Звіт про підготовку науково-педагогічних кадрів Новикової М. В. заступника директора іем з наукової роботи "Завданням часу є не державна організація наукиСкачати 88.78 Kb.
Дата конвертації23.10.2016
Розмір88.78 Kb.
#32
ТипЗвіт

ЗВІТ про підготовку науково-педагогічних кадрів

 • Новикової М.В. заступника директора ІЕМ з наукової роботи

"Завданням часу є

 • "Завданням часу є
 • не державна організація науки,
 • а державна допомога науковій творчості нації"
 • ВОЛОДИМИР ВЕРНАДСЬКИЙ
 • Дослідницький університет – це вищий навчальний заклад, що має статус національного, значний науковий, науково-технічний та інноваційний потенціал і є визнаним лідером у галузі вищої освіти
 • Сутність класичного дослідницького університету – інтеграція навчального процесу та фундаментальних наукових досліджень (уперше системно визначена В. Гумбольдтом у ХІХ ст).
 • Девіз:
 • Відданість науці!”.
 • ВІЛЬГЕЛЬМ ФОН ГУМБОЛЬДТ

Надання, підтвердження та позбавлення статусу

 • Для надання університету, підтвердження або позбавлення статусу дослідницького МОН утворює комісію з числа власних працівників, працівників інших центральних органів виконавчої влади, що мають у підпорядкуванні національні університети, Національної та галузевих академій наук, ВАК, відповідних громадських організацій (за згодою).
 • Надання статусу дослідницького університету та позбавлення університету статусу дослідницького здійснюється Кабінетом Міністрів України за поданням МОН у разі відповідності та невідповідності відповідно університету критеріям діяльності.
 • Університет протягом шести місяців від дня надання йому статусу дослідницького розробляє на підставі затверджених МОН загальних вимог програми розвитку дослідницького університету, які затверджує комісія. Щороку університет подає до МОН звіт про стан виконання цих програм.
 • Строк, на який університету надається статус дослідницького, становить п'ять років. Підтвердження статусу дослідницького університету здійснюється Кабінетом Міністрів України кожні п'ять років за поданням МОН на підставі висновків комісії.
 • Наукові дослідження та підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації
 • 2
 • Стандарти європейського наукового освітянського простору
 • 3
 • Співпраця з іноземними та вітчизняними університетами, з національною та галузевими державними академіями
 • 4
 • 1
 • Науково-технічний та інноваційний потенціал
 • Високі показники в національних рейтингових системах
 • 5
 • Підготовка кадрів для інноваційного розвитку України
 • 6
 • СКЛАДОВІ ДОСЛІДНИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ НАУ
 • НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ІЕМ
 • Проведення
 • наукових досліджень
 • Кафедральні НДР
 • Бюджетні НДР
 • Госпдоговірні НДР
 • Апробація результатів
 • наукових досліджень
 • Керівництво аспірантами,
 • консультування докторантів
 • Організація та проведення
 • захисту дисертаційних робіт
 • Організація та проведення
 • наукових семінарів,
 • Оформлення результатів досліджень
 • у вигляді статей, монографій
 • Видання друкованих та електронних
 • фахових журналів, збірників
 • наукових праць, монографій
 • ПІДГОТОВКА
 • НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ
 • 3-5 курс
 • Робота у Студентському науковому товаристві, Раді молодих вчених, Інституті новітніх технологій
 • Аспірантура
 • Захист
 • Вирішення питання щодо працевлаштування на кафедрах інституту
 • Магістратура
 • Прийняття участі у: олімпіадах; наукових конкурсах; наукових темах; конференціях; робота над науковими дослідженнями та відображення результатів у наукових статтях
 • Підготовка першого варіанту дисертації, чітко обраний напрям дослідження “лайт ” варіант
 • Семінар, підготовка до захисту документів
 • ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ НАУ У 2010 РОЦІ
 • Всього: 51 монографія, 31 підручник, 93 навчальні посібники
 • АКІ
 • ІАН
 • ГМІ
 • ІЕМ
 • ІАСУ
 • ФКС
 • ФКН
 • ІІДС
 • ЮІ
 • ІАП
 • ІЕБ
 • ІМВ
 • ЖВІ
 • ДНДІА
 • Всього
 • Монографії
 • 3
 • 0
 • 6
 • 11
 • 5
 • 0
 • 4
 • 8
 • 3
 • 2
 • 2
 • 4
 • 1
 • 2
 • 51
 • Підручники
 • 12
 • 1
 • 3
 • 5
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 2
 • 4
 • 2
 • 1
 • 31
 • Навчальні посібники
 • 21
 • 4
 • 16
 • 13
 • 4
 • 1
 • 4
 • 9
 • 6
 • 0
 • 2
 • 1
 • 12
 • 0
 • 93

Видання монографій, підручників та навчальних посібників з грифом МОНУ

 • Загальна кількість праць по ІЕМ - 144
 • Кафедра економіки
 • Кафедра економічної кібернетики
 • Кафедра фінансів, обліку і аудиту
 • Загальні вимоги
 • Вимоги до НАУ
 • Вимоги до ІЕМ
 • 2006-2010
 • Відповід-ність
 • Видання наукових монографій та підручників з грифом МОН за останні п'ять років
 • 200
 • 30
 • 52
 • 173%
 • Кафедра маркетингу та ресурсозабезпечення
 • Кафедра міжнародної економіки
 • Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств
 • Кафедра логістики
 • Видання монографій, підручників та навчальних посібників з грифом МОНУ(продовження)
 • Кафедра економічної теорії
 • Кафедра організації авіаційних перевезень
 • Кафедра організації авіаційних робіт і послуг
 • Кафедра вищої математики
 • Видання монографій, підручників та навчальних посібників з грифом МОНУ(продовження)
 • КОНКУРС НА КРАЩІ ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, МОНОГРАФІЇ, СЛОВНИКИ, ФАХОВІ НАУКОВО-ПОПУЛЯРНІ ВИДАННЯ ТА ЕЛЕКТРОННІ ПІДРУЧНИКИ ДЛЯ ВНЗ
 • I. Розділ “Підручник”:
 • 1 місце: Кудрін А.П., Кулик М.С., Зайвенко Г.М., Волянська Л.Г., Панін В.В. “Технологія літакобудування “ (Аерокосмічний інститут);
 • 2 місце: Першаков В.М. “Reinforced concrete and stone structures” (Інститут аеропортів);
 • 3 місце: Запорожець О.І., Протоєрейський О.С., Франчук Г.М., Боровик І.М. “Основи охорони праці“ (Інститут екологічної безпеки) ілокур І.П., “Основи дефектоскопії“ (Аерокосмічний інститут).
 • II. Розділ “Навчальний посібник“:
 • 1 місце: Куліш В.В., Козлова Н.Л., Кузнєцова О.Я., Марінченко Г.Є. Комплекс навчальних посібників у чотирьох частинах серії “Physics” (Аерокосмічний інститут);
 • 2 місце: Бойченко С.В., Моца В.Г., Тітова О.С. “Газ і паливно-мастильні матеріали“ (Аерокосмічний інститут);
 • 3 місце: Пічугін М.Ф., Нестерук В.Г., Іщенко Д.А., Сащук І.М., Пінчук О.І. “Довідник молодого офіцера“ (Житомирський військовий інститут радіоелектроніки імені С.П. Корольова).
 • III. Розділ “Монографія”:
 • 1 місце: Луцький М.Г., Азарсков В.М., Бочарніков В.П., Свєшніков С.В. “Анализ и прогнозирование финансовых инструментов в условиях кризиса“ (Інститут аерокосмічних систем управління);
 • 2 місце: Стеклов В.К., Юдін О.К., Руденко О.А. “Комбинированные системы фазовой автоподстройки” (Інститут інформаційно-діагностичних систем);
 • 3 місце: Кулаєв Ю.Ф. “Экономика гражданской авиации Украины” (Інститут економіки та менеджменту).
 • IV. Розділ “Електронний підручник для ВНЗ”:
 • 1 місце: Харченко В.П., Чинченко Ю.В., Остроумов І.В. “Основи теорії прийняття рішень в системі обслуговування повітряного руху” (Інститут аеронавігації).

Публікації науково-педагогічного складу ІЕМ (статті, тези доповідей)

 • Загалом по ІЕМ
 • Кафедра економіки
 • Кафедра економічної кібернетики
 • Кафедра фінансів, обліку і аудиту

Публікації науково-педагогічного складу ІЕМ (статті, тези доповідей) продовження

 • Кафедра маркетингу та ресурсозабезпечення
 • Кафедра міжнародної економіки
 • Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств
 • Кафедра логістики

Публікації науково-педагогічного складу ІЕМ (статті, тези доповідей) продовження

 • Кафедра економічної теорії
 • Кафедра організації авіаційних перевезень
 • Кафедра організації авіаційних робіт і послуг
 • Кафедра вищої математики

Публікації співробітників ІЕМ (статті) у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних

 • Загалом по ІЕМ
 • Кафедра економіки
 • Кафедра економічної кібернетики
 • Кафедра фінансів, обліку і аудиту
 • Загальні вимоги
 • Вимоги до НАУ
 • Вимоги до ІЕМ
 • 2006-2010
 • Відповід-ність
 • Опублікування у середньому протягом року статей у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних (Web of Science, SCOPUS), за п'ять років
 • 150
 • 23
 • 133
 • 578%
 • Кафедра маркетингу та ресурсозабезпечення
 • Кафедра міжнародної економіки
 • Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств
 • Кафедра менеджменту організацій
 • Кафедра логістики
 • Кафедра організації авіаційних перевезень
 • Кафедра організації авіаційних робіт і послуг
 • Кафедра вищої математики
 • Публікації співробітників ІЕМ (статті) у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних (продовження)

АНАЛІЗ ІНДЕКСАЦІЇ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних (SCOPUS , Web of Science, INSPEC та інш.) за останні 5 років

 • Загалом за 5 років співробітниками ІЕМ опубліковано 133 статті в виданнях, що входять до міжнародних баз даних (критерій -125), але значна кількість (68 – 55%) в виданнях з інших галузей наук (фіз.-мат., техн., педагог. Та інш.).
 • Причина – надзвичайно низькій рівень представництва економічних видань

Стан представництва українських видань в системі SCOPUS та інших базах даних

 • SCOPUS — найбільш відома бібліографічна і реферативна база даних та інструмент для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях. Розробником та власником SCOPUS є видавнича корпорація Elsevier. База даних доступна на умовах передплати через веб-інтерфейс.
 • Система SCOPUS – більше 26000 назв періодичних видань, з яких
  • українських – 41 (18 активних) – жодного з економічних наук
 • Зареєстровано більше 500 наукових і професійних журналів (тобто мають принаймні номер ISSN) – з них понад 70 економічних видань в т.ч. “Проблеми системного підходу в економіці”, “Проблеми підвищення ефективності інфраструктури” (але наявність номера ISSN не є достатньою умовою)
 • Серед 210 економічних видань, які включені ВАК України до списку фахових видань, лише 13 (на кінець 2010 року) могли вважатися виданнями які входять до міжнародних баз даних (INSPEC, РИНЦ – російські бази даних, які є похідними бази Web of Sciences)
 • Найближче представництво компанії Elsevier знаходиться в Росії
 • Таким чином кількість економічних видань в Україні, в яких можливо презентувати результати наукової роботи надзвичайно обмежена, і ці видання мають низький рівень цитування
 • Тому одним з основних напрямків наукової діяльності ІЕМ з метою підвищення конкурентноздатності української науки повинно стати підвищення статусу власних наукових видань з метою їх включення до міжнародної бази даних SCOPUS (видавництво Elsevier), або подібної до неї Web of Science (інформаційна база GoogleScholar)

Базові критерії оцінювання видання експертною радою SCOPUS

 • Обов'язкові (або рекомендовані) складові журналу для успішного включення до міжнародної бази даних SCOPUS, або Web of Science
 • Наявність ISSN(International standard serial number).
 • Cписки пристатейної бібліографії;
 • Наявність резюме англійською мовою (включаючи назву роботи та авторів, для деяких баз також необхідні назви та адреси інститутів);
 • Веб-сторінка видання, особливо її англійська версія, повинна працювати та вчасно оновлюватися;
 • У складі редакційної ради мають активно працювати закордонні вчені;
 • Оформлення переліку цитованої літератури відповідно до загальноприйнятих міжнародних стандартів;
 • Строге дотримання строків виходу видань;
 • Високий науковий рівень видання (авторитетність, репутація, доступність).
 • Наявний стан не відповідає багатьом з цих критеріїв
 • ПАТЕНТИ ТА КОМП'ЮТЕРНІ ПРОГРАМИ за підрозділами НАУ
 • Загальні вимоги
 • Вимоги до НАУ
 • Вимоги до ІЕМ
 • 2006-2010
 • Відпов.
 • Отримання патентів і ліцензій за останні п'ять років (для технічних і технологічних університетів)
 • 50
 • 8
 • 11
 • 137%

Обсяги фінансування НДДКР (тис.грн)

 • Загалом по ІЕМ
 • Кафедра економіки
 • Кафедра фінансів, обліку і аудиту
 • Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств
 • Загальні вимоги
 • Вимоги до НАУ
 • Вимоги до ІЕМ
 • 2006-2010
 • Відповідність
 • Обсяги бюджетного фінансування науково-дослідних робіт, виконаних університетом та його структурними підрозділами
 • не менше 15 млн.грн на рік
 • 1,5 млн.грн.
 • на рік
 • 0,395
 • 26%

Обсяги фінансування НДДКР (тис.грн) (продовження)

 • Кафедра логістики
 • Кафедра організації авіаційних перевезень
 • Кафедра організації авіаційних робіт і послуг

Інформаційні дані щодо навчання аспірантів/докторантів ІЕМ (станом на 01.11.2011р.)

 • Загальна кількість аспірантів, докторантів ІЕМ 74, з них: очна – 37, заочна – 37 Загальна кількість докторантів ІЕМ – 6
 • Закінчується термін навчання:

Захисти кандидатських і докторських дисертацій у спеціалізованій вченій раді Д 26.062.02 за 2006-2010 р.р.

 • Загальні вимоги
 • Вимоги до НАУ
 • Вимоги до ІЕМ
 • 2006-2010
 • Відповідність
 • Захист кандидатських дисертацій за останні п'ять років
 • 300
 • 45
 • 61
 • 135%
 • Захист докторських дисертацій за останні п'ять років
 • 50
 • 7
 • 2
 • 29%

Результати роботи наукових керівників (штатних співробітників) з аспірантами (кількість захищених робіт) за 2006-2010 р.р.

 • Наявність професорів та доцентів, які можуть здійснювати керівництво (консультування) з підготовки кандидатських (докторських) дисертацій
 • 650
 • 98
 • 32
 • 32%
 • Загальні вимоги
 • Вимоги до НАУ
 • Вимоги до ІЕМ
 • 2006-2010
 • Відповідність
 • ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ У 2010 РОЦІ
 • ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ (2003-2010 рр.)
 • Кандидати наук
 • Доктори наук
 • докторів наук – 7,
 • кандидатів наук – 74+14 (ІНТ)=88
 • Σ
 • Кількість відрахованих та незахищених аспірантів та докторантів (2005-2010р.)
 • Назва інституту
 • 2005-2009
 • Назва підрозділу
 • 2010
 • Відраховані
 • Незахищені
 • Неатестовані
 • Відраховані
 • Незахищені
 • Неатестовані
 • асп.
 • докт.
 • асп.
 • докт.
 • асп.
 • АКІ
 • 2
 • 5
 • 8
 • асп.
 • докт.
 • асп.
 • докт.
 • асп.
 • ІАН
 • 10
 • 7
 • АКІ
 • 40
 • 1
 • 58
 • 2
 • 17
 • ГМІ
 • 19
 • 17
 • ІАН
 • 1
 • 19
 • 2
 • ІЕМ
 • 4
 • 13
 • 3
 • ГМІ
 • 18
 • 41
 • 23
 • ІАСУ
 • 5
 • 14
 • 8
 • ІЕМ
 • 22
 • 1
 • 69
 • 1
 • 5
 • ІІДС
 • 2
 • 10
 • 9
 • ІЕСУ
 • 33
 • 60
 • 2
 • 10
 • ФКС
 • 10
 • 16
 • 7
 • ІІДС
 • 13
 • 31
 • 1
 • 4
 • ФКН
 • 2
 • 9
 • 11
 • ІКТ
 • 28
 • 68
 • 11
 • ІМВ
 • 6
 • 5
 • ІМВ
 • 13
 • 1
 • 36
 • 2
 • 31
 • ІЕБ
 • 1
 • 11
 • 8
 • ІМГ
 • 18
 • 75
 • 4
 • 17
 • ІАП
 • 10
 • 4
 • ІПКП
 • 2
 • 12
 • ЮІ
 • ІЗДН
 • 4
 • ІЗДН
 • ІПН
 • 3
 • 2
 • ІПН
 • 3
 • 2
 • ФРІС
 • ІНТ
 • ФРІС
 • 1

Проходження стажування науково-педагогічним складом ІЕМ та студентами

 • Студенти
 • Науково-педагогічні працівники
 • Проходження стажування у вітчизняних та зарубіжних університетах і наукових центрах студентами, аспірантами і молодими вченими протягом року
 • 50
 • 8
 • 8
 • 100%

ПАМЯТКА ДЛЯ НАУКОВИХ КЕРІВНИКІВ АСПІРАНТІВ  

 • Відповідно до розпорядження проректора з наукової роботи від 03.04.2009 р.
 • № 01/роз.ст та від 13.04.2009р. № 02/роз.ст, розробленого на основі рішення Департаменту роботи з кадрами вищої школи та державної служби:
 •  
 • 1.1. Термін подачі обов’язкових документів, необхідних для вступу до аспірантури – до 1 серпня.
 • 1.2.  Встановлено термін проведення вступних іспитів до аспірантури один раз на рік: з 1 вересня по 30 вересня.
 • 1.3. Термін подачі обов’язкових документів, необхідних для вступу до докторантури - до 1 жовтня.
 •  
 • 1.4. Зарахування до аспірантури та докторантури – 1 листопада.
 • 1.5. Встановлено термін проведення кандидатських іспитів два рази на рік:
 • - з 15 березня по 31 березня;
 • - з 15 жовтня по 31 жовтня.
 •  
 • 1.6. Термін подачі обов’язкових документів для складання кандидатських іспитів:
 • - до 15 лютого;
 • - до 15 вересня.
 •  

ПАМЯТКА ДЛЯ НАУКОВИХ КЕРІВНИКІВ АСПІРАНТІВ (продовження)

 • 2. Відповідно до розпорядження про атестацію аспірантів та докторантів від 05.10.2007 р. № 55/роз:
 •  
 • 2.1. Проведення атестації аспірантів та докторантів здійснюється відповідно до поданих дирекції інститутів графіків атестації.
 •  
 • 2.2. Звіти про атестацію аспірантів і докторантів, проведену на кафедрах, затверджувати на засіданні вченої ради інститутів:
 • атестація проводиться два рази на рік:
 • 1проміжний звіт за півріччя;
 • 2заключний за рік навчання, відповідно до дати зарахування в аспірантуру чи докторантуру.
 •  
 • 3. Атестація аспірантів та докторантів вважається успішною при наявності наступних документів:
 • позитивного розгляду результатів навчання на засіданні кафедри;
 • розглянутої атестації на вченій раді інституту на підставі представлених даних кафедрами за якими закріплені аспіранти (витяги з протоколу кафедр та звіти аспірантів);
 • заповненої картки аспіранта чи докторанта, з усіма підписами та посиланням на номер витягу з протоколу вченої ради інституту;
 • для докторантів – при наявності відповідно оформленої атестаційної картки, списку наукових праць та з опрацьованим матеріалом роботи – особисто з’являться за підписом до проректора з наукової роботи університету;
 • секретар вченої ради інституту подає витяг з протоколу про атестацію аспірантів і докторантів до відділу докторантури та аспірантури в установлені терміни – до 20 травня та до 20 листопада кожного року.
 •  
 •  

ПАМЯТКА ДЛЯ НАУКОВИХ КЕРІВНИКІВ АСПІРАНТІВ (продовження)

 • 4. Для здачі кандидатських іспитів у тому числі додаткових необхідно:
 • Необхідно готуватися до іспиту відповідно до програми Підготовки аспірантів і здобувачів до складання кандидатських іспитів (згідно програми спеціальності за якою здається іспит).
 • 2. Підготувати належним чином додаткову програму, для цього:
 • розробити її з науковим керівником відповідно до напряму наукового дослідження дисертаційної роботи;
 • оформити згідно постійно діючого зразка;
 • розглянути та затвердити додаткову програму на засіданні кафедри де працює науковий керівник;
 • витяг протоколу засідання кафедри та додаткову програму (усе у 2-х примірниках, з підписами) не пізніше ніж за місяць до кандидатського іспиту надати до секретаря вченої ради Інституту;
 • секретар вченої ради представляє на розгляд до вченої ради додаткові програми та затверджує їх відповідно у голови вченої ради Інституту;
 • додаткові програми секретар вченої ради безпосередньо передає їх до кандидатського іспиту особі відповідальній за проведення іспитів за спеціальностями, які закріплені за Інститутом економіки та менеджменту.
 • УВАГА! Кандидатські іспити, які проводяться іншими структурними підрозділами Національного авіаційного університету чи іншими Вищими навчальними закладами – додаткові програми затверджуються безпосередньо вченою радою структурного підрозділу, де складається іспит.
 • 3. Підготувати реферат, оформлюється у вільній формі (приблизно 30-35 сторінок машинописного тексту). На титульній сторінці повинна бути оцінка наукового керівника.

Кількість студентів, які беруть участь у виконанні НДДКР Інституту економіки та менеджменту (2008-2010 рр.)

Кількість опублікованих статей та тез доповідей за участю студентів (2007-2010 рр.)

 • Загалом по ІЕМ

Кількість залучених студентів у конференціях (2008-2010 рр.)

 • Загальні вимоги
 • Вимоги до НАУ
 • Вимоги до ІЕМ
 • 2006-2010
 • Відповідність
 • 10
 • 2
 • 2
 • 100%

Кількість студентів, які приймали участь у конкурсах (2008-2010 рр.)

 • Конкурс стипендіальної програми «Завтра.UA»
 • Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук
 • Загальні вимоги
 • Вимоги до НАУ
 • Вимоги до ІЕМ
 • 2006-2010
 • Відповідність
 • Проведення на базі університету міжнародних, всеукраїнських та регіональних студентських олімпіад і конкурсів студентських наукових робіт протягом року
 • 10
 • 2
 • -
 • 4
 • 0%
 • 200%
 • Переможці Конкурсу
 • Стипендіальної програми «Завтра. UA» Фонду В.Пінчука:
 • 1.Пєхотіна Ольга В’ячеславівна(2009р.)
 • 2. Ціпан Ольга Ярославівна (2010 р.),
 • 3. Черних В.В. (2010 р.),
 • 4. Пєхотіна О.В. (2010 р.)

Кількість студентів, які залучені в наукових гуртках (2008-2010 р.р.)

 • Кількість студентів, які приймали участь у І-му етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (2007-2010 рр.)

Критерії діяльності для самоврядного (автономного) дослідницького закладу

 • п/п
 • Загальні вимоги
 • Вимоги до НАУ
 • Вимоги до ІЕМ
 • 2006-2010
 • Відповід-ність
 • 2011-2015
 • Відповід-ність
 • 1
 • Отримання премій міжнародного та національного рівня за останні десять років (за списком МОН)
 • 2
 • 1
 • 1
 • 100%
 • 1
 • 100%
 • 2
 • Захист кандидатських дисертацій за останні п'ять років
 • 300
 • 45
 • 61
 • 135%
 • 51
 • 113%
 • 3
 • Захист докторських дисертацій за останні п'ять років
 • 50
 • 7
 • 2
 • 29%
 • 7
 • 100%
 • 4
 • Видання наукових монографій та підручників з грифом МОН за останні п'ять років
 • 200
 • 30
 • 52
 • 173%
 • 36
 • 120%
 • 5
 • Наявність штатних докторів наук у середньому за останні п'ять років
 • 150
 • 22
 • 11
 • 50%
 • 22
 • 100%
 • 6
 • Наявність штатних кандидатів наук у середньому за останні п'ять років
 • 500
 • 75
 • 87
 • 116%
 • 110
 • 147%
 • 7
 • Отримання патентів і ліцензій за останні п'ять років (для технічних і технологічних університетів)
 • 50
 • 8
 • 11
 • 137%
 • 8
 • 100%

продовження таблиці

 • п/п
 • Загальні вимоги
 • Вимоги
 • до НАУ
 • Вимоги до ІЕМ
 • 2006-2010
 • Відповід-ність
 • 2011-2015
 • Відповід-ність
 • 8
 • Обсяги бюджетного фінансування науково-дослідних робіт, виконаних університетом та його структурними підрозділами
 • не менше 15 млн.грн на рік
 • 1,5 млн.грн.
 • на рік
 • 0,395
 • 26%
 • 1,5
 • 100%
 • 9
 • Наявність наукового об'єкта, що становить національне надбання
 • 1
 • Вимоги до НАУ в цілому
 • 10
 • Наявність міжвідомчих (галузевих) наукових структурних підрозділів
 • 20
 • 11
 • Функціонування науково-навчального центру університету
 • 1
 • 12
 • Функціонування центру колективного користування наукоємним обладнанням
 • 1
 • 13
 • Наявність штатних наукових працівників університету
 • 300
 • 45
 • 63
 • 140%
 • 80
 • 177%
 • 14
 • Опублікування у середньому протягом року статей у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних (Web of Science, SCOPUS), за п'ять років
 • 150
 • 23
 • 133
 • 578%
 • 135
 • 587%
 • 15
 • Здійснення підготовки кандидатів і докторів наук за науковими спеціальностями
 • 70
 • 10
 • 3
 • 30%
 • 3
 • 30%

продовження таблиці

 • п/п
 • Загальні вимоги
 • Вимоги до НАУ
 • Вимоги до ІЕМ
 • 2006-2010
 • Відповід-ність
 • 2011-2015
 • Відповід-ність
 • 16
 • Здійснення підготовки аспірантів та докторантів
 • 500
 • 75
 • 88
 • 117%
 • 103
 • 138%
 • 17
 • Наявність професорів та доцентів, які можуть здійснювати керівництво (консультування) з підготовки кандидатських (докторських) дисертацій
 • 650
 • 98
 • 32
 • 32%
 • 98
 • 100%
 • 18
 • Функціонування спеціалізованих рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій
 • 15
 • 2
 • 1
 • 50%
 • 2
 • 100%
 • 19
 • Створення книжкового фонду наукової бібліотеки не менш 1 млн. прим
 • 1 млн. прим
 • Вимоги до НАУ в цілому
 • 20
 • Функціонування інтернет-центру
 • 1
 • 21
 • 1/3
 • 1/3
 • 1/12
 • 25%
 • 1/3
 • 100%
 • 22
 • Наявність видань, що входять до переліку фахових видань
 • 10
 • 2
 • 4
 • 200%
 • 5
 • 250%
 • 23
 • Функціонування загальноосвітніх навчальних закладів, що входять до навчально-наукових комплексів університету
 • Вимоги до НАУ в цілому
 • 24
 • Проведення на базі університету міжнародних, всеукраїнських та регіональних студентських олімпіад і конкурсів студентських наукових робіт протягом року
 • 10
 • 2
 • (4)
 • 200%
 • 2
 • 100%

продовження таблиці

 • п/п
 • Загальні вимоги
 • Вимоги до НАУ
 • Вимоги до ІЕМ
 • 2006-2010
 • Відповід-ність
 • 2011-2015
 • Відповід-ність
 • 25
 • Проведення на базі університету міжнародних, всеукраїнських та регіональних студентських науково-практичних конференцій протягом року
 • 10
 • 2
 • 2
 • 100%
 • 2
 • 100%
 • 26
 • Проходження стажування у вітчизняних та зарубіжних університетах і наукових центрах студентами, аспірантами і молодими вченими протягом року
 • 50
 • 8
 • 8
 • 100%
 • 9
 • 112%
 • 27
 • Отримання молодими вченими державних премій, премій та грантів Президента України, премій Кабінету Міністрів України, премій Національної та галузевих академій наук України
 • 5
 • 1
 • 1
 • 100%
 • 1
 • 100%
 • 28
 • Навчання іноземних громадян за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра та в аспірантурі
 • 50
 • 8
 • 31
 • 387%
 • 32
 • 400%
 • 29
 • Участь в міжнародній або європейській асоціації університетів чи участь у Великій хартії університетів
 • 1
 • Вимоги до НАУ в цілому
 • 30
 • Функціонування технопарку, наукового парку
 • 1
 • 31
 • Отримання протягом року бюджетних призначень спеціального фонду державного бюджету для проведення науково-дослідних робіт
 • 50%

 • Згідно світовому досвіду для отримання студентами елітної освіти у дослідницькому університеті, Інститут економіки та менеджменту, повинен забезпечувати:
 • Проведення власними силами вагомих наукових фундаментальних досліджень і прикладних розробок на сучасному рівні.
 • Орієнтацію на сучасні напрями науки, розробку високих технологій, їх трансфер в у виробництво, науку і техніку.
 • Сприйнятливість до світового досвіду та гнучкість стосовно нових напрямів наукових досліджень та методології навчання.
 • Реалізацію ланцюга: через високий рівень фундаментальних досліджень  до прикладних робіт, як логічного використання результатів фундаментальних досліджень  до комерціалізації результатів фундаментальних та прикладних досліджень і технологій.
 • Широкий спектр спеціальностей і спеціалізацій з підготовки фахівців.
 • Генерацію нового знання; впровадження його у навчальний процес.
 • Конкурсний підхід до формування складу студентів.
 • Масштабність системи підготовки і перепідготовки наукових та науково-педагогічних кадрів
 • Високий професійний рівень викладачів, які приймаються на роботу за конкурсом.
 • Можливості для запрошення провідних фахівців із різних країн на тимчасову роботу.
 • Інформаційну відкритість та інтеграцію в загальнодержавну, європейську та світову системи науки і освіти.
 • Формування навколо університету особливого інтелектуально наповненого інноваційного середовища.
 • Позиції лідера в масштабі регіону, країни, світу.
 • Формування еліти суспільства.

Перелік запланованих конференцій ІЕМ на 2011 р.

 • Назва заходу
 • Телефон, факс, e-mail
 • Термін проведення, контрольні дати
 • ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до креативного управління економічними процесами»
 • Телефони: 406-78-35, 406-74-98
 • Е-mаіl: conference_IEM@ukr.net
 • 17-18 березня
 • Подача матеріалів до 20.02.2011
 • X Міжнародна науково-технічна конференція
 • «Авіа-2011»
 • тел: (044) 406-71-56 факс.:(044) 406-72-12
 • e-mail: vtnik@nau.edu.ua http://avia.nau.edu.ua
 • 19-21 квітня
 • Подача матеріалів до 20.02.2011
 • Науково-методичний семінар «Проблеми економіки транспорту»
 • тел.: (044) 406-22-69, (044) 406-74-98
 • e-mail: ke@nau.edu.ua, mazur123@bimir.net
 • 17 лютого
 • 17 листопада
 • Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми економіки»
 • тел.: (044) 406-22-69, тел.: (044) 406-74-98
 • e-mail: ke@nau.edu.ua, mazur123@bimir.net
 • Вовк О.М., ауд .414/1
 • 13-14 жовтня
 • Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології, системний аналіз і моделювання соціоекологоекономічних систем»
 • тел.: (044) 406-77-90,
 • (044) 406-78-10
 • 18-21 жовтня
 • ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми підготовки професійних кадрів з логістики в умовах глобального конкурентного середовища»
 • тел.: (044) 406-78-22,
 • e-mail: logistic@nau.edu.ua,
 • m_grigorak@ukr.net
 • 27-28 жовтня
 • VI Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми менеджменту»
 • тел.: (044) 406-76-47, (044) 406-78-35,
 • e-mail: viold@ukr.net
 • 27-28 жовтня
 • Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми глобальних процесів у світовій економіці»
 • тел.: (044) 406-79-75,
 • e-mail: kme@nau.edu.ua
 • 10-11 листопада
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми бухгалтерського обліку та аудиту в сьогоденні»
 • тел.: (044) 406-76-90, 067-288-79-49,
 • e-mail: kfoia@ukr.net
 • 10-11 листопада
 • Міжнародна науково-практична конференція “Фінанси: теорія і практика”
 • тел.: (044) 406-76-90, 067-288-79-49,
 • e-mail: kfoia@ukr.net
 • 17-18 листопада
 • Науково-практична конференція «Проблеми організації авіаційних перевезень і застосування авіації в галузях економіки»
 • тел.: (044) 406-78-56,
 • (044) 406-68-83
 • 25 листопада
 • Науково-практична конференція «Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України»
 • тел.: (044) 497-81-96,
 • e-mail: mirnau@mail.ru
 • 22 грудня

Каталог: news
news -> Аспірантура
news -> Звіт про підготовку науково-педагогічних кадрів Наукові дослідження та підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації 2 Стандарти європейського наукового освітянського простору 3
news -> Реферат на тему «Архітектура Київської Русі» План Вступ Опис дерев'яної архітектури Київської Русі
news -> Інформатіо-Консорціум
news -> Олімпійський урок
news -> Євро-2012. Підготовка до чемпіонату
news -> Антарктида льодовий материк планети
news -> Тетяна Іллівна Ящишин викладач вищої категорії образотворчого мистецтва
news -> Положення про опорний загальноосвітній навчальний заклад в питань роботи з основ здоров’я Загальні положення
news -> Тема майстер-класу: використання хмарних технологій у навчанні англійської мови. Мета: Освітня

Скачати 88.78 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка