Звіт про результати громадського обговорення проекту порядку організації інклюзивного навчання в системі позашкільної освітиСкачати 25.73 Kb.
Дата конвертації16.11.2018
Розмір25.73 Kb.
ТипЗвіт
Звіт про результати громадського обговорення

проекту порядку організації інклюзивного навчання в системі позашкільної освіти

За результатами громадського обговорення Порядку на електронну адресу МОН надійшло 2 пропозицій, які були розглянуті та частково враховані в Порядку.Порівняльна таблиця громадського обговорення

проекту порядку організації інклюзивного навчання в системі позашкільної освіти

Проект порядку організації інклюзивного навчання в системі позашкільної освіти (далі – Порядок)


Пропозиції до Порядку

Інформація про врахування пропозиції

(враховано/враховано частково/

не враховано)

  1. Цей Порядок визначає вимоги до організації інклюзивного навчання в системі позашкільної освіти з метою забезпечення рівних прав дітей з особливими освітніми потребами на якісну позашкільну освіту, розвитку їх здібностей та обдарувань, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному визначенні.
  1. Цей Порядок визначає вимоги до організації інклюзивного навчання в системі позашкільної освіти з метою забезпечення рівних прав дітей з особливими освітніми потребами на якісну позашкільну освіту, розвитку їх здібностей та обдарувань, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному визначенні, соціалізації та інтеграції в суспільство, залучення батьків до участі в освітньому процесі.

Харківський Палац дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради Харківської області


ВрахованоДля цілей цього Порядку терміни вживаються в такому значенні:

Відсутнє

особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу – такий процес взаємодії дитини з особливими освітніми потребами та педагога (асистента вчителя за умови його наявності), що має на меті реалізацію індивідуального творчого потенціалу дитини з урахуванням природних нахилів, здібностей, індивідуальних можливостей та підбір оптимальних шляхів її самореалізації з метою становлення соціально компетентної особистості;індивідуальний навчальний план – документ, що визначає послідовність, форму і темп засвоєння здобувачем позашкільної освіти освітніх компонентів освітньої програми з метою реалізації його індивідуальної освітньої траєкторії та розробляється в системі позашкільної освіти педагогом (асистентом вчителя за наявності) у взаємодії із здобувачем позашкільної освіти та батьками (законними представниками).1….

Для цілей цього Порядку терміни вживаються в такому значенні:позашкільна освіта - сукупність знань, умінь та навичок, що здобувають вихованці, учні і слухачі в закладах позашкільної освіти, інших суб’єктах освітньої діяльності за програмами позашкільної освіти;

заклад позашкільної освіти - складова системи позашкільної освіти, яка надає знання, формуючи вміння та навички за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку до активної професійної та громадської діяльності, створює умови для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров'я вихованців, учнів і слухачів;

заклад спеціалізованої позашкільної освіти - заклад позашкільної освіти, що надає спеціалізовану освіту мистецького, спортивного, військового або наукового спрямування;

особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу – такий процес взаємодії дитини з особливими освітніми потребами та асистента вчителя, що має на меті реалізацію індивідуального творчого потенціалу дитини з урахуванням природних нахилів, здібностей, індивідуальних можливостей та підбір оптимальних шляхів її самореалізації з метою становлення соціально компетентної особистостііндивідуальний навчальний план – документ, що визначає послідовність, форму і темп засвоєння здобувачем позашкільної освіти освітніх компонентів освітньої програми з метою реалізації його індивідуальної освітньої траєкторії та розробляється в системі позашкільної освіти групою фахівців ІРЦ у взаємодії із здобувачем позашкільної освіти та батьками (законними представниками).

(в редакції ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг»).

Харківський Палац дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради Харківської областіНе враховано

Визначення даних термінів зафіксовано в Законі України «Про позашкільну освіту»Не враховано

Дане визначення конкретизує специфіку особистісно орієнтовного спрямування освітнього процесу в системі позашкільної освіти, в якій дитина може не потребувати підтримки асистента вчителя.
Не враховано

Відповідно до постанови КМУ від 12 липня 2017 р. № 545 (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 617 від 22.08.2018) ІРЦ надає рекомендації щодо складання індивідуального навчального плану, зафіксовані у висновку ІРЦ.  1. З метою організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребам в системі позашкільної освіти створюються відповідні умови для:

Відсутнє


- забезпечення асистентом вчителя, перекладачем жестової мови згідно з висновком ІРЦ про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини;


  1. З метою організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребам в системі позашкільної освіти створюються відповідні умови для:

- розвитку інклюзивного середовища у закладах позашкільної освіти, найбільш доступних і наближених до місця проживання дітей з особливими потребами; (в редакції ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг»).

  • забезпечення відповідними педагогічними працівниками; (в редакції ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг»).

Харківський Палац дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради Харківської області

Не враховано

Порядок регулює організацію інклюзивного навчання в системі позашкільної освіти, а не лише в закладі позашкільної освіти, який відповідно до статті 1 Закону України «Про позашкільну освіту» являється одним із елементів цієї системи.Не враховано

В системі позашкільної освіти відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту» можуть працювати фахівці, які не мають педагогічної освіти. В пункті 2 Порядку мова йде про створення можливості для залучення асистента вчителя (за необхідності) та спеціалізованих педагогів згідно висновку ІРЦ, крім основного кадрового складу.  1. Умови для організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами в системі позашкільної освіти у межах своїх повноважень створює засновник (власник) закладу позашкільної освіти незалежно від підпорядкування, типу та форми власності.
Відповідно до пункту 3 статті 14 Закону України «Про освіту» та абзацу 3 пункту 1 цього Порядку здобуття позашкільної освіти забезпечується закладами позашкільної освіти різних типів, форм власності та підпорядкування, іншими закладами освіти, сім’єю, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними і фізичними особами.

Необхідно прописати обов’язки стосовно всіх складників системи позашкільної освіти, а не лише закладу позашкільної освіти.

Харківський Палац дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради Харківської області

Не враховано

Пункт 2 Порядку окреслює необхідні умови для організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребам в системі позашкільної освіти, до складу якої входять всі перераховані суб’єкти освітньої діяльності. Таким чином, зазначені вимоги мають дотримуватись суб’єктом освітньої діяльності незалежно від того, хто виступає надавачем освітніх послуг.  1. За потреби в системі позашкільної освіти створюються інклюзивні та/або спеціальні групи або інші організаційні форми навчання (далі – групи), які комплектуються з урахуванням віку, індивідуальних особливостей дітей з особливими освітніми потребами, їх потреб, можливостей, здібностей та інтересів.
4. За потреби в системі позашкільної освіти створюються інклюзивні та/або спеціальні групи, які комплектуються з урахуванням віку, індивідуальних особливостей дітей з особливими освітніми потребами, їх потреб, можливостей, здібностей та інтересів.

Позашкільна освіта здійснюється в наступних організаційних формах: заняття, гурткова робота, клубна робота, дистанційна робота, урок, лекція, індивідуальні заняття, конференція, семінар, читання, вікторина, концерт, змагання, тренування, репетиція, похід, екскурсія, експедиція, практична робота в лабораторіях, майстернях, теплицях, на науково-дослідних земельних ділянках, сільськогосподарських та промислових підприємствах, на природі та в інших формах, передбачених статутом закладу позашкільної освіти. (у редакції ЗУ «Про позашкільну освіту»).

Харківський Палац дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради Харківської області


Не враховано

Дане формулювання дублює норми Закону України «Про позашкільну освіту» та не є предметом регулювання Порядку.4….

За зверненням батьків (законних представників) дитини з особливими освітніми потребами в системі позашкільної освіти інклюзивна група утворюється в обов’язковому порядку.

Рішення про відкриття та комплектування спеціальної групи в системі позашкільної освіти приймає засновник (засновники) за умови наявності необхідної кількості контингенту – щонайменше 4 дітей сліпих, глухих, з тяжкими порушеннями мовлення, у тому числі з дислексією, розладами спектра аутизму, іншими складними порушеннями розвитку (порушеннями слуху, зору, опорно-рухового апарату в поєднанні з інтелектуальними порушеннями чи затримкою психічного розвитку) або тих, що пересуваються на візках.


4….

За зверненням батьків (законних представників) дитини з особливими освітніми потребами в системі позашкільної освіти інклюзивна група утворюється в обов’язковому порядку, якщо в дитини з особливими потребами немає медичних протипоказань до заняття за обраним напрямком (в обраному гуртку).
Змінити формулювання третього абзацу пункту 4, передбачивши можливість організації спеціальних груп для дітей із порушеннями опорно-рухового апарату без інтелектуальних порушень чи затримки психічного розвитку.
Український держаний центр туризму та краєзнавства учнівської молоді (Наровлянський О., Наровлянська М.)

Не враховано

Згідно Міжнародної класифікації функціонування в освіті реалізуються стандартні правила з забезпечення рівних можливостей для людей з обмеженнями життєдіяльності. Таким чином, заборона займатись будь-яким видом діяльності особі з обмеженнями життєдіяльності, посилаючись на діагноз, являється дискримінацією і суперечить нормам Конституції та Закону України «Про освіту» в частині рівного доступу та інклюзивної освіти. Даний Порядок має на меті забезпечити створення рівних умов для всіх з огляду на індивідуальні можливості.Не враховано

Абзацом 3 пункту 4 Порядку в пропонованій редакції передбачена можливість створення спеціальних груп для дітей із порушеннями опорно-рухового апарату без інтелектуальних порушень чи затримки психічного розвитку в частині «або тих, що пересуваються на візках».  1. Спеціальні групи комплектуються відповідно до особливостей психофізичного розвитку та специфіки пізнавальної діяльності дітей сліпих, глухих, з тяжкими порушеннями мовлення, у тому числі з дислексією, розладами спектра аутизму, іншими складними порушеннями розвитку (порушеннями слуху, зору, опорно-рухового апарату в поєднанні з інтелектуальними порушеннями чи затримкою психічного розвитку) або тих, що пересуваються на візках. Гранична наповнюваність спеціальних груп в системі позашкільної освіти не може перевищувати 12 осіб.

За бажанням батьків (законних представників) та/або досягнення стабільних успіхів у навчанні,та/або зменшення необхідного контингенту вихованці (учні) та слухачі спеціальних груп за згодою батьків (законних представників) можуть переводитись для навчання в інклюзивні групи.

  1. Спеціальні та інклюзивні групи комплектуються відповідно до висновку ІРЦ про особливості психофізичного розвитку та специфіку пізнавальної діяльності дітей сліпих, глухих, з тяжкими порушеннями мовлення, у тому числі з дислексією, розладами спектра аутизму, іншими складними порушеннями розвитку (порушеннями слуху, зору, опорно-рухового апарату в поєднанні з інтелектуальними порушеннями чи затримкою психічного розвитку) або тих, що пересуваються на візках. Гранична наповнюваність спеціальних груп в системі позашкільної освіти не може перевищувати 12 осіб.

За бажанням батьків (законних представників), за рекомендацією ІРЦ та/або досягнення стабільних успіхів у навчанні, та/або зменшення необхідного контингенту вихованці (учні) та слухачі спеціальних груп за згодою батьків (законних представників) можуть переводитись для навчання в інклюзивні групи. (Це мають робити люди, у яких є відповідна підготовка та повноваження (освіта, досвід т.д.)

Харківський Палац дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради Харківської області

Не враховано

Відповідно до постанови КМУ від 12 липня 2017 р. № 545 (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 617 від 22.08.2018) висновок ІРЦ не регулює порядок комплектування спеціальних та інклюзивних груп та носить рекомендаційний характер щодо організації освітнього процесу кожної дитини індивідуально в залежності від її потреб та можливостей.6. Спеціальні групи комплектуються відповідно до особливостей психофізичного розвитку та специфіки пізнавальної діяльності дітей сліпих, глухих, з тяжкими порушеннями мовлення, у тому числі з дислексією, розладами спектра аутизму, іншими складними порушеннями розвитку (порушеннями слуху, зору, опорно-рухового апарату в поєднанні з інтелектуальними порушеннями чи затримкою психічного розвитку) або тих, що пересуваються на візках. Гранична наповнюваність спеціальних груп в системі позашкільної освіти не може перевищувати 12 осіб.

За бажанням батьків (законних представників) та/або досягнення стабільних успіхів у навчанні, та/або зменшення необхідного контингенту вихованці (учні) та слухачі спеціальних груп за згодою батьків (законних представників) можуть переводитись для навчання в інклюзивні групи.
Передбачити в пункті 6, що в інклюзивних групах наповнюваність зменшується на 30% відносно нормативної наповнюваності навчальних груп, передбаченої положенням про позашкільні навчальні заклади.
Український держаний центр туризму та краєзнавства учнівської молоді (Наровлянський О., Наровлянська М.)

Не враховано

Для врахування пропозицій нема законних підстав
9. Особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу в інклюзивних групах в системі позашкільної освіти забезпечує педагог (асистент вчителя за умови наявності)шляхом адаптації освітнього процесу відповідно до потреб, можливостей, здібностей та інтересів дитини, а також при потребі відповідно до висновку ІРЦ про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини шляхом складання індивідуального навчального плану.


9. Особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу в інклюзивних групах в системі позашкільної освіти забезпечує асистент вчителя шляхом адаптації освітнього процесу відповідно до потреб, можливостей, здібностей та інтересів дитини, а також при потребі відповідно до висновку ІРЦ про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини шляхом складання індивідуального навчального плану, який розробляється групою фахівців ІРЦ з обов'язковим залученням батьків (законних представників) дитини .

(Це мають робити люди, у яких є відповідна підготовка та повноваження (освіта, досвід т.д.)

Харківський Палац дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради Харківської області

Не враховано

Не кожна дитина з особливими освітніми потребами потребує асистента вчителя, а відповідно до постанови КМУ від 12 липня 2017 р. № 545 (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 617 від 22.08.2018) ІРЦ не бере участі в розробці індивідуального навчального плану, а лише надає рекомендації, зафіксовані у висновку ІРЦ.9. Особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу в інклюзивних групах в системі позашкільної освіти забезпечує педагог (асистент вчителя за умови наявності) шляхом адаптації освітнього процесу відповідно до потреб, можливостей, здібностей та інтересів дитини, а також при потребі відповідно до висновку ІРЦ про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини шляхом складання індивідуального навчального плану.

Індивідуальний навчальний план розробляє педагог (асистентом вчителя за умови наявності) у взаємодії із здобувачем позашкільної освіти, батьками (законними представниками) на підставі висновку ІРЦ, розглядається педагогічною радою і затверджується керівником закладу позашкільної освіти.
В пункті 9 передбачити можливість організації для дітей з особливими освітніми потребами додаткових індивідуальних занять для оволодіння обраною програмою позашкільної освіти, які проводить педагог, або корекційно-розвивальних занять, які проводить психолог або соціальний педагог.
Український держаний центр туризму та краєзнавства учнівської молоді (Наровлянський О., Наровлянська М.)

Не враховано

Відповідно до Закону України «Про освіту» через індивідуальний навчальний план реалізується індивідуальна освітня траєкторія, що являє собою персональний шлях реалізації особистісного потенціалу здобувача освіти та формується з урахуванням його здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду, ґрунтується на виборі здобувачем освіти видів, форм і темпу здобуття освіти, суб’єктів освітньої діяльності та запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін і рівня їх складності, методів і засобів навчання. Таким чином організаційні форми навчання в системі позашкільної освіти осіб з особливими освітніми потребами конкретизуються в індивідуальному навчальному плані відповідно до рекомендаційного висновку ІРЦ, можливостей і потреб особи.10. …

Адаптацію освітньої програми з позашкільної освіти для дітей з особливими освітніми потребами в спеціальній групі здійснює педагог. Адаптована освітня програма розглядається педагогічною радою за участі батьків (законних представників) і затверджується керівником закладу позашкільної освіти.Відсутнє

10. …

Адаптацію освітньої програми з позашкільної освіти для дітей з особливими освітніми потребами в спеціальній групі здійснюює група фаіхівців ІРЦ за участю батьків (законних представників). (Це мають робити люди, у яких є відповідна підготовка та повноваження (освіта, досвід т.д.)Діти з особливими освітніми потребами залучаються до виховних та масових заходів з урахуванням їх віку, здібностей, інтересів, потреб, можливостей, індивідуальних особливостей освітньої діяльності та стану здоров'я. (у редакції ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг»)

Харківський Палац дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради Харківської області


Не враховано

Відповідно до постанови КМУ від 12 липня 2017 р. № 545 (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 617 від 22.08.2018) ІРЦ не бере участі в розробці індивідуального навчального плану, а лише надає рекомендації, зафіксовані у висновку ІРЦ.Не враховано

Дане формулювання дублює норми, встановлені законом.
13. Кошти, отримані закладом позашкільної освіти за рахунок надання платних освітніх та інших послуг, можуть спрямовуватися на розвиток інклюзивного навчання у закладі позашкільної освіти в порядку і на умовах, визначених законодавством та статутом закладу

Згідно з Порядком надання платних освітніх та платних інших послуг закладами освіти (Наказ МОН), розділом про формування вартості послуги, регламентується розрахунок вартості послуги з урахуванням прямих матеріальних затрат. Тобто вартість послуги з навчання в гуртку хореографії формується з затрат, необхідних для забезпечення такої послуги. Чи є законним включення до вартості навчання в хореографічному гуртку витрат на розвиток інклюзивного навчання. Тим більше в попередньому пункті вказані «інші джерела», тобто не заборонено.

Харківський Палац дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради Харківської області

Не враховано

Зміст пункту 13 Порядку передбачає, кошти, отримані закладом позашкільної освіти за рахунок надання платних освітніх та інших послуг, можуть спрямовуватися в тому числі і на розвиток інклюзивного навчання у закладі позашкільної освіти в порядку і на умовах, визначених законодавством та статутом закладу, а не включення затрат на створення необхідних умов для організації інклюзивного навчання у вартість освітньої послуги.
Каталог: storage -> app -> media -> gromadske-obgovorennya -> 2018
2018 -> Олександра Антонів Львівський національний університет ім. Івана Франка, го «Центр україністики»
gromadske-obgovorennya -> Пояснювальна записка предмет «Українська література»
gromadske-obgovorennya -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням молдовською мовою Укладачі
gromadske-obgovorennya -> Програма з основ правознавства для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів
gromadske-obgovorennya -> Програма з основ правознавства для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів
gromadske-obgovorennya -> Програма призначена для організації навчання математики в класах з поглибленим вивченням математики. Вона розроблена на основі Державного стандарту базової і повної середньої освіти з урахуванням особливостей відповідного профілю навчання
2018 -> Пояснювальна записка Мовно-літературна галузь «Українська мова і літературне читання»
2018 -> Програма для закладів загальної середньої освіти пояснювальна записка
2018 -> Програма незалежного тестування для вчителів початкової школи закладів загальної середньої освіти пояснювальна записка

Скачати 25.73 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка