».

Вилучено тему «Вплив алкоголю на здоров’я» з відповідними держаними вимогами.

 • Вилучено тему «Вплив алкоголю на здоров’я» з відповідними держаними вимогами.
 • Словосполучення «план евакуації» замінено на «шляхи виходу дитини зі школи».
 • Додано до розділу «Психічна і духовна складові здоров’я»:
 • тему «Життєрадісність і здоров’я»;
 • практичну роботу «Написання листа-подяки» (на вибір учня).
 • Основи здоров’я, 2 клас

Додано до змісту навчального матеріалу до державних вимогах:

 • Додано до змісту навчального матеріалу до державних вимогах:
 • учні пояснюють значення життєрадісності для збереження здоров’я;
 • взаємозв’язок прав і обов’язків людини;
 • чому необхідно виконувати свої обов’язки в сім'ї;
 • чому батьки є найкращими порадниками і захисниками дітей.
 • Основи здоров’я, 2 клас

Вилучено

 • Вилучено
 • практичну роботу «Вимірювання пульсу».
 • Тему «Профілактика вживання тютюну і алкоголю» переміщено до розділу «Соціальна складова здоров’я» для 4-го класу.
 • Додано до розділу «Психічна і духовна складові здоров’я»
 • тему «Доброзичливість і здоров’я людини».
 • Основи здоров’я, 3 клас

Змінено формулювання наступних тем:

 • Змінено формулювання наступних тем:
 • «Можливі небезпеки при катанні на роликах, скейтбордах, велосипеді» на «Правила безпеки при катанні на роликах, скейтбордах, велосипеді»;
 • «Небезпечні місця в своєму мікрорайоні; загальні правила безпечної поведінки дітей надворі» на «Загальні правила безпечної поведінки дітей надворі, в своєму мікрорайоні»;
 • практична робота «Обговорення літературних джерел про толерантність» на «Створення подарунку дитині, яка має проблеми зі здоров'ям».
 • Основи здоров’я, 3 клас

Вилучено

 • Вилучено
 • практичні роботи «Як діяти в небезпечній ситуації» (розділ «Здоров’я людини») та «Моделювання ситуацій відмови від небезпечних пропозиції» (розділ «Соціальна складова здоров’я»).
 • З розділу «Фізична складова здоров’я» тему «Організація самонавчання і взаємонавчання».
 • З розділу «Соціальна складова здоров’я» вимогу проведення досліду про шкоду куріння.
 • Додано до цього розділу вимоги: учні пояснюють вплив самооцінки на поведінку людини, значення позитивного ставлення до життя.
 • Основи здоров’я, 4 клас

Замінено назву теми «Небезпека куріння, вживання алкогольних, наркотичних і токсичних речовин» на «Профілактика вживання тютюну і алкоголю».

 • Замінено назву теми «Небезпека куріння, вживання алкогольних, наркотичних і токсичних речовин» на «Профілактика вживання тютюну і алкоголю».
 • Замінено у вимогах «учні аналізують небезпеку перебування дитини у місцях великого скупчення людей» на «учні аналізують поведінку дитини у місцях великого скупчення людей».
 • Замінено у розділі «Психічна і духовна складові здоров’я» назву практичної роботи «Виконання проекту «Моя мета» на «Відомі параолімпійці».
 • Основи здоров’я, 4 клас

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

 • Змінено назви способів рухової діяльності:
 • Основи знань з фізичної культури (було Теоретико-методичні знання).
 • Вправи для формування культури рухів з елементами гімнастики (було Школа культури рухів із елементами гімнастики).
 • Вправи для оволодіння навичками пересувань (було Школа пересувань).
 • Вправи для опанування навичками володіння м’ячем (було Школа м’яча).

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

 • Змінено назви способів рухової діяльності:
 • Стрибкові вправи (було Школа стрибків).
 • Ігри для активного відпочинку (було Школа активного відпочинку).
 • Вправи для розвитку фізичних якостей (було Школа сприяння розвитку фізичних здібностей).
 • Вправи для формування постави і профілактики плоскостопості (було Школа постави).

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

 • Додано:
 • - ігри у бадмінтон, фрісбі;
 • - вправи з фітболом та степ – кроки.
 • Вилучено деякі ігри на зразок: " Клас, струнко!", "На свої місця".
 • Виокремлено у варіативний модуль
 • - лижну підготовку і ковзани (ігри та вправи в інших розділах, що пов'язані з цим видами рухової діяльності).
 • - плавання.
 • Осучаснено танцювальні кроки.
 • Знято нормативні показники.
 • Додатки вчитель використовує за своїм бажанням


Скачати 83.99 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка