Зміст уроку Дата Примітка Тема 1(2год) вступ 1 Зародження І розвиток фізики як наукиСкачати 36.06 Kb.
Дата конвертації11.03.2019
Розмір36.06 Kb.
ТипУрок

10 Б клас


(підручник Т.М. Засєкіна М.В. Головко Київ «Педагогічна думка », 2010)

(3 год на тиждень)

№зз/п

Зміст уроку

Дата

Примітка

Тема 1(2год) ВСТУП

1

Зародження і розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті людини і суспільному розвитку. Методи наукового пізнання.2

Скалярні та векторні величини. Наближені обчислення. Графіки функцій та правила їхньої побудови.Тема 2.(19 год) КІНЕМАТИКА

3

Механічний рух та його види. Основна задача механіки та способи її розв’язання в кінематиці. Фізичне тіло і матеріальна точка.4

Система відліку. Відносність механічного руху. Траєк­торія руху.5

Рівномірний прямолінійний рух. Шлях і переміщення. Швидкість руху.6

Рівняння рівномірного прямолінійного руху.7

Закон додавання швидкостей. Графіки руху.8

Розв’язування задач.9

Нерівномірний рух. Середня та миттєва швидкість.10

Розв’язування задач.11

Рівноприскорений рух. Прискорення. Рівняння рівноприскореного руху.12

Швид­кість тіла і пройдений шлях під час рівноприскореного прямолінійного руху. Графіки руху.13

Контрольна робота №114

Вільне падіння тіл. Прискорення вільного падіння.15

Рівняння руху під час вільного падіння тіл.16

Лабораторна робота №1. Визначення прискорення тіла при рівно­прискореному русі.17

Рівномірний рух тіла по колу. Період і частота обертання. Кутова швидкість.18

Зв'язок лінійних і кутових величин, що характеризують рух точки по колу. Доцентрове прискорення. Лабораторна робота №3 «Дослідження руху тіла по колу »19

Розв’язування задач.20

Узагальнюючий урок21

Контрольна робота №2Тема 3 (24 год) ДИНАМІКА

22

Механічна взаємодія тіл. Сила. Види сил у механіці. Вимірювання сил.23

Додавання сил. Лабораторна робота № 3. Вимірювання сил.24

Закони динаміки. Перший закон Ньютона. Інерція та інертність.25

Другий закон Ньютона.26

Третій закон Ньютона. Межі застосування законів Ньютона.27

Розв’язування задач.28

Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння.29

Розв’язування задач.30

Сила тяжіння. Вага і невагомість.31

Рух тіла під дією кількох сил.32

Штуч­ні супутники Землі. Розвиток космонавтики. Перша космічна швидкість.33

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи.34

Контрольна робота №335

Деформація тіл. Сила пружності.36

Лабораторна робота №4 «Вимірювання жорсткості пружного тіла»37

Механічна напруга. Закон Гука. Модуль Юнга.38

Розв’язування задач.39

Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання.40

Лабораторна робота №5 «Вимірювання коефіцієнта тертя ковзання»41

Рівновага тіл. Види рівноваги.Момент сили.42

Умова рівноваги тіла, що має вісь обертання.Центр тяжіння.43

Лабораторна робота№ 6 . Дослідження рівноваги тіла під дією кіль­кох сил.44

Узагальнюючий урок45

Контрольна робота №4Тема 4. (10 год) Закони збереження в механіці

46

Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу.47

Розв’язування задач.48

Реактивний рух.49

Механічна робота та потужність.50

Механічна енергія. Кінетична і потенціальна енергія.51

Повна механічна енергія.52

Закон збереження енергії.53

Абсолютно пружний удар

Лабораторна робота №7 «дослідження пружного удару двох тіл»54

Узагальнюючий урок.55

Контрольна робота №5Тема 5 (9 год ) МЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ ТА ХВИЛІ

56

Коливальний рух. Вільні коливання. Гармонічні коливання.57

Амплітуда, період і частота коливань. Рівняння гармонічних коливань.Фаза коливань.58

Математичний маятник. Період коливань математичного маятника.59

Пружинний маятник. Період коливань пружинного маятника. Перетворення енергії під час коливань математичного та пружинного маятників.60

Лабораторна робота №8 « Виготовлення маятника й визначення періоду його коливань».61

Вимушені коливання. Резонанс. Енергія коливального руху. Автоколивання.62

Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Поперечні та поздовжні хвилі. Довжина хвилі.Швидкість поширення хвиль.63

Узагальнюючий урок.64

Контрольна робота №6Тема 4 (4 год) РЕЛЯТИВІСТСЬКА МЕХАНІКА

65

Основні положення спеціальної теорії від­носності. Швидкість світла у вакуумі як гранично допустима швидкість передавання взаємодії.66

Швидкість світла у вакуумі як гранично допустима швидкість передавання взаємодії.67

Одночасність подій.Залежність маси тіла від швидкості. Маса спокою. Закон взаємозв’язку маси та енергії. .68

Самостійна роботаТема 5 ( 27 год)МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

Тема 5.1( 18 год ) ВЛАСТИВОСТІ ГАЗІВ, РІДИН, ТВЕР­ДИХ ТІЛ

69

Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини та її дослідні обґрун­тування.70

Маса та розміри атомів і молекул. Кіль­кість речовини.71

Дослід Штерна.Розв’язування задач.72

Властивості газів. Ідеальний газ73

Газові за­кони для ізопроцесів. Тиск газу. Рівняння стану ідеального газу.74

Рівняння Мендєлєєва-Клапейрона75

Ізопроцеси . Лабораторна робота№9. Дослідження одного з ізопроцесів.76

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи.77

Контрольна робота №778

Пароутворення і конденсація. Насичена і не­насичена пара.79

Вологість повітря. Методи ви­мірювання вологості повітря.80

Лабораторна робота№ 10. Вимірювання відносної вологості повітря.81

Властивості рідин. Поверхневий натяг рi­дини. Змочування. Капілярні явища.82

Розв’язування задач.83

Будова і властивості твердих тіл. Кристалічні й аморфні тіла.84

Рідкі кристали та їх властивості. Полімери: їх властивості та застосування.85

Узагальнюючий урок86

Контрольна робота №8ТЕМА 5.2 ( 9 год) ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ

87

Внутрішня енергія тіл. Два способи зміни внутрішньої енергії тіла.88

Перший закон термодинаміки.89

Робота термодинамічного процесу.90

Теплові машини.91

Холодильна машина.92

Розв’язування задач.93

Практикум по розв’язуванню задач.94

Узагальнюючий урок.95

Контрольна робота №9Тема 6 (7 год)ФІЗИЧНИЙ ПРАКТИКУМ

96

1. Дослідження руху тіла під дією сили тяжіння.97

2. Дослідження механічного руху з урахуванням закону збереження енергії.98

3. Вивчення одного з ізопроцесів.99

4. Визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідини.100

5. Визначення модуля пружності речовини101


102

ЗалікТема 7 (3 год)УЗАГАЛЬНЮЮЧІ ЗАНЯТТЯ

103

Сучасні погляди на простір і час. Взаємозв’язок класичної та релятивістської механіки.104

Зв'язок механіки з іншими фізичними теоріями, науками, технікою. Роль механіки в соціально-економічному розвитку суспільства. Внесок українських учених у розвиток механіки.105

Розвиток теплоенергетики. Екологічні проблеми, пов’язані з використанням теплових машин і двігунівКаталог: resources
resources -> 2: нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та інтернету в бібліотеці
resources -> Теми рефератів (доповідей) з основ екології
resources -> Міжнародне ціноутворення
resources -> Робоча програма навчальної дисципліни історія міжнародних відносин для студентів IV курсу історичного факультету
resources -> Робоча програма навчальної дисципліни «Історія Західної Європи І Північної Америки Нового часу. Перший період»
resources -> Рефератів з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням»
resources -> Програма навчальної дисципліни Еволюційна психологія напрям 030102 психологія
resources -> Програма курсу «інтелектуальна свобода та доступність інформації в демократичному суспільстві. Етика бібліотечного працівника»
resources -> Основи здоров'Я 2 клас Посібник для вчителя

Скачати 36.06 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка