Звіт директора школи про свою діяльність у 2017-2018 навчальному роціСкачати 361.5 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації29.11.2018
Розмір361.5 Kb.
ТипЗвіт
  1   2
Звіт директора школи про свою

діяльність у 2017-2018 навчальному році
З першого денного питання директора школи Богач Г.В. , яка зупинилась на основних напрямках своєї діяльності у 2017-2018 н. р. та діяльності колективу закладу освіти. Особливу увагу у доповіді звернула на створення у школі належних умов для забезпечення рівного доступу для здобуття якісної освіти. Зробила порівняльний аналіз охоплення навчанням дітей шкільного року, продовження навчання випускниками 9,11 класів, забезпечення кваліфікованими педагогічними кадрами закладу освіти, організації різних форм виховної роботи, забезпечення організації харчування та медичного обслуговування учнів, дотримання вимог охорони дитинства, безпеки життєдіяльності, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, дотримання морального стимулювання учнів, організації їх відпочинку та оздоровлення, зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу у 2017-2018 навчальному році.

2017-2018 навчальний рік педагогічний колектив школи цілеспрямовано і наполегливо працював над реалізацією вимог сучасної політики в галузі освіти, виконанням закону України „Про освіту”, Державних програм „Основні орієнтири виховання для учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України”, „Обдаровані діти”, Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки, над реалізацією науково-методичної теми „ Підвищення якості та ефективності уроку шляхом впровадження сучасних освітніх технологій ”, над забезпеченням позитивної мотивації навчання і виховання учнів через введення передових педагогічних технологій, засобів підвищення ефективності праці, створення нової української школи.

В 2017-2018 навчальному році в закладі навчалося - 643 учня в І-11 класах. У 23 класах середня наповненість складала 27,9 учнів. На кінець навчального року у школі навчається 639 учня. Профіль навчання у 11-А класі – історичний, суспільно-гуманітарний напрямок, 10-А – універсальний.

В навчальному закладі працює 43 педагога, із них мають:    • вищу кваліфікаційну категорію - 27;

    • І кваліфікаційну категорію - 5;

    • ІІ кваліфікаційну категорію - 2;

    • спеціалістів - 9;

    • педагогічне звання "вчитель-методист " - 8;

    • педагогічне звання "старший учитель" - 13;

    • обслуговуючого персоналу - 18;

    • фахівців - 3;

    • працюючих пенсіонерів всіх категорій працівників – 16.

Нагороджені Почесною грамотою Міністерства освіти України, Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України -4, знаком "Відмінник освіти"-2.

З метою подальшого удосконалення особистісно-орієнтованого спрямування дидактичних, методичних, технологічних та морально-психологічних аспектів навчально-виховного процесу, підвищення професійної компетентності, активізації творчого потенціалу вчителя проведено 12 засідань педагогічної ради, 10 нарад при директорі, 42 оперативні наради вчителів, де заслуховувалися питання з основних аспектів життєдіяльності закладу освіти. Протягом навчального року вивчалися питання:    • Підсумки діяльності роботи навчального закладу у 2016-2017 навчальному році та завдання педагогічного колективу на 2017-2018 навчальний рік;

    • Про організацію індивідуального навчання у навчальному закладі у 2017-2018 навчальному році;

    • Про організацію гарячого харчування навчального закладу у 2017-2018 навчальному році;

    • Про нормативно-правові документи, які регламентують діяльність школи у 2017-2018 навчальному році;

    • Про підсумки роботи педагогічного колективу школи щодо реалізації Комплексної програми розвитку навчального закладу на 2014-2018 р.р.;

    • Про основні засади Закону України « Про освіту».

    • Про наступність навчально-виховного процесу з учнями 4-5-х класів;

    • Про результати ЗНО-2017 та деякі питання ЗНО-2018.

    • Про підсумки роботи щодо виконання Інструкції з обліку дітей шкільного віку, які проживають на території обслуговування навчального закладу;

    • Про підсумки роботи педагогічного колективу щодо обліку продовження навчання та працевлаштування.

    • Про підсумки проведення шкільного етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.

    • Про підсумки роботи закладу освіти та результати навчальних досягнень учнів у І семестрі 2017-2018 навчального року;

    • Про стан роботи з учнями, які знаходяться на індивідуальній формі навчання;

    • Про підсумки роботи педагогічного коллективу з профілактики правопорушень та злочинності:

    • Про систему роботи класних керівників щодо попередження дитячого травматизму;

    • Про стан виховної роботи у закладі освіти у І семестрі 2017-2018 навчального року;

    • Про стан виконання Закону України «Про звернення громадян»;

    • Про стан роботи в навчальному закладі з обліку відвідування уроків учнями 1-11 класів;

    • Про підсумки роботи соціально- психологічної служби у І семестрі 2017-2018 навчального року;

    • Про підсумки перевірки стану навчально-виховного процесу у групах продовженого дня;

    • Про підсумки роботи шкільної бібліотеки у І семестрі 2017-2018 навчального року;

    • Про стан виконання комплексної програми розвитку матеріально-технічної бази закладу освіти на 2017-2019 роки.

    • Про підсумки вивчення стану викладання математики в 5-11 класах та рівня навчальних досягнень учнів;

    • Про стан роботи у навчальному закладі з охорони дитинства;

    • Про вивчення системи роботи вчителів 4-х класів з підготовки до державної підсумкової атестації;

    • Про підсумки вивчення стану викладання правознавства в 9-10 класах та рівня навчальних досягнень учнів;

    • Про стан роботи з правового виховання учнів;

    • Про підсумки вивчення стану викладання трудового навчання в 5-9 –х класах.

    • Про результати вивчення стану індивідуального навчання з учнями навчального закладу:

    • Про стан роботи з національно-патріотичного виховання закладу;

    • Про організацію роботи пришкільного закладу відпочинку з денним перебуванням "Берізка", літньої практики та літнього відпочинку учнів;

    • Про підсумки роботи навчального закладу з попередження дитячого травматизму у 2017-2018 навчальному році;

    • Про підсумки стану викладання англійської мови;

    • Про підсумки роботи з військово-патріотичного виховання та викладання предмету «Захист Вітчизни»;

    • Про підсумки вивчення стану роботи класних керівників з батьківською громадою.

    • Про підсумки навчальних досягнень учнів за результатами 2017-2018 навчального року та державної підсумкової атестації;

    • Про виконання навчальних програм та календарних планів у 2017-2018 навчальному році;

    • Про підсумки роботи пришкільного дитячого закладу відпочинку з денним перебуванням «Берізка»;

    • Про підсумки науково-методичної роботи вчителів за навчальний рік;

    • Про підсумки стану роботи у закладі освіти з обліку відвідування уроків учнями 1-11-х класів.

Методичну роботу очолювала методична рада, яка працювала за складеним планом.

У навчальному закладі організована робота 9 методичних об'єднань з урахуванням диференційованого розподілу по групах педагогічних працівників за результатами педагогічної діяльності. Керівники шкільних методичних об’єднань координують роботу педагогічних працівників певного фаху, сприяють вдосконаленню їх педагогічної майстерності шляхом проведення відкритих уроків, предметних тижнів, семінарів, аналізу участі школярів у олімпіадах і конкурсах.

Крім того декілька років підряд Гринь І.В., Кононенко І.С., Пермякова І.Г., Шерстюк О.Д. очолюють районні методичні об'єднання вчителів економіки, фізики, хімії, предмету "Основи здоров'я".

Удосконалення науково-методичної роботи ведеться на основі вивчення й аналізу стану навчально-виховного процесу, з цією метою;

-складено графік вивчення стану викладання предметів на п’ять років, згідно якого перевіряється стан викладання предметів, складаються відповідні довідки та накази, які містять конкретні пропозиції та зауваження;

-результати вивчення стану навчально-виховного процесу враховуються при плануванні науково-методичної роботи у річному плані, у роботі шкільних методичних об’єднань. Так в 2017-2018 навчальному році проводилось тематичне вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з базових дисциплін:

-правознавства;

-математики;

-трудового навчання:

-іноземної мови (англійської)

Здійснювався оглядовий контроль:

-предмету "Основи здоров'я";

-фізичного виховання;

-початкових класів;

-української мови.

Заклад освіти відкритий для професійного співтовариства, багато років співпрацює з ХНУ ім. Каразіна, ХДПІ ім. Г.С.Сковороди, Державною академією фізичної культури та спорту. Студенти цих вузів щороку проходять навчальну практику в школі та отримують кваліфіковану допомогу вчителів.

Упродовж останніх років школа підписала договори і успішно співпрацює з вищими навчальними закладами ІII та IV рівня акредитації міста Харкова:

- Національним аерокосмічним університетом ім.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;

- Національною юридичною академією ім.Ярослава Мудрого;

- Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут»;

- Харківським національним автомобільно- дорожнім технічним університетом;

- Академією внутрішніх військ МВС України;

- Національним фармацевтичним університетом;

- Харківським економічно-правовим університетом.

- Харківським національним економічним університетом імені Семена Кузнеця.Щороку педагоги школи беруть участь у виставках-ярмарках.

З метою сприяння творчої активності педагогів, підвищення авторитету вчительської професії та поширення кращого педагогічного досвіду, активізації діяльності вчителів у справі розвитку національної системи освіти щороку проходить конкурс "Учитель року ".

Довженко О.М. ,вчитель фізичної культури , став призером районного конкурсу «Учитель року -2018». Розробив навчальний проект на тему « Формування культури здоров’я учнів». Нагороджений Подякою голови адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради, та грамотою Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради.

З метою задоволення потреб учнів у спілкуванні та співпраці, формування позитивної мотивації до навчального співробітництва, розвитку творчої активності, створення передумов для самовираження в різних видах діяльності в 2017-2018 навчальному році проводилися наступні предметні тижні:


 • фізичної культури і спорту;

 • історії та географії;

 • фізики, хімії, біології;

 • англійської мови;

 • математики та інформатики;

 • російської мови та літератури ;

 • початкових класів;

 • правознавства;

 • естетичного та трудового навчання.

Слід відзначити серйозну підготовку вчителів початкових класів, англійської мови, російської мови та літератури, української мови та літератури, фізики. Під час тижнів проходили конкурси стіннівок, учнівських робіт, казок, загадок, вікторин, авторами яких були обдаровані діти, проведена виставка дитячих малюнків, аплікацій, різних виробів, презентація класів початкової школи.

Крім того здійснювалась наступність у навчанні та вихованні дітей дошкільного закладу № 429 та учнів школи. З метою вирішення аспектів психологічної готовності дитини до школи ( мотиваційного та емоційно-вольового ) з 1 листопада 2017 року була відкрита підготовча група для дітей 5-6-річного віку. Вели заняття і знайомилися з майбутніми першокласниками та їх батьками Кириленко І.Л., Деревянко С.Є.. Двічі на рік проводилися батьківські збори, систематично надавались індивідуальні консультації батькам.

У 2017-2018 навчальному році пройшли атестацію 10 вчителів. Із них 6 підтвердили вищу кваліфікаційну категорію, 4 – встановлено педагогічне звання «старший вчитель», 2 - встановлено педагогічне звання «вчитель методист».

Одним із напрямків діяльності педагогічного колективу є методичне зростання вчителя, так 19 співробітників закладу освіти пройшли курси підвищення кваліфікації.

У 2017-2018 навчальному році педагогічні працівники брали участь в роботі районних, міських та обласних семінарах.

Загоруйко І.Д., вчитель англійської мови, відвідала семінар на тему "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань".

25.10.2017 на базі закладу освіти проведений районний семінар для вчителів –керівників Малої академії наук на тему : « Особливості підготовки до конкурсу- захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук та можливості підвищення результативності учнів»

- Кур’янова О.Г., вчитель початкових класів, була учасницею районного семінару «Міжпредметні зв’язки у формуванні ключових компетентностей»;

- Бахаєва Т.А , заступник директора з навчально-виховної роботи, відвідала семінар «Сучасні підходи до технології підготовки та проведення педагогічної ради. Особливості створення профільних класів»;

- Жорник О.Б., Морочко В.І. – учасники районного семінару для вчителів української мови та літератури на тему «Інтегроване викладання філологічних дисциплін та предметів художньо-естетичного циклу в середній та старшій школі»;

- Морочко В.І., вчитель української мови та літератури, відвідала авторський семінар « Рецепти подолання функціональної неграмотності» Автор семінару О.М.Авраменко. Отримала сертифікат;

-Світобаченко О.О., учитель інформатики, брала участь у Всеукраїнському інтернет-марафоні «Інноваційні технології та методики освіти» та вебінарах за темами: «Цифрове педагогічне колесо таксономії Б.Блума», «Використання інформаційно-комп’ютерних систем у процесі управління Новою українською школою», «STEAM-драйвер розвитку в учнів ключових компетентностей і навичок ХХІ століття»;

-Матвієнко В.В., вчитель англійської мови, взяла участь у вебінарах за темими: «Переваги використання швидкого розуму в Новій українській школі», «Викладання базових компетенцій», « Критичне мислення на уроках англійської мови», «Вплив- розвиток успішних підлітків ХХІ століття», «Підвищуйте слухання для ЗНО», «Як інтегрувати критичне мислення на нижчих рівнях».

Пройшли підготовку для роботи в умовах Нової української школи, взяли участь у тренінгах вчителів майбутніх 1-х класів та заступників директорів з навчально- виховної роботи : Кулик В.Г., Кириленко І.Л., Дерев’янко С.Є.

Отримали сертифікати, які засвідчують про успішне завершення курсу «Онлайн-курс для вчителів початкової школи» тривалістю 60 годин.

Педагоги-майстри постійно були членами журі районних олімпіад з різних предметів.Пріоритетним напрямком в системі роботи є виявлення, навчання та роз­виток обдарованих дітей.

Адміністрація та педагогічний колектив школи у 2017/2018 навчальному році працював над здійсненням таких заходів: • переглянули та поновили шкільний інформаційний банк даних про учнів школи «Обдарованість»;

 • поновили методичні рекомендації та науково-методичну базу даних з формування психолого-фізіологічної стійкості, профілактики стресів, розумових, емоційних перенавантажень учнів;

 • провели шкільний етап Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін;

 • сприяли підготовці та участі школярів у різних етапах Всеукраїнських шкільних олімпіад з базових дисциплін;

 • сприяли підготовці та участі школярів у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України;

 • провели шкільні конкурси та виставку творчих робіт учнів школи, які спрямовані на ви­явлення та самореалізацію обдарованих дітей;

 • організували роботу гуртків та факультативів за бажанням учнів;

 • провели предметні тижні;

 • підготували нових екскурсоводів шкільних музеїв;

 • на шкільному сайті постійно оновлювали інформацію про досяг­нення учнів;

 • забезпечили учасникам навчального процесу вільний доступ до мережі Інтернет, електронної пошти;

 • провели шкільний зліт «Відмінник 2018», на якому були присутні депутат обласної ради Золотарьов В.В., помічник депутата міської ради Білянін Р.В., які нагородили переможців олімпіад та відмінників цінними подарунками, грошовою винагородою.

Обдарованість учнів розглядалася за напрямами:

- академічна;

- творча;

- лідерська (соціальна);

- художня;

- психомоторна діяльність.

Навчальна діяльність учнів – це показник академічної обдарованості учнів, сформованості її компетентності, яка свідчить про загальну здатність, що базується на знаннях, досвіді, цінностях, здібностях, набутих завдяки навчанню.

2017/2018 н.р. на високому рівні компетентності закінчили 46 учнів, які відносяться до академічного виду обдарованості.

У закладі освіти був проведений І (шкільний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів, у якому взяли участь 465 учнів.

Більшість учасників олімпіад виявили глибокі знання з окремих предметів, високий рівень сформованості відповідних компетенцій, оригінальність у написанні творчих робіт, що свідчить про високий рівень організації роботи з підготовки обдарованих учнів до олімпіад із навчальних предметів, що є показником діяльності педагогів із даного питання.

Сімдесят учнів закладу освіти стали учасниками ІІ (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад.


Переможці ІІ (районного) етапу

Всеукраїнських учнівських олімпіад


з/п

Прізвище, ім’я, по батькові учня

(повністю)

Клас

Прізвище, ім’я, по батькові вчителя

(повністю)

Кількість балів

Місце
Російська мова та літератураВовк Ангеліна Ігорівна

10

Семенова Ірина Павлівна

102,25

ІІІ

ІсторіяДворнікова Поліна Андріївна

8

Булаєв Руслан Федорович

34,5

ІІПейч Марк Андрійович

8

Булаєв Руслан Федорович

32

ІІІВовк Ангеліна Ігорівна

10

Булаєв Руслан Федорович

28

ІІІКурасов Артур Володимирович

11

Булаєв Руслан Федорович

44

ІІ

Фізика

6

Данилов Володимир Максимович

8

Кононенко Ірина Станіславівна

14,5

ІІІ

7

Правосуд Олександр

Олександрович9

Кононенко Ірина Станіславівна

12,25

І

8

Фіалка Карина Антонівна

10

Кононенко Ірина Станіславівна

6,5

ІІІ

Екологія

9

Бахарєв Сергій Олександрович

11

Горлова Ірина Олександрівна

56

ІІІ

Географія

10

Правосуд Олександр

Олександрович9

Гринь Інна Валеріївна

32

ІІ

11

Сергєєв Вадим Андрійович

10

Гринь Інна Валеріївна

35,5

ІІ

Англійська мова

12

Данилов

Володимир Олександрович8

Загоруйко Ірина Дмитрівна

55,5

ІІ

13

Чуприна Ярослав Ілліч

9

Булгакова Ольга Вікторівна

49

ІІІ

14

Вовк Ангеліна Ігорівна

10

Загоруйко Ірина Дмитрівна

60

ІІІ

15

Шлєпова Єва Олександрівна

11

Загоруйко Ірина Дмитрівна

48

ІІІ

Хімія

16

Правосуд Олександр Олександрович

9

Шерстюк Олена Дмитрівна

25

ІІІ

17

Фіалка Карина Антонівна

10

Шерстюк Олена Дмитрівна

18

ІІІ

Астрономія

18

Фіалка Карина Антонівна

10

Кононенко Ірина Станіславівна

7,5

ІІ

Економіка

19

Фіалка Карина Антонівна

10

Гринь Інна Валеріївна

30

ІІІ

201

Волнянська Катерина Юріївна

10

Гринь Інна Валеріївна

30

ІІІ

21

Шлєпова Єва Олександрівна

11

Гринь Інна Валеріївна

38

ІІ

Правознавство

22

Вовк Ангеліна Ігорівна

10

Булаєв Руслан Федорович

38

ІІ

Технології

23

Данилов Володимир Максимович

8-А

Варламова Віта Григорівна

44

I

24

Лоскут Дар’я Сергіївна

7-А

Варламова Віта Григорівна

26,6

III

25

Гудзенко Олег Олександрович

10

Варламова Віта Григорівна

23,7

III

Каталог: uploads -> editor -> 306
editor -> Індивідуальний характер перевірки
editor -> Відділ освіти Нікопольської міської ради Комунальний заклад «Нікопольська середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №8»
editor -> Методичні рекомендації щодо організації роботи в групах продовженого дня./ Упорядник Л. В. Пономаренко Пирятин: рмк, 2015
editor -> Гайдаренко Світлана Анатоліївна
editor -> Сталий розвиток суспільства
editor -> Бібліотечні уроки для учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 2013 Греджева Н. О
editor -> Календарно-тематичне планування уроків з художньої культури на І семестр для 9-11 класів. Художня культура 9 – 11 класи Розробка змісту навчальної програми «Художня культура»
editor -> Методичні рекомендації щодо ведення класних журналів Упорядник: Сергата Світлана Миколаївна завідувач районного методичного кабінету відділу освіти Новомиргородської районної державної адміністрації
306 -> Світні веб-сайти Список веб-посилань, які будуть в нагоді в ході навчання
306 -> Інформація про методичне забезпечення варіативної складової Робочого навчального плану кзо сзш№51 дмр

Скачати 361.5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка