Змістовий модуль загальні питання теорії фізичного виховання навчальний елемент (НЕ) 1



Сторінка21/32
Дата конвертації18.11.2018
Розмір8.31 Mb.
#64776
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   32

1. Ранкова гімнастика та гімнастика

після денного сну

Ранкову гімна­стику в дитячих садках проводять щоденно перед сніданком, а в цілодобових групах – відразу після нічного сну.



Вправи комплексів ранкової гімнастики позитивно вплива­ють на всі фізіологічні процеси організму, сприяють форму­ва­н­ню правильної поста­ви та профілактиці плоскостопості. Музич­­ний супровід вправ ство­рює у дітей бадьорий, піднесений настрій.

У поєднанні з іншими організаційними формами фізичного виховання ранкова гімнастика зміцнює здоров'я та покращує фізич­ний розвиток дітей, виховує в них моральні та вольові риси харак­теру, прищеплює звичку до щоденних занять фізичними вправами.

Особливо корисно для здоров'я дітей поєднувати ранкову гімна­стику з повітряними ваннами та водними процедурами.

Щоденне виконання ранкової гімнастики мобілізує й органі­зовує дитину, при­водить її організм у відповідний робочий стан, сприяє прищепленню необ­хідних гігієнічних навичок, привчає до регулярних занять фізичною культурою.



Добираючи вправи для ранкової гімнастики, треба виходити з того, що вони повинні всебічно впливати на організм дитини. При цьому потрібно керува­тися такими вимогами:

а) вправи повинні бути простими та доступними для дітей, відповідати будові та функціям їхнього рухового апарату, не вимагати великої затрати нервової та м'язової енергії. Складні за координацією рухи діти виконують погано, ці вправи викликають у них негативну реакцію;

б) вправи мають бути різноманітними за видами рухів й охоплювати різні групи великих м'язів. Рухи для зміцнення дрібних м'язів окремо не виконують, оскільки фізіологічний ефект їх незначний, а пропонують з вправами, що охоплюють великі м'язові групи;

в) вихованцям молодших груп в основному пропонують вправи, в яких вони імітують рухи тварин, птахів, машин тощо. Імітаційні вправи зацікавлюють дошкільнят, викликають у них емоційне піднесення;

г) для урізноманітнення ранкової гімнастики корисно впроваджувати, починаючи з молодших груп, вправи з предметами, які сприяють правильному та цілеспрямованому виконанню рухів, а також підвищують інтерес до вправ.

При складанні комплексів загальнорозвиваючих вправ для ранкової гімнастики передбачається реалізація принципу всебічно­го впливу цих рухів на удосконалення функцій організму та покращення фізичного розвитку дітей. Даному принципу підпорядкований порядок виконання вправ.

Загальнорозвиваючі вправи варто проводити з різних вихідних положень (лежачи та сидячи на підлозі), а не лише стоячи.

Для проведення ранкової гімнастики потрібно створити відповідні умови. При­міщення, в якому вона проводиться, має бути чистим, світлим, добре провітреним. З настанням теплих весняних днів і до осені ранкову гімнас­тику проводять на майданчику, захищеному від вітру. Для цього на майданчик заздалегідь виносять все необхідне та розкладають ці предмети.

Ранкову гімнастику в усіх вікових групах починають із ши­кування дітей у колону по одному. Під час шикування вихова­тель оглядає одяг і взуття дітей, а в молодших групах – допомагає малюкам стати один за одним.

Спочатку виконується нетривала ходьба (30-50 с) у бадьоро­му темпі, яку доцільно супроводжувати музикою або ударами в бубон.

Для профілактики плоскостопості дітям пропонують ходьбу на носках, на внутріш­ньому та зовнішньому боці стопи тощо протягом 20-30 с, що чергується зі звичайною. Потім дітям пропонують біг у повільному або середньому темпі, після цього вони переходять на ходьбу.

Для організованого проведення ранкової гімнастики вихова­тель шикує дошкільнят молодших груп в широке коло. Середню та старшу групи перешиковують з утворенням ла­нок. У підготовчій до школи та старшій (починаючи з другої поло­вини навчального року) групах дітей перешиковують через центр по три-чотири.

Вихователь повинен чітко та виразно пояснити та показати гімнастичні вправи, які пропонують дітям, знати, скільки разів, у якому темпі їх треба повторювати. У стар­ших групах показ деяких вправ можна доручати дітям. Під час показу варто користуватися «дзеркальним» способом. Вихователь стоїть обличчям до дітей, напрямок його рухів виз­начає і напрямок рухів дітей. Залежно від форми вправи її демонструють в анфас або в профіль.

У молодших групах через недостатній розвиток рухової пам'яті ма­люків вихователь після показу вправи виконує її з дітьми від початку та до кінця. Починаючи із серед­ньої групи, після показу та пояснення він лише починає вправу з дітьми (два-три повторення), а потім – дошкільнята виконують її самостійно. Якщо вправи знайомі дітям, показувати їх не варто. Досить перед початком виконання нагадати назву руху та вихідне положення.

Особливу увагу під час виконання вправ потрібно звертати на дихання. Після кожної вправи роблять невелику паузу (10-15 сек.) для відпочинку й урегулювання дихання, під час якої вихова­тель пояснює наступну вправу.

Закінчується ранкова гімнастика бігом у середньому або по­вільному темпі, тривалість якого залежить від віку дітей. Біг змінюється повільною ходьбою.

Зі змішаними за віком групами дітей потрібно орієнтуватися на молодших за віком дітей. Їх обмежують в кількості повторень гімнастичних вправ. Під час виконання окремих вправ можна враховувати фізич­ну підготовленість дошкільнят різновікової групи.

Комплекси ранкової гімнастики розучують на заняттях з фізичної культури та змінюють через два тижні. Повторюючи вправи, можна вносити зміни, ускладнення або змінювати вихідні положення тулуба, рук і ніг.

Якщо дитина перенесла якусь хворобу, потрібно погоджувати з лікарем питання про те, чи можна їй займатися ранковою гімнастикою та які вправи їй не варто виконувати.



Орієнтовні комплекси вправ ранкової гімнастики для дітей

«Ялинка» (перша молодша група)

Ходьба за вихователем у колоні по одному зі зміною темпу (30 сек.), біг у середньому темпі (20 сек.), ходьба. Шикування у коло.



1. «Велика ялинка» піднімання рук вгору.

В.п. – стійка ноги на ширині ступні, руки опущені вниз. 1-2 – підняти руки через сторони вгору, показати, яка «висока ви­росла ялинка» (вдих); 3-4 – опустити руки через сторони вниз. Які «в ялинки довгі гілки!» (видих). Руки над головою, подивитися на них. Повторити 4-5 разів у повільному темпі.



2. «Ялинка гілками хитає» рухи прямими руками вгору й униз.

В.п. – стійка ноги на ширині ступні, руки в сторони на рівні плечей. 1-4 – рухи прямими руками вгору та вниз. Повторити 4-5 разів у середньому темпі.



3. «Маленька ялинка» присідання, з рухами прямих рук вперед.

В.п. – стійка ноги на ширині ступні, руки опущені вниз. 1-2 – присісти, руки вперед, показати, яка «маленька ялинка» (видих); 3-4 – підвестися у в.п. (вдих). Присідати на всій ступні. Повтори­ти 4 рази у повільному темпі.

4. «Дощик пішов і діти побігли додому»: біг (35 сек.) у повільно­му темпі. Ходьба (25 сек.) з поступовим уповільненням темпу.

Вправи з обручем (старша група)

Шикування дітей у колону по одному за зростом. Ходьба чітким кроком, як «спортсмени» (30 сек.). Ходьба (35 сек.) на зовнішньому та внутрішньому боках ступні (руки на поясі). Біг (35 сек.) у середньому темпі, ходьба. Перешикування в 3-4 коло­ни (через центр поворотом направо або наліво).



1. Піднімання обруча вгору.

В.п. – основна стійка, обруч вертикально біля стегон, обхват зовні. 1 – підняти обруч вгору над головою (вдих); 2 – опустити обруч за спину, згинаючи руки (видих); 3 – підняти обруч вгору (вдих); 4 – опустити обруч у в.п. (видих). Обруч над головою, подивитися на нього. Повторити 8 разів у повільному темпі.



2. Нахили тулуба вперед.

В.п. – стійка ноги нарізно, обруч стоїть вертикально біля стегон. 1 – нахилити тулуб вперед, покласти обруч на підлогу (видих); 2 – випрямитися (вдих); 3 – нахилити тулуб вперед-вниз, взяти обруч (видих); 4 – випрямитися у в.п. (вдих). Ноги в колінах не згинати. Повторити 8 разів у середньому темпі.



3. Повороти тулуба.

В.п. – сидячи на підлозі, ноги нарізно, обруч стоїть вертикально перед грудьми. 1 – повернути тулуб вправо, поставити обруч на підлогу праворуч (видих); 2 – повернутися у в.п. (вдих); 3-4 – те саме в ліву сторону. Повторити 8 разів у середньому темпі.



4. Піднімання ніг вгору.

В.п. – лежачи на спині, обруч – горизонтально на рівні грудей. 1-2 – підняти ноги вгору, торкнутися колінами обруча (вдих); 3-4 – опустити ноги на підлогу (видих). Піднімати прямі ноги. Повторити 8-10 разів, повільно.



5. Нахили тулуба в сторони.

В.п. – стійка ноги нарізно, обруч над плечима горизонтально до підлоги. 1 – підняти обруч вгору над головою (вдих); 2 – нахилити тулуб вліво (видих); 3 – випрямити тулуб, обруч над головою (вдих); 4 – повернутися у в.п. (видих); 2-8 – те саме вправо. Повторити 6-8 разів у повільному темпі.



6. Стрибки.

В.п. – основна стійка, руки на поясі, обруч на підлозі біля носків ніг. 1 – стрибок у середину обруча поштовхом обох ніг; 2 – стрибок назад з обруча. Стрибати м'яко на носках, дихати рівномірно. Повторити 10 разів.

Біг у повільному темпі (1 хв. 30 сек.). Ходьба (40 сек.) у повільному темпі з рухами рук: під крок правої ноги – руки в сторони, лівої – руки на пояс (8-10 разів). Звичайна ходьба.

Гімнастика після денного сну. Щоденно після денного сну в усіх дошкільних групах проводиться комплекс вправ гігієнічної гімнастики. До нього входять загальнорозвиваючі вправи, які виконувалися вранці; вправи з профілактики порушень постави та плоскостопості. Біг на початку гімнастики не пропонують, бо організм дітей після вставання з ліжка перебуває у стані гальмування, а значне фізичне наван­таження від бігу в цей період не бажане.

Температура повітря у приміщенні для дітей молодшої та середньої груп – у межах +16...+18° С, старших – +14...+16° С. Поєднання гігієнічної гімнастики із загартуванням знач­но підвищує її оздоровчий вплив на організм дитини.


2. Фізкультурні хвилинки

Тривале сидіння в одній позі та розумове напруження дошкіль­нят під час за­нять (за винятком занять з фізичної культури та музичних) приводять до ро­зу­мо­вої втоми, послаблення уваги, уповільнення току крові та кровопостачання мо­зку. Стомившись, деякі діти сутуляться, лягають грудьми на край стола, на­хи­ляють тулуб вліво або вправо. Це негативно впливає на по­ставу дошкільнят.

Наукові дослідження свідчать, що перші ознаки втоми виявляються у дітей середньої групи на 7-9 хв., старшої – на 10-12 хв., підготовчої – на 12-14 хв. заняття.

Ко­роткочасна зміна діяльності дітей у вигляді невеликих комплексів гімнастичних вправ дає можливість зменшити стомленість і відно­вити працездатність дошкільнят для успішного продовження навчальної роботи в другу половину заняття.

Фізкультурна хвилинка проводиться в середній групі щодня під час занять. До комплексів фізкультурних хвилинок входить 3-4 вправи, кожна з яких повторюється по 4-6 разів. Темп виконання вправ – середній або повільний. Їх загальна три­валість – одна-дві хвилини.

Добираючи вправи для фізкультурної хвилинки, потрібно керува­тися вимогами: вправи мають відповідати віковим особ­ливостям дошкільників, бути їм відомими й охоплювати в ос­новному великі м'язові групи; за характером вправи повинні бути на потягування та розслаблення м'язів. Рухи фізкультур­ної хвилинки за своїм характером повинні бути протилежними положенню тулуба, ніг, голови, рухів рук дітей під час занять. Ці вправи виконуються з різних вихідних положень.

Основна спрямованість комплексів фізкультурних хвилинок така:


 1. вправи типу потягування, які сприяють випрямленню хребта та
  підвищують тонус м'язів-розгиначів тулуба;

 1. вправи з нахилів і поворотів тулуба;

 1. вправи для м'язів ніг (відняття ніг, присідання, стрибки). Остання вправа повинна бути спрямована на зниження фізіологічного навантаження відносно попередніх вправ (повільне підніман­ня рук вгору й опускання вниз у поєднанні з глибоким вдихом і повним видихом).

Вправи потрібно погоджувати з характером занять.

На заняттях діти майже не рухаються. Тому доцільно ввести інтенсивні рухи з широкою амплітудою, а також енергійні рухи кистей, які підвищують тонус кори головного мозку в цілому. У комплекси фізкультурних хвилинок варто вводити вправи для ніг, особ­ли­во, коли діти виконують комплекс у положенні стоячи за столом або біля столу.

Комплекси вправ для фізкультурних хвилинок змінюються через два-три тижні, причому не весь комплекс, а тільки окремі вправи, вихідні положення, амплітуда рухів.

Під час проведення фізкультурної хвилинки вихователь сте­жить за тим, як діти виконують вправи, та робить потрібні заува­ження. Особлива увага приділяється диханню: важливо, щоб діти дихали глибоко, поєднуючи дихання з рухами. Якщо у вправах немає чітко обумовлених фаз вдиху та видиху, дихати треба рівномірно в довільному темпі.



Комплекс вправ для фізкультурних хвилинок

В.п. – стоячи біля столу.



 1. Виростемо великими! (діти піднімають руки вгору, показуючи, якими вони виростуть).

 2. Яблук нарвемо (імітують зривання яблук лівою та правою рукою).

 3. Ми їх складемо (присідають, імітують складання яблук).

 4. Які кошики великі! (розводять руки в сторони, показуючи розміри кошиків).

Повторити 4-6 разів.
3. Фізкультурні паузи

Фізкультурні паузи – це динамічної перерви між заняттями, на яких переважає розумове навантаження або ручна праця. Винятком є випадок, коли наступним заняттям є фізкультура або музика.

Фізкуль­турні паузи є ефективним засобом підвищення працездат­ності та зниження втоми у дітей протягом навчального процесу.

Зміст фізкультурних пауз становлять ігри середньої рухли­вості або хороводні, танцювальні рухи під музику, комплекс вправ рит­мічної гімнастики або загальнорозвиваючих вправ (5-6), які вже знайомі дітям.

У теплу погоду фізкультурні паузи проводяться переважно на свіжому повітрі.

Фізкультурна пауза повинна закінчуватися за 2-3 хв. до по­чатку наступ­ного заняття, щоб діти змогли заспокоїтися та своє­часно підготуватися до нього. Тривалість її – 6-10 хвилин.


Контрольні запитання:

 1. Які функції фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі дня в дош­кільному закладі?

 2. Яких організаційних і методичних умов необхідно дотримувати­ся для забезпечення ефективності ранкової гімнастики?

 3. Обґрунтуйте комплекси вправ ранкової гімнастики для дітей першої молодшої, другої молодшої, середньої, старшої та підготовчої до школи груп.

 4. У чому користь гімнастики для дітей після денного сну?

 5. Які завдання ви будете ставити під час виконання фізкультурних хвилинок і фізкультурних пауз?

 6. Які засоби використовуються під час проведення фізкультурних хвилинок і фізкультурних пауз?


ЗАГАЛЬНОРОЗВИВАЮЧІ ГІМНАСТИЧНІ ВПРАВИ


«Прокидаймося»

Лунає тиха, спокійна музика. Вихователь пропонує дітям відкинути ковдри. Далі каже дітям: «Розбудіть сусіда».

Малюки повертають голову праворуч-ліворуч.

«Потягніться», – лежачи на спині, ноги разом, руки вздовж тулуба, діти потягуються: підняли руки вгору, опустили за голову, потяглися; опустили руки вниз.

«Хто ще спить?», – сидячи на ліжку, ноги прямі, руки на поясі. Діти підняли плечі вгору (вдих); опустили плечі (видих).

«Шукаємо черевички», – сидячи на ліжку, ноги опущені на підлогу, діти нахиляються вперед, дістають носиком своїх колін (видих); сідають рівно, повертаючись у вихідне положення (вдих).

«Виросли великі», – стоячи біля ліжка, малюки піднімаються на носки, потягуються, спрямовуючи руки вгору, опускаються на всю ступню.

Гімнастика закінчується повільною ходьба по доріжці.


«Бджілка»

Вранці бджілка прокидається,

Посміхається, потягається,

Раз – росою умивається,

Два – до сонечка звертається,

Три – нагнулась і присіла,

А чотири – полетіла.
«Погріємо руки на сонечку»
Діти стоять, злегка розставивши ноги, руки за­ведені за спину (на поясі). Малюки витягають руки вперед, повертають долоні догори-вниз. Після слова вихователя: «Гаряче!», – ховають руки за спину, намагаючись зберегти стійке положення. Вправа повторюється 5-6 разів.
«Піднімися вище»

Малюки сидять на п’ятах, руки опущені на пояс. Повільно піднімаються на коліна, витягують руки вгору, потягуються, дивлячись угору, вдихають; повертаються у вихідне положення. Опускаючись, гучно видихають. Повторити 4-5 разів.


«Зайчик»

Діти стоять, злегка розставивши, руки опущені вниз, на боки або зігнуті перед грудьми («лапки зайчика»). Малюки 8-10 разів підстрибують і роблять 8-10 дрібних кроків. Стрибають легко, м'яко. Дихання вільне. Повторити 3-4 рази.


«Тупаємо та ляскаємо»

Дошкільнята сидять на підлозі (траві), руки в упорі збоку, голова піднята. Згинають ноги в колінах, тупають кілька разів, випрямляють ноги, плещуть кілька разів у долоні. Вправа повторюється 4-5 разів.


«Гойдалка»

Діти стоять. Ноги – на ширині плечей, руки опущені донизу. Дошкільнята роблять м’які змахи руками вперед і назад, ноги при цьому злегка пружинять. При змаху вперед – вдих, назад – видих. Вправу можна виконувати з різним темпом й амплітудою. Повторити 6-8 разів.


«Погойдування»

Діти стоять, розставивши ноги на ширині плечей, руки – за спину. Повільно починають погой­дуватися з боку в бік, не відриваючи ніг від підлоги. Після 3-4 погойдувань – перепочинок. Повторити 4-5 разів.


«Кицька вигинає спину»

Дитина стоїть в упорі на колінах. Потім низько опускає голову, дивитися на ноги, вигинає спинку: кішка гнівається, повільно піднімає голову, нявкає – за­спокоїлася. Продовжує піднімати голову та плечі, водночас прогинаючи спинку, – кицька потягується. Після 2-3 виконань вправи треба сісти на п'ятки – відпочинок. Потім дитина зводиться на ноги. Гімнастична вправа повторюється 4-5 разів.


«Жабеня»

Дитина стоїть, злегка розставивши ноги, руки тримає на поясі. Далі присідає, розводячи коліна в боки, до­лоні опускає та кладе на підлогу між ступнів, піднімає голову, щоб сказати «ква-ква», повільно випря­мляється. Повторити 6 разів.


«Покажи та пограй»

Малюк сидить на п'ятах, тримає брязкальця біля плечей. Ро­бить поворот, випрямляє руки – показати брязкальця, ка­жу­чи: «Ось». Швидко ховає руки з брязкальцями за спину. Ту ж впра­ву треба зробити в інший бік, уважно стежачи за рухами рук. Ноги не варто зрушува­ти з місця. Вправу повторити 3-4 рази.


«Сховаємо»

Дитина сидить на п'ятах, прапорці, які вона тримає в руках, розведені в боки. Малюк робить на­хил уперед, одночасно відводячи руки з прапорцями за спину (в сторони). Повторити вправу 5-6 разів.


«Прапорці разом»

Дошкільня стоїть, ноги на ширині плечей, руки з прапорцями – в сторони. Дитина робить повороти вправо (вліво), переміщуючи прапорці вперед до грудей, складаючи їх разом. Потім повертається у вихідне положення для відпочинку. Вправа повторюється 4-6 разів.


«Ближче до сонця»

Дитина стоїть, злегка розставивши ноги, руки з прапорцями опущені. Далі руки з прапорцями повільно піднімаються через сторони догори, дитина дивиться на прапорці, повільно потягується. Потім руки опускаються через сторони вниз. На кілька секунд «застигають» на боках – дитина відпочиває. Повторити вправу 5 разів.


«Помахаємо сонечку»

Дитина стоїть, ноги на ширині плечей, руки з прапорцями тримає за спи­ною. Прапорці повільно підняти вгору, повернутися вправо (вліво), помахати ними. Повернутися у вихідне положення. Вправу повторити 3-4 рази.


«Долоні на стілець»

Малюк стоїть близько до стіль­ця, обличчям до його спинки, ноги – на ширині стільця, руки заведені за спину. Потім нахиляється через спин­ку стільця, кладе долоні на сидіння, дивиться вперед. Далі повертається у вихідне положення. Повторити вправу 5-6 разів.


«Обережно»

Дитина стоїть близько біля лави, руки опущені вниз. Встає на лаву, хвилину стоїть, зберігаючи стійке положення, сходить униз. Повторити вправу 5-6 разів.


«Випрями ноги»

Малюк сидить на стільчику, руки покладені на сидіння. Випрямляє одну ногу, потім – іншу, трохи (на скільки може) піднімає їх, повертається у початкове положення. Вправа повторюється 4-5 разів.


«Постукаємо»

Дитина стоїть, злегка розставивши ноги, в опуще­них руках тримає кубики. Робить кілька пружинних рухів, щоразу постукуючи кубиками; 10-12 підска­кувань. Завершує повільною ходьбою на місці. Повторити вправу тричі.


«Знову на доріжці»

Малюк стоїть, злегка розставивши ноги, кубики покладені на під­логу біля ніг з боків. Далі робить 3-4 підйоми на носки й 10-12 під­скакувань, намагаючись не зрушити кубики. Виконує ходьбу в середньому темпі навколо кубиків. Вправа повторюється 3-4 рази.


«Торкнутися підлоги»

Стоячи на колінах, дошкільня тримає м'яч пе­ред грудьми. Робить поворот вправо (вліво), торкаючись м'ячем підлоги, і повертається у вихідне положення. Повторює вправу 3-4 рази. Малюку можна запропонувати відпочити – посидіти на п'ятах.


«Навколо»

Дитина стоїть на колінах, м'яч лежить на підлозі. Малюк намагається прокотити м'яч навколо себе в один та інший бік, щоразу повертаючись у вихідне положення. Вправа повторюється 4 рази.


«Спіймай м'яч»

Дитина сидить на лавці, злегка розставивши ноги; м'яч – в опущених униз руках. Рухами рук знизу вгору треба підкинути м'яч так, щоб його спіймати. Потім – відновлюється вихідне положення. Вправа виконується 3-4 рази.



Н.Е.3.4. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ

З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

План


 1. Типи занять з фізичної культури.

 2. Структура та зміст занять з фізичної культури.

 3. Організація дітей на заняттях з фізичної культури.

 4. Заняття з фізичної культури на відкритому повітрі.

 5. Особливості проведення занять з фізичного виховання у різних вікових групах.

 6. Методика проведення занять з фізичної культури у змішаних за віком групах

Заняття з фізичної культури є основною організаційною формою навчання дітей фізичних вправ. Вони обов'язкові для всіх вихо­ванців і проводяться з постійним складом дітей певної вікової групи за чітким розкладом: щоденно протягом усього кален­дарного року. Для кожної вікової групи встановлена доцільна тривалість занять.

У процесі проведення занять з фізичної культури найбільш повно вирішуються оздоровчі, освітні та виховні завдання: зміцнен­ня здоров'я дітей, загартування їх організму, формування вмінь і навичок основних рухів (ходьба, біг, стрибки, метання та ін.), вправ спортивного характеру (плавання, їзда на велосипеді, ходь­ба на лижах та ін.), виховання позитивних моральних і вольо­вих рис характеру, розвиток фізичних якостей, виховання заці­кавленості до доступних дошкільникам видів рухової активності.

Усі ці завдання тісно взаємопов'язані та вирішуються комплекс­но. Наприклад, на занятті з фізичної культури у середній групі діти виконують ходьбу по колоді, стрибки в глибину, підлізання під дугу та метання м'ячів у ціль, беруть участь у грі «Пташки та кіт». У процесі заняття в дітей формуються й удосконалюються навички запропонованих вихователем основних рухів, розвиваються фізичні якості (сила, швидкість, спритність), виховуються вольові та моральні риси ха­рактеру (дисциплінованість, сміливість, чесність й ін.).


Каталог: wp-content -> uploads -> sites
sites -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
sites -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни іноземна мова (англійська)
sites -> С. Ю. Кривошеєв (ініціали та прізвище)
sites -> Навчальна робота
sites -> Робоча програма «Іноземна мова (французька)»
sites -> Правила оформлення І порядок подання статей у вісник нту «хпі» загальні вимоги
sites -> Введение в специальность
sites -> Робоча програма «Іноземна мова (німецька)»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   32




База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка