Звіт про роботу методичного об’єднання майстрів виробничого навчання за професіями «Оператор комп’ютерного набору», «Кухар, кондитер»Скачати 96.99 Kb.
Дата конвертації23.03.2017
Розмір96.99 Kb.
#13191
ТипЗвіт
Звіт про роботу методичного об’єднання майстрів виробничого навчання за професіями «Оператор комп’ютерного набору», «Кухар, кондитер»
Сьогодні методична робота в професійно-технічному навчальному закладі розглядається як цілісна система підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, як систематична колективна та індивідуальна діяльність, спрямована на підвищення науково-теоретичного і загального культурного рівня майстрів виробничого навчання, їх психолого-педагогічної підготовки і професійної майстерності, на впровадження у практику досягнень науки, інноваційних педагогічних технологій, передового досвіду.

Основою докорінного покращення навчально-виховного процесу в професійно-технічних навчальних закладах є добре налагоджена методична робота, особливо роль в організації і проведенні якої належить методичним об’єднанням.

Активна діяльність методичних об’єднань безпосередньо впливає на підвищення якості навчання і виховання учнів, ефективність застосування нетрадиційних форм і методів навчання і виховання, професійний ріст майстрів виробничого навчання, впровадження новітніх досягнень науки та передового досвіду в навчально-виробничий та виховний процес.

У минулому начальному році члени методичного об’єднання працювали над вирішенням першочергових завдань професійного навчання та виховання учнів у сучасних умовах. З урахуванням рівня організації навчально – виховного процесу, особливостей складу учнів ліцею, члени методоб’єднання працювали над вирішенням науково – методичної проблеми «Оволодіння інноваційними технологіями проведення професійно-практичної підготовки».

До складу методичного об’єднання входять майстри в/н: Барило В.І., Балюк Ю.М., Плюйко К.С., Сохарєва О.В., Косенцева Н.М., Лисенко С.В., Міщенко К.Г., Динник О.І.

Робота методичного об'єднання спланована керівником у серпні місяці. До плану роботи ввійшли заходи теоретичного і практичного спрямуванняРобота методичного об’єднання здійснювалася у таких напрямах: запровадження інноваційних технологій у навчальний процес, використання новітніх технологій; відкриті уроки, самоосвіта, тижні з професій; творчі звіти тощо.

Реалізація запланованої роботи методоб'єднання відбувалася через усі вищезазначені форми, провідними з яких є:

 • впровадження передового педагогічного досвіду;

 • вивчення рівня знань, умінь і навичок учнів;

 • робота наставників з молодими майстрами в/н;

 • взаємовідвідування уроків;

 • вивчення методичних, психолого-педагогічних новинок;

 • проведення відкритих уроків з проблем, які поставлено на засіданнях методичних об’єднань;

 • проведення тижнів з професій;

 • обмін досвідом.

Вся робота методоб'єднання пронизана практичною направленістю. Життя наполегливо вимагає творчого підходу до підбору тем, над якими працюють протягом навчального року педагоги.

Засідання методоб'єднання майстрів в/н проходили 1 раз на місяць, фіксувалися протоколами. План роботи методоб'єднання змістовний, конкретний, відповідає сучасним вимогам. Крім спланованої методичної роботи на рік, у керівника методоб'єднання в папці наявна така інформація: • відомості про членів методоб'єднання майстрів в/н;

 • курсова перепідготовка членів м/о;

 • взаємовідвідування уроків;

 • вивчення, втілення передового педагогічного досвіду;

 • організація позаурочної форми роботи:

 • організація гуртків технічної творчості;

 • протоколи засідань;

 • виступи майстрів в/н на засіданнях методоб'єднань.

У минулому навчальному році проведено 10 засідань, на яких обговорювали відкриті уроки та виховні заходи, ділилися своїм досвідом роботи, виступали з доповідями, аналізували проведення тижнів з професій та взаємовідвідування уроків, вносили пропозиції щодо поліпшення навчально-виробничого процесу. Також проводились огляди новинок педагогічної та методичної літератури, що сприяло підвищенню професійного рівня майстрів виробничого навчання.

Наше методичне об’єднання брало активну учать у виставці методичних матеріалів. Були виставлені реферати, доповіді, які зачитувались на педагогічних читаннях, методичні розробки, звіти з тижнів професій, роздатковий матеріал.

У рамках методичного об’єднання проводились відкриті уроки, їх аналіз та самоаналіз.

Лисенко Світлана Василівна провела відкритий урок з теми “Приготування бісквітного тіста холодним способом”, Плюйко Катерина Савівна –з теми «Приготування напівфабрикатів з рибної котлетної маси», на якому використала інформаційні технології (мультимедійну презентацію та відеофільм).

Майстер виробничого навчання Барило Валентина Іванівна провела відкритий урок з теми "Робота з електронною поштою". Учні дізналися, що таке електронна пошта, яке її призначення, навчилися створювати поштову скриньку та користуватися нею.

Майстер виробничого навчання Косенцева Надія Миколаївна провела відкритий урок з теми «Приготування курки фаршированої «Галантин», а Балюк Юлія Миколаївна - з теми «Створення анімацій в програмі Photoshop”. Опитування учнів за матеріалом попередньої теми було проведене за допомогою оригінальної вправи «Дерево знань».

Майстер виробничого навчання Міщенко Катерина Григорівна провела у кухні-лабораторії відкритий урок з теми «Приготування виробів з дріжджового безопарного тіста». Учні навчилися готувати пончики з повидлом, пиріжки з капустою, біляші з м’ясом. На уроці були використані інформаційні технології. Динник О.І. провела відкритий урок на тему “Приготування виробів з прісного тіста ”. Учні навчилися готувати вареники з різними начинками.

Аналіз роботи свідчить, що за минулий навчальний рік підвищився науково – теоретичний та методичний рівень проведення уроків виробничого навчання та виробничої практики, посилилась увага до виховної та розвивальної функції навчання, до пошуку його ефективних форм і методів.

У процесі роботи виправдали себе такі форми як моделювання уроків, індивідуальна та групова робота із учнями, корекція знань та розвиток здібностей учнів, підвищення в учнів мотивації до навчання, розробка та обговорення диференційованих завдань, розробка складних тем програми, огляд новинок педагогічної та методичної літератури.

Також проведені заплановані тижні з професій.

З 14 по 18 листопада було проведено тиждень з професії «Кухар, кондитер», який включав ряд заходів:


 • виставка спеціальної літератури;

 • виставки учнівських рефератів та плакатів;

 • кулінарна та кондитерська виставка.

З 20 по 24 лютого було проведено тиждень з професії «Оператор комп'ютерного набору», який включав ряд заходів:

 • проведення цікавих конкурсів, вікторин;

 • організація виставки учнівських рефератів та плакатів;

 • проведення конкурсу на кращого учня за професією.

Майстер виробничого навчання Барило Валентина Іванівна провела інтелектуальну гру “Перший Мегабайт”.

Мета гри: розвинути пізнавальний інтерес в учнів; формувати інформаційну культуру; поглибити, узагальнити та систематизувати знання.

У рамках тижня проведений конкурс серед учнів для визначення того, хто набирає найшвидше. Переможцем конкурсу став учень гр. №24 Кіяшко Руслан.

З 7 по 30 травня майстер в/н Міщенко К.Г. проходила стажування в Навчально-виробничому комбінаті громадського харчування Полтавського університету споживчої кооперації України. Мета: набуття знань, умінь і навичок для встановлення кваліфікаційної категорії «Кухар четвертого розряду».


Члени методичного об’єднання брали участь у педагогічних читання.

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Тема

1.

Барило Валентина Іванівна

«Новітні технології проведення сучасного уроку виробничого навчання».

2.

Балюк Юлія Миколаївна

«Використання методів активного навчання на уроках виробничого навчання».

3.

Плюйко Катерина Савівна

«Використання нетрадиційних форм проведення уроків в процесі виробничого навчання».

4.

Міщенко Катерина Григорівна

«Форми організації трудової підготовки учнів на уроках виробничого навчання»

5.

Косенцева Надія Миколаївна

«Формування інформаційної компетентності на уроках виробничого авчання».

6.

Лисенко Світлана Василівна

«Розвиток творчих здібностей учнів на уроках виробничого навчання».

7.

Сохарєва Олена Вікторівна

«Особливості застосування дидактичних ігор на уроках виробничого навчання»

8.

Динник Ольга Іванівна

«Інтегрований урок виробничого навчання у контексті впровадження інновацій».

Особливе місце в роботі методичного об'єднання займає взаємовідвідування уроків виробничого навчання, що є школою обміну досвідом; практичних шляхів удосконалення проведення уроків виробничого навчання. Проводиться аналіз кожного уроку, дається оцінка ефективності методів та прийомів роботи, які були застосовані на уроці виробничого навчання.

Майстри в/н постійно працюють над поповненням комплексно-методичного забезпечення професії.

В грудні відбулася виставка експонатів гуртка технічної творчості, де були представлені вироби, виготовлені із комп'ютерних деталей та харчових продуктів.

Протягом навчального року майстри в/н проводили відкриті виховні заходи.

Майстер виробничого навчання Балюк Юлія Миколаївна провела відкритий виховний захід з теми: «Домашні обереги». Учні підготували повідомлення про домашні обереги: рушник, білу хату, калину.

Майстер виробничого навчання Барило Валентина Іванівна провела до Дня Святого Миколая відкритий виховний захід «Ой, хто, хто Миколая любить». Учня вислухали розповідь майстра про це свято, зробили повідомлення про чудесні зцілення людей Святим Миколаєм, переглянули мультимедійну презентацію і одержали від Святого Миколая гостинці.

Майстри виробничого навчання Лисенко Світлана Василівна та Косенцева Надія Миколаївна провели відкритий виховний захід «Душі людської доброта». Учні підготували повідомлення, переглянули мультимедійну презентацію, зірвали листки щастя із Дерева добра.

Майстри виробничого навчання Міщенко Катерина Григорівна та Динник Ольга Іванівна провели відкритий виховний захід на тему: «Великдень всіх нас на гостини просить».

Члени методичного об'єднання проводять профорієнтаційну роботу в школах міста, та районах Полтавської області.

Однак поряд з позитивним в роботі методоб’єднання є ряд недоліків:


 • недостатній рівень впровадження передового педагогічного досвіду;

 • низький рівень навичок самоаналізу проведених уроків майстрами в/н;

 • потребує покращення комплексно-методичне забезпечення професій за рахунок наочних посібників, плакатів, макетів, презентацій, роздаткового матеріалу.

Аналіз роботи членів методичного об’єднання дає підставу зробити висновок, що завдання, які випливають із науково-методичної проблеми об’єднання , в основному виконано.

Виходячи з підсумків навчально-виробничого процесу за минулий навчальний рік, методичне об’єднання в поточному навчальному році працюватиме над вирішенням таких проблем: • оволодіння інноваційними технологіями, найдосконалішими формами, методами та прийомами навчання учнів;

 • виготовлення наочних посібників, дидактичного, роздаткового матеріалу, зміцнення КМЗ професій.

Найголовніше та найістотніше у методичній роботі є надання реальної, діючої допомоги майстрам виробничого навчання у розвитку їх майстерності як поєднання професійних знань, навичок і вмінь, необхідних для сучасного майстра властивостей і якостей.

Методичні об’єднання – це основний методичний підрозділ, діяльність якого безпосередньо впливає на підвищення якості навчання і виховання учнів, ефективність застосування сучасних форм і методів навчання, професійний ріст і методичну майстерність майстрів виробничого навчання, впровадження досягнень педагогічної науки і передового досвіду в навчально-виховний процес.


Керівник методичного об’єднання Барило В.І.
Скачати 96.99 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка