Звіт про дипломне проектування 94 с в 24 рис., 20 табл., 26 джерел. Об’єкт дослідження електрогідравлічний перфоратор. Мета роботиДата конвертації09.09.2018
Розмір71 Kb.
ТипЗвіт

Группа 317


РЕФЕРАТ
Звіт про дипломне проектування 94 с. в 24 рис., 20 табл., 26 джерел.

Об’єкт дослідження – електрогідравлічний перфоратор.

Мета роботи – створення та розробка пристрою електрогідравлічної перфорації обсадної колони з регулюванням коефіцієнту інжекції.

Ідея роботи – створення додаткового блоку з розрядниками в корпусі перфоратора, за допомогою якого буде створюватися потужного гідроудару з локальним тиском, що виникає при проходженні іскрового розряду високої напруги, через водний проміжок який дозволить зменшити час руйнування обсадної колони, цементного кільця та шару породи.

Задачі:

1. Розробити конструкцію блоку з розрядника та зворотнього клапана, розрахувати її параметри для забезпечення збільшення дебіту нафти та продуктивності пристрою.

2. Розробити систему потужності розрядника залежно від подачі струму на конденсаторах.

3. Розробити математичну модель функціонування пристрою та побудовати характеристики залежностей навантаження (сили дроселювання та тиску за допомогою гідроудару) від подачі робочої рідини.Актуальність теми:

Згідно Закону України «Про охорону праці» актуальність полягає в застосуванні пристрою, так як виключається вибухонебезпечність при проведенні робіт, ймовірність руйнування обсадної колони через велику потужність вибуху, і виходу свердловини із числа діючих.Методи дослідження – аналіз розроблених методів впливу на привибійну зону пласта, дослідження математичних моделей реалізації електрогідравлічної перфорації, комп’ютерне моделювання за допомогою оболонки програми Borland C++ Builder 6.0 процесу перфорації.

Галузь застосування – нафтогазовидобувна промисловість.

Прогнозні припущення про розвиток об’єкта дослідження – розробка пристрою електрогідравлічної перфорації, який прорізає більшу кількість отворів в продуктивному пласті за такий же час дії.

ABSTRACT
Report by graduation project 94 p. in 24 pict., 20 tabl., 27 sources.Object of study - Electro hydraulic punch.

The purpose - creation and development unit casing perforations еlectro hydraulic adjustable factor injection.

The idea of ​​work - The creation of an additional block from the discharger with the body punch with the help of which will be created powerful hydro breakdown with local pressure which occurs when the spark discharge of high voltage passes, through a water gap that will reduce the time of the collapse of the casing, the cement ring and the layer of rock.

Objectives:

1. Develop the design of the block from the arrester and the return valve, calculate its parameters to increase the oil yield and performance of the device.

2. Develop a system of discharge power depending on the supply of current on the capacitors.

3. Develop a mathematical model of the device characteristics and pobudovaty dependency load (power throttling and power spring hydro breakdown) of feeding the working fluid.Actuality of theme:

According to the Law of Ukraine "On Labour Protection" relevance is the use of the device, as the explosion is excluded at work, the probability of destruction of the casing due to the high power of the explosion and the release of the number of operating wells.Methods of research - analysis developed methods to influence the bottomhole formation zone, the study of mathematical models realization hydroabrasive perforation, computer modeling using Borland C++ Builder 6.0 membrane perforation process.

Areas of application - oil and gas industry.

Expected suggestions about development of the research object - creation of hydroabrasive perforation device which cuts more holes in the reservoir at the same time during his work.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 010101 «Дошкільна освіта» 2016
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи Львів 2016 Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи
2017 -> План роботи обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів
2017 -> Галицько-Волинське князівство
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів 3,4 курсу з дисципліни Іноземна мова
2017 -> Вплив струму на організм людини. Заходи техніки безпеки під час роботи з електричними пристроями
2017 -> Картка самооцінювання
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми вищої освіти» галузь знань 06 «Журналістика»
2017 -> Філософія Середньовіччя
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни соціальна педагогіка Галузь знань: 0101 «Педагогічна освіта»


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка