Звіт директора Фастівської зош І-ІІІ ступенів №5 перед громадськістюСкачати 89.21 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації29.06.2018
Розмір89.21 Kb.
ТипЗвіт
  1   2   3   4
Звіт директора Фастівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 перед громадськістю

У 2014– 2015 навчальному році робота Фастівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 була спрямована на забезпечення прав учнів на загальну середню освіту, організацію їх навчально-пізнавальної діяльності, становлення і розвиток виховної системи у школі, науково-методичну роботу з педкадрами, співпрацю освітнього закладу з сім’єю, позашкільними і громадськими організаціями з метою розвитку особистості школярів.

У своїй діяльності Фастівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 керується діючими законодавчими та нормативними документами України: основними положеннями Конституції України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мови в Україні», «Про охорону дитинства», «Про попередження насильства в сім’ї», Національною доктриною розвитку освіти, Концепцією загальної середньої освіти, Державними програмами «Вчитель», «Діти України», «Освіта України XXІ століття», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад.

Внутрішні нормативні документи, що регламентують діяльність закладу


  • Статут школи, зареєстрований рішенням виконавчого комітету Фастівської міської ради від 17.07.2012 року:

  • правила внутрішнього трудового розпорядку, затверджені наказом по школі №86 від 27.08.2014 року;

  • Концепція діяльності та розвитку Фастівської ЗОШ І-ІІІ ст..№5, затверджена рішенням педагогічної ради школи 31 серпня 2010 року (протокол №8)

  • Програма розвитку Фастівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5 на 2013-2018 роки.

Навчально-виховний процес відбувався в дві зміни. Навчальні заняття розпочиналися о 8 годині 00 хвилин. Налагоджено чергування, розроблено пам’ятку для чергових учнів, графік чергування класів, учителів, адміністрації.

Жодний шкільний документ так не регламентує життя шкільного колективу, як розклад уроків. Він регулює щоденну працю учнів, учителів, адміністрації, технічних працівників. Уміло та правильно складений розклад є важливим елементом раціональної організації праці колективу.

Гігієнічна оцінка розкладу здійснюється за допомогою нової рангової шкали оцінки складності навчальних предметів за таким алгоритмом:


  1. Визначається рівень складності предмета в балах відповідно до рангової шкали.

  2. Підраховується сума балів складності навчальних предметів за кожен день.

  3. Оцінюється відповідність розподілу навчального навантаження гігієнічним вимогам й характеру фізіологічних змін розумової працездатності учнів протягом навчального тижня.

  4. За необхідності вносяться корективи до розкладу уроків.

При складанні розкладу враховано також допустиму сумарну кількість годин тижневого навантаження учнів.

У разі відсутності вчителів проводиться фахова заміна.Кадрове забезпечення.

У 2014-2015 навчальному році штатними працівниками школа була забезпечена на 100%. Розстановка педагогів здійснювалася відповідно до фахової освіти педпрацівників. Всі педагоги школи володіють комп’ютером.

 Педагогічний колектив складається з 40 осіб, з них основних працівників - 38, за сумісництвом – 2. Учителів з вищою освітою – 38.

Якісній склад педагогічних працівників нашої школи:

Вища категорія – 25 працівників

І категорія – 3 працівника

2 категорія– 7 працівників

Спеціаліст – 5 основних працівників і 2 вчителя – сумісника

Мають звання:

«Старший вчитель» - 10 основних працівників,

«Вчитель – методист» - 2 основних працівники.

У школі проводиться щорічна атестація кадрів відповідно до плану роботи закладу та згідно «Положення про атестацію педагогічних кадрів».

У 2014-2015 н.р. підлягали атестації 6 осіб. Із них четверо вчителів

(Сологуб Л.Б., Притуленко Т.Я.,Кравченко Т.Л, Бойко Л.В, .) підтвердили кваліфікаційну категорію та педагогічні звання, один вчитель (Дзядевич О.В.) підвищила кваліфікаційну категорію .

Свою фахову майстерність учителі підвищують шляхом самоосвіти, участі у шкільних та міських предметних методичних об’єднаннях, творчих та динамічних групах, семінарах, на курсах перепідготовки спеціалістів при КОІПОПК. Творчий звіт учителів, які атестуються, традиційно проходить на педраді, а творчий доробок (досвід, друкована продукція) зберігаються в шкільному та міському методичному кабінеті.

Навчання на курсах перепідготовки педагогічних кадрів при КОІПОПК відбувається згідно плану. Протягом 2014-2015 навчального року курсову перепідготовки пройшло 5 вчителів.

В минулому навчальному році 21 педагог школи пройшов курси за програмою Intel – « Навчання для майбутнього» ( версія 10.1)

Методична робота 

Методична робота в школі будується на досягненнях науки, ППД, системою аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності з підвищення наукового, загальнокультурного рівня педагогічних працівників, удосконалення їх професійної компетенції та підвищення ефективності навчально-виховного процесу. 


У школі діє методичний кабінет, інформаційно-аналітичний центр навчально-виховної роботи з докладним банком інформації, яка оптимально охоплює дані про діяльність педагогічного та учнівського колективів.

Проблема, над якою працював педколектив школи в 2014-2015 навчальному році: 


«Впровадження інноваційних технологій креативної освіти для розвитку інноваційної особистості»

Основними напрямами в роботі над науково-методичною проблемою були: 


- удосконалення навчальних та виховних програм, відбір підручників, методичного забезпечення, що розвивають особистість; психолого-педагогічне забезпечення розвитку внутрішнього світу дитини, створення комфортних умов для розвитку духовності кожної особистості через креативність, творчість, злиття з природою;
        - забезпечення подальшого переходу  середньої школи  на новий зміст,  структуру, новий державний стандарт освіти в старшій школі, удосконалення системи її профілізації;
- підтримка науково-дослідницької роботи вчителів школи, інноваційних та інформаційних технологій, методично-практичного забезпечення розробок з методики викладання предметів.
        - матеріально-технічне оснащення школи, забезпечення  новими засобами навчання, мультимедійними посібниками, швидкісним Інтернетом, розвитком освітніх мереж  та порталів;
З метою якісної та ефективної організації, проведення систематичної колективної та індивідуальної методичної роботи з педагогічними кадрами, в школі працюють методичні структури: 
- Методична рада (кер. Одарич О.С..); 

-МО лінгвістичного напрямку( кер. Корабльова Н.М.)

-МО точних наук та інформаційних технологій ( кер. Ярусова В.І)

- МО суспільно-природничих наук ( кер Сідько О.Л.)

- МО естетичного напрямку( кер. Грищенко А.П.)

-МО початкових класів (кер. Загоруйко Н.О.)

- МО класних керівників ( кер. Шубіна О.В.)

- Творча група вчителів української мови та літератури (кер. Усенко С.С.) 

-Творча група вчителів розвивального навчання ( кер. Соснівська Г.О.)
- Шкільна творча лабораторія (керСідько О.Л.).

Впродовж декількох років методична діяльність у школі будується і проводиться за принципом моніторингу - систематичної аналітико-діагностичної діяльності. 


Проводилися предметні декади і тематичні тижні, де педагоги й учні удосконалювали знання з навчальних дисциплін, представляли свої надбання з різних галузей навчально-виховного процесу. 
Усі засідання методичних об’єднань мають відповідну структуру, де обговорюють, проводять, аналізують: 
- результати навчально-виховної роботи: 
- динаміку зростання (спаду) успішності учнів; 
- результати контрольних робіт (державної підсумкової атестації), навички читання
- діяльність членів МО щодо розвитку творчого потенціалу учнів, залучення їх до різних видів позаурочної діяльності; 
- аналіз стану викладання предметів: 
- стан виконання навчальних планів і програм; 
- використання інноваційних технологій, їх ефективність; 
- апробація електронних засобів навчального призначення для загальноосвітніх навчальних засобів; 
- стан позакласної роботи вчителів з предметів; 
- система та результативність підвищення професійного рівня вчителів; 
- результати участі учнів в олімпіадах, конкурсах; 
- аналіз роботи за рік та перспективне планування. 
Організовано роботу резерву керівних кадрів, вчителів-наставників. 
Систематично проводититься внутрішкільна методична робота з питань: 
1) Самоосвіти педагогічних працівників
2) Атестації і творчих звітїв педагогів : 
3) Курсової перепідготовки ; 
4) Семінарів-практикумів (міських та шкільних); 
5) Конкурсу"Учитель року”; 
6) Індивідуальних та групових консультацій для учителів та батьків; 
7) Участі у роботі предметних тижнів, методичних нарад; 
8) Роботи з підготовки учнів до участі у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін; 
9) Поповнення матеріалами інформаційно-аналітичного центру навчально- виховної роботи. 
10). Поповнення кабінетів методичною та довідковою літературою, розробками уроків, виховних заходів, матеріалами з досвіду роботи учителів; 

Усі засідання методичних об’єднань проводились згідно з планом роботи. До засідань готувались педагогічні виставки методичних розробок з даної теми, відкриті уроки з подальшим їх детальним аналізом і обговоренням.Удосконалюється сайт нашої школи, який в 2014-2015 н.р. посів ІІІ місце серед сайтів шкіл міста.

Щорічно проводиться методичний фестиваль ідей «Від творчого вчителя до творчого учня». Традиційним став показ творчих портретів вчителів, що атестуються.

Одним з основних принципів роботи школи є розкриття в процесі навчання дитячої обдарованості. З метою розвитку творчих здібностей учнів проводиться розподіл варіативної частини робочого навчального плану. Учні школи взяли активну участь у різних етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін й отримали такі результати:

ІІІ етап:
клас

предмет

місце

Семенченко Анастасія

11

Трудове навчання

ІІІ

ІІ етап

ПІБ

клас

предмет

місце

Семенченко Анастасія Василівна

11

Трудове навчання

І

Почтар Софія Віталіївна

8

Французька мова

І

Хорунжей Аліна Олександрівна

9

Французька мова

ІІ

Стрекайло Андрій Русланович

11

біологія

ІІ

Гусак Олег Васильович

10

математика

ІІІ

Гусак Олег Васильович

10

географія

ІІІ

Пшоно Валентина Сергіївна

7

хімія

ІІІ

Навчальна діяльність учнів.

Протягом 2014-2015 навчального року робота педколективу була спрямована на впровадження новітніх освітніх технологій креативної освіти і виховання школярів

       Протягом навчального року у Фастівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів навчалося 495 учнів у 20 класах. Випускниками цьогоріч стали 45 учнів. 19 учнів отримали атестати про загальну середню освіту, свідоцтва про базову середню освіту звичайного зразка отримало 26 учнів.

Структура контингенту

Навчальний рік

Початкова школа

Основна школа

Старша школа

Усього по школі

На 01.09

На 31.05

На 01.10

На 31.05

На 01.09

На 31.05

На 01.10

На 31.05

Кількість учнів
 

2009 - 2010

134

132

262

260

56

54

452

446

 

2010 - 2011

158

157

242

238

54

55

454

450

 

2011 - 2012

180

179

192

193

67

63

439

435

 

2012 - 2013

198

201

172

169

58

57

428

427
2013 - 2014

214

211

192

191

41

41

447

443
2014-2015

243

232

213

209

39

38

495

479

Загальна кількість класів

 

 

2009-2010

6

 

11

 

3

 

20

 

 

2010 - 2011

7

 

10

 

3

 

20

 

 

2011 - 2012

7

 

10

 

3

 

20

 

 

2012-2013

8
9
3
202013-2014

9
9
2
202014-2015

10
8
2
20
У 2014 – 2015 навчальному році поглиблено вивчалася українська мова у 8Б, 10 та 11 класах.

           Порівнюючи рівень навчальних досягнень учнів закладу за п’ять років,   слід відмітити збільшення школярів, які мають достатній рівень знань та зменшення кількості учнів з низьким рівнем навчальних досягнень.


Навчальний

рік

Усього

навчається

Оцінюється вербально

Навчалося на :

12-10

%

9-7

%

6-4

%

3-1

%

2009 - 2010

452

56

39

10

120

30

137

35

100

25

2010 - 2011

454

48

29

7

92

23

189

46,5

96

23,5

2011 - 2012

439

51

38

11

117

30

127

33

99

26

2012-2013

428

42

47

13

136

36

125

33

70

18

2013-2014

441

73

43

11,6

146

39,6

117

31,7

62

16,8

2014-2015

479 ( на кінець н.р.)

67

49

10.2

167

34.8

129

26.9

65

13.5

Каталог: sites -> fastiv5.itschool.com.ua -> files -> files
sites -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
sites -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
sites -> Культура Античності. Культура Давньої Греції
sites -> Системотехнічні засади та інструментально-програмні засоби створення та підтримки цифрових словників сидорчук надія Миколаївна
sites -> Міністерство освіти І науки україни державний економіко-технологічний університет транспорту
files -> Реферат ( від лат доповідаю). Визначити тему. Підібрати літературу: а) документи, першоджерела
files -> Cd-rom харків «Видавнича група “Основа”» 2014
files -> Профорієнтаційна робота в школі
files -> Літературні диктанти іван франко поема «Мойсей», новела «Сойчине крило», вірш-заклик «Розвивайся ти, високий дубе…» та сонет «Сікстинська мадонна»

Скачати 89.21 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка