Звіт про підсумки роботи за 2014 рікСторінка11/12
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.96 Mb.
ТипЗвіт
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
/ С. А. Литвиненко // Теоретико-методологічні основи професійної підготовки педагога : збірн. наук праць. – Дрогобич, 2014. – С.190-196.

 • Литвиненко С. А. Технологии мониторинга в оценке качества подготовки будущих учителей начальных классов / С. А. Литвиненко // Управление качеством образования в вузе: проблемы, перспективные идеи и технологии. Университет «Туран», Алматы, 2014. – С.31-39.

 • Литвиненко С. А. Технологія моніторингу якості підготовки майбутніх учителів початкових класів / С. А. Литвиненко // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2014. – Ч.2. – Вип.21. – С.347-352.

 • Лютко О. М. «Філософія для дітей» (Р4с): програма розвитку інноваційного мислення / О. М.  Лютко // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне : ТЗоВ «Гедеон-Прінт», 2014. – № 3 (79). –
  С. 51-54.

 • Лютко О. М. Толерантність як імператив сучасного виховного процесу / О. М. Лютко // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне : ТЗоВ «Гедеон-Прінт», 2014. – № 1 (77). – С. 184-187.

 • Люшин М. О. Партнер-клуб «Європейська освіта»: адаптація зарубіжного педагогічного досвіду на регіональному рівні / М. О. Люшин // Матеріали VІ Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій / упор. Г. А. Назаренко. – Черкаси : ЧОІПОПП, 2014. – С. 197-200.

 • Люшин М. О. Професійна підготовка керівника навчального закладу в контексті реалізації нової освітньої парадигми / М. О. Люшин // Завучу. Усе для роботи. – 2014. – № 21/22. – С. 16-6–16-9. – (Комплект журналів ВГ «Основа»).

 • Мазурок М. Мова і мовлення як предмет психолінгвістики /
  М. Мазурок // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне : ТЗоВ «Гедеон-Прінт», 2014. – № 1 (77). – С. 55-58.

 • Медведчук Л. І. Позакласна робота з економіки. Економічний брейн-ринг / Л. І. Медведчук // Економіка в школах України. – 2014. – № 6. – С. 22-23.

 • Мельник Г. М. Позакласна робота з математики в 6 класі / Г. М. Мельник // Математика в школі : науково-методичний журнал. – 2014. – № 3.

 • Мельник Н. Модернізація системи управління професійним розвитком методистів науково-методичних установ у регіональній неперервній педагогічній освіті / Н. Мельник // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне : ТЗоВ «Гедеон-Прінт», 2014. – № 3 (79). – С. 9-13.

 • Мельник Н. Нормативно-правове забезпечення діяльності освітнього округу / Н. Мельник // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне : ТЗоВ «Гедеон-Прінт», 2014. – № 4 (80). – С. 3-7.

 • Михасюк Т. Цінності українських традицій у національно-мовному вихованні молодшого школяра / Т. Михасюк // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне : ТЗоВ «Гедеон-Прінт», 2014. – № 1 (77). – С. 187-192.

 • Михасюк Т. В. Психолого-педагогічні основи мовленнєвого розвитку молодших школярів засобами народознавства /  Т. В. Михасюк // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне : ТзОВ «Гедеон-Прінт», 2014. – № 4 (80). – С. 62-66.

 • Мороз І. Ціннісні орієнтації професійної підготовки керівників ЗНЗ до здійснення фінансово-економічної діяльності / І. Мороз // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне : ТЗоВ «Гедеон-Прінт», 2014. – С. 192-195.

 • Нагорна О. Б. Особливості застосування оздоровчих технологій до дітей з особливими освітніми потребами / О. Б. Нагорна // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне : ТзОВ «Гедеон-Прінт», 2014. – № 2 (78). – С. 36-41.

 • Нагорна О. Б. Особливості розвитку моторики сліпих та слабозорих дітей раннього віку / О. Б. Нагорна // Инновационные направления рекреации, физической реабилитации и здоровьесберегающих технологий : сборник статей VI Международной научной конференции. – Харьков = Белгород = Красноярск : ХГАФК, 2013. – С. 158-167.

 • Нагорна О. Б. Фізична реабілітація дітей з розумовою відсталістю молодшого шкільного віку / О. Б. Нагорна // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне : ТзОВ «Гедеон-Прінт», 2014. – № 1 (77). – С. 46-49.

 • Овадюк О. Духовні цінності – провідні орієнтири розвитку сучасної особистості / О. Овадюк // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне : ТзОВ «Гедеон-Прінт», 2014. – № 2 (78). – С. 84-86.

 • Овадюк О. Розвиток латерального мислення у дітей молодшого шкільного віку / О. Овадюк // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне : ТзОВ «Гедеон-Прінт», 2014. – № 3 (79). – С. 72-76.

 • Овадюк О. Формування духовних цінностей особистості дитини в умовах сучасної сім’ї / О. Овадюк // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне : ТзОВ «Гедеон-Прінт», 2014. – № 1 (77). –
  С. 201-203.

 • Олексін Ю. П. Підходи до внутрішньої диференціації в навчанні історії старшокласників у радянській школі 40-60 років / Ю. П. Олексін // Наша школа : науково-методичний журнал. – 2014. – №1.

 • Олексін Ю. П. Удосконалення професійного розвитку слухачів курсів у контексті нових форм і методів освіти дорослих / Ю. П. Олексін, З. О. Філіппова // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне : ТзОВ «Гедеон-Прінт», 2014. – № 2 (78). – С. 6-9.

 • Олийнык И. Н. Обоснование содержания последипломного педагогического образования для развития готовности учителя к формированию учебно-познавательной компетентности младших школьников / И. Н. Олийнык // Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии : материалы ХХХ Международной заочной научно-практической конференции (23-26 сентября). – Москва, 2014. – С. 49-55.

 • Олійник І. М. Обґрунтування готовності вчителя до формування навчально-пізнавальної компетентності молодшого школяра / І. М. Олійник // Педагогічний процес. – 2014. – № 2 (78). – С. 201-205.

 • Олійник І. М. Педагогічна технологія розвитку готовності вчителя до формування навчально-пізнавальної компетентності молодших школярів / І. М. Олійник // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне : ТзОВ «Гедеон-Прінт», 2014. – № 2 (78). – С. 201-205.

 • Орловська Т. Інноваційні форми роботи методиста з бібліотечними працівниками / Т. Орловська // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне : Гедеон Прінт, 2014. – № 4 (80). – С. 24-26.

 • Паніна Л. А. Соціальне служіння римо-католицької церкви в сучасній Україні: досвід подільського регіону / Л. А. Паніна // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 9. – С.109-120. – (Серія «Історичне рілігієзнавство»).

 • Панкевич С. Дорослим про статеве виховання дошкільників / С. Панкевич // Вісник кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти. – 2014. – №15. –С. 34-40.

 • Пишко О. Домашні завдання із правознавства в 9-му класі: особливості та специфіка їх відбору та виконання / О. Пишко // Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. праць Уманського держ. пед. ун-ту ім. Павла Тичини / [ред. кол. : Н. С. Побірченко (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. – Вип. 9. – Ч. 2. – С. 43-53.

 • Пишко О. Особливості навчання правознавства учнів 9-х класів / О. Пишко // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне : ТзОВ «Гедеон-Прінт», 2014. – № 3 (79). – 2014. – С. 93-97.

 • Пишко О. Л. Діяльнісний компонент змісту шкільного підручника з правознавства для 9-го класу / О. Л. Пишко // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ред. кол. ; голов. ред. О. М. Топузов]. – К. : Педагогічна думка, 2014. – Вип. 14. – С. 537-543.

 • Пишко О. Л. Правові ситуації на уроках з практичного курсу правознавства як засіб активізації навчальної діяльності учнів / О. Л. Пишко // Віхи століть. – 2014. – № 1-2 (34-35). – С. 3-9.

 • Пишко О. Розв'язання правових ситуацій на уроках з практичного курсу правознавства в 9-му класі / О. Пишко // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання. – 2014. – № 1-2. – С. 39-41.

 • Пишко О. Роль інтеракції у формуванні правової компетентності дев'ятикласників на уроках практичного курсу правознавства / О. Пишко // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання. – 2014. – №3. – С. 41-44.

 • Пышко Е. Л. Интерактивные методы в формировании правовой компетентности учащихся 9-х классов / Е. Л. Пышко // Sworld : сб. науч. трудов. Т. 12. Педагогика, психология и социология. – Иваново : Маркова А. Д., 2014. – Вып. 1. – С. 23-32.

 • Полицяк Н. Моделі навчання обдарованої молоді Джозефа Рензуллі / Н. Полицяк // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. –
  Рівне : ТзОВ «Гедеон-Прінт», 2014. – № 1 (77). – С.29-32.

 • Полицяк Н. Стратегії розвитку та навчання академічно обдарованих учнів в умовах загальноосвітньої школи / Н. Полицяк // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне : ТзОВ «Гедеон-Прінт», 2014. – № 4 (80). – С. 37-40.

 • Савчук Л. Добірка матеріалів на допомогу вчителю з організації проектної діяльності в ЗНЗ / Л. Савчук // Вісник кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти. – 2014. – №15. – С. 49-60.

 • Саприкіна О. П. Нетрадиційна герменевтика як засіб інтерпретації творів Оноре де Бальзака / О. П. Саприкіна // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне : ТзОВ «Гедеон-Прінт», 2014. – № 2 (78). – С. 49-52.

 • Саприкіна О. П. Теоретичні аспекти підготовки педагога до організації навчально-виховного процесу з обдарованими учнями / О. Саприкіна // Збірник наукових праць «Вісник МЕГУ». – 2014. – Листопад.

 • Саприкіна О. П. Сучасна літературна герменевтика як мистецтво розуміння й інтерпретації художнього тексту / О. П. Саприкіна // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне : ТзОВ «Гедеон-Прінт», 2014. – № 3 (79). – С. 83-85.

 • Смольская Л. Н. Жизнь с нового триместра у детей и родителей /Л. Н. Смольская // Завучу. Усе для роботи. – 2014. - № 11-12. – Червень. – С. 38-39.

 • Смольська Л. М. Інтегральне лідерство – сучасний управлінський запит / Л. М. Смольська // Управління школою. – 2014. – № 1-3 (409-411). – Січень. – С. 92-94.

 • Смольська Л. М. Одухотворений прагматизм як напрямок соціального дизайну в полі уваги післядипломної освіти / Л. М. Смольська // Педагогічний пошук : науково-методичний вісник. – 2014. – № 2 (82). –
  С. 25-28.

 • Смольська Л. М. Школа як «місце сили»: проекція на перспективу української освіти / Л. М. Смольська // Управління школою. – 2014. – № 16-18. – Червень. – С. 22-24.

 • Смольська Л. Управління змінами: школа позитивного конструктивну / Л. Смольська // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне : ТзОВ «Гедеон-Прінт», 2014. – № 2 (78). – С. 212-215.

 • Сорочиц А. С. Щасливий випадок. Урок-гра / А. С. Сорочиц, І. О. Ярошик // Трудове навчання : науково-методичний журнал. – Харків : Шкільний світ. – 2014. – № 5.

 • Степанюк Н. Особливості формування екологічної культури особистості / Н. Степанюк // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне : ТзОВ «Гедеон-Прінт», 2014. – № 3 (79). – С. 222-224.

 • Степанюк Н. А. Інноваційні стратегії неперервної освіти педагогів у системі післядипломної освіти : матеріали Всеукр. науково-практ. конф. (Луцьк, 14-15 травня 2014 р) / Н. А. Степанюк ; уклад. Н. А. Поліщук,
  В. В. Камінська. – Луцьк : ВІППО, 2014. – Ч. 1. – С. 108-111.

 • Степанюк Н. А. Брендинг міста у сфері туризму: підхід менеджера / Н. А. Степанюк, С. І. Цюх, Ю. І. Цибульський / Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал. – К. : ДКС центр, 2014. – № 2. – Лютий. – С. 103-105.

 • Тимощук О. П. Методичний супровід курсу «Сходинки до інформатики»: з досвіду роботи / О. П. Тимощук, А. І. Тимошков // Інформатика в школі : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2014. – № 8 (68). – С. 97-99.

 • Тимощук О. П. Практичні аспекти викладання курсу «Сходинки до інформатики»: з досвіду роботи / О. П. Тимощук, А. І. Тимошков // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне : ТзОВ «Гедеон- Прінт», 2014. – № 1(77). – С. 97-99.

 • Тригубець Г. Є. Стратегічне лідерство як складова підготовки сучасного керівника навчального закладу. / Г. Тригубець // Наукові засади підвищення кваліфікації керівників навчальних закладів : збірник матеріалів науково-практичної конференції / НАПН України ; Ун-т менедж. освіти. – К., 2014. – С. 73-74.

 • Тусик Н. Особливості прояву явища міжмовної інтерференції в процесі вивчення іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах /
  Н. Тусик // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне : ТзОВ «Гедеон-Прінт», 2014. – № 3(79). – С. 86-88.

 • Цимбалюк І. Психолого-педагогічні аспекти формування духовно-моральних цінностей особистості в умовах реалізації нової моделі школи екологічної культури у світлі нової парадигми освіти / І. Цимбалюк // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне : ТзОВ «Гедеон-Прінт», 2014. – № 3 (79). – С. 69-77.

 • Цимбалюк І. Концептуальні засади розвитку системи неперервної, випереджувальної післядипломної педагогічної освіти як складової неперервності розвитку особистості / І. Цимбалюк // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне : ТзОВ «Гедеон-Прінт», 2014. – № 2 (78). – С. 231-234.

 • Цимбалюк І. Сутність гуманістичних цінностей і орієнтирів розвитку особистості у педагогічній спадщині А. С. Макаренка / І. Цимбалюк // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне : ТзОВ «Гедеон-Прінт», 2014. – № 4 (80). – С. 124-127.

 • Харченко Н., Протиріччя в освіті України та перспективи їх подолання для сталого розвитку / Н. Харченко, Б. Харченко // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне : ТзОВ «Гедеон-Прінт», 2014. – № 1 (77). – С. 5-10.

 • Шевчук Ю. До проблеми психологічного аналізу синдрому дефіциту уваги і гіперактивності / Ю. Шевчук // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне : ТзОВ «Гедеон-Прінт», 2014. – № 1 (77). – С. 41-45.

 • Шевчук Ю. Молодіжна субкультура як складова формування особистості підлітків: позитивні і негативні аспекти / Ю. Шевчук // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне : ТзОВ «Гедеон- Прінт», 2014. – № 3 (79). – С 76-80.

 • Шевчук Ю. Психолого-педагогічні рекомендації для педагогів та психологів, які працюють із гіперактивною дитиною / Ю. Шевчук // Вісник кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти. – 2014. – № 15. – С.19-33.

 • Шпичак І. Психологічна підготовка керівника навчального закладу до роботи в умовах соціально-економічних змін / І. Шпичак // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне : ТзОВ «Гедеон-Прінт», 2014. – № 2 (78). – С. 25-27.

 • Яценюк Л. Упровадження педагогічної технології «Створення ситуації успіху» в систему інклюзивної освіти / Л. Яценюк // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне : ТзОВ «Гедеон-Прінт», 2014. – № 1 (77). – С. 213-215.

 • Яценюк Л. Формування компетентності вчителя загальноосвітнього навчального закладу у навчанні дітей із порушенням інтелектуальної сфери в системі інклюзивної освіти / Л. Яценюк // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне : ТзОВ «Гедеон-Прінт», 2014. – № 4 (80). –
  С. 30-34.

  РОБОЧІ ЗОШИТИ  • Лавренчук В. П. Зошит для контрольних робіт із світової літератури. 8 клас / В. П. Лавренчук, М. В. Лавренчук. – Рівне : Волинські обереги, 2014. – 72 с.

  • Лавренчук В. П. Зошит для контрольних робіт із світової літератури. 9 клас / В. П. Лавренчук, М. В. Лавренчук. – Рівне : Волинські обереги, 2014. – 72 с.

  • Лавренчук В. П. Зошит для контрольних робіт із світової літератури. 10 клас / В. П. Лавренчук, М. В. Лавренчук. – Рівне : Волинські обереги, 2014. – 72 с.

  • Лавренчук В. П. Зошит для контрольних робіт із світової літератури. 11 клас / В. П. Лавренчук, М. В. Лавренчук. – Рівне : Волинські обереги, 2014. – 72 с.

  • Махник О. Д. Біологія. Робочий зошит. 10 клас / укл. О. Д. Махник, Г. С. Опанасюк, Р. Р. Шагієва. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. – 80 с.

  • Мельник Ю. В. Журнал обліку роботи практичного психолога і соціального педагога / Ю. В. Мельник. – Рівне : РОІППО, 2014. – 52 с.

  • Піддубний М. А. Зошит для контрольних робіт з української літератури. 9 клас / М. А. Піддубний. – Рівне, 2014.

  • Піддубний М. А. Зошит для контрольних робіт з української мови.
   9 клас / М. А. Піддубний. – Рівне, 2014.

  • Піддубний М. А. Зошит для контрольних робіт з української мови.
   11 клас / М. А. Піддубний. – Рівне, 2014.

  • Піддубний М. А. Зошит для контрольних робіт з української літератури. 10 клас / М. А. Піддубний. – Рівне, 2014.

  • Піддубний М. А. Зошит для контрольних робіт з української літератури. 11 клас / М. А. Піддубний. – Рівне, 2014.

  • Піддубний М. А. Зошит для контрольних робіт з української мови.
   10 клас / М. А. Піддубний. – Рівне, 2014.

  • Чумак Н. П. Робочий зошит з французької мови для 6 класу / Н. П. Чумак. – К. : ВД «Освіта», 2014. – 80 с.

  ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ  • Актуальні питання викладання українознавства в школі : тематичний збірник праць [Електронний ресурс] / упоряд. А. А. Волосюк; за заг. ред. Н. Г. Мінакової. – Режим доступу : http://www.roippo.org.ua/activities/
   scientific_methodological/regional_research.php/423/
   .

  • Апробація навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів у 2013/2014 навчальному році : інформаційно-аналітичний вісник [Електронний ресурс] / упор. : І. В. Опольський, І. В. Яцюк. – Режим доступу : http://www.roippo.org.ua/activities/monitoring/index.php/408/.

  • Башинська А. І. Науково-методичний супровід проведення професійного конкурсу «Учитель року – 2014» [Електронний ресурс] / А. І. Башинська. – Режим доступу : http://www.roippo.org.ua.

  • Вєтров І. В. Міжрегіональне порівняльне моніторингове дослідження «Адаптація молодого вчителя до шкільного середовища» : інформаційно-аналітичний вісник [Електронний ресурс] / І. В. Вєтров, І. В. Опольський, І. Г. Шишко ; упор. І. Г. Шишко. – Режим доступу : http://www.roippo.org.ua/activities/monitoring/monitoring_educational_quality.php/403/.

  • Вєтров І. В. Моніторингове дослідження стану впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у загальноосвітніх навчальних закладах. ІІІ етап : інформаційно-аналітичний вісник [Електронний ресурс] / І. В. Вєтров, І. В. Опольський, І. Г. Шишко ; упор. І. Г. Шишко. – Режим доступу : http://www.roippo.org.ua/activities/monitoring/monitoring_educational_quality.php/405/.

  • Вєтров І. В. Моніторингове дослідження якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів у початковій та основній школі (заклади обласного підпорядкування) : інформаційно-аналітичний вісник [Електронний ресурс] / І. В. Вєтров, І. В. Опольський, І. Г. Шишко ; упор.
   І. Г. Шишко. – Режим доступу : http://www.roippo.org.ua/activities/
   monitoring/monitoring_educational_quality.php/404/
   .

  • Вєтров І. В. Моніторингове дослідження якості навчальної літератури (1 клас) для загальноосвітніх навчальних закладів у Рівненській області : інформаційно-аналітичний вісник [Електронний ресурс] / І. В. Вєтров, І. В. Опольський, І. Г. Шишко ; упор. І. Г. Шишко. – Режим доступу : http://www.roippo.org.ua/activities/monitoring/monitoring_educational_quality.php/407/.

  • Вєтров І. В. Регіональне моніторингове дослідження стану впровадження та рівня матеріально-технічного забезпечення інформаційно-комунікаційних технологій у Рівненській області : інформаційно-аналітичний вісник [Електронний ресурс] / І. В. Вєтров, І. В. Опольський, О. В. Холод ; упор. І. В. Яцюк. – Режим доступу : http : // www.roippo.org.ua/activities/monitoring/monitoring_educational_quality.php/416.

  • Вивчення художньої культури рідного краю : тематичний збірник праць [Електронний ресурс] / упоряд. А. А. Волосюк; за заг. ред.
   О. М. Томецької – Режим доступу : http://roippo.org.ua/activities/scientific_
   methodological/regional_research.php/249/
   .

  • Впровадження інноваційних освітніх технологій в навчально-виховний процес з іноземних мов : тематичний збірник праць [Електронний ресурс] / упоряд. А. А. Волосюк; за заг. редакцією О. В. Кукли. – Режим доступу: http://roippo.org.ua/activities/scientific_methodological/regional_research.php/261/.

  • Гавриш Н. П. Організація роботи навчального закладу з батьківською громадськістю [Електронний ресурс] / Н. Гавриш. – Рівне, 2014. –
   С. 180.

  • Гавлітіна Т. М. Підготовка вчителя до роботи в умовах інклюзії: дослідно-експериментальний аспект [Електронний ресурс] / Т. М. Гавлітіна // Формування готовності педагогічних працівників до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання : зб. мат. Всеукраїнської науково-практ. конференції. – Режим доступу : http://roippo.org.ua/activities/research/conferenc.php/376/. – Назва з екрана.

  • Гавлітіна Т. М. Проблеми методики навчання дорослих [Електронний ресурс] / Т. М. Гавлітіна // Науково-методичні засади стратегії післядипломної освіти: європейський контекст : зб. мат. Всеукраїнської науково-практ. конференції. – Режим доступу : http://roippo.org.ua/activities/research/conferenc.php/393/. – Назва з екрана.

  • Опанасець І. Організація інклюзивного навчання в загальноосвітніх закладах області: стан і перспективи [Електронний ресурс] / І. Опанасець // Формування готовності педагогічних працівників до роботи з дітьми з особливими потребами в умовах інклюзивного навчання : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції / упоряд. А. Волосюк ; за заг. ред. А. Лавренчука. – Режим доступу : http://roippo.org.ua/activities/scientific_methodological/regional_research.php.

  • Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку засобами музейної педагогіки, музичного та художньо-прикладного мистецтва : тематичний збірник праць [Електронний ресурс] / упоряд. А. А. Волосюк; за заг. редакцією Л. А. Шишолік. – Режим доступу : http://roippo.
   org.ua/activities/scientific_methodological/regional_research.php/278/
   .

  • Зовнішнє незалежне оцінювання – 2014 : інформаційно-аналітичний збірник [Електронний ресурс] / упор. І. В. Опольський. – Режим доступу : http://www.roippo.org.ua/activities/monitoring/zno.php/418/.

  • Кейс шкільного бібліотекаря [Електронний ресурс] / авт.-упор. Т. Орловська. – Рівне, 2014. – Електронна версія. – 14 п.

  • Крутова Н. І. Інформаційні технології у педагогічній діяльності для вирішення завдань розвитку, виховання і соціалізації школярів / Н. І. Крутова // ІІІ Інтерактивна конференція «Науково-прикладні основи створення та використання електронних засобів у навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу» (22-26 вересня 2014 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://roippo.org.ua/activities/research/conferenc.php/379/.

  • Лютко О. М. «Філософія для дітей» (Р4С) як альтернативна методика викладання суспільно-гуманітарних предметів [Електронний ресурс] / О. М. Лютко // Режим доступу : http:// conferences.neasmo.org.ua.

  • Лютко О. М. Неперервне професійне навчання: досвід азійських держав / О. М. Лютко // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.roippo.org.ua/activities/research/conferenc.php/393/.

  • Мазурок М. В. Розвиток професійної компетентності сучасного вчителя у процесі підвищення кваліфікації [Електронний ресурс] / М. В. Мазурок // Регіональна науково-практична конференція «Проблеми формування компетентнісних характеристик педагога, який працює з обдарованими дітьми, засобами та можливостями методичної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі» (20-26 листопада 2014 р.). – Режим доступу : http://www.roippo.org.ua/activities/research/conferenc.php/399/.

  • Математика: цікаві задачі та нерозв’язанні проблеми : тематичний збірник праць [Електронний ресурс] / упоряд. А. А. Волосюк; за заг. редакцією Г. М. Мельник. – Режим доступу : http://www.roippo.org.ua/activities/scientific_methodological/regional_research.php/441/.

  • Мельник Н. А. Моніторинг якості освіти: становлення та розвиток в Україні: регіональний аспект. Досвід Рівненщини : тематична збірка праць, статей, виступів Всеукраїнського науково-практичного семінару в рамках Всеукраїнської науково-практичної конференції «Моніторинг якості освіти: становлення та розвиток в Україні» [Електронний ресурс] / Н. А. Мельник, І. В. Опольський ; упор. І. В. Опольський. – Режим доступу : http://www.roippo.org.ua/activities/monitoring/monitoring_educational_quality.php/430/.

  • Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу в 2014-2015 навчальному році : інформаційно-методичний бюлетень [Електронний ресурс] / упоряд. А. А. Волосюк; за заг. ред. А. О. Лавренчука. – Режим доступу : http://www.roippo.org.ua/upload/iblock/c56/metodychni-rekomendatsiyi-2014_2015-n.r..pdf.

  • Методологічні засади навчання художньої культури відповідно до нових державних освітніх стандартів : тематичний збірник праць [Електронний ресурс] / упоряд. А. А. Волосюк; за заг. ред. Н. М. Краснової. – Режим доступу :http://www.roippo.org.ua/activities/scientific_methodological/regional_research.php/394/.

  • Мінакова Н. Г. Програма шкільного музеєзнавства [Електронний ресурс] / Н. Г. Мінакова. – Режим доступу : http://rivneosvita.org.ua/workgroups/group/289/.

  • Опольський І. В. Моніторингове дослідження «Фінансова грамотність учнів 10-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» : інформаційно-аналітичний вісник [Електронний ресурс] / І. В. Опольський, І. Г. Шишко ; упор. І. Г. Шишко. – Режим доступу : http://www.roippo.org.ua
   /activities/monitoring/monitoring_educational_quality.php/417/
   .

  • Опольський І. В. Моніторингове дослідження стану превентивної освіти дітей та учнівської молоді в загальноосвітніх навчальних закладах Рівненської області за складовою «Стан вивчення предмета основи здоров’я». ІІ період : інформаційно-аналітичний вісник [Електронний ресурс] / І. В. Опольський ; упор. І. В. Яцюк. – Режим доступу : http://www.roippo.org.ua/activities/monitoring/monitoring_educational_quality.php/406/.

  • Організація інклюзивного навчання у дошкільних навчальних закладах : тематичний збірник праць [Електронний ресурс] / упоряд. А. А. Волосюк; за заг. редакцією С. С. Козловської. – Режим доступу : http://
   roippo.org.ua/activities/scientific_methodological/regional_research.php/254/
   .

  • Освіта для сталого розвитку в початковій школі : тематичний збірник праць [Електронний ресурс] / упоряд. А. А. Волосюк; за заг. редакцією В. М. Салтишевої. – Режим доступу : http://www.roippo.org.ua/activities/
   scientific_methodological/regional_research.php/428/
   .

  • Освіта Рівненщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології : анотований каталог ХІ обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості [Електронний ресурс] / упоряд. А. А. Волосюк; Т. А. Ніколайчук. – Режим доступу : http://www.roippo.org.ua/upload/iblock/7fc/anotovanyy-katalog-khi-_-2014.pdf.

  • Освітні ресурси та технології позашкільної освіти в умовах інноваційного розвитку суспільства : тематичний збірник праць [Електронний ресурс] / упоряд. А. А. Волосюк; за заг. ред. Н. Ю. Давидюк – Режим доступу : http://www.roippo.org.ua/activities/scientific_methodological/v-rtualna-laborator-ya/suchasni-pidhody.php/440/.

  • Основи створення та діяльності музею в навчальному закладі : тематичний збірник праць [Електронний ресурс] / упоряд. А. А. Волосюк; за заг. ред. Н Г. Мінакової. – Режим доступу : http://www.roippo.org.ua/activities/scientific_methodological/regional_research.php/425/.

  • Особливості організації навчально-виховного процесу у 1 класі : тематичний збірник праць [Електронний ресурс] / упоряд. А. А. Волосюк; за заг. редакцією В. М. Салтишевої. – Режим доступу : http://
   roippo.org.ua/activities/scientific_methodological/regional_research.php/251/
   .

  • Підвищення якості роботи класних керівників з метою підготовки соціально адаптованої особистості вихованця школи-інтернату : тематичний збірник праць [Електронний ресурс] / упоряд. А. А. Волосюк; за заг. ред. Н. Л. Гузь. – Режим доступу : http://www.roippo.org.ua/
   activities/scientific_methodological/regional_research.php/388/
   .

  • Підготовка вчителів трудового навчання до реалізації змісту державних освітніх стандартів : тематичний збірник праць [Електронний ресурс] / упоряд. А. А. Волосюк; за заг. редакцією В. М. Жалобної, А. С. Сорочиця. – Режим доступу : http://roippo.org.ua/activities/
   scientific_methodological/regional_research.php/265/.

  • Підготовка педагогічних кадрів до роботи з обдарованими учнями: система роботи загальноосвітніх навчальних закладів : тематичний збірник праць [Електронний ресурс] / упоряд. Н. В. Гурова, О. Є. Кузьмін, А. А. Волосюк. – Режим доступу : http://www.roippo.org.ua/activities/scientific_
   methodological/regional_research.php/385/
   .

  • Підготовка педагогічних та керівних кадрів до роботи з обдарованими учнями: система роботи методичної служби району : тематичний збірник праць [Електронний ресурс] / упоряд. А. А. Волосюк; за заг. редакцією
   О. Є. Кузьмін. – Режим доступу : http://www.roippo.org.ua/activities/scientific_
   methodological/regional_research.php/434/
   .

  • Полицяк Н. І. Формування психолого-педагогічної компетентності педагогів, які працюють із академічно обдарованими учнями [Електронний ресурс] / Н. І. Полицяк // Регіональна науково-практична конференція «Проблеми формування компетентнісних характеристик педагога, який працює з обдарованими дітьми засобами та можливостями методичної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі» (20-26 листопада 2014 р.). – Режим доступу : http://www.roippo.org.ua/activities/research/conferenc.php/399/.

  • Психологічні особливості ідентифікації конфлікту. Конструктивне вирішення конфліктних ситуацій : тематичний збірник праць [Електронний ресурс] / упоряд. А. А. Волосюк; за заг. редакцією Н. В. Прокопчук. – Режим доступу : http://www.roippo.org.ua/activities/scientific_methodological/regional_
   research.php/433/
   .

  • Розвиток методичної культури педагога як напрям випереджувальної освіти : тематичний збірник праць [Електронний ресурс] / упоряд. А. А. Волосюк; за заг. ред. М. О. Люшина. – Режим доступу : http://www.roippo.org.ua/activities/scientific_methodological/regional_research.php/398/.

  • Розвиток позитивної особистісної мотивації як шлях до активізації професійного саморозвитку : тематичний збірник праць [Електронний ресурс] / упоряд. А. А. Волосюк; за заг. редакцією Т. В. Абрамович. – Режим доступу : http://www.roippo.org.ua/activities/scientific_methodological/regional_research.php/436/.

  • Розвиток професійної компетентності вчителів суспільних предметів у контексті реалізації нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти : тематичний збірник праць [Електронний ресурс] / упоряд. А. А. Волосюк; за заг. редакцією В. К. Фурман. – Режим доступу : http://www.roippo.org.ua/activities/scientific_methodological/regional_research.php/429/.

  • Саприкіна О. П. Проблема підготовки вчителя до організації навчально-виховного процесу з обдарованими учнями [Електронний ресурс] / О. П. Саприкіна // Регіональна науково-практична конференція «Проблеми формування компетентнісних характеристик педагога, який працює з обдарованими дітьми засобами та можливостями методичної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі» (20-26 листопада 2014 р.). – Режим доступу : http://www.roippo.org.ua/activities/research/conferenc.php/399/.

  • Смольська Л. М. Прикладна філософія змін та практика шкільної свободи [Електронний ресурс] / Л. М. Смольска // Освітня політика : портал громадських експертів. – 2014. – 10 травня. – Режим доступу : http://education-ua.org/ua/articles/306-prikladna-filosofiya-zmin-ta-praktika-shkilnoji-svobodi.

  • Смольська Л. М. Професійний розвиток учителя в ХХІ столітті та українські реалії післядипломної педагогічної освіти [Електронний ресурс] : віртуальний виступ на засіданні «круглого столу» / Л. М. Смольска. – 2014. – 02 квітня. – Режим доступу : http://education-ua.org/ua/draft-regulations/213-profesijnij-rozvitok-vchitelya-v-khkhi-stolitti-ta-ukrajinski-realiji-pislyadiplomnoji-pedagogichnoji-osviti-za-rezultatami-virtualnogo-kruglogo-stolu.

  • Смольська Л. М. Якими мають бути перші кроки нового міністра освіти України? [Електронний ресурс] / Л. М. Смольска. 2014. – 28 лютого. – Режим доступу : http://education-ua.org/ua/articles/221-yakimi-mayut-buti-pershi-kroki-ministra-osviti.

  • Смольська Л. М. Якою має бути нова роль директора школи в умовах трансформації освіти в Україні? [Електронний ресурс]. – 2014. – 25 березня. – Режим доступу : http://education-ua.org/ua/draft-regulations/234-virtualnij-kruglij-stil-yakoyu-mae-buti-nova-rol-direktora-shkoli-v-umovakh-transformatsiji-osviti-v-ukrajini .

  • Степанюк Н. А. Глобальна фінансова нестабільність: реалії та перспективи [Електронний ресурс] / Н. А. Степанюк // Ефективна економіка. – 2014. – № 1. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua.

  • Сучасні методи корекції усного та писемного мовлення молодших школярів під час корекційно-логопедичних занять : тематичний збірник праць [Електронний ресурс] / упоряд. А. А. Волосюк; за заг. ред. Н. Л. Гузь – Режим доступу : http://roippo.org.ua/activities/scientific_methodological/
   regional_research.php/209/
   .

  • Сучасні методи формування мистецьких компетентностей учнів на уроках образотворчого мистецтва : тематичний збірник праць [Електронний ресурс] / упоряд. А. А. Волосюк; за заг. ред. О. М. Томецької. – Режим доступу : http://roippo.org.ua/activities/scientific_methodological/regional_research.php/320/.

  • Фахове вдосконалення вчителів іноземної мови. Шкільний вчитель нового покоління : тематичний збірник праць [Електронний ресурс] / упоряд. А. А. Волосюк; за заг. редакцією О. В. Кукли. – Режим доступу : http://www.roippo.org.ua/activities/scientific_methodological/regional_research.php/438/.

  • Формування базових компетентностей молодшого школяра засобами педагогічної технології «Росток» : тематичний збірник праць [Електронний ресурс] / упоряд. А. А. Волосюк; за заг. редакцією В. М. Салтишевої. – Режим доступу : http://www.roippo.org.ua/activities/scientific_
   methodological/regional_research.php/395/
   .

  • Цимбалюк І. М. Зміст освіти у підвищенні кваліфікації керівних кадрів професійно-технічної освіти / І. М. Цимбалюк // ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Гуманітарний всесвіт: люди, ідеї, події» / І. М. Цимбалюк. – Рівне : РОІППО, 2014. – Режим доступу : ubgd.lviv.ua/...php/.../Humanitas%204.pdf?...

  • Цимбалюк І. М. Психологічні аспекти дослідження детермінант обдарованості у контексті підготовки педагогічних працівників до роботи з обдарованими учнями / І. М. Цимбалюк. – Рівне : РОІППО, 2014. – Режим доступу : www.roippo.org.ua/upload/.../1-sichen.docx.

  • Шубер Г. О. Освітній вектор вчителя трудового навчання : електронний посібник (для реалізації змісту Державного стандарту. 5 клас) / Г. О. Шубер, Т. М. Гаврилюк, В. М. Жалобна. – Рівне : РОІППО, 2014. – Режим доступу : www.roippo.org.ua/upload/.../1-sichen.docx.

  • Навчально-виховні технології гурткової роботи в умовах освітніх змін: технології інтелектуального розвитку дітей : тематичний збірник праць [Електронний ресурс] / упоряд. А. А. Волосюк; за заг. ред. Н. Ю. Давидюк – Режим доступу : http://www.roippo.org.ua/activities/scientific_methodological/v-rtualna-laborator-ya/suchasni-pidhody.php/445/.

  • Роль освіти в забезпеченні доступності навчання з питань навколишнього середовища та сталого розвитку : тематичний збірник праць [Електронний ресурс] / упоряд. А. А. Волосюк; за заг. редакцією Ю. В. Лиса, Р. Р. Шагієвої. – Режим доступу : http://www.roippo.org.ua/activities/scientific_methodological/regional_research.php/459/.

  • Витоки здоров’я дитини : тематичний збірник праць [Електронний ресурс] / упоряд. А. А. Волосюк; за заг. редакцією Л. А. Шишолік. – Режим доступу : http://www.roippo.org.ua/activities/scientific_methodological/regional_research.php/460/.

  • Сучасні аспекти використання методу проектів при навчанні хімії в ЗНЗ : тематичний збірник праць [Електронний ресурс] / упоряд. А. А. Волосюк; за заг. редакцією Г. О. Нестерук. – Режим доступу : http://www.roippo.org.ua/activities/scientific_methodological/regional_research.php/462/.


  Виставкова діяльність

  На П’ятій Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2014» золотими медалями було відзначено спільну розробку Рівненського ОІППО та управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації у номінації «Організаційне і науково-методичне забезпечення впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій у процес навчання, підвищення кваліфікації та управління» та розробку РОІППО у номінації «Педагогічна майстерність – домінанта професійної дії вчителя, викладача». У рамках заходу проведено «круглий стіл» із теми «Розвиток інформаційної культури навчальних закладів та освітніх установ в умовах стратегічних освітніх змін».

  21 – 23 жовтня 2014 року відбувся Шостий міжнародний форум-презентація «Інноватика в сучасній освіті».  У рамках форуму інститутом презентовано стратегічні орієнтири випереджувального розвитку післядипломної освіти та спільно з ДНУ «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» МОН України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти України» НАПН України проведено «круглий стіл» з теми «Актуальні питання науково-методичного супроводу професійного розвитку науково-педагогічних і педагогічних працівників навчальних закладів системи післядипломної педагогічної освіти». Оргкомітетом у рамках форуму-презентації проводилися професійні конкурси. Інститут отримав Почесний диплом за науково-методичну розробку стратегічних орієнтирів розвитку випереджувальної післядипломної освіти в регіоні та Диплом лауреата конкурсу І ступеня у номінації «Інноваційні технології професійної діяльності працівників психологічної служби».

  Презентовано творчі здобутки інституту під час проведення Форуму «Європейський союз – Україна: освіта дорослих» (м. Київ).  Каталог: upload -> iblock -> 35f
  iblock -> Методична розробка Використання технології критичного мислення на уроках географії з метою формування ключових компетентностей учнів Вчитель географії Тітечко С. Є
  iblock -> Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Відділ освіти Рівненської районної державної адміністрації
  iblock -> Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді
  iblock -> Конкурсу «Вчитель року -2010»
  iblock -> Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Кабінет початкової, дошкільної, корекційної та інклюзивної освіти
  iblock -> Використання інтерактивних технологій на уроках світової літератури
  iblock -> Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Кабінет суспільно-гуманітарних предметів Рівненського оіппо комунальна установа «Дубровицький районний методичний кабінет» Дубровицької районної ради


  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
  База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка