Звіт про підсумки роботи за 2014 рік


ХV. Фінансово-господарська діяльність, зміцнення матеріально-технічної базиСторінка12/12
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.96 Mb.
#590
ТипЗвіт
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

ХV. Фінансово-господарська діяльність, зміцнення матеріально-технічної бази

Матеріально-технічна і навчально-методична база інституту в цілому забезпечує ліцензований обсяг підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і допоміжних працівників системи освіти області, включає достатню кількість аудиторій і кабінетів.

Для здійснення навчального процесу інститут має 20 аудиторій (комп’ютеризовані 3,9,14,16,18 та 20), бібліотеку з книгосховищем і читальною залою, актову залу на 180 місць, в якій проведено капітальний ремонт, придбані стільці та меблі в актову залу, встановлений екран та мультимедійний проектор. Крім того, здійснено поточний ремонт аудиторій, в одну з них встановлені 11 сучасних комп’ютерів та ліцензійне забезпечення до них.

У 2014 році повністю відремонтовані власними силами коридори адмін. приміщення 1,2,3 поверхів. Здійснено поточний ремонт гуртожитків інституту та частково кабінетів.

На виконання наказу Міністерства освіти і науки від 08.10.2009 року № 924 «Про забезпечення регіональних інститутів післядипломної педагогічної освіти сучасними технічними засобами навчання» за спільним проектом Світового Банку та МОН України «Рівний доступ до якісної освіти в Україні» в інституті наявні:

Клас № 1 – (аудиторія 14) «Навчальний комп’ютерний комплекс на базі персональних робочих станцій» (стаціонарне робоче місце учителя – 1; стаціонарних робочих місць слухача – 16; принтер, сканер).

Клас № 2 (аудиторія 3) – «Мобільний навчальний клас на базі ноутбуків» (мобільне робоче місце викладача – 1, мобільних робочих місць слухача – 17, інтерактивна дошка, мультимедійний проектор, точка бездротового доступу).

Клас № 3 (медіа-центр) – «Навчальний комп’ютерний комплекс на базі персональних робочих станцій» (стаціонарне робоче місце викладача – 1; стаціонарних робочих місць слухача – 15; сервер; інтерактивна дошка, 2 мультимедійних проектори).

Клас № 4 (аудиторія 8) – «Навчальний комп’ютерний комплекс на базі персональних робочих станцій» (стаціонарне робоче місце викладача – 1; стаціонарних робочих місць слухача – 12; сервер; принтер, інтерактивна дошка, мультимедійний проектор).

Клас № 5 (бібліотека) – «Навчальний комп’ютерний комплекс на базі ноутбуків» (стаціонарне робоче місце викладача – 1; стаціонарних робочих місць слухача – 10; точка бездротового доступу; принтер, інтерактивна дошка, мультимедійний проектор).

Клас № 6 (бібліотека) – «Мобільний комп’ютерний клас» (робоче місце викладача – 1; робочих місць слухача – 8; точка бездротового доступу; принтер).

Клас № 7 – «Мобільний комп’ютерний клас» (робоче місце викладача – 1; робочих місць слухача – 2; 3 проектори; 3 багатофункціональні пристрої).

Клас № 8 (аудиторія 20) – «Навчальний комп’ютерний комплекс на базі персональних робочих станцій» (робоче місце викладача – 1; робочих місць слухача – 10; проектор).

Всього комп’ютерів у класах 98 од.

Окрім того, в інституті 11 аудиторій обладнано плазмовими панелями, 2 аудиторії телевізорами.

Забезпечувати навчальний процес, ефективне функціонування інституту, проведення семінарів, практикумів, круглих столів, конкурсів та предметних олімпіад дає змогу наявність 233 комп’ютерів (98 од. знаходиться в комп’ютерних класах), 8 мультимедійних дощок, 12 плазмових панелей, 3 видавничих комплекси, 20 мультимедійних проекторів, близько 50 принтерів та БФП.У гуртожитку інституту в усіх кімнатах замінені меблі, зроблений ремонт.

Прогнозування розвитку

(Завдання та перспективи діяльності закладу на наступний рік)

 • Розвиток регіональної системи безперервної освіти педагогічних працівників, спрямованої на зростання їхньої професійної майстерності на основі сучасних підходів та запровадження нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти.

 • Реалізація сучасних технологій професійного вдосконалення та підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних і керівних кадрів системи освіти відповідно до вимог інноваційного розвитку освіти, забезпечення її випереджувального характеру.

 • Забезпечення якісного науково-методичного супроводу впровадження нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти в загальноосвітніх навчальних закладах регіону.

 • Продовження роботи зі створення єдиного освітнього Інтернет простору, подальше впровадження міжнародного проекту «Intel®. Навчання для майбутнього», «Microsoft®. «Партнерство у навчанні» та інших.

 • Упровадження технологій дистанційного навчання на курсах підвищення кваліфікації керівних педагогічних працівників.

 • Орієнтація на індивідуальний стиль навчання педагогів, здійснення диференційованого підходу з урахуванням категорій та кваліфікації фахівців, створення інтегрованих програм курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

 • Модернізація навчальних планів, програм курсів підвищення кваліфікації відповідно до нових державних освітніх стандартів.

 • Підвищення якості навчального процесу з перепідготовки спеціалістів у галузі знань «Менеджмент і адміністрування», «Менеджмент організацій і адміністрування» (за видами економічної діяльності), «Корекційна освіта. Корекційна психопедагогіка (олігофренопедагогіка) і логопедія» (заочна форма навчання).

 • Координація та вивчення діяльності, надання науково-методичної і практичної допомоги та консультацій методичним службам районних, міських методичних кабінетів, центрів, освітніх округів, загальноосвітніх навчальних закладів.

 • Оновлення змісту, форм, методів науково-методичної роботи з педагогічними працівниками шляхом використання сучасних інноваційних, в тому числі інформаційно-комунікаційних технологій, методик та інтерактивних форм навчання, електронного контенту в умовах реалізації нових державних освітніх стандартів.

 • Підготовка педагогічних кадрів до роботи за новим змістом і програмами для реалізації основних завдань та напрямів Концепції профільного навчання в старшій школі; методичний супровід профільного навчання.

 • Удосконалення системи науково-методичної роботи в освітніх округах, спрямованої на забезпечення якісної освіти дітей сільської місцевості, підвищення рівня допрофільного та профільного навчання.

 • Науково-методичний супровід педагогічних працівників до роботи в умовах упровадження інклюзивної освіти, підготовка відповідного науково-методичного забезпечення.

 • Психолого-педагогічний супровід системи формування професійного розвитку педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів в умовах реалізації компетентнісно-зорієнтованої освітньої парадигми та нових освітніх стандартів.

 • Інноваційна діяльність щодо розробки, апробації, експертизи нових навчальних технологій і моделей управління, сприяння їх упровадженню у діяльність навчальних закладів.

 • Визначення стратегічних орієнтирів випереджувального розвитку післядипломної освіти, ресурсів інноваційного розвитку інституту та здійснення дослідно-експериментальної роботи з неперервного професійного розвитку педпрацівників та психології педагогічного професіоналізму.

 • Розширення програм досліджень лабораторій на основі менеджменту інновацій і пошуку та створення інноваційний освітніх, педагогічних та виховних технологій, надання їм статусу науково-дослідних, введення посад наукових співробітників за напрямами досліджень.

 • Підвищення наукового потенціалу та педагогічної майстерності науково-педагогічних та педагогічних працівників, залучення їх до прикладних науково-педагогічних досліджень та науково-методичних розробок із післядипломної освіти та методики навчання дорослих, створення науково-педагогічних шкіл та залучення до державно-громадської експертизи інновацій.

 • Спрямувати співпрацю з вищими навчальними закладами, науковими установами на практико-орієнтовані дослідження, розробку дидактичних засобів, здійснення науково-методичних розробок природничо-математичного спрямування та педагогічного менеджменту.

 • Залучення педагогів до модернізації освіти та здійснення інноваційної освітньої діяльності, відкриття у області педагогічних майданчиків, створення інноваційних освітніх проектів, збільшення експериментів регіонального та всеукраїнського рівня.

 • Створення громадської підтримки інноваційної освітньої діяльності, а також спрямування інноваційних навчальних закладів на забезпечення авангардної ролі освіти та науки в інноваційному розвиту регіону.

 • Пріоритетним у розвитку інформаційно-освітнього середовища регіону інститутом вбачається подальше формування комп’ютерних компетенцій педагогічних працівників, керівних кадрів системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти; наповнення контентів веб-порталу «Освіта Рівненщини» змістовими модулями, розширення електронного освітнього ресурсу та здійснення інформаційно-методичного супроводу педагогічних працівників з метою створення умов для оновлення форм, засобів, технологій та методів викладання шкільних дисциплін; розширення доступу до освіти всіх рівнів з урахуванням можливості побудови власної траєкторії навчання; наближення електронного бібліотечного ресурсного забезпечення навчальних закладів; реалізація сучасних технологій професійного вдосконалення та підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних і керівних кадрів відповідно до вимог інноваційного розвитку освіти; створення системи інформаційно-аналітичного забезпечення у сфері управління навчальними закладами, інформаційно-технологічного забезпечення проведення моніторингу освіти.

 • Сприяння запровадженню єдиних стандартів/індикаторів знань, умінь і навичок у галузі ІКТ для учнів і педагогів, співмірних із міжнародними показниками.

 • Організація та методичний супровід регіональних¸ всеукраїнських та міжнародних моніторингових досліджень якості освіти, здійснення експертизи якості освіти, зокрема дослідження щодо запровадження інклюзивного навчання та білінгвістичної освіти; завершення роботи з питань експертизи рукописів підручників та апробації навчальної літератури для ЗНЗ; забезпечення належного супроводу організації та проведення в області ЗНО-2015, під час яких планується проведення державної підсумкової атестації у формі ЗНО, запровадження дворівневих тестів та початку кампанії щодо умов, формату та термінів проведення ЗНО-2016.

 • Пріоритетами зовнішньої діяльності є партнерська взаємодія із закладами післядипломної педагогічної освіти, закладами системи вищої та загальної середньої освіти на регіональному, національному та міжнародному рівнях; подальша участь у міжнародних програмах та проектах «Intel®. Навчання для майбутнього», «Microsoft®. «Партнерство у навчанні», Inservice Teacher Professional Development, «Школи: партнери майбутнього» (Schulen Partnerder Zukunft», PASCH (Україна-Німеччина), «eTwinning Plus» та інших, спрямованих на євроінтеграцію України; розвиток українсько-польських стосунків між Інститутом та Варшавським осередком розвитку освіти (Польща), Вищою педагогічною школою імені Я. Корчака; реалізація спільних проектів щодо підтримки та покращення викладання іноземних мов, використовуючи співпрацю з іноземними та українськими установами та організаціями.

 • Удосконалення діяльності психологічної служби регіону, урізноманітнення форм психологічного супроводу впровадження нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти, Концепції профільного навчання в старшій школі та Концепції розвитку інклюзивної освіти.

 • Модернізація системи національного виховання, розвитку і соціалізації дітей та учнівської молоді. Орієнтація педагогічних працівників на посилення патріотичної складової в процесі запровадження програми «Основні орієнтири виховання учнів 1 – 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України».

 • Підвищення рівня організаційно-методичного супроводу підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, турнірах, конкурсах.

 • Формування здоров’язбережувальної компетентності педагогів та учнів, досягнення позитивних змін у свідомому ставленні до здорового способу життя.

 • Організація та методичний супровід регіональних¸ всеукраїнських та міжнародних моніторингових досліджень якості освіти, здійснення експертизи якості освіти.

 • Здійснення підготовки педагогічних працівників до участі випускників загальноосвітніх навчальних закладів у зовнішньому незалежному оцінюванні – 2015.

Каталог: upload -> iblock -> 35f
iblock -> Методична розробка Використання технології критичного мислення на уроках географії з метою формування ключових компетентностей учнів Вчитель географії Тітечко С. Є
iblock -> Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Відділ освіти Рівненської районної державної адміністрації
iblock -> Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді
iblock -> Конкурсу «Вчитель року -2010»
iblock -> Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Кабінет початкової, дошкільної, корекційної та інклюзивної освіти
iblock -> Використання інтерактивних технологій на уроках світової літератури
iblock -> Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Кабінет суспільно-гуманітарних предметів Рівненського оіппо комунальна установа «Дубровицький районний методичний кабінет» Дубровицької районної ради


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка