Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анеміїСторінка5/5
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.68 Mb.
#139
ТипЗвіт
1   2   3   4   5

 • Марушко Ю. В. Ефективність та безпечність застосування цефподоксиму проксетилу в складі ступінчастої антибіотикотерапії позалікарняної пневмонії у дітей із обтяженим алергічним анамнезом та супутньою алергічною патологією / Ю. В. Марушко, Г. Г. Шеф, О. С. Мовчан // Современная педиатрия. – 2013. - №5(53). – С. 110-115.

 • Марушко Ю. В. Досвід застосування препарату цефодокс у комплексній терапії позалікарняної пневмонії у дітей різних вікових груп / Ю. В. Марушко, Г. Г. Шеф, О. С. Мовчан, Н. А. Зелена // Здоровье ребенка. — 2013. — № 1(44). — С. .

 • Наказ МОЗ України № 18 «Про затвердження Протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю «Дитяча пульмонологія» від 13.01.2005 р. Київ, 2005. – 58 с.

 • Регеда М. С., Регеда М. М., Челпанова І. В., Мироненко С. І. Пневмонія: Монографія. Вид. п’яте, доп. та перероб. – Львів, 2012. – 155 с.

 • Резніченко Ю. Г. Характеристика мікробного пейзажу кишечника в дітей раннього віку – мешканців районів зі значним антропогенним навантаженням та шляхи корекції виявлених порушень / Ю. Г. Резніченко, М. О. Ярцева, О. М. Камишний // Здоровье ребенка. – 2012. – № 8(43). – С. 55–60.

 • Сенаторова А. С. Оптимизация антибактериальной терапии пневмоний у детей раннего возраста / А. С. Сенаторова, О. М. Логвинова, Г. Р. Муратов // Современная педиатрия. – 2009. – № 2 (19). – С. 32–34.

 • Сміян О. І. Стан мікробіоценозу кишечника та оцінка ефективності застосування Лактовіту форте при гострих обструктивних бронхітах у дітей раннього віку / О. І. Сміян, В. В. Слива, О. П. Мощич, К. Г. Козлова, Л. В. Белай, О. О. Потапова // Здоровье ребенка. – 2011. – № 8(35). – С. 37–43.

 • Сміян О. І. Характеристика основних клінічних проявів позагоспітальних пневмоній у дітей шкільного віку / О. І. Сміян, В. А. Горбась // Вісник СумДУ. Серія Медицина. – 2010. – № 2. – С. 155 – 157.

 • Сучасні погляди на проблему дисбіозу кишечника та терапевтичні аспекти відновлення еубіозу: Посібник для лікарів/ За ред. Г. В. Дзяка, І. І. Гриценко, Л. Р. Шостакович-Корецької, В. І. Залевського. – К., 2004.

 • Таточенко В. К. Пневмония у детей: діагностика и лечение / В. К. Таточенко // Лечащий врач. – 2008. - №8.

 • Таточенко В.К. Пневмонии у детей: диагностика и лечение / В.К. Таточенко // Современная педиатрия. – 2009. – № 3 (25). – С.10–14.

 • Топчий Н. В. Проблема дисбиоза в общей врачебной (семейной) практике / Н. В. Топчий // Фарматека. – 2007. – №8 –9. – С. 59–66.

 • Трушина Э. Н. Лимфоидная система кишечника и иммуномодулирующее действие пребиотиков / Э. Н. Трушина, О. Х. Мустафина, Д. Б. Пикитюк // Вопросы питания. - 2004, - №6. - С.49 - 53.

 • Украинцев С. Е. Грудное молоко: пребиотик, пробиотик или синбиотик? / С. Е. Украинцев, O. K. Нетребенко // Перинатология и педиатрия. – 2008. – № 2 (34). – С. 60–62.

 • Усенко Д. В. Пробиотики в профилактике и лечении инфекционных заболеваний у детей / Д. В. Усенко // Фарматека. – 2007. – № 17 (151). – С. 68–70.

 • Хавкин А. И. Микрофлора пищеварительного тракта / А. И. Хавкин. – М. : Фонд соц. педиатрии, 2006. – 416 с.

 • Цимбаліста О. Л. Порушення в системі зовнішнього дихання у дітей, хворих на ускладнену пневмонію / О. Л. Цимбаліста, О. І. Гаврилюк // Современная педиатрия. – 2011. – №5 (39). – С. 122–125.

 • Цимбаліста О. Л. Клініко-рентгенологічна характеристика перебігу ускладненої пневмонії у поєднанні із залізодефіцитною анемією у дітей раннього віку / О. Л. Цимбаліста, Л. І. Гаріджук // Перинатология и педиатрия. – 2011. – № 3 (47). – С. 75 – 78.

 • Цимбаліста О.Л., Гаріджук Л.І. Характеристика цитокінового статусу у дітей раннього віку з ускладненою пневмонією на тлі залізодефіцитної анемії / О. Л. Цимбаліста, Л. І. Гаріджук // Перинатология и педиатрия. – 2011. – № 1 (45). – С. 66 – 69.

 • Щеглова М. Ю. Система цитокинов в норме и при болезнях органов дыхания. Бюл. физиологии и патологии дыхания 2005; 2: 93–97.

 • Эпштейн–Литвак Р. В., Вильшанская Ф. А. Бактериологическая диагностика дисбактериоза кишечника. Метод. рекомендации. – M. Медицина, 1977. – C. 22.

 • Янковский Д.С. Современные аспекты микроэкологии и дисбиозов / Д. С. Янковский, Г. С. Дымент // Здоровье женщины. – 2005. - №4 (24). – с.209–218.

 • Agustina Rina, Frans J. Kok, Ondine van de Rest et al. Randomized Trial of Probiotics and Calcium on Diarrhea and Respiratory Tract Infections in Indonesian Children // Pediatrics. – 2012. – V. 129. – P. 1155–1164.

 • Backlied F., Ding H., Wang T. et al. The gut microbiota as an environmental factor that regulates fat storage // Proc. Nat. Acad. Scienses. - 2004. - Vol. 101, № 11. - P.15718 - 15723.

 • Bauer T. T., Monton C., Torres A. et al. Comparison of systemic cytokine levels in patients with acute respiratory distress syndrome, severe pneumonia, and controls. Thorax 2000; 55(1): 46–52.

 • Decramer M., Roussos C.S., Rodriguez-Roisin R. et al. Cytokines and obstructive lung disease: introduction. Eur. Respir. J. 2004; 18(34): 1–2.

 • Evropi Theodoratou, Sarah Al-Jilaihawi, Felicity Woodward et al. The effect of case management on childhood pneumonia mortality in developing countries // Int J Epidemiol. – 2010. - №39(1). – Р. 155–171.

 • Fitzpatrik L. R. Effects of the probiotic formulationVSL3 on colitis in weanling rats / L. R. Fitzpatrik // J. Ped. Gastroenterol. Nutr. – 2007. – V. 44, № 5. – P. 561–570.

 • Gionchetti P. Antibiotics and probiotics in treatment of inflammatory bowel disease / P. Gionchetti, F. Rizzello, K. Lammers // World J Gastroenterol. – 2006. – Vol. 12, № 3306. – P. 13.

 • Holscher Hannah D., Laura A. Czerkies, Pamela Cekola et al. Bifidobacterium lactis Bb12 Enhances Intestinal Antibody Response in Formula-Fed Infants A Randomized, Double-Blind, Controlled Trial // JPEN J Parenter Enteral Nutr. – 2012. – V. 36. – P. 106–117.

 • Marteau P. Tolerance of probiotics and prebiotics / P. Marteau, P. Seksik// J. Clin. Gastroenterol. – 2004. – Vol. 38 (Suppl. 6). – P. 67–69.

 • Meier R. Place of probiotics / R. Meier, M. Steuerwald // Curr Opin Crit Care. – 2005. – 11(4):318. – P. 25.

 • Mohan R. Effects of Bifidobacterium lactis Bb12 supplementation on intestinal microbiota of preterm infants: a double–blind, placebo–controlled, randomized study / R. Mohan, C. Koebnick, J. Schildt // J. Clin Microbiol. – 2006. – Vol. 44 (11). – P. 4025–4031.

 • Saavedra J. Use of probiotics in pediatrics: rationale, mechanisms of action, and practical application / J. Saavedra // Nutr Clin Pract. – 2007. – V. 22. – P. 351–365.

 • Schrezenmeir Jurgen. Probiotics, prebiotics, and synbiotics – approaching a definition / Jurgen Schrezenmeir, Michael de Vrese // Am. J. Clin.Nutr. – 2001. – V. 73 (suppl). – P. 361–364.

 • Stratiki Z. The effect of bifidobacter supplemented bovine milk on intestinal permeability of preterm infants / Z. Stratiki, C. Costalos, C. Sevastiadou // Early Hum Dev. – 2007. – Vol. 83. – P. 575–579.

 • Szajewska H. Probiotics in the prevention of antibioticassociated diarrhea in children: a meta–analysis of randomized controlled trials / H. Szajewska, M. Ruszczynski, A. Radzikowski // J. Pediatr. – 2006. – Vol. 149 (367). – P. 72.

 • Tabish Hazir, Khadija Begum, Shams el Arifeen et al. Measuring Coverage in MNCH: A Prospective Validation Study in Pakistan and Bangladesh on Measuring Correct Treatment of Childhood Pneumonia // PLoS Med. – 2013. - №10(5). – Р. 109-115.

 • Thomas Dan W. Probiotics and Prebiotics in Pediatrics / Dan W. Thomas, Frank R. Greer // Pediatrics. – 2010. – V. 126. – P. 1217–1231.

  Каталог: bitstream -> 123456789 -> 39446
  123456789 -> 1. Коротко про симетрію…
  123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
  123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
  123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
  123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
  123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"


  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5
  База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка