Звіт про підсумки роботи за 2014 рікСторінка3/12
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.96 Mb.
ТипЗвіт
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

ІV. Наукова діяльність

Науково-дослідна тема, над якою працює заклад / науково-дослідний проект, над яким працює заклад

Структурними підрозділами інституту забезпечувалася розробка наукової теми «Теоретико-методичні засади професійного розвитку педагогічних і керівних кадрів в умовах випереджувальної післядипломної освіти». Відповідно в інституті розроблено концептуальні засади випереджувальної післядипломної освіти, основою яких визначено пошук механізмів прогнозного моделювання підвищення кваліфікації педпрацівників, технологічного передбачення професійного зростання педагогічних і керівних кадрів та створення освітнього середовища для професійного їх розвитку на засадах сталості. Також розроблено Концепцію програми розвитку післядипломної освіти в регіоні та визначено стратегічні орієнтири створення інституту післядипломної освіти (освіти дорослих). Створено методику технологічного прогнозу професійного розвитку педпрацівника як соціально-педагогічного явища випереджувальної післядипломної освіти, що передбачає прогнозну орієнтацію на професійні запити педпрацівників, побудову моделі прогнозного фону, пошукового прогнозу, а також верифікації прогнозу та вироблення рекомендацій для управління професійним розвитком педпрацівника. Кафедрами здійснено розробку змісту та методики професійної готовності керівників до управління стратегічним розвитком навчального закладу в інвестиційному середовищі, якісного професійного розвитку та професійного зростання педпрацівників в умовах компетентнісно-професійного середовища та інформаційно-освітнього простору, а також професійної підготовки педагогів до навчально-корекційної роботи в умовах інклюзивного навчання.

На реалізацію наукової теми інституту та презентацію результативності науково-дослідної та дослідно-експериментальної роботи спрямувалася щорічна наукова конференція науковців, аспірантів, здобувачів, педагогів-дослідників, керівників експериментальних навчальних закладів, що проводилась до Дня науки 15 травня 2014 р. на базі Рівненського ОІППО. У ході цієї конференції також відзначено грамотами науково-педагогічних і педагогічних працівників за номінаціями: «Менеджер науки», «Кращий педагог-дослідник року», «Кращий автор року», «Кращий науковець року» та членів науково-дослідної лабораторії особистісно зорієнтованого навчання української літератури за багаторічну плідну співпрацю з упровадження і популяризації методики організації читацької діяльності в умовах особистісно зорієнтованого навчання.
Науково-дослідні теми кафедр та інших наукових підрозділів закладу

Протягом року викладачі кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти працювали над науковою темою «Випереджувальний характер післядипломної освіти щодо розвитку суспільства економіки знань». Розроблено стратегічні орієнтири здійснення неперервного навчання педпрацівників із використанням нових технологій та сучасних підходів і міжнародної практики.

Кафедра методики та змісту освіти реалізувала наукові теми «Створення гуманітарного середовища щодо професійного зростання педагога в умовах технологізації суспільства» та «Модернізація природничо-математичної освіти інформаційного суспільства як засіб реалізації Концепції сталого розвитку в післядипломній освіті».

Викладачі кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти працювали над науковими темами «Теоретико-методичні основи підготовки педагогів до навчально-корекційної роботи в умовах інклюзії» та «Психолого-педагогічні засади якісного професійного розвитку педагогічних працівників в умовах післядипломної освіти для сталого розвитку». У результаті здійсненої роботи проведено діагностику слухачів курсів підвищення кваліфікації із проблем навчально-корекційної роботи в умовах інклюзії; визначено важливі складові (принципи і методи) навчально-корекційної роботи в інклюзивних умовах; спрогнозовано способи проектування та вирішення завдань ефективного навчально-корекційного впливу на дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзії. На основі визначених психолого-педагогічних засад якісного професійного розвитку педагогічних працівників в умовах післядипломної освіти для сталого розвитку розроблено нові компетентнісно-професійні моделі підготовки педагогів та визначено критерії і показники якості професійного розвитку.
Напрями наукових досліджень викладачів, аспірантів, здобувачів

Вагомими науковими здобутками інституту у 2014 році стало: захист кандидатської дисертації «Методичні засади реалізації релігієзнавчої складової змісту всесвітньої історії у 6-7 класах» завідувачем кабінету координації методичної роботи та управління навчальними закладами Люшиним М. О.; передзахист докторської дисертації «Методична система диференційованого навчання історії в старшій школі» Олексіним Ю. П.; рекомендація до захисту кандидатської дисертації «Компетентнісно орієнтована методика навчання правознавства учнів дев’ятих класів» Пишко О. Л.

Науково-педагогічні працівники кафедр інституту залучалися до наукової творчості, згуртовувалися навколо розв’язання спільних проблем. Спостерігаються характерні особливості щодо створення науково-педагогічних шкіл із корекційної освіти (Савчук Л.О.), методики викладання історії (Олексін Ю.П.), методики викладання мов (Лавренчук В.П.), методики природничих предметів (Харченко Н.Б.), інформаційних технологій (Марченко О.М.), обдарованості (Демченко В.В.), психології управління (Смольська Л.М.) тощо.

Продовжено дослідження тем: Психологічні особливості інтернет-залежності молоді (Камінська О. В.); Розвиток психологічної готовності викладача післядипломної педагогічної освіти до професійної діяльності в умовах змін (Левшенюк Н. А.); Формування готовності педагогічних кадрів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання (Яценюк Л. І.); Розвиток креативності вчителів образотворчого мистецтва засобами мультимедійних технологій (Томецька О. М.); Готовність педагогів до розвитку креативності учнів (Мінакова Н. Г.); Формування морально-ціннісного самовизначення підлітків в умовах ЗНЗ (Коломієць Н. М.);

Електронний портал як засіб підвищення рівня інформаційно-комунікаційного забезпечення освітнього процесу (Вєтров І. В.); Формування психологічної компетентності медсестер ДНЗ (Вронська В. М.); Розвиток готовності вчителя до формування навчально-пізнавальної компетентності молодших школярів у післядипломній освіті (Олійник І. М.); Психолого-педагогічні чинники віктимної поведінки підлітків (Папуша В. В.); Розвиток інформаційно- комунікаційної компетентності вчителів математики у системі післядипломної педагогічної освіти (Крутова Н. І.); Нормалізація факторів фізичного середовища навчальних закладів (Віднічук Т. В.); Моделювання системи стратегічного управління освітою на субрегіональному рівні (Тригубець Г. Є.);

Психологічна підготовка вчителя до інноваційної діяльності в умовах післядипломної освіти (Опанасець І. В.); Управління якістю професійного розвитку педагога (Опольський І. В.); Компетентнісно орієнтована методика навчання правознавства учнів дев’ятих класів ( Пишко О. Л.); Психологічний аналіз виховання у Радянській Росії (Шпичак І. П.); Управління розвитком інформаційної компетентності педагогів (Ворон О. Г.); Управління педагогічною взаємодією учня та вчителя в умовах української школи (Овадюк О. О.) та ін.


Підготовка та участь у наукових конференціях, «круглих столах», семінарах, форумах тощо регіонального рівня

Інститут виступив співорганізатором Всеукраїнської науково-практичної конференції «Людина і суспільство: економічний та соціокультурний розвиток», яка проводилась 20 березня 2014 року Рівненським інститутом ВМУРоЛ «Україна».

Працівники інституту підготували та провели низку заходів регіонального рівня:


 • 26 березня – конференцію «Творчість Шевченка та духовні вектори розвитку України»;

 • 15 травня – наукову конференцію «Вплив науково-педагогічних досліджень на інноваційний поступ освіти регіону», в рамках якої презентовано діяльність лабораторії упродовж 2009 – 2014 років над проблемою «Організація читацької діяльності на особистісно зорієнтованому уроці української літератури», продемонстровано методичні посібники, підготовлені за результатами діяльності лабораторії;

 • 15 травня для керівників шкільних музеїв, краєзнавців області – науково-практичну конференцію з теми «Шляхи та напрями діяльності шкільних музеїв області з національно-патріотичного виховання учнівської молоді в загальноосвітніх навчальних закладах»;

 • 9 – 11 вересня – Конгрес послідовників ідей А. С. Макаренка, практична частина якого передбачала роботу у складі журі VІІІ Всеукраїнського зльоту учнівських виробничих бригад, трудових аграрних об'єднань загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів;

 • 13–14 жовтня науково-практичну конференцію «Фізична культура дітей та молоді на сучасному етапі: досвід і перспективи»;

 • 30 жовтня – науково-методичну конференцію «Освіта для сталого розвитку в дії: реалізація проекту у навчальних закладах Рівненщини впродовж 2013-2014 навчального року».

Працівники інституту брали участь у заходах регіонального рівня:

 • 24 жовтня – у семінарі-практикумі з теми «Підготовка проектів Європейського Союзу для загальноосвітніх закладів» за сприяння представників Вищої педагогічної школи ім. Я. Корчака м. Варшава;

 • 18 листопада – в науково-практичній конференції, для керівників шкільних музеїв, краєзнавців району з теми «Музейна педагогіка як складова навчально-виховного процесу», результатом якої є електронна збірка матеріалів конференції;

 • 28 листопада – у нараді заступників директорів із виховної роботи та керівників студентських груп вищих медичних закладів «Теоретико-методологічні засади превентивного та правового виховання особистості»;

 • 10 грудня – в інструктивно-методичній нараді заступників директорів із виховної роботи професійних технічних закладів області в рамках конференції учнівського самоврядування «Актуальні питання виховання у навчальному закладі»;

 • у міжвузівській конференції до «Дня слов’янської писемності та мови» на базі Дубровицького району;

 • у міжвузівській науково-практичній конференції «Неперервна освіта як засіб творчого росту вчителя фізики та підвищення його кваліфікації».


Експертно-аналітична діяльність:

а) апробація підручників та навчальних посібників, авторських програм, електронних та технічних засобів навчання тощо

Проведено експертизу підручника для спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням англійської мови для 5 класу авторів Калініної Л. В., Самойлюкевич І. В.

Працівники кабінету виховної роботи, позашкільної освіти, захисту прав дитини, дисциплін художньо-естетичного циклу та фізичного виховання провели експертну роботу з питань апробації підручників для загальноосвітніх навчальних закладів, зокрема:


 • «Музичне мистецтво 5 клас», Масол Л. М., Аристова Л. С., ТОВ «Сиция», 2013 рік;

 • «Музичне мистецтво 5 клас», Кондратова Л. Г., «Навчальна книга-Богдан», 2013 рік;

 • «Образотворче мистецтво 5 клас», Калініченко О. В., Масол Л. М., ТОВ «Сиция», 2013 рік;

 • «Образотворче мистецтво 5 клас», Железняк С. М., Ламонова О. В., «Генеза», 2013 рік.


б) рецензування програм освітньої діяльності курсів підвищення кваліфікації, збірників, відгуки на автореферати тощо

Із метою забезпечення якісного змістового наповнення робочих навчальних програм експертними групами здійснено експертизу з таких напрямів: • вчителі польської мови загальноосвітніх навчальних закладів;

 • вчителі англійської мови загальноосвітніх навчальних закладів 1 –4 класів;

 • вчителі англійської мови загальноосвітніх навчальних закладів 5 – 11 класів;

 • вчителі німецької мови загальноосвітніх навчальних закладів;

 • вчителі французької мови загальноосвітніх навчальних закладів;

 • вчителі музичного мистецтва;

 • вчителі образотворчого мистецтва;

 • вчителі художньої культури;

 • вчителі предмету «Захист Вітчизни» загальноосвітніх навчальних закладів;

 • інструктори фізичної культури дошкільних навчальних закладів;

 • тренери-викладачі дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

 • вчителі фізичної культури загальноосвітніх навчальних закладів;

 • вчителі біології загальноосвітніх навчальних закладів;

 • вчителі основ здоров’я загальноосвітніх навчальних закладів;

 • вчителі біології та природознавства;

 • вчителі основ правознавства загальноосвітніх навчальних закладів;

 • вчителі історії загальноосвітніх навчальних закладів;

 • вчителі історії та суспільствознавства загальноосвітніх навчальних закладів;

 • вчителі етики загальноосвітніх навчальних закладів;

 • вчителі християнської етики загальноосвітніх навчальних закладів;

 • вчителі трудового навчання і креслення (для дівчат) загальноосвітніх навчальних закладів;

 • вчителі трудового навчання і креслення (для змішаних груп) загальноосвітніх навчальних закладів;

 • вчителі хімії і природознавства загальноосвітніх навчальних закладів;

 • вчителі української мови та літератури загальноосвітніх навчальних закладів;

 • вчителі світової літератури та російської мови загальноосвітніх навчальних закладів;

 • вчителі світової літератури загальноосвітніх навчальних закладів;

 • вчителі основ економіки загальноосвітніх навчальних закладів;

 • вчителі інформатики загальноосвітніх навчальних закладів;

 • вчителі хімії загальноосвітніх навчальних закладів;

 • вчителі фізики та астрономії загальноосвітніх навчальних закладів;

 • вчителі фізики загальноосвітніх навчальних закладів;

 • вчителі математики та креслення загальноосвітніх навчальних закладів;

 • вчителі математики загальноосвітніх навчальних закладів.

Працівниками інституту дано відгуки на автореферати:

 • Білозерської Ірини Олександрівни «Соціально-педагогічні умови формування батьківської компетентності у родинах дітей із порушеннями психофізичного розвитку», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.03 – корекційна педагогіка;

 • Шурин Олени Іванівни «Формування емпатійної культури майбутніх учителів початкових класів у фаховій підготовці», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти;

 • Єфремової Г. Л. «Розвиток професійної адаптивності соціальних педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти;

 • Шевченко Оксани Анатоліївни «Професійний розвиток молодого вчителя в системі післядипломної освіти», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти;

 • Бирко Н. М. «Підготовка майбутніх учителів до формування толерантності учнів початкової школи», представленої на здобуття наукового ступеня к.п.н. зі спеціальноті 13.00.00 – теорія і методика початкової освіти;

 • Ружицького В. А. «Розвиток професійних умінь учителя образотворчого мистецтва в системі післядипломної освіти», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 00.01.04;

 • Михальчука Романа Юрійовича «Голокост на території Рівненщини під час нацистської окупації (1941–1944 рр.)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України;

 • Фесік Л. І. «Управління вищим навчальним закладом І рівня акредитації на адаптивних засадах», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.06. – теорія та методика управління освітою;

 • Василенко Н. В. «Наукові засади розвитку професійної соціокомунікативної компетентності керівників профільних загальноосвітніх навчальних закладів у системі післядипломної освіти», поданої на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04. – теорія і методика професійної освіти;

 • Павлової С. В. «Оцінювання системи корпоративного управління операторів сфери телекомунікацій», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);

 • Багрій М. В. «Еколого-економічні особливості використання земельно-ресурсного потенціалу туристично-рекреаційних зон» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

Викладачами кафедри прорецензовано 26 програм для навчання слабозорих дітей.

Прорецензовано посібники творчої групи вчителів-логопедів м. Рівного «Звуковий віночок» та вчителя-дефектолога РНРЦ «Особлива дитина» Штіль С. Ю. «Сенсорний розвиток дітей дошкільного віку з особливими потребами засобами гудзикотерапії».


Розробка програм, посібників, рекомендацій, інструктивно-методичних листів, концепцій, положень тощо

Науково-педагогічними та педагогічними працівниками інституту продовжено роботу над розробкою науково-методичного забезпечення, зокрема:

– підготовлено рукопис підручника «Французька мова» для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів (Чумак Н. П.);

– укладено навчальний посібник «Використання ІКТ на уроках біології» (Позднякова Т. Є.);

– розроблено наочний посібник «Сходинки до інформатики» для початкових класів» (Тимчина Н. С.);

– укладено навчальний посібник «Демонстраційний експеримент на уроках фізики» (Трофімчук А. Б.); • укладено навчальний посібник «Алгебра 9 клас: збірник самостійних робіт для класів з поглибленим вивченням математики» (Пекарська Л. В.);

 • підготовлено посібник «Екологія: Основи екології» (Харченко Н. Б.).

Розроблено та укладено програми курсів підвищення кваліфікації за напрямами підготовки:

 • керівники гуртків позашкільних навчальних закладів;

 • вчителі початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів (за дистанційною формою навчання;

 • вчителі початкових класів, які викладають курс «Сходинки до інформатики»;

 • завідувачі та вихователі-методисти ДНЗ;

 • музичні керівники ДНЗ;

 • асистенти-учителів (вихователів) ЗНЗ з інклюзивним навчанням;

 • тренери фізичного виховання загальноосвітніх навчальних закладів;

 • вчителі фізики, математики та інформатики загальноосвітніх навчальних закладів;

 • вчителі фізики та математики загальноосвітніх навчальних закладів;

 • вчителі географії загальноосвітніх навчальних закладів;

 • вчителі суспільних предметів (історії, основ правознавства, основ філософії, предмета «Людина і світ») загальноосвітніх навчальних закладів;

 • вчителі історії, християнської етики, основ правознавства та суспільствознавства загальноосвітніх навчальних закладів;

 • вчителі географії та основ економіки загальноосвітніх навчальних закладів;

 • вчителі біології, природознавства загальноосвітніх навчальних закладів;

 • вчителі історії та християнської етики загальноосвітніх навчальних закладів;

 • вчителі історії та суспільствознавства загальноосвітніх навчальних закладів;

 • вчителі історії, основ правознавства, суспільствознавства загальноосвітніх навчальних закладів;

 • вчителі біології, екології, основ здоров’я, природознавства загальноосвітніх навчальних закладів;

 • вчителі хімії, природознавства, біології загальноосвітніх навчальних закладів;

 • вчителі хімії, природознавства, біології, екології, основ здоров’я загальноосвітніх навчальних закладів;

 • вчителі біології, екології, основ здоров’я загальноосвітніх навчальних закладів;

 • вчителі фізичної культури, ОМЗ та предмета «Захист Вітчизни» загальноосвітніх навчальних закладів;

 • вчителі біології, природознавства загальноосвітніх навчальних закладів;

 • вчителі англійської мови загальноосвітніх навчальних закладів;

 • вчителі інформатики, включаючи навчальний предмет «Інформатика» у початковій школі.

Укладено навчальні програми з дисциплін, які викладаються на перепідготовці з корекційної освіти (39 програм).

Із метою забезпечення якісного змістового наповнення робочих навчальних програм експертними групами здійснено експертизу з таких напрямів: • підвищення кваліфікації вихователів дошкільних навчальних закладів;

 • підвищення кваліфікації музичних керівників дошкільних навчальних закладів;

 • підвищення кваліфікації керівників та вихователів-методистів дошкільних навчальних закладів;

 • підвищення кваліфікації вчителів 1 – 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами за індивідуальними планами;

 • підвищення кваліфікації вихователів загальноосвітніх шкіл-інтернатів;

 • підвищення кваліфікації вчителів початкових класів спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів;

 • підвищення кваліфікації вчителів-логопедів, вчителів-дефектологів;

 • підвищення кваліфікації практичних психологів загальноосвітніх навчальних закладів;

 • підвищення кваліфікації соціальних педагогів загальноосвітніх навчальних закладів;

 • підвищення кваліфікації директорів, їх заступників, методистів, педагогів-організаторів (культорганізаторів) позашкільних навчальних закладів;

 • підвищення кваліфікації керівників гуртків, творчих об’єднань еколого-натуралістичного напряму;

 • підвищення кваліфікації керівників гуртків музичного профілю, художніх керівників та концертмейстерів (акомпаніаторів, які працюють з музичними колективами);

 • підвищення кваліфікації керівників гуртків, творчих об’єднань науково-технічної творчості;

 • підвищення кваліфікації керівників гуртків, творчих об’єднань туристсько-краєзнавчого напряму;

 • підвищення кваліфікації керівників гуртків, хореографів (балетмейстерів), художніх керівників та концертмейстерів, які працюють з хореографічними колективами;

 • підвищення кваліфікації керівників гуртків, студій інших форм гурткової роботи художнього профілю;

 • підвищення кваліфікації заступників директорів з виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів;

 • підвищення кваліфікації класних керівників, вихователів загальноосвітніх навчальних закладів;

 • підвищення кваліфікації педагогів-організаторів загальноосвітніх навчальних закладів;

 • інтерактивні методики виховання в системі роботи класних керівників за програмою «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя»;

 • підвищення кваліфікації шкільних бібліотекарів;

 • підвищення кваліфікації керівників шкільних музеїв загальноосвітніх навчальних закладів;

 • підвищення кваліфікації вчителів українознавства, українського народознавства загальноосвітніх навчальних закладів;

 • підвищення кваліфікації працівників системи професійно-технічної освіти за напрямом «Педагогіка та методика викладання»;

 • підвищення кваліфікації вихователів груп продовженого дня загальноосвітніх навчальних закладів;

 • підвищення кваліфікації вчителів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів;

 • підвищення кваліфікації асистентів-вчителів (вихователів) ЗНЗ з інклюзивним навчанням;

 • підвищення кваліфікації вчителів початкових класів, включаючи навчальний предмет «Інформатика» у початковій школі;

 • підвищення кваліфікації консультантів психолого-медико-педагогічних консультацій;

 • підвищення кваліфікації керівників гуртків.

Розроблено орієнтовну програму підготовки педагогічних і керівних кадрів до роботи з обдарованими учнями. Програма передбачає організацію науково-методичного супроводу учителів-предметників, класних керівників, психологів, керівників загальноосвітніх навчальних закладів та батьків і враховує рівень їх навченості. Дібрані методи, форми, технології організації роботи ґрунтуються на наукових та практичних підходах до роботи з обдарованими школярами, забезпечують високий рівень знань із запропонованої проблеми та є підґрунтям для формування професійної компетентності педагога. Програма включає комплекс заходів, які забезпечують можливість досягнення найоптимальніших результатів у формуванні педагогічних компетенцій педагога у роботі з обдарованими учнями.

Розроблено Положення про обласну Інтернет-школу для обдарованої молоді як форму навчання академічно обдарованих учнів, учнів профільних класів та класів із поглибленим вивченням окремих предметів, допрофільної підготовки учнів ЗНЗ – суб’єктів освітніх округів з використанням технологій дистанційного навчання.

Розроблено Положення про Рівненський регіональний центр дистанційної науково-методичної підтримки педагогічних працівників навчальних закладів у міжатестаційний період.

Працівниками прорецензовано 134 навчальні програми позашкільних навчальних закладів області (схвалено науково-методичною радою інституту протокол №3 від 05.09.2014) .


Формування інформаційної бази даних про наукову діяльність закладу

Інститутом проводяться такі наукові дослідження:

– педагогічні умови формування гуманних взаємовідносин вчителя та учнів в початковій школі;

– психолого-педагогічні умови раннього вивчення іноземної мови дошкільного віку;

– формування готовності педагогічних кадрів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання;

– етнолінгвістика та лінгвокультурологія в контексті сучасної гуманітарної освіти та мовленнєвої комунікації;

– зміст та технології формування професійної компетентності педагога до роботи з обдарованими дітьми у системі науково-методичної діяльності навчального закладу;

– сучасні засади і підходи до експертизи якості освіти та основні напрями її забезпечення;

– модернізація загальної середньої освіти на засадах освіти для сталого розвитку: формування життєствердного образу світу в учнів початкової та основної школи;

– моделювання освітньої та позаурочної діяльності «Школи здоров’я повного дня» для учнів 1 – 5 класів;

– педагогічне професійне становлення класного керівника в умовах реалізації проблемно-цільового підходу у вихованні особистості;

– технології формування та  розвитку професійної компетентності педагогів до роботи з обдарованими дітьми засобами науково-методичної роботи загальноосвітнього навчального закладу;

– розроблення та апробація технологій психологічної підготовки фахівців до професійної діяльності в умовах змін, спрямованих на розвиток майстерності й професіоналізму фахівців.


Каталог: upload -> iblock -> 35f
iblock -> Методична розробка Використання технології критичного мислення на уроках географії з метою формування ключових компетентностей учнів Вчитель географії Тітечко С. Є
iblock -> Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Відділ освіти Рівненської районної державної адміністрації
iblock -> Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді
iblock -> Конкурсу «Вчитель року -2010»
iblock -> Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Кабінет початкової, дошкільної, корекційної та інклюзивної освіти
iblock -> Використання інтерактивних технологій на уроках світової літератури
iblock -> Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Кабінет суспільно-гуманітарних предметів Рівненського оіппо комунальна установа «Дубровицький районний методичний кабінет» Дубровицької районної ради


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка