Змістовий модуль загальні питання теорії фізичного виховання навчальний елемент (НЕ) 1Сторінка26/32
Дата конвертації18.11.2018
Розмір8.31 Mb.
#64776
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   32


Заняття № 6 А

Мета заняття: розвивати координаційні якості дітей, вдосконалювати їх уміння зберігати рівновагу, вчити елементам баскетболу.

Завдання заняття:

 • навчати перекидання м'яча із однієї руки в іншу;

 • повторити ходьбу по колоді;

 • розвивати спритність у рухливій грі «Пташенята і кіт».

Інвентар: колода, великі м'ячі.


Частина заняття

Зміст

Дозування

вправ

Організаційно-методичні вказівки

Підготовча

(7-8 хв.)Шикування в одну шеренгу.

До 1 хв.

За зростом біля лінії.

Повороти на місці.

До 30 с

Переступанням.

Ходьба: звичай­ним кро­ком, на нос­ках, на п'ятах, з високим під­німанням колін.

2-2,5 хв.

По колу в колону по одному за ви­хо­­вателем з ди­с­танцією 2 кроки.

Повільний біг.

До 1 хв.

Зберігати дис­та­н­цію, не обга­ня­ти один одного.

Перешикування.

0,5-1 хв.

У коло, розім­кнути на відстань витяг­нутих рук.

Комплекс ЗРВ без предметів.

4-4,5 хв.

За вибором вихователя.

Основна

(22-24 хв.)Перекидання м’яча з однієї руки в іншу.

6-8 хв.

Перед грудьми, у кожного — м'яч, висота переки­дання — 50 см.

Ходьба по колоді.

6-8 хв.

Колода зав­ши­р­ш­ки 20 см. У ко­лону по одному, дистанція 3-4 кроки. Зберігати рівновагу.

Рухлива гра «Пташенята і кіт»

7-8 хв.

Див. розділ під­руч­ника «Рухли­ві ігри для дітей».

Заключна

(3-4 хв.)Ходьба з рухами рук угору та вниз.

1-2 хв.

У повільному те­м­пі по колу, в ко­лону по одному.

Рівновага, стоячи на носках.

До 30 с

Руки – вгору.

Шикування в одну шеренгу.

До 30 с

За зростом.

Підбиття підсумків.

До 30 с

Відзначити кращих.


Заняття № 6 В

Мета заняття: розвивати навички ходьби, шикування, координацію рухів рук у дітей.

Завдання заняття:

 • Навчати рівнятись у шерензі по лінії;

 • Навчати ходити по гімнастичній лаві боком;

 • Повторити перекидання м'яча із однієї руки в іншу;

 • Розвивати спритність у рухливій грі «Не задзвони».

Інвентар: великі м'ячі, гімнастична лава.


Частина заняття

Зміст

Дозування

вправ

Організаційно-методичні вказівки

Підготовча

(7-8 хв.)Шикування в одну шеренгу.

До 1 хв.

За зростом біля лі­нії, з рівнянням по ній.

Повороти на місці.

До 30 с

Переступанням.

Ходьба: звичай­ним кроком, малим кроком, широким кроком.

2-2,5 хв.

По колу в колону по одному за вихо­вателем з дистан­цією 2 кроки.

Повільний біг.

До 1 хв.

Зберігати стрій, не обганяти один одного.

Перешикування.

0,5-1 хв.

У коло, розімкнути на відстань витяг­нутих рук.

Комплекс ЗРВ з м’ячами.

4-4,5 хв.

За вибором вихователя.

Основна

(22-24 хв.)Ходьба по лаві боком.

6-8 хв.


В колону по одно­му. Дистанція 3-4 кроки. Приставним кроком.

Перекидання м’яча з однієї руки в іншу.

6-8 хв.

Перед грудьми, у ко­жного — м'яч, ви­сота пере­ки­дан­ня — 50 см. Стати широко, не зава­жа­ючи одне одному.

Рухлива гра «Не задзвони»

7-8 хв.

Див. розділ під­руч­ника «Рухливі ігри для дітей».

Заключна

(3-4 хв.)Рухлива гра «Відгадай за голосом».

2-3 хв.

Див. розділ під­руч­ника «Рухливі ігри для дітей».

Шикування в півколо.

До 30 с

Хто з дітей біля кого хоче.

Підбиття підсумків.

До 30 с

Відзначити кращих.


Заняття № 6 С

Мета заняття: розвивати рухові якості дітей, вдосконалювати уміння стрибати в довжину з розбігу.

Завдання заняття:

 • Навчати відштовхуванню у стрибку в довжину з розбігу;

 • Повторити човниковий біг 3 х 10 м;

 • Розвивати спритність у рухливій грі «Кошенята і цуценята».

Інвентар: великі м'ячі, гімнастичні лави, кубики, лопата, граблі.


Частина заняття

Зміст

Дозування

вправ

Організаційно-методичні вказівки

Підготовча

(7-8 хв.)Шикування в одну шеренгу.

До 1 хв.

За зростом біля лінії, з рівнянням по ній.

Повороти на місці.

До 30 с

Переступанням.

Ходьба: звичайним кроком, на носках, на п'ятах, з висо­ким підніманням колін.

2-2,5 хв.

По колу в колону по одному, дистанція 2 кроки.

Повільний біг.

До 1 хв.

Зберігати дистанцію, не обганяти один одного.

Перешикування.

0,5-1 хв.

У коло, розімкнути на відстань витяг­нутих рук.

Комплекс ЗРВ без предметів.

4-4,5 хв.

За вибором вихователя.

Основна

(22-24 хв.)Стрибки у довжину з розбігу.

8-10хв

По одному по че­р­зі. Відштовху­ва­н­ня од­ні­єю но­гою, руки роблять мах вперед-вгору. Розбіг з 2 та 4 кроків.

Човниковий біг 3 х 10 м.

5—6 хв.

Максимальна швид­кість, групами по 3—4 дітей, торкатися кубиків.

Рухлива гра «Кошенята та цуценята»

7-8 хв.

Див. розділ під­руч­ника «Рухливі ігри для дітей».

Заключна

(3-4 хв.)Ходьба з рухами рук вгору та вниз.

1-2 хв.

У повільному темпі по колу, в колону по одному.

Рівновага, стоячи на носках.

До 30 с

Руки – вгору.

Шикування в одну шеренгу.

До 30 с

За зростом, рівнятися по носках.

Підбиття підсумків.

До 30 с

Відзначити кращих.

Заняття № 6 DМета заняття: розвивати уміння дітей стрибати та координаційні якості дітей.

Завдання заняття:

 • Навчати приземленню у стрибку в довжину з розбігу;

 • Повторити підлізання під гілки кущів, дерев;

 • Розвивати витривалість у бігу;

 • Розвивати спритність у рухливій грі «Хто збере більше стрічок?».

Інвентар: лопата, граблі, довгі шнури.


Частина заняття

Зміст

Дозування

вправ

Організаційно-методичні вказівки

Підготовча

(7-8 хв.)Шикування в одну шеренгу.

До 1 хв.

За зростом біля лінії, з рівнянням по ній.

Повороти на місці.

До 30 с

Переступанням.

Ходьба: звичай­ним кроком, ма­лим кро­ком, ши­роким кроком.

2-2,5 хв.

По колу в колону по одному з дистанцією 2 кроки.

Повільний біг.

До 1 хв.

Зберігати стрій, не об­ганяти один одного.

Перешикування.

0,5-1 хв.

У коло, розімкнути на відстань витяг­нутих рук.

Комплекс ЗРВ з дов­гими шнурами.

4-4,5 хв.

За вибором вихователя.

Основна

(22-24 хв.)Стрибки у довжину з розбігу.

5—6 хв.

Приземлення на п'яти або на всю сту­пню, руки ви­но­сити вперед і в сторони. Розбіг з 4 кроків, одне за одним.

Підлізання під гіл­ки кущів, де­рев: гру­дь­ми впе­ред, правим боком, лівим боком.

3—4 хв.

Врозтіч, не заважаючи одне одному.

Біг.

До 300 м

По пересіченій місцевості у повільному темпі.

Рухлива гра «Хто збере більше стрічок?»

6-8 хв.

Див. розділ під­руч­ника «Рухливі ігри для дітей».

Заключна

(3-4 хв.)Рухлива гра «Зайчик сірий умивається».

2-3 хв.

Див. розділ під­руч­ника «Рухливі ігри для дітей».

Шикування в півколо.

До 30 с

Хто з дітей біля кого хоче.

Підбиття підсумків.

До 30 с

Відзначити кращих.


НЕ 4.2. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

План


1. Вимоги до інвентарю. Обладнання групової кімнати.

2. Обладнання фізкультурного залу.

3. Обладнання фізкультурного майданчика.
1. Вимоги до інвентарю. Обладнання групової кімнати

Ефективність проведення занять з фізичної культури, рухливих ігор, вправ спортивного характеру, самостійного виконання дити­ною рухів залежить від створення відповідних умов у приміщенні та на майданчику. Керівництво дошкільним закладом має забезпечити правильний підбір фізкультурного обладнання та роз­містити його у групових кімнатах, фізкультурному залі та на майданчику. Воно має відповідати педагогічним, гігієнічним, есте­тичним вимогам і анатомо-фізіологічним особливостям дітей різних вікових груп.

Головна вимога до фізкультурного обладнання – убезпечити дітей під час виконання вправ, виключити можливість травматизму та нещасних випадків. Якість обладнання, його стійкість і міцність перевіряються вихователем перед початком занять з фізичної культури.

Фізкультурне обладнання групової кімнати

Для дітей першого року життя у груповій кімнаті встановлю­ють індивідуальні та групові манежі. Малюкам до 3 місяців підвішують яскраві іграшки на висоті, зручній для їх розглядання. У другій частині манежу для дітей від 3 до 6 місяців іграшки розміщують так, щоб дитина легко могла доторкнутися до них рукою. Для малюків 5-6 місяців іграшки кладуть у різних кінцях манежу (по 1-2 іграшки для кожного), щоб стимулювати рухи дітей. Для індивідуальних занять з дітьми використовують: кільця, дерев'я­ні палички (довжиною 35-40 см, діаметром 1,5 см), кубики, м'ячі, кульки й ін.

У груповій кімнаті бажано мати: столик для підлізання та піднімання на ноги, тримаючись за нього, драбинку для лазіння із зачіпками (гачками), колоду для перелізання, гірку для повзання та спуску.

В другій групі раннього віку (від року до півтора) необхідна драбинка-стрем'янка, гірка для скочування, доріжка з клей­онки або міцної тканини, дошка та похила дошка із зачіпками, ящик (50x50x10 см), кошик діаметром 80 см, шнур або палиця, стояки (h = 130 см), ребриста дошка з планками; для індивідуальних занять використовуються іграшки-каталки, обручі, кільця, палички тощо. У групі можна підвісити легкі гойдалки або поставити гой­далки-балансир.

У першій молодшій групі розміщують драбинку-стрем'янку, гімнастичну стінку, гірку з драбинкою та скатом, місток зі сходинками, драбинку приставну із зачіпками, мотузяну підвісну драбинку, дерев’яні ящики, дуги, шнури, дошку, горизон­тальну драбинку, ребристу дошку, стояки для натягу­вання шнура, на якому підв'язують іграшки або кульки, або використовують для підлізання під ним; кошик або ящик для метання, кільце на гімнастичній стінці.

У дошкільних групах рекомендується обладнати для дітей «фізкультурний куточок», куди входять: гімнастична стінка, канат, мотузяна драбинка, гім­на­с­тична лава, ребрис­та дошка, навісна драбинка та дошка, мішені та баскетбольні кільця для метання м'ячів, дрібний фізкультурний інвентар: обручі, м'ячі різних розмірів, гімнастичні палиці, скакалки, торбинки з піском й ін.
2. Обладнання фізкультурного залу

У фізкультурному залі встановлюється все необхідне обладнан­ня для проведення занять з фізичної культури: гімнастична стінка – 6-8 секцій, гімнастичні лави та канати – по 4-5 шт., підвісні мотузяні драбинки – 2-3 шт., гімнастичні мати з поролону для стрибків – 6-8 шт., гумова доріжка, набори дошок, драбинок з гачками на одному кінці – 2-3 шт., ребристі дошки – 3-4 шт., куби для вправ зі стрибків і рівноваги – 9 шт., дуги – 9 шт., довгі шнури – 4 шт., мотузки для вправ з рівноваги – 2 шт., стояки для стрибків, підлізання – 2 шт., щити для метання в ціль з гачками для підвішування до гімнастичної стінки – 6-8 шт., переносні кошики для метання м'ячів – 4 шт., кільця на стояках для метання – 3-4 шт., навісні баскетбольні щити з кільцями – 2 шт., різнокольорові прапорці – 80 шт., обручі – 40 шт., скакалки – 40 шт., гімнастичні палиці – 40 шт., м'ячі гумові – по 40 шт., торбинки з піском (вагою 100 та 200 г) – по 60 шт., торбинки з піском (вагою 500-700 г) – 6-8 шт., кубики дерев'яні або пластмасові – 60 шт.

Фізкультурні зали мають відповідати таким санітарно-гігієнічним вимогам: оптимальна температура в період прове­дення занять – +4...+16 °С, вентиляція з використання фрамуг, вен­тиляторів й інших пристосувань; норма освітлювання на рівні підлоги для ламп розжарювання – 15 лк; для люмінесцентних ламп – 300 лк; вікна закриті захисними сітками; стіни пофарбо­вані у світлі тони, що сприяє кращому освітленню залу; підлогу в залі не варто покривати лаком або змащувати мастикою, щоб запобігти травмам дітей, особливо під час рухливих ігор. Обладнання й інвентар розміщують залежно від розміру та планування залу.

При обладнанні залу основну увагу звертають на міцність кріплення спортивного устаткування; це систематично перевіряється, щоб запобігати травмам дітей і нещасним випадкам.


3. Обладнання фізкультурного майданчика

Орієнтовні розміри майданчика для дітей молодшого віку – 20x30 м, старшого – 30x40 м. Фізкультурне облад­нання розміщують на ньому по боках, щоб основна площа майданчика була вільною.

Покриття фізкультурного майданчика може бути трав'яне або ґрунтове, забезпечувати стікання дощової води.

Фізкультурний майданчик обладнується різними при­ладами, які створюють відповідні умови для виконання основних рухів: для стрибків у довжину та висоту обладнують яму з розпушеним піском; для вправ зі стрибків у висоту поряд з краями ями вкопують дві короткі труби, куди встромляють дерев'яні стояки, до яких кріпиться гумова тасьма; для тренування сили рук – дугоподібні драбинки – ліани з відстанню між рейками 20-25 см – для старших дошкільників; для підлізання – дуги (6-8 шт.) заввишки 40-60 см; для вправ з рівноваги встановлюють колоду з драбинкою для сходження на одному кінці; пеньки або парканчик, довжиною 8-10 м, з пеньків різного діаметра та різної висоти; автомобільні покришки (10-12 шт.) вкопують в землю впри­тул або на незначній відстані, фарбують нітрофарбою у різні кольори. Для вправ з лазіння, перелізання та підлізання встановлюється гімнастична стінка.

Для старших дошкільників встановлюють балансири різної конструкції:

а) колоду, закріплену на одній осі; висота над землею – 50-60 см;

б) колоду, підвішену на дерев'яних стовпчиках (висотою 40-50 см) за кінці. Нижній край колоди знаходиться на висоті 10-15 см, що дозволяє дитині у разі втрати рівноваги зійти з неї.

Гімнастичне містечко – порівняно складна, але дуже по­трібна споруда для виконання дошкільниками вправ з лазін­ня. Конструкція для підвішування спортивно-фізкультурного приладдя складається з двох стовпів (висотою 3-3,5 м) і перекладини між ними (l = 5-6 м). До перекладини за допомогою спеціальних гаків кріплять підвісний інвентар (2-3 ка­нати, мотузяну драбинку). Кінці гачків закручують так, щоб при розгойдуванні канат або драбинка не зірвалися з кріплення.

Ігрова стінка (висота 1,8 м, ширина 5-6 м) виготовляється з дошок або цегли (товщина 25 см). З одного боку стінки малю­ють мішені (діаметр 60 см), з другого – вбивають скоби для кріплення гімнастичних драбинок з металевих труб або з дерева для лазіння дітей. Під гімнастичною стінкою, колодою, ін. необхідно зробити м'яку подушку з піску заввишки 20-30 см.

На протилежних краях майданчика встанов­люють баскетбольні щити, баскетбольний кошик закріплюють на відстані 20 см від нижнього краю щита на ви­соті 2 м від поверхні майданчика.

Для бігу та їзди на велосипеді обладнується доріжка (ґрунто­ва або гумово-бітумна), на якій позначаються 10, 20 і 30 м. Поверхня доріжки має бути рівною та не розмокати від дощу.

По периметру території дошкільного закладу обладнують «сму­гу перешкод» (для дітей молодшого та старшого віку окремо), яке складається з 10-12 предметів. Серед них: колода, кілька пеньків, автомобільні покришки різного розміру, бар'єри для пе­релізання, дуги й ін.

Крім стаціонарного фізкультурного обладнання, необхідно також мати переносне: гімнастичні дошки, драбинки, дуги, во­рота для гри у футбол і хокей, ін. Фізкультурне обладнання має заохочувати дітей своєю фор­мою та забарвленням.

На території дошкільного закладу встановлюють столи для гри у настільний теніс, обладнують майданчики для гри в город­ки та бадмінтон. По можливості, відводиться асфальтована доріжка для катання на роликових ковзанах, ін.

Кожну вікову групу дітей треба забезпечити дрібним інвентарем: обручами, прапорцями, м'ячами різного розміру, а старших до­шкільників – скакалками, ракетками та воланами для бадмінто­ну, роликовими ковзанами, велосипедами, серсо тощо.

Узимку на фізкультурному майданчику рекомендується за­лити ковзанку, спорудити гірки для катан­ня на санчатах і прокласти лижню. Для вправ з рівноваги роблять снігові вали (для цього можна використати встановлені на майданчику лави та колоду) та доріжки для ковзання (2-3).


Контрольні запитання:

 1. Назвіть, яке фізкультурне обладнання повинне бути у фізкультурному залі.

 2. Як необхідно обладнати літній фізкультурний майданчик у дитячо­му садку?

 3. Яким спортивним інвентарем потрібно обладнати фізкультурний майданчик взимку?

 4. Поясніть необхідність обладнання гімнастичного містечка.НЕ 4.3.ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО СИСТЕМОЮ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

В ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

План


1. Функціональні обов'язки завідуючої, педагогів і медичних працівників у організації фізичного виховання дітей.

2. Лікарсько-педагогічний контроль за фізичним вихованням.

2.1. Контроль за станом здоров'я та фізичним розвитком дітей.

2.2. Контроль за розвитком рухів й організацією рухового режиму дітей.

2.3. Контроль за організаційними формами фізичного виховання дітей.


Каталог: wp-content -> uploads -> sites
sites -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
sites -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни іноземна мова (англійська)
sites -> С. Ю. Кривошеєв (ініціали та прізвище)
sites -> Навчальна робота
sites -> Робоча програма «Іноземна мова (французька)»
sites -> Правила оформлення І порядок подання статей у вісник нту «хпі» загальні вимоги
sites -> Введение в специальность
sites -> Робоча програма «Іноземна мова (німецька)»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   32
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка