Звіт про науково-дослідну роботу особливості стану здоров'я дитячого та дорослого населення під впливом шкідливих чинників зовнішнього середовищаСторінка8/8
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.23 Mb.
#692
ТипЗвіт
1   2   3   4   5   6   7   8

Рівень фізичної активності та успішності з математики мали аналогічний вплив на величини Е/А МК и ТК, як і на ФВ. Однак величини СШ виявились недостовірними.

Деякі автори вказують на ряд проблем у дітей, народжених до строку. Виявлено відхилення когнітивних функцій у школярів, народжених до строку, в тому числі уваги, рівня успішності в школі. Є дані за низький темп зростання, менших показниках ваги тіла, зросту у порівнянні з однолітками навіть у шкільному періоді. Відомо про схильність до підвищеного систолічного тиску у дітей, народжених раніше терміну, більший ризик розвитку кардіоваскулярної патології, діабету другого типу [28, 62].

Реализацію концепції фетальних причин хвороб старшого віку та дорослих пояснюють дією негативних факторів на плід, запуском і пошкодженням регуляторних гомеостатичних процесів. Наступні дії, уже в постнатальному житті, посилюють порушення та призводять до прогресивного падіння функціональних можливостей. В певній мірі її доповнює концепція фенотипічної пластичності – зміна властивостей організму під впливом факторів зовнішнього середовища, універсальною ознакою реалізації якої у плода може бути затримка зростання та розвитку [63].

Негативні фактори зовнішнього середовища є досить різні. Ними можуть бути недостатні соціально - побутові умови та характер харчування, пасивне паління. Результат впливу всіх негативних факторів на стан здоров′я дитячого населення досить значний – захворюваність та смертність дітей з ССЗ в Україні велика і перевищує європейські показники в 3-7 раз в молодших вікових групах. У старших школярів патологія ССС зустрічається у 29,43%, хронічні захворювання – у 50% детей [64].

За даними деяких вітчизняних науковців у 46% школярів показник функціонального резерву ССС є нижчим від середнього, у 32,1% - середній. Навіть у спортсменів в 24% випадків під час виконання функціональних проб виявляють різноманітні порушення [65].

Отримані нами дані свідчать за обмеження функціональної здатності міокарда у вигляді відхилень від норми систоло - діастолічної функції у відповідь на навантаження. Поширеність її відносно невелика, в основній групі у 10,75% з найбільшими значеннями - до 14,29% - в групі народжених до строку з диспропорційним розвитком. Шанси виявлення зазначених змін підвищували декілька факторів, до числа яких входили наявність спадкової схильності до передчасного народження і серцево - судинних захворювань, перенесення гострої та хронічної гіпоксії, часті інфекційні та алергічні захворювання в дитячому віці.

Дані, отримані в процесі дослідження, дозволяють акцентувати увагу педіатра та сімейного лікаря на групу дітей, народжених до строку з метою своєчасної діагностики зниження функціональних можливостей і розробки заходів з їх компенсації [66]. Розроблено методику діагностики функціональних порушень серцево – судинної системи для комплексного застосування в оцінці стану здоров’я дітей.

ВИСНОВКИ
У школярів, народжених до строку з диспропорційним розвитком, ХОС був нижчим до проведення проби порівняно з дітьми контрольної групи, а у відповідь на фізичне навантаження його збільшення було достовірно нижчим, ніж у доношених і народжених до строку з пропорційним розвитком. Це визначалося найбільш низьким рівнем систолічної функції міокарда, що пов'язувалося як зі зменшенням скоротливої здатності, так і недостатнім переднавантаженням. Високі значення ЧСС, САТ і динаміка ДАТ вказували на велику напруженість адаптативних процесів, активацію симпатоадреналової системи. Відмічено ознаки підвищеного периферійного опору у великому колі кровообігу і підвищеного тиску в малому колі кровообігу.

У школярів, народжених до строку з пропорційним розвитком у відповідь на фізичне навантаження збільшення ХОС було достовірно меншим - 76%, в той же час реєструвався більш високий рівень ЧСС. Це відбувалося за рахунок достовірно меншого значення ударного об'єму, що свідчить про нижчий рівень систолічній функції міокарда. Більш високі значення ЧСС, динаміка ДАТ вказували на значну активацію симпатоадреналової системи, велику напруженість адаптативних процесів у відповідь на навантаження. Про це ж свідчило збереження високих значень ЧСС до закінчення 4-5-ої хвилини після проби.У школярів, народжених в строк, у відповідь на фізичне навантаження збільшувався ХОС на 95%, ЧСС на 52%, САТ на 10% при підвищенні рівня систолічної функції лівого і правого шлуночків серця на 17-25%. Всі параметри, що вивчалися, поверталися до попередніх значень наприкінці 4-5-ої хвилини після виконання проби.
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ


 1. Алиев А. Ф. Роль перинатальной патологии в формировании груза болезней / А. Ф. Алиев // Рос. вестн. перинатологии и педиатрии. – 2002. – № 3. – С. 58 – 59.

 2. Резніченко Ю. Г. Вплив соціально – економічних факторів на розвиток та стан здоров’я дітей першого року життя / Ю. Г. Резніченко,
  М.О. Ярцева // Актуальні проблеми педіатрії: матеріали 12-го з’їзду педіатрів України, 12-14 жовтня 2010 р.: тези доп. – Київ, 2010. – С. 126 – 127.

 3. Черняховский О. Б. Факторы риска и прогнозирование перинатальных поражений ЦНС у новорожденных на антенатальном этапе развития /
  О. Б. Черняховский, О. Л. Полянчикова // Рос. вестн. перинатологии и педиатрии. – 2008. – № 5. – С. 16 – 17.

 4. Антипкін Ю.Г. Науково – практичні аспекти реформування охорони здоров’я матері та дитини / Ю. Г. Антипкін // Актуальні проблеми педіатрії: матеріали VII конгресу педіатрів України, 11-13 жовтня 2011 р.: тези доп. – Київ, 2011. – С. 12.

 5. Kimmie K. McLaurin. Persistence of Morbidity and Cost Differences Between Late-Preterm and Term Infants During the First Year of Life / Kimmie K. McLaurin, Caroline B. Hall, E. Anne Jackson, Oksana V. Owens and Parthiv J. Mahadevia // Pediatrics. – 2009. - Vol. 123, № 6. – P. – 653 – 659.

 6. Laurie S. Pulver. Weight for Gestational Age Affects the Mortality of Late Preterm Infants / Laurie S. Pulver, Ginger Guest-Warnick, Gregory J. Stoddard // Pediatrics. – 2009. – Vol. 123, № 1. – P. 1072 – 1077.

 7. Леженко Г. А. Антенатальная профилактика здоровья ребенка: взгляд педиатра на возможные пути решения проблемы / Г. А. Леженко,
  Е. Е. Пашкова // Здоровье ребенка. – 2008. – № 5. – С. 58 – 63.

 8. Маpтынов А. И. Результаты суточного мониторирования артериального давления у лиц с пролабированием митрального клапана и аномально расположенными хордами / А. И. Маpтынов, О. В. Степуpа, О. Д. Остpоумова, В. Д. Бускин, С. В. Ильина // Терапевт. арх. – 2000. – №4. – С.34 – 40.

 9. Jong F. Systematic review and meta-analysis of preterm birth and later systolic blood pressure / F. Jong, M. C. Monuteaux, R. M. Elburg,
  M. W. Gillman, M. B. Belfort // Hypertension. – 2012. – Vol. 59, № 2. – Р. 226 234.

 10. Laurie S. Pulver. Weight for Gestational Age Affects the Mortality of Late Preterm Infants / Laurie S. Pulver, Ginger Guest-Warnick, Gregory J. Stoddard // Pediatrics. – 2009. – Vol. 123, № 1. – P. 1072 – 1077.

 11. Рюмина И. И. Опыт реализации программ по повышению эффективности перинатальной помощи / И. И. Рюмина,
  Н. В. Вартапетова, А. Бачи [и др.] // Рос. вестн. перинатологии и педиатрии. – 2004. – № 3. – С. 5 – 10.

 12. Про затвердження Порядку використання лікарських засобів і виробів медичного призначення, закуплених за рахунок бюджетних коштів, виділених у 2009 році для запобігання поширенню грипу, в тому числі типу A/H1N1/Каліфорнія/04/09, і гострих респіраторних захворювань серед населення, для надання медичної допомоги у разі інших захворювань : наказ МОЗ України, МОН України № 611 від 22.07.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.moz.gov.ua. – Заголовок з екрану.

 13. Raju T. N. Optimizing care and outcome for late-preterm (near-term) gestations and for late-preterm infants: a summary of the workshop sponsored by the National Institutes of Health and Human Development / T. N. Raju, R. D. Higgins, A. R. Stark, K. J. Leveno // Pediatrics. – 2006. – Vol. 1520, № 5. – P. 1207 – 1214.

 14. Spong C. Y. Timing of indicated late-preterm and early-term birth /
  C. Y. Spong, B. M. Mercer, M. D'alton [et al.] // Obstet Gynecol. – 2011. – Vol. 118, № 3. – P. 320 – 323.

 15. Engle W. A. “Late-preterm” infants: a population at risk / W. A. Engle,
  K. M. Tomashek, С. Wallman // Pediatrics. – 2007. – Vol. 120, № 11. – P. 1390 – 1401.

 16. Черкасов Н. С. Поражения миокарда у новорожденных, перенесших перинатальную гипоксию / Н. С. Черкасов, Л. А. Бахмутова,
  К. Ж. Енгибарян, С. И. Ажкамалов // Рос. вестн. перинатологии и педиатрии. – 2003. – № 2. – С. 50 – 51.

 17. Bird T. M. Late preterm infants: birth outcomes and health care utilization in the first year. / T. M. Bird, J. M. Bronstein, R. W. Hall, C. L. Lowery,
  R. Nugent & G. P. Mays // Pediatrics. – 2010. – Vol. 560, № 6. Р. 311 – 319.

 18. Тіщенко В. А. Проблеми і перспективи розвитку неонатології в аспекті профілактики хронічних захворювань у дітей / В. А. Тіщенко,
  Т. К. Мавропуло, Т. І. Степаненко, Н. В. Красовська // I з’їзд неонатологів України, 24-25 жовтня 2007 р. : тези доп. – Одеса, 2007. – С. 112 – 113.

 19. Taeusch H. W. Avery’s diseases of the newborn / H. W. Taeusch,
  R. A. Ballard, C. A. Gleason. – Philadelphia : Elsevier Saunders, 2005. – 1633 p.

 20. Talge N. M. Late-preterm birth and its association with cognitive and socioemotional outcomes at 6 years of age / N. M. Talge, C. Holzman,
  J. Wang, V. Lucia, J. Gardiner, N. Breslau // Pediatrics. – 2010. – Vol. 132,
  № 6. – 1124 – 1126.

 21. Goldenberg R. L. Epidemiology and causes of preterm birth /
  R. L. Goldenberg, J. F. Culhane, J. D. Iams, R. Romero // Lancet. – 2008. – Vol. 402, № 4. – P. 371 – 375.

 22. Дашичев В. В. Динамика функционального состояния сердечно – сосудистой системы в неонатальном периоде у недоношенных с очень низкой массой тела при рождении / В.В. Дашичев, Н. В. Воловенко,
  А. Ю. Лященко // Педиатрия. – 2004. - № 1. – С.1 – 3.

 23. Лєбєдева О. М. Оцінка функціонального стану серцево-судинної системи та діагностика патології серцево-судинної системи у дітей шкільного віку м. Симферополь / О. М. Лєбєдева, А.В. Лузін, І.А. Бабич,
  Ю. С. Башкірцева, Л. Р. Островська, Л. К. Аксанова, Н. В. Євтушенко // Актуальні проблеми педіатрії: матеріали 12-го з’їзду педіатрів України, 12-14 жовтня 2010 р.: тези доп. – Київ, 2010. – С. 77 – 78.

 24. Камкин А. Г. Фундаментальная и клиническая физиология / А. Г. Камкин, А. А. Каменский. – М.: Академия, 2006. – 1072с.

 25. Doyle L.W., Saigal S. Long-term Outcomes of Very Preterm or Tiny Infants / L.W. Doyle, S. Saigal // NeoReviews. – 2009. – Vol. 100, № 1. – P. 130 – 137.

 26. Celeste M. Follow-up Outcomes at 1 and 2 Years of Infants Born Less Than 32 Weeks / Celeste M. Maguire, Frans J. Walther, H. T. Paul van Zwieten // Pediatrics. – 2009. – Vol. 1230, №4 – Р. 1081 – 1087.

 27. Шабалов Н. П. Неонатология / Н. П. Шабалов. – М. : МЕДпресс-информ, 2004. – Т. 1. – 608 с.

 28. Rossi P. Respective roles of preterm birth and fetal growth restriction in blood pressure and arterial stiffness in adolescence / P. Rossi, L. Tauzin,
  E. Marchand, A. Boussuges, J. Gaudart, Y. Frances // J. Adolesc. Health. – 2011. – Vol. 48, № 5. – Р. 520 – 522.

 29. Peacock P. J. Early school attainment in late-preterm infants / P. J. Peacock,
  J. Henderson, D. Odd & A. Emond. // Archives of Disease in Childhood. – 2012. – Vol. 97, № 4. – P. 118 – 120.

 30. Petrini J. R. Increased risk of adverse neurological development for late preterm infants / J. R. Petrini, T. Dias, M. C. McCormick [et al.] // Pediatr. – 2009. – Vol. 297, № 2. – P. 154 – 169.

 31. Nomura Y. Roles of perinatal problems on adolescent antisocial behaviors among children born after 33 completed weeks: a prospective investigation / Y. Nomura, K. Rajendran, J. Brooks-Gunn & J. H. Newcorn // Journal of Child Psychology and Psychiatry, and Allied Disciplines. 2008. – Vol.49, №6. – P. 1108 – 1117.

 32. Копцева А. В. Особенности течения периода адаптации и совершенствование реабилитации недоношенных детей с задержкой внутриутробного развития / А. В. Копцева, О. В. Иванова,
  А. Ф. Виноградов // Рос. вестн. перинатологии и педиатрии. – 2008. – № 3. – С. 23 – 30.

 33. Кондрашова В. Г. Аналіз структурно – функціональних показників серця у дітей, які народилися від батьків опромінених внаслідок Чорнобильської катастрофи, з ізольованими аномальними хордами лівого шлуночка / В. Г. Кондрашова, Т. В. Кондратова, А. Г. Шейко [та інші] // Лікарська справа. Вречебное дело. – 2010. – № 3. – С. 20 – 25.

 34. Escobar G. J. Short-term outcomes of infants born at 35 and 36 weeks gestation: we need to ask more questions / G. J. Escobar, R. H. Clark &
  J. D. Greene // Seminars in Perinatology. – 2006. – Vol. 30, № 4. – Р. 28 33.

 35. Engle W. A. A recommendation for the definition of ‘‘late-preterm’’ (near-term) and the birth weight-gestational age classification system. / W. A. Engle // Semin Perinatol. - 2006. – Vol. 30, № 1. – P. 2 – 7.

 36. Frye R. E. Superior longitudinal fasciculus and cognitive dysfunction in adolescents born preterm and at term. / R. E. Frye, K. Hasan, B. Malmberg,
  L. Desouza, P. Swank, K. Smith & S. Landry // Developmental Medicine and Child Neurology. – 2010. – Vol. 52, № 2. – Р. 760 766.

 37. Ямпольская Ю. А. Физическое развитие и функциональные возможности подростков 15-17 лет, обучающихся в школе и профессиональном училище. / Ю. А. Ямпольская // Педиатрия. – 2007. – № 5. – С. 69 – 72.

 38. Ilves P. Developmental changes in cerebral and visceral blood flow velocity in healthy neonates and infants / P. Ilves, M. Lintrop, I. Talvik [et al.] // J. Ultrasound Med. – 2008. – Vol. 27, № 2. – Р. 199 – 207.

 39. Михайлов В. В. Основы патологической физиологии: руководство для врачей / В. В. Михайлов. – М.: Медицина, 2001. – 704 с.

 40. Берман Р. Э. Педиатрия по Нельсону: в 5 т. / Р. Э. Берман, Р. М. Клигман, Хол Б. Дженсон. – М.: МИА, Рид Элсивер, 2009. – Т. 1: Болезни плода и новорожденного, врожденные нарушения обмена веществ. – 2009. – 824 с.

 41. Маpтынов А. И. Результаты суточного мониторирования артериального давления у лиц с пролабированием митрального клапана и аномально расположенными хордами / А. И. Маpтынов, О. В. Степуpа, О. Д. Остpоумова, В. Д. Бускин, С. В. Ильина // Терапевт. арх. – 2000. – №4. – С.34 – 40.

 42. Бодрикова С. В. Морфо - функциональные показатели здоровья учащихся старших классов с малыми аномалиями развития сердца: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. мед. наук: спец. 14.00.09 ″педиатрия″ / С. В. Бодрикова. – Н. Новгород, 2009. – 21 с.

 43. Кораблёва Н. Н. Холтеровское мониторирование ЭКГ с записью реопневмограммы у новорождённых в раннем неонатальном периоде / Н. Н. Кораблева, А. В. Кораблев, Э. Н. Третьяков // Перинатология и педиатрия. – 2009. - № 1. – С. 43 – 48.

 44. Няньковський С. Л. Стан здоров’я першокласників, їх готовність до систематичного навчання у школі. / С. Л. Няньковський , М. С. Яцула // Здоровье ребенка. – 2010. – № 3. – С. 55 – 58.

 45. Белозеров Ю. М. Нормативы эхометрических показателей сердца у детей: пособие для врачей / Ю. М. Белозеров, С. Ф. Гнусаев – М.: Медицина, 2006. – 26 с.

 46. Пыков М. И. Детская ультразвуковая диагностика / М. И. Пыков, К. В. Ватолина – М.: Видар, 2001. – 680 с.

 47. Барашнев Ю. И. Новые технологии в репродуктивной и перинатальной медицине: потребность, эффективность, риск, этика и право / Ю. И. Барашнев // Рос. вестн. перинатологии и педиатрии. – 2001. – № 1. – С. 6 – 12.

 48. Лучишин Н. Ю. Адаптація і здоров’я дітей дошкільного віку. / Н. Ю. Лучишин // Перинатология и педиатрия. – 2009. – № 6 – С. 91 – 94.

 49. Макаров Л. М. Сердцебиение у детей: клиническая характеристика, тактика обследования и лечения. / Л. М. Макаров, Е. Л. Кондрыкинский, И. Ф. Мягков // Педиатрия. – 2005. – № 2. – С.4 – 8.

 50. Гнусаев С. Ф. Значение малых аномалий сердца у здоровых детей и при сердечно - сосудистой патологии по данным клинико - эхокардиографических исследований: автореф. дис. на соискание уч. степ. д-ра мед. наук / С. Ф. Гнусаев. - М., 1996. – 48 с.

 51. Минцер О. П. Методы обработки медицинской информации / О. П. Минцер, Б. Н. Угаров, В. В. Власов. – К. : Вища шк., 1991. – 271 с.

 52. Белозеров Ю. М. Детская кардиология / Ю. М. Белозеров. М.: МЕДпресс-информ, 2004. – 600 с.

 53. Котлукова Н. П. Современные представления о механизмах развития кардиоваскулярной патологии у детей раннего возраста / Н. П. Котлукова, Л. В. Симонова, Л. И. Жданова [и др.] // Рос. вестн. перинатологии и педиатрии. – 2003. – № 3. – С. 28 – 34.

 54. Кузьменко Т. В. Оцінка серцевої гемодинаміки у дітей та підлітків при виконанні проби з дозованим фізичним навантаженням і додатковим проведенням ехокардіографії / Т. В. Кузьменко, Т. В. Кобець // Актуальні проблеми педіатрії: матеріали 12-го з’їзду педіатрів України, 12-14 жовтня 2010 р.: тези доп. – Київ, 2010. – С. 72 – 73.

 55. Guyton A. C. Textbook of medical physiology / A. C. Guyton, J. E. Hall. – 11-th Ed. – Philadelphia: Elsevier Inc., 2006. – 1116 p.

 56. Сенаторова А. С. Результаты популяционного исследования сердечно-сосудистой системы у школьников: время действовать / А. С. Сенаторова, М. А. Гончарь, А. И. Страшок, И. А. Санина [и др.] // Ребенок и общество : проблемы здоровья, развития и питания : материалы IV конгресса педиатров стран СНГ, 25-26 апреля 2012 г.: сборник материалов. – Львов, 2012. – С. 304.

 57. MacDonald M.G. Avery’s Neonatology / M. G. MacDonald,
  M. M. K. Seshia, M. D. Mullett. – Philadelphia ; New York, 2005. – 1705 p.

 58. Schultheiss H. P. Overview on chronic viral cardiomyopathy/chronic myocarditis / H. P. Schultheiss, U. Khl // Ernst Schering Res. Found Workshop. – 2006. – Vol. 55, № 3. – P. – 18 – 23.

 59. Samra H. A. An integrated review of developmental outcomes and late-preterm birth / H. A. Samra, J. M. McGrath, M. Wehbe // J. Obstet. Gynecol. Neonatal Nurs. – 2011. – Vol. 40, № 4. – P. – 399 – 411.

 60. Blaes A. Is there any relationship between physical activity level and patterns, and physical performance in children? / A. Blaes, G. Baquet, C. Fabre, E. Van Praagh, S. Berthoin // Int. J. Behav. Nutr. Phys. Act. – 2011. – Vol. 122, № 8. – P. 1 – 5.

 61. Исмаилова М. А. Мoниторинг развития новорожденных детей, малых к гестационному возрасту / М. А. Исмаилова, Р. С. Джубатова,
  Ю. М. Узакова // Ребенок и общество: проблемы здоровья, развития и питания: материалы III Конгресса педиатров стран СНГ, 19-20 апреля 2011 г.: тезисы докладов. – Москва, 2011. – С. 32 – 33.

 62. Mathiasen R. Gestational Age and Basic School Achievements: A National Follow-up Study in Denmark / R. Mathiasen, B. M. Hansen, A. M. N. Andersen [et al.] // Pediatrics. – 2010. – Vol.126, № 11. – P. 1553 – 1561.

 63. Nesterenko T. H. Fetal and neonatal programming: evidence and clinical implications / T. H. Nesterenko, H. Aly // Am. J. Perinatol. – 2009. – Vol. 250, № 3. – P. 191 –198.

 64. Приходько В. С. Піввікової досвід діагностики та лікування хвороб міокарда у дітей / В. С. Приходько, Г. С. Сенаторова, К. В. Серпєнко,
  Х. Н. Какабадзе, І. О. Стенкова, Г. Р. Муратов, О. І. Страшок // Актуальні проблеми педіатрії: матеріали 12-го з’їзду педіатрів України, 12-14 жовтня 2010 р.: тези доп. – Київ, 2010. – С. 122.

 65. Сенаторова Г. С. Стан серцево – судинної системи у хлопчиків спортсменів / Г. С. Сенаторова, Н. К. Мацієвська, О. Ю. Кізенко, О. М. Ащеулов // Актуальні проблеми педіатрії: матеріали 12-го з’їзду педіатрів України, 12-14 жовтня 2010 р.: тези доп. – Київ, 2010. – С. 130 – 131.

 66. Коренєв М. М. Актуальні питання організації медичної допомоги учням загальноосвітніх навчальних закладів / М. М. Коренєв, Т. В. Пересипкіна, Т. П. Сидоренко, М. Л. Водолажський, Г. І. Голубнича // Актуальні проблеми педіатрії: матеріали VIII Конгреса педіатрів України, 9-11 жовтня 2012 р.: збірник матеріалів. – Київ, 2012. – С. 38.

Каталог: bitstream -> 123456789 -> 44785
123456789 -> 1. Коротко про симетрію…
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка