Звертання: найпоширеніші типиСкачати 218.15 Kb.
Дата конвертації11.12.2018
Розмір218.15 Kb.
ТипУрок


Шкільна риторика 6 клас Дата________

Урок № _____

Тема: Звертання: найпоширеніші типи

Мета: ознайомити учнів з найпоширенішими типами звертання, формувати практичні навички по вживанню правильних форм звертання, розвивати мовлення, мислення, виховувати взаєморозуміння, порядність у стосунках один до одного.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу

Обладнання: роздатковий матеріал
Хід уроку

І. Перевірка дом. завдання

З’ясувати значення поданих паронімів, ввівши їх у речення.ІІ. Мотивація навчальної діяльності

ІІІ. Повідомлення теми, мети уроку

ІV. Актуалізація знань

Експрес-опитування

1. Що таке звертання?

2. Чи виконує звертання синтаксичну роль головного або другорядного члена речення?

3. Розказати про інтонаційні особливості речень зі звертанням.

4. Які особливості мають речення зі звертаннями в усному мовленні?

5. Які особливості мають речення із звертаннями в писемному мовленні?V. Вивчення нового матеріалу

1. Пояснення вчителяЗвертання - це слово чи словосполучення, яке називає та особа, до якої звертається. У прикладі : Ваня, ти гарно працюєш на уроці. Зверненням є слово Ваня.

Звернення виражається зазвичай іменником в називному відмінку:Ти дуже зайнятий, Павло? ; рідше прикметником у значенні іменника: Відпусти мене, рідна, у свiт широкий. 

Звернення може бути поширене пояснювальними словами: Трудів твоїх, мій друг, я не забуду. Коли мова адресована не одному, а кільком особам, імена цих осіб зазвичай з'єднуються сполучником і або між ними ставиться кома або знак оклику, наприклад: Ваня і Петя, я буду писати вам. Мама! Папа! Ідіть швидше сюди! У промові схвильованої людини звернення може повторюватися: Ох, няня, няня, я сумую.

Звернення не з'єднане граматичними зв'язками ні з одним з членів речення і тому не є його членом. Порівняйте приклади, в одному з яких слово бабуся є підметом, а в іншому - зверненням:

Бабуся говорить зі мною пошепки. Люблю я тебе, бабусю.

У обігу в нашій мові особлива роль, відмінна від ролі членів речення: всі члени речення служать для вираження думки; найбільше ж звичайне завдання звернення - спонукати співрозмовника слухати мову.

Ось чому звертання часто виражається іменем, по батькові та прізвище: Невже, Марія Іванівна, хочеш і ти нас покинути?

 Звернення може супроводжуватися виразом ласки, докору, засудження і т. д. Це ставлення мовця до співрозмовника висловлюється за допомогою інтонації, суфіксів оцінки, визначень та програм, наприклад:  Сусіде, мій милий, будь ласка, дай поїсти!

Іноді звернення бувають розгорнуті в досить розлогі характеристики; в цих випадках звернення повторюється, при ньому може стояти декілька визначень. Звернення можливо не тільки до осіб, але в поетичної мови і до неживих предметів: в цьому випадку воно є одним із прийомів уособлення. Спасибі, сторона рідна, за твій лікуючий простір! Подруга думи дозвільної, чорнильниця моя, мій вік одноманітний тобою прикрасив я. Часто докір, жаль, докір чи обурення в адресу якої-небудь особи ми висловлюємо тим, що вимовляємо відповідним тоном назву або ім'я цієї особи. 

Розділові знаки при зверненні

Звернення може стояти перед пропозицією, всередині пропозиції або після пропозиції.

1. Коли звернення стоїть попереду пропозиції, воно відокремлюється комою або знаком оклику. Знак оклику ставиться тоді, коли звернення вимовляється з сильним почуттям. Після звернення в цьому випадку буває велика пауза. Пропозиція після знака оклику зазвичай починають писати з великої літери. Наприклад. Товариші! Слово для привітання надається Івану Петровичу. О Батьківщина! Після багатьох років я знову з тобою.

2.Коли звернення стоїть всередині пропозиції, воно виділяється комами з обох сторін, наприклад: Куди ти скачеш, гордий кінь, і де опустиш ти копита? 3.Коли звернення стоїть у кінці речення, перед зверненням ставиться кома, а після нього - той знак, який потрібен за змістом пропозиції: точка, знак питання, знак оклику, три крапки. Наприклад:Не залишу я тебе, пташеня. Розкажи свою біографію, Артеме! Про що ти думаєш, Павле?

4. Якщо поширене звернення розміщено частинами між членами речення, то кожна частина виділяється комами: Яків, підніми, братику, завісу.

2. Колективна робота з текстом


 • Прочитати виразно текст, дотримуючись особливостей інтонації при звертанні. З’ясувати стиль і тип мовлення.

Із повчання Володимира Мономаха дітям

Я, недостойний, дідом своїм Ярославом Мудрим і батьком своїм, і матір’ю своєю з родини Мономахів був наречений руським іменем Володимир. Збираючись уже помирати, звертаюся до вас із цим словом. Діти мої або хто інший, слухаючи мої поради, не смійтеся над ними.

Прочитавши оці слова, діти мої, похваліть Творця всього земного й небесного, а все, що далі, - то мого слабого розуму повчання. Перш за все не забувайте убогих, а яко можете, по силі годуйте їх і подавайте сиротам. І вдову захистіть, не дайте сильним губити людину.

Ніколи не майте гордощів у своєму серці і в розумі. Старших шануйте, як батька, а молодих, яко братів. Не проминіть ніколи людину, не привітавши її, і добре слово їй мовте.
 • З’ясувати лексичне значення підкресленого слова (за контекстом або за тлумачним словником). Довідка:

Родина – 1.Група людей, що складається з чоловіка, жінки, дітей та інших близьких родичів, які живуть разом ; сім’я.

 • Дібрати до слова «родина» спільнокореневі слова.

Родина – родинний, родинно, родителі, народитися, родич, родичання, родичатися, родовий, родовитий, родовід, родоначальний, рід, ріднитися, рідний…

 • Знайти у тексті звертання, назвати їх. ( Довідка: Діти мої або хто інший, діти мої. )

 • Виконати повний синтаксичний розбір виділеного речення. Зробити висновок про роль звертань у реченні. ( Довідка: Звертання граматично не пов’язані з членами речення. Вони не відповідають на питання і не є членами речення. )

Слово вчителя:

Українські сім’ї здебільшого були багатодітними, повнокровними. У працьовитих та згуртованих родинах виховувалася повага один до одного, а особливо поважливо ставилися діти до батьків.

 • Доберіть непоширені й поширені звертання до матінки. Утворіть асоціативне гроно.
  Мамочко

  Нене

  Сиве сонечко

  Сива ластівкоМамцюНенечкоРідна ненечкоМ А Т І Н К А
МатусенькоРобота з теоретичним матеріалом

Довідка: Основна функція звертання — привернути увагу співрозмовника. У ролі звертань виступають імена, по батькові та прізвища осіб, назви осіб за родом діяльності, родинними стосунками, рисами характеру тощо, а в художніх творах — також назви тварин, неістот.

Звертання виражаються іменником у кличному або називному відмінку однини і множини. Займенники ти, ви зрідка можуть уживатися в ролі звертань, здебільшого в розмовному мовленні задля вираження різкості, зневаги, грубості: Ей ви, куди йдете?


3. Лінгвістичне дослідження

Ø   Переписати речення. Підкреслити підмети, знайти звертання. Яку функцію виконують звертання в реченнях? Визначити, які засоби використано авторами для підсилення емоційного забарвлення речень.

1. Ой хлопчику, хороший мій, чому ти плачеш? (А. Малишко).

2. Рости, моя пташко, мій маковий цвіте, Розвивайся, поки твоє серце не розбите… (Т. Шевченко).

3. Пусти мене, мій батеньку, на гори, Де ряст весняний золотом жаріє (Леся Українка).

4. Спи, моя дитино, золота, Спи, моя тривого, кароока, Спи, моя гіллячко голуба… (М. Вінграновський).

5. Дяка щирая тобі, ніченько-чарівниченько, Що закрила ти моє личенько (Леся Українка).

6. Спи, дитятко, сном міцним (М. Рильський).

7. Ой не ходи, Грицю, та на вечорниці (Нар. творчість).

8. Доброго ранку, бджілоньки! (О. Іваненко).

9. О мово українська! Ти вода - з кринички, над якою гнуться верби (Ю. Бедзик). 10. Васильки у полі, васильки у полі, і у тебе, мила, васильки з-під вій (В. Сосюра). 11. Де ти бродиш, моя доле? (Д. Писаревський).

Ø   З’ясувати, чим виражені звертання. Визначити їх вид за будовою.


4. Тренувальні вправи.

- Прочитайте уважно речення. Розставте розділові знаки.

1. Ти постаєш в ясній обнові, як пісня линеш рідне слово.

2. Ти наше диво калинове кохана материнська мово! (Д. Білоус)

3. Слово наше рідне ти сьогодні зазвучало, як початок, як начало, як озброєння всім видне слово наше рідне. (П.Тичина)

4. Умивайтеся дівчатонька молоді цвіт-калину розпускайте на воді. (М. Рильський)

5. Привітай же моя ненько моя Україно моїх діток нерозумних, як свою дитину. (Т. Шевченко)

- Укажіть речення з поширеними звертаннями.
5.Ти – редактор (усно)

Розставити розділові знаки, де це потрібно; подані у дужках слова поставити поруч у потрібній відмінковій формі. Виписати звертання.

Колись весною на Волині

Надворі будилася весна. Сніг уже танув, і на дорозі, що вела крізь село Колодяжне, стояли тут і там великі калюжі. Дорогою поміж хатами бігло біляве дівчатко, років дванадцяти. Під хатою сиділа старенька бабуся й перебирала якесь сухе зілля.

 • А куди це ти (дитина)______________________ йдеш? – спитала вона.

Дівчатко спинилося, усміхнулося:

 • До лісу (бабуся)_______________________.

 • Дивна ти (дівчина)____________________! – здивувалася бабуся. – Убрана по-сільському й по-нашому говориш. Хто тебе навчив?

 • Матуся. Вона і мене, і братика Михайлика навчила, і книжечки нам купує. Батенько хотів нас у школу віддати, та матуся нас у чужу московську школу посилати не схотіла. Ми й вдома лише по-своєму говоримо: і батенько, і матуся, і Михайлик, і близькі наші Старицькі та Лисенки, і дядько Драгоманів, і тіточка…

Аж тут у дівчини так і стали на очах сльози. От-от розплачеться.

 • Чого ти так посумніла (дитина моя)_____________________________?

 • Бо… бо тіточку в Сибір вивезли за те, що по-нашому говорила, що була українкою. Я її так любила!

Жаль стало старенькій:

 • Бог милостивий (зіронька моя)______________________________! І з Сибіру люди повертаються! А от, коли тіточку засудили, то тобі хіба не страшно говорити по-нашому, і вдягатися та ще, як кажеш, і книжки читати?

Тут дитина мов вогнем спалахнула:

 • Ой, ні (бабусенька)_____________________________! Нізащо у світі своєї мови не покину!

 • Що ж (дитинка) ___________________________ бачу – ти мудра, на книжках учена та ще й завзята вдалася. Але в ліс таки не йди! Тепер весна – таке там у лісі твориться, що й не здумаєш!

 • А що там таке твориться? Розкажіть (людина добра)_________________________________________________! – почала просити.

 • Зі старої верби виходить мавка – там вона всю зиму спала. Приходить до неї перелесник, та такий меткий, такий палкий, як сам вогонь. Його, як розгніваєш, зараз хату запалити може. А потерчата понад болотом вогники палять та людей у трясовиння заманюють. Треба (доня)_______________________ добре знати, яке зілля з собою носити, щоб у біду не потрапити.

 • А ви ( бабуся) _______________________ маєте таке зілля? Як же вам його не мати, коли так близько від лісу живете? Дайте ж мені (рідненька)_____________________________________щоб я теж у лісі хоч русалку, хоч мавочку побачила. Так дуже я їх побачити хотіла б!

Не знати, чи бачила вона в лісі мавку, чи ні, бо до них приїхали Старицькі й наймита з двору послали по Лесю. Та, мабуть, таки бачила, бо багато років пізніше, як стала дорослою,написала про неї у драмі «Лісова пісня». І про лицарів писала, і про перших християн, і про всіх, що за правду з неправдою боролися. Бо маленька Леся стала великою нашою письменницею, ім’я якої Леся Українка.

( За Л. Храпливою )

 
6. Дослідження-трансформація

Записати речення, змінюючи місце звертання. Прочитати. Пояснити особливості інтонації кожного речення.

1. Мамо рідненька, прийми мої привітання. 2. Відроджуйся і розквітай, рідна мово. 3. Друже, розпочнімо гарну працю. 4. Будьте уважними, сини мої, один до одного. 5. Сестро моя, давай заспіваємо. 6. Весняний дощику, дай напитися земельці.7. Творче конструювання


 • Скласти 5–6 речень зі звертаннями до однокласників, до батьків, до знайомих і незнайомих людей на тему «Культура слововжитку».

8. Поставити у кличній формі Марія Степанівна, Сергій Петрович, Ігор, Олег, козак, друг. Пояснити орфограми.
9. Склади речення, які б починалися так:

- Іванку,…..

- Мамо, коли

- Бабусю, розкажи


V. Закріплення вивченого
1. Перепиши речення вставляючи розділові знаки.

1. Андрійку розкажи де ти відпочивав 2.Оксано ти прочитала книгу 3.Молодець Бажаю тобі Миколко стати чемпіоном 4. Доброго ранку синку 5. Люди бережіть природу 6. Розкажи мені люба бабусю куди відлітають птахи 7. Учись мій хлопче відмінником будь


2. Самостійна робота
Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Вставте, де потрібно, пропущені букви, розкрийте дужки. Звертання підкресліть.


Варіант№1

1. Уч..теся брати мої думайте читайте. (Т. Шевченко) 2. До тебе Україн.. наша бездольная мати струна моя перша озвет..ся. (Леся Українка) 3. Уклін земний працівникам землі! Вам сіячі плугатарі спасибі! (М. Рильський) 4. Добрий день мій рідний кра.. вольний добрий день тобі. (Д. Павличко) 5. Молюся на твоє облич., мадонн.. Вкраїн.. (П. Демченко) 6. Калин., моя чом ти (не)цвіла? (Нар, творч.)


Варіант №2
1. Місяченьк.. наш голубоньк.. ходи до нас в..черяти. (Т. Шевченко) 2. Та хоч би й крила мені і воля своя, я б не лишила тебе в самотині країн., моя. (Леся Українка) 3. Дитинства теплота і мудрість стареч.. сивінь минулого і зелень майбуття труда нестримний крок любові рідні речі це ти мій городе це ти моє життя! (М. Рильський) 4. Розцвітай же слово і в родині і у школі й на заводі і у полі пречу-десно пречудово — розцвітай же слово. (П. Тичина) 5. Прости мені земл.. простіть мені трави! (Ліна Костенко) 6. Лугом іду коня веду Розвивайся луж..! Сватай мене козаченьк.. Люблю тебе дуже! (Нар. творч.)

Варіант№3
1. Доню моя ніжне моє ластів..ятк.. Співают.. жабки у ставу — тобі на згадку Щоб (не)забула землі де народилась Щоб серед інших земель (не)заблудилась! (Я. Супруненко) 2. Чорнії брови карії очі темні як нічка ясні як день! Ой очі очі очі дівочі де ж ви навчились зводить людей?  (Нар. творч.) 3. Прощай Іван., найвірніший друж.. шляхетна іскр.. вічного вогню! (Ліна Костенко) 4. Луна пісень кругом полине тебе ми знімемо з хреста,— іти воскреснеш Україн.. моя ти страдниц.. свята! (В. Стус) 5. Рідна мов., без тебе ніхто я мов підрізай..ий вітром листок . (Я. Перебийніс) 6. Як на ті чорнобривці погляну бачу матір стареньку бачу руки твої моя мам., твою ласку я чую рідненька. (М. Сингаївський)
3. Зверніть увагу!!

!Починати привітання доцільно зі звертання, яке є загальноприйнятою формою ввічливості. Найбільш поширеними є такі форми звертання: • Вельмишановний(а)… ім’я та прізвище!

 • Вельмишановні добродії!

 • Високоповажний(а)… ім’я та прізвище!

 • Шановний(а)… ім’я та по батькові!

 • Шановні панове!

 • Шановні працівники!

Доцільно нагадати, що форми звертання пан, пані в українській мові рекомендується поєднувати з ім’ям, прізвищем, назвою посади чи званням, а не з іменем та по батькові особи. Нормативним в українській мові є звертання, вжите у формі кличного відмінкапане Сергіюпані Маріє, заміна його називним, як от пане Сергійпані Марія недопустима.

Увага! Якщо звертання побудовано шляхом поєднання слова пан (пані) і прізвища особи, то прізвище залишається у називному відмінку.

Пані, панна і пан

Після Жовтневої революції 1917 року звертання паніпанно і пан були штучно витіснені з української мови. У тлумачних словниках напроти цих слів з’явилося пояснення з неприховано негативним відтінком з позначками перен., ірон., зневажл. У поясненні відчувалася навіть агресія до певних прошарків суспільства, зокрема до інтелігенції та людей, що мали привілейоване становище.

На жаль, Великий тлумачний словник сучасної української мови (видавництво «ВТФ Перун», 2005 рік) і досі містить саме таке негативне пояснення цих слів. Пояснення слова як звертання до особи дається лише в третьому значенні: «3. В Україні та деяких інших країнах — ввічлива форма звертання або називання стосовно до осіб чоловічої (жіночої) статі. // У сучасній дійсності — ввічлива форма згадування або звертання. Пан посолПан міністр». У багатьох нових тлумачних словниках слів пані та панна немає взагалі, містять лише тлумачення слова пан. Хоч і тут значення його як звертання, на превеликий жаль, «посідає» не перше місце.


Правильно

Неправильно

пане Олександре

пане Олександре Григоровичу, 
пан Олександр (у разі звертання)

пані* Ольго

пані Ольга (у разі звертання),
пані Ольго Миколаївно

пане Петренко

пане Петренко Олександре,
пане Петренко Олександр

пані Михайленко

пані Михайленко Ольго,
 пані Михайленко Ольга

пане директоре,
пане інженере

пан директоре, пан інженере (у разі звертання),
пане директоре Олександре,
пане інженере Олександр

* В українській мові усталене універсальне звертання до жінок — пані. Якщо ж ви звертаєтеся до юної леді (маленької дівчинки), слід вжити панно. Звертання панно також вживається до незаміжніх дівчат. В офіційних звертаннях потрібно уживати пані.

Що побажати?

Перше речення у привітаннях (воно ж і є звертанням) має бути окличним. Якщо вітають увесь колектив, займенник Ви слід також писати з великої літери.

Зазвичай бажають загальнолюдських гараздів: щастя, здоров’я, здійснення планів, успіхів у бізнесі та творчості.

Побажання складають відповідно до віку адресата, статі, сімейного стану, його хобі тощо. Якщо ви знаєте людину особисто, можна згадати її позитивні особистісні якості, досягнення у професійній сфері, якщо це працівник вашої фірми, то і користь, яку він приніс для неї. Мовні звороти можуть бути такими: • Прийміть наші щирі вітання з нагоди відкриття філії.

 • Від щирого серця висловлюємо привітання із…

 • Сердечно вітаємо Вас із успішним завершенням…

 • Поздоровляємо Вас із ювілеєм, зичимо подальших успіхів!

 • Бажаємо щастя, здоров’я, радості, родинного затишку й тепла!

 • Святкового настрою, успіхів, здійснення заповітних мрій бажають Вам колеги!

 • Бажаємо, щоб здійснилися усі Ваші прагнення і реалізувалися плани і починання!

 • Нехай щастить у Новому році!

 • Бажаємо Вашій фірмі подальшого процвітання та успіхів!

 • Переконані, що відкриття представництва Вашої фірми стане важливим кроком у розвитку бізнесу. Бажаємо успіхів і подальших досягнень!

 • Зичимо успіхів і нових звершень, нехай команда однодумців буде надійною, а всі масштабні плани реалізуються!

 • Щиро вітаємо з призначенням на нову посаду. Успіхів та нових звершень Вам, пане, заступнику директора (провідний спеціалісте)!

Для привітання важливим є вживання кінцевої етикетної форми листа, де зазначено особу чи групу осіб, що надіслали привітання. Для зазначення адресанта можна вжити такі фрази:

 • З повагою…

 • Зі щирою повагою (пошаною)…

 • З повагою і найкращими побажаннями…

 • Із побажанням успіхів…

 • Зі щирими вітаннями…

При звертанні інколи допускають помилку в деяких іменах осіб:

Правильно

Неправильно

Н. в. Олег, Кл. в. Олегу

Кл. в. Олеге

Н. в. Ілля, Кл. в. Ілле

Кл. в. Іллє

Н. в. Сергій, Кл. в. Сергію

Кл. в. Сергіє

Н. в. Ігор, Кл. в. Ігоре

Кл. в. Ігорю

Н. в. Нінель, Кл. в. Нінеле

Кл. в. Нінелю

Н. в. Марія, Кл. в. Маріє

Кл. в. МаріюЦікава інформація про звертання!

Розрізняють власне звертання (вони вживаються у розмовно - побутовому мовленні) і риторичні, що передають відтінки піднесеного, урочистого мовлення, або персоніфіковані, емоційно забарвлені.

    Риторичні звертання виділяються розділовими знаками на письмі так, як і власне звертання , залежно від того, в якій частині речення стоять.

 

                Я люблю тебе, рідно країно.               Знову, товаришу, бачу тебе.

 


 • Наше міжлюдське спілкування постійно, раз по раз, передбачає насамперед відповідне звертання або вказування  на ту чи іншу особу. Без цього слова мова недостатня, непереконлива. Будьмо ж уважними до вибору форми такого висловлювання — щоб виявити до когось і  викликати до себе чиюсь довіру, щоб не образити, не принизити як чиюсь, так і свою гідність.

 •    Звертаннями користуються у всіх державах з сивої давнини. Наприклад, наше українське “пан” - дуже старе, бо використовувалось ще за часів Київської Русі. Пан—це давньогрецький  бог лісів і гаїв, взагалі благодійник природи, захисник усього живого. Але “пан” - це звертання не до багатої людини, а до кожного: “Добрий вечір, пане господарю, стережи, Боже, твого товару” - щедрували під вікнами найбіднішого селянина. Останніми роками повертається до нас і такий ґречний  засіб спілкування, як “добродій”. Улюбленим зачином листів багатьох українських  письменників було:” Вельмишановний добродію”, “Великоповажна добродійко”

 •    У різних державах користуються  різними звертаннями: в Англії до нетитулованого  чоловіка звертаються зі словами “сер”, “містер”, а  до одруженої нетитулованої жінки —” місіс”, хоча до жінки з аристократичних кіл звертаються “леді” чи “міледі”, а до її чоловіка —” мілорд”. До дівчат в англомовних країнах  звертаються “міс”, у Скандинавії —  ”фрекен”, в Німеччині — ”фрейлін”. А ось ввічливе згадування про заміжню жінку у німців  “фрау”, до чоловіків “гер”.

 •    В Іспанії  та Італії чоловік “дон”, жінка “донна” чи “донья”. У Стародавньому Римі до вільно народженої жінки казали “матрона”, що в широкому розуміння означає мати сімейства. У середньовічних італійців звертання до заміжньої жінки було “мадонна". У Франції жінкам кажуть “мадам”, чоловікам “мсьє”, дівчатам ”мадемуазель”.

 •    А у народів Сходу вживають такі звертання: до чоловіка — “ага”, до жінки — “ханум”. Причому, якщо звертання:вживається після імені, цим наголошується вияв особливої пошани. Цікаві й звертання до чоловіків “ходжа” - до знатної особи, “хаджі” -  до особи, що здійснила паломництво до Мекки.


4. Списати речення, розставити розділові знаки, підкреслити звертання. У формі якого відмінка вжиті звертання?

   Гарно твоя кобза грає любий мій земляче вона голосно співає голосно і плаче.Повій вітре тихесенький з-за синього моря та принеси в Україну козацькую волю! Сивий діду Дніпро Свої води давно ти всі морю оддав собі сліз ти набрав. Найдеш у гаї тую калину то пригорнись бо я любила моя дитино її колись. Плавай плавай лебедонько по синьому морю рости рости тополенько все вгору та вгору.

 

5. Ввести  подані слова в речення так, щоб вони виступали в ролі підметів та в ролі звертань.

Земля, осінь, Київ, Львів, Роман, друг.

 

6. Скласти речення зі звертаннями з поданих слів, розставити і пояснити розділові знаки.

День, радісний, здрастуй, подаруй, зелена, лісе, діброво, мені.

Соловейку, коло, защебечи, хати, на, затьохкай, калині.

Оксамитові, ой, ти, береги, твої, Словечна, річко, люблю, я, як.


7. Вставити пропущені звертання

 1. Про мене … хай усі коло мене, аби я зверху. 

 2. Посидь … бо ще рано. 

 3. … гречку сій, як хочеш кашу їсти. 

 4. Хоч і глевко, а ти їж… 

 5. Хапай … поки тепле. 

 6. … їж потрошку, лише не з’їж ложку.
  Довідка: Семене, Уляно, Мусію, Левку, Петре, Антошку.
  1. Тестові завдання №1

 1. Звертання в реченні виділяються :

    а) тире, знаком питання;

    б) двокрапкою, знаком оклику;

    в) комою, знаком оклику;

    г) комою, знаком питання.

 


 1. Усередині речення звертання виділяються :

   а) з обох боків комами;

   б) комою зліва;

   в) знаком оклику;

   г) іншими розділовими знаками.

 


 1. Укажіть правильне твердження :

   а) після підсилювальних часток О, ОЙ перед звертанням ставиться

       кома;

   б) звертання виконують синтаксичну роль членів речення;

   в) звертаннями називають слова, які виражають ставлення мовця

       до висловленого повідомлення;

   г) вигуки О, ОЙ , що стоять перед звертанням і тісно пов’язані з

      ним інтонацією, відокремлюються разом зі звертаннями.

 


 1. У якому реченні допущено помилку при виділенні звертання?

    а) Гей, нові Колумби й Магеллани, напнем вітрила наших мрій!

    б) Моє село, земний тобі уклін за молодість, за світло отчих стін...

    в) Гей юнаки, гей молодість світу, доля планети у ваших руках.

    г) О пісне вкраїнська! Дзвінка, невмируща, ти мука і радість, ти

       гнів і любов.

 


 1. Позначте речення, у якому правильно розставлено розділові знаки.

    а) Розцвітай, ти, веснонько красна, духом творчості все онови.

    б) Благословенні, ви, сліди, не змиті вічності дощами мандрівника

       Сковороди.

    в) Розвійтесь з вітром, листочки, зів’ялі розвійтесь як тихе

        зітхання!

    г) Україно! Ти моя молитво!

 


 1. Знайти речення, у якому звертання стоїть на початку (розділові

    знаки вилучено).

     а) Ще не пора мій друже бо за нами під сонцем волі Україна

         молода!

     б) О ліро пушкінська на світ увесь брини про зорі щастя.

     в) Ми зберегли тебе вкраїнська мово щоб лютий ворог не поранив.

     г) Добридень тату мій і далі неосяжні прийміть любов мою й тепло

        пісень моїх.

 


 1. Указати речення , у яких немає звертання ( розділові знаки при

    Звертаннях вилучено).

    а) Благословенна будь моя незаймана дівице Десно.

    б) Тож будьмо народом завжди!

    в)  Звернімося до творчої спадщини геніального Кобзаря.

    г) Друзі мої працюйте у напруженні всіх сил.

 


 1. У якому з поданих речень правильно виділено звертання?

   а) Стій серце стій! не бийся так шалено.

   б)  Ні мій учителю і друже, про мене – все це не байдуже.

   в)  Я так люблю твої дороги, моя Україно сумна!

   г)  Ой ти, дівчино, з горіха зерня, чом твоє серденько колючеє

    терня?

 


 1. У яких реченнях допущено пунктуаційні помилки?

   а) О поле, й дорога, і річка, й узлісся зелене! Ви в серці у мене.

   б) О незвичайна, чародійна мово, Хоч пронеслася молодість

        громово, Твій звук у мене в серці не затих.

   в) О Львове батьку мій камінний, знаю, Як мучила тебе страшна

      жага в бою, коли напасницька орда Топтала й роздирала Русь

      безкраю.

  г) За все тобі спасибі, низький уклін о земле, наш уклін !

 


 1. Знайдіть речення, у якому звертання стоїть у кінці.

       а) Мужай, прекрасна наша мово, серед прекрасних братніх мов.

       б) Кобзарю, знаєш, нелегка епоха оцей двадцятий невгамовний вік.

       в) Гей, рицарю жадібний, стерижись.

       г) Я сирота з Вільшаної , сирота, бабусю.

 


 1. З’ясуйте, у якому реченні неправильно виділено звертання.

   а) Навчи мене сумнівів, мамо, вдихни в мої ночі тривоги : у

      світі не просто, не прямо розбіглися долі-дороги.

   б) Де забарився ти, вечоре милий?

   в) Весно-слов’янко, синьоока, тобі мої пісні складаю.

   г) Луги, луги, пропахлі сіном прілим , чи ви мене впізнали?..


 1. У реченні Юначе, гордо вимовляй величне слово: Україна. звертанням є:

а) Україна;

б) юначе;

в) слово;

г) гордо вимовляй величне слово.

 

 Ключ ! ! !

Номер

завдання


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Правильна

відповідь

 


в

а

г

в

г

б

б,в

в

в,г

г

в

б

 
9. Тестові завдання №2

1.Укажіть речення із звертаннями:


А)Чумак іде, подивиться та й голову схилить;
Б) У садочку в холодочку гарна мати молода возить донечку в візочку, возить вільна і гойда;
В) На, Ласочка, це ти спіймала.

2.Укажіть речення з поширеним звертанням (окремі розділові знаки опущено):


А) Розвійтеся з вітром листочки зів’ялі розвійтесь, як тихе зітхання;
Б) Ні, не бійся Тоню, то просто була система парашута така;
В) Слухай Кроте як же це воно в нас так вийшло, що за всю мандрівку ти ні разу не розсердився.

3.Укажіть речення з непоширеним звертання (окремі розділові знаки опущено):


А) Поклін тобі моя зів’яла квітко, моя розкішна, невідступна мріє;
Б) А не йдете чорні бурі і злі вітри на вечерю, то йдіть собі у вічність;
В) Діду чом дятел шишки їсть, а щука – пліточок.

4.Укажіть речення, в якому вигук відділяється від звертання комою (окремі розділові знаки опущено):


А) О воленько-мати, єдина, завчасно збудила ти сина;
Б) Гей писарю, неси мою печатку;
В) Ой гороше, гороше, чого ти минулого літа допустив до себе черву? – докоряє мати дрібним горошинам.

5.Укажіть речення, в якому правильно виділено звертання:


А) Не тривожся зовсім, не збавляй себе сну, не дивись в той бік, моя пташино;
Б) А ти голубонько, ти кралечко моя поки співаєш на калині, то й весело мені;
В) Та ти мене дубе, отінив, як хмара.

6.Укажіть речення, в якому вставні слова виражають впевненість або невпевненість у повідомленні:


А) Видно, борсук знав, коли достигають плоди, і зараз не навідувався до яблунь і кислиць;
Б) В калині, кажуть, материна любов і мудрість;
В) Грек знову міг зустрітися з тобою, що він тепер, до речі, зробив.

7.Укажіть речення,в яких вставні слова виражають послідовність викладу думок, зв'язок їх між собою:


А) Тільки, на жаль, качка вже почала старіти, і не всяка їжа йде на здоров’я;
Б) А Федько, справді, щось надзвичайне виробляв на річці;
В) Отже, лелека переламав крило, а тому й не зумів одлетіти до вирію наприкінці серпня.

8. Укажіть речення, в якому правильно розставлені розділові знаки (окремі розділові знаки опущено):


А) Ніколи, звичайно ж не було на цьому військовому судні закоханої пари;
Б) Аж тоді Климко зрозумів, що цей солдат, який, очевидно, був чехом, боїться партизанів;
В)А капітан виявляється, не тільки останнім покидає палубу корабля, він останнім покидає й домівку.

9.Укажіть речення зі вставними словами (окремі розділові знаки опущено):


А) У променях вечірнього сонця сніг здається рожевим;
Б) Здається ми з вами десь зустрічалися;
В) Здається вічністю буття маленька мить.

10.Укажіть речення із звертаннями:


А) Учора син прийшов з-під Берестечка;
Б) Молюся нашій Пресвятій Покрові;
В) Сину мій Тимоше, то ж був не наказ.

11.Укажіть речення з поширеним звертанням (окремі розділові знаки опущено):


А) Припливайте до колиски лебеді як мрії;
Б) Я не тебе люблю, о ні, моя хистка лілеє;
В) Братове той кого ми хотіли покарати за шкоду, називається Кротом.

12.Укажіть речення з непоширеним звертання (окремі розділові знаки опущено):


А) Зласкався доле над моїм народом;
Б) Прости мені моя правдива мати душі моєї синій чистовід;
В) Тебе б я слухала довіку куме мій.

13.Укажіть речення, в якому вигук відділяється від звертання комою (окремі розділові знаки опущено):


А) Не раз уві сні являється мені, о люба, образ твій, такий чудовий;
Б) Ой не світи місяченьку, не світи нікому;
В) Гей джуро, глянь! Та їх там ціла сотня!

14.Укажіть речення, в якому правильно виділено звертання:


А) Привітай же, моя ненько моя Україно, моїх діток нерозумних, як свою дитину;
Б) Ой ти, дівчино, з горіха зерня, чом твоє серденько – колюча терня;
В) Розкажи ж тепер Степане, про свою недолю.

15.Укажіть речення, в якому вставні слова виражають впевненість або невпевненість у повідомленні:


А) А я, правду кажучи, як не голодний, люблю поміркувати з ким-небудь у парі;
Б) А там, дивись, яєчко знайшов у гнізді – теж моє;
В) Чи, може, в цьому якраз і є сила людини, її дар, може, без цього не знала б вона виходу ні в небо, ні в океан і ніколи нічого не відкрила б.

16.Укажіть речення,в яких вставні слова виражають послідовність викладу думок, зв'язок їх між собою:


А) А деякі найдрібніші пташата, виявляється, перелітають море, влаштувавшись верхи на журавлях;
Б) І знову все стихло, здавалося, навіки;
В) Отже, населення княжої та гетьманської України широко користувалося дорогоцінним матеріалом для свого одягу.

17.Укажіть речення, в якому правильно розставлені розділові знаки (окремі розділові знаки опущено):


А) Та ще можливо, кіммерійський крук сіда коню булатному на круп;
Б) Ви там торгуйте на великім торзі, а я, мабуть, в цю річку заверну;
В) Велика осіння тиша огортала їх і здається, була в спромозі заворожити їхні очі.

18. Укажіть речення зі вставними словами (окремі розділові знаки опущено):


А) Я раніше, коли села ще не ще не знав, теж бувало заморював черв’ячка;
Б) Тут не раз мені сумно бувало;
В) Ми з батьком тут бувало рибалили.

10. Вправа-редагуванняВправа-редагування. Зробити висновок про роль звертань у мовленні ( подаємо вже заповнену таблицю)


НеправильноПравильноПетенька, йди сюди!

Петрику (Петрусю ), підійди сюди!
Ой ти, мій котик! 

Ой ти, мій котику! 
Андрюшка, відкрий очі уже ранок! 

Андрійку, розплющ очі - уже ранок! 
Анічка, поділи грушу пополам! 

Ганнусю, поділи грушку навпіл! 
Ох ти ж, моя куколка! 

Ох ти ж , моя лялечко!
Дєвочкu, осторожно! 

Дівчатка, обережно! 
Пробач мене, дедушка, умоляю! 

Пробач мені, дідусю, благаю! 
Шофер , притормозіть, будь ласка!

Пане водій, пригальмуйте, будь ласка!
Вибачаюсь тьотя, яка слідуюча зупинка?

Вибачте, будь ласка, тітонько, яка наступна зупинка?
Будьте добрі, дядя, подвинтесь!

Будь ласка (прошу Вас), будьте добрі, посуньтеся!
Пацан, до якої години працює общєствєний транспорт?

Агов, юначе, до котрої години працює громадський транспорт?


 1. Пояснювальний диктантОбгрунтувати вживання розділових знаків при звертаннях. У вказаному вчителем реченні підкреслити члени речення. Чи є звертання членом речення?

 

І. І радуй вовіки, мій добрий народе, зерном і піснями всесвітні народи! (Б.Олійник.) Над тобою, бандуристе, небо чисте. Пригорни сестру-бандуру, бандуристе. (П.Перебийніс.) О, музико! Чи не єдина ти умієш квіткою утіхи прорости. (Н.Кошара.) Я напоїти силою своєю хотів би пісню, земле ти моя! (В.Сосюра.) Жагуча пісне України! Через провалля й верховини пливе твій голос солов’їний у даль немеркнучу століть. (М.Рильський.)

ІІ. Ти знов оживаєш, надіє! Світліє душа, молодіє. (І.Франко.) Умій дивитися, людино, на людей! Це ж не ляльки тобі і навіть не рослини. (М.Рильський.) Здоров, мій друже, мій старий Оксене, ми стільки літ не бачились з тобою! (А.Малишко.) Чому, старий, ти цього дня смієшся так помолоділо? (М.Рильський.) Спасибі, дідусю, що ти заховав в голові столітній ту славу козачу. (Т.Шевченко.) Таке ви кажете, дідусю, що й одповісти вам боюся. (Олександр Олесь.) Ой, не грайте нині, чумаки в долині! Не курличте в синім небі, ключі журавлині... (А.Малишко.) Ой ти доле-доле, доленько зрадлива, нащо натрусила в серденько жалю? (П.Палій.)


 1. Переписати, подані в дужках слова ставлячи в формі кличного відмінка. Пояснити вживання розділових знаків.

Чому, (коваль), радий ти? Чому ти гордий, (плугатар)? Куди прямуєте ви в парі, як побратими, як брати?  Чому сьогодні одягла ти одяг свій найкращий, (ткаля), чому  твій похід заквітчали вінки осіннього зела? Чом ти, (юнак), відірвав од книги погляд невтолимий? Співали як же! Пригадай, (одноліток і друг давній)!

З творів М.Рильського.


V. Підсумок уроку

1. Запитання :


1. Що таке звертання?

2. Які форми звертання існують?

3. Якими розділовими знаками виділяються звертання в реченні?


 1. Гра «Так - Ні»(з використанням сигнальної картки) 1. Звертання називає того, до кого звертаються.

 2. Звертання не буває поширеним.

 3. Звертання стоїть у кличному відмінку.

 4. Звертання підкреслюється однією рискою 

 5. Звертання може стояти на початку речення.

 6. Звертання усередині речення виділяється з обох боків комами.

 7. На початку речення звертання може відокремлюватися знаком оклику. 

 8. Звертання, при яких є означення, називаються поширеними. 

 9. Лікар, водій, учень у кличному відмінку матимуть закінчення –ю.

 10. Звертання роблять нас ввічливішими? 

 11. Щире ласкаве звертання покращує людям настрій.

 12. Без звертань можна обійтися. 

 1. Палітра вражень від уроку

Мені найбільше сподобалося… Я навчився / навчилася…

Хочу подякувати… Найбільше вразило…Цікаво було дізнатися… Тепер я вмію…

VІ. Домашнє завдання
Виписати з творів художньої літератури 7речень зі звертаннями. Визначити будову та спосіб вираження звертань
Скласти 7 речень компліментів вашим рідним та знайомим.
Каталог: ld
ld -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
ld -> Програма навчальної дисципліни історія світової культури
ld -> Тема Основні етапи розвитку документознавства
ld -> Програма навчальної дисципліни міфологія Галузь знань 0201 культура Напряму підготовки 020101 культурологія
ld -> Дивовижний світ многогранників
ld -> Програма розвитку дітей дошкільного віку зі спектром аутистичних порушень
ld -> Діти з порушеннями психофізичного розвитку як суб'єкт корекційної освіти план
ld -> Інформаційний пакет 04 основи корекційної педагогіки
ld -> Есе на тему: “Українське мистецтво другої половини ХVII-XVIII ст.”
ld -> Дипломної освіти «Допущено до рецензування»

Скачати 218.15 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка