Зміст Вступ Компетентнісний підхід як чинник формування особистостіСторінка7/18
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.43 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18

Список використаних джерел

 1. Афанасьєва В.Х. Картки для перевірки навичок читання – 80 окремих арк. с. / В.Х. Афанасьєва. – Х., 2004.

 2. Богатир В. Формування навички швидкого читання // Початкова освіта. - 2005.-№8.-с.14-16.

 3. Геруля Г. Шляхи літературного розвитку молодших школярів / Г. Геруля // Початкова шк. - 2008. - №5. - C. 48 – 50.

 4. Ґудзик І.П. Читання вголос та читання мовчки // Початкова школа. - 1991.-№4.-С.22-26.

 5. Ґудзик І.П. Чи треба вчити молодших школярів читати невідомий текст? // Початкова школа. - 1991. - №3. - с.4-6.

 6. Державний стандарт початкової освіти. Початкова школа. - 2011, - №7.

 7. Дуда В. Вправи, які розвивають гнучкість і швидкість читання вголос та мовчки, вміння вгадувати подальший текст // Відкритий урок. - 2002. - № 10. -с.74-76.

 8. Жиганова О. Навчання правильного, свідомого, виразного читання // Початкова освіта. - 2004. - № 4. - с.7-9.

 9. Заїка О. Формування навички свідомого читання у молодших школярів як передумова успішного навчання в основній школі / О. Заїка // Українська л-ра в загальноосвіт. шк. – 2007. - №6. - C. 11 - 14.

 10. Іванова Л. Система вправ з удосконалення техніки читання // Початкова освіта. - 2005. - № 18. – с.1-4.

 11. Іванова Л. І. Удосконалення темпу читання молодших школярів як психолого-педагогічна проблема / Л.І. Іванова // Психолого-педагогічні основи гуманізації навч.-вихов. процесу в шк. та ВНЗ. – Рівне : РЕГІ. - 2003. - Вип.4. ч.1. - C. 205 - 209.

 12. Коваль Г. Зміст та дидактична структура уроку читання в початкових класах. Навчально-методичний посібник / Г.Коваль. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2003. – 184 с.

 13. Кузьміна Н. Проблема підвищення рівня мотивації на уроках читання / Н. Кузьміна, Т. Коршун // Початкова шк. – 2007. - № 3. – С.26 – 27.

 14. Куріпта В.І. Нестандартні уроки читання. 1-2 клас / В.І. Куріпта. –Х. : Основа, 2007. - 203 с.

 15. Куріпта В.І. Нестандартні уроки читання. 3-4 клас / В.І. Куріпта. –Х. : Основа, 2007. - 160 с.

 16. Лелюх Ю. Перспективи комунікативно-мовленнєвого розвитку школярів на уроках читання / Ю. Лелюх // Нова пед. думка: Наук.-метод. журн. - Рівне, 2008. - № 3. - C. 55 – 58.

 17. Марховська І. Комплекс розвивальних вправ для уроків української мови і читання / І. Марховська // Початкова шк. – 2007. - № 10. – С. 15 – 18.

 18. Науменко В. Навчання вдумливого читання і розуміння художнього тексту / В. Науменко // Початкова шк. – 2008. - № 7. – С. 50 – 5.1

 19. Паламарчук Л. Формування та удосконалення навичок читання // Початкова освіта. - 2004. - № 2. - с.6-10.

 20. Пальченко Л.I. Система вправ для розвитку навичок швидкого читання/ Із досвіду використання методичних рекомендацій професора І.Т. Федоренка // Початкова школа. - 1991. - № 4. – с.19-22.

 21. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи: Підручник для студентів педагогічних факультетів. – К.: Ґенеза, 2002. – 368 с.

 22. Салтишева В., Колосюк Г. Навчання учнів початкових класів осмисленому читанню / Колосюк Г. Салтишева В. // Нова пед. думка: Наук.-метод. журн. - Рівне, 2004. - № 1. - C. 49 – 51.

 23. Сауляк Н.І. Робота зі словниковими словами: нестандартний дидактичний матеріал для уроків рідної мови, читання, природознавства / Н.І. Сауляк. – Х. : Основа, 2008 – 221 с.

 24. Суржук Т.Б. Диференційоване навчання на уроках читання / Т Б. Суржук // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Наук. зап. РДГУ. Вип. 26. – Рівне : РДГУ, 2003. – С. 54 - 58.

 25. Суржук Т.Б. Індивідуально-диференційований підхід у навчанні читати молодших школярів / Т.Б.Суржук // Нова пед. думка. – 2005. - № 1. – С. 68 - 73.

 26. Суржук Т.Б. Організація групової роботи в індивідуально-диференційованому навчанні на уроках читання / Т.Б. Суржук // Нова пед. думка. – 2003. - № 4. – С. 45 - 50.

 27. Суржук Т. Підвищення інтересу учнів до уроків читання / Т. Суржик // Поч. освіта. – 2005. – жовт. № 38 - С. 14 - 15.

 28. Суржук Т.Б. Реалізація індивідуального підходу на уроках читання в початкових класах через диференційоване навчання / Т.Б.Суржук // Психолого-педагогічні основи гуманізації навч.-вихов. процесу в шк. та ВНЗ: Рівне, 2003. - С. 139 - 142.

 29. Суржук Т. Формування техніки читання молодших школярів та її контроль / Т. Суржук // Нова пед. думка : Наук.-метод. журн. - Рівне, 2004. - № 2. - C. 61 - 66.

 30. Ткачук Г. Читання-розгляд як системний метод формування культури читацької діяльності учня / Г. Ткачук // Початкова шк. – 2009. - № 9. – С.7 – 10.

 31. Трищ Л.М. Методика розвитку техніки читання в початковій школі / Л.М. Трищ, О.В. Халчанська // Постметодика. - 1996. - N 1. - С. 34.

 32. Уроки читання в 3 класі (за новим підручником О.Я.Савченко) / упоряд. С.В. Мельничук. – Х. : Основа, 2007. – 240 с.

 33. Уроки читання в 4 класі (за новим підручником О. Я. Савченко) / упоряд. Р.О. Петраківська – Х. : Основа, 2006. – 320 с.

 34. Чепелєва Н.В. Технології читання. – К., 2004. – 95 с.

 35. Шарагова Н.Г. Цікаві завдання для розвитку техніки читання / Н.Г. Шарагова // Початкове навчання та виховання. - 2008. - № 14. - C. 15 – 18.

 36. Шелехова Г. Розвиток умінь сприймати тексти на уроках українського читання в учнів 4-х класів шкіл з російською мовою навчання / Г. Шелехова // Українська мова і л-ра в шк. – 2009. - № 1. – С.40 – 43.

 37. Яцента Л. Формування якостей читання як методична проблема / Л. Яцента // Початкова шк. – 2008. - № 9. – С. 3 – 6.

Інформаційні ресурси

    1. http://brozer.narod.ru/ - Розробки свят, уроків, реферати, корисні матеріали, документи та ін.. з розробок вчителів початкової школи;

    2. http://teacher.at.ua/publ/19-1-0-615 - Розробки уроків з різних предметів, додатковий та цікавий матеріал для проведення батьківських зборів, методична допомога учителям у роботі;

    3. yrok.at.ua;

    4. www.pochatkova-shkola.net - Дає можливість ознайомитися з новими навчальними посібниками для початкової школи;

    5. http://aura.at.ua - Інформація для вчителя початкової школи;

    6. www.e-ranok.com.ua - Електронні книги видавництва «Ранок»

    7. www.teacherjournal.com.ua - Матеріали журналу он –лайн;

    8. ostriv.in.ua - Методичні рекомендації, розробки уроків та занять, сценарії свят і для вчителів початкової школи;

    9. http://festival.1september.ru/subjects/15/ - ВІДКРИТИ УРОК.Викладання в початковій школі та загально педагогічні технології.(7886 уроків, статей)

    10. http://center.fio.ru/som/subject.asp?id=10000193 –використання ІКТ;

    11. http://abetka.ukrlife.org/index_f.html - ЗАГАДКИ, ЛІЧИЛКИ, СКОРОМОВКИ, КАЗКИ, ЧИТАНКА, ІГРИ…;

    12. http://zooclub.ru/tales/ - Каки про тварин;

    13. http://ostriv.in.ua/index.php?option=com_menufolder&Itemid=1066&ft=0 - Розробки уроків, додатковий матеріал, роботи учнів, підручники;

    14. http://nsc.1september.ru/ - Матеріал до уроків, статті, ігри, позакласні заходи, курси підвищення кваліфікації, контрольні роботи, весела перерва, корекційно-розвиваюче навчання;

    15. http://nsc.1september.ru/index.php?year=2007&num=12 –Різноманітні

рубрики: я йду на урок (матеріали до уроків), позакласні заходи, матеріали для заступника директора, матеріали для методичних об`єднань

ДОДАТКИ

Додаток 3.1.1

Таблиця “ЧИТАЄМО САМІ”

В


а

е

и

і

у

о

ва

ве

ви

ві

ву

во

ав

ев

ив

ів

ув

ов


А

Е

И

І

У

О

Ї

Ю

Я
Б
Б

В
В

Г
Г

Д
Д


Додаток 3.1. 2

Таблиця Шульте

Таблиця Шульте становить квадрат 20 на 20 см, поділений на 25 частин, в кожному з яких вписано числа від 1 до 25.21

5

0

2

8

13

23

9

14

12

24

10

1

19

17

16

7

18

25

6

3

15

4

11

22

Таблиця Лезера

Таблиця Лезера – це прямокутник 20 на 40 см, поділений на 50 частин, куди теж вписані числа від 1 до 50.1

11

30

19

36

26

42

17

23

10

28

24

41

35

5

4

37

20

45

21

12

33

6

43

38

44

14

7

40

46

29

25

47

3

13

31

22

2

15

27

9

32

18

39

48

8

49

34

50

16

Суть вправи полягає в тому, щоб показати олівцем або якось інакше позначити про себе розташовані в таблиці числа з наростанням натурального ряду, не переміщуючи погляду за межі центральної клітинки. Час опанування таблиць відповідно 24сек.(перша) і 50сек. (друга). Замість цифр можна вписувати букви, склади, виконувати різні завдання.


Назви букви в алфавітному порядку

Д

-

Н

Ч

Т

Ї

Ж

Ш

О

И

К

Б

Р

Х

З

Е

Щ

А

Г

Є

-

Я

Ф

Й

П

І

Ю

М

В

Л

Ц

У

С

-

ЬПрочитай загадку

1

бі


3

ріл


22

є


2

ла


6

не


15

сі


17

хто


18

зна


20

га


7

на


5

чор


11

вмі


9

ння


4

ля


12

є


14

по


13

той


21

да


8

сі


10

хто


19

від


16

є
Прочитай прислів’я

1

Ба


4

сні


3

то


7

га


5

гу


9

хлі


2

га


6

ба


8

то


10

баВправи для розширення кута зору

Гра «Читаночки – розширялочки
кру па

зай чик

бра ти

тра ва

кри ло

сло во

гри ва

кри ла

смо ла

чай ка

зем ля

про ти


Каталог: server -> elementary School -> Metoduchni poradu
Metoduchni poradu -> Зміст Вступ Компетентнісний підхід як чинник формування особистості
server -> Космос завжди приваблював людей своїми таємницями. Тож вирушимо у подорож
server -> Створення середовища для самореалізації та всебічного розвитку особистості через використання сучасних інформаційних технологій на уроках фізики
server -> Програма національного виховання учнівської молоді рівненщини
elementary School -> Урок свято «ода слову» Підготувала вчитель початкових класів, вчитель-методист Смик Ольга Василівна
elementary School -> Рівненський міський виконавчий комітет Управління освіти
Metoduchni poradu -> 1-4 кл.,2012р за підручником Т. Г. Гільберг,Т. В. Сак Природознавство 2 клас,2012р
elementary School -> Конспект уроку з предмету "Основи здоров’я" Тема уроку: Гра з вогнем одна з причин пожеж вчитель методист Шута Наталя Іванівна


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка