Звіт про геологічне довивчення площ масштабу аркушів 1: 200 000 м-37-хііі (Бєлгород) в межах України, м-37-хіх (Харків) І східної половини аркуша м-36-xviii (Богодухів) в межах України у 3 книгаСторінка1/11
Дата конвертації16.03.2017
Розмір1.54 Mb.
#12023
ТипЗвіт
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ю.А. Борисенко та ін. Геологічна будова і корисні копалини межиріччя Сіверського Дінця і Ворскли: Звіт про геологічне довивчення площ масштабу аркушів 1:200 000 М-37-ХІІІ (Бєлгород) в межах України, М-37-ХІХ (Харків) і східної половини аркуша М-36-XVIII (Богодухів) в межах України у 3 книгах. 2006

Перелік умовних позначень, скорочень та термінів

АН (НАН) – Академія наук (Національна академія наук)

відс. – відслонення

впп – втрати при прожарюванні

ГДК – гранично допустима концентрація

ГДП – геологічне довивчення площі

ГІС - геологічно-інформаційна система

ГКР – газоконденсатне родовище

ГК –гамма-каротаж

гл. – глибина

ГФМ – геофізичні матеріали

ДВК – Державний водний кадастр

ДГП «Геопрогноз» - державне геологічне підприємство «Геопрогноз»

ДДЗ – Дніпровсько-Донецька западина

ДКЗ – державна комісія по запасах

ДСТУ – державний стандарт України

зал. ст. – залізнична станція

ЗУКН – збірник укрупнення кошторисних норм

ІГН – інститут геологічних наук

інт. – інтервал

КМПХ – кореляційний метод переломних хвиль

КП – казенне підприємство

МАКЗ – матеріали аерокосмічних зйомок

МДЗ – матеріали дистанційного зондування

НСК – національний стратиграфічний комітет

НРР – науково-редакційна рада

НТР – науково-технічна рада

св. - свердловина

СФЗ – структурно-формаційна зона

ТЕС – теплоелектростанція

УкрДГРІ – Український державний геологорозвідувальний інститут

УкрНДІгаз – Український науково-дослідний інститут природних газів

УРСК – Український регіональна стратиграфічна комісія

УТКЗ – українська територіальна комісія по запасах

ХГРЕ (ХКГРЕ) – Харківська геологорозвідувальна експедиція (Харківська комплексна геологорозвідувальна експедиція)

ХКГП - Харківська комплексна геологічна партія

ЦКЗ – центральна комісія по запасах

РЕФЕРАТ
УДК 550.8:528 (084.3М200)(477.54)

Ю.А. Борисенко Геологічна будова і корисні копалини межиріччя Сіверського Дінця і Ворскли: Звіт про геологічне довивчення площ масштабу аркушів 1:200 000 М-37-ХІІІ (Бєлгород) в межах України, М-37-ХІХ (Харків) і східної половини аркуша М-36-XVIII (Богодухів) в межах України у 3 книгах, сторінок тексту 295, рисунків 20, таблиць 38, сторінок текстових додатків 355, графічних додатків 29 на 44 аркушах, бібліографічних назв 346. Харківська КГП КП „Південукргеологія” Державної геологічної служби Міністерства охорони навколишнього природного середовища України. 61004,

м. Харків, вул. Жовтневої революції, 93, ГДП „Геоінформ”, КП „Південукргеологія”, Харківська КГП.

У звіті викладені результати робіт про геологічне довивчення масштабу 1:200 000 площі аркушів М-37-ХІІІ (Бєлгород) в межах України, М-37-ХІХ (Харків) і східної половини аркуша М-36-XVIII (Богодухів) в межах України. Мета роботи – довивчення геологічної будови вказаної площі, оцінка її перспектив на корисні копалини, оцінка геолого-екологічного стану. Основна мета ГДП-200 досягнута.

Звіт знаходиться у фондах “Південукргеологія” за адресою: м.Днепропетровськ,
вул. Чернишевського, 11.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ПАЛЕОЗОЙ, МЕЗОЗОЙ, КАЙНОЗОЙ; ДЕВОНСЬКА, КАМ’ЯНОВУГІЛЬНА, ПЕРМСЬКА, ТРІАСОВА, ЮРСЬКА, КРЕЙДОВА, ПАЛЕОГЕНОВА, НЕОГЕНОВА І ЧЕТВЕРТИННА СИСТЕМИ; ДОКЕМБРІЙСЬКИЙ КРИСТАЛІЧНИЙ ФУНДАМЕНТ, ФАНЕРОЗОЙСЬКИЙ ОСАДОВИЙ ЧОХОЛ, ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКА ЗАПАДИНА, БРАХІАНТИКЛІНАЛЬНІ СТРУКТУРИ; ВОДОДІЛИ, РІЧКОВІ ТЕРАСИ, ЗАПЛАВИ; ПІСКОВИКИ, ПІСКИ, АЛЕВРОЛІТИ, АЛЕВРИТИ, АРГІЛІТИ, ГЛИНИ; ТИТАНО-ЦИРКОНІЄВІ РОЗСИПИ, БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ, ПІДЗЕМНІ ВОДИ, ГЕОЛОГО-ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН СЕРЕДОВИЩА.


ЗМІСТ

КНИГА 1. ТЕКСТ ЗВІТУВСТУП

10

1

МЕТОДИКА РОБІТ

17

2

ГЕОЛОГІЧНА ВИВЧЕНІСТЬ РАЙОНУ

35

3

СТРАТИФІКОВАНІ УТВОРЕННЯ

47

4

НЕСТРАТИФІКОВАНІ УТВОРЕННЯ

171

5

ТЕКТОНІКА

175

6

ІСТОРІЯ ГЕОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ

189

7

ГЕОМОРФОЛОГІЯ ТА РЕЛЬЄФОУТВОРЮЮЧІ ПРОЦЕСИ

193

8

ГІДРОГЕОЛОГІЯ

220

9

КОРИСНІ КОПАЛИНИ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ЇХ РОЗМІЩЕННЯ

233

10

ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЙОНУ

267

11

ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ГЕОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА

274
ВИСНОВКИ

280
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

283

Список ілюстраційОглядова карта району робіт

11

2.1

Схема геологічної вивченості

36

2.2

Схема пошукової вивченості

40

2.3

Схема екологічної вивченості

44

2.4

Схема геофізичної вивченості

45

3.1

Конгломерати (знизу) і мергелі (зверху) в основі київської світи в кар’єрі біля с. Мілова

110

3.2

Контакт нижньоберецької підсвіти (зверху) і межигирської світи (знизу) у кар’єрі біля с. Сиваші

121

3.3

Контакт нижньоберецької підсвити (темне) і межигирської свити (світле) у відслоненні «Козача гора» біля с. Коропове

122

3.4

Розріз верхньої частини тераси a8P1bd р. Гомільша. Відслонення 32

156

3.5

Розріз тераси a8P1bd у пригирловій частині р. Бишкин. Відслонення 27-30

157

3.6

Відслонення 10 на південній околиці с. Верхній Бишкин на правому схилі яру

158

3.7

Мерзлотні зім’яття на терасі a3P1IItb р. Харків у м. Харків

158

3.8

«Льодові клинки» на північній околиці м. Харків

159

7.1

Узагальнена схема геологічної будови терас річок на плато міжріччя Лопань-Харків

207

7.2

Розріз терасованого правого схилу р. Вільшанка біля с. Жаданівка

209

9.1

Графік розподілу проб із різним вмістом умовного ільменіту в пісках полтавської серії в залежності від структурного положення

242

9.2

Середньозважений вміст ільменіту в пісках полтавської серії в залежності від структурного положення

242

9.3

Середній вміст рутилу в пісках полтавської серії в залежності від структурного положення

243

9.4

Середній вміст циркону в пісках полтавської серії в залежності від структурного положення

243

9.5

Середні значення гранулометричного складу титано-цирконієвих пісків полтавської серії в залежності від структурного положення

244


Список таблицьПроектні і виконані обсяги основних робіт

15

1.1

Види та обсяги опробування

20

1.2

Види аналітичних досліджень і кількість проаналізованих проб

20

1.3

Зведена таблиця методів і засобів вимірювання та параметрів і характеристик вимірювання (фізико-хімічні методи)

29

1.4

Нормативні та метрологічні документи, використані під час роботи

33

3.1

Середні значення (%) гранулометричного складу теригенних порід псельської світи

96

3.2

Середні значення (%) хімічного складу алевролітів псельської світи

98

3.3

Середні значення (%) гранулометричного складу теригенних порід мерлинської світи

100

3.4

Середні значення (%) гранулометричного складу пісків костянецької світи

104

3.5

Середні значення (%) хімічного складу пісків костянецької світи

105

3.6

Середні значення (%) гранулометричного складу теригенних порід і мергелів київської світи

107

3.7

Середні значення (%) хімічного складу теригенних порід і мергелів київської світи

107

3.8

Середні значення (%) гранулометричного складу теригенних порід та глин опокоподібних обухівської світи

113

3.9

Розподіл уламків порід, мінералів і органічних решток (%) у гранулометрич-них фракціях пісковиків обухівської світи

113

3.10

Середні значення (%) хімічного складу теригенних порід обухівської світи

114

3.11

Середні значення (%) гранулометричного складу пісків межигірської світи

119

3.12

Середні значення (%) мінералогічного складу пісків межигірської світи

119

3.13

Середній мінералогічний склад важких фракцій пісків межигірської світи (перерахунок 9 аналізів для частинок розміром 0,01 мм )

123

3.14

Середні значення (%) хімічного складу пісків межигірської світи

123

3.15

Середні значення (%) гранулометричного складу пісків верхньої (сиваської) підсвіти

128

3.16

Середні значення (%) гранулометричного складу теригенних порід новопетрівської світи

132

3.17

Середні значення (%) хімічного складу пісків і піскуватих каолінітових глин новопетрівської світи

132

3.18

Середні значення (%) гранулометричного складу субаеральних верхньоміоценових відкладів

136

3.19

Середні значення (%) хімічного складу субаеральних верхньоміоценових відкладів

136

3.20

Середні значення (%) гранулометричного складу пісків субаквальних верхньоміоценових відкладів

137

3.21

Середні значення (%) гранулометричного складу субаеральних відкладів червоно-бурих глин

138

3.22

Середні значення (%) хімічного складу супісків і суглинків товщі червоно-бурих глин

140

3.23


Середні значення (%) гранулометричного складу пісків субаквальних пліоценових відкладів

141

3.24

Середні значення (%) гранулометричного складу еолово-делювіальних неоплейстоценових відкладів

1433.25

Середні значення (%) хімічного складу еолово-делювіальних неоплейстоценових відкладів

144

3.26

Середні значення (%) гранулометричного складу алювіальних неоплейстоценових пісків

144

5.1

Показники активності неотектонічних односпрямованих (вертикальних) рухів на морфоструктурах ІІІ порядку

185

7.1

Геолого-геоморфологична характеристика терас

217

9.1

Запаси родовищ нафти, газу, конденсату

236

9.2

Середній вміст рудних мінералів (в кг/м3) титано-цирконієвих розсипів в пісках полтавської серії в залежності від гранулометричного складу пісків (в дужках кількість проб)

241

9.3

Якісна характеристика цементних компонентів на родовищі Шебелинське-1

258

11.1

Надходження забруднюючих речовин у навколишнє середовище від найбіль-ших підприємств

275

11.2

Надходження забруднюючих речовин від промислових підприємств по адміністративних районах Харківської області

276ГРАФІЧНІ ДОДАТКИ
Обов’язкові карти масштабу 1:200 000

1

Геологічна карта і карта корисних копалин дочетвертинних утворень
аркуш 1: М-36-ХVІІІ (Богодухів)(східна половина), М-37-ХІІІ (Бєлгород)
аркуш 2: М-37-ХІХ (Харків)
аркуш 3: стратиграфічна колонка
аркуш 4: легенда і умовні позначення

2

Геологічна карта і карта корисних копалин четвертинних відкладів
аркуш 1: М-36-ХVІІІ (Богодухів) (східна половина), М-37-ХІІІ (Бєлгород)
аркуш 2: М-37-ХІХ (Харків)
аркуш 3: легенда та типові літолого-стратиграфічні колонки четвертинних відкладів.
аркуш 4: матрична легенда, умовні позначення та схема будови четвертинних відкладів.

3

Карта корисних копалин полтавської серії та закономірності їх розміщення
аркуш 1: М-36-ХVІІІ (Богодухів) (східна половина), М-37-ХІІІ (Бєлгород)
аркуш 2: М-37-ХІХ (Харків)

4

Схема прогнозу корисних копалин полтавської серії
аркуш 1: М-36-ХVІІІ (Богодухів) (східна половина), М-37-ХІІІ (Бєлгород)
аркуш 2: М-37-ХІХ (Харків)

5

Карти фактичного матеріалу
аркуш 1: М-36-ХVІІІ (Богодухів) (східна половина), М-37-ХІІІ (Бєлгород)
аркуш 2: М-37-ХІХ (Харків)6


Спеціальні карти масштабу 1:200 000

Схема комплексного дешифрування МАКЗ і схема результатів морфоструктурного аналізу


аркуш 1: М-36-ХVІІІ (Богодухів) (східна половина), М-37-ХІІІ (Бєлгород)

аркуш 2: М-37-ХІХ (Харків)7

Геоморфологічна карта

аркуш 1: М-36-ХVIII (східна половина), М-37-ХIII (Бєлгород)аркуш 2: М-37-Х1Х (Харків)

Каталог: bitstream -> 123456789 -> 11878
123456789 -> 1. Коротко про симетрію…
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка