Звіт про підсумки роботи за 2014 рікСторінка10/12
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.96 Mb.
ТипЗвіт
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
/ О. В. Камінська. Рівне : РОІППО, 2014. – 35 с.

 • Каталог науково-методичної літератури з проблем обдарованості / упор. О. Г. Мельничук. – Рівне : РОІППО, 2014. – 51 с.

 • Крутова Н. І. Використання програми Microsoft Excel у процесі навчання математики учнів загальноосвітніх навчальних закладів /
  Н. І. Крутова. - Рівне : РОІППО, 2014. - 91 с.

 • Лютко О. М. Підготовка педагогічних кадрів до використання у професійній діяльності альтернативної методики викладання суспільно-гуманітарних предметів «Філософія для дітей» (Р4с) : програма спецкурсу / О. М. Лютко. – Рівне : РОІППО, 2014. – 38 с.

 • Люшин М. О. Методичні засади реалізації релігієзнавчої складової змісту всесвітньої історії у 6-7 класах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни)» / Микола Олександрович Люшин ; Інститут педагогіки НАПН України. – К., 2014. – 20 с.

 • Медведчук Л. І. Формування підприємливості та ініціативності учнів на уроках трудового навчання / Л. І. Медведчук, В. М. Жалобна // Уроки з підприємницьким тлом : посібник (у рамках польсько-українського проекту). – Варшава, 2014.

 • Мельник Г. М. Методика побудови графіків функцій : навчально-методичний посібник. – Рівне : РОІППО, 2014. – 80 с.

 • Мельник Г. М. Тестові завдання з алгебри і початки аналізу, геометрії : збірник / Г. М. Мельник – Рівне : РОІППО, 2014.  38 с.

 • Мельник Ю. В. Науково-організаційні та прикладні аспекти діяльності практичного психолога і соціального педагога навчального закладу : методичний посібник. – Рівне : РОІППО, 2014. – 74 с.

 • Організація групової роботи в початковій школі / уклад.
  В. М. Салтишева. – Рівне : РОІППО, 2014. – 58 с.

 • Організація навчально-виробничого процесу в системі ПТО / упор. Т. Л. Ковбасюк. – Рівне : РОІППО, 2014. – 60 с.

 • Освіта Рівненщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології : анотований каталог ХІ Обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості / упор. : А. А. Волосюк, Т. А. Ніколайчук. – Рівне : РОІППО, 2014. – 64 с.

 • Педагогічний кейс «Образотворче мистецтво. 5 клас. Частина ІІ» / упор. О. М. Томецька. – Рівне : Нова школа, 2014.– 32 с.

 • Педагогічний кейс «Образотворче мистецтво. 6 клас. Частина І» / упор. О. М. Томецька. – Рівне : Нова школа, 2014. – 28 с.

 • Позднякова Т. Є. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у проектній діяльності учнів / авт.-упор. Т. Є. Позднякова.
  – Рівне : РОІППО, 2014.

 • Полицяк Н. І. Загальні вимоги до оформлення навчальної та навчально-методичної літератури (методичні рекомендації) / уклад.
  Н. І. Полицяк. – Рівне : РОІППО, 2014. – 50 с.

 • Програма спецкурсу «Психологія попередження та вирішення конфліктів у закладах освіти» / упор. І. П. Шпичак. – Рівне : РОІППО, 2014. – 54 с.

 • Програма спецкурсу «Психолого-педагогічні аспекти формування сімейних цінностей особистості» / упор. О. Г. Мельничук. – Рівне : РОІППО, 2014. – 71 с.

 • Прокопчук Н. В. Психолого-педагогічні особливості роботи педагогічних працівників з обдарованими учнями : методичний посібник / Н. В. Прокопчук. – Рівне : РОІППО, 2014. – 72 с.

 • Реалізація діяльнісного підходу на уроках засобами науково-педагогічного проекту «Росток» / упор. Н. В. Фадєєва. – Рівне : РОІППО, 2014. – 51 с.

 • Розвиток дрібної моторики рук дітей дошкільного та молодшого шкільного віку за допомогою технік оригамі та квілінгу / упор.
  Н. В. Кравчук. – Рівне : РОІППО, 2014. – 98 с.

 • Смольська Л. М. Психологія управління та менеджменту організацій : матеріали для самостійної роботи / Л. М. Смольська.  Рівне : РОІППО, 2014.  152 с.

 • Тимчина Н. С. Використання цифрових освітніх ресурсів та створення дидактичних матеріалів засобами ІКТ: спецкурс для вчителів початкових класів, учителів інформатики початкової школи та вихователів ДНЗ: посібник для установ післядипломної педагогічної освіти. – Рівне : РОІППО, 2014. – 27 с.

 • Тусик Н. М. Спецкурс «Базові аспекти підготовки учителя до викладання іноземних мов у контексті формування в учнів полілінгвального світогляду».

 • Підготовлено до друку збірку матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування духовно-моральних цінностей особистості в умовах реалізації нової моделі школи екологічної культури».

 • Підготовлено до друку збірку матеріалів Конгресу послідовників ідей А. С. Макаренка з теми «Ціннісно-трудова основа педагогічної системи та методики трудового виховання в дитячому колективі А.  С. Макаренка».

 • Базові аспекти підготовки вчителя до викладання іноземних мов у контексті формування в учнів полілінгвального світогляду : програма спецкурсу / автори-упоряд. : Г. Л. Алексевич, Т. Т. Бзіта та ін. ; за заг. ред. А. О.  Лавренчука. – Рівне, 2014. – 120 с.

 • Банькова С. В. Акмеологічний простір сучасного загальноосвітнього навчального закладу : методичний посібник / С. В. Банькова. – Рівне, 2014. – 108 с.

 • Лабораторії Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти: дослідницький аспект / упоряд. : І. В. Опанасець,
  А. А. Волосюк ; за заг. ред. Т. М. Гавлітіної. – Рівне : РОІППО, 2014. – 112 с.

  ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ  (журнали, збірники, бюлетені, вісники)

  • Вісник лабораторії інклюзивної освіти. Технології та методи роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання / упор. Л. О. Савчук, І. В. Юхимець. – Рівне : РОІППО, 2014. – № 5.

  • Вісник кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти / укл. Л. В. Гурнік. – Рівне : РОІППО, 2014. – № 14-15.

  • Віхи століть : науково-методичний журнал учителів суспільних предметів Рівненської області / за ред. Ю. П. Олексіна. – Рівне : РОІППО, 2014. – № 1-4.

  • Лавренчук А. О. Координація закладами ППО діяльності районних, міських методичних кабінетів, центрів в умовах реалізації державних освітніх стандартів / А. О. Лавренчук // Науково-методичне і кадрове забезпечення експертного оцінювання діяльності науково-методичних установ і навчальних закладів : тематичний збірник праць Всеукраїнського науково-практичного семінару керівників структурних підрозділів закладів ППО з питань координації діяльності районних, міських методичних кабінетів, центрів / упоряд. А. А. Волосюк ; за заг. ред. А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2014. – 118 с.

  • Лавренчук А. О. Стратегія розвитку інституту післядипломної педагогічної освіти: європейський вектор / А. О. Лавренчук // Тематичний збірник праць засідання Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних працівників післядипломної педагогічної освіти / упоряд. А. А. Волосюк ; за заг. ред. А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2014. – 390 с.

  • Лавренчук А. О. Ціннісно-трудова основа педагогічної системи та методики виховання в дитячому колективі А. С. Макаренка / А. О. Лавренчук // Матеріали Конгресу послідовників ідей А. С. Макаренка / упоряд. І. В. Опанасець ; за заг. ред. А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2014. – 115 с.

  • Лавренчук А. О. Формування духовно-моральних цінностей особистості в умовах реалізації нової моделі школи екологічної культури /  А. О. Лавренчук // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / упоряд. : І. В. Опанасець, А. Я. Нагорний ; за заг. ред. А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2014. – 315 с.

  • Моделювання експертизи загальноосвітніх навчальних закладів // Вісник лабораторії експертизи якості освіти / упор. Л. Ц. Ковальчук ; за заг. ред. А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2014. – Вип. 6. – 49 с.

  • Науково-методичний супровід формування комунікативної компетентності учнів у полілінгвальному освітньому середовищі // Вісник № 5 лабораторії навчального полілінгвізму / упоряд. : Н. М. Тусик. – Рівне : РОІППО, 2014. – 89 с.

  • Науково-методичні основи регіонального управління якістю освіти: вітчизняна система // Вісник лабораторії експертизи якості освіти / упоряд. Л. Ц. Ковальчук ; за заг. ред. А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2014. – Вип. 4. – 28 с.

  • Педагогічні умови розвитку інтегрованої гуманітарної освіти щодо забезпечення розвитку мовленнєвої комунікації в умовах національної само ідентифікації // Вісник лабораторії етнолінгвістики / упоряд. : Т. Л. Чаюк. – Рівне : РОІППО, 2014. – 76 с.

  • Проектування змістових засад експертизи якості освіти // Вісник лабораторії експертизи якості освіти / упоряд. Л. Ц. Ковальчук ; за заг. ред. А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2014. – Вип. 5. – 30 с.

  • Формування діяльнісної особистості в процесі музичної освіти та виховання в загальноосвітніх навчальних закладах // Вісник лабораторії музичної освіти та виховання / упоряд. О. О. Гумінська, Т. В. Белоус ; за заг. ред. А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2014. – Вип. 1. – 100 с.

  • Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне : ТзОВ «Гедеон-Прінт», 2014. – № 1-4 (77-80).

  • Фізика для фізиків (спецвипуск) : навчально-методичне видання / за ред. А. Б. Трофімчука. – Рівне : Прінтекспрес, 2014. – № 8-10.

  МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  • Мельник Н. Рекомендації щодо підготовки методичної розробки у процесі атестації педагогічних працівників та присвоєння звання «викладач-методист», «учитель-методист», «вихователь-методист», «практичний психолог-методист», «педагог-організатор-методист», «керівник гуртка-методист» / Мельник Н. // Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу в 2014-2015 навчальному році : інформаційно-методичний бюлетень / за заг. ред. А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2014. – С. 4-64.

  • Андрійчук В. Використання технології розвитку критичного мислення у навчально-виховному процесі початкової школи / В. Андрійчук // Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу в 2014-2015 навчальному році : інформаційно-методичний бюлетень / за заг. ред.
   А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2014. – С. 64-72.

  • Андрощук І. Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення польської мови в загальноосвітніх навчальних закладах у 2014-2015 навчальному році / І. Андрощук // Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу в 2014-2015 навчальному році : інформаційно-методичний бюлетень / за заг. ред. А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2014. – С. 72-76.

  • Басараба Н. А. Організація підготовки педагогічних працівників за програмою «Intel®. Навчання для майбутнього» / Н. А. Басараба // Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу в 2014-2015 навчальному році : інформаційно-методичний бюлетень / за заг. ред.
   А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2014. – С. 76-86.

  • Башинська А. Дисемінація педагогічного досвіду / А. Башинська // Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу в 2014-2015 навчальному році : інформаційно-методичний бюлетень / за заг. ред.
   А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2014. ­– С. 86-90.

  • Буняк В. О. Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2014-2015 навчальному році (означені рекомендації можуть бути змінені та доповнені у випадку отримання рекомендацій МОН України) / В. О. Буняк // Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу в 2014-2015 навчальному році : інформаційно-методичний бюлетень / за заг. ред.
   А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2014. – С. 91-98.

  • Гузь Н. Методичні рекомендації щодо впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими потребами в спеціальних школах-інтернатах / Н. Гузь // Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу в 2014-2015 навчальному році : інформаційно-методичний бюлетень / за заг. ред. А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2014. – С. 98-106.

  • Давидюк Н. Методичні рекомендації щодо організації позашкільної освіти та науково-методичного супроводу професійного розвитку педагогів ПНЗ у 2014-2015 навчальному році / Н. Давидюк // Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу в 2014-2015 навчальному році : інформаційно-методичний бюлетень / за заг. ред. А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2014. – С. 107-114.

  • Демченко В. Особливості організації освіти обдарованих дітей у 2014-2015 навчальному році / В. Демченко // Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу в 2014-2015 навчальному році : інформаційно-методичний бюлетень / за заг. ред. А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2014. – С. 114-122.

  • Козловська С. Методичні рекомендації щодо організації інклюзивного навчання в умовах дошкільного навчального закладу / С. Козловська // Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу в 2014-2015 навчальному році : інформаційно-методичний бюлетень / за заг. ред. А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2014. – С. 122-125.

  • Кузьмін О. Орієнтовна програма підготовки педагогів до роботи з обдарованими учнями / О. Кузьмін, Н. Гурова, А. Левосюк // Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу в 2014-2015 навчальному році : інформаційно-методичний бюлетень / за заг. ред. А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2014. – С. 125-148.

  • Кукла О. Методологічні засади навчання другої іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах / О. Кукла // Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу в 2014-2015 навчальному році : інформаційно-методичний бюлетень / за заг. ред. А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2014. – С. 148-157.

  • Кушнерук Р. Основні тенденції викладання німецької мови як другої іноземної в 2014-2015 навчальному році / Р. Кушнерук // Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу в 2014-2015 навчальному році : інформаційно-методичний бюлетень / за заг. ред. А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2014. – С. 157-165.

  • Лавренчук М. Рекомендації щодо організації методичного забезпечення і вивчення світової літератури та російської мови в 2014-2015 навчальному році / М. Лавренчук // Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу в 2014-2015 навчальному році : інформаційно-методичний бюлетень / за заг. ред. А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2014. – С. 166-171.

  • Лис Ю. Методичні рекомендації щодо організації методичної роботи та вивчення географії в загальноосвітніх навчальних закладах Рівненської області у 2014-2015 навчальному році / Ю. Лис // Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу в 2014-2015 навчальному році : інформаційно-методичний бюлетень / за заг. ред. А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2014. – С. 172-176.

  • Медведчук Л. Методичні рекомендації щодо організації методичної роботи та вивчення економіки в загальноосвітніх навчальних закладах Рівненської області у 2014-2015 навчальному році / Л. Медведчук // Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу в 2014-2015 навчальному році : інформаційно-методичний бюлетень / за заг. ред. А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2014. – С. 177-181.

  • Мельник Ю. Особливості психолого-педагогічного супроводу в умовах інклюзивного навчання / Ю. Мельник // Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу в 2014-2015 навчальному році : інформаційно-методичний бюлетень / за заг. ред. А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2014. – С. 181-185.

  • Нестерук Г. Методичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2014-2015 навчальному році / Г. Нестерук // Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу в 2014-2015 навчальному році : інформаційно-методичний бюлетень / за заг. ред. А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2014. – С. 185-191.

  • Ніколайчук Т. Методичні рекомендації до проведення обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості у 2014-2015 навчальному році /
   Т. Ніколайчук // Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу в 2014-2015 навчальному році : інформаційно-методичний бюлетень / за заг. ред. А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2014. – С. 191-194.

  • Опольський І. Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації та проведення моніторингу якості освіти (моніторингових досліджень), експертизи якості освіти та зовнішнього незалежного оцінювання у 2014-2015 навчальному році / І. Опольський // Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу в 2014-2015 навчальному році : інформаційно-методичний бюлетень / за заг. ред. А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2014. – С. 194-202.

  • Пекарська Л. Рекомендації щодо організації методичного забезпечення та вивчення математики в 2014-2015 навчальному році /
   Л. Пекарська, Г. Мельник, А. Вибач // Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу в 2014-2015 навчальному році : інформаційно-методичний бюлетень / за заг. ред. А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2014. – С. 203-209.

  • Піддубний М. Рекомендації щодо організації методичного забезпечення та вивчення української мови і літератури в 2014-2015 навчальному році / М. Піддубний // Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу в 2014-2015 навчальному році : інформаційно-методичний бюлетень / за заг. ред. А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2014. – С. 209-214.

  • Салтишева В. Про особливості організації навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2014-2015 н. р. / В. Салтишева // Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу в 2014-2015 навчальному році : інформаційно-методичний бюлетень / за заг. ред. А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2014. – С. 214-244.

  • Жалобна В. Методичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання у 2014-2015 навчальному році / В. Жалобна, А. Сорочиц // Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу в 2014-2015 навчальному році : інформаційно-методичний бюлетень / за заг. ред. А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2014. – С. 244-247.

  • Тимощук О. Використання інформаційних технологій у навчальному процесі в 2014-2015 навчальному році / О. Тимощук // Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу в 2014-2015 навчальному році: інформаційно-методичний бюлетень. – Рівне : РОІППО, 2014. – С. 247-254.

  • Тимощук О. Науково-методичний супровід курсу «Інформатика» за програмою «Сходинки до інформатики» у 2014-2015 навчальному році /
   О. Тимощук // Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу в 2014-2015 навчальному році : інформаційно-методичний бюлетень / за заг. ред. А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2014. – С. 254-258.

  • Томецька О. М. Методичні рекомендації щодо організації навчання в галузі «Мистецтво» у 2014-2015 навчальному році / О. М. Томецька // Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу в 2014-2015 навчальному році : інформаційно-методичний бюлетень / за заг. ред.
   А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2014. – С. 258-270.

  • Тригубець Г. Орієнтири інноваційного розвитку навчального закладу / Г. Тригубець // Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу в 2014-2015 навчальному році : інформаційно-методичний бюлетень / за заг. ред. А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2014. – С. 271-274.

  • Трофімчук А. Методичні рекомендації щодо вивчення фізики та астрономії у 2014-2015 навчальному році / А. Трофімчук, А. Вибач // Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу в 2014-2015 навчальному році : інформаційно-методичний бюлетень / за заг. ред. А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО. – 2014. – С. 274-282.

  • Фурман В. Методичні рекомендації щодо вивчення предметів суспільно-гуманітарного спрямування / В. Фурман, О. Пишко // Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу в 2014-2015 навчальному році : інформаційно-методичний бюлетень / за заг. ред.
   А. О. Лавренчука. – Рівне РОІППО, 2014. – С. 282-288.

  • Пишко О. Інтерактивні методи як засіб розвитку творчих здібностей учнів на уроках історії та правознавства / О. Пишко // Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу в 2014-2015 навчальному році : інформаційно-методичний бюлетень / за заг. ред. А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2014. – С. 288-296.

  • Чумак Н. Принципи конструювання сучасного підручника для навчання другої іноземної мови на прикладі підручників із французької мови (з досвіду роботи майстра) / Н. Чумак // Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу в 2014-2015 навчальному році : інформаційно-методичний бюлетень / за заг. ред. А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2014. – С. 296-301.

  • Шагієва Р. Методичні рекомендації щодо особливостей вивчення біології, екології, природознавства та основ здоров'я у 2014-2015 навчальному році / Р. Шагієва // Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу в 2014-2015 навчальному році : інформаційно-методичний бюлетень / за заг. ред. А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2014. – С. 302-307.

  • Хільковець В. Методичні рекомендації заступнику директора з навчально-виховної роботи (на допомогу заступникам директорів шкіл із навчально-виховної роботи). Планування роботи заступника директора з навчально-виховної роботи (рекомендації) / В. Хільковець // Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу в 2014-2015 навчальному році : інформаційно-методичний бюлетень / за заг. ред.
   А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2014. – С. 307-313.

  • Прокопчук Н. В. Про підготовку річних планів роботи психологічних служб районів (міст) системи освіти Рівненської області на 2014-2015 н. р. // Інструктивно-методичний лист № 977 від 04.09.14 р.

  • Прокопчук Н. В. Про підготовку річних планів роботи практичних психологів і соціальних педагогів спеціальних ЗОШ-інтернатів, ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації системи освіти Рівненської області на 2014-2015 н. р. // Інструктивно-методичний лист № 980 від 05.09.14.

  • Мельник Ю. В. Особливості психолого-педагогічного супроводу інклюзивного навчання : методичні рекомендації для практичних психологів та методистів / Ю. В. Мельник // Інструктивно-методичний лист.

  • Абрамович Т. Захист і збереження репродуктивного здоров’я як один із компонентів формування здоров’язбережувальної компетентності учнівської молоді у реалізації державного стандарту загальної середньої освіти / Т. Абрамович // Упровадження системи мережевої взаємодії науково-методичних служб різних рівнів як основа реалізації державних освітніх стандартів : тематичний збірник праць /  упоряд. : А. А. Волосюк за заг. редакцією В. В. Олійника. – Рівне : РОІППО, 2014. – 399 с.

  • Андрійчук В. Мета, завдання та умови організації мережевої взаємодії методичних служб / В. Андрійчук // Упровадження системи мережевої взаємодії науково-методичних служб різних рівнів як основа реалізації державних освітніх стандартів : тематичний збірник праць /  упоряд. : А. А. Волосюк за заг. редакцією В. В. Олійника. – Рівне : РОІППО, 2014. – 399 с.

  • Буняк В. Особливості та перспективи вивчення шкільного курсу інформатики за новими Державними стандартами / В. Буняк // Упровадження системи мережевої взаємодії науково-методичних служб різних рівнів як основа реалізації державних освітніх стандартів : тематичний збірник праць /  упоряд. : А. А. Волосюк за заг. редакцією В. В. Олійника. – Рівне : РОІППО, 2014. – 399 с.

  • Вєтров І. Інформаційно-комунікаційна підтримка професійної діяльності методичних служб освітньої системи регіону / І. Вєтров // Упровадження системи мережевої взаємодії науково-методичних служб різних рівнів як основа реалізації державних освітніх стандартів : тематичний збірник праць /  упоряд. : А. А. Волосюк за заг. редакцією В. В. Олійника. – Рівне : РОІППО, 2014. – 399 с.

  • Вєтрова Ю. Робота педагогічного колективу навчального закладу із збереження психічного здоров’я дітей засобами лялько терапії / Ю. Вєтрова // Упровадження системи мережевої взаємодії науково-методичних служб різних рівнів як основа реалізації державних освітніх стандартів : тематичний збірник праць /  упоряд. : А. А. Волосюк за заг. редакцією В. В. Олійника. – Рівне : РОІППО, 2014. – 399 с.

  • Власюк Олег, Власюк Олена. Сучасні методи формування мистецьких компетентностей учнів на уроках образотворчого мистецтва / Олег Власюк, Олена Власюк // Упровадження системи мережевої взаємодії науково-методичних служб різних рівнів як основа реалізації державних освітніх стандартів : тематичний збірник праць /  упоряд. : А. А. Волосюк за заг. редакцією В. В. Олійника. – Рівне : РОІППО, 2014. – 399 с.

  • Гавлітіна Т. Науково-педагогічні дослідження як ресурс розвитку сучасного комунікативного простору / Т. Гавлітіна // Упровадження системи мережевої взаємодії науково-методичних служб різних рівнів як основа реалізації державних освітніх стандартів : тематичний збірник праць /  упоряд. : А. А. Волосюк за заг. редакцією В. В. Олійника. – Рівне : РОІППО, 2014. – 399 с.

  • Гузь Н. Сучасні підходи до формування професійної компетентності педагогів школи-інтернату / Н. Гузь // Упровадження системи мережевої взаємодії науково-методичних служб різних рівнів як основа реалізації державних освітніх стандартів : тематичний збірник праць /  упоряд. : А. А. Волосюк за заг. редакцією В. В. Олійника. – Рівне : РОІППО, 2014. – 399 с.

  • Давидюк Н. Науково-методична діяльність служб різного рівня – основа формулювання мотиваційного середовища професійного та особистісного розвитку педагогів позашкільних навчальних закладів /
   Н. Давидюк // Упровадження системи мережевої взаємодії науково-методичних служб різних рівнів як основа реалізації державних освітніх стандартів : тематичний збірник праць /  упоряд. : А. А. Волосюк за заг. редакцією В. В. Олійника. – Рівне : РОІППО, 2014. – 399 с.

  • Демченко В. Технології та організаційно-методичні засади формування професійної компетентності педагогічних кадрів, які працюють з обдарованими учнями, засобами науково-методичної роботи / В. Демченко // Упровадження системи мережевої взаємодії науково-методичних служб різних рівнів як основа реалізації державних освітніх стандартів : тематичний збірник праць /  упоряд. : А. А. Волосюк за заг. редакцією В. В. Олійника. – Рівне : РОІППО, 2014. – 399 с.

  • Кузьмін О. Презентація орієнтованої програми підготовки педагогів до роботи з обдарованими учнями / О. Кузьмін // Упровадження системи мережевої взаємодії науково-методичних служб різних рівнів як основа реалізації державних освітніх стандартів : тематичний збірник праць /  упоряд. : А. А. Волосюк за заг. редакцією В. В. Олійника. – Рівне : РОІППО, 2014. – 399 с.

  • Кукла О. Методологічні засади навчання другої іноземної мови в загальноосвітніх навчальних закладах / О. Кукла // Упровадження системи мережевої взаємодії науково-методичних служб різних рівнів як основа реалізації державних освітніх стандартів : тематичний збірник праць /  упоряд. : А. А. Волосюк за заг. редакцією В. В. Олійника. – Рівне : РОІППО, 2014. – 399 с.

  • Кушнерук Р. Основні тенденції викладання німецької як другої іноземної мови у 2014-2015 навчальному році / Р. Кушнерук // Упровадження системи мережевої взаємодії науково-методичних служб різних рівнів як основа реалізації державних освітніх стандартів : тематичний збірник праць /  упоряд. : А. А. Волосюк за заг. редакцією В. В. Олійника. – Рівне : РОІППО, 2014. – 399 с.

  • Лавренчук А. Стратегія розвитку інституту післядипломної освіти: європейський вектор / А. Лавренчук // Упровадження системи мережевої взаємодії науково-методичних служб різних рівнів як основа реалізації державних освітніх стандартів : тематичний збірник праць /  упоряд. : А. А. Волосюк за заг. редакцією В. В. Олійника. – Рівне : РОІППО, 2014. – 399 с.

  • Лавренчук М. Педагогічна майстерня – інноваційна модель змісту і форми підготовки педагогічних кадрів в умовах освітнього консорціуму /
   М. Лавренчук // Упровадження системи мережевої взаємодії науково-методичних служб різних рівнів як основа реалізації державних освітніх стандартів : тематичний збірник праць /  упоряд. : А. А. Волосюк за заг. редакцією В. В. Олійника. – Рівне : РОІППО, 2014. – 399 с.

  • Лис Ю. Науково-методичний супровід підготовки педагогів до впровадження Державного стандарту шляхом реалізації компетентнісної парадигми освіти / Ю. Лис // Упровадження системи мережевої взаємодії науково-методичних служб різних рівнів як основа реалізації державних освітніх стандартів : тематичний збірник праць /  упоряд. : А. А. Волосюк за заг. редакцією В. В. Олійника. – Рівне : РОІППО, 2014. – 399 с.

  • Люшин М. Професійна підготовка керівника навчального закладу в контексті реалізації нової освітньої парадигми / М. Люшин // Упровадження системи мережевої взаємодії науково-методичних служб різних рівнів як основа реалізації державних освітніх стандартів : тематичний збірник праць /  упоряд. : А. А. Волосюк за заг. редакцією В. В. Олійника. – Рівне : РОІППО, 2014. – 399 с.

  • Медведчук Л. науково-методичний супровід підготовки педагогів до впровадження Державного стандарту шляхом реалізації компетентнісної парадигми економічної освіти / Л. Медведчук // Упровадження системи мережевої взаємодії науково-методичних служб різних рівнів як основа реалізації державних освітніх стандартів : тематичний збірник праць /  упоряд. : А. А. Волосюк за заг. редакцією В. В. Олійника. – Рівне : РОІППО, 2014. – 399 с.

  • Мельник Г. Упровадження інноваційних форм навчання педагогів – запорука успішного впровадження основних ідей Державного стандарту /
   Г. Мельник // Упровадження системи мережевої взаємодії науково-методичних служб різних рівнів як основа реалізації державних освітніх стандартів : тематичний збірник праць /  упоряд. : А. А. Волосюк за заг. редакцією В. В. Олійника. – Рівне : РОІППО, 2014. – 399 с.

  • Мельник Н. Модернізація системи управління професійним розвитком методистів науково-методичних установ у регіональній неперервній педагогічній освіті / Н. Мельник // Упровадження системи мережевої взаємодії науково-методичних служб різних рівнів як основа реалізації державних освітніх стандартів : тематичний збірник праць /  упоряд. : А. А. Волосюк за заг. редакцією В. В. Олійника. – Рівне : РОІППО, 2014. – 399 с.

  • Мельник Ю. Соціально-психологічні чинники ефективної методичної роботи в умовах реалізації нових державних освітніх стандартів /
   Ю. Мельник // Упровадження системи мережевої взаємодії науково-методичних служб різних рівнів як основа реалізації державних освітніх стандартів : тематичний збірник праць /  упоряд. : А. А. Волосюк за заг. редакцією В. В. Олійника. – Рівне : РОІППО, 2014. – 399 с.

  • Нестерук Г. Науково-методичний супровід підготовки педагогів до впровадження Державного стандарту шляхом реалізації компетентнісної парадигми освіти / Г. Нестерук // Упровадження системи мережевої взаємодії науково-методичних служб різних рівнів як основа реалізації державних освітніх стандартів : тематичний збірник праць /  упоряд. : А. А. Волосюк за заг. редакцією В. В. Олійника. – Рівне : РОІППО, 2014. – 399 с.

  • Пекарська Л. Удосконалення професійної компетентності педагога як один із факторів успішної реалізації Державних освітніх стандартів /
   Л. Пекарська // Упровадження системи мережевої взаємодії науково-методичних служб різних рівнів як основа реалізації державних освітніх стандартів : тематичний збірник праць /  упоряд. : А. А. Волосюк за заг. редакцією В. В. Олійника. – Рівне : РОІППО, 2014. – 399 с.

  • Пишко О., Братасюк Н. Проблеми та перспективи розвитку шкільної суспільствознавчої освіти в 2014-2015 н.р. («круглий стіл») / О. Пишко, Н. Братасюк // Упровадження системи мережевої взаємодії науково-методичних служб різних рівнів як основа реалізації державних освітніх стандартів : тематичний збірник праць /  упоряд. : А. А. Волосюк за заг. редакцією В. В. Олійника. – Рівне : РОІППО, 2014. – 399 с.

  • Піддубний М. Виклики сучасності та їх вплив на організацію методичного супроводу професійної діяльності вчителів-словесників /
   М. Піддубний // Упровадження системи мережевої взаємодії науково-методичних служб різних рівнів як основа реалізації державних освітніх стандартів : тематичний збірник праць /  упоряд. : А. А. Волосюк за заг. редакцією В. В. Олійника. – Рівне : РОІППО, 2014. – 399 с.

  • Салтишева В. Форми та методи мережевої взаємодії методичних служб області / В. Салтишева // Упровадження системи мережевої взаємодії науково-методичних служб різних рівнів як основа реалізації державних освітніх стандартів : тематичний збірник праць /  упоряд. : А. А. Волосюк за заг. редакцією В. В. Олійника. – Рівне : РОІППО, 2014. – 399 с.

  • Фурман В. Підготовка вчителя до реалізації компетентнісного, особистісно зорієнтованого та діяльнісного підходів у змісті шкільної суспільствознавчої освіти / В. Фурман // Упровадження системи мережевої взаємодії науково-методичних служб різних рівнів як основа реалізації державних освітніх стандартів : тематичний збірник праць /  упоряд. : А. А. Волосюк за заг. редакцією В. В. Олійника. – Рівне : РОІППО, 2014. – 399 с.

  • Чумак Н. Принципи конструювання сучасного підручника для навчання другої іноземної мови на прикладі підручників із французької мови (з досвіду роботи майстра) / Н. Чумак // Упровадження системи мережевої взаємодії науково-методичних служб різних рівнів як основа реалізації державних освітніх стандартів : тематичний збірник праць /  упоряд. : А. А. Волосюк за заг. редакцією В. В. Олійника. – Рівне : РОІППО, 2014. – 399 с.

  • Шагієва Р. Науково-методичний супровід підготовки педагогів до впровадження Державного стандарту шляхом упровадження мережевої моделі розвитку професійних компетентностей / Р. Шагієва // Упровадження системи мережевої взаємодії науково-методичних служб різних рівнів як основа реалізації державних освітніх стандартів : тематичний збірник праць /  упоряд. : А. А. Волосюк за заг. редакцією В. В. Олійника. – Рівне : РОІППО, 2014. – 399 с.

  СТАТТІ У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ

  • Абрамович Т. Імідж як презентаційна складова професійного становлення соціального педагога / Т. Абрамович // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне : Рівне : ТзОВ «Гедеон-Прінт», 2014. – № 4 (80). – С. 34-37.

  • Абрамович Т. В. Особливості професійної компетентності соціального педагога / Т. Абрамович // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць. – Рівне : МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2014.

  • Абрамович Т. В. Професійний статус і професійна діяльність соціального педагога / Т. Абрамович // Проблеми сучасної педагогічної освіти : науковий журнал. – Ялта, 2014.

  • Андрощук І. М. Управління розвитком професійної компетентності педагога в умовах випереджувальної освіти [Текст] / І. М. Андрощук // Нова педагогічна думка. – Рівне : ТзОВ «Гедеон-Прінт», 2014. – № 2 (78). – С. 155 – 158.

  • Борщевич В. Т. Родина митрополита Олексія (Громадського), роль сімейних цінностей у житті архієрея / В. Т. Борщевич // Андріївський вісник : історико-богословський щорічний журнал Рівненської духовної семінарії Української православної церкви Київського патріархату / ред. кол.: прот. Віталій Лотоцький (гол. ред.) [та ін.]. – Рівне, 2014. – С. 56-61.

  • Борщевич В. Т. Віхи життєвого шляху митрополита Олексія (Громадського): Холмські духовні училище (1892-1898 рр.) та семінарія (1898-1904 рр.) // Роль українського православ’я в розвитку вселенського православ’я : матеріали наукової конференції (Рівне, 9 грудня 2014 р.). – Рівне : РДС, 2014. – С. 87-94.

  • Вєтров І. В. Електронний освітній ресурс управління системою освіти регіону [Текст] / І. В. Вєтров // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / ред. кол.: І. А. Зязюн (голова) та ін. – Київ-Вінниця : Планер, 2014. – Вип. 40. – C. 29-36.

  • Ворон О. Г. Педагогічні умови формування ціннісних орієнтацій школярів у сучасному інформаційному суспільстві / О. Ворон // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне : ТзОВ «Гедеон-Прінт», 2014. – № 1. – С. 174-176.

  • Ворон О. Методологічні аспекти зростання професійного потенціалу керівників ЗНЗ / О. Ворон // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне : ТзОВ «Гедеон-Прінт», 2014. – № 4 (80). – С. 7-10.

  • Ворон О. Г. Управління розвитком інформаційної культури педагогічних працівників у загальноосвітньому навчальному закладі /
   О. Ворон // Наукові засади підвищення кваліфікації керівників навчальних закладів : збірник матеріалів науково-практичної конференції / НАПН України ; Ун-т менедж. освіти. – К., 2014. – С. 16-17.

  • Вронська В. М. Роль психологічної підготовки медсестер у збереженні здоров’я дошкільників / В. М. Вронська // Вісник післядипломної освіти. – № 10 (23). – 2014. – С. 198-207.

  • Вронська В. М. Формування психологічної компетентності медичних сестер ДНЗ у системі післядипломної педагогічної освіти і її значення у збереженні здоров’я дошкільників / В. М. Вронська // Актуальні проблеми здоров’язбереження у молодіжному середовищі. – К.: Київський університет ім. Б. Грінченка, 2014. – С. 36-40.

  • Вронська В. М. Формування психологічної компетентності фахівців у системі післядипломної педагогічної освіти / В. М. Вронська // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне : ТзОВ «Гедеон-Прінт», 2014. – № 2 (78). – С.176-181.

  • Гавлітіна Т. Концептуальні ідеї випереджувальної післядипломної освіти / Т. Гавлітіна // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне : ТзОВ «Гедеон-Прінт», 2014. – № 2 (78). – С. 149-154.

  Абрамович Т. Прогностична функція соціального педагога в умовах інноваційних освітніх змін / Т. Абрамович // Освітні інновації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (3 грудня 2014 р.) : у 4 Ч. – Суми : ВВП «Мрія». – Ч. 3. – С. 159-162.

  • Гавлітіна Т. М. Стандарти і критерії якості освіти / Т. М. Гавлітіна // Вісник лабораторії експертизи якості освіти. – Рівне : РОІППО, 2014. – С. 4.

  • Гавлітіна Т. М. Концептуальний вимір екологічної освіти, виховання і культури : матеріали науково-практичної конференції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / Т. М. Гавлітіна ; упоряд. : І. В. Опанасець, А. М. Нагорний; за заг. ред. А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2014. – 131с.

  • Гавлітіна Т. М. Вплив управління інноваційною діяльністю навчального закладу на розвиток кадрового потенціалу / Т. М. Гавлітіна // Наукові підвищення кваліфікації керівників навчальних закладів : зб. мат. науково-практ. конф. / НАПН України ; Ун-т менедж. освіти. – К., 2014. – С. 17-19.

  • Гавлітіна Т. М. Науково-педагогічні дослідження як ресурс розвитку сучасного комунікативного простору / Т. М. Гавлітіна // Упровадження системи мережевої взаємодії науково-методичних служб різних рівнів як основа реалізації державних освітніх стандартів : темат. зб. пр. / упоряд. : А. А. Волосюк ; за заг. ред. В. В. Олійника. – Рівне : РОІППО, 2014. – 390 с.

  • Гавлітіна Т. М. Науково-методичний супровід дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності методичних служб та навчальних закладів / Т. М. Гавлітіна // Науково-методичне і кадрове забезпечення експертного оцінювання діяльності науково-методичних установ і навчальних закладів : темат. зб. пр. / упоряд. А. А. Волосюк ; за заг. ред. Н. А. Мельник. – Рівне : РОІППО, 2014. – 118 с.

  • Гавлітіна Т. Наукова компетентність та дослідницька функція керівника інноваційного навчального закладу / Т. Гавлітіна // Післядипломна освіта в Україні. – Київ, 2014. – № 2. – С. 61-65.

  • Ковбасюк Т. Психолого-педагогічні засади якісного професійного розвитку педагогічних працівників в умовах післядипломної освіти /
   Т. Ковбасюк // Сучасна освіта і наука в Україні: традиції та інновації : матеріали ХХ Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції (Одеса, 25-26 жовтня 2014 р.). – Одеса, 2014.

  • Ковбасюк Т. Акмеологічні аспекти розвитку творчості педагога у процесі його професійного становлення / Т. Ковбасюк // Актуальні проблеми педагогічної науки : матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції (Миколаїв, 14-15 листопада 2014 р.). – Миколаїв, 2014.

  • Лавренчук А. О. Модернізація післядипломної педагогічної освіти в умовах інтеграції України у європейський освітній простір / А. О. Лавренчук // Педагогічний альманах : зб. наук. пр. – Херсон, 2013. – Вип. 20. – С. 228-233.

  • Лавренчук А. О. Тенденції розвитку післядипломної педагогічної освіти України з огляду на європейський досвід / А. О. Лавренчук // Імідж сучасного педагога. – Полтава, 2014. – № 7. – С. 8-11.

  • Лавренчук А. О. Управлінські стратегії та ресурси інноваційного розвитку Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти в умовах європейської інтеграції / А. О. Лавренчук // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи : збірник наукових праць. – Київ , 2014. – 18 с.

  • Лавренчук А. О. Управління розвитком ППО: теорія і практика / А. О. Лавренчук // Імідж сучасного педагога. – Полтава, 2014.

  • Овадюк О. Управління педагогічною взаємодією вихователя і вихованця в українській школі / О. Овадюк // Наукові засади підвищення кваліфікації керівників навчальних закладів : збірник матеріалів науково-практичної конференції (м. Київ, 23 квітня2014 р.). – Київ : Університет менеджменту освіти, 2014. – С. 58-59.

  • Полицяк Н. Академічна обдарованість учнів: проблеми діагностування / Н. Полицяк // Освітні інновації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 3 грудня 2014 р.) : у 4 Ч. – Суми : ВВП «Мрія», 2014. – Ч. 3. – С. 201-203.

  • Гавриш Н. Методичні рекомендації щодо проведення першого уроку у 2014-2015 навчальному році із теми «Україна – єдина країна» / Н. Гавриш // Школа. – 2014. – № 8. – С.12-15.

  • Гнатюк А. А. Оцінка як спосіб вартісного вимірювання явищ /
   А. А. Гнатюк, М. О. Матвійчук // Агросвіт : збірник наук. пр. – 2014. – № 22. – С. 69-72.

  • Гуріна А. Білінгвізм як спосіб інтеграції учнів у європейський полікультурний соціум / А. Гуріна // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне : ТзОВ «Гедеон-Прінт», 2014. – № 4 (80). –
   С. 52-55.

  • Гурнік Л. В. Використання традиційних та нетрадиційних форм взаємодії із батьками дітей дошкільного та молодшого шкільного віку /
   Л. В. Гурнік // Вісник кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти. – 2014. – № 14. – С. 4-19.

  • Гурнік Л. В. Особливості організації роботи із дітьми з особливими освітніми потребами / Л. В. Гурнік // Вісник кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти. – 2014. – № 15. – С. 3-10.

  • Давидюк Н. Інтеграція загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів: традиційні та інноваційні напрями розвитку / Н. Давидюк // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне : ТзОВ «Гедеон-Прінт», 2014. – № 2 (78). – С. 181-183.

  • Давидюк Н. Комплексна програма розвитку професійної компетентності методистів позашкільних навчальних закладів /
   Н. Давидюк // Методист (вкладка). – 2014. – № 1. – 44 с.

  • Давидюк Н. Науково-методичний супровід розвитку професійної компетентності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів у післядипломній педагогічній освіті / Н. Давидюк // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне : ТзОВ «Гедеон-Прінт», 2014. – № 1 (77). – С. 16-19.

  • Давидюк Н. Теоретико-методичні засади формування колективу вихованців позашкільного навчального закладу в контексті творчої спадщини
   А. С. Макаренка / Н. Давидюк // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне : ТзОВ «Гедеон-Прінт», 2014. – № 4 (80). –
   С. 115-118.

  • Данильчук В. Р. Вербування робочої сили до Німеччини як один із основних тематичних напрямів періодичного видання «Голос Сарненщини» (1941–1944 рр.) / В. Р. Данильчук // Краєзнавство і учитель – 2014 / Харківський національний педагогічний ун-т імені Г. С. Сковороди ; Бєлгородський державний університет» ; Бєлгородський державний історико-краєзнавчий музей. – Харків : Колегіум, 2014. – С. 18-24. 

  • Данильчук В. Р. Вывоз гражданского населения Ровенской области на принудительные работы в Германию / В. Р. Данильчук // Победа – одна на всех : [материалы Междунар. научно-практ. конф., Беларусь, Витебск] / редкол. : А. И. Жук, А. А. Коваленя (отв. ред) [и др.] ; Витебский государственный ун-т. – Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2014. – С. 160-163.

  • Данильчук В. Р. Розвиток професійних компетенцій педагогів, які організовують науково-дослідницьку діяльність учнів з історії / В. Р. Данильчук // Теоретико-методологічні засади формування професійної компетентності педагогічних кадрів, які працюють з обдарованими учнями, засобами методичної роботи в умовах сучасних перетворень і перспектив сталого розвитку України : [матеріали Обласної наук.-практ. конф.]. – Рівне : РОІППО. – 2014. – С. 50-54.

  • Демченко В. В. Обдарованість, духовність, мудрість : сфери перетинання понять / В. В. Демченко // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне : ТзОВ «Гедеон-Прінт», 2014. – № 1 (77). –
   С. 3-5.

  • Демченко В. В. Психолого-педагогічні особливості професійної компетентності педагогічних кадрів, які працюють з обдарованими учнями, та організаційно-методичні засади їх формування засобами системи науково-методичної роботи / В. Демченко // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне : ТзОВ «Гедеон-Прінт», 2014. – № 2 (78). –
   С. 41-44.

  • Демченко В. Андрагогічні домінанти в роботі викладача системи післядипломної педагогічної освіти / В. Демченко // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне : ТзОВ «Гедеон-Прінт», 2014. – № 3 (79). – С. 25-29.

  • Демченко В. В. Психолого-педагогічні особливості формування готовності педагогічних кадрів до роботи з обдарованими дітьми /
   В. В. Демченко // Психолого-педагогічний супровід розвитку обдарованості сучасного учня : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 25-26 лютого 2014 р). – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014. – С. 6-12.

  • Демченко В. В. Філософсько-методологічні аспекти виявлення обдарованості у дітей / В. В. Демченко // Проблеми діагностики та проектування розвитку обдарованості дошкільників : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (АР Крим, м. Ялта, 15-16 квітня 2014 р). – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014.

  • Долід В. В. Релігійний компонент у світській освіті: історико-філософська рефлексія проблеми / В. В. Долід // Освіта Сумщини. – 2014. – № 3 (23). – С. 12-18.

  • Жалобна В. М. Екологічне виховання школярів на уроках трудового навчання / В. М. Жалобна, Т. М. Гаврилюк // Трудове навчання в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Основа, 2014. – № 5.

  • Жалобна В. М. Чарівний світ писанки / В. М. Жалобна, Т. М. Гаврилюк // Трудове навчання в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Основа. – 2014. – № 4.

  • Заводна Л. Сучасний погляд на молодіжний сленг / Л. Заводна // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне : ТзОВ «Гедеон-Прінт», 2014. – № 1 (77).– С. 52-55.

  • Камінська О. Вплив інтернет-залежності на формування ціннісних орієнтацій молоді / О. Камінська // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне : ТзОВ «Гедеон-Прінт», 2014. – № 1 (77).–
   С. 178-182.

  • Камінська О. В. Психологічна модель залежності від азартних онлайн-ігор / О. В. Камінська // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2014. – Вип. 23. – С. 205-215.

  • Камінська О. В. Психологічна модель інтернет-адикції від соціальних мереж / О. В. Камінська // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Вип. 680. Педагогіка та психологія. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2014. – С. 73-82.

  • Камінська О. В. Результати емпіричного дослідження різних видів інтернет-залежності / О. В. Камінська // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк, 2014. – №1 (33). – С. 179-186.

  • Камінська О. В. Результати емпіричного дослідження інтернет-залежності за допомогою авторської проективної методики «Я в Інтернеті» [Текст] / О. В. Камінська // Вісник інституту розвитку дитини : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. – Вип. 31. – С. 124-129. – (Серія «Філософія. Педагогіка. Психологія»).

  • Камінська О. В. Аналіз результатів емпіричного дослідження інтернет-залежності підлітків та юнаків / О. В. Камінська // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2014. – Вип. 24. – С. 339-349.

  • Кіндрат І. Р. Асоціативна карта як інструмент аудиту / І. Р. Кіндрат // Методична скарбничка вихователя. – 2014. – №4. – С. 18-21.

  • Кіндрат І. Р. Дружимо з математикою. Предметний тиждень для 1-4 класів / І. Р. Кіндрат // Учитель початкової школи. – 2014. – №4. – С. 41.

  • Кіндрат І. Р. І знову про наступність / І. Р. Кіндрат // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2014. – № 3. – С. 9-12.

  • Кіндрат І. Р. Літературний проект «Жабка-мандрівниця» за однойменною казкою В. Гаршина / І. Р. Кіндрат // Методична скарбничка вихователя. – 2014. – №5. – С. 30-31.

  • Кіндрат І. Р. Освітній проект «Весна вітає мам» / І. Р. Кіндрат // Методична скарбничка вихователя. – 2014. – №2. – С. 42-45.

  • Кіндрат І. Р. Плануємо освітній процес за принципом методичного конструктора / І. Р. Кіндрат // Методична скарбничка вихователя. – 2014. – № 3. – С. 13-21.

  • Кіндрат І. Р. Тематичний цикл «Будьмо знайомі». Планування освітньої роботи на основі казки «Лисичка і Журавель». Інтегроване заняття «Історія одного знайомства» / І. Р. Кіндрат // Методична скарбничка вихователя. – 2014. – №1. – С. 41-43.

  • Кіндрат І. Р. Тематичний цикл «Скоро в школу» / І. Р. Кіндрат // Методична скарбничка вихователя. – 2014. – №5. – С. 37-43.

  • Климко Л. В. Корпоративне управління – необхідна умова розвитку сучасного навчального закладу / Л. В. Климко // Управління школою. – 2014. – № 1/3. – С. 56-57. – (Комплект журналів ВГ «Основа»).

  • Ковбасюк Т. Розвиток індивідуальності через гармонізацію стосунків особистості і колективу : збірник матеріалів Конгресу послідовників ідей А. С. Макаренка / Т. Ковбасюк. – Рівне : РОІППО, 2014.

  • Костюкова О. Вплив ціннісних ставлень на формування соціального капіталу / О. Костюкова // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне : «Гедеон-Прінт», 2014. – № 1 (77). – С. 182-184.

  • Кравчук Н. Роль позашкільної освіти у вихованні та навчанні дітей з особливим освітніми потребами / Н. Кравчук // Вісник кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти. – 2014. – №15. – С.11-18.

  • Крутова Н. Використання технології синквейнів у процесі розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності слухачів курсів підвищення кваліфікації / Н. Крутова // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне : «Гедеон-Прінт», 2014. – № 2 (78). – С. 194-197.

  • Крутова Н. И. Информационные технологии у педагогической деятельности для решения задач развития, воспитания и социализации школьников / Н. И. Крутова // Инновационные процессы в условиях модернизации дополнительного образования детей : материалы Международной научно-практической конференции «Инновационные процессы в условиях модернизации дополнительного образования детей»
   (г. Москва, ФГАУ ФИРО, 23 октября 2014 г.) / под ред. М. Н. Поволяевой, И. Н. Поповой, Х. Т. Загладиной. – Москва : ФГАУ ФИРО. ВКИ «Собор», 2014. – С. 63-67.

  • Крутова Н. И. Использование информационно-коммуникационных технологий для профессионального развития педагогов / Н. И. Крутова // Проблемы и перспективы непрерывного педагогического образования : сборник научных статей региональной межвузовской научно-практической конференции (25 апреля 2014 г.) / отв. ред. Л. А. Корожнева ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «ПетрГУ». – Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2014. – С. 81-87.

  • Крутова Н. И. Организация самообразовательной деятельности учителя в образовательно-информационной среде последипломного образования / Н. И. Крутова // Педагогическое мастерство и педагогические технологии : сборник статей Международной научно-практической конференции (18 марта 2014 г.) / гл. ред. О. Н. Широков. Чебоксары : ЦНС «Интерактив плюс», 2014. – С. 470-473.

  • Крутова Н. І. Фізичні тіла і фізичні явища. 7 клас / Н. І. Крутова,
   Б. В. Свінтозельський. – Київ : Основа, 2014. – № 15-16 (259-260). – Серпень. – С. 50-51.

  • Кузьмін О. Є. Деякі аспекти підготовки педагогічних кадрів до роботи з обдарованими учнями / О. Є. Кузьмін // Завучу. Усе для роботи. – 2014. – № 1-2. – Січень. – С. 26-1, 26-7.

  • Кукла О. В. Особливості запровадження вивчення іноземної мови з першого класу / О. В. Кукла // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне : ТзОВ «Гедеон-Прінт», 2014. – № 2 (78). – С. 56-60.

  • Лавренчук А. Стратегічні орієнтири розвитку післядипломної освіти в Україні / А. Лавренчук // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне : ТзОВ «Гедеон-Прінт», 2014. – № 2 (78). – С. 145-149.

  • Левшенюк Н. Теоретичне обґрунтування поняття психологічної готовності особистості до педагогічної діяльності / Н. Левшенюк // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне : ТзОВ «Гедеон-Прінт», 2014. – № 1 (77) – С. 36-38.

  • Лис Ю. В. Турнір з географії як особлива форма учнівського змагання / Ю. В. Лис // Географія та економіка в рідній школі. – Київ, 2014. – № 11. – С. 2-3.

  • Литвиненко С. А. Дитина і середовище: проблеми і суперечності соціалізації / С. А. Литвиненко // Психологія: реальність і перспективи : зб. наук. праць РДГУ. – Рівне : Дока-Центр, 2014. – Вип. №2. – С. 27-31.

  • Литвиненко С. А. Психологічний супровід як засіб гуманізації освітнього процесу гуманітарного університету
   Каталог: upload -> iblock -> 35f
   iblock -> Методична розробка Використання технології критичного мислення на уроках географії з метою формування ключових компетентностей учнів Вчитель географії Тітечко С. Є
   iblock -> Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Відділ освіти Рівненської районної державної адміністрації
   iblock -> Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді
   iblock -> Конкурсу «Вчитель року -2010»
   iblock -> Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Кабінет початкової, дошкільної, корекційної та інклюзивної освіти
   iblock -> Використання інтерактивних технологій на уроках світової літератури
   iblock -> Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Кабінет суспільно-гуманітарних предметів Рівненського оіппо комунальна установа «Дубровицький районний методичний кабінет» Дубровицької районної ради


   Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
  База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка