Звіт директора полтавської загальноосвітньої школи І ііі ступенів №7 ім. Т. Г. Шевченка за 2016-2017 навчальний рік дмитренко наталії анатоліївниСкачати 89.29 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації29.10.2018
Розмір89.29 Kb.
ТипЗвіт
  1   2   3
ЗВІТ

ДИРЕКТОРА ПОЛТАВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

І – ІІІ СТУПЕНІВ № 7 ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА

ЗА 2016-2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ДМИТРЕНКО НАТАЛІЇ АНАТОЛІЇВНИ
Сьогодні я звітую за свою роботу на посаді директора Полтавської ЗОШ І – ІІІ ступенів № 7 ім. Т.Г.Шевченка за 2016/2017 навчальний рік.

Сприйняття реалій сучасного світу вимагає від керівника опанування новими технологіями, постійного зростання управлінської компетентності.

Багато в чому рівень розвитку Полтавської ЗОШ № 7 ім. Т.Г.Шевченка залежить від мене, як директора. Я несу відповідальність за вибір стратегії за створення команди однодумців, за виконання обраної місії.

І найважливіше, школа існує для дитини. Саме учень є тим центром, навколо якого обертаються всі системи шкільної галактики.

Це є моя провідна думка.

Сучасна школа—великий і складний механізм, належна робота якого забезпечується великою кількістю служб і участю в них педагогічних працівників. Уповсякденному житті кожен із вас, зрозуміло, по-різному несе міру відповідальності перед суспільством зате, яку освіту дає наша школа.

Але серед цих буднів настає день підбиття підсумків багатогранної діяльності всього педагогічного колективу, день огляду наших сил, день роздумів, заслуженої радості, день нового  імпульсу  для  досягнення ще  більших  результатів.  Це  день,  коли  педагоги  збираються  на  першу  педраду  в  новому  навчальному  році, щоб свій неповторний досвід передати іншим,  поділитися  своїми  роздумами.

Робота педагогічного колективу була спрямована  на реалізацію основних  завдань: • організація навчально-виховного процесу на підставі досягнень сучасної  науки,  органічного  зв’язку  з  національною  історією,  культурою,  традиціями;

 • утвердження української мови як державної мови, широке вивчення українознавства,  залучення до  здобутків української та  світової культури;

 • створення колективу вчителів-однодумців, формування взаємин «учитель — учень», «учень — учень», «учитель — учитель», «учитель — батьки —  учень»  на  гуманістичних  засадах;

 • забезпечення оптимальних умов для оволодіння учнями навчальними програмами  розвитку  творчої  обдарованості  учнів;

 • організація обов’язкової пошуково-дослідницької роботи всіх учасників навчально-виховного  процесу;

 • органічне  поєднання  класно-урочної  системи  із  груповою  та індивідуальною  самостійною  роботою  учнів.

Головною метою освіти в навчальному закладі  є виявлення й розвиток  здібностей кожного учня, формування духовно багатої, вільної, фізично здорової, творчо мислячої особистості, яка володіє міцними базовими знаннями, орієнтованана  високі  моральні  цінності.

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №778, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.


Загальні відомості про заклад

Заклад освіти – Полтавська ЗОШ І – ІІІ ст. № 7 ім. Т.Г.Шевченка

Юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу:

36003 м. Полтава, вулиця Балакіна, 2

телефон (0532)2-05-71
Сьогодні, говорячи про спрямованість освіти на приведення її у відповідність до європейських стандартів, потреб сучасного життя, ми бачимо ряд проблем, які потребують термінового вирішення як на місцевому, так і на державному рівні.

Зусилля педагогічного колективу школи були спрямовані на виконання завдань, визначених у вище названих документах: формування життєво – необхідних орієнтацій, збереження і зміцнення морального, фізичного і психічного здоров’я вихованців, формування у учнів бажання і уміння вчитись, виховання потреби і здатності до навчання упродовж усього життя, різнобічний розвиток особистості школярів на основі виявлення їх задатків і здібностей, стимулювання їх самоосвітньої діяльності, виховання школяра як людини моральної, відповідальної, людини культури з розвиненим естетичним і етичним ставленням до самої себе і навколишнього світу.

Першочергова увага приділялась формуванню мережі класів, яка б відповідала освітнім потребам населення в мікрорайоні школи. Завдяки цьому зберіглась мережа класів.

Педагогічний колектив працює у тісній співдружності з батьками. У школі створена, батьківський комітет, профспілковий комітет, які постійно діють.

Щорічно розділяють функціональні обов’язки між членами адміністрації, розроблені та доведені до працівників школи посадові інструкції, оформлені відповідно до вимог.

Розроблені і діють Правила для учнів.

Протягом 2016/2017 навчального року вчителі школи працювали над реалізацією основних положень Законів України «Про загальну середню освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», постанов Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», від 20.04.2011 № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», від 23.11.2011 № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», з урахуванням вимог Концепції профільного навчання в старшій школі, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009№ 854, державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПІН 5.2.008-01), наказів Міністерства освіти і науки України.

У навчальному закладі станом на 05.09.2016 року навчалося 279 учнів.


ВІДОМОСТІ ПРО РУХ УЧНІВ ЗА 2016/2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

з/п


Учнів за мережею на 05.09.2016

Прибуло учнів за навчальний рік

Випущено

з 11 класуУсього вибуло

учнів


за 2016/2017н. р

Учнів на кінець 2016/2017 н.р.

1.

279

11

18

12

278

Протягом року до школи прибуло 11 учнів, вибуло - 12 учнів. Станом на 26.05.2017 року у навчальному закладі - 278 учнів.

Потужність навчального закладу – 300 учнів.

Школа працює у п’ятиденному режимі. Початок навчальних занять о 08:30.
І. Організація навчально-виховного процесу
1.1 Кадрова політика школи спрямована на:


 • реалізацію основних напрямків модернізації системи освіти;

 • розвитку та вдосконаленню творчого потенціалу педагогічних працівників;

 • вдосконалення нормативно-правової бази професійної діяльності освітян;

 • оволодіння педагогічними працівниками сучасними інформаційними технологіями;

 • періодичне оновлення і взаємоузгодження змісту підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

 • поліпшення системи стимулювання професійного зростання педагогічних і науково-педагогічних працівників, можливість вивчення іноземних мов.


1.1.1. Укомплектованість педагогічними кадрами, умотивованість їх розстановки

В школі на початок 2016-2017 н.р. нараховувалось 38 штатних працівників, з них -29 педпрацівників, з яких 1 сумісник та 5 перебувають у відпустці по догляду за дітьми.Якісний склад вчителів за віком

Кількість педпрацівників

Навчальний рік 2016-2017

До 30 років

10

31 – 40 років

10

41- 50 років

5

51- 60 років

4

Понад 60 років

-

Всього

29


Якісний склад

Кваліфікаційна категорія

Педагогічне звання

Бакалавр

Кваліфікаційний розряд (для керівників гуртків)

Вища

I

II

Спеціаліст

Старший учитель

Учитель-методист11

6

2

8

3

5

1

1


Відомості про молодих спеціалістів

Навчальний рік

2016-2017

Срібна О.С. закінчує навчання в ПНПУ


Аналіз плинності педагогічних кадрів

Кількість педпрацівників

Навчальний рік

2016-2017прибуло

8

вибуло

5

Позитивні тенденції:

 • стабільність кадрового складу,

 • плинність, в основному, пов’язана з прийняттям на роботу педагогічних працівників за строковими договорами

 • наявність фахової підготовки у всіх працівників.


1.1.2 Освітній рівень педагогічних працівників

Всі педагогічні працівники школи мають фахову освіту, серед яких – 27 вищу педагогічну, 1 – середню спеціальну, 1 – базову вищу.


1.1.3 Організація атестації педагогічних працівників

Атестація педпрацівників школи проводиться відповідно до вимог нормативних документів. Щорічно наказом по школі встановлюється склад атестаційної комісії, яка здійснює свої повноваження на протязі навчального року. Документація та планування роботи атестаційної комісії ведеться на відповідному рівні. Вчителі, що атестуються, проводять відкриті уроки та заходи, приймають участь у роботі творчих груп та педагогічних майстерень, готують творчі звіти.

У 2016-2017 н.р. атестувалося 8 педагогічних працівників, серед яких:


 • Денисенко Л.І. на відповідність раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст» та педагогічному званню «старший учитель»;

 • 4 чоловіки (Захаренко С.М., Кузьменко С.А., Копелець Ю.Ю., Піддубна Н.М.) на присвоєння першої кваліфікаційної категорії;

 • Дмитренко Н.А. - на присвоєннякваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічного звання «учитель-методист»;

 • Костіна Л.М. - на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання «учитель-методист»;

 • Логвиновська С.В. - на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»

Позитивні тенденції:

 • збільшення кількості педагогів з вищою та першою кваліфікаційною категорією

 • якісне зростання майстерності вчителів

 • стимулювання творчої діяльності.


1.1.4. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється відповідно до Перспективного плану підвищення кваліфікації.

У 2016-2017 навчальному році кваліфікацію підвищили педпрацівники:

Прізвище, ім’я, по батькові педпрацівника

Категорія

Тутова Зінаїда Павлівна

Учителі екології

Тутова Зінаїда Павлівна

Учителі географії

Копелець Юлія Юріївна

Учителів математики і фізики

Логвиновська Світлана Валеріївна

Учителі історії та суспільних дисциплін вищої та першої кваліфікаційної категорії

Логвиновська Світлана Валеріївна

Учителі географії

Біднина Лариса Олексіївна

Учителі російської мови та літератури

Вареник Оксана Володимирівна

Учителі української мови та літератури вищої та першої кваліфікаційних категорій

Копелець Юлія Юріївна

Учителі економіки

Позитивні тенденції:


 • практична направленість та предметна орієнтація курсової перепідготовки

 • зростання можливостей самопідготовки засобами інформаційних технологій,


1.1.5.Наявність педагогічних працівників з почесними педагогічними званнями та нагородами

Подякою Департаменту науки і освіти Полтавської ОДА за підготовку призера ІІІ етапу захисту наукових робіт МАН з біології та грамотою управління освіти за підготовку переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН нагороджена директор школи Дмитренко Н.А. як керівник.


1.1.6. Наукова, науково-методична, дослідницька робота педагогічних працівників

Науково-методична робота здійснюється через діяльність шкільної науково-методичної ради, шкільних методичних об’єднань та участі в МАН.

Навчально-виховний процес у 2016/2017 навчальному році в школі організований з метою забезпечення оптимальних умов фізичного, інтелектуального, психологічного і соціального становлення особистості школярів, досягнення ними рівня навчальних досягнень, що відповідає потенціальним можливостям учнів з урахуванням їхніх пізнавальних інтересів і схильностей.

Працюючи над темою: «Розвиток особистості учня шляхом формування ключових компетентностей на основінаціональних та людських цінностей», основна увага приділялась вдосконаленню навчально-виховного процесу, різнобічному розвитку особистості, естетичному вихованню школярів в умовах формування школи національного спрямування, виконання Закону про загальну середню освіту. Сформована система методичної роботи в школі передбачає не тільки професійну, але й загальнокультурну, методологічну, правову підготовку вчителів. Це навчання також сприяло удосконаленню навчально-виховного процесу, підвищенню особистої відповідальності вчителів за виховання школярів.

Учні школи є активними учасниками І етапу конкурсу-захисту робіт МАН. У 2016-2017 н.р. 3 учні представляли свої роботи у даному конкурсі МАН. Чеверда Вікторія . – 10 клас, (психологія), Голубка М. 11 клас – (валеологія), Макарчук В. (валеологія).

Назва відділення

Секція


Назва роботи

ПІП учасника

Клас,

місце

місто/область

Науковий керівник

Біологія і хімія

Валеологія

Серцево-судинна система підлітків

Макарчук Вікторія

11клас

1 місцемісто

1місце область

Дмитренко Н.А.

Біологія і хімія

Валеологія

Вплив жувальної гумки на організм людини

Голубка Марина

11клас

1 місцемісто

Дмитренко Н.А.

Хімії та біології

Психологія

Розвиток пізнавальної активності дітей молодшого шкільного віку

Чеверда Вікторія

10 клас

2 місцемісто

Захаренко С.М.
Інформація про учасників МАН 2016-2017 н.р.
У школі створена методична рада, яка є головним консультативним органом школи з питань науково-методичного забезпечення освітнього процесу та координує діяльність методичних об’єднань філологічних та суспільно-гуманітарних дисциплін (голова Носова О.В.), початкових класів (голова Герасименко Н.Г.), природничо-математичного циклу (голова Тутова З.П.) та класних керівників (голова Логвиновська С.В.), робота яких спрямована на розвиток методичного забезпечення освітнього процесу.

Свою професійну діяльність на міському конкурсі «Молодь року» представляла вчитель фізики та математики Піддубна Наталія Миколаївна

У міському етапі конкурсу «Вчитель року» в номінації «Інформатика» взяла участь Крохмаль Валентина Сергіївна.

В 2016-2017 навчальному році на базі школи відбулося ряд міських заходів: 09.02.2017 р. - відкриття декади педагогічної майстерності вчителів художньо-естетичних дисциплін «Стежками творчого розмаїття», 08.02.2017 р. - семінар-практикум для соціальних педагогів міста на тему: «Система профілактики делінквентної поведінки учнів». 

Вчитель зарубіжної літератури Литвиненко Т.М. протягом року була керівником творчої групи вчителів міста «Розвиток емоційного інтелекту на уроках зарубіжної літератури». Вчителі української мови та літератури Носова Оксана Василівна та Вареник Оксана Володимирівна в лютому провели відкриті уроки для слухачів курсів підвищення кваліфікації ПОІППО.

Пріоритетними напрямками діяльності педколективу є впровадження інноваційних технологій у освітній процес. Дане питання на постійному контролі адміністрації школи, досліджується на засіданнях шкільних методичних об’єднаннях вчителів, на міських теоретичних та практичних семінарах, засіданнях творчих груп вчителів.

Інноваційні, інтерактивні, комунікаційні педагогічні технології використовують практично більшість педагогів школи як безумовний атрибут сучасної освіти.

Наявність комп’ютерного класу та підключення до мережі Інтернет надало можливість використовувати комп'ютерні технології в навчальному процесі. У навчальному закладі в навчально-виховному процесі використовується 1навчально-комп’ютерний комплекс, у якому налічується 14 комп’ютерів, з них 14 (100%) підключені до мережі Інтернет.Комп’ютерну техніку у навчально–виховному процесі використовують вчителі математики, фізики, географії, історії, художньої культури, біології, хімії, української мови та літератури, зарубіжної літератури, музичного мистецтва та початкових класів, що становить 100% від загальної кількості педагогічних працівників.

У кабінеті Козацької слави батьками учнів 9 класу (класний керівник Остапієнко С.В.) встановлено мультимедійний проектор та екран. В навчальному кабінеті 4 класу (класний керівник Срібна О.С.) встановлений проектор. В кабінет «Літературні шляхи Полтавщини» (учитель Вареник О.В.) та для потреб вокально-хореографічного колективу «Зоряна» (керівники Денисенко Л.І., Денисенко Д.О.) адміністрацією школи надано ноутбуки. Вся вищезгадана техніка надана для використання в навчально-виховному процесі управлінням освіти.

Також у соцмережі діє спільнотаПЗШ № 7, де заступником директора з НВР Захаренко С.М. висвітлюються найважливіші події з життя школи. Адміністратором сайту школи є вчитель інформатики Крохмаль В.С.

У школі діє школа молодого вчителя. На засіданнях школи молодого вчителя надавалась методична допомога, рекомендації молодим вчителям. Вчителі наставники постійно допомагають молодим вчителям у підвищенні професійної діяльності.

На засіданнях педагогічних рад розглядалися різні форми та методи впровадження нових інновацій у навчально-виховний процес, шляхи підвищення якості освіти у навчальному закладі, питання про перевід, випуск учнів школи, видачу документів про освіту. Було проведено 7 педагогічних рад.

Щомісяця проводяться наради при директорові. На даних засіданнях розглядаються різні питання виробничого характеру.

Члени педагогічного колективу підвищують свій професійний рівень не тільки на курсах, але і на різних міських семінарах, майстер класах, тренінгах, які проводяться на базі різних шкіл міста.


Результативність навчально-виховного процесу

Результати праці – це основний показник діяльності навчального закладу. Одним з найважливіших результатів є якість навчання.

У 4 класі ДПА проводилася з трьох навчальних предметів у вигляді підсумкових контрольних робіт:

Українська мова. Високий рівень показали6 учнів, що становить 26 %, достатній рівень - 10 учнів, що становить 43 %, середній рівень -6 учнів, що становить 26 %, початковий рівень - 1 учень, що становить 4 %.

Літературне читання. Високий рівень продемонстрували12 учнів, що становить 52 %, достатній рівень - 7 учнів, що становить 30 %, середній рівень -4 учні, що становить 17 %.

Математика. Високий рівень мають11 учні, що становить 48%, достатній рівень -8 учнів, що становить 35%, середній рівень -3 учнів, що становить 13%, початковий рівень - 1 учні, що становить 4%.

Дев’ятикласники ДПА складають з 3 предметів: українська мова, математика, історія України.

Випускники 11 класу ДПА складають з 3 предметів у формі ЗНО з української мови, математики чи історії України та предмету за вибором. Учні обрали для здачі в формі ЗНО такі предмети:


 • математика – 9 чол.,

 • історія України – 15 чол.,

 • англійська мова – 1 чол.,

 • біологія – 7 чол.,

 • англійська мова – 4 чол.

Учні нашої школи традиційно є активними учасниками різноманітних предметних та творчих конкурсів. У Всеукраїнському етапі математичного конкурсу “Кенгуру” із 17 учнів- 3 учні мають відмінні результати, 10 – добрі, 3 отримали сертифікати учасників.

В природничому конкурсі «Колосок» прийняли 59 учні. Із них Золотий колосок мають 47 учнів, 5 учні мають Срібний колосок.

У конкурсі «Геліантус» приймало участь 14 учнів, які отримали подарунки. У конкурсі «Бобер» приймало участь 14 учнів, з них 1- відмінний результат та 2 –добрі, які отримали подарунки.

Заступник директора з НВР Захаренко С.М. нагороджена грамотою за ІІІ місце у міському огляді-конкурсі на кращу організацію правової освіти та виховання в навчальних закладах міста.


Скачати 89.29 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка