Звіт про результати самооцінюванняСкачати 218.1 Kb.
Дата конвертації16.07.2017
Розмір218.1 Kb.
ТипЗвіт
ЗВІТ

про результати самооцінювання


ШКІЛЬНОЇ ВИХОВНОЇ ПРОГРАМИ

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №5

м. БОРИСЛАВА

«Формування національної свідомості

та громадянської позиції в школярів»

/виховні справи національно - патріотичного напрямку у І семестрі 2015-2016н.р./

Юзефович Наталія Богданівна,

педагог-організатор

загальноосвітньої школи №5

м. Борислава

Дата: 31.03.2016р.

-2016-

ЗМІСТ

ПРЕДМЕТ ОЦІНКИ: Якість заходів, що популяризують українські традиції, формують національну свідомість та громадянську позицію у школярів (5-6 класи).

Для самооцінки ми обрали саме цей напрямок тому, що в Україні, як і в інших країнах світу, історично склалася своя система виховання, яка максимально враховує національні риси і самобутність українського народу. Нині, спираючись на глибинні національно-виховні традиції свого народу, національна система виховання поступово відроджується. І, нарешті, національне виховання найбільш відповідає потребам відродження України.

Актуальність створення системи національного виховання визначається потребами суспільства у всебічній активізації інтелектуального і духовно-творчого потенціалу національних та загальнолюдських цінностей, постійного коректування виховного простору.

Головною метою національного виховання на сучасному етапі є передача молодому поколінню соціального досвіду, багатства духовної культури народу, його національної ментальності, своєрідності світогляду і на цій основі формування особистісних рис громадянина України, які включають у себе національну самосвідомість, розвинену духовність, моральну, художньо-естетичну, правову, трудову, фізичну, екологічну культуру, розвиток індивідуальних здібностей і таланту.

Mета самооцінювання:

Оцінити ефективність та якість виховних справ, які формують почуття патріотизму та громадянськості у школярів у І семестрі 2015-2016 року.Мотивація:

1. Оцінити вплив українських традицій на формування національної свідомості та громадянської позиції у школярів (5-6 класи).

2. Виявити проблеми організації виховної роботи у даній ділянці і намітити шляхи їх подолання.

3. Врахувати результати дослідження при плануванні виховної роботи на наступний навчальний рік.


ЦІЛІ ЕВАЛЮАЦІЇ:

1. Отримати інформацію щодо забезпечення класними колективами визначених завдань шкільної програми та виявити проблеми.

2. Отримати результати спільної роботи класних керівників з учнівським та батьківськими колективами з даного напрямку.

3. Отримати дані про якість залучення учнів до виховних справ у ділянці національного виховання.

4. Спланувати зростання професійної компетенції класних керівників як виховників.

5. Використати результати евалюації для внесення змін в шкільну програму з даного напрямку.Ключові запитання:

 1. Наскільки проведені виховні справи забезпечують виконання завдань шкільної програми з національно – патріотичного виховання?

 2. У якій мірі співпраця класних керівників з учнями та батьками сприяє ефективному проведенню виховних справ з національно-патріотичного виховання?

 3. Наскільки проведені виховні справи сприяють формуванню національної свідомості та громадянської позиції у школярів (5-6 класи)?


Ділянками для дослідження ми обрали:

- РОБОТУ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА З ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВАННЯ (планування, підготовка, проведення, оцінка);

- УЧАСТЬ БАТЬКІВ У ВИХОВНИХ СПРАВАХ (співпраця);

- СПІВПРАЦЯ З УЧНІВСЬКИМИ КОЛЕКТИВАМИ;

- ПОЗАКЛАСНІ ВИХОВНІ СПРАВИ ТА ГОДИНИ ДУХОВНОСТІ (проведені в І семестрі 2015-2016 н.р.);
Для проведення самооцінки ми використали наступні методи дослідження:


 • аналіз планів роботи класних керівників,

 • спостереження за роботою класного керівника,

 • анкетування батьків, учнів,

 • інтерв’ю з членами батьківських комітетів та класними керівниками,

 • спостереження за поведінкою учнів під час проведення заходів,

 • аналіз відгуків батьків, громади про проведені виховні справи).

Були обрані такі інструменти:

 • рекомендації щодо аналізу планів роботи класних керівників,

 • листки спостереження,

 • анкети для батьків, учнів,

 • питання для інтерв’ю з батьківським комітетом,

 • листки спостережень за поведінкою учнів під час проведення виховних справ,

 • листок опрацювання відгуків про проведенні виховні справи дітей, батьків, громади,

 • питання для інтерв’ю з класними керівниками).

Час реалізації дослідження та термін використання результатів:

1. Підготовка до дослідження тривала з 29.02.2016р. по 05.03.2016р.

2. Саме дослідження тривало з 09.03.2016р. по 23.03.2016р.

3. Зібрані дані були опрацьовані до 30.03.2016р.

4. Звіт буде представлений у квітні 2016р.

5. Результати дослідження будуть використані у 2016-2017н.р.

Звіт призначений для таких учасників навчально-виховного простору: директора школи, заступника з навчально-виховної роботи, заступника з виховної роботи, батьків, громадськості, учнівських колективів, класних керівників, психолога школи.
1 Ключове запитання:

Наскільки проведені виховні справи забезпечують виконання завдань шкільної програми з національно – патріотичного виховання?

Робота класних керівників з організації виховання (планування, підготовка, проведення, оцінка)

Аналіз документів (планів роботи(програм) класних керівників)Критерії оцінки: Відповідність завдань та заходів у планах роботи класних керівників шкільній виховній програмі.

Розглядалися зазначені у шкільній програмі виховання, а також у рекомендаційних листах шкільного психолога і названі класними керівниками та зазначені у їхніх планах (програмах) виховної роботи конкретні завдання виховання з національно-патріотичного напрямку.

Поставлені перед шкільною спільнотою виховні завдання забезпечують в основному виконання місії школи, а місія школи вказує на особливість школи (національного спрямування). Виховні завдання зорієнтовані на запити батьків, учнів та громади.

Виявили наступне: • для ефективності і діагностування виховної роботи ми здійснювали поточний моніторинг.

 • під час складання плану виховної роботи класного керівника враховували рівень виховної дії, залучення до шкільної виховної програми учнів та батьків.

 • у своїх планах роботи класні керівники розробили систему заходів для об’єднання зусиль школи та батьків по вихованню учнів, для залучення батьків та громадськості до виховних вправ.

 • також розроблені заходи, що організовують та забезпечують всеобуч батьків, щоб допомогти їм при розв’язанні складних проблем із виховання дітей.

 • класні керівники запланували різноманітні форми роботи з національно-патріотичного напрямку.

 • розробили комплекс заходів по формуванню фізично та духовно розвиненої особистості.

 • спланували краєзнавчу роботу(організація туристичних екскурсій по рідному краю з метою кращого пізнання і виховання любові до Батьківщини).

 • класні керівники впроваджують у виховну роботу елементи змагання між учителями.

Класні керівники ознайомленні з документами про освіту, школу, інформовані про новинки та досягнення психолого-педагогічних наук; володіють певними знаннями про історію рідного краю та історії України; реалізовують завдання шкільної виховної програми. Зібрано банк сценаріїв, творчих проектів, шкільних газет, фото-колажів, які можна було б систематизувати і укласти методичні розробки.

Аналіз документації школи відображає організацію виховного процесу та роботу виховних ланок школи. При вихованні учнів враховані потреби учнів та їхні творчі здібності. У школі створені сприятливі умови для виховання учнів. Виховники забезпечують єдиний виховний простір.
Спостереження за діяльністю класних керівників

Критерії оцінки: компетентність класних керівників як виховників.

Виявили наступне:

В школі проводяться семінари та тренінги щодо підвищення професійної компетентності педагогів. Кожен педагог виробив свій стиль діяльності у здійсненні процесу виховання. Класні керівники творчо підходять до планування та проведення виховних справ, діють за принципом – творчий педагог виховує творчого учня. У своїй діяльності педагоги використовують методичну літературу та періодичні видання з виховної роботи. Робота класних керівників спрямована на модернізацію виховного процесу з використанням мультимедійних технологій. Позакласна робота спланована на основі опитування учнів, враховано їх вікові особливості, нахили, рівень сприйняття.

Одним із основних завдань спостереження є об’єктивна оцінка праці вчителя як виховника, що підвищує мотивацію якісної роботи, їхню персональну відповідальність за результати виховання.

Об’єктом оцінювання були:

- рівень роботи вчителя над підвищенням свого професійного рівня;

- рівень моральних якостей, ступінь оволодіння принципами професійної етики;

- результативність співпраці з громадою;

- сформованість та якісний рівень компетенціі учнів;

- вміння вчителя працювати з класним колективом;

- рівень позаурочної виховної роботи вчителя;

- ефективність роботи вчителя у роботі методичного об’єднання;

- ведення шкільної документації;

- авторитет серед учнів, батьків та громади.

Рівень сформованої компетенції учнів визначається за результатами олімпіад та конкурсів. Рівень ефективності роботи вчителя у роботі методичного об’єднання визначає голова м/о. Авторитет серед учнів, батьків та громади визначається за результатами анкетування.

Спостереження показало, що класний керівник 6-А класу Білинська Л.Б. є провідним організатором виховного впливу на учнів, позашкільних виховних заходів, громадських організацій. Значно впливає на організацію виховання дітей у сім’ї. Вибір форм та організація виховної діяльності учнів має цілеспрямований характер, який відповідає інтересам суспільства і класного колективу зокрема. Вчитель – висококваліфікований, ерудований, творчий. Досконало володіє методикою організації виховного процесу. Має необхідну педагогічну і психологічну підготовку. Знає необхідні нормативні документи. У процесі виховання створює оптимальні умови для творчої реалізації кожної дитини як особистості.

Вчителі високоморальні та відповідальні, здатні виховувати власним прикладом та вчинками. Класні керівники – особи з педагогічним хистом, знанням методів та прийомів виховної роботи, досвідом практичного ведення виховних справ; люблячі опікуни дитини. Виховний простір школи патріотичний, де панує культ рідної мови, матері, Батьківщини, героїчних сторінок історії України, утверджується любов до своєї землі, культури, церкви, громади, до самих себе, існує можливість набуття громадянської позиції учнів.

Плани роботи класних керівників в цілому забезпечують виконання завдань шкільної програми.

Завдання та заходи розроблені класними керівниками здебільшого відповідають шкільній виховній програмі.

Класні керівники добре володіють прийомами та методами виховання.
2. Ключове запитання:

У якій мірі співпраця класних керівників з учнями та батьками сприяє ефективному проведенню виховних справ з національно-патріотичного виховання?

Участь батьків у виховних справах (співпраця)

□ Анкета (для батьків)

□ Інтерв’ю (з членами батьківського комітету )

Критерії оцінки:

Прийнятність загальношкільних та класних виховних справ громадянсько-патріотичного напрямку потребам батьків


 • Розглядалися визначені батьками під час анкетування та в ході інтерв’ю потреби щодо обраних ними орієнтовних цілей виховання та відзначені більшістю батьками сплановані класним керівником заходи.

 • Визначені батьками в ході інтерв’ю потреби щодо обраних ними орієнтовних цілей виховання.

Анкетування батьків виявило наступне:

 1. Батьки цінують школу за співпрацю з церквою та громадою.

 2. Батьки підтримують тісні зв’язки зі школою та класними керівниками.

 3. Школа виховує патріотизм в учнів.

 4. Батьки в цілому задоволені організацією виховної роботи в школі.

 5. Міжособистісні відносини в школі приязні та відкриті.

 6. В школі проводиться багато цікавих та корисних заходів саме з національного виховання.

Та є ряд побажань до класного керівника (5-Акл.):

Частіше організовувати виховні заходи за участю батьків.

Прислуховуватись до побажань учнів (брати участь у розробці виховних проектів).

ІНТЕРВ’Ю з членами батьківського комітету

1. Батьки очікують в основному від школи: щоби діти росли моральними людьми, християнами, патріотами; щоби здобуті знання і вміння, допомогли дітям добитися успіху в житті; щоби школа навчила дитину спілкуватися і співжити з іншими людьми

2. Частина батьків брала участь в укладанні шкільної виховної програми(на різних етапах)

3. Поставлені перед школою завдання відповідають очікуванням батьків

4. Школа має чітко визначені пріоритети виховання.

5. Школа часто залучає батьків до розробки виховних проектів, до участі у виховних справах.

6. Батьки періодично звертаються до адміністрації школи з питаннями, які стосуються виховного процесу.

7. Досить часто проводяться у школі заходи національного спрямування.

8. Корисні ці заходи для дітей: розвивають почуття національної свідомості; розвивають риси лідера та громадського діяча; краще вивчають історію рідного краю; розвивають творчі здібності.

9. Найбільш ефективними формами роботи з батьками вважаються: батьківський всеобуч; індивідуальні бесіди; спільні виховні справи.

10. Серед моральних цінностей, які виховує у дітях наша школа є: духовно багату людину; почуття патріотизму; всебічно розвинену особистість; фізично розвинену особистість.

Так класний керівник 5-Б класу Оринич М.В. провела свято «Святвечір в українській родині»,присвячене Різдву, яке за відгуками батьків , було проведено змістовно та цікаво. Саме за допомогою українських традицій , формуються в людині добрі почуття, душа. Підвалини національного виховання таки закладаються в сім’ї, тому свято не обійшлося без допомоги батьків. Тому, говорячи про виховні завдання, які сьогодні вирішуються, не можна не зазначити, що одним з найголовніших є виховання високоморального покоління, формування у нього українського менталітету на основі відродження українських традицій. Створення національної школи – процес нелегкий, тривалий і творчий. Він вимагає від педагогів нових підходів у організації виховного процесу.

Виховні справи національно-патріотичного напрямку, що проводяться у школі в цілому відповідають потребам батьків.


Практиковані форми співпраці класних керівників та батьків забезпечують національно – патріотичне виховання.

Співпраця з учнівським колективом

□ Анкета (для учнів)

Критерії оцінки:

Доступність обраних форм і методів виховної роботи, які використовує кл. керівник для учнів.

Розглядалися відзначені більшістю учнів сплановані класним керівником заходи під час анкетування .Анкетування учнів показало:

1. Діти з радістю та з задоволенням ідуть до школи.

2. Класні керівники з повагою та теплотою відносяться до учнів.

3. Класний керівник для більшості дітей виступає в ролі порадника та другої мами та є прикладом для наслідування.

4. Класні керівники намагаються виховати своїх учнів духовно багатими людьми та патріотами України.

5. Значна частина учнів бере активну участь у підготовці та проведені виховних справ.

6. Кожен з учнів знаходить собі справу по інтересу та здібностям.

7. Учні мають всі умови для самоствердження та розвитку своїх талантів та здібностей, умови для здобуття життєвих компетенцій.

Учні володіють добрими знаннями історії України, історії рідного краю. Показали свою обізнаність в історичних подіях; знання визначних постатей України, їхній внесок в історію України. Отримані знання вміють передати та викласти. Ці знання підвищують їх загальний розвиток.

Класні керівники організовують свою діяльність на ґрунті національної культури і національних традицій, а зміст і форми роботи відповідають національно-культурним потребам України, її становленню і розвитку.

Методи та прийоми виховання, які використовують класні керівники здебільшого доступні для учнів.

□ Інтерв’ю з класними керівникамиКритерії оцінки:

Ефективність проведених виховних справ.

Розглядалися названі класними керівниками виховні справи, оцінені як цікаві і корисні для них та дітей, справи у яких учні брали активну участь.РЕЗУЛЬТАТИ ІНТЕРВЮ (з класними керівниками):

Класні керівники брали участь в укладанні шкільної виховної програми.

Більшість класних керівників сумлінно та відповідально відносяться до виконання обов’язків класного керівника. Виховні справи сплановані на основі опитувань учнів, враховано їх вікові особливості, нахили, рівень сприйняття. Успіх запланованих виховних справ залежить від відносин між класними керівниками та учнями, які розвиваються на основі співробітництва та поваги. Класні керівники залучають учнів та батьків до участі у виховних справах. У кожного класного керівника співпраця з учнями та батьками є на різному рівні.

Вміють організувати свою працю та працю учнів, стимулюють активність учнів у позакласних заходах, використовують всі можливості для патріотичного виховання учнів; постійно вдосконалюють свою методику виховання, шукають нові форми та методи організації виховних справ. Постійно підвищують свою педагогічну майстерність.

Класні керівники є провідними організаторами виховного впливу на учнів, класних та шкільних виховних заходів, громадських організацій. Вибір форм та методів організації виховних справ має цілеспрямований характер, який відповідає інтересам учнівських колективів.

Класні керівники мають добрий авторитет серед учнів, батьків та громадськості.Ефективними формами роботи з учнями можна вважати:

□ колективні творчі справи;

□ тренінги;

□ учнівські збори;

□ години спілкування;

□ різноманітні акції;

□ години духовної віднови.

Ефективними формами роботи з батьками можна вважати:

□ батьківські збори;

□ батьківський всеобуч;

□ індивідуальні бесіди;

□ спільні виховні справи.

Класні керівники вважають, що школа має навчати і виховувати учнів в тісній співпраці з громадою та церквою


3.Ключове запитання

На скільки проведені виховні справи сприяють формуванню національної свідомості та громадянської позиції у школярів (5-6 класи)?

Співпраця з учнівським колективом

□ Спостереження (за поведінкою учнів під час відкритих заходів)Критерії оцінки:

Можливість для розвитку учнівських компетенцій.

Розглядалася участь дітей у виховних справах (спостереження).Спостереження за учнями показало:

Сенс виховної роботи класного керівника не тільки у факті участі учнів у виховних справах, а у глибокому вивченні внутрішнього світу дитини. Класний керівник вивчає і враховує індивідуально-психологічні особливості учнів; цілеспрямовано формує характер, духовні, інтелектуальні якості людини; ефективно використовує національні традиції; виховні справи зорієнтовані на духовний розвиток особистості;залучає учнів до виховного процесу; створює всі умови для творчої активності учнів та самореалізації; забезпечує психологічний супровід виховного процесу; створює сприятливі умови для фізичного та духовного розвитку на засадах християнської моралі та національних звичаях; розвиває в учнів ключові життєві компетентності. Класні керівники з повагою та теплотою відносяться до учнів, для більшості дітей виступають в ролі порадника та другої мами та є прикладом для наслідування. Намагаються виховати своїх учнів духовно багатими людьми та патріотами України.

Діти проявляють себе у різних видах діяльності. Активні при плануванні, проведенні та обговоренні справ. Поважають свою працю та працю інших людей. Більшість дітей прислухаються до колективної думки, хоча у кожного сформована і своя позиція до справи. Якщо виникають конфлікти, то діти переважно самостійно вирішують їх, інколи звертаються за допомогою до вчителя. Класні керівники в більшості класах є авторитетом для дітей. Учні відповідальні, привчені до дисципліни, культурно ведуть себе в суспільних місцях.

Значна частина учнів бере активну участь у підготовці та проведені виховних справ. Кожен з учнів знаходить собі справу по інтересу та здібностям. Учні мають всі умови для самоствердження та розвитку своїх талантів та здібностей, умови для здобуття життєвих компетенцій.

Учні мають змогу використовувати виховні можливості для самореалізації особистості. Участь у виховних справах школи сприяє вияву самостійності дітей, посильній реальній участі у житті школи, громади, міста та суспільства; самоствердженню у суспільно значущій діяльності. Мета співпраці – створити умови для реалізації права молоді на творчість, розкриття й утвердження кожної особистості, заохочення її до самодіяльності та колективної діяльності.

Учні мають реальну можливість розвивати власну внутрішню свободу і зрозуміти свій власний значимий для нього досвід.Так класний керівник 6-Б класу Гарасим’як Г.М. провів «Свято рідної мови»,присвячене Дню української писемності, яке за відгуками учнів, було проведено змістовно та цікаво. Це свято спонукало дітей до дбайливого ставлення до мови, культури мовлення ,поваги до традицій.

Організація виховних справ відповідає очікуванню учнів.

Для учнів створені всі умови для розвитку творчих компетентностей.

Обрані форми і методи виховної роботи класних керівників сприяють наближенню дітей до дорослого життя, розвивають практичні вміння, формують активну особисту позицію майбутнього громадянина.

Позакласні виховні заходи та години духовності.

□ Аналіз відгуків громади про виховні справиКритерії оцінки:

Корисність(потрібність) проведених виховних справ для громади.

Розглядалися відгуки членів громади про виховні справи.Громадські лідери відзначають:

Школа створює умови для художньої самодіяльності, часто проводить екологічні акції; вшановує героїв; займається вивченням історії мікрорайону; проводить творчі вечори. Громадські лідери вважають, що школа має навчати і виховувати учнів в тісній співпраці з громадою та церквою.

Громада часто відвідує заходи, які проводить школа на рівні мікрорайону. Члени громади є частими гостями тематичних вечорів; шкільних концертів; колективних заходів разом з батьками;свят національного спрямування.

Учні залучені до місцевого волонтерського руху, мета якого догляд за могилами воїнів УПА. Школою ведеться пошукова та дослідницька робота, пов’язана з історією місцевості, пишуться реферати, курсові роботи.

У школі часто проводяться заходи національного спрямування. Проведені виховні справи для учнів є корисні та потрібні, виховують почуття національної свідомості; забезпечують інтелектуальний розвиток учнів; забезпечують високий рівень активності учнів; розвивають почуття громадянського обов’язку та патріотичні почуття; формують світогляд; вчать діяти в інтересах української нації.

Школа виховує патріотизм в учнів. Школу можна вважати центром громадського життя мікрорайону.Так класні колективи 5-6 кл. брали участь у святкуванні Дня утворення УПА «Герої не вмирають» разом з громадою у місцевій «Просвіті». Відгуки про це свято були опубліковані у місцевій газеті «Нафтовик Борислава».


ВИСНОВКИ

Провівши самооцінювання шкільної виховної програми можна сказати, що виховна діяльність класних керівників 5-6 класів ЗОШ № 5 м. Борислава спрямована на реалізацію Конституції України, Конвенції ООН про права дитини, Декларації ООН про права дитини, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Загальної декларації ООН прав людини, Державної національної програми «Діти України», Національної доктрини розвитку освіти, Львівської програми національно-патріотичного виховання та духовного відродження учнівської молоді та інших законодавчих і нормативно-правових актів України.

Виховна діяльність класних керівників старшої школи, учнівського самоврядування спрямована на формування національної свідомості школярів на засадах християнської моралі, історично-культурних надбань нашого народу. Цій проблемі буде підпорядкований зміст загальношкільної виховної роботи, виховної діяльності класних керівників, позакласної роботи.

Працюючи над реалізацією Концепції національного виховання педагогічний колектив школи всю виховну роботу спрямовує на виховання свідомого громадянина, гуманіста і патріота України, створенню умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів, формування інтелектуального та світоглядного розвитку учнів у процесі навчання, виховання громадянина з демократичною культурою, виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я.

Класні керівники цих класів проводять цікаві, змістовні, нетрадиційні виховні заходи за участю батьків, учнів, громадськості.

Можна сказати: школа і сім’я, батьки і вчителі, церква і громада – єдине ціле, діяльність якого спрямована на дитину, її навчання, виховання, розвиток, становлення.

Результати шкільних та міських оглядів-конкурсів «Таланти твої, Україно» засвідчили набуті вміння вихованців з різних видів мистецтва, їх творчу індивідуальність. Учні 5-6 класів отримали нагороди на обласних та галузевих конкурсах.

Громадскістю, батьками, вчителями та учнями 5-6 класів відзначено такі цікаві заходи національно-патріотичного виховання протягом І семестру 2015-2016 н.р.:

□ Години духовності «Величний Борислав»

□ Літературна година «Книгозбірня – храм мудрості»

□ Учнівське свято « Серце віддаю дітям» (День учителя)

□ «ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ»(виступ в «Просвіті» до Дня утворення УПА )

□ Творчий проект «Бориславці в боротьбі за волю та незалежність України»

□ Поїздки по визначних місцях України («Княжий Львів»)

□ Години духовності «Шлях Велетня»(125-р. з дня народження Є.Коновальця);

□ Учнівська конференція «Вклад А.Шептицького в розвиток духовної спадщини українського народу

□ Літературний вечір « Допоки є Шевченка мова, то доти Україна є…»;(День писемності)

Добре налагоджена співпраця школи з будинком «Просвіта». Деякі спільні заходи вже стали традиційними: Свято Матері, Шевченківські вечори, Різдвяні віншування, вертепи, фольклорно-музичні свята, День створення УПА і ін.

Іноді виникають проблеми щодо організації виховної роботи в школі серед них: недостатнє методичне забезпечення виховання; недостатня допомога батьків; перевантаження учнів навчанням; відсутність батьків (за кордоном), неповні сім’ї; вплив негативного середовища на розвиток духовності учнів (Інтернет, ЗМІ, шкідливі звички, коло негативних друзів).

РЕКОМЕНДАЦІЇ (що треба зробити? Як варто вчинити?)

заступнику з виховної роботи (щодо планування виховної роботи):

- Пропонувати включити до плану виховної роботи виховні заходи за участю батьків («Родинні свята»);

- І надалі створювати в школі сприятливі умови для творчої діяльності вчителів та учнів;

- У виховній роботі використовувати форми і методи організації виховних справ з досвіду кращого класного керівника.класним керівникам :

- І надалі надавати можливість у виборі виховних справ учням ;враховувати їх можливості та інтереси; заохочувати кожного учня до активної діяльності у виховних справах;створювати в класі сприятливий клімат для творчої діяльності учнів(5-А кл.); допомагати учням у вирішенні питань, що стосуються виховного характеру; прислухатися до різних точок зору учнів, давати рекомендації;

- Залучати якомога більше батьків до співпраці( 6-Б клас)

батькам :

- Використовувати бесіди, що виховують в дітей почуття відповідальності, доброти, поваги;

- Приймати активну участь у житті класу та школи;

- Співпрацювати з батьківським комітетом, щодо питань виховання.учням :

- Брати активну участь у житті класу та школи; розвивати організаторські здібності; співпрацювати з класними керівниками; співпереживати щодо цікавих і корисних заходів; формувати свої життєві компетентності.
Каталог: files -> 2017 -> Zaxodu
2017 -> Проведення заходів з евакуації на регіональному, місцевому, об’єктовому рівні
2017 -> Проведення заходів з евакуації на об’єктовому рівні
2017 -> Доведення вимог щодо розробки Плану евакуації
2017 -> Основні вимоги Методики планування
2017 -> Методи дослідження. У роботі використовуються алгоритми порівняння графічних образів, методи аналізу розташування елементів веб-сторінок І дослідження особливостей тестування верстки. Наукова новизна
Zaxodu -> Демократичне врядування в школах Елізабет Бекман Бернард Траффорд ббк 74. 204я7
Zaxodu -> Рекомендаційний пізнавально-довідковий матеріал, присвячений 100-річчю бою під Крутами
Zaxodu -> Довідка «Небесна Сотня»
Zaxodu -> Методичні рекомендації щодо інтеграції розроблених в рамках спільного проекту «Вчимося жити разом»

Скачати 218.1 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка