Звіт про підсумки роботи за 2014 рікСторінка5/12
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.96 Mb.
ТипЗвіт
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
 27 (директор – Харів Б. Я., заслужений вчитель України) з теми «Упровадження інноваційних технологій із метою вдосконалення системи управління освітнім процесом у загальноосвітньому навчальному закладі» (діяльність консалтингового центру);

 • Рівненської гуманітарної гімназії (директор – Макарчук З. В.) із теми «Система інноваційно-дослідницької роботи в умовах діяльності гімназії» (діяльність консалтингового центру);

 • Радивилівського НВК «ЗОШ І – ІІІ ступенів № 1 – гімназія» (директор – Фаєвська А. В.) із теми «Упровадження інноваційних технологій в управління навчальним закладом шляхом організації наставництва» (діяльність консалтингового центру);

 • учителя математики КЗ «Школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Рівненський обласний ліцей» Рівненської обласної ради Крайчук О. М. із теми «Використання комп’ютерів на уроках математики з метою інтенсифікації навчального процесу, мислення учнів»;

 • учителя математики Рівненського природничо-математичного ліцею «Елітар» Остапчук Л. С. із теми «Формування у школярів прийомів мислення як засіб підвищення рівня математичних знань».

  Підвищенню професійної компетентності педагогічних працівників та оновленню змісту освіти сприяла діяльність 59 обласних базових навчальних закладів з актуальних проблем розвитку регіональної системи освіти.

  Досвід окремих педагогічних працівників та колективів області упродовж року поширювався та впроваджувався в практику роботи шляхом діяльності консалтингових центрів та проведення засідань:  • шкіл педагогічного досвіду – 12;

  • шкіл вищої педагогічної майстерності – 4;

  • шкіл педагогічної майстерності – 5;

  • школи методичної майстерності – 1;

  • майстер-класів – 10.

  Із вивчених та узагальнених досвідів педагогічних працівників та колективів сформовано обласний банк педагогічного досвіду, який нараховує 73 досвіди, функціонує медіатека, матеріали досвіду розміщуються на сайті інституту, порталі «Освіта Рівненщини». Працівниками інституту вивчений педагогічний досвід популяризується у фахових науково-методичних виданнях, зокрема: «Управління школою», «Завучу. Усе для роботи», «Директор школи», «Нова педагогічна думка» в рубриці «Педагоги новатори», «Географія та економіка в сучасній школі» тощо.

  Із метою поширення інноваційних напрацювань педагогічних працівників області, поширення їх творчих досягнень, пошуку ефективних шляхів удосконалення навчально-виховного процесу, вироблення стратегій і уточнення шляхів інноваційного розвитку освіти Рівненщини педагогічні працівники інституту презентують вивчений досвід педагогічних та методичних працівників, загальноосвітніх навчальних та позашкільних закладів на Всеукраїнських, обласних та регіональних заходах, зокрема під час проведення Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників, виставках-ярмарках педагогічних напрацювань, зокрема у рамках Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2014», обласному конкурсі-ярмарку педагогічної творчості.  Із метою підвищення рівня інформаційно-комунікаційних знань із використання інноваційних інформаційних технологій у професійній діяльності та навчання науково-педагогічних і педагогічних працівників закладу проведено навчальні семінари:

  • 21 лютого – із теми «Організація курсової підготовки керівних та педагогічних працівників з використанням технологій дистанційного навчання»;

  • 5 - 8 травня – із теми «Введення елементів електронного документообігу у Рівненському ОІППО»;

  • 16 травня – із теми «Формування електронного портфоліо педагога»;

  • 5 листопада – із теми «Використання ІКТ у професійній діяльності педагогічного працівника».

  Матеріали заходів узагальнені та розміщені на веб-порталі «Освіта Рівненщини» та сайті РОІППО.
  Упродовж року кабінети інституту працювали над реалізацією таких науково-методичних проблемних тем:

  • кабінет координації методичної роботи та управління навчальними закладами – «Розвиток управлінської і методичної культури в умовах випереджувальної післядипломної освіти»;

  • кабінет інформатики, інформаційно-комунікаційних технологій та дистанційного навчання – «Реалізація науково-методичних засад професійного розвитку керівних та педагогічних працівників в умовах випереджувальної післядипломної освіти шляхом упровадження інформаційно-комунікаційних технологій»;

  • кабінет виховної роботи, позашкільної освіти, захисту прав дитини, дисциплін художньо-естетичного циклу та фізичного виховання – «Науково-методичні засади професійного розвитку педагогічних і керівних працівників загальноосвітніх, позашкільних та інтернатних закладів в умовах випереджувальної освіти»;

  • кабінет дошкільної, початкової, корекційної та інклюзивної освіти – «Науково-методичний супровід діяльності педагогічних працівників в умовах реалізації нових освітніх стандартів»;

  • кабінет обдарованої дитини – «Науково-методичні засади професійного розвитку педагогічних і керівних кадрів в умовах випереджувальної післядипломної освіти»;

  • кабінет суспільно-гуманітарних предметів – «Науково-методичний супровід формування конкурентоспроможного фахівця суспільно-гуманітарних дисциплін в умовах випереджувальної післядипломної освіти»;

  • кабінет природничо-математичних предметів, технологій – «Науково-методичний супровід професійного зростання вчителів в умовах інноваційного розвитку природничо-математичної освіти та технологій»;

  • кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти – «Моніторинг якості професійної діяльності педагогічних працівників навчальних закладів»;

  • кабінет інформатики, інформаційно-комунікаційних технологій та дистанційного навчання – «Реалізація науково-методичних засад професійного розвитку керівних та педагогічних працівників в умовах випереджувальної післядипломної освіти шляхом упровадження інформаційно-комунікаційних технологій»;

  • кабінет-центр практичної психології і соціальної роботи – «Формування та розвиток психологічної компетентності педагогічних працівників в інноваційному просторі системи освіти»;

  • кабінет інформаційно-методичного забезпечення – «Інформаційно-методичне забезпечення педагогічних і керівних кадрів в умовах випереджувальної післядипломної освіти»;

  • кабінет інноваційної діяльності та науково-дослідної роботи – «Формування дослідницької культури педагогічних працівників»;

  • кабінет редакційно-видавничої діяльності – «Реалізація редакційно-видавничої діяльності в умовах випереджувальної післядипломної освіти».  VІ. Навчально-методична діяльність

  Здійснення кваліфікації та комплексної освітньої підготовки педагогічних працівників

  Навчальна діяльність в інституті була спрямована на організацію та проведення курсів підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів у системі післядипломної освіти, основною метою яких було забезпечення взаємодії всіх ланок системи безперервного підвищення кваліфікації, розкриття шляхів використання теоретичних знань у практичній діяльності слухачів, а також інтенсифікації самостійної роботи над підвищенням професійної майстерності., на удосконалення структури, змісту і методів роботи з педагогами, переорієнтацію її на нові моделі управлінської діяльності, вдосконалення програми всебічного розвитку та саморозвитку особистості, особистісно орієнтовані педагогічні технології, створення умов для індивідуалізації та диференціації навчання.

  Основними напрямами навчальної роботи були:


  1. Модернізація навчального процесу в системі підвищення кваліфікації:

   • орієнтація на індивідуальний стиль навчання та діяльності педагогів;

   • диференціація та інтеграція навчального процесу;

   • запровадження мультимедійних програм для підготовки та підвищення кваліфікації освітян області щодо ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі;

   • модернізація навчальних планів, програм курсів підвищення кваліфікації відповідно до нових Державних стандартів освіти;

   • удосконалення навчальної, науково-методичної бази: розроблення методик щодо інклюзивного навчання в дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах дітей та учнівської молоді;

   • реалізація інноваційних технологій і методик, інтерактивних форм і методів навчання дорослих.

  2. Продовження роботи зі створення єдиного освітнього Інтернет- простору, подальшого впровадження міжнародного проекту “Intel @ Навчання для майбутнього”, « Microsoft® «Партнерство у навчанні».

  Навчання на курсах підвищення кваліфікації педагогічних кадрів здійснювалося за 95 ліцензованими програмами; проводилося за денною (очною), індивідуальною, очно-дистанційною формами навчання.

  Усього протягом року курсову підготовку пройшли 5665 педагогів області, з них :


   • за очною формою навчання – 4385,

   • за очно-дистанційною формою – 1280,

   • за індивідуальною формою – 859.

  Проводилися курси, що поєднували підвищення кваліфікації з фаху та вивчення предмета за програмою “Intel@Навчання для майбутнього” (6 груп – 171 слухач), «Microsoft®«Партнерство в навчанні» (3 групи – 86 слухачів).

  Проведені курси для вчителів, які працюють з дітьми з особливими потребами за індивідуальним планом (1 група – 30 слухачів), курси для вихователів (асистентів учителів), які працюють у класах з інклюзивною освітою (2 групи – 56 слухачів).

  Відповідно до нових Державних стандартів освіти інститутом забезпечено підвищення кваліфікації учителів, які викладають навчальний предмет «Інформатика у початковій школі» (11 груп – 307 слухачів).

  Проводилися курси, що поєднували підвищення кваліфікації з фаху та вивчення предмету за програмою “Intel@Навчання для майбутнього” (14 груп – 406 слухачів), «Microsoft®«Партнерство в навчанні» (4 групи – 69 слухачів). Проведені курси з профільного навчання (6 груп – 125 слухачів).

  Розроблена система підготовки резерву керівних кадрів, укладені програми курсів підготовки резерву керівних кадрів для директорів ЗНЗ, заступників директорів ЗНЗ. За звітний період інститут провів навчання однієї групи резерву керівних кадрів (15 слухачів).

  На курсах підвищення кваліфікації учителів початкових класів тематику лекційних, практичних та семінарських занять було скореговано на реалізацію змістових ліній нового Державного стандарту початкової загальної освіти. Окрім того, під час проведення курсів підвищення кваліфікації учителів іноземних мов педагогічним працівникам читалися лекції з питань впровадження нових Державних стандартів базової та загальної середньої освіти (друга іноземна мова у 5-х класах).

  Методичному забезпеченню навчального процесу під час підвищення кваліфікації педагогічних працівників сприяли: розробка та впровадження мультимедійних презентацій, практичних занять із методики проведення уроків випереджувального та інтегрованого навчання; підготовка навчально-тематичних комплексів курсів підвищення кваліфікації за дистанційною формою; підготовка навчально-методичних комплексів: «Компетентнісний підхід в освіті», «Сутність та характеристика наукових шкіл управління»; розроблено технологію особистісно зорієнтованого навчання української літератури, її навчально-методичного комплексу: підручника з української літератури (8 клас), календарно-тематичного планування, методичного посібника, медіатеки; у районах уже починають працювати тренери, підготовлені в інституті; розробка мультимедійного, дидактичного забезпечення курсової підготовки. Оновлено та розроблено 61 спецкурс.

  Із метою розширення та вдосконалення теоретичних знань та практичних навичок слухачів, розширення фундаментальних та спеціальних знань із психолого-педагогічної науки розроблена нова тематика аудиторних занять: «Розвиток латерального мислення учнів у системі позашкільної освіти», «Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності», «Методологічні засади професійно-педагогічної етики», «Психологічний тренінг як метод підготовки педагога до профілактики насильства у молодіжному середовищі», «Розвиваючі методи ефективного навчання і виховання дітей та підлітків», «Прояви гандикапізму в освітньому середовищі», «Асоціальні прояви особистості» тощо.

  Посилювалася увага щодо реалізації завдань інклюзивного навчання: розроблені програми та проводилися тренінгові курси «Діти з особливими потребами та організація їх навчання», «Сучасні психолого-педагогічні технології роботи з дітьми з особливими освітніми потребами» тощо.

  На курсах підвищення кваліфікації широко застосовується проблемне навчання, моделювання, інноваційні технології та інтерактивні форми навчання – навчально-практичні тренінги в рамках реалізації програм: «Школа як осередок розвитку громади» Всеукраїнського фонду «Крок за кроком»; «Сприяння просвітницькій роботі «Рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя»; «ВІЛ-інфекція, шляхи профілактики і запобігання зараженню»; каскадні тренінги з формування гендерної культури в освітньому середовищі; семінари-навчання щодо використання програмного забезпечення з фахових предметів.

  Створений офіційний веб-ресурс УОН РОДа та РОІППО веб-портал «Освіта Рівненщини», на основі якого формується інформаційно-освітній простір системи освіти регіону, що також дозволяє забезпечувати науково-методичний супровід навчально-виховного процесу та організовувати курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників із використанням технологій ДН. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології значною мірою підвищують ефективність навчального процесу на основі його індивідуалізації та інтенсифікації, урізноманітнюють форми контролю знань, унаочнюють викладання матеріалу.

  Оновлення змісту, форм, методів і засобів навчання відбувалося шляхом широкого впровадження в навчальний процес сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, електронного контенту. Розроблено та упроваджено тренінг «Курс Microsoft® із цифрових технологій» в рамках спецкурсу «Основи інформаційно-комунікаційних технологій» (проект «Партнерство в навчанні»); для вчителів інформатики розроблені нові спецкурси: «Створення і розміщення в Інтернеті шкільного освітнього інформаційного ресурсу» та «Основи візуального програмування», навчання різних категорій слухачів проходять за уже традиційними навчальними модулями «Інформаційні та телекомунікаційні технології» та відносно новими «Основи інформаційно-комунікаційних технологій (Microsoft)» та «Intel®. Навчання для майбутнього».

  На базі платформи дистанційної освіти «Moodle» організовуються віртуальні екскурсії, інтернет-лекції, інтернет-заняття (онлайн-заняття), інтернет-консультації, інтернет-конференції, віртуальні майстер-класи, дистанційні тренінги, інтернет-консультації, онлайн-заняття, самостійні контрольні роботи тощо).

  До послуг педагогів області створені спеціальні бібліотечні і ресурсні фонди, медіацентр, центр дистанційної освіти, електронні бази даних творчих педагогів України, Рівненщини; освітніх проектів; навчальних та методичних матеріалів; електронних програмних засобів тощо.

  Упродовж року працівники кабінету інформатики, інформаційно-комунікаційних технологій та дистанційного навчання здійснювали координацію організації підвищення ІКТ-компетентностей педагогів за програмами спецкурсів Intel® «Навчання для майбутнього» (версії 3.0 та 10.1), Microsoft. «Партнерство в навчанні», «Цифрові технологій». Протягом року здійснено підготовку педагогічних працівників на базі РОІППО:


  • за базовим спецкурсом «Інформаційно-комунікаційні технології» – 5397 чол.;

  • за Програмою спецкурсу Intel® «Навчання для майбутнього» (версія 3.0) – 116 чол., сертифікати видані 104 чол.;

  • за Програмою спецкурсу Intel® «Навчання для майбутнього» (версія 10.1) (підготовка педагогічних працівників) – 74 чол., сертифікати видані 18 чол.;

  • за Програмою спецкурсу «Microsoft. Партнерство в навчанні» – 78 чол.;

  • за Програмою спецкурсу «Цифрові технології» (з використанням технологій дистанційного навчання), сертифікати видані 175 чол.


  Упровадження сучасних форм підготовки кадрів: дистанційного навчання, самоосвіти тощо

  У відповідності до нормативних документів щодо упровадження дистанційного навчання, з метою підготовки до впровадження технологій дистанційного навчання в освітній процес інституту та на виконання відповідних вимог сформована мережа навчальних закладів та установ освіти, на базі яких облаштовані робочі місця для дистанційного навчання (542 роб. місця), в адміністративно-територіальних одиницях області визначені відповідальні, які координуватимуть організацію курсової підготовки з використанням технологій дистанційного навчання (21 чол.), з метою підготовки методичних працівників Р(М)МК(Ц) до роботи з технологіями дистанційного навчання проведена курсова підготовка за напрямом «Методист РМК – організатор дистанційного навчання» (спільно з ДВНЗ УМО НАПН України, 31 березня – 31 жовтня, 22 чол.), педагогічними та науково-педагогічними працівниками продовжувалася розробка навчально-методичного забезпечення курсової підготовки з використанням технологій дистанційного навчання.

  Упровадження дистанційного та очно-дистанційного навчання відкрило нові можливості підвищення кваліфікації вчителів. Цьому в значній мірі посприяли оновлена і більш активна діяльність порталу «Освіта Рівненщини» та сайту інституту. Освітяни області мають можливість отримувати нову інформацію не лише в рамках планового підвищення кваліфікації один раз у п’ять років, а й скористатися комплектом науково-методичних матеріалів, підготовлених викладачами, без відриву від виробництва. Оновлено варіативну складову навчальних планів курсів підвищення кваліфікації.
  Методичне забезпечення навчального процесу

  Проведено конкурс науково-методичних розробок із післядипломної освіти (спецкурси, навчальні та модульні посібники, НМК): 9 розробок направлено в ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, зокрема спецкурси: «Дистанційне навчання в системі післядипломної педагогічної освіти» (Басараба Н.А.); «Міграційні процеси та їх вплив на демографічну ситуацію в Україні» (Данильчук В. Р.); «Підготовка педагогічних кадрів до використання у професійній діяльності альтернативної методики викладання суспільно-гуманітарних предметів «Філософія для дітей (Philosophy for сhildren (Р4с)» (Лютко О.М.); «Методика застосування сучасних досягнень прикладної лінгвістики при викладанні мови» (Пальчевська О.С.); «Освіта для сталого розвитку» (Олійник І.М.); «Психологія попередження та вирішення конфліктів у закладах освіти» (Шпичак І.П.); елективний курс «Технологія складання інтелектуальних карт як інструмент оптимізації освітнього процесу та управлінської діяльності» (Кіндрат І.Р.); навчально-методичні посібники:– «Тезаурус методичного працівника» (Демченко В.В.); «Упровадження здоров’язберігаючих технологій у корекційної-виховний процес дітей з особливими освітніми потребами» (Нагорна О.Б.). Переможцем даного конкурсу на всеукраїнському рівні стала науково-методична розробка Лютко Оксани Михайлівни.

  Викладачами кафедр розроблені спецкурси з тем:


  • «Наукові та практичні засади організації навчального процесу з іноземної мови на засадах особистісно-зорієнтованого підходу»;

  • «Релігійна ситуація в Україні: стан і тенденції розвитку»;

  • «Міграційні процеси та їх вплив на демографічну ситуацію в Україні»;

  • «Формування компаративних компетентностей»;

  • «Державна політика України в галузі науки та освіти»;

  • «Сучасні підходи до розвитку умінь та навичок старшокласників з англ. мови»;

  • «Microsoft»;

  • «Акмеологія та її місце в системі наук»;

  • «Основи здорового способу життя»;

  • «Основи екології вірусів та епідеміології вірусних інфекцій»;

  • «Радіація та її вплив на здоров’я людини»;

  • «Логічні основи шкільного курсу математики»;

  • «Профілактика ВІЛ/СНІДу та наркотична залежність»;

  • «Природозаповідна Україна: історія, сучасний стан, перспектива»;

  • «INTEL. Навчання для майбутнього» (за новою програмою);

  • «Дії населення у надзвичайних ситуаціях та надання ПМД»;

  • «Основи володіння риторикою»;

  • «Реалізація концепції сталого розвитку в Україні та світі»;

  • «Використання спеціалізованих програмних засобів GRAN 1, GRAN –2D, GRAN – 3D, Matcad, Maple в процесі навчання природничих дисциплін в старших класах ЗНЗ»;

  • «Створення і розміщення в Інтернеті шкільного освітнього ресурсу»;

  • «Реалізація концепції сталого розвитку в Україні та світі»;

  • «Використання паперової пластики в предметно-розвивальному середовищі» (вихователів дошкільних установ, вчителів початкових класів, шкіл-інтернатів, керівників гуртків позашкільних навчальних закладів);

  • «Психологія попередження та вирішення конфліктів у закладах освіти»;

  – «Психолого-педагогічні аспекти формування сімейних цінностей особистості»;

  – «Освіта для сталого розвитку в початкових класах»;

  – «Організація психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами у навчальному закладі»;

  – «Педагогічна підтримка підлітків, що постраждали від насильства»;

  – «Основи здоров’я»;

  – «Моделювання нестандартних підходів в організації свят та розваг, роботи в другу половину дня»;  • «Індивідуальне оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами»,

  • «Технології навчальної та корекційної роботи».

  Навчально-методичні семінари, наради, тренінги тощо

  Із метою удосконалення педагогічної майстерності та ознайомлення викладачів кафедри з актуальними аспектами сучасної науки підготовлено та проведено науково-методичні семінари, наради, тренінги, майстер-класи:  • січень – навчальний семінар із теми «Андрагогічні аспекти підготовки висококваліфікованих і конкурентоздатних фахівців у системі післядипломної педагогічної освіти»;

  • лютий – навчальний семінар із теми «Організація курсової підготовки керівних та педагогічних працівників з використанням технологій дистанційного навчання»;

  • квітень – навчальний семінар із теми «Упровадження інтерактивних форм навчання дорослих у системі післядипломної педагогічної освіти»;

  • травень – навчальний семінар із теми «Формування електронного портфоліо педагога»

  • червень – семінар-практикум для науково-педагогічних працівників інституту «Використання технології веб-квесту в навчальному процесі»;

  • вересень – навчальний семінар із теми «Тезаурус у системі навчання дорослих»;

  • жовтень – навчальний семінар із теми «Використання інформаційно-освітніх ресурсів у професійній діяльності»;

  • листопад – навчальний семінар із теми «Організація експериментальної та інноваційної діяльності в навчальних закладах;.

  • грудень – кафедральний семінар із теми «Створення і презентація портфоліо викладача»;

  • 22-23 вересня – участь у семінарі для практичних психологів та спеціалістів районних міських соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з теми «Надання соціально-психологічної допомоги вимушено переміщеним особам, дітям, батьки яких загинули або беруть участь у антитерористичній операції»;

  • 29 жовтня – участь у науково-практичному семінарі для працівників психологічної служби ПТНЗ із теми «Соціально-психологічний супровід учнів ПТНЗ, збереження психічного здоров’я»;

  • 30 жовтня – участь в обласному семінарі методистів з української мови та літератури із теми «Підготовка вчителів-словесників до інклюзивного навчання в умовах реальної Концепції розвитку інклюзивної освіти»;

  • участь у навчально-практичному семінарі «Інклюзивна освіта. Розвиток партнерства для забезпечення інклюзивної освіти» (07, 14 листопада, м. Рівне, Мельник Ю. В.; 8 – 10 грудня, м. Львів, Мельник Ю. В.);

  • 28 листопада – виступ на методичному об’єднанні практичних психологів Костопільського району з теми «Особливості діяльності психологічної служби у період соціально-психологічних проблем у суспільстві. Робота з дітьми у кризових станах»;

  • 30 жовтня – виступ на нараді працівників відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, закладів та установ обласного підпорядкування, відповідальних за організацію роботи з попередження травматизму учасників навчально-виховного процесу з теми «Психологічні аспекти суїцидальної поведінки у дитячому середовищі»;

  • квітень - проведено тренінг для керівників гуртків на тему «Попередження емоційного вигорання педагогів»;

  • січень, травень – проведено тренінги для практичних психологів на тему «Розвиток професійної ідентичності практичних психологів»;

  – 05 лютого – участь у роботі «Батьківського комітету» з метою презентації проекту «Освіта для сталого розвитку в дії» на базі Горбаківського НВК «ДНЗ-ЗОШ I ­– III ступенів»;

  • 18 березня – проведено майстер-клас «Технології підготовки до попередження насильства та агресії в сім’ї»;

  • 19 березня – проведено майстер-клас «Формування моральних якостей вихованців позашкільних закладів естетичного напряму засобами арт-терапії»;

  • 20 лютого проведено науково-практичний семінар для заступників директорів із навчальної роботи та учителів історії шкіл-інтернатів із теми «Творче використання пошукового краєзнавчого матеріалу шкільного музею у навчально-виховному процесі» на базі КЗ «Олександрійська загальноосвітня школа-інтернат І – ІІІ ст.»;

  • 20 березня – семінар-практикум для вчителів-логопедів та вчителів-дефектологів шкіл-інтернатів області з теми «Сучасні методики корекції усного і писемного мовлення молодших школярів під час корекційно-логопедичних занять» на базі КЗ «Тучинська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ст.»;

  • 10 квітня – проведено засідання «круглого столу» з проблеми «Організація навчально-виховного процесу у підготовчому, першому та другому класах спеціальних шкіл з упровадження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими потребами»;

  • організовано та проведено 2 тренінги для вчителів початкових класів Рівненської та Львівської областей «Зміст та методика викладання курсу «Уроки для сталого розвитку» у 1-2 класах загальноосвітньої школи;

  • травень – проведено семінар для молодих викладачів НУВГП на тему «Уроки ораторської майстерності викладача»;

  • проведено майстер-клас «Реалізація діяльнісного підходу на уроках засобами науково-педагогічного проекту «Росток» (на базі ЗОШ І – ІІІ ст. № 8 м. Рівне);

  • 30 квітня для методистів районних, міських методичних кабінетів, центрів, які координують питання дошкільної освіти, проведений семінар-практикум із теми «Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку засобами музейної педагогіки, музичного та художньо-прикладного мистецтва» (на базі ДНЗ м. Острог);

  • 03 березня у рамках Всеукраїнського експерименту із теми: «Формування світогляду дошкільників засобами художнього слова в інтегрованому просторі дошкільного навчального закладу» для вихователів дошкільних навчальних закладів проведений семінар «Художня література як засіб формування світогляду дитини: інтегровані підходи»;

  • 25 червня проведено засідання «круглого столу» «Статеве виховання дітей старшого дошкільного віку» для педпрацівників ДНЗ області;

  • 18 листопада проведено семінар із теми «Формування базових компетентностей молодшого школяра засобоми проекту «Росток» на базі НВК «Колегіум»;

  • червень – проведено постійно діючий семінар-практикум для викладачів кафедри «Якісний професійний розвиток педагогічних працівників засобами психологічних та педагогічних методів діагностики» з теми «Формування професійно важливих якостей педагога в системі післядипломної педагогічної освіти»;

  • листопад – проведено постійно діючий семінар-практикум для викладачів кафедри «Якісний професійний розвиток педагогічних працівників засобами психологічних та педагогічних методів діагностики» з теми «Психологічні методи діагностики професійно важливих якостей педагогічного працівника»;

  • 23 вересня – участь у семінарі для керівників творчих об’єднань повітряних зміїв позашкільних навчальних закладів області з теми «Створення оптимальних умов для здобуття дітьми знань, умінь і навичок за інтересами та уподобаннями на заняттях гуртка»;

  • 23 вересня – взяли участь у вебінарі та отримали сертифікати висококваліфікованого психолога-практика Анни Гресь із теми «Аналіз індивідуальних особливостей дитини: характер, інтелектуальна сфера, особливості спілкування»;

  • тренінг для викладачів кафедри «Інформаційне середовище в організації навчально-виховного процесу»;

  • майстер-клас для викладачів кафедри «Надання ПМД у випадку виникнення надзвичайних ситуацій»;

  • спільне засідання учителів-методистів та викладачів кафедри з теми «Здійснення мовної освіти: досвід та перспективи»;

  • майстер-клас «Основи роботи з Вікі-сайтом» для викладачів кафедри;

  • міжкафедральний семінар Рівненський ОІППО та Чернігівський ОІППО (на базі Чернігівського ОІППО) з теми «Використання сучасних освітніх методик і технологій в системі післядипломної педагогічної освіти»;

  • міжкафедральний семінар Рівненський ОІППО та Львівський ОІППО (на базі Львівського ОІППО) з теми «Перспективи післядипломної дистанційної освіти»;

  • міжкафедральний семінар Рівненський ОІППО та Національний університетет «Острозька академія» (на базі Національного університетету «Острозька академія») з теми «Реалізація нового Державного стандарту вищої освіти: проблеми та перспективи»;

  • міжкафедральний семінар Рівненський ОІППО та Волинський ОІППО (на базі Волинського ОІППО) з теми «Науково-методична взаємодія кафедрі здобутки та перспективи»;

  • лютий – кафедральний семінар «Охорона праці в процесі організації навчального процесу»;

  • семінар для викладачів іноземних мов «Використання Інтернет-ресурсів та лінгвокраїнознавчих матеріалів у навчально-виховному процесі з англійської мови» за участю видавництва MMPublications;

  • березень – семінар-тренінг для викладачів кафедри «Формування толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних у системі освіти»;

  • жовтень – кафедральний семінар «Організація самостійної роботи слухачів курсів»;

  • листопад – кафедральний семінар «Реалізація концепції сталого розвитку в Україні та світі»;

  За результатами проведених заходів підготовлено матеріали, які розміщені на сайті РОІППО, порталі «Освіта Рівненщини» у відповідних спільнотах; розроблено спецкурси, навчальні програми для дистанційної післядипломної освіти учителів (німецька мова, фізика, географія, біологія, біологія та природознавство, трудове навчання, технології та креслення, фізичної культури, образотворчого мистецтва, музики та музичного мистецтва, інформатики, інструкторів фізичної культури дошкільних закладів), випущено посібники для викладачів та вчителів.
  Каталог: upload -> iblock -> 35f
  iblock -> Методична розробка Використання технології критичного мислення на уроках географії з метою формування ключових компетентностей учнів Вчитель географії Тітечко С. Є
  iblock -> Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Відділ освіти Рівненської районної державної адміністрації
  iblock -> Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді
  iblock -> Конкурсу «Вчитель року -2010»
  iblock -> Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Кабінет початкової, дошкільної, корекційної та інклюзивної освіти
  iblock -> Використання інтерактивних технологій на уроках світової літератури
  iblock -> Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Кабінет суспільно-гуманітарних предметів Рівненського оіппо комунальна установа «Дубровицький районний методичний кабінет» Дубровицької районної ради


  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
  База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка