Звіт про підсумки роботи за 2014 рікСторінка1/12
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.96 Mb.
ТипЗвіт
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Міністерство освіти і науки України

Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації
Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
ЗВІТ

про підсумки роботи

за 2014 рік

СХВАЛЕНО
Протокол № 5 від 16.12.2014

засідання Вченої ради


Рівне – 2014

З В І Т

Рівненського ОІППО про підсумки роботи за 2014 рік
Вступ
І. Організаційно-керівна діяльність
Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти – вищий начальний заклад ІІІ рівня акредитації комунальної форми власності. Інститут впродовж 2014 року здійснював науково-методичний супровід та реалізацію основних напрямів розвитку і функціонування системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти області, профільного навчання, інклюзивної освіти, експертного контролю і моніторингових досліджень з актуальних проблем; забезпечував професійний розвиток педагогічних працівників та керівників навчальних закладів шляхом запровадження різних форм курсової підготовки та організації науково-методичної роботи у міжкурсовий період; координував роботу районних, міських методичних кабінетів, центрів та керівників районних, міських методичних структурних підрозділів; здійснював системну роботу з впровадження нових освітніх технологій, експериментальних науково-методичних розробок, інтерактивних методик; реалізував завдання Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників післядипломної педагогічної освіти, базовим закладом якої він визнаний за результатами вивченого досвіду працівниками ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Підвищення професійної майстерності педпрацівників відбувалося зі стратегічною орієнтацією на їх якісне особистісно-професійне зростання та адаптацію в європейському освітньому просторі, розробку та застосування механізмів випереджувальної післядипломної освіти й прогнозного моделювання інноваційного розвитку навчальних закладів та освіти регіону на засадах сталого розвитку. Інститут продовжував роботу над реалізацією наукової теми «Теоретико-методичні засади професійного розвитку педагогічних і керівних кадрів в умовах випереджувальної післядипломної освіти».


Структура закладу

Ректорат.

Кафедри:


 • кафедра педагогіки, психології та корекційної освіти;

 • кафедра філософії, економіки та менеджменту освіти;

 • кафедра методики і змісту освіти.

Навчально-методичні кабінети, центри:

 • виховної роботи, позашкільної освіти, захисту прав дитини, дисциплін художньо-естетичного циклу та фізичного виховання;

 • інформатики, інформаційно-комунікаційних технологій та дистанційного навчання;

 • суспільно-гуманітарних предметів;

 • природничо-математичних предметів, технологій;

 • дошкільної, початкової, корекційної та інклюзивної освіти;

 • координації методичної роботи та управління навчальними закладами;

 • кабінет-центр практичної психології і соціальної роботи;

 • обдарованої дитини;

 • інноваційної діяльності та науково-дослідної роботи;

 • ЗНО та моніторингу якості освіти;

 • інформаційно-методичного забезпечення;

 • навчальної роботи;

 • редакційно-видавничої діяльності.

Лабораторії:

 • акмеології освіти;

 • експертизи якості освіти;

 • етнолінгвістики;

 • інклюзивної освіти;

 • музичної освіти і виховання;

 • навчального полілінгвізму.

Бібліотека.

Гуртожиток.


Засідання Вченої ради

Упродовж року відбулися засідання Вченої ради з таких основних питань: • удосконалення професійного розвитку слухачів курсів у контексті нових форм і методів освіти дорослих;

 • організація професійної та громадської експертизи інноваційної освітньої діяльності;

 • виконання програми експерименту з упровадження «інноваційної виховної системи України»;

 • взаємодія традиційного та інноваційного педагогічного досвіду в підвищенні кваліфікації педпрацівників та їх науково-методичному супроводі;

 • інформаційно-комунікативна компетентність викладача як фактор формування інформаційно-комунікативної культури вчителя;

 • виконання аналітико-діагностичного етапу наукової теми інституту;

 • реалізація державної стратегії післядипломної педагогічної освіти та ресурси інноваційного розвитку інституту;

 • мережеві форми підвищення кваліфікації педпрацівників як умова безперервної освіти;

 • координація та впровадження інноваційних освітніх проектів;

 • інновації та науково-методичний супровід діяльності місцевих органів управління освітою та навчальних закладів;

 • практика міжнародних та регіональних зв’язків у системі післядипломної освіти;

 • функціонально-рольова та особистісна компетентність методиста.

Крім цього, на засіданнях Ученої ради слухали питання навчального навантаження професорсько-викладацького складу кафедр, порядку конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників, затверджували теми дисертаційних досліджень, план роботи інституту на 2015 рік та звіт про роботу у 2014 році, а також приймали рішення щодо обрання науково-педагогічних працівників на вакантні посади та нагородження працівників інституту до Дня працівника освіти та 75-річчя інституту, розглядали рекомендації щодо друку науково-методичного журналу «Нова педагогічна думка» та науково-методичних і навчально-методичних посібників науково-педагогічних, педагогічних працівників, у тому числі подання на гриф МОН України.
Засідання науково-методичної ради

На засіданнях науково-методичної ради, яка є колегіальним дорадчим органом і покликана сприяти реалізації державної освітньої політики у регіоні, зокрема з питань науково-методичного забезпечення освітнього процесу в навчальних закладах Рівненської області, впродовж 2014 року розглядали питання: • про підготовку педагогічних працівників навчальних закладів до реалізації нових державних освітніх стандартів;

 • про затвердження рішень експертної ради щодо оцінки методичних розробок учителів, що претендують на встановлення звання «учитель-методист», «вихователь-методист», «викладач-методист», «практичний психолог-методист», «педагог-організатор-методист», «керівник гуртка-методист»;

 • звіт Острозького міського методичного кабінету про організацію науково-методичної роботи з педагогічними працівниками;

 • про організацію діяльності Рівненської регіональної школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників та зональних шкіл;

 • про підсумки проведення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2014»;

 • про підсумки проведення ХІ обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості;

 • звіт Кузнецовського міського методичного кабінету про організацію науково-методичної роботи з педагогічними працівниками;

 • про підсумки ІІІ та ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад;

 • про схвалення до друку методичних рекомендацій до початку 2014-2015 року;

 • про методичний супровід реалізації обласної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року;

 • звіт Рокитнівського районного методичного кабінету про організацію науково-методичної роботи з педагогічними працівниками;

 • про науково-методичний супровід та забезпечення розвитку інклюзивного навчання;

 • про підвищення кваліфікації педагогічних працівників інституту в умовах реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року;

 • про стан вивчення, узагальнення та впровадження педагогічного досвіду структурними підрозділами інституту;

 • про стан реалізації програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008 – 2020 роки;

 • звіти обласних творчих груп про роботу;

 • про схвалення авторських навчальних програм, посібників, науково-методичних рекомендацій тощо.


Засідання експертних рад

Затверджено склад про обласної експертної ради з інноваційної освітньої діяльності та положення про її діяльність. Здійснено експертну оцінку заявок, програм дослідження науково-дослідних лабораторій психології професіоналізму та інноваційних виховних технологій.

Відповідно до Положення про експертну комісію науково-методичної ради Рівненського ОІППО проведено засідання, на яких здійснено експертизу

посібників, поданих на гриф МОН України: • Організація фізкультурної та спортивно-масової роботи в різних сферах суспільства: навчальний посібник (Кіндрат В.К.);

 • Атлетизм з методикою викладання: навчально-методичний посібник (Семенович С.В., Кіндрат В.К., Хомченко М.М.);

 • Термінологія вправ основної гімнастики: навчальний посібник (Мамчур С.Л., Кіндрат В.К., Ярмощук О.О., Власюк Г.І.);

 • Легка атлетика з методикою викладання: навчально-методичний посібник (Семенович С.В., Кіндрат В.К., Хомченко М.М.);.

 • Основи лижної підготовки: навчальний посібник (Чалій Л.В., Кіндрат В.К., Панчук А.П.).

 • Педагогічна практика студентів спеціальності «Фізичне виховання»: навчальний посібник (Кіндрат В.К., Семенович С.В., Власюк Г.І.);

 • Основи баскетболу: навчально-методичний посібник (Кашуба А.А., Кіндрат В.К., Панчук А.П.);.

 • Настільний теніс: навчальний посібник (Кіндрат В.К., Кашуба А.А., Ковальський В.В., Ярмощук О.О.).


Засідання кафедр

Протягом року було проведено засідання кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти, на яких обговорювалися питання: • методологічна та світоглядна функції філософії в аналізі системи освіти;

 • про зміну кадрового складу кафедри станом на січень 2014 р.;

 • про обрання науково-педагогічних працівників на посаду доцента кафедри;

 • про затвердження положення «Про кафедру філософії, економіки та менеджменту освіти»;

 • про підготовку до конкурсу на кращу науково-методичну розробку в системі ППО;

 • про схвалення відгуків на автореферати дисертації на здобуття наукового ступеня;

 • понятійний апарат філософії освіти. Поняття глобальної та регіональної освіти;

 • про зміни в кадровому складі кафедри;

 • про програмне забезпечення здійснення перепідготовки спеціалістів зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»;

 • аналіз анкет слухачів курсів підвищення кваліфікації;

 • про стан виконання викладачами кафедри індивідуальних планів;

 • про професійні та особисті якості претендентів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників;

 • про затвердження програм навчальних дисциплін підготовки спеціаліста в галузі знань «Менеджмент і адміністрування»;

 • про підсумки стажування працівників кафедри;

 • про рекомендацію до друку науково-методичного посібника Андрощук І. М. «Управління розвитком професійної компетентності вчителя-філолога в міжатестаційний період»;

 • про шляхи активізації науково-дослідної роботи керівників ЗНЗ;

 • про підготовку до конференції науковців, здобувачів, аспірантів і педагогів дослідників «Вплив науково-педагогічних досліджень на інноваційний поступ освіти регіону»;

 • про рекомендацію до друку програми спецкурсу «Підготовка педагогічних кадрів до використання у професійній діяльності альтернативної методики викладання суспільно-гуманітарних дисциплін «Філософія для дітей» (Р4с)»;

 • маркетингові послуги в освіті та економічна діяльність навчального закладу;

 • затвердження хрестоматійного посібника для самостійної роботи з модуля «Психологія управління»;

 • про систему освіти Сполучених Штатів Америки;

 • про затвердження тематики лекцій професорсько-викладацького складу кафедри на 2014-2015 н. р.;

 • про навчальне навантаження членів кафедри на 2014-2015 н. р.;

 • інноваційна діяльність у філософських концепціях: теоретичний і освітній аспекти;

 • про заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників;

 • про затвердження спецкурсу В. В. Доліда «Використання технології «Перевернутий клас» у професійній діяльності педагогічних працівників»;

 • про функції інноваційного менеджменту в закладах освіти;

 • ППО України в контексті освітнього розвитку;

 • звіт про діяльність кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти за 2014 р.

На засіданнях кафедри методики і змісту освіти розглядали питання: • робота над реалізацією наукової проблеми кафедри;

 • про стан виконання індивідуальних планів викладачами кафедри за 2013-2014 н. р;

 • співпраця із зарубіжними інститутами;

 • дотримання викладачами кафедри трудової дисципліни;

 • науково-дослідницька діяльність викладачів кафедри та формування науково-методичних комплексів;

 • ефективність використання ІКТ на курсах підвищення кваліфікації та в міжкурсовий період;

 • організація педагогічної практики на курсах підвищення кваліфікації в навчальних закладах області;

 • видавнича діяльність викладачів кафедри та ефективність використання друкованої продукції в навчальному процесі;

 • участь викладачів кафедри у наукових заходах та видавнича діяльність;

 • про навчальне навантаження викладачів кафедри;

 • організаційна та методична робота кураторів;

 • використання сучасних методик і технологій у процесі підвищення кваліфікації вчителів;

 • культура професійного спілкування науково-педагогічних працівників.

На засіданнях кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти розглядали питання: • робота викладачів кафедри над реалізацією наукових тем у 2014 році;

 • науково-методичний супровід діяльності науково-дослідницьких лабораторій акмеології освіти, інклюзивної освіти;

 • стан розробки викладачами кафедри навчально-методичних комплексів для курсів за ОДФН та ОФН;

 • професійний розвиток викладача системи післядипломної педагогічної освіти та використання андрагогічних підходів у викладанні;

 • актуальні проблеми сучасної педагогіки, психології та методики викладання предметів та їх обговорення на конференціях з обміну досвідом роботи слухачів курсів;

 • використання методу «кейсів» на практичних заняттях зі слухачами курсів;

 • врахування особливостей слухачів різних категорій при викладанні модуля «Сучасна педагогічна психологія»;

 • науково-дослідницька діяльність викладачів кафедри;

 • про стан підготовки дисертаційних досліджень;

 • про науково-методичну роботу ТНДК;

 • про виконання індивідуальних планів роботи викладачів кафедри;

 • про стратегічні завдання роботи кафедри у новому навчальному році;

 • стан науково-методичного забезпечення та ефективності інформації про нові методики, технології під час педагогічної практики слухачів курсів;

 • аналіз анкетування слухачів курсів із метою удосконалення змісту навчального процесу курсів;

 • змістове наповнення та ефективність курсів підвищення кваліфікації працівників ДНЗ, вчителів початкових класів, психологів та соціальних педагогів;

 • про стан викладання спецкурсів та шляхи підвищення їх ефективності;

 • про підсумки роботи кафедри у 2014 році та обговорення плану роботи на 2015 рік;

 • про стан викладання модуля «Сучасна методика викладання предмета» на курсах вихователів ЗНЗ, педагогів-організаторів та педагогів ПТНЗ.


Засідання рад кабінетів

Кабінет координації методичної роботи та управління навчальними закладами:

– про організацію та проведення другого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2014»;

– про організацію та проведення ХІ обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості;

– про продовження роботи Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників післядипломної педагогічної освіти у 2014 р;

– про організаційно-методичну підтримку міжрегіонального проекту «РіД (Рівненщина і Донеччина): будуємо разом «Школу радості», підпорядкованого вивченню і використанню педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського для розбудови сучасної української школи та присвяченого 100-літньому ювілею видатного педагога;

– про забезпечення сучасного науково-методичного супроводу управлінської діяльності в контексті реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року;

– про підсумки проведення другого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2014»;

– про підсумки проведення ХІ обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості;

– про підготовку рекомендацій до організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в загальноосвітніх навчальних закладах;

– про науково-методичну підготовку районних, міських методичних кабінетів, центрів до впровадження в освітню практику апробованої моделі оцінювання ефективності управління загальною середньою освітою регіону;

– про організаційно-методичний супровід реалізації проекту «Освіта для сталого розвитку в дії» в системі загальної середньої освіти регіону;

– про співпрацю з видавничою групою «Основа» як ресурс підвищення рівня інноваційної культури педагога;

– про модернізацію діяльності районних, міських методичних кабінетів, центрів в умовах реалізації нових державних освітніх стандартів;

– про сучасні підходи до організації роботи базових установ освіти, навчальних закладів області;

– про підсумки впровадження у педагогічну практику ЗНЗ області міжнародних стандартів якості діяльності громадсько активної школи.


Кабінет обдарованої дитини:

 • про аналіз участі школярів у ІІІ та ІV етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад, Всеукраїнських турнірах, конкурсах;

 • звіт про реалізацію обласної програми роботи з обдарованою молоддю на 2011 – 2014 рр.;

 • про технології формування та розвитку професійної компетентності педагогічних кадрів, що працюють з обдарованими дітьми, засобами науково-методичної роботи загальноосвітнього навчального закладу;

 • про узагальнення досвіду роботи вчителів щодо організації роботи з обдарованими учнями.

Кабінет природничо-математичних предметів, технологій:

– про організацію роботи над реалізацією науково-методичної проблемної теми кабінету на ІІІ етапі;

– про розгляд атестаційних матеріалів учителів, які претендують на присвоєння педагогічного звання «учитель-методист»; • про розгляд посібників учителів математики області та рекомендація їх для схвалення науково-методичною радою інституту;

 • про підготовку вчителя до здійснення профільного навчання в старшій школі;

– про модернізацію системи роботи педагогів з обдарованими дітьми;

 • про підсумки Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» та всеукраїнських учнівських олімпіад;

– про заходи щодо реалізації Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти;

– про діяльність авторських творчих майстерень учителів;– про досвід та перспективи профільного навчання в навчальних закладах.
Кабінет виховної роботи, позашкільної освіти, захисту прав дитини, дисциплін художньо-естетичного циклу та фізичного виховання:

 • про відкриття форуму класних керівників 5 – 7 класів за проектом «Освіта для сталого розвитку в дії»;

 • про розгляд атестаційних матеріалів педагогів, які претендують на присвоєння звання «керівник гуртка-методист», «педагог-організатор-методист», «учитель-методист»;

 • про підсумки конкурсу-ярмарку педагогічної творчості;

 • про підсумки проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільний бібліотекар»;

 • про внесення до анотованого каталогу обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості матеріалів переможців у номінаціях «Позашкільна освіта» та «Виховна робота»;

 • про затвердження досвіду роботи Кравець М. О., керівника шкільного музею «Пам'ять» Млинівської гуманітарної гімназії з теми «Використання потенціалу музейних зібрань у процесі формування національної свідомості й громадянських якостей учнівської молоді»;

 • про план підготовки та проведення регіональної науково-практичної конференції «Фізична культура дітей та молоді на сучасному етапі: досвід і перспективи»;

 • про стан навчання у галузі «Мистецтво» в ЗНЗ Дубровицького, Здолбунівського районів, міст Острога, Кузнецовська;

 • про стан функціонування музеїв у ЗНЗ області;

 • про стан організації виховного процесу в навчальних закладах області;

 • про стан використання нетрадиційних здоров’язбережувальних технологій у виховній роботі інтернатних навчальних закладів.

Кабінет суспільно-гуманітарних предметів: • про організацію роботи над реалізацією науково-методичної проблемної теми кабінету на ІІІ етапі;

 • про розгляд атестаційних матеріалів учителів, які претендують на присвоєння педагогічного звання «учитель-методист»;

 • про участь школярів у ІІІ та ІV етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад із суспільно-гуманітарних предметів, Всеукраїнських турнірах юних істориків та правознавців, конкурсах;

 • про підсумки Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2014»;

 • про підсумки проведення ХІ обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості;

 • про підготовку рекомендацій педагогам щодо вивчення суспільно-гуманітарних предметів у 2014-2015 н.р.;

 • про підготовку до проведення обласних етапів Всеукраїнських олімпіад, турнірів;

 • про публікації та видавничу діяльність кабінету;

 • про підготовку вчителя до здійснення профільного навчання в старшій школі;

 • про діяльність авторських творчих майстерень учителів;

 • про готовність учителя до інклюзивного навчання.

Кабінет дошкільної, початкової, корекційної та інклюзивної освіти: • про проведення конкурсу «Учитель року – 2014»;

 • про розгляд атестаційних матеріалів учителів, які претендують на встановлення педагогічного звання «вихователь-методист», «учитель-методист»;

 • про організацію роботи кабінету на третьому етапі реалізації науково-методичної проблемної теми;

 • про результати впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»;

 • про реалізацію курсу «Сходинки до інформатики»;

 • про підготовку методичних рекомендацій щодо організації навчально-виховного процесу в 4-х класах ЗНЗ.

Кабінет-центр практичної психології і соціальної роботи: • про основні напрями роботи ОЦППСР над науково-методичною проблемною темою у 2014 році та підсумки проведення І етапу дослідження «Вивчення психологічних характеристик сучасного педагога»;

 • про організацію та схвалення плану роботи обласної Школи методиста з психологічної служби (4-й рік навчання);

 • про організацію та схвалення плану роботи обласної Школи професійного зростання соціального педагога на 2014 рік (3-й рік навчання);

 • про підсумки роботи психологічних служб області за 2013-2014 навчальний рік;

 • про аналітичну та статистичну звітність районних та міських психологічних служб;

 • про підготовку звітної інформації в Український науково-методичний центр ППСР;

 • про взаємодію працівників психологічних служб системи освіти та працівників інших органів і служб у справах дітей;

 • про основні напрями діяльності психологічних служб області на 2014 -2015н.р.;

 • про ІІІ етап реалізації науково-методичної проблемної теми кабінету-центру ППСР;

 • про психологічний супровід інклюзивного навчання;

 • про змістове наповнення науково-методичних заходів кабінету-центру практичної психології і соціальної роботи на 2015 рік;

 • про психолого-педагогічний супровід роботи педагогічних працівників в умовах профільного навчання.Кабінет інноваційної діяльності та науково-дослідної роботи:

 • про координацію роботи районних, міських методичних кабінетів, центрів із питань інноваційної та науково-дослідної діяльності;

 • про підготовку до виставки «Сучасні заклади освіти – 2014»;

 • про поповнення банку освітніх інновацій (проекти);

 • про розширення дослідно-експериментальної роботи на базі навчальних закладів Рівненської області;

 • про підготовку до Дня науки;

 • про підготовку методичних рекомендацій щодо інноваційного розвитку навчальних закладів у 2014-2015 н.р.;

 • про підготовку до Національної виставки-презентації «Інноватика в сучасній освіті»;

 • про підготовку до друку інформаційного збірника за результатами участі Рівненського ОІППО у національних та міжнародних виставках;

 • про підсумки вивчення результативності дослідно-експериментальної роботи в Рівненській області;

 • звіт про роботу кабінету за 2014 рік та планування роботи на 2015 рік.

Кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти:

 • про організацію роботи з надання методичної допомоги районним, міським методичним кабінетам, центрам;

 • про продовження роботи над реалізацією науково-методичної проблемної теми кабінету ЗНО та моніторингу якості освіти на ІІІ етапі;

 • про першочергові завдання щодо організації пробного тестування у березні 2014 року;

 • про хід реєстрації учасників ЗНО – 2014;

 • про хід апробації підручників для учнів 1, 2, 5-х класів загальноосвітніх навчальних закладів у Рівненській області;

 • про результати реєстрації учасників Рівненської області на ЗНО – 2014 року;

 • про хід підготовки до проведення Всекраїнського науково-практичного семінару з питань моніторингу;

 • про хід підготовки до моніторингового дослідження якості підручників для учнів 1, 2, 5-х класів класів ЗНЗ;

 • про підсумки проведення ЗНО – 2014;

 • про результати апробації підручників у 2013-2014 навчальному році;

 • про результати проведення моніторингових досліджень у Рівненській області;

 • про результати роботи з питань експертної діяльності;

 • про підсумки роботи кабінету ЗНО та моніторингу якості освіти у 2014 році та завдання на 2015 рік;

 • про підсумки роботи над реалізацією науково-методичної проблемної теми кабінету ЗНО та моніторингу якості освіти на ІІІ етапі.

Кабінет інформаційно-методичного забезпечення: • про організацію роботи кабінету інформаційно-методичного забезпечення щодо реалізації науково-методичної проблемної теми;

 • про інформаційний супровід роботи сайту інституту в 2014 році;

 • про організацію роботи кабінету інформаційно-методичного забезпечення над науково-методичною проблемною темою;

 • про створення електронної бібліотеки для навчально-методичного забезпечення дошкільної освіти;

 • про функціонування медіатеки кабінету інформаційно-методичного забезпечення, систематичне її поповнення;

 • про підсумки роботи над реалізацією науково-методичної проблемної теми кабінету;

 • про поповнення баз та банків даних із питань профільного та інклюзивного навчання, педагогічних технологій та досвіду.

Кабінет редакційно-видавничої діяльності: • про стратегічні цілі та пріоритети розвитку видавничого комплексу Рівненського ОІППО;

 • про сучасний стан видавничої діяльності Рівненського ОІППО;

 • про підготовку до друку науково-методичного журналу «Нова педагогічна думка»;

 • про нормативно-правове регулювання видавничої діяльності в Рівненському ОІППО;

 • про видання збірника методичних рекомендацій із базових дисциплін на 2014-2015 н.р.;

 • про організаційно-методичні основи функціонування редакційно-видавничого комплексу;

 • про особливості й тенденції розвитку редакційно-видавничої справи в Україні на сучасному етапі;

 • про підведення підсумків видавничої діяльності Рівненського ОІППО за 2014 р.

Кабінет інформатики, інформаційно-комунікцаійних технологій та дистанційного навчання: • про організацію та проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з інформатики та ІТ, участь в Internet-олімпіадах і Всеукраїнських турнірах та олімпіадах з інформатики у 2013-2014 н. р., а також у Міжнародному конкурсі з інформатики «Бобер»;

 • про роботу базових ЗНЗ області з інформатики та внесення пропозицій щодо подальшої їх діяльності;

 • про реалізацію науково-методичної проблемної теми кабінету;

 • про експертизу методичних посібників та нових підручників з інформатики для 5 – 9-х та 10-11-х класів та пропедевтичного курсу «Сходинки до інформатики»;

 • про результативність участі учнів Рівненської області у IV етапі Всеукраїнської олімпіади з інформатики та інформаційних технологій. Вироблення рекомендацій щодо подальшої роботи відділів освіти з питань проведення І та ІІ етапів учнівських олімпіад;

 • про підготовку методичних рекомендацій щодо вивчення інформатики у ЗНЗ, використання ІКТ у навчально-методичній роботі з педагогічними кадрами, формування інформаційно-освітнього середовища регіону;

 • про стан профільного навчання з інформатики та курсу «Сходинки до інформатики» в ЗНЗ області, вироблення пропозицій щодо його поліпшення;

 • про визначення напрямів та підбір орієнтовних завдань із програмування для проведення ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з інформатики та інформаційних технологій;

 • про хід реалізації всеукраїнських програм та проектів з ІКТ у Рівненській області;

 • про підсумки результатів вивчення стану методичного забезпечення навчання інформатики у ЗНЗ області та надання методичної допомоги;

 • про перспективи організації курсової підготовки педагогів із використанням технологій ДН;

 • про публікації та видавничу діяльність кабінету.


План підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників закладу / виконання плану

У 2014 році при Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України пройшли курси підвищення кваліфікації 10 науково-педагогічних працівників закладу зі спеціальностей: викладачі закладів післядипломної педагогічної освіти – 3; завідувачі (методисти) навчально-методичних кабінетів закладів післядипломної педагогічної освіти без виділення профілю – 5; завідувачі (методисти) кабінетів (лабораторій) мов та літератур закладів післядипломної педагогічної освіти – 1; завідувачі (методисти) кабінетів (лабораторій) з питань атестації та курсової підготовки закладів післядипломної педагогічної освіти – 1.

Протягом року на кафедрі педагогіки, психології та корекційної освіти пройшли стажування десять викладачів РДГУ та Рівненського інституту Університету «Україна».
Співпраця з вищими навчальними закладами, освітніми установами та громадськими організаціями в межах України

Інститутом продовжено наукове співробітництво з ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України з організації і проведення науково-дослідної та експериментальної роботи за науковою темою «Науково-методичні основи модернізації освітньої діяльності вищих навчальних закладів післядипломної педагогічної освіти на засадах сучасних технологій», науковими розробками якої стали пошук проблем методики навчання дорослих та підготовки модульних навчальних посібників для слухачів курсів та інтерактивних навчально-методичних комплексів із менеджменту та адміністрування в освіті та корекційної освіти.

Затверджено положення та програму дослідження спільної з Науково-дослідним інститутом ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України науково-дослідної лабораторії психології професіоналізму, відповідно до яких у ц. р. досліджено теоретичні підходи до психології професіоналізму у контексті професійної педагогічної діяльності та здійснено огляд найважливіших критеріїв, індикаторів та складових професіоналізму у професійній діяльності педагогічних та керівних кадрів.

На базі інституту продовжував функціонувати Центр обдарованої дитини Інституту обдарованої дитини НАПН України. Програма досліджень центру передбачала проведення цільових семінарів для батьків із проблеми вивчення типів та видів обдарувань дітей і формування в них необхідних знань та навичок взаємодії з такими дітьми, проведення майстер-класів для педагогів із виявлення їх готовності до роботи з обдарованими дітьми за створеною методикою, здійснення діагностики обдарованості дітей до мистецької освіти та учнів до природничо-математичної освіти за авторськими методиками Інституту обдарованої дитини НАПН України.

Упродовж року інститут співпрацював із Національним університетом «Острозька академія», Міжнародним економіко-гуманітарним університетом імені акад. С. Дем’янчука, Рівненським державним гуманітарним університетом, Київським університетом права НАН України, Чернігівським, Волинським, Хмельницьким, Миколаївським та Львівським обласними інститутами післядипломної педагогічної освіти.

26 березня на базі інституту відбулася міжвузівська науково-практична конференція «Творчість Шевченка і духовні вектори розвитку України», приурочена 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка (спільно з Науково-дослідним інститутом українознавства Міністерства освіти і науки України, Інститутом філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національним університетом «Острозька академія», Рівненським державним гуманітарним університетом, Міжнародним економіко-гуманітарним університетом імені академіка Степана Дем'янчука). Досліджено маловідомі сторінки творчості Т.Шевченка та її впливу на суспільно-політичний розвиток України; розкрито міжнародне значення творчості Т. Шевченка.

У вересні відбулася міжкафедральна зустріч Волинь-Рівне-Хмельницький із теми «Формування професійної культури керівника навчального закладу в сучасному освітньому середовищі» на базі ВІППО. Колеги кафедр обмінялися досвідом формування професійної, інформаційної культури керівника навчального закладу у професійному становленні.

16 січня Інститутом спільно із Інститутом інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України популяризовано досвід функціонування інформаційного освітнього середовища Рівненщини під час Всеукраїнського науково-методичного семінару "Системи навчання і освіти в комп’ютерно орієнтованому середовищі», а 22 травня – під час пленарного засідання XII Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми». Місце проведення: Вінницький державний педагогічний університет. Тема доповіді «Електронний освітній ресурс управління системою освіти області». Результат участі: популяризація на міжнародному рівні функціонування електронного інформаційного освітнього ресурсу в освітньому менеджменті регіону.

У 2014 році працівники кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти у співпраці з Інститутом спеціальної педагогіки НАПН України працювали у складі науково-творчого колективу з розроблення Типових навчальних планів та навчальних програм для школи І ступеня та школи ІІ ступеня спеціальних ЗОШ для дітей із тяжкими порушеннями мовлення (згідно з наказом МОН № 1517 від 29.10.13 р.).

Викладачі кафедри кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти співпрацювали з лабораторією теорії і методології психологічних досліджень Інституту психології ім. І. Г. Костюка, із кафедрою практичної психології та психотерапії РДГУ, з обласною ПМПК, із обласним центром психічного здоров’я населення, з обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Кабінет виховної роботи, позашкільної освіти, захисту прав дитини, дисциплін художньо-естетичного циклу та фізичного виховання провів низку заходів із ПРООН в Україні щодо реалізації програми «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя», зокрема:


 • 24 – 28 березня, 1 – 3 жовтня, 3 – 5 листопада для педагогів загальноосвітніх навчальних закладів проведено семінар-практикум «Дорослішай на здоров’я» спільно з Фондом Народонаселення ООН в Україні, у результаті якого підготовлено 71 педагога-тренера;

 • 7 – 9 квітня для педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів – семінар із теми «Сімейні цінності» спільно з міжнародною громадською організацією «Рада сімей України», у результаті якого підготовлено 50 педагогів для викладання у 8-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів курсу за вибором або факультативу «Сімейні цінності»;

 • 23 – 25 вересня для заступників директорів з виховної роботи – семінар у рамках проекту «Попередження насильства над дітьми у школі» спільно з ВГО «Жіночий консорціум України», результатом якого є сертифікати тренерів по роботі з попередження насильства над дітьми.


Каталог: upload -> iblock -> 35f
iblock -> Методична розробка Використання технології критичного мислення на уроках географії з метою формування ключових компетентностей учнів Вчитель географії Тітечко С. Є
iblock -> Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Відділ освіти Рівненської районної державної адміністрації
iblock -> Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді
iblock -> Конкурсу «Вчитель року -2010»
iblock -> Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Кабінет початкової, дошкільної, корекційної та інклюзивної освіти
iblock -> Використання інтерактивних технологій на уроках світової літератури
iblock -> Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Кабінет суспільно-гуманітарних предметів Рівненського оіппо комунальна установа «Дубровицький районний методичний кабінет» Дубровицької районної ради


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка