Звіт про міжнародний пошук та письмове повідомлення (мпо) подання міжнародної заявки до відомства-одержувача (заявник) подання національної заявки (заявник) міжнародний попередній висновок щодо патентоспроможностіДата конвертації29.06.2018
Розмір2.23 Mb.
ТипЗвіт
 • ЖУЖНЕВА Антоніна Олександрівна
 • начальник відділу міжнародних заявок
 • на винаходи та корисні моделі
 • ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент)
 • ПРІОРИТЕТНИЙ ПЕРІОД
 • 12
 • 30
 • 0
 • ~16
 • 18
 • ПОДАННЯ ПЕРЕКЛАДІВ ЗАЯВКИ У ЗАЗНАЧЕНІ/
 • ВИБРАНІ ВІДОМСТВА
 • (ЗАЯВНИК)
 • МІЖНАРОДНА ПУБЛІКАЦІЯ
 • (МБ ВОІВ)
 • ЗВІТ ПРО МІЖНАРОДНИЙ
 • ПОШУК ТА ПИСЬМОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ (МПО)
 • ПОДАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ЗАЯВКИ ДО ВІДОМСТВА-ОДЕРЖУВАЧА
 • (ЗАЯВНИК)
 • ПОДАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЗАЯВКИ
 • (ЗАЯВНИК)
 • МІЖНАРОДНИЙ ПОПЕРЕДНІЙ ВИСНОВОК ЩОДО ПАТЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
 • (ОМПЕ)
 • 19
 • МІЖНАРОДНА ФАЗА
 • ПОДАННЯ КЛОПОТАННЯ ПРО ДОДАТКОВИЙ МІЖНАРОДНИЙ ПОШУК
 • (ЗАЯВНИК)
 • 28
 • 22
 • ПОДАННЯ ВИМОГИ ПРО ПРОВЕДЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ПОПЕРЕДНЬОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
 • (ЗАЯВНИК)
 • ЗВІТ ПРО ДОДАТКОВИЙ МІЖНАРОДНИЙ ПОШУК
 • (МПО)
 • РОЗГЛЯД МІЖНАРОДНОЇ ЗАЯВКИ ВІДОМСТВОМ-ОДЕРЖУВАЧЕМ
 • ~14

МІЖНАРОДНИЙ ПОШУК (Глава І РСТ)

Міжнародний пошук

 • Метою міжнародного пошуку є виявлення відповідного рівня техніки (стаття 15(2) РСТ).
 • Міжнародний пошук проводиться:
 • По кожній міжнародній заявці (за виключенням тих заявок, що були вилучені до його початку)
 • Міжнародним пошуковим органом (МПО), вибраним заявником з переліку компетентних для проведення міжнародного пошуку МПО, визначених Відомством-одержувачем

Завдання Міжнародного пошукового органу

 • Перевірка дотримання вимоги єдиності винаходу (правила 13 и 40 Інструкції до РСТ)
 • Проведення пошуку по заявленому винаходу (стаття 15(3)РСТ, правило 33.3 Інструкції до РСТ)
 • Перевірка назви (правило 37 Інструкції до РСТ) та реферату (правило 38 Інструкції до РСТ)
 • Надання дозволу на виправлення очевидних помилок, якщо такі помилки містяться у будь-якій частині міжнародної заявки, за виключенням заяви (правило 91.1(b)(ii) Інструкції до РСТ)

Результат проведення міжнародного пошуку

 • Підготовка звіту про міжнародний пошук(правило 43 Інструкції до РСТ) або декларації про те, що звіт про пошук не буде підготовлений (стаття 17(2) РСТ)
 • Підготовка письмового повідомлення (правило 43bis Інструкції до РСТ), в якому міститься висновок МПО щодо того:
  • чи є заявлений винахід новим, таким, що має винахідницький рівень, та промислово придатним;
  • чи відповідає міжнародна заявка вимогам РСТ та Інструкції до РСТ.

Звіт про міжнародний пошук (правило 43 Інструкції до РСТ)

 • Містить класифікацію об'єкта винаходу, принаймні, відповідно до Міжнародної патентної класифікації
 • Містить відомості щодо областей пошуку
 • Містить посилання на документи, які стосуються предмету пошуку
 • Містить зауваження стосовно единості винаходу
  • Звіт про міжнародний пошук не повинен містити будь-яких думок, обґрунтувань, аргументів чи пояснень.
  • Вимоги до форми звіту про міжнародний пошук встановлюються Адміністративною інструкцією до РСТ

Звіт про міжнародний пошук форма PCT/ISA/210

 • Джерело: Patentscope

Випадки, коли звіт про міжнародний пошук не може бути підготовлений

 • заявка відноситься до об'єктів, щодо яких Міжнародний пошуковий орган не зобов'язаний проводити пошук (стаття 17(2)(а)(і) РСТ та правило 39.1 Інструкції до РСТ);
 • опис, формула або креслення не відповідають встановленим вимогам настільки, що проведення повноцінного пошуку є неможливим (стаття 17(2)(а)(b) PCT);
 • заявка містить розкриття однієї або декількох послідовностей нуклеотидів та/або амінокислот, але вимоги щодо представлення переліку послідовностей відповідно до правила 13ter.1(d) Інструкції до РСТ не виконано.

Якщо звіт про міжнародний пошук не підготовлено

 • Міжнародний пошуковий орган робить заяву про те, що звіт про міжнародний пошук не буде підготовлений і відповідна декларація буде опублікована як частина міжнародної заявки (правило 48.2(а)(v) Інструкції до РСТ)
 • міжнародна заявка зберігає свою дію, але Орган міжнародної попередньої експертизи у разі відсутності звіту про міжнародний пошук не зобов’язаний проводити по такій заявці міжнародну попередню експертизу (правило 66.1(е) Інструкції до РСТ)

Письмове повідомлення МПО форма PCT/ISA/237

 • Джерело: Patentscope

Письмове повідомлення МПО (правило 43bis Інструкції до РСТ)

 • Готується для всіх міжнародних заявок одночасно зі звітом про міжнародний пошук або декларацією про те, що звіт про пошук не буде підготовлений
 • Надсилається заявнику та до Міжнародного бюро разом зі звітом про міжнародний пошук або декларацією про те, що звіт про пошук не буде підготовлений
 • Стає доступним для третіх осіб на сайті ВОІВ після публікації міжнародної заявки
 • У разі, якщо висновок міжнародної попередньої експертизи не буде підготовлено, Міжнародне бюро складає від імені МПО міжнародний попередній висновок щодо патентоспроможності (Глава І РСТ), зміст якого відповідає письмовому повідомленню МПО.

Мова складання звіту про міжнародний пошук (або декларації) та письмового повідомлення МПО (правила 43.4 та 43bis.1(b) Інструкції до РСТ)

 • Кожен звіт про міжнародний пошук, будь-яка декларація, зроблена у відповідності до статті 17(2)(а) РСТ та письмове повідомлення МПО, повинні бути викладені тією мовою, на якій публікується міжнародна заявка.
 • Для міжнародних заявок, що подаються до Відомства-одержувача України (RO/UA):
 • російська
 • англійська

Строк для підготовки звіту про міжнародний пошук та письмового повідомлення МПО (правила 42 та 43bis.1(a) Інструкції до РСТ)

 • 3 місяці від дати отримання копії для пошуку Міжнародним пошуковим органом
 • або
 • 9 місяців від дати пріоритету
 • в залежності від того, який із зазначених строків спливає пізніше

Можливості для заявників щодо вибору Міжнародного пошукового органу

 • Для заявників, які мають право подавати міжнародні заявки до Відомства-одержувача України компетентними Міжнародними пошуковими органами є:
 • ISA/UA
 • ISA/EP
 • ISA/RU
 • Вибір Міжнародного пошукового органу зазначається у заяві(форма PCT/RO/101)при поданні
 • міжнародної заявки до Відомства-одержувача

Мито за пошук (правило 16 Інструкції до РСТ)

 • У разі вибору у якості Міжнародного пошукового органу
 • Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент)
 • розмір збору за пошук становить
 • 300 євро
 • Мито за міжнародний пошук стягується Відомством-одержувачем
 • Розмір мита залежить від вибору заявником Міжнародного пошукового органу

Мито за пошук (правило 16 Інструкції до РСТ)

 • У разі вибору у якості Міжнародного пошукового органу Європейського патентного відомства (ЄПВ), розмір мита становить 1 875 євро.
 • Для заявників, які є фізичними особами, громадянами та резидентами України, а також країн, перелік яких розміщено на сайті ЄПВ, розмір мита за пошук зменшується на 75 % і складає 468,75 євро. Якщо заявників більше ніж один, кожен з них має відповідати зазначеним вимогам.
 • У разі вибору у якості Міжнародного пошукового органу Федеральної служби з інтелектуальної власності (Роспатент):
  • для міжнародних заявок, діловодство по яких ведеться російською мовою – 6 750 рос. рублів;
  • для міжнародних заявок, діловодство по яких ведеться англійською мовою – 28 000 рос. рублів.

Можливі дії заявника після отримання звіту про міжнародний пошук та письмового повідомлення МПО

 • Відсутня формальна процедура для заявників щодо відповіді на письмове повідомлення МПО
 • Заявники можуть надіслати неформальні коментарі до письмового повідомленням МПО в Міжнародне бюро ВОІВ
 • Відповідно до статті 19 РСТ після отримання звіту про міжнародний пошук заявник має право один раз змінити формулу міжнародної заявки, надіславши зміни до Міжнародного бюро ВОІВ
 • Зміни не повинні виходити за межі того, що було розкрито у первісно поданій міжнародній заявці. Виконання цього положення не перевіряється у рамках Глави І РСТ

ДОДАТКОВИЙ МІЖНАРОДНИЙ ПОШУК

Клопотання про проведення додаткового міжнародного пошуку (правило 45bis Інструкції до РСТ)

 • може бути подане заявником у будь-який час до спливу 19 місяців від дати пріоритету;
 • подається до Міжнародного бюро ВОІВ (форма PCT/IB/375);
 • повинно містити зазначення Міжнародного пошукового органу для проведення додаткового пошуку, при цьому:
  • для проведення додаткових міжнародних пошуків декількома Міжнародними пошуковими органами подаються окремі клопотання
  • Міжнародний пошуковий орган, що проводив «основний» міжнародний пошук не може бути вибраний для проведення додаткового міжнародного пошуку
 • Міжнародні пошукові органи, які проводять додаткові міжнародні пошуки
 • Джерело: PCT Newsletter

Розподіл клопотань про проведення додаткового міжнародного пошуку (дані станом на травень 2016)

 • Джерело: WIPO Statistics Database
 • International Searching Authority (ISA)
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • (May)
 • Austria (AT)
 •  
 • 1
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 •  
 • European Patent Office (EP)
 • 3
 • 7
 • 21
 • 30
 • 61
 • 40
 • 25
 • Finland (FI)
 •  
 •  
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Nordic Patent Institute (XN)
 • 1
 •  
 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Russian Federation (RU)
 • 35
 • 31
 • 19
 • 32
 • 46
 • 22
 • 1
 • Singapore (SG)
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • Sweden (SE)
 • 2
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 •  
 •  
 • Total
 • 41
 • 41
 • 46
 • 67
 • 109
 • 64
 • 27

Додатковий міжнародний пошук (правило 45bis Інструкції до РСТ)

 • Результат проведення додаткового міжнародного пошуку:
 • підготовка звіту про додатковий міжнародний пошук або декларації про те, що звіт про додатковий міжнародний пошук не буде підготовлений (стаття 17(2) РСТ).
 • Строк для підготовки звіту про додатковий міжнародний пошук:
 • до спливу 28 місяців від дати пріоритету.

МІЖНАРОДНА ПОПЕРЕДНЯ ЕКСПЕРТИЗА (Глава ІІ РСТ)

Міжнародна попередня експертиза

 • Метою міжнародної попередньої експертизи є складання попереднього та незобов'язуючого висновку щодо того, чи є заявлений винахід новим, таким, що має винахідницький рівень, та промислово придатним (стаття 33(1) РСТ).
 • Міжнародна попередня експертиза проводиться:
 • Органом міжнародної попередньої експертизи (ОМПЕ)
 • за клопотанням заявника, яке називається «вимога» (форма PCT/IPEA/401)
 • для використання результатів її проведення в «вибраних» відомствах

Міжнародна попередня експертиза

 • Відповідно до статті 34 РСТ на стадії проведення міжнародної попередньої експертизи:
 • заявник має право контактувати усно або письмово з ОМПЕ
 • заявник має право вносити зміни до формули винаходу, опису винаходу та креслень в установленому порядку та в установлений строк до підготовки висновку міжнародної попередньої експертизи
 • заявник може відповісти на письмове повідомлення, яке містить висновок ОМПЕ

Строк для подання заявником вимоги про проведення міжнародної попередньої експертизи (правило 54bis.1(а) Інструкції до РСТ)

 • 3 місяці від дати пересилання заявнику звіту про міжнародний пошук та письмового повідомлення МПО
 • або
 • 22 місяці від дати пріоритету
 • У будь-який час до спливу того з нижченаведених строків, який спливає пізніше:

Мито, що підлягає сплаті при поданні заявником вимоги про проведення міжнародної попередньої експертизи

 • мито за обробку
 • мито за проведення міжнародної попередньої експертизи

Мито за обробку (правило 57 Інструкції до РСТ)

 • Кожна вимога про проведення міжнародної попередньої експертизи повинна супроводжуватися сплатою мита на користь Міжнародного бюро («мито за обробку»)
 • Мито за обробку стягується Органом міжнародної попередньої експертизи (ОМПЕ), до якого подано вимогу
 • Розмір мита за обробку становить
 • 183 євро
 • Для заявників, які є фізичними особами, громадянами та резидентами України, а також країн, перелік яких розміщено на сайті ВОІВ, розмір мита за обробку зменшується на 90 % і складає 18,30 євро. Якщо заявників більше ніж один, кожен з них має відповідати зазначеним вимогам.

Мито за проведення міжнародної попередньої експертизи (правило 58 Інструкції до РСТ)

 • Мито за проведення міжнародної попередньої експертизи сплачується на користь Органу міжнародної попередньої експертизи
 • У разі подання вимоги до Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) в якості ОМПЕ, збір за проведення міжнародної попередньої експертизи становить:
  • 160 євро
  • у разі, якщо звіт про міжнародний пошук було
  • підготовлено тим самим відомством у якості МПО
  • 180 євро
  • у разі, якщо звіт про міжнародний пошук було
  • підготовлено іншим МПО

Мито за проведення міжнародної попередньої експертизи (правило 58 Інструкції до РСТ)

 • У разі подання вимоги до Європейського патентного відомства (ЄПВ) в якості ОМПЕ, мито за проведення міжнародної попередньої експертизи становить 1 930 євро.
 • Якщо кожен з заявників є фізичною особою, громадянином та резидентом України, а також країн, перелік яких розміщено на сайті ЄПВ, розмір мита зменшується на 75 % і складає 482,50 євро.
 • ЄПВ може виступати в якості ОМПЕ лише для міжнародних заявок, міжнародний пошук по яких було проведено ЄПВ, Австрійським патентним відомством, Фінським патентним відомством, Північним патентним інститутом, Іспанським патентним відомством або Шведським патентним відомством.

Мито за проведення міжнародної попередньої експертизи (правило 58 Інструкції до РСТ)

 • У разі подання вимоги до Федеральної служби з інтелектуальної власності (Роспатент) в якості ОМПЕ, мито за проведення міжнародної попередньої експертизи становить:
  • у разі, якщо звіт про міжнародний пошук було підготовлено тим самим відомством у якості МПО:
   • для міжнародних заявок, діловодство по яких ведеться російською мовою – 2 700 рос. рублів;
   • для міжнародних заявок, діловодство по яких ведеться англійською мовою – 10 500 рос. рублів
  • у разі, якщо звіт про міжнародний пошук було підготовлено іншим МПО
   • для міжнародних заявок, діловодство по яких ведеться російською мовою – 4 050 рос. рублів;
   • для міжнародних заявок, діловодство по яких ведеться англійською мовою – 15 750 рос. рублів

Строк для підготовки міжнародного попереднього висновку щодо патентоспроможності (висновку міжнародної попередньої експертизи) (правило 69.2 Інструкції до РСТ)

 • 28 місяців від дати пріоритету
 • або
 • 6 місяців від моменту, передбаченого у правилі 69.1 Інструкції до РСТ для початку міжнародної попередньої експертизи
 • в залежності від того, який із зазначених строків спливає пізніше.

Висновок міжнародної попередньої експертизи (правило 70 Інструкції до РСТ) форма PCT/IPEA/409

 • Джерело: Patentscope

Висновок міжнародної попередньої експертизи (стаття 35(2) РСТ)

 • У висновку стверджується за кожним пунктом формули, чи відповідає він критеріям новизни, винахідницького рівня (неочевидності) та промислової придатності, як вони визначені для цілей міжнародної попередньої експертизи в статті 33 РСТ.
 • Це твердження супроводжується посиланнями на документи, що вважаються підтвердженням зроблених висновків з поясненнями, що вимагаються в даних конкретних обставинах.
 • Висновок міжнародної попередньої експертизи не містить ніяких тверджень про те, чи є заявлений винахід патентоспроможним або непатентоспроможним згідно з будь-яким національним законодавством.

Міжнародні попередні висновки щодо патентоспроможності (Глава І та Глава ІІ РСТ)

 • Оскільки міжнародний пошук та міжнародна попередня експертиза проводяться відповідно до міжнародних стандартів патентними відомствами, які мають великий досвід у проведенні патентної експертизи та спеціально одержують відповідний статус для проведення зазначених робіт,
 • міжнародні попередні висновки щодо патентоспроможності надають заявнику основу для більш зваженої оцінки перспектив отримання патенту на винахід.

МОЖЛИВІСТЬ ОЦІНИТИ

 • МОЖЛИВІСТЬ ОЦІНИТИ
 • ДОЦІЛЬНІСТЬ ПОДАЛЬШОГО ПАТЕНТУВАННЯ
 • є однією з основних переваг
 • використання процедури РСТ
 • У презентації були використані дані, представлені на інтернет-сайті Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ)
 • WWW.WIPO.INT
 • Дякую за увагу!
 • Тел.: +38(044) 494-05-34

Каталог: docs -> events
docs -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
docs -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
docs -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
docs -> Соціологія – наука про суспільство
docs -> Міністерство охорони навколишнього
docs -> Реферат курсанта Борисяк Тетяны Василівны Курси підвищення кваліфікації середніх медичних працівників м. Івано-Франківськ
events -> Економічний аналіз у антимонопольних справах


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка