Звіт про підсумки роботи за 2014 рік


VІІІ. Формування єдиного освітнього інформаційного простору регіонуСторінка7/12
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.96 Mb.
#590
ТипЗвіт
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

VІІІ. Формування єдиного освітнього інформаційного простору регіону

Науково-методичний супровід учасників інформатизації освіти

Із метою підготовки педагогічних працівників навчальних закладів до реалізації нових державних освітніх стандартів забезпечено створення відкритого освітнього інформаційного простору. Працівниками інституту надавалася систематична науково-методична допомога методистам з інформатики та вчителям інформатики ЗНЗ із таких основних напрямів: упровадження інформаційних технологій в освітню й управлінську діяльність; підвищення рівня загальноосвітньої і професійної підготовки вчителя; формування в учасників освітнього процесу навичок використання інформаційно-комунікаційних технологій для вирішення творчих освітніх програм; створення банку програмно-педагогічних засобів для використання комп'ютерної техніки в навчальному процесі; створення умов для персонального доступу до комп'ютера учням і співробітникам школи. Реалізація цих напрямів відбувалася шляхом проведення науково-методичних заходів обласного рівня, зокрема: науково-практичних, інструктивно-методичних нарад із методистами районних (міських) методичних кабінетів, які координують викладання інформатики, Червневих студій, майстер-класів, шкіл технологічної майстерності тощо. Особливістю проведення цих заходів було використання кейс-технології та технологій дистанційного навчання, технології «Веб-квест», організаці мережевої взаємодії педагогів області в інформаційно-освітньому середовищі регіону.

Продовжувався науково-методичний супровід педагогічних та науково-педагогічних працівників викладання курсу «Сходинки до інформатики» працівники кабінету інформатики, інформаційно-комунікаційних технологій та дистанційного навчання.

Із метою підготовки до впровадження сучасних інформаційних технологій в навчально-виховний процес навчальних закладів області та інституту у період з 24 по 28 березня, з 2 по 6 червня та з 2 по 4 липня здійснено підготовку 35 обласних тренерів за Програмою спецкурсу Intel® «Навчання для майбутнього» (версія 10.1), з них 20 представників районів і міст області та 15 педагогічних та науково-педагогічних працівників інституту. За матеріалами тренінгу створено кейс тренера за Програмою спецкурсу Intel® «Навчання для майбутнього» (версія 10.1).

Для узгодження дій та вироблення єдиних підходів до використання ІКТ в освітній діяльності було проведено:


 • 14 березня вебінар для методичних працівників районних, міських методичних кабінетів, центрів, які координують діяльність інформаційно-освітнього середовища веб-порталу «Освіта Рівненщини», 1-их та 2-их районних редакторів веб-порталу із теми «Упровадження інформаційно-освітнього середовища регіону на районному рівні»;

 • 24 квітня вебінар для відповідальних за ІКТ у районних, міських методичних кабінетах із теми «Теоретичні та практичні аспекти створення та використання аудіовізуальних засобів навчання»;

 • 19 червня онлайн-дискусію з теми «Мобільне навчання: можливості та перешкоди для освіти в Україні».

Матеріали Інтернет-заходів узагальнені та розміщені в інформаційно-освітньому середовищі веб-порталу «Освіта Рівненщини».
Забезпечення навчання вчителів інформатики та методичної підтримки викладання курсу інформатики

Із метою забезпечення навчання учителів інформатики та методичної підтримки навчального процесу проведено: • 21 січня, 23 квітня, 14 жовтня та 15 грудня засідання творчої групи вчителів та методистів з інформатики із теми «Концептуальні підходи до навчання інформатики у ЗНЗ»;

 • 26 березня та 21 жовтня засідання творчої групи із теми «Теоретичні та практичні аспекти викладання курсу «Сходинки до інформатики» в початковій школі»;

 • 12 лютого «круглий стіл» для методистів районних, міських методичних кабінетів, центрів із теми «Методичний супровід викладання курсу «Сходинки до інформатики» в початковій школі»;

 • 5 березня вебінар із теми «Використання технологій Веб. 2.0 у роботі педагогічних працівників, які викладають курс «Сходинки до інформатики»;

 • 22 квітня вебінар для вчителів початкових класів, що викладають у 2 класі, «Психолого-педагогічні принципи використання ІКТ у навчально-виховному процесі учнів другого класу»;

 • 29 травня, 27 червня,19 листопада, 4 грудня вебінари для вчителів початкових класів та вчителів інформатики, які викладають інформатику в початковій школі «Особливості викладання інформатики в початковій школі»;

 • 25 вересня онлайн-нараду для вчителів та методистів районних, міських методичних кабінетів, центрів та педагогічних працівників ЗНЗ із теми «Аналіз методичних комплектів викладання курсу «Сходинки до інформатики» у 3 класі»;

 • 12 листопада вебінар для педагогічних працівників із теми «Створення та використання QR-кодів для освітніх потреб».

Матеріали вебінарів та засідань творчих груп узагальнені та систематизовані у педагогічних спільнотах веб-порталу, надіслані в усі загальноосвітні навчальні заклади регіону.

На базі інституту функціонує постійно діючий консультпункт із теми «Організаційно-методичне та дидактичне забезпечення викладання курсу «Сходинки до інформатики».


Розбудова єдиного освітнього інформаційного освітнього простору регіону

На виконання Програми впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальних закладах області на період до 2015 року та наказу управління освіти і науки «Про покращення функціонування веб-порталу «Освіта Рівненщини»» № 106 від 19.02.2013 у 2013 році інститутом активно продовжувалося формування інформаційно-освітнього середовища системи освіти регіону на базі веб-порталу «Освіта Рівненщини»; проведення інноваційних форм організації та координації діяльності установ освіти, методичних служб та навчальних закладів області з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, у тому числі шляхом використання відеоплатформи порталу; проведено низку науково-методичних заходів із використанням інноваційних інформаційних технологій. Із метою вироблення спільних підходів до вирішення нагальних питань з використанням ІКТ проведено: • 8 січня інструктивно-методичну онлайн-нараду методистів, що відповідають за науково-методичний супровід роботи з обдарованими дітьми з теми «Особливості організації та проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад»;

 • 6 лютого інструктивно-методичну онлайн-нараду для працівників районних, міських методичних кабінетів, центрів з питань організації та проведення ХІ обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості;

 • 20 лютого онлайн-нараду для методистів районних, міських методичних кабінетів, центрів, які курують питання інклюзивної освіти із теми «Організаційно-методичні засади інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах дошкільного закладу»;

 • 5 травня інструктивно-методичну онлайн-нараду для методистів із психологічної служби з теми «Про підсумки діяльності психологічної служби у 2013-2014 н. р.»;

 • 20 травня онлайн-нараду для методистів, відповідальних за бібліотечні фонди шкільних підручників із теми «Організація діяльності методиста з бібліотечних фондів районних, міських методичних кабінетів, центрів»;

 • 27 січня та 15 квітня щоквартальні інструктивно-методичні онлайн-наради для працівників районних, міських методичних кабінетів, центрів, керівників експериментальних навчальних закладів із проблем організаційно-методичного супроводу інноваційної освітньої діяльності;

 • 13 березня онлайн-нараду із завідувачами районними, міськими методичними кабінетами, центрами та відповідальними за курсову підготовку педагогічних працівників області щодо планування курсової підготовки керівних та педагогічних працівників у 2015 році;

 • 10 квітня інструктивно-методичну онлайн-нараду для методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів), які відповідають за стан навчання математики, з теми «Особливості проведення державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання у 2013–2014 навчальному році»;

 • 26 серпня онлайн-нараду для методистів з мистецтва із теми «Основні напрями діяльності методистів районних, міських методичних кабінетів, центрів у 2014-2015 н. р.»;

 • 4 вересня онлайн-нараду для методистів районних, міських методичних кабінетів, центрів, які відповідають за стан фізичного виховання, з теми «Особливості викладання фізичної культури у 2014-2015 році»;

 • 18 вересня онлайн-нараду для керівників шкільних музеїв із теми «Основні напрями діяльності шкільних музеїв у 2014-2015 н. р.»;

 • 30 вересня онлайн-нараду для методистів районних, міських методичних кабінетів, центрів, які відповідають за стан навчання світової літератури та російської мови, з теми «Актуальні проблеми реалізації нових програм для 6 класу»;

 • 31 жовтня онлайн-нараду для методистів, які відповідають за проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, із теми «Методичне забезпечення проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад»;

 • 19 листопада інформаційно-методичну онлайн-нараду для керівників ЗНЗ із проблеми розвитку регіональної мережі громадсько активних шкіл;

 • 25 грудня онлайн-нараду «Про підсумки організації та проведення курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2014 р.».

Матеріали онлайн-нарад узагальнені та розміщені на веб-порталі «Освіта Рівненщини» та сайті РОІППО.

Із метою підвищення професійної компетентності, фахової майстерності, формування інформаційно-комунікаційних навичок педагогів із використання інформаційно-освітнього середовища веб-порталу «Освіта Рівненщини» інститутом проведено: • 23 січня постійно діючий онлайн-семінар для педагогічних працівників навчальних закладів із проблем інклюзивного навчання з теми «Формування готовності педагога до роботи за Державним стандартом початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами»;

 • 12 лютого постійно діючий вебінар для керівників шкільних музеїв із теми «Музейний простір Інтернету», 18 вересня із теми «Основні форми організації та діяльності шкільного музею;.

 • 5 березня вебінар для методичних та педагогічних працівників «Використання технологій Веб. 2.0 у роботі педагогічних працівників» Рівненського ОІППО з Державним ліцеєм м. Біла Церква Київської області;

 • 9 квітня вебінар для вчителів англійської та німецької мов, які викладають другу іноземну мову в 5-х класах із теми «Методичний супровід навчання другої іноземної мови та реалізація змісту нових Державних стандартів»;

 • 7 травня – віртуальну педагогічну вітальню «Шкільний клуб підприємництва – новий підхід до завдань шкільної професійної підтримки та розвитку підприємливості як ключової компетентності учнів». Презентовано досвід роботи лідерів шкільних клубів підприємництва в рамках реалізації українсько-польського проекту «Шкільна академія підприємництва 2»;

 • 29 серпня –вебінар-нараду для завідувачів та методистів районних, міських методичних кабінетів, центрів;

 • 29 серпня – вебінар для керівників шкільних музеїв із теми «Основні форми організації та діяльності шкільного музею»;

 • 15 жовтня – вебінар для методистів із бібліотечних фондів із теми «Організаційно-методична робота із шкільними бібліотекарями»;

 • 16 жовтня – вебінар для методистів районних, міських методичних кабінетів, центрів, які відповідають за стан навчання суспільних предметів, із теми «Розвиток професійної компетентності вчителів суспільних предметів у контексті реалізації нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»;

 • 21 жовтня – вебінар школи молодого вчителя, що працює з обдарованими учнями із теми «Проблеми дефініцій в педагогіці обдарованих, які визначають філософську, психологічну та педагогічну суть проблеми обдарованості»;

 • 20 листопада – вебінар для заступників директорів із навчально-виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів області із теми «Розвиток методичної культури педагога як напрямок випереджувальної освіти»;

 • 24 листопада – вебінар для керівників районних, міських шкіл молодого вчителя із теми «Організація та здійснення методичного супроводу спеціаліста з польської мови. Специфіка навчання другої іноземної мови»;

 • 4 грудня – вебінар для методистів районних, міських методичних кабінетів, центрів із теми «Фахове вдосконалення вчителів іноземної мови. Шкільний вчитель нового покоління»;

 • 10 грудня – вебінар для директорів загальноосвітніх навчальних закладів області із теми «Культура управлінської праці керівника ЗНЗ».

Для методистів районних, міських методичних кабінетів, центрів, які відповідають за організацію і проведення моніторингових досліджень, експертизи якості освіти та зовнішнього незалежного оцінювання, проведено вебінари із тем:

 • – 15 січня – «Організація проведення порівняльного моніторингового дослідження адаптації молодого вчителя до шкільного середовища»;

 • – 6 березня – «Проведення регіонального моніторингу стану впровадження та рівня матеріально-технічного забезпечення інформаційно-комунікаційних технологій»;

 • – 12 березня – «Організація проведення експертизи (апробації) підручників»;

 • – 21 березня – «Організація і проведення моніторингового дослідження стану впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у загальноосвітніх навчальних закладах Рівненської області»;

 • – 9 квітня – «Організація і проведення моніторингового дослідження якості навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів у 2013-2014 навчальному році»;

 • – 15 квітня – «Моніторингове дослідження стану превентивної освіти дітей та учнівської молоді в навчальних закладах Рівненській області: ІІ період збору даних»;

 • – 10 жовтня – «Організація і проведення експертизи (апробації) підручників для ЗНЗ у 2014-2015 н.р.»;

 • – 24 жовтня – «Організація та проведення ІІ етапу моніторингового дослідження стану позашкільної освіти та позакласної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах.

За результатами проведених вебінарів систематизовано усі інструктивні матеріали і вручені відповідним працівникам.

Для методистів районних, міських кабінетів, центрів, що відповідають за роботу з обдарованими учнями, та педагогів області були проведені вебінари із тем:

– 20 березня – «Психолого-педагогічні особливості створення сприятливого навчально-виховного середовища для розвитку природних задатків, здібностей та обдарувань учнів»;

– 29 квітня – «Професійна компетентність педагога як вирішальний фактор створення сприятливого середовища для розвитку обдарувань дітей»;

– 15 травня – «Анатомо-фізіологічні, біофізичні, психічні, інтелектуальні та емоційні особливості обдарованих дітей. Узагальнений образ обдарованої дитини» (спільно Рівненським регіональним центром Інституту обдарованої дитини НАПН України).

Матеріали заходів узагальнені та розміщені на веб-порталі «Освіта Рівненщини» та сайті РОІППО.

Із метою популяризації інноваційного педагогічного досвіду забезпечувалася систематична участь педагогів області:


 • щомісячно у вебінарах, 25-26 червня та 29 – 31 жовтня – в Інтернет-марафонах видавничої групи «Основа»;

 • 18 серпня, 20, серпня, 28 серпня, 16 вересня, 18 вересня –у вебінарах цифрового видавництва МЦФЕР – Україна;

 • 22 серпня, 12 вересня –у вебінарах видавництва «Ранок»;

 • 5 – 20 червня – у Всеукраїнському педагогічному інтерактивному марафоні «Суспільний діалог: актуальні питання освіти» (Інститут педагогіки НАПН України та видавництво «Ранок»);

 • у вебінарах спільної програми «Партнерство в навчанні» Міністерства освіти і науки України та компанії «Майкрософт Україна».

Працівники інституту супроводжують участь 50 загальноосвітніх навчальних закладів області у програмі «Школи-новатори» шляхом залучення керівників шкіл та учителів до проведення онлайн-навчання з метою підвищення їх кваліфікації, сприяють їх участі у мережевій професійній онлайн-спільноті «Школи-новатори». Матеріали вебінарів розміщенні на веб-порталі «Освіта Рівненщини».

Із метою залучення педагогічної спільноти області до обговорення питань інноваційної педагогічної діяльності проведені 2 регіональні Інтернет-конференції: • 20 – 26 листопада регіональна науково-практична Інтернет-конференція із теми «Проблеми формування компетентісних характеристик педагога, який працює з обдарованими дітьми засобами та можливостями методичної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі»;

 • 11 – 18 грудня регіональна науково-практична Інтернет-конференція із теми «Здоров'язбережувальні технології як складова діяльності закладу освіти». Матеріали Інтернет-конференцій узагальнені на сайті РОІППО.


Упровадження сучасних Інтернет-технологій в освітній процес регіону, розвиток віртуальних педагогічних спільнот

Із метою підвищення професійної компетентності, фахової майстерності, формування інформаційно-комунікаційних навичок педагогів із використання інформаційно-освітнього середовища веб-порталу «Освіта Рівненщини» працівники інституту здійснювали супровід та брали участь у 36 методичних та понад 200 педагогічних мережевих спільнотах, через які взаємодіють суб’єкти освітньої діяльності області.

Із використанням ресурсів веб-порталу «Освіта Рівненщини» проводилися заняття чотирьох Інтернет-шкіл:


 • Інтернет-школа для педагогів-виховників Рівненської області «Зміст і методика програмно-цільового становлення педагога-виховника»:

7 травня – заняття із теми «Технологія колективного планування виховної роботи школи»;

23 вересня – із теми «Теоретико-методологічні та практичні засади діяльності педагога-організатора»; • Інтернет-школа для новопризначеного завідувача та методиста районного, міського методичного кабінету, центру:

16 квітня – заняття з теми «Сучасні підходи до планування роботи методиста районного, міського методичного кабінету, центру»;

23 жовтня – з теми «Інноваційні форми навчання педагогічних працівників в умовах реалізації національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»; • Інтернет-школа молодого вчителя світової літератури та російської мови:

25 лютого – з теми «Мета, завдання та зміст інноваційної діяльності учителя світової літератури»;

12 грудня – з теми «Сучасні технології навчання світової літератури»; • Інтернет-школа для шкільних бібліотекарів Рівненщини «Шкільна бібліотека в системі навчально-виховної роботи»:

29 вересня – заняття із теми «Облік документів, що знаходяться в бібліотечних фондах»;

5 грудня – з теми «Спільна робота шкільних бібліотекарів та вчителів-предметників».

Усі інформаційно-методичні матеріали за результатами проведених засідань розміщені у спільнотах учасників Інтернет-шкіл на веб-порталі «Освіта Рівненщини».

На ресурсах інформаційно-освітнього середовища системи освіти області веб-порталу «Освіта Рівненщини» функціонує Інтернет-клуб для директорів загальноосвітніх навчальних закладів «Нащадки спадщини В. О. Сухомлинського», у межах якого проводилися: 3 – 31 березня тематичні обговорення із теми «Практика моделювання в управлінні сучасною школою», 16 жовтня Інтернет-«круглий стіл» із теми «В. О. Сухомлинський у діалозі з сучасністю». Матеріали Інтернет-клубу висвітлені у спільноті учасників клубу на веб-порталі «Освіта Рівненщини».

Із використанням інструментарію інформаційно-освітнього середовища області проводилися форуми з обговорення актуальних педагогічних проблем, освітніх програм та проектів:

у березні, травні, листопаді – Інтернет-форуми класних керівників 5 – 7 класів за проектом «Освіта для сталого розвитку в дії»;

у червні для методистів з інформатики районних, міських методичних кабінетів, центрів та вчителів інформатики з теми «Здобутки, проблеми та перспективи реалізації профільного навчання»;

щомісячно – для учасників моніторингу якості освіти, експертизи якості освіти та ЗНО.

Із метою популяризації досвіду організації управлінської та педагогічної діяльності у веб-порталі «Освіта Рівненщини» проводиться періодична Інтернет-презентації досягнень навчальних закладів Рівненської області.
Запровадження електронної освіти та розробка електронного освітнього контенту

Із метою створення умов для організації самоосвітньої діяльності педагогів області на ресурсах веб-порталу «Освіта Рівненщини» діє предметно орієнтована електронна бібліотека (більше 200 документів), відеотека (65 відеофільмів навчального та презентаційного спрямування). До послуг педагогів анотовані каталоги, електронні посібники, електронні науково-методичні ресурси інституту, збірки матеріалів нормативного забезпечення сучасної освіти, інклюзивної освіти, методичних рекомендації щодо впровадження нових державних освітніх стандартів тощо.

Спільно з Рівненським регіональним центром Інституту обдарованої дитини НАПН України створювалися відеолекції із теми «Психолого-педагогічні особливості роботи з обдарованими учнями» та здійснювався Інтернет-супровід творчої групи педагогів, які працюють з обдарованими учнями.

Із метою підвищення якості навчально-методичного супроводу роботи з обдарованими учнями на ресурсах сайту РОІППО спільно з кабінетом обдарованої дитини розпочала свою діяльність обласна Інтернет-школа учнівської молоді. Матеріали Інтернет-школи систематизовані за напрямами проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових предметів та знаходяться у вільному доступі для учнівської та педагогічної спільноти області.

В інституті створено Центр дистанційної науково-методичної підтримки педагогічних працівників навчальних закладів у міжатестаційний період із метою здійснення науково-методичного супроводу педагогічних працівників системи дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, популяризації інноваційних педагогічних технологій та всебічного впровадження їх у практику діяльності навчальних закладів регіону, пропаганди новаторського досвіду для підвищення професійного рівня педагогічних працівників і розвитку їхньої творчої ініціативи у міжатестаційний період; підтримки інноваційної діяльності в навчальних закладах, науково-методичних установах регіону; інформаційно-методичного супроводу навчальних закладів, науково-методичних установ і педагогічних працівників із питань якості освіти, національного виховання, розвитку інклюзивної освіти, профільного навчання у старшій школі, реформування районних, міських методичних служб, дистанційного навчання, моніторингу якості освіти.
ІХ. Координація діяльності районних, міських науково-методичних кабінетів, центрів

Науково-методичний супровід роботи з педагогічними працівниками районних, міських методичних кабінетів, центрів

У системі освіти області, яка забезпечує науково-методичний супровід дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти області, сприяє розвитку педагогічної майстерності вчителів, діють науково-методичні установи, діяльність яких координує інститут. Нове бачення методичної роботи з педагогічними працівниками на державному рівні спонукало до пошуків нового змісту та технологій взаємодії з методичними кабінетами. На сьогодні сучасна мережа районних, міських методичних кабінетів області включає 20 установ, в яких працює близько 300 методистів.

Щорічно до нового навчального року працівники інституту організовують Червневі методичні студії, учасниками яких є працівники районних, міських методичних кабінетів, центрів. Цьогоріч студії пройшли у рамках Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників післядипломної педагогічної освіти, базовим закладом якої є інститут. Чергове VIIІ засідання Всеукраїнської школи було присвячене темі «Упровадження системи мережевої взаємодії науково-методичних служб різних рівнів як основа реалізації державних освітніх стандартів». У науковій частині засідання школи «Теоретико-методичні аспекти мережевої взаємодії як нової філософії освітньої комунікації» ознайомлено учасників із теоретичними основами формування наукового потенціалу навчальних закладів післядипломної педагогічної освіти з урахуванням дисемінаційних процесів. Під час науково-практичної частини «Упровадження системи мережевої взаємодії науково-методичних служб в умовах модернізаційних змін в освіті» окреслено зміст та напрями мережевої взаємодії науково-методичних служб у контексті модернізації освіти; регіональних та зональних шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників; основні орієнтири трансформації методичного менеджменту в руслі цивілізаційних викликів. У рамках практичної частини Школи новаторства відбулися засідання 19 секцій: керівників структурних підрозділів закладів післядипломної педагогічної освіти з питань координації діяльності районних, міських методичних кабінетів, центрів; завідувачів районних, міських методичних кабінетів центрів; методистів районних, міських методичних кабінетів, центрів, які координують роботу педагогічних працівників за напрямами діяльності та інші.

Учасники Школи новаторства взяли участь у Всеукраїнській Інтернет-конференції «Регіональні та зональні школи новаторства в межах Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників: перспективи розвитку». Під час конференції обговорено проблеми формування професійного партнерства регіональних і зональних шкіл новаторства у межах Всеукраїнської школи новаторства, створення інноваційного Всеукраїнського банку даних «Інноваційні форми науково-методичної роботи з керівними, науково-педагогічними і педагогічними працівниками» у межах Консорціуму закладів післядипломної освіти; розроблення інструментарію для здійснення моніторингу ефективності діяльності регіональних і зональних шкіл новаторства з метою відбору найкращих новаторських ідей і творчих напрацювань для занесення у Всеукраїнський банк даних; започаткування у виданнях регіональних інститутів післядипломної педагогічної освіти рубрики «Педагоги-новатори в системі післядипломної педагогічної освіти»; розроблення тезаурусу педагога-новатора системи післядипломної педагогічної освіти; започаткування проекту «Віртуальна лабораторія Всеукраїнської школи новаторства». Було презентовано роботу регіональних та зональних шкіл новаторства Рівненщини, метою діяльності яких є виявлення, популяризація інноваційних педагогічних методик, технологій, інтерактивних форм навчання та всебічне впровадження їх у педагогічну практику, пропаганда новаторського досвіду для підвищення фахового рівня керівних і педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.

11 – 13 червня на базі інституту відбувся Всеукраїнський науково-практичний семінар керівників структурних підрозділів закладів післядипломної педагогічної освіти з питань координації діяльності районних, міських методичних кабінетів, центрів, проведений спільно з Державною науковою установою «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» Міністерства освіти і науки України. Семінар був присвячений проблемі «Науково-методичне і кадрове забезпечення експертного оцінювання діяльності науково-методичних установ і навчальних закладів». Про актуальність і значущість тематики свідчить участь у його роботі понад 40 учасників, представників з 20 регіонів України – членів творчої групи з реалізації Всеукраїнського науково-пошукового проекту «Критеріальний підхід до оцінки діяльності районних методичних кабінетів як науково-методичних установ». На семінарі було проаналізовано результати апробації Орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності районних, міських методичних кабінетів, центрів, проведеної Донецьким, Івано-Франківським, Рівненським, Сумським і Тернопільським ОІППО, обговорено розроблений за її результатами новий проект Критерїів; розглянуто питання впровадження порядку підготовки експертів з оцінювання діяльності науково-методичних установ і загальноосвітніх навчальних закладів у системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Із метою забезпечення науково-методичного супроводу діяльності педагогічних працівників районних, міських методичних кабінетів, центрів працівниками Рівненського ОІППО проведено низку заходів: • 12 квітня – засідання «круглого столу» для методистів районних, міських методичних кабінетів, центрів із теми «Методичний супровід викладання курсу «Сходинки до інформатики» в початковій школі». Учасникам було надано методичні рекомендації щодо викладання предмета «Сходинки до інформатики» та комплект програмних засобів навчання та тренажерів для відпрацювання навичок роботи на комп’ютері;

 • 28 серпня – інструктивно-методичну нараду для завідувачів районних, міських методичних кабінетів, центрів із теми «Системний підхід до організації та змісту науково-методичної роботи з педагогічними та керівними кадрами»;

 • 11 листопада – інструктивно-методичну нараду для завідувачів районних, міських методичних кабінетів, центрів із питань організації та проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015». Інформаційно-методичні матеріали нарад розміщено на сайті інституту.

На виконання завдань Базового компонента дошкільної освіти з метою забезпечення успішної реалізації ключових завдань організації та змістового наповнення освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах проводилися наступні заходи для методистів районних, міських, методичних кабінетів, центрів, які координують питання дошкільної освіти:

 • 29 січня – засідання «круглого столу» «Методична робота як складова післядипломної педагогічної освіти»;

 • 4 квітня на базі ДНЗ № 5 «Усмішка» Здолбунівського району –обласний семінар «Організація інклюзивного навчання у дошкільних навчальних закладах», де було презентовано дошкільний навчальний заклад та озвучені управлінські питання щодо реалізації інклюзивної практики в освіті, організаційно-методичні основи запровадження інклюзивної освіти в ДНЗ. У рамках семінару проведено ділову гру та міні-лекції;

 • 30 квітня – семінар-практикум «Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку засобами музейної педагогіки, музичного та художньо-прикладного мистецтва» на базі ДНЗ м. Острога;

 • 18-19 листопада – семінар-практикум «Впровадження здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховний процес ДНЗ» на базі ДНЗ м. Кузнецовська.

Кабінетом обдарованої дитини для методистів, які відповідають за роботу з обдарованими учнями, проведено науково-практичні семінари:

 • 24 вересня – «Підготовка педагогічних кадрів до роботи з обдарованими учнями: система роботи загальноосвітніх навчальних закладів» на базі ЗНЗ Острозького району;

 • 20 листопада – «Підготовка педагогічних та керівних кадрів до роботи з обдарованими учнями: система роботи методичної служби району» на базі РМК Костопільського району.

Матеріали семінарів видрукувано у посібниках: «Підготовка педагогічних кадрів до роботи з обдарованими учнями: система роботи загальноосвітніх навчальних закладів Острозького району», «Підготовка педагогічних та керівних кадрів до роботи з обдарованими учнями: система роботи методичної служби Костопільського району». Електронні версії посібників розміщено на порталі «Освіта Рівненщини» та на сайті інституту.

Для методистів, які координують природничо-математичні предмети, проведено: • 22 квітня – науково-методичний семінар «Сучасні аспекти використання методу проектів у процесі навчання хімії в ЗНЗ». У ході семінару обговорювалися такі питання: роль і місце проектної діяльності у підвищенні фахової майстерності вчителя хімії; проектна технологія як один із методів пізнавальних інтересів учнів на уроках хімії (з досвіду роботи); дидактичне проектування навчально-виховного процесу з хімії; дослідна та проектна діяльність під час вивчення хімії; значення методу проектів у навчально-виховному процесі з хімії (з досвіду роботи); застосування дослідного проекту в позакласній роботі з хімії;

 • 14 – 16 травня – форум методистів районних, міських методичних кабінетів, центрів, які здійснюють методичний супровід навчання біології, географії та економіки, з проблеми «Роль освіти в забезпеченні доступності навчання з питань навколишнього середовища та сталого розвитку» на базі ЗНЗ Сарненського району та Рівненського природного заповідника. У ході форуму розглянуто питання організації роботи з педагогами щодо впровадження питань сталого розвитку. Учасники ознайомилися з досвідом роботи педагогічних колективів Сарненського району з означеного питання, зокрема Сарненської гімназії, Сарненського районного ліцею «Лідер», Клесівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів-ліцею;

 • 20 серпня – інформаційно-методичну нараду з методистами районних, міських методичних кабінетів, центрів, які відповідають за стан навчання фізики та математики, з питання «Особливості організації навчально-виховного процесу у 2014-2015 н. р.»;

 • 1 жовтня – науково-методичний семінар «Науково-методичний супровід включення вчителів хімії в єдиний інформаційно-освітній простір району» на базі ЗНЗ Костопільського району;

 • 22 жовтня – семінар-практикум «Методологія реалізації педагогічного досвіду в творчій діяльності вчителя»;

 • 23 жовтня – науково-практичний семінар «Пріоритетність особистісно орієнтованого, компетентнісного та діяльнісного підходів у змісті шкільної географічної та економічної освіти»;

 • 23 жовтня – проблемний семінар «Розвиток творчої особистості в умовах реалізації компетентнісного підходу до навчання» на базі ЗНЗ Рівненського району;

 • 31 жовтня – семінар «Технологічний підхід до вивчення фізики» на базі РОІППО.

Для методистів, які координують діяльність психологічної служби, проведено засідання Школи методиста з психологічної служби:

 • 10-11 квітня – з теми «Організаційно-методичні та прикладні аспекти діяльності психологічної служби щодо попередження професійного вигорання педагогічних працівників» на базі ЗНЗ Рівненського району. Учасники школи взяли участь у тренінгу «Психологічні методи попередження професійного вигорання педагогів», розробили методичні рекомендації з означеної теми;

 • 20-21 листопада – з теми «Формування професійної компетентності працівників психологічної служби засобами інноваційних психолого-педагогічних технологій» на базі ЗНЗ м. Острога. Учасникам Школи було презентовано програму факультативного курсу для 8 класу «Цікава психологія», автором якої є практичний психолог місцевої школи. Проведено майстер-клас із використання психотехнік саморегуляції та релаксації у формуванні навичок стресостійкості, асертивності й підвищенні психологічної культури учнів підліткового віку. Слухачі Школи взяли участь у роботі «круглого столу» з питань виконання плану заходів щодо розвитку психологічної служби на період до 2017 року та були залучені до майданчика педагогічних дискусій за темою роботи Школи.

Працівниками кабінету суспільно-гуманітарних предметів проведено науково-практичні семінари методистів районних, міських методичних кабінетів, центрів, які відповідають за стан навчання суспільних предметів:

 • у квітні – «Формування конкурентоспроможного фахівця суспільствознавчих дисциплін у контексті впровадження державного стандарту освітньої галузі «Суспільствознавство». У ході роботи семінару розкрито можливості формування конкурентоспроможного фахівця суспільствознавчих дисциплін у контексті впровадження державного стандарту освітньої галузі «Суспільствознавство»;

 • у жовтні – «Сучасні підходи до використання краєзнавчого матеріалу на уроках суспільних предметів». У ході роботи семінару окреслено актуальні проблеми і сучасні підходи до використання краєзнавчого матеріалу на уроках історії;

 • 16-17 жовтня – науково-практичний семінар «Розвиток професійної компетентності вчителів суспільних предметів у контексті реалізації нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти».

За результатами роботи семінарів вироблено методичні рекомендації, видано навчально-методичні матеріали.

У листопаді було проведено науково-практичний семінар для методистів української мови районних, міських методичних кабінетів «Організація читацької діяльності школярів на особистісно зорієнтованому уроці української літератури». На семінарі ділилися практичними надбаннями з проблеми організації читацької діяльності на особистісному уроці української літератури члени науково-дослідної лабораторії РОІППО. Учасникам семінару запропоновано шляхи формування читацьких умінь і навичок школярів у процесі вивчення української літератури.

У жовтні було проведено науково-практичні семінари для методистів зі світової літератури з тем: «Компетентнісно орієнтований підхід до вивчення світової літератури та російської мови в умовах реалізації Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», «Формування здоров’язбережувальних компетентностей та компетенцій учнів на уроках світової літератури та російської мови», «Використання ІКТ у процесі вивчення світової літератури та російської мови». Укладено електронний посібник, розроблено методичні рекомендації.

Із метою координації діяльності районних, міських методичних кабінетів, центрів кабінетом інформатики, ІКТ і ДН проведено: • 12 лютого – «круглий стіл» «Методичний супровід викладання курсу «Сходинки до інформатики» в початковій школі»;

 • 4-5 березня – науково-практичний семінар «Особливості впровадження базового курсу інформатики з 5-го класу в ЗНЗ області» (з досвіду роботи базових ЗНЗ). Матеріали заходів розміщено у веб-порталі «Освіта Рівненщини» в спільнотах педагогічних працівників, які працюють за курсом «Сходинки до інформатики».

На базі кабінету інформатики, ІКТ і ДН функціонує консультативний пункт для педагогічних працівників із теми «Організаційно-методичне, дидактичне та технічне забезпечення дистанційного навчання».

Кабінетом виховної роботи, позашкільної освіти, захисту прав дитини, дисциплін художньо-естетичного циклу та фізичного виховання проведено: • 28 січня – для методистів, відповідальних за бібліотечні фонди шкільних підручників, відеоміст Рівненського ОІППО та Полтавського ОІППО імені М. В. Остроградського з теми «Практичне застосування програми ЄСЦЕОП», у результаті якого розроблені методичні рекомендації щодо впровадження єдиної системи централізованого електронного обліку підручників у роботі ЗНЗ Рівненської області;

 • 18 листопада – «круглий стіл» «Форми і методи діяльності шкільного бібліотекаря», у результаті якого розроблені методичні рекомендації щодо форм та методів діяльності шкільного бібліотекаря (за матеріалами конкурсу «Шкільний бібліотекар»);

 • 27 лютого та 20 листопада – для методистів, які координують питання навчання українознавства, семінари з тем: «Шкільне українознавство в освітньому просторі області» та «Актуальні питання викладання українознавства в ЗНЗ»;

 • 20-21 березня, 5 листопада – для методистів, які відповідають за навчання художньої культури, семінари-практикуми з тем: «Вивчення художньої культури рідного краю», «Використання мультимедійних технологій навчання на уроках художньої культури;

 • 29 квітня – для методистів, які відповідають за стан фізичної культури, семінар-практикум «Програма, проблеми та перспективи реалізації соціального проекту «Відкриті уроки футболу», у результаті якого 350 учнів ЗНЗ області взяли участь у проекті «Відкриті уроки футболу»;

 • 27-28 травня – для методистів, які відповідають за навчання образотворчого мистецтва, семінари із теми «Сучасні методи формування мистецьких компетентностей учнів на уроках образотворчого мистецтва»;

 • 24-25 вересня – для методистів, які відповідають за навчання образотворчого та музичного мистецтва, семінар «Нові тенденції навчання мистецтву: реалії та перспективи»;

 • 29-30 жовтня – для методистів, які відповідають за стан фізичної культури, семінар-практикум «Система роботи районних, міських методичних кабінетів, центрів щодо методичного супроводу фізичного виховання школярів».

За результатами роботи підготовлено методичні посібники та рекомендації.

В інституті склалася система постійного консультування методичних працівників Р(М) МК(Ц). Упродовж року здійснювалася діяльність консультпунктів із питань (проблем):

– трансформації засад сучасного освітнього менеджменту у практику роботи установ освіти та навчальних закладів;

– науково-методичного забезпечення проведення конкурсів фахової майстерності педагогічних працівників;

– реалізації Концепції профільного навчання в старшій школі та здійснення допрофільної підготовки і профільного навчання в освітніх округах;

– реалізації Концепції розвитку інклюзивного навчання;

– організації та проведення конкурсу-ярмарку педагогічної творчості тощо.

Консультації проводяться в Інтернет-режимі, здійснюється онлайн-спілкування тощо. Активно використовуються такі форми роботи, як веберенції, вебінари.


Формування мережі базових методичних кабінетів, центрів з основних напрямів їх діяльності

На базі чотирьох методичних кабінетів, досвід яких вивчений і узагальнений, створено базові науково-методичні установи, проводяться майстер-класи, школи педагогічного досвіду, функціонують консалтингові центри. Обласними базовими Р(М) МК(Ц) визнано: • Рівненський міський методичний кабінет із теми «Методичний кабінет – центр науково-методичної роботи з педагогами»;

 • Костопільський районний методичний кабінет із теми «Модифікація змісту, форм і методів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів в умовах райметодкабінету»;

 • Березнівський районний методичний кабінет із теми «Підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів у процесі здійснення інноваційної діяльності»;

 • Дубенський районний методичний кабінет із теми «Інноваційна діяльність методичного кабінету в умовах реформування загальної середньої освіти».

За матеріалами досвіду роботи Березнівського районного методичного кабінету підготовлено навчально-методичний посібник «Сучасна парадигма методичної роботи в районі».

Продовжено формування мережі базових методичних кабінетів (центрів) із основних напрямів їх діяльності, зокрема: створення системи роботи з молодими педагогічними працівниками (Дубровицький районний методичний кабінет), створення інформаційно-освітнього методичного середовища (Володимирецький районний методичний кабінет) та ін.

Досвід роботи базових методичних кабінетів, центрів з основних напрямів їх діяльності систематично презентується на міжнародних та всеукраїнських виставках, обласному конкурсі-ярмарку, під час зустрічей делегацій із інших регіонів України.
Вивчення стану діяльності районних, міських методичних кабінетів, центрів

Важливим напрямом діяльності інституту є моніторинг стану організації науково-методичної діяльності районних, міських методичних кабінетів, центрів, процедура якого дозволяє організовувати і проводити моніторинг за трьома рівнями: управлінським, методичним, педагогічним. Для забезпечення наукового рівня вирішення цього питання працівниками інституту розроблено методичні рекомендації, алгоритми вивчення стану методичної, управлінської діяльності, навчання і виховання, відповідний інструментарій. Щорічно працівники інституту відвідують відповідно до плану роботи декілька Р(М) МК(Ц), де вивчають стан науково-методичної роботи, навчання та виховання і надають комплексну методичну допомогу працівникам методичних установ. За результатами вивчення стану працівники інституту готують пакет документів, а саме: довідки, накази, методичні рекомендації щодо удосконалення роботи з певних напрямів, розробляють спільні заходи щодо усунення виявлених проблем та недоліків, проводять навчальні семінари для працівників методичних служб та керівників районних, міських методичних структурних підрозділів, а також проводять спільно з працівниками Р(М) МК(Ц) підсумкові інструктивно-методичні наради.

Відповідно до плану роботи на 2014 рік, на виконання наказу Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти від 20.01.2014 № 9 «Про надання методичної допомоги відділу освіти, міському методичному кабінету та навчальним закладам виконавчого комітету Острозької міської ради» вивчено стан методичного забезпечення навчально-виховного процесу і надано комплексну методичну допомогу працівникам відділу освіти Острозького міськвиконкому, методичного кабінету та загальноосвітніх навчальних закладів міста з питань виконання повноважень, визначених чинним законодавством, із 27 по 31 січня 2014 року.

На виконання наказу Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти від 10.12.2014 № 146 «Про надання методичної допомоги працівникам управління освіти, методичного кабінету та навчальних закладів Кузнецовської міської ради» надано методичну допомогу з 9 по 19 грудня 2014 року.

На виконання наказу Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти від 10.12.2014 № 147 «Про надання методичної допомоги працівникам відділу освіти Рокитнівської райдержадміністрації, районного методичного кабінету та навчальних закладів» надано методичну допомогу з питань виконання повноважень, визначених чинним законодавством, із 9 по 19 грудня 2014 року.

Упродовж року працівниками інституту також надано комплексну методичну допомогу: • 21 – 23 жовтня – комунальному закладу «Вербська санаторна загальноосвітня школа-інтернат І – ІІІ ступенів» Рівненської обласної ради щодо стану методичної роботи в закладі;

 • 18-19 листопада – комунальному закладу «Рівненський обласний навчально-реабілітаційний центр» Рівненської обласної ради щодо стану методичної роботи в закладі.

Із метою подальшого розширення електронного освітнього ресурсу та здійснення інформаційно-методичного супроводу педагогічних працівників системи освіти області працівники кабінету інформатики, ІКТ та ДН у грудні здійснювали надання методичної допомоги працівникам районних, міських методичних кабінетів, центрів, навчальних закладів у таких районах, містах області: Березнівський, Гощанський, Дубенський, Зарічненський, Здолбунівський, Корецький, Костопільський, Острозький, Рокитнівський, Сарненський райони та м. Острог.

На прохання Рівненського міського методичного кабінету та навчальних закладів м. Рівного працівники кабінету інформатики, ІКТ та ДН 20 листопада та 11 грудня надавали методичну допомогу щодо використання ІКТ у педагогічній діяльності, в організації та проведенні конкурсів фахової майстерності та конкурсу підручників для 4 та 7 класів ЗНЗ.
Каталог: upload -> iblock -> 35f
iblock -> Методична розробка Використання технології критичного мислення на уроках географії з метою формування ключових компетентностей учнів Вчитель географії Тітечко С. Є
iblock -> Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Відділ освіти Рівненської районної державної адміністрації
iblock -> Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді
iblock -> Конкурсу «Вчитель року -2010»
iblock -> Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Кабінет початкової, дошкільної, корекційної та інклюзивної освіти
iblock -> Використання інтерактивних технологій на уроках світової літератури
iblock -> Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Кабінет суспільно-гуманітарних предметів Рівненського оіппо комунальна установа «Дубровицький районний методичний кабінет» Дубровицької районної ради


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка