Звіт директора ізюмського професійного ліцею на загальних зборах трудового колективу 31 липня 2013 року підсумки роботи педагогічного колективуСкачати 88.36 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації11.03.2019
Розмір88.36 Kb.
#84135
ТипЗвіт
  1   2
ЗВІТ

ДИРЕКТОРА ІЗЮМСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ

НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

31 ЛИПНЯ 2013 РОКУ
Підсумки роботи педагогічного колективу

Ізюмського професійного ліцею за 2012-2013 навчальний рік

та основні напрямки діяльності на 2013-2014 навчальний рік
Суспільство ХХІ сторіччя цілком слушно називають “суспільством знань”, бо саме знання визначають і матеріальне і духовне життя.

Професійна освіта спрямована на забезпечення професійної самореалізації особистості, формування її кваліфікаційного рівня, створення соціально активного, морально і фізично здорового національного виробничого потенціалу, який має посідати важливе місце у технологічному оновленні виробництва, впровадженні у практику досягнень науки і техніки.

Мета полягає в тому, щоб кожна молода людина, яка здатна і бажає отримати високу фахову підготовку, могла б це зробити.

Нові завдання у ХХІ столітті вимагають широкомасштабного застосування інноваційних педагогічних технологій.

Динамічні зміни життя, оновлення інформації та колосальні темпи її нагромадження вимагають від сучасної молодої людини вміння гнучко та оперативно адаптуватися.

Навчальними програмами кожного предмету обов’язково передбачається не просто отримати суму знань, умінь та навичок, а й сформувати компетенції,  навчити застосовувати здобуті знання у практичних ситуаціях, при пошуку шляхів інтеграції до соціокультурного та природного середовища.

Саме над досягненням цієї мети і працюють педагогічні працівники ліцею.

Педагогічний колектив Ізюмського професійного ліцею у 2012-20113 навчальному році працював над єдиною методичною темою «Розвиток ключових компетентностей учнів шляхом впровадження інноваційних технологій».

На виконання даної теми і була зосереджена робота педколективу. Професійна майстерність, компетентність педпрацівників, пошук нових методів навчання, впровадження нових педагогічних технологій, втілення в навчальний процес інтерактивних методів навчання, застосування комп'ютерної технології, мультимедійної техніки розвиває творчу особистість педагога і учня.

Педагогічний колектив Ізюмського професійного ліцею протягом 2012-2013 навчального року продовжував спрямувати свою діяльність на оновлення змісту профтехосвіти через впровадження Державних стандартів ПТО, підвищення якості рівня навчально-виховної роботи, укріплення навчально-матеріальної бази, забезпечення функціонування навчального закладу шляхом залучення позабюджетних коштів, впровадження в навчальний процес інформаційних технологій навчання та впровадження елементів самоврядування.

В минулому 2012 -2013 н.р. Ізюмським професійним ліцеєм виконані основні показники:


 • виконано на 100% державний план замовлення на новий навчальний рік, на навчання прийнято 205 учнів;

 • працевлаштовано 100% випускників;

 • отримано Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ № 318880, зареєстрований в Книзі записів державних актів на право користуватися землею за № 00128 від 27.08.1997 р.;

 • підготовлені та відремонтовані всі навчальні класи, майстерні, їдальня, тощо;

 • своєчасно підготовлено та підписано паспорт готовності ліцею до нового навчального року;

 • виконані всі навчальні плани та програми з усіх предметів та професій;

 • вирішувалися питання соціального захисту дітей та працівників ліцею.

В 2013 році ліцей проходить атестацію освітньої діяльності.

Державною інспекцією навчальних закладів України відповідно до наказу ДІНЗ України від 19 березня 2013 р. № 10/78 26 березня 2013 року проведено перевірку Ізюмського професійного ліцею відповідно до програми, затвердженої в установленому порядку за напрямом: виконання положень Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів з питань освіти; дотримання вимог державних стандартів освіти, стан дотримання ліцензійних умов, вимог державної атестації та навчально-виховної, навчально-виробничої діяльності.

Випуск учнів у 2012-2013 н.р. складає 183 особи, у тому числі:


 • на базі базової загальної середньої освіти з отриманням повної загальної середньої освіти-118 осіб, за професіями :

- муляр, штукатур – 48 чол.;

- слюсар з ремонту автомобілів, токар – 22 чол.;

- слюсар з ремонту електроустаткування, електрогазозварник –22 чол.;

- слюсар з ремонту автомобілів, електрозварник ручного зварювання – 26 чол.; • на базі повної загальної середньої освіти - 65 осіб, за професіями :

- муляр, штукатур – 20 чол.;

- столяр – 19 чол.;

- кухар - 26 чол.

З них отримали кваліфікацію з двох і більше професій 138 учнів або 75,4%.

Отримали атестати про отримання повної загальної середньої освіти -118 учнів або 64,5%.

Продовжують навчання в вищих навчальних закладах 22 учня, або 12% випускників ліцею.

На кінець 2012-2013 н.р. перехідний контингент склав 388 учнів.

Дипломами з відзнакою отримали 6 учнів.

Підготовка учнів проводилася з 9 професій, з них 7 суміщених.

Пріоритетним напрямом підготовки кваліфікованих робітників в Ізюмському професійному ліцеї залишається машинобудування. Ліцей має повний перелік навчально-виробничих майстерень з усіх професій, за якими ведеться підготовка учнів.

Перелік навчальних кабінетів, майстерень та лабораторій, необхідний для організації навчального процесу в ліцеї, встановлений державними стандартами ПТО та Положенням про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів.

Ізюмський професійний ліцей відповідно штатного розпису забезпечений керівними та педагогічними кадрами. Чисельність, структура, фаховий рівень кадрового потенціалу ліцею повністю відповідає штатному розпису, напрямам освітньої діяльності, обсягам педагогічного навантаження, розрахованого на підставі чинних навчальних планів.

Рівень кваліфікації та фахова освіта майстрів виробничого навчання відповідає напрямам професійної підготовки учнів.

Протягом 2012 – 2013 н.р. учні ліцею проходили практику на 56 підприємствах міста та району. Виробнича практика учнів ліцею обумовлена типовими договорами, складеними відповідно Положення про організацію виробничої практики учнів та іншими нормативними документами.

Загальноосвітня підготовка є обов’язковим підґрунтям для здобуття фахових знань. Динамічні зміни життя, оновлення інформації та колосальні темпи її нагромадження вимагають від сучасної молодої людини вміння гнучко та оперативно адаптуватися.

Навчальними програмами кожного загальноосвітнього предмету обов’язково передбачається не просто отримати суму знань, умінь та навичок, а й сформувати компетенції,  навчити застосовувати здобуті знання у практичних ситуаціях, при пошуку шляхів інтеграції до соціокультурного та природного середовища.

Саме над досягненням цієї мети і працюють викладачі загальноосвітньої підготовки ліцею.

Навчальний процес в ліцеї в 2012-2013 н.р. з предметів загальноосвітньої підготовки проводився відповідно навчальних планів і програм, затверджених МОН. Всі навчальні плани і програми розглянути і затверджені на засіданнях методичних комісій, відповідають Державним стандартам ЗОП.

За минулий 2012-2013 н.р. головна увага викладачів приділялася підвищенню якості навчання, диференційному підходу до кожного учня, укріпленню матеріально-технічної бази предметів ЗОП і кабінетів, покращенню методичного забезпечення навчання, впровадженню інноваційних технологій в навчальний процес.

Досить високий рівень дидактичного забезпечення навчання обумовлений ефективною методичною роботою педагогічних працівників. Значна робота в цьому напряму проведена викладачами Черкашиною Н.В., Балугян Т.В., Жерліциною Т.В., Стовпак Л.І., Фартушною І.О.

На протязі 2012-2013 н.р.в ліцеї згідно плану роботи проводилися різноманітні заходи: тижні предметних комісій, тижні і конкурси фахової майстерності, художньої самодіяльності. Учні та викладачі приймали участь в обласних конкурсах та олімпіадах.

На належному рівні проведені тиждень іноземних мов (викладачі Стовпак Л.І., Фартушна І.О.).

Кожен, хто знає, розуміє, любить і цікавиться іноземними мовами мав можливість використати свої знання та вміння. День знавців англійської мови виявив найздібніших. Ними виявилися Фоміна Г. (гр.К-312), Курінний В. (гр.АТ-309). На тижні іноземної мови було презентовано проектні роботи учнів. Найкращими визнані роботи Жабської А.( гр.КС-311), Єкімової В. (гр.КС-311), Сомової Н. (гр. К-311), Вовк А.(гр.К-312), Іванової А.(гр.К-311).

Також слід відзначити добру, цікаву підготовку та проведення тижня математики (викладачі Антонова І.Б., Бреус В.М.). Були проведені математичні вікторини, перший тур математичної олімпіади, математичний КВК. Учні випускали стіннівки на математичну тематику, розв’язували кросворди, готували презентації.

Активно допомогли викладачам у підготовці та проведенні тижня математики учні груп К-312, М-312, КС-311, СЕ-312.

Високу активність виявили учні під час проведення предметного тижня з правознавства (викладач Владикіна О.В.), під час проведення Шевченківського тижня (викладач Ошурко Н.О.) - тестування «Чи знаю я творчість і життя Кобзаря?», конкурс на кращого читця поезії Т.Г. Шевченка. Кращими визнано Понеділко Олександру (К-312), Ревенко Валентину (К-310). В загальному заліку перемогли учні групи КС-311. В наступному році планується Шевченківський тиждень перетворити на місяць вшанування Кобзаря.

Однак, слід відзначити, що ні всі предметні тижні були підготовлені та проведені на неналежному рівні : тижні хімії, фізики, біології (викладачі Балугян Т.В., Чухлеб О.С., Черкашина Н.В.) – вони не мали масовості, робота тижня ґрунтувалася лише на проведенні внутріліцейної олімпіади та коротеньких виступів учнів.

Викладачами фізичної культури та здоров’я Сергеєвою В.Л. та Соболевою Ю.В. велася робота з прищеплення здорового способу життя : залучення учнів до занять спортом, бесіди про обов’язковість занять фізкультурою, дотримання режиму дня, виконання посильних фізичних вправ. В той же час, вищеназвані викладачі не вимагали від учнів обов’язкової наявності спортивної форми та взуття. При проведенні уроків майже не приділялося уваги учням, які віднесені за медичними показниками до спеціальної групи.Моніторинг успішності учнів з предметів професійно - теоретичної та професійно-практичної підготовки показав наступні результати:

Професія

2010-2011

2011-2012

2012-2013

ср.бал

якість

ср.бал

якість

ср.бал

якість

Муляр, штукатур

4,93/5,69

2,3%

4,95/5,75*

4,68%

4,98/5,75*

5,77%

Слюсар з ремонту автомобіля, токар

4,84/5,62

12,5%

5,2/6,15

6,74%

5,29/6,33

6,85%

Слюсар з ремонту автомобіля, електрозварник ручного зварювання

5,53/5,32

2,5%

4,73/5,7

3,85%

4,95/5,86

5,05%

Кухар, кондитер

7,07/7,11

25,3%

6,9/7,28

41,9%

6,96/7,53

48%

Слюсар-електрик з ремонту промислового устаткування, електрогазозварник

5,13/6,24

6,76%

5,08/6,3

12,9%

5,14/6,57

13,95%

Конторський службовець, оператор КН

8,3/8,5

72%

7,4/7,6

77,9%

7,56/8,2

81,9%

Столяр

-/6,5

28%

-/6,7

40%

-/6,7

40%

*(середній бал з предметів загальноосвітньої / професійно-теоретичної підготовки)

Загальна успішність за навчальний рік складає 99,7 %, при якості знань 32%. 135 учнів мають оцінки вище 7 балів.

Проведений моніторинг навчальних досягнень учнів з предметів загальноосвітньої підготовці показав наступні показники:

ПІБ викладача

Предмет

Серед

ній бал


Успішність, (4-12 б) ,%

Якість навчання, (7-12 б), %

Кращі показники у групі

Гірші показники у групі

Антонова І.Б.

Алгебра

4,5

100,0

18,2

К-310- 4,9

АТ-312- 3,6

Антонова І.Б.

Геометрія

4,4

100,0

16,7

К-310- 4,8

АТ-312- 3,4

Балугян Т.В.

Хімія

4,3

100,0

17,0

СЕ-311-4,7

АЗ-312-4,1

Балугян Т.В.

Фізика

4,2

100,0

17,0

К-312-4,5

АТ-310-4,1

Бреус В.М.

Алгебра

4,5

80,3

14,5

КС-311- 5,3

СЕ-311- 3,9

Бреус В.М.

Геометрія

4,6

71,3

20,0

КС-311-5,5

СЕ-311- 3,8

Чухлеб О.С.

Фізика

4,8

100,0

11,0

КС-311- 6,3

АТ-312- 4,3

Чухлеб О.С.

Технології

5,1

100,0

20,6

СЕ-311- 5,7

М1,2-310-4,8

Чухлеб О.С.

Астрономія

5,6

100,0

38,9

К-310- 6,9

М2-310-4,8

Лаврентьєв В.Б.

Захист Вітчиз.

6,1

100,0

31,4

К-310-7,4

АЗ-310- 5,3

Ошурко Н.О.

Укр.мова

5,2

98,9

18,1

К-310, КС-311-5,8

АТ-312- 4,6

Ошурко Н.О.

Укр.літерат.

5,2

98,9

17,9

К-311-6,3

М2-310 -4,5

Владикіна О.В.

Правознавст.

5,4

96,7

30,5

С-112-6,7

АТ-312-4,5

Владикіна О.В.

Людина і світ

5,4

100,0

28,3

К-110-6,4

АЗ-310-4,8

Стовпак Л.І.

Анг.мова

5,7

97,3

31,3

КО-312-8,3

СЕ-312-4,8

Фартушна І.О.

Нім.мова

4,5

90,4

6,2

К-310-5,8

АЗ-312-3,5

Роботу викладачів з обдарованими учнями характеризують наступні дані:

РЕЗУЛЬТАТИ

учнів Ізюмського професійного ліцею в

обласної олімпіади серед учнів ПТНЗ Харківської області з предметів загальноосвітньої підготовки у 2012/2013 навчальному році
ПІБ учня

Група

ПІБ викладача,

що підготував методичні та дидактичніматерiали


ПредметМісце на

обласному

конкурсі


Ревенко Валентина

К-310

Черкашина Н.В.

Біологія

2

Пастушкова Олександра

К-311

Стовпак Л.І.

Англійська мова

5

Забудько Олексій
Антонова І. Б.

Математика

6

Воротиленко Дмитро

КС-311

Владикіна О.В.

Правознавство

7

Пастушкова Олександра

К-311

Ошурко Н.О.

Українська мова

13

Кокляр

Ірина


КС-311

Гудков Б.В.

Інформатика

15

Клименко Ганна

КС-311

Чухлеб О.С.

Фізика

16

Лухієнко

Юлія


КО-112

Балугян Т.В.

Хімія

18

Воротиленко Дмитро

КС-311

CвятенкоС.О.

Охорона праці

24

Гуз

Євген


М-311

Носачов В.Г.

Історія

31

Командний рейтинг 2012-2013 н.р.

6

Командний рейтинг 2011-2012н.р.

2

Командний рейтинг 2010-2011н.р.

14

Командний рейтинг 2009-2010н.р.

8Покращила свої результати команда учнів ліцею на олімпіадах з біології, англійської мови, правознавства, математики, української мови, інформатики. Погіршилися результати у команди на олімпіадах з хімії та історії.

Слід зазначити, що окремим викладачам необхідно якісне організувати роботу з обдарованими дітьми, поновлювати банк обдарованих учнів.

В цьому році учні ліцею на олімпіадах серед учнів ПТНЗ Харківської області мають 6 командний рейтинг.

Переможцями 1 етапу ХІІІ Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика в ліцеї стали: • Понеділко Олена, учениця групи К-312;

 • Грашева Марина, учениця групи КО-112.

Вони брали участь у 3 (обласному) етапі даного конкурсу та отримали :

 • Понеділко Олена18 місце (серед 42 учнів ПТНЗ 2 курсу);

 • ГрашеваМарина- 23 місце (серед 42 учнів ПТНЗ 3 курсу).

В 3 (обласном) етапі ІІІ Міжнародного мовно - літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка ми маємо такі результати:

серед учнів 1 курсу ПТНЗ Харківської області: • Бугаева Євгенія , учениця групи К-313, отримала 6 місце (серед 42 учасників);

серед учнів 2 курсу ПТНЗ Харківської області:

 • Понеділко Олена, учениця групи К-312, отримала 12 місце (серед 43 учасників);

серед учнів 3 курсу ПТНЗ Харківської області:

 • Пастушкова Олександра отримала 5 місце (серед 43 учасників).

Необхідно розробити заходи щодо покращення підготовки учнів до конкурсу знавців української мови та проведення предметних олімпіад.

ПІДСУМКИ

ІІ (обласного) етапу конкурсу фахової майстерності серед учнів ПТНЗ Харківської області

ПІБ


учня

Загальна кількість учасників

Група

Професія


Місце на

обласному

конкур

сі


ПІБ

викладача, майстра,

що підготував

учня


Шмега Віталій

3
Столяр будівельний

ІІІ

Макогон В.Л.

Євдокименко В'ячеслав

10
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

V

Приходько С.М.

Чегринець Віталій

17
Слюсар з ремонту автомобілів

VII

Поздняков І.Н.

Новолоков Дмитро

14
Токар

XIII

Щульц В.Г.

Методична робота в Ізюмському професійному ліцеї проводиться відповідно Положенню про методичну роботу в ПТНЗ. Вона спланованарічним планом і підпорядкованаметодичнійтеміліцею.

Методична робота була спрямована на створення оптимальних умов для навчання, виховання, розвитку учнів, та здійснювалась за такими напрямками:


 • створення умов для підвищення професійного рівня педагогів і рівня інформаційної компетентності;

 • інформування педагогів, залучення їх до активного впровадження в практику досягнень науки та передового педагогічного досвіду;

 • запровадження інноваційних технологій у навчальний процес;

 • вивчення рівня знань, умінь і навичок учнів;

 • удосконалення уроку як засіб розвитку творчої особистості вчителів і учнів;

 • тижні з професій;

 • відкриті уроки;

 • удосконалення навичок самоосвітньої роботи педагога, надання йому кваліфікованої допомоги в підвищенні педагогічної компетентності;

 • творчі звіти;

 • взаємовідвідування уроків.

Упровадження інновацій у навчально - виробничий процес є потребою сьогодення. Зростання соціальних вимог до навчального закладу потребує систематичного вдосконалення, підвищення кваліфікації педагога нового типу - викладача, майстра виробничого навчання.

Саме тому методична робота побудувана так, щоб кожен педагог міг якнайповніше розкривати здібності і талант, розвивати ініціативу й творчий пошук, самореалізуватися в професійній діяльності.

В ліцеї діє вісім методичних комісій, мета та завдання яких були направлені на досягнення загально методичної теми ліцею .

Методична робота з педагогічними працівниками реалізовувалася як через традиційні (колективні та індивідуальні), так і нетрадиційні форми її організації.

Всі колективні форми методичної роботи в ліцеї використовувалися з метою вироблення єдиного підходу до вирішення певних проблем, обговорення актуальних питань організації навчально-виховного процесу, аналізу результату колективної діяльності, вивчення і поширення кращого педагогічного досвіду, науково-технічної та педагогічної інформації.

На засіданнях методичних комісій вивчались положення нормативних документів:


 • програм та навчальних планів;

 • наказу № 419 від 30.05.2006р. "Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-навчальних закладах";

 • переліку матеріалів для атестації педагогічних працівників;

 • рекомендації щодо ведення учбової документації та ін.

Щомісяця проводились засідання методичних комісій, на яких заслуховувались доповіді та звіти про роботу над проблемною темою, повідомлення, обговорювались поурочно-тематичні плани викладачів і майстрів в/н, результати взаємовідвідування уроків, заслуховувались і обговорювались методичні розробки.

Розглядались питання білетів ДПА, ДКА, білетів з охорони праці під час виробничої практики, перелік пробних кваліфікаційних робіт , проводилось обговорення пакету кваліфікаційних завдань для проведення поетапної атестації з професії.

Слід відмітити кращу роботу методичних комісій суспільно- гуманітарного циклу (голова комісії Фартушна І.О.), викладачів предметів професійно-теоретичної підготовки і майстрів в/н з професій «муляр», «штукатур», «столяр» (голова комісії Шеремет Є.Б.), викладачів предметів професійно-теоретичної підготовки і майстрів в/н з професій «кухар», «кондитер», « бармен»“, «оператор КН, агент з постачання, конторський службовець» (голова комісії Оноприєнко Н.М.), природничо- математичного циклу (голова комісії Балугян Т.В.).

Інші методичні комісії у 2012-2013 н.р. послабили свою роботу.

В процесі роботи над единою методичною темою творчо працювали:


 • педрада;

 • методична рада;

 • методичний кабінет;

 • науково-методичні наради;

 • школа молодого спеціаліста;

 • школа передового досвіду;

 • методичні комісії;

 • служба НТПІ.

Аналіз роботи свідчить, що за 2012-2013 навчальний рік підвищився теоретичний та методичний рівень проведення уроків теоретичного навчання, виробничого навчання та виробничої практики; пошук нових форм та методів роботи були спрямовані на виконання державних документів про освіту, підвищення ефективності навчально-виховного процесу, на розвиток учнівської особистості; посилилась увага до виховної та розвивальної функції навчання, до пошуку його ефективних форм і методів.

У процесі роботи виправдали себе такі форми як моделювання уроків, індивідуальна та групова робота із учнями, корекція знань та розвиток здібностей учнів, підвищення в учнів мотивації до навчання, розробка та обговорення диференційованих завдань, розробка складних тем програми, огляд новинок педагогічної та методичної літератури.

Підвищився рівень проведення уроків теоретичного і виробничого навчання. Збільшилась кількість і якість проведення інтерактивних уроків. Відкриті уроки та виховні години з застосуванням нетрадиційних методів навчання проведені: викладачами Балугян Т.В., Жерліциною Т.В., Черкашиною Н.В., Шовкоплясом В.І., майстрами в/н Воротиленко О.Л., Сухомліним С.Г.

Матеріально-технічна база кабінетів та майстерень поповнилась новими методичними розробками, дидактичними матеріалами. Згідно постійно діючого графіка внутрішньоліцейного контролю та перевірялись виконання Закону «Про мову», виконання навчальних планів та програм, використання нестандартних форм навчання.

Аналіз результатів навчально-методичної роботи у ліцеї свідчить про те, що всі заплановані заходи у 2012-2013 н. р. були в цілому виконані.

Здійснення змін у діяльності професійно-технічного навчального закладу неможливе без належного науково-методичного забезпечення та підвищення кваліфікації педпрацівників, удосконалення їхньої майстерності, впровадження в практику сучасних досягнень педагогічної науки і перспективного педагогічного досвіду.

Рівень педагогічної майстерності протягом минулого року зріс.

Результати атестації педагогічних працівників свідчать, що методична робота стимулювала до підвищення кваліфікаційної категорії.У 2012-2013 н.р. пройшли атестацію наступні педагогічні працівники ліцею:

на підтвердження рівня кваліфікації:

 • Бреус Віктор Миколайович – викладач математики (1 категорія);

 • Стовпак Людмила Іванівна – викладач іноземної мови (1 категорія);

на підвищення рівня кваліфікації:

 • Антонова Ірина Борисівна – викладач фізики (1 категорія);

 • Носачов Віталій Геннадійович – викладач історії (1 категорія);

 • Ошурко Надія Олександрівна – викладач української мови і літератури (1 категорія);

 • Фартушна Інна Олексіївна - викладач іноземної мови (1 категорія);

 • Шамрай Людмила Петрівна – викладач біології (2 категорія);

 • Бондаренко Ірина Іванівна – бібліотекарю (10 розряд).

Згідно рішення атестаційної комісії ІІІ рівня при Департаменті науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації 12 квітня 2013 року присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» працівникам ліцею:

- Балугян Тетяні Валеріївні – викладачу хімії та фізики;

- Черкашиній Наталії Володимирівні – викладачу біології.

Підвищили свою професійну компетентність на курсах підвищення кваліфікації при ХОНМІБО 6 педпрацівників.

За минулий рік в ліцеї проводилась кропітка робота. В усіх кабінетах ліцею настінна наглядність виконана українською мовою, є дидактичний матеріал, розроблений з урахуванням індивідуального, диффиринцованого підходу до учнів.

Комплексно-методичне забезпечення постійно поповнюється та удосконалюється. Необхідно відзначити в роботі методичних комісій - це впровадження на уроках теоретичного навчання різнорівневого підходу до опитування і знань учнів, методичні наробки, а також міжпредметні зв’язки при викладанні загальноосвітніх предметів з професійно-технічними і професійно-технічних з виробничим навчанням.

Викладачем Владикіною О.В. в минулому навчальному році була підготовлена та напечатана методична розробка уроку з правознавства на тему «Кримінальне право» в журналі «Все для вчителя»».

В 2013-2014 н. році необхідно активізувати творчу роботу педагогічних працівників з підготовки публікацій у педагогічній пресі.

В обласному огляді кабінетів природничо-математичної підготовки ПТНЗ Харківської області у номінації " КАБІНЕТ БІОЛОГІЇ" наш ліцей посів І місце.

Викладачами загальноосвітніх предметів проведено 6 відкритих уроків. Викладачі, які були атестовані на вищу категорію, - Черкашина Н.В. та Балугян Т.В. провели відкриті уроки в рамках обласних шкіл передового педагогічного досвіду.

Заст. директора з НВихР Машков О.М. готувал доповідь на серпневу обласну педагогічну конференцію. Викладачі Черкашина Н.В. та Балугян Т.В. готували доповіді на педагогічні читання обласної січневої 2013 року інтернет – конференції.

Педпрацівники ліцею брали участь в обласних педагогічних читання у січні 2013 року та травневих читаннях на тему : «Упровадження ІКТ як умова підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників ПТНЗ».

Досить високий рівень дидактичного забезпечення навчання обумовлений ефективною методичною роботою педагогічних працівників. Значна робота в цьому напряму проведена викладачами Черкашиною Н.В., Балугян Т.В., Жерліциною Т.В., Стовпак Л.І., Фартушною І.О.

В 2012-2013 н.р. команда наших педпрацівників значно покращила свої результати в обласних конкурсах з загальноосвітніх предметів. А саме, в обласному конкурсі методичних та дидактичних матеріалів у 2011-2012 н.р. ми мали 28 командний рейтинг, в цьому навчальному році – 14 рейтинг.
РЕЗУЛЬТАТИ

педагогічних працівників ліцею в

обласній виставці -огляді методичних та дидактичних матерiалiв

за темою «Організація самостійної навчально-пізнавальної діяльностіу чнів та розвиток їх творчих здібностей у 2012/2013 навчальному році»


ПІБ викладача,

що підготував методичні та дидактичніматерiали


ПредметМісце на

обласномуконкурсі

Черкашина Наталія Володимирівна

Біологія

2

Владикіна Олександра Валеріївна

Правознавство

8

Носачов Віталій Геннадійович

Історія

12

Ошурко Надія Олександрівна

Українська мова

13

Гудков Богдан Володимирович

Інформатика

13

Балугян Тетяна валеріївна

Хімія

15

Бреус Віктор Миколайович

Математика

18

Стовпак Людмила Іванівна

Англійська мова

20

Чухлеб Олена Сергіївна

Фізика

27

Командний рейтинг

14РЕЗУЛЬТАТИ

педагогічних працівників ліцею в

виставці-огляді інформаційно-методичного забезпечення

предметів професійно-практичної підготовки

серед майстрів виробничого навчання ПТНЗ

у 2012/2013 навчальному році


ПІБ викладача, майстра,

що підготував методичні та дидактичні матерiали

Професія

Загальна кількість учасників

Місце на

обласному

конкурсі

Дудник Борис Борисович, Приходько Сергій Михайлович

Електромонер з ремонту та обслуговування електроустаткування

101

Жерліцина Тетяна Вячеславівна

Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія)”

18

1

Сухомлин Сергій Григорович

Токар

7

1

Білоус Тетяна Володимирівна Мірошниченко Світлана Федорівна

Офіціант

3

2

Макогон Віктор Леонідович

Столяр будівельний

3

2

Жерліцина Тетяна Вячеславівна

Оператор комп’ютерного набору

25

6

Сухомлин Сергій Григорович

Слюсар з ремонту автомобілів

17

8

Cвятенко Сергій Олександрович

Охорона праці

47

25Згідно плану ліцею та графіків роботи проведені всі заплановані засідання педради, методичної ради, педкабінету, методичних комісій, школи передового досвіду. Розроблено і проведено більше 20 нетрадиційних уроків теоретичного і виробничого навчання, виховних заходів з використанням інноваційних технологій. Матеріально-технічна база кабінетів та майстерень поповнилась новими методичними розробками, дидактичними матеріалами.

Діяльність методичної служби ліцею була спрямована на підвищення якості навчального процесу через професійний ріст педагогічних працівників, поповнення КМЗ предметів та професій шляхом впровадження інформаційно - комп’ютерних технологій.

На засіданнях методичної ради, методичних комісій проводився аналіз рівня навчальних досягнень учнів за І і II півріччя, за підсумками ДПА, організації технічної творчості в групах, заслуховувалась інформація про роботу кабінетів та майстерні і завдання по покращенню їх роботи.

Педагогічні працівники ліцею приділяли увагу самоосвіті, підвищенню педагогічного інтелектуального рівня, працювали з періодикою (фаховими журналами), методичними посібниками, відвідували відкриті уроки.

Викладачі і майстри в/н поєднують традиційні методи навчання інтерактивними технологіями, розробляють дидактичні матеріали для організації ефективної самостійної роботи, контролю знань, опорні конспекти, інструктивно - методичні карти, схеми, алгоритми, опорно - довідкові матеріали. Для роботи з обдарованими учнями розробляються завдання підвищеної складності. Педагогічні працівники ліцею приділяють велику увагу мотивації навчальної діяльності, як необхідній умові свідомого навчання, постановці завдань для активізації слухання, проблемному навчанню та використанню інтерактивних методів, умінню працювати з підручниками та іншими джерелами інформації, застосовуються групові форми навчання, які дають змогу диференціювати та індивідуалізувати процес навчання, адже навчання інших дає найбільший ефект у засвоєнні знань, умінь, навичок.

Для реалізації єдиної методичної проблеми методичними комісіями впроваджувалися активні форми роботи, які сприяли творчому пошуку, зростанню педагогічної майстерності .

Однак, слід відзначити, що в минулому році в навчальному процесі недостатньо використовувалися педагогічні програмні засоби та електронні бази даних, різноманітні інтернет-ресурси, в тому числі електронні версії підручників.

Відповідно до Концепції Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій «100 відсотків» на період до 2015 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.08.2010 №1722- р. всім педагогічним працівникам необхідно впроваджувати ІКТ як умову підвищення рівня професійної компетенції, вільно володіти ІКТ: не тільки знати текстовий редактор, користуватися Інтернетом, електронною поштою, а також знати табличний процесор, уміти самостійно готувати презентації, використовувати їх під час проведення занять з учнями, користуватися текстовими програмами тощо.

Проведений моніторинг рівня володіння викладачами та майстрами в/н ІКТ показав, що більша частина педагогічних працівників ліцею є користувачами ПК, однак, в 2013-2014 н.р. необхідно набути навички роботи в Exsel, створенні діаграм, презентацій.

Необхідно забезпечити 100% володіння педагогічними працівниками інформаційно-комунікаційними технологіями, комп’ютерною технікою у навчально-виховному процесі.

Адміністрація ліцею працює над подальшим оснащенням навчальних кабінетів комп’ютерною технікою.

Для покращення контролю за навчально-виховним процесом в ліцеї проводились тематичні перевірки.

Основними предметами внутуішньоліцейного контролю в ліцеї були: • контроль за станом викладання та рівнем знань, умінь і навичок учнів;

 • контроль за станом виховної роботи та рівнем вихованості учнів;

 • контроль за веденням ділової документації;

 • контроль за виконанням державних законодавчих актів, рекомендацій Міністерства освіти і науки України, інспекторських перевірок, програм та на­вчальних планів, рішень педагогічної ради та наказів по ліцею;

 • контроль стану учнівських зошитів;

 • контроль за веденням щоденників;

 • котроль стану робочих місць в кабінетах, відповідно до вимог охорони праці;

 • контроль стану навчально-плануючої документації;

 • контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм, техніки безпеки і охорони праці, пожежної безпеки, за роботою щодо попередження травматиз­му;

 • контроль за станом навчально-матеріальної та фінансово-господарської діяльності.

Адмiнiстрацiєю ліцею систематично проводились рейди з перевiрки ведення лiцеїстами щоденникiв, зовнiшнього вигляду учнiв , своєчасного приходу учнiв на навчання.

Оперативна, регулярна та поетапна діагностика результативності діяльності педагогів здійснювалась різноманітними способами. Серед них - відвідування уроків директором ліцею (35 уроків), заступниками директора (понад 100 уроків), старшими майстрами, методистом (понад 60 уроків), позаурочних заходів, індивідуальні бесіди, консультації, тестування тощо.

Згідно постійно діючого графіка внутрішньоліцейного контролю та перевірялись виконання Закону «Про мову», виконання навчальних планів та програм, використання нестандартних форм навчання.

Питання контролю навчально-виховного процесу включені до плану роботи навчального закладу на новий навчальний рік - як один з його розділів.

Одне з найголовніших завдань освіти – зробити людину творчою особистістю. Тому і навчально-виховний процес в ліцеї тісно поєднує в собі спрямованість на розвиток здібностей учнів, як на уроках, так і в позаурочний час.

Виховна робота в ліцеї охоплює всі напрямки виховання, та включає у себе календарні, традиційні свята, конкурси, виконання ряду державних програм.

Це виховання національної самостійності майбутнього громадянина України; залучення підростаючого покоління до традицій, звичаїв, обрядів українського народу, героїко – патріотичного виховання.

Основна мета виховної роботи — забезпечення органічної єдності навчальної та позаурочної діяльності учнів, виховних центрів ліцею, сім'ї і громадськості, розвиток творчих здібностей дітей, організація диференційованої роботи з ними.

19 жовтня 2012 року Ізюмський професійний ліцей відсвяткував 90-річчя з дня заснування.Практично вісь колектив працівників та учнів готувалися до юбилею. Свято пройшло у теплій дружній атмосфері.

Впродовж навчального року продовжило свою роботу учнівське самоврядування та Євроклуб «Мрія». Проявлено безліч ініціатив учнів, багато з яких виконано.

Самоврядування – це реальний безперервний процес залучення учнів до суспільних справ. Маючи діючу модель учнівського самоврядування, наша школа, не тільки дає знання, а й виховує людину в дусі патріотизму, вчить добру, порядності.

Протягом навчального року Євроклуб«Мрія» продовжував роботу над спільним проектом «Волонтерський клуб». На нас чекає участь у спільних волонтерських проектах: “ Поділись своїм теплом з ближнім”, “Зелений- це колір надії”, “Моє місто- чисте місто”.

Робота колективу з превентивного і правового виховання підростаючого покоління спрямована на  запобігання протиправних дій серед  підлітків.

В ліцеї навчаються :

- діти - сироти - 21 особа;

- діти – інваліди - 4 особи;

- діти, які постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС - 2 особи;

- діти напівсироти - 67 осіб;

- діти з малозабезпечених сімей - 8 осіб;

- діти з багатодітних сімей - 37 осіб.

Також 34 учня постійно мешкають в інших районах області .

Адміністрація ліцею, класні керівники та майстри в/н постійно забезпечували контроль за поведінкою учнівв навчальний час та через батьків і ровесників в позаурочні години. Особлива увага надавалася учням з малозабезпечених, багатодітних сімей і іногороднім учням .

Соціально-психологічною службою проводилась діагностика, психолого-педагогічна корекційно-розвивальна та відновлювальна робота з учнями даної категорії, консультаційна робота з батьками цих учнів. Соціально-психологічна служба забезпечує супровід навчально-виховного процесу, поведінки учнів, їх соціального стану та умов проживання.

Психологічною службою ліцею проводяться як групові, так і індивідуальні психодіагностичні обстеження, соціально – психологічні дослідження, спрямовані на визначення стану вихованців, вивчення їх індивідуально – психологічних особливостей, а також особливостей стану навчально – виховного процесу з метою обрання правильної стратегії та тактики освітньо – виховної роботи в ліцеї.

Продовжується гуртка «Феміда», який очолює викладач правознавства Владикіна О.В. До роботи в гуртку залучаються учні, бажаючі вивчати право та учні схильні до правопорушень. В грудні гуртківцями проведено тиждень правових знань. Постійно функціонує тематична виставка правової літератури в бібліотеці ліцею, яка систематично поповнюється новими виданнями.

Другою важливою складовою частиною ліцейної системи правового виховання є робота по попередженню правопорушень. Вона здійснюється через організацію діяльності штабу з профілактики та попередження правопорушень, правової комісії "Захист прав учнів" учнівського самоврядування, роботу батьківських комітетів, а також через координаційну роботу ліцею та міських служб і кримінальної міліції у справах неповнолітніх.

Освітня робота учнів здійснюється також і в позаурочний час через ряд позакласних заходів. Систематично проводяться виховні години "Наші права й обов'язки". Викладачем Владикіною О.В. розроблені виховні години за правовою тематикою, інші викладачі можуть використовувати для проведення своїх заходів в групах.

Правова освіта серед батьків здійснюється через роботу класних керівників та майстрів виробничого навчання, та проведення загальних заходів. Активно працює штаб з профілактики правопорушень. Система правового виховання, що створена в ліцеї, багатогранна й дійова. Тому протягом останнього року знизилась кількість правопорушень, здійснених нашими учнями, а також зменшилась кількість учнів, схильних до правопорушень. Протягом навчального року було скоєно 6 злочинівта правопорушень, що в 2 рази міньш минулого навчального року. Також проблемним є питання пропусків навчальнихзанять учнями без поважних причин. Над цим нам необхідно працювати в наступному році. Також проводились рейди по боротьбі з тютюнопалінням. Учні запрошувались на лекційні заняття які проводились соціально психологічною службою. Проблема паління серед учнів ліцею продовжує мати місце.

Потребує вдосконалення рівень правової освіти учнів та батьків. Недостатньо використовується така позитивна форма, як повідомлення батьків по місцю роботи про поведінку їх дітей.

У ліцеї постійно проводяться заходи, що сприяють вихованню бережливого ставлення до довкілля. Щоосені традиційно проводиться акція по прибиранню території та посадці дерев та квітів. Так, до 90 річчя ліцею було розбито додатково клумбу та висаджені тюльпани та троянди. Реалізовано «Зелений проект» спільно з волонтером «Корпусу миру» Едвардом Озером, в результаті якого учнями ліцей було розбито квітники та висаджені дерева на території ліцею.

Значною громадянською подією відбулося ліцейське свято Посвячення в ліцеїсти «Пишайся, ти - ліцеїст». Воно пройшло на високому культурному рівні і, без сумніву, займає головне місце у вихованні учнів, як патріотів ліцею, свого міста.

Здійснено новий проект «Зупинимо СНІД разом» В рамках першої частини проекту проведено тренінги для викладачів міста, ліцею а також учнів. Під час другої частини були проведені спортивні змагання з волейболу,баскетболу, настільного тенісу, футболу. До участі були запрошені спортивні команди шкіл міста. В змаганнях прийняли участь 90 учасників. За результатами проекту отримано орг. техніку. У лютому 2013 року, в рамках цього проекту членів Євроклубу зібрав неординарний тренінг з ораторського мистецтва. Тренер Іван Будко з міста Харкова,запрошений волонтером Корпусу Мира США в Україні Едвардом Озером, показав та навчив всіх учасників креативним методам та прийомам публічного виступу. Завдяки здобутим знанням учні самостійно створили та продемонстрували « Ораторські презентації». Найбільшу кількість учасників зібрала відео-конференція " Подорож по англомовним країнам ”. Першокурсники отримали не лише цікаву подорож по визначним місцям Британії, Канади, Австралії та США, а й корисні знання.

Ліцеїсти брали участь у обласних олімпіадах, конкурсах художньої самодіяльності та спортивних турнірах.

Організована гурткова робота: • театральний

 • танцювальний;

 • хоровий;

 • атлетизм;

 • футбол;

 • баскетбол;

 • волейбол;

 • фітнес.

В гуртках задіяне понад 180 учнів ліцею. Найкращій показник залучення учнів до гурткової роботи в групах М1 – 310 М2 – 310, К – 310, КС – 311, К – 311, К – 312 .

На високому рівні проведено концерт художньої самодіяльності до 90-річчя з Дня народження ліцею.

В грудні 2012 року в ліцеї був проведений І тур обласного огляду художньої самодіяльності під девізом «З Новим роком!». Журі визначало масовість, організованість, сценічну культуру, виконавчу майстерність, виховну спрямованість.

За результатами огляду-конкурсу «Гран-при» отримали учні групи КС-311 (староста групи Онопрієнко Максим, класний керівник Жерліцина Т.В.,майстер в/н Коваленко Н.О.).

Перше місце по ліцею журі присудило учням групи К-312 (староста групи Понеділко Олена, класний керівник Онопрієнко Н.М., майстри в/н Фартушна Т.Г. та Машкова С.В.).

В обласному огляді - конкурсі художньої самодіяльності під девізом: «Низький уклін вам, ветерани!» брали участь учні та працівники нашого навчального закладу. Згідно з рішенням оргкомітету та журі огляду серед професійно-технічних навчальних закладів Харківської області Ізюмський професійний ліцей посів І місце.

В обласному огляді – конкурсі технічної та декоративно-прикладної творчості Ізюмський професійний ліцей посів Гран-прі.

Виховна робота в ліцеї будується, виходячи із особливостей контингенту учнів. Щоб вивчити його, на початку навчального року складається соціальний паспорт кожного учнівського колективу, уподобання та захоплення учнів. На основі цих даних складаються плани роботи класних керівників.

В 2012 – 2013 навчальному році значно покращилась якість проведення годин спілкування, позакласних заходів, які проводились в умовах всебічного використання мультимедійного забезпечення і цікавих навчально-виховних матеріалів. На високому методичному рівні підготували та провели виховний захід «Інтелектуальне кафе» в рамках предметного тижня група кухарів – К-311 (майстер в/н Воротиленко О.Л.) та група операторів комп’ютерного набору – КС-311 (кл. керівник Жерліцина Т.В.).

За активну участь у громадському житті міста та області 58 учнів ліцею отримали грамоти та подяки мера за підсумками навчально виховного процесу за І семестр 2013 року, 46 учнів подяку директора за підсумками 2012 – 2013 навчального року. Систематично підводяться підсумки навчально виховної роботи в групах так на при кінці червня підводились підсумки на найкращу навчальну групу:І курс

1 місце група К – 312 (староста Понеділко О., майстри в/н Фартушна Т.Г., Машкова С.В., класний керівник Онопріенко Н.М.);2 курс

1 місце КС – 311 ( староста Онопрієнко М, майстер в/н Коваленко Н.О., класний керівник Жерліцина Т.В.), К – 311 ( староста Дубровіна Є., майстри Гордієнко А.М., Воротиленко О.Л., класний керівник Владикіна О.В.)3 курс

1 місце К – 310 (староста Ревенко В., майстер в/н Жданюкова О.П., класний керівник Забашта В.В.), КО – 112 ( староста Грашева М., майстри в/н Білоус Т.В., Мірошніченко Т.В.)

Стимулюється робота учнівського самоврядування. По Програмі «Обдарована дитина 2008-2013р» управлінням сім’ї та молоді міста вручені подарунки, подяки та грамоти активістам ліцею, спільно з міською службою у справах сім’ї планується оздоровлення обдарованих дітей (в минулому році 2 учні були оздоровлені за рахунок місцевого бюджету).
Основним питанням виховної роботи було формування здорового способу життя, яке мало місце практично у всіх заходах впродовж навчального року. З першого уроку була акцентована увага учнів (особливо учнів що прийшли на І курс) щодо виховання санітарно-гігієнічних вимог, підтримки режиму дня. Згідно з річним планом в ліцеї проводилася певна робота з формування здорового способу життя, попередження травматизму, спортивно-масова робота.

Вдало було організовано та проведено свято, присвячене Дню фізичної культури і спорту. Переможці усіх змагань, присвячених святу,  нагороджені дипломами, грамотами, медалями та кубками Управління з питань фізичної культури, спорту та туризму. За активну участь у спортивному житті ліцею та високі досягнення у спорті нагороджені учні: Судаков Сергій (група А3-311), Забашта Андрій (група М2 310), Федоренко Андрій (група АТ – 309), Жуков Артем (група А3-309).

В тренажерному залі ліцею проводяться зайняття з атлетизму. В спортивному залі ліцею працюють спортивні гуртки та секції з волейболу, футболу, баскетболу,фітнесу, атлетизму.

В ліцеї системно проводяться спортивні змагання з різних видів спорту, учні приймають участь як в загально ліцейних змаганнях, так міських і обласних.

В рамках ліцейної спартакіади проводяться змагання з багатьох видів спорту. Збірна команда професійного ліцею брала участь в спортивних змаганнях міста та обласній спартакіаді.

У лютому 2013 року було проведено спартакіаду, присвячену 70-річчю визволення Ізюмщини від німецько-фашистських загарбників. У спортивній залі ліцею були проведені змагання з настільного тенісу.

На передодні Всесвітнього Дня боротьби зі ВІЛ/СНІДом в рамках реалізації спільного проекту Піклувальної Ради Ізюмського професійного ліцею «Ментор» та волонтера Корпусу Миру США в Україні Едварда Озера «Профілактика ВІЛ/СНІДу та ризикованої поведінки» учні ліцею брали участь в тренінгах : «Навички спілкування», «Робота в команді», «Ораторське мистецтво, прийоми публічного виступу», в рамках проекту «Волонтерський клуб» - «Що таке волонтерство» та інших, які проводили тренери Корпусу мира, наши куратори Євроклубу, викладачі іноземної мови Фартушна І.О. та Стовпак Л.І.

В тренінгах взяли участь понад 80 викладачів та учнів ліцею.Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
2015 -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
2015 -> Анотаці я Історія України
2015 -> Кримінальний процес україни
2015 -> Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності
2015 -> Львівський національний університет імені івана франка кафедра історії філософії «затверджую»
2015 -> Організація та порядок проведення “Дня цз” в навчальному закладі. Методика підготовки до Дня цз у загальноосвітніх навчальних закладах таке завдання виконується під час вивчення курсу «Основи життя І здоров’я учнів»
2015 -> Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» Київ 2013

Скачати 88.36 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка