Звіт директора хзош №60 Пескової О. В. на спільному засіданніСкачати 118.58 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації09.09.2018
Розмір118.58 Kb.
  1   2   3   4   5
ЗВІТ

директора ХЗОШ № 60 Пескової О.В. на спільному засіданні педагогічного колективу, батьківського комітету,

ради школи, учнівського самоврядування

про виконану роботу за 2012/2013 навчальний рік

14 червня 2013 року 16.00

З метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадянської системи управління освітою, поєднання державного і громадянського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень наказом № 55 МОН України від 28.01.2005 р. запроваджено щорічно по завершенню навчального року керівникам загальноосвітніх навчальних закладів звітувати перед педагогічним колективом, батьківським комітетом, радою школи про виконану роботу за рік на спільному їх засіданні.

Сьогодні, 14 червня я пропоную Вашій увазі свій звіт про підсумки роботи за 2012/2013 навчальний рік, але ж назвати його своїм звітом я не можу - бо це була спільна робота заступників, секретаря, усього педагогічного колективу разом з батьківським комітетом, радою школи, учнівським самоврядуванням, технічним персоналом школи під керівництвом Адміністрації Комінтернівського району Харківської міської ради, служби у справах дітей Комінтернівського району Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради Харківської області, управління освіти адміністрації Комінтернівського району Харківської міської ради. Ми працювали разом, поважаючи один одного, враховуючи думки кожного, створюючи сприятливі умови для творчості кожного вчителя, кожного учня під постійним піклуванням батьківського комітету і Ради школи.

Втілюючи в життя ст. 53 Конституції України, в 2012/2013 навчальному році в ХЗОШ № 60 проводилась цілеспрямована робота щодо виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Указу Президента України від 20.03.2008 №244/2008 “Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні”, “Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті”, постанов Кабінету Міністрів України від 27.08.2011 №778 “Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад”, з урахуванням вимог Концепції профільного навчання в старшій школі, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 №854 “ Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі ”, “ Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ”, ДСанПіН 5.5.2.008-01, реалізація нормативно-інструктивних документів Міністерства освіти і науки України; державних, регіональних та міських програм у галузі освіти, Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки, заходів управління освіти Комінтернівського району щодо виконання Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки, заходів ХЗОШ № 60 щодо виконання Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки, Статуту навчального закладу, Колективного договору на 2011-2015 роки, а також визначених пріоритетних напрямків розвитку освіти в районі.

Щорічно станом на 05 вересня в навчальному закладі затверджується шкільна мережа на поточний навчальний рік. Мова навчання в 1-11 класах – українська. У 2012/2013 навчальному році в школі навчалось 18 класів, в яких навчалися 484 учнів. Слід відзначити, що кількісний склад учнів порівняно з 2011/2012 навчальним роком збільшився на 18 учнів, проте класів відкрито на 1 менше, це призвело до збільшення середньої наповнюваності класів на 2,1.

У 2012/2013 навчальному році отримали свідоцтво про базову середню освіту та вважаються випущеними із основної школи 40 учнів. Отримали атестат про загальну середню освіту та вважаються випущеними зі школи 28 учнів, з них за високі досягнення у навчанні золотою медаллю нагороджена Мудра Кристина.

Упродовж 2008-2013 років у школі ефективно впроваджувався, а також простежується наступність філологічного напряму диференціації навчання (профіль української філології): учні стають переможцями олімпіад, різноманітних конкурсів та турнірів з української мови, мають достатній рівень навчальних досягнень з предмету. Обрання природничо-математичного напряму диференціації навчання не мало певних позитивних результатів: учні не досягли високого рівня успішності порівняно з показниками по району, не виявили зацікавленості до участі у предметних конкурсах, Педагогічний колектив вважає недоцільним впровадження даного профілю навчання на наступний рік.Протягом року заклад було, в основному, забезпечено кадрами.

В школі працюють 40 педагогічних працівників. З них вищу освіту мають 36 осіб. Вищу кваліфікаційну категорію мають 23 вчителі, першу категорію – 9, другу категорію – 1, вчитель-спеціаліст – 7, педагогічне звання «вчитель - методист» – 6, педагогічне звання «старший учитель» – 6, «Відмінник освіти України» - 4.

Таким чином, кадрове забезпечення ХЗОШ № 60 в 2012/2013 н.р. було задовільним.

Протягом року проводилась цілеспрямована робота щодо покращення показників якісного складу педкадрів.

За поточний навчальний рік було атестовано 8 педагогічних працівників:

- присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» Шейко Надії Олександрівні, вчителю математики;

- атестовано на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії» Кулінченко Інну Іванівну, вчителя початкових класів;

- атестовано на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії "спеціаліст вищої категорії" та присвоєно педагогічне звання «учитель - методист» Казністій Тамарі Володимирівні, вчителю початкових класів;

- атестовано на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії "спеціаліст вищої категорії" та педагогічного звання «старший учитель» Вітковську Ірину Леонідівну, вчителя початкових класів, Щербак Аліну Іванівну, вчителя англійської мови, Козіна Євгена Миколайовича, вчителя трудового навчання;

- атестовано на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії "спеціаліст вищої категорії" Калашникову Галину Павлівну, вчителя російської мови та літератури;

- присвоєно кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорії" Мартинюк Світлані Степанівні, вчителю української мови та літератури;

- атестовано Баранник Катерину Олександрівну, завідуючу бібліотекою, на відповідність займаній посаді.

У порівнянні з минулим навчальним роком, в поточному збільшилась кількість педагогічних працівників (на 1 особу), яким присвоєно педагогічне звання «вчитель-методист», та педагогічних працівників, яким присвоєно вищу кваліфікаційну категорію (на 1 особу), що підтверджує якісну методичну роботу, підвищення особистого кваліфікаційного рівня педагогічних працівників, достатній рівень організації самоосвітньої діяльності вчителів.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників проходить за відповідним перспективним планом (складається щорічно) терміном на 5 років. Окремо складається план курсової перепідготовки на поточний рік. За наслідками курсової підготовки вносяться зміни у списки педпрацівників школи за формою РВК. Копії свідоцтв про проходження курсової підготовки зберігаються в особових справах. Відповідно до плану підвищення кваліфікації та фактичного його виконання щорічно в грудні місяці складаються звіти про виконання планів роботи. Аналіз виконання плану курсової підготовки заслуховується на нараді при директорові (в І півріччі 2013 року 7 педагогічних працівників пройшли курсову підготовку відповідно до плана-графіка, у ІІ півріччі заплановано перепідготовку ще 8-ми працівникам). Адміністрацією відслідковується попередність підвищення кваліфікації відносно атестації педпрацівника та систематичність проходження підвищення кваліфікації.

У професійному конкурсі „Учитель року – 2012” в номінації „Іноземна мова” категорія „Дебют” на районному етапі досвід роботи представляла Корольова І.М., вчитель першої кваліфікаційної категорії.

На рівні школи у поточному навчальному році узагальнено педагогічний досвід Казністої Тамари Володимирівни, заступника директора з НВР, спеціаліста вищої кваліфікаційної категорії, якій цього навчального року було присвоєно педагогічне звання «вчитель-методист», за темою «Впровадження здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховний процес».

Передовий педагогічний досвід Казністої Т.В. упроваджується в практику: • під час роботи з обдарованими дітьми;

 • під час організації позакласної, гурткової роботи;

 • під час підготовки до олімпіад, конкурсів, турнірів, змагань тощо.

У 2012/2013 навчальному році педагогічні працівники Синяєва О.А., вчитель географії, Мудра Т.П., вчитель української мови та літератури, активно працювали над розробкою власних методичних рекомендацій для вчителів, які відповідно були опубліковані:

 • Синяєва О. А. Дидактичні ігри на уроках географії //Електронний учительський журнал.- вересень,2012.

 • Синяєва О. А. Поезія на уроках географії// Електронний учительський журнал.- жовтень,2012.

 • Синяєва О. А. Толерантність як складова частина міжособистісних відносин сучасної молоді //Матеріали 4 Міжнародної наукової конференції.- 2013.

 • Мудра Т.П. Чарівники сміху//Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 185-річчю від дня народження Л.Глібова та 200 років від дня народження Є.Гребінки. – Харків, ХАНО.- 2012.- С.193-198.

У професійному конкурсі „Учитель року – 2013” в номінації „Музичне мистецтво ” на районному етапі досвід роботи представляла Вітковська І.Л., вчитель вищої кваліфікаційної категорії, педагогічне звання «старший учитель».

У 2012/2013 н.р. у шкільному етапі виставки-ярмарку брали участь 15 вчителів, у районному етапі – 7, в обласному етапі – 2 . Експонат « Формування здоров’я молодших школярів на уроках музичного мистецтва», наданий Вітковською І.Л., вчителем музики, відзначений дипломом ІІ ступеня на обласному етапі, експонат «Гендерна соціалізація учнівської молоді », наданий Казністою Т.В., заступником директора з НВР, та Гасан В.П. , вчителем історії, відзначений дипломом ІІІ ступеня на обласному етапі.

За підсумками, роботи педагогічних працівників, надані до обласної виставки-ярмарку педагогічних ідей та технологій були відзначені дипломами різних ступенів: у 2010 році – 3 дипломи; у 2011 році – жодного диплома, у 2012 році – 1 диплом, у 2013 році – 2 дипломи. Такі дані свідчать про недостатню систематичну підготовку педагогічних працівників школи до участі в зазначеному заході, тому вважається необхідним визначити на наступний навчальний рік пріоритетним завданням методичної ради закладу приділити значну увагу методичній допомозі вчителям у розробці власних методичних наробок та самоосвітній діяльності вчителів.

Протягом навчального року проводилась цілеспрямована робота щодо виконання Закону України “Про мови”. • шкільна ділова документація ведеться українською мовою;

 • викладання базових дисциплін РНП, організаційна та методична робота ведеться державною мовою. Щорічно (січень) по закладу видається наказ «Про стан викладання навчальних предметів українською мовою». Це питання заслуховується на педраді, на нараді при директорові;

 • впроваджено профільне навчання (української філології профіль): у 2012/2013 н.р. – 10-А клас. Заплановано впровадження профільного навчання у 2013/2014 н.р.- 10-А, 11-А клас;

 • ведеться систематична робота щодо підготовки учнів до участі у всеукраїнських, міжнародних, районних конкурсах, турнірах, олімпіадах;

 • приділяється увага наданню індивідуальних консультацій для вчителів школи, у яких виникають питання щодо викладання українською мовою;

 • діє семінар «Удосконалення майстерності володіння українською мовою»;

 • учителі кафедри української мови брали участь у спецкурсах, семінарах, педагогічних та творчих майстернях з української мови;

 • у рамках проведення тижня української мови та літератури проводилась робота щодо розширення сфери вживання української мови в позаурочний час.

 • організовано роботу факультативів, гуртків для підвищення мовної культури учнів 5-11 класів (2012/2013 н.р.: «Юні мовознавці» - 8-А; факультатив «Сучасна українська література» - 10-А).

Робота по проведенню діяльності закладу в межі нормативно-правового поля була ключовою протягом року. Проводилась цілеспрямована робота щодо вдосконалення діяльності та зміцнення інтеграційних процесів всіх структур ХЗОШ № 60 відповідно до Статуту.

Цілеспрямовано проводилась робота щодо підвищення культури управління навчальним закладом, зміцнення виконавської дисципліни всіх учасників навчально-виховного процесу.

Протягом 2012/2013 навчального року значну увагу було приділено контрольно-аналітичній діяльності. Робота проводилась згідно з річним планом та графіками фронтального адміністративного контролю якості викладання та знань учнів з основ наук і контролю за виконанням Єдиних вимог до усного та писемного мовлення учнів. Дотримано норм і термінів проведення тематичних, контрольних, лабораторних, практичних робіт, уроків зв’язного мовлення, проведення навчальних екскурсій. Протягом навчального року було вивчено стан викладання предметів та рівень навчальних досягнень учнів з української мови та літератури, біології, хімії, основ здоров'я, історії України, фізичного виховання, Захисту Вітчизни відповідно здійснювався контроль за виконанням рекомендацій, наданих під час контролю адміністрації школи. Усі матеріали внутришкільного контролю узагальнено в довідках і наказах по школі. Протягом навчального року адміністрацією школи з метою впровадження профільного навчання, розподілу варіативної складової навчального плану на поточний навчальний рік було вивчено рівень навчальних досягнень з предметів, рівень підготовки учнів до ДПА. Внаслідок проведеного аналізу слід зазначити, що 100% учнів школи атестовані. Відсутні учні, які мають початковий рівень навчальних досягнень. Відсоток учнів, які засвоїли навчальні програми за рік на високому та достатньому рівні, складає майже 79% проти 76,1 % у 2011/2012 навчальному році (збільшення на 2,9%). Але маючи відповідний рівень результативності, учні закладу не виявляють конкурентоспроможності на рівні району щодо участі у рейтингових конкурсах та турнірах, що вказує на низький рівень якості знань учнів.

За результатами державної підсумкової атестації в 2012/2013 навчальному році:

- 87% учнів 4-х класів засвоїли програмовий матеріал на високому та достатньому рівні (у 2011/2012 н.р – 80%);

- 60,5% випускників 9-х класів мають високий та достатній рівні знань (у 2010/2011 н.р - 70,4%);

- 90% випускників 11-х класів мають високий та достатній рівні знань, (у 2011/2012 н.р. - 69 %).

Відповідно, аналіз результативності ДПА свідчить про якісну підготовку учнів початкової та старшої школи, проте якість знань учнів основної школи значно знизилась ( майже на 5%).

У зв’язку з вищезазначеним, подальша робота педагогічного колективу повинна бути спрямована на підвищення якості знань школярів, створення ефективних умов для забезпечення оволодіння учнями якісними знаннями з базових навчальних дисциплін.

У 2012/2013 навчальному році проведена значна робота щодо якісної організації, підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників (ЗНО), яке було обов’язковим для випускників, що вступають до вищих навчальних закладів. З метою інформування про особливості реєстрації та порядок проведення ЗНО-2013 проведені розширені збори випускників, представників батьківської громадськості, педагогічних працівників. Впродовж 2012/2013навчального року вчителями проводилася систематична робота щодо підготовки учнів до роботи з різними видами тестових завдань.

Згідно з річним планом було здійснено перевірку стану навчально-виховної роботи в ГПД. В ХЗОШ № 60 працювала 2 групи - за бюджетні кошти. Перевіркою встановлено, що вихователями ГПД, в цілому, забезпечується належний рівень навчально-виховного процесу, виконання режиму дня.

Особлива увага приділялась в ХЗОШ № 60 роботі з батьками учнів, вивченню їх пропозицій, залученню батьків до участі в шкільному вихованні їх дітей, запобіганню формалізму в цій роботі. Окрім традиційних батьківських зборів, батьки були залучені до «Академії люблячих батьків», цю роботу упродовж 2012/2013 н.р. очолювали вчителі початкової школи Білоконь В.В. та Вітковська І.Л., які продовжували розпочату минулого року позакласну роботу з батьками за темою «Формування культури здоров’я молодших школярів у взаємодії сім’ї та школи». Проведені впродовж року батьківські збори, тренінги, творчі домашні завдання, рольові ігри дали унікальний шанс батькам та дітям уникнути проблеми сімейного відчуження.

Робота «Академії люблячих батьків» передбачає продовження у наступному навчальному році, оскільки є позитивні результати щодо створення довірливих і партнерських взаємин між батьками, вчителями та учнями.План контрольно-аналітичної діяльності, в основному, виконано.
Підсумки науково-методичної роботи ХЗОШ № 60
В поточному навчальному році важливою ділянкою в роботі вчителів школи стала участь учнів 9-11-х класів в науковій сфері – Малої Академії Наук. Проблема організації індивідуальної роботи зі здібними учнями є однією з пріоритетних, зумовлена тим, що таких неординарних, творчих учнів вчитель мусить розпізнати, допомогти їм визначитись у власних інтересах, розвивати їхні здібності. Загальна кількість учнів, які брали участь у науково-дослідницькій та пошуковій роботі – 15 учнів, 6 з яких представили свої роботи на районному етапі конкурсу-захисту робіт МАН.

Результативність роботи:

Під керівництвом Гасан Валентини Павлівни, вчителя історії та правознавства, працювали 2 учні, з них переможцями стали:

 • Кузякін Олександр, 9-Б клас, секція «Археологія», районний етап - І місце;

 • Зибін Максим, 10-А клас, секція « Історія України», районний етап - ІІІ місце.

Під керівництвом Мудрої Тетяни Павлівни, вчителя української мови, працювали 2 учениці:

 • Мудра Кристина, учениця 11-а класу, секція «Філологія», районний етап – ІІ місце;

 • Міщенко Інна, 9-Б клас, секція «Педагогіка», районний етап – І місце.

Під керівництвом Лубчук Юлії Миколаївни,практичного психолога, працювали 2 учні:

 • Чернова Поліна, учениця 9-Б класу, секція «Психологія», районний етап – ІІ місце,

 • Устінова Ірина, учениця 11-А класу, секція «Психологія», районний етап – ІІ місце.

Під керівництвом Синяєвої Оксани Анатоліївни, вчителя географії, працювала 1 учениця:

 • Юріна Карина, учениця 10-А класу, районний етап – ІІІ місце.

Одним з основних напрямків довузівської підготовки є залучення учнів до участі в науково-дослідницькій діяльності. З метою залучення учнів до науково-дослідницькій діяльності, підготовки їх до роботи в шкільному науковому товаристві був проведений конкурс учнівських робіт з навчальних дисциплін. Діяльність шкільного наукового товариства була проаналізована на засіданні методичної ради ХЗОШ № 60, відмічено, що ряд робіт не відповідав принципу науковості, роботи носили реферативний характер, тому слід приділити увагу науковому підходу до написання робіт, продовжувати роботу в даному напрямі спільно з науковцями. Визначено шляхи щодо організації роботи шкільного наукового товариства в 2012/2013 н.р.

В рамках реалізації шкільної Програми «Обдарована молодь» заплановано та здійснено такі заходи: • перегляд та поновлення шкільного інформаційного банку даних „Обдарованість” про учнів школи;

 • поновлення науково - методичної бази даних з формування психолого – фізіологічної стійкості, профілактики стресу, розумових, емоційних перевантажень учнів методичними рекомендаціями;

 • проведення шкільного етапу предметних олімпіад з базових дисциплін;

 • сприяння підготовці та участі переможців шкільних предметних олімпіад в олімпіадах районних (міських), обласних та Всеукраїнських рівнів;

 • проведення шкільних конкурсів та виставок творчих робіт учнів школи, спрямованих на виявлення та самореалізацію обдарованих дітей;

 • забезпечення роботи гуртків та факультативів за бажанням учнів;

 • забезпечення умов для художньої самодіяльності учнів.

Практичний психолог Лубчук Ю.М. приділяла значну увагу просвітницькій роботі з вчителями щодо особливостей спілкування з дитиною, яка має ознаки різних видів обдарованості. Було проведено анкетування щодо з’ясування проблем, які виникають у педагогів під час роботи з обдарованими дітьми, обговорено шляхи їх вирішення. Розвиток здібностей дітей сприяв досягненню вагомих результатів з різних видів діяльності . На початку навчального року було оновлено банк даних обдарованих дітей. Упродовж року Лубчук Ю.М. проводила консультативні години для вчителів-предметників, класних керівників щодо організації роботи з обдарованою молоддю.

Робота шкільного колективу, проведена за програмою виявлення та підтримки талановитої молоді, створення умов, необхідних для розвитку індивідуальності та неординарних здібностей учнів, має свої позитивні результати.

Впродовж 2012/2013 навчального року учні 2-11 класів взяли участь у різноманітних конкурсах та турнірах.

Призерами районних предметних олімпіад стали:


 • Пащенко Дмитро, 9-Б клас, трудове навчання, ІІ місце (вчитель Козін Є.М.);

 • Устінова Ірина, 11-А клас, педагогіка та психологія, ІІІ місце (вчитель Лубчук Ю.М.);

 • Йолкіна Наталія, 8-Б клас,біологія, ІІІ місце (вчитель Колюбаєва Н.М,);

 • Зибін Максим, 10-А клас, правознавство, ІІІ місце (вчитель Гасан В.П.).

Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської молоді імені Т.Г. Шевченка: ІІ (районний) етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Г. Шевченка:

 • Сметана Марина, 8-А клас, ІV місце;

 • Кузякін Олександр, 9-Б клас, VІІІ місце.

ХІІ Міжнародний конкурс з української мови ім. П.Яцика (районний) етап :

 • Дядченко Катерина, 4-Аклас, I місце;

 • Ноздрачов Віталій, 4-Аклас, II місце;

 • Івасенко Вадим, 4-Б клас, VI місце.

Міжнародний природничий інтерактивний конкурс „КОЛОСОК - осінній”: 93 учасники :

 • сертифікатів «Золотий колосок» - 57,

 • сертифікатів «Срібний колосок»: «Чудеса техніки» - 22, «Чудеса живої природи» -20, «Чудесні речовини» - 24,

 • сертифікатів «Колосок» - 4.

Міжнародний конкурс з інформатики «Бобер -2013» - 14 учасників:

 • сертифікатів з відмінним результатом – 2.

Міжнародний математичний турнір „Кенгуру -2013” - 57 учасників:

 • червоних сертифікатів -18 ,

 • зелених сертифікатів – 22 ,

 • синіх сертифікатів -17.


Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс

Скачати 118.58 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка