Звіт про виконання плану роботи Сумської обласної державної адміністрації за 2017 рікСторінка10/28
Дата конвертації20.11.2018
Розмір2.84 Mb.
#65164
ТипЗвіт
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   28

Проведено позапланові заходи:

з/п


Зміст

Заходу


Термін

виконанняВідповідальний

структурний підрозділВідповідальний

заступник голови

(керівник апарату)

облдержадміністраціїОчікуваний

результатДосягнення

очікуваного результату

Міжрегіональний фо-рум розвитку ву-личних культур

09.03

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Підтримка творчої мо-лоді та здорового спо-собу життя

Показні виступи вуличних культур, активної молодіЛекція з керівниками об’єднаних територі-альних громад об-ласті на тему «Перспективи реалі-зації державної молодіжної політики, політики у сфері фізичної культури і спорту, оздоровлення та відпочинку дітей в об’єднаних територі-альних громадах об-ласті»

05.04

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Виконання плану ро-боти на рік керівниками об’єднаних територіаль-них громад області

Обговорення планування плану роботи на рік з керівниками об’єднаних територіальних громад областіТренінги для молоді об’єднаних територі-альних громад «Про-ектний менеджмент Фандрайзинг»

10-11.04

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Розвиток проектного мислення у молоді, інформувавння щодо шляхів формування місцевих бюджетів

Прийняло участь 75 осіб з числа учнівської молоді об’єднаних територіальних громад с. Хотінь, с. Нижня Сироватка Сумського районуФестиваль творчості та здорового способу життя

03.05

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Популяризація спорту та здорового способу життя

Проведено фестиваль творчості в приміщенні Сумського обласного академічного театру драми та музичної комедії ім. М.С.Щепкіна, взяли участь танцювальні колективи (200 осіб)Дитячо-юнацький фестиваль творчості «Місток дружби»

08.06

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Популяризація здоро-вого способу життя, патріотичного вихован-ня

Розвиток неформальної творчої освіти підлітків та молоді, формування громадянської позиції, національно-патріотич-не виховання, здоровий спосіб життя, зайнятість учнівської молоді у літній період та забез-печення її змістовного дозвілляЗахід «Тренінг-Фест Щастя в долонях»

09-11.06

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Підтримка украї-нської культури, формування патріотизму, залучення молоді до волонтерсь-кого руху, формування лідерських якостей у молоді

Проведено туристичний зліт в Шосткинському районі с. Пи-рогівка, взяла участь молодь Сумської областіУчасть хореографіч-ного колективу «Живчик» у Всеук-раїнському форумі конкурсі «У колі друзів»

16-21.06

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Популяризація здоро-вого способу життя та активного відпочинку

Гран-прі у Всеукраїнському конкурсі «У колі друзів»Свято Івана Купала

07.07

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Популяризація народ-них традицій

Моральне та духовне виховання молоді, популяризація народ-них традиційДержавна атестація дитячого табору від-починку «Космос»

12.07

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Державний контроль за роботою дитячого зак-ладу

За результатами державної атестації визнається таким, що пройшов державну атестацію. Закладу підтверджено вищу категоріюДержавна атестація дитячого оздоровчого закладу «Чайка»

25.07

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Державний контроль за роботою дитячого зак-ладу

За результатами державної атестації визнається таким, що пройшов державну атестацію. Закладу підтверджено другу категоріюКультурно-мистець-кий відкритий фес-тиваль «Охтирка Open Cap»

28-30.07

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Розвиток творчих здіб-ностей молоді через спілкування із ровесни-ками та безпосередню участь у проведенні заходу, формування навичок здорового спо-собу життя, забезпечен-ня змістовного дозвілля дітей та молоді

Проведено різнопланові заходи, спрямовані на формування навичок здорового способу життя, спортивні змагання, нічні кінопокази з патріотичної тематики, розважальна прог-рамаОздоровлення тала-новитих дітей-спорт-сменів вихованців обласних дитячо-юнацьких спортив-них шкіл

04.08

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Забезпечення послугами оздоровлення та відпо-чинку талановитих дітей

Оздоровлено 100 талановитих дітей-спортсменів вихованців обласних дитячо-юнацьких спортивних шкілПроведення держав-ної атестації дитячого оздоровчого закладу «Універ»

08.08

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Державний контроль за роботою дитячого зак-ладу

За результатами державної атестації визнається таким, що пройшов державну атестацію. Закладу присвоєно першу категоріюОбласні змагання Сумської області зі Street Workout

12.08

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Популяризація спорту серед молоді

Сприяння здоровим тенденціям, підняття моралі правильних вчинків і дій серед молоді, розвиток соціальних програм і проектів для популяризації спортуПроведення держав-ної атестації дитячого оздоровчого закладу «Лісовий затишок»

21.08

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Державний контроль за роботою дитячого зак-ладу

За результатами державної атестації визнається таким, що пройшов державну атестацію. Закладу присвоєно другу категоріюКультурно – мистець-кий фестиваль «Ма-ятник фест»

26.08

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Розвиток та популяри-зація молодіжних мис-тецьких рухів, по пуля-ризація здорового спо-собу життя

Розвиток та популяризація молодіжних мистецьких рухів, популяризація здорового спо-собу життяФестиваль психології творчості «Кульбаба»

15.09

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Підвищення рівня психологічного здоров’я учасників, створення бази тренерів та налагодження їх взаємо-дії з населенням

Формування позитивного ставлення до психологічної культури серед населення. Створення умов для само-розвитку особистості (200 учас-ників з числа молоді Сумщини)Прес-конференція щодо повторного оголошення конкурсу проектів

18.10

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Підтримка соціально-значущих проектів інститутів громадянсь-кого суспільства

Ознайомлення громадськості щодо можливості участі у конкурсі проектів інститутів громадянського суспільства на 2018 рікЗаїзд груп дітей Херсонської області на відпочинок та оздоровлення в рамках угоди про співпрацю

25.10

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Збільшення кількості оздоровлених дітей пільгових категорій

Охоплено послугами з оздоровлення 69 дітей пільгових категорійВиїзний між район-ний тренінг з напи-сання проектів

27.10-28.10

03.11-05.11Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Підвищення рівня знань молоді щодо проектної діяльності, залучення додаткових ресурсів та реалізації власних ідей

Підвищення рівня знань молоді щодо проектної діяльності, залучення додаткових ресурсів та реалізації власних ідейФінальний етап XV Всеукраїнського тур-ніру юних правознав-ців

31.10-04.11

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Можливість учнів зас-тосовувати знання з правознавства

Збірна команда м.Суми «ОНІКС» в складі 5 осіб, взяла участь у фінальних змаганнях між командами школярів старших класівСвято першокурс-ника СНАУ «Зустрі-чайте – це ми»

09.11

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Проведення культурно-розважального заходу

Забезпечення проведення змістовного дозвілля, розкриття творчих здібностей студент-ської молодіМолодіжна програма "Школа подружнього життя"

14.11

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Збереження традицій-них сімейних цінностей, посилення мотивації до реєстрації шлюбу, свідомого народження і виховання дітей

15 подружніх пар м.Лебедина та Лебединського району отримали консультації з соціально-психологічних пи-тань важливих для подруж-нього життяУчасть у парламент-ських слуханнях- щодо становища молоді в Україні на тему "Формування та реалізація державної молодіжної політики в Україні в умовах децентралізації"

15.11

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Визначення основних напрямків діяльності в реалізації державної молодіжної політики

В обговоренні та визначенні пріоритетів держави щодо становища молоді в Україні взяли участь заступник голови Сумської ОДА Боршош І.С. та начальник управління молоді та спорту Сумської ОДА Ланту-шенко Д.С.Обласний етап Всеукраїнського кон-курсу турніру юних журналістів

17.11-19.11

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Набуття вміння комен-тувати та обговорювати суспільно важливі теми

100 осіб з числа учнівської та студентської молоді отримали профорієнтаційну підготовку в галузі журналістикиВсеукраїнський фо-рум «Школа геополі-тичної грамотності»

17.11-19.11

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Розвиток навичок ана-літики та аналізу, обмін досвідом щодо реа-лізації та впровадження різноманітних форм та методів національно-патріотичної роботи з молоддю

70 зацікавлених учасників з областей України ознайомились з міжнародними процесами, які відбуваються у світі та поєднанні їх з інтересами нашої державиКіномарафон «Неско-рених націй» з нагоди відзначення Дня Гід-ності та Свободи

21.11-22.11

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Залучення молоді до вшанування визначних подій в сучасній історії України

В перегляді кінострічки взяли участь громадські діячі та активісти м. Ромни та м. Ле-бединВідкритий чемпіонат з КВН в м. Охтирка

27.11

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Підтримка творчих здіб-ностей молоді, забез-печення їх змістовного дозвілля

Проведено відкритий чемпіонат з КВН між командами області в м. ОхтиркаПублічний захист проектів в рамках обласного Конкурсу проектів

06.12-07.12

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Підтримка розвитку громадянського суспіль-ства

Сформовано рейтинг проектів, яким надаватиметься фінансова підтримка у 2018 роціВідбір дебютантів в рамках проекту «Школа світського життя»

11.12-17.12

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Можливість для актив-ної молоді навчитися танцювальному мистец-тву

Подано 32 заяви для участі в проектіПрес-конференція щодо формування календарного плану у галузі молоді на 2018 рік

15.12

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Можливість для актив-ної молоді внести свої зміни та пропозиції до формування кален-дарного плану прове-дення молодіжних заходів на 2018 рік

Оголошено про он-лайн формування календарного плану молодіжних заходів на 2018 рікРозважальна прог-рама «Святий Мико-лай до нас завітай»

19.11

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Вітання дітей зі святом

Здійснено виїзд представника управління до м. Глухів та м. Путивль для привітання зі святом дітей вихованців шкіл-інтернатівСемінар для коорди-наторів євро клубів «Євроклуб перезаван-таження»

22.12-24.12

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Зміцнення мережі євро клубів Сумської області. Покращення компетен-ції координаторів євро клубів

Проведено семінар, в якому взяли участь 45 представників євро клубів Сумської області


1.26.2 Ціль: утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей.
Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст

заходу


Термін

виконанняВідповідальний

структурний підрозділВідповідальний

заступник голови

(керівник апарату)

облдержадміністраціїОчікуваний

РезультатДосягнення

очікуваного результату

Організація та про-ведення у 2017 році благодійної акції «Серце до серця»

09.03-09.04

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Популяризація волон-терського руху

Збір коштів волонтерами для придбання медичного облад-нання для дитячої обласної лікарні, у тому числі на приурочених заходах (19.03 - розважальний захід для дітей «Свято маленьких сердець», 23-25.03 арт-фест)Семінар щодо основ створення, організації провеення та діяль-ності наметових таборів

30.03

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Поширення досвіду організації та прове-дення наметових таборів

Збільшення чисельності про-ведення наметових таборів згідно чинному законодавству, збільшення кількості дітей, охоплених послугами від-починкуПідтримка та прове-дення міжнародних, всеукраїнських, ре-гіональних семінарів, тренінгів, форумів, ігор у форматі наметових таборів, байдаркових сплавів,

29.04-01.05

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Підвищення щонай-менше на 15% рівня психічного та фізичного здоров’я молоді

Проведено наметовий патрі-отичний табір в Ямпільському районі серед представників молоді, участь взяли 50 осіб. Учасники пройшли національ-но-патріотичну підготовку, зустрілись з учасниками антитерористичної операції,популяризація аль-тернативних форм відпочинку та оздо-ровлення

також проведено серію військово-тактичних ігр «Ла-зертаг»Проведення навчаль-ного семінару для керівників та стар-ших вихователів закладів оздоровлен-ня та відпочинку області

22.04

29.04


06.05

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Підвищення рівня знань, умінь та навичок керівників та старших вихователів закладів оздоровлення та відпо-чинку області щодо організації змістовного відпочинку та дозвілля дітей під час літньої оздоровчої кампанії, особливо у напрямку національно-патріотич-ного виховання (всього буде охоплено близько 40 осіб)

22.04 – перший етап навчання та профе-сійної підготовки май-бутніх вихователів дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (12 осіб).

29.04, 06.05 – тренінги в рамках проекту щодо підвищення рівня професійних знань, умінь та навичок вихователів дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

Організація та прове-дення міжвузівської розважально-благо-дійної програми «СтудДенс» в рам-ках акції «Серце до серця»

05.04

12.04


02.06

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Підведення підсумків Всеукраїнської щорічної благодійної акції «Серце до серця», організація змістовного дозвілля студентської молоді

05.04 – вирішення питань згідно плану проведення міжвузів-ської розважально-благодійної програми «СтудДенс».

12.04 – проведено змагання серед студентської молоді вищих навчальних закладів та коледжів (до 1500 осіб).

02.06 – підведення підсумків акції. На зібрані кошти в ході проведення акції буде придбано медичне обладнання для Сумської обласної дитячої клінічної лікарні
Історико-патріотична мандрівка до Івано-Франківської області

03-10.07

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Проведення історико-патріотичної мандрівки

Забезпечення організованого оздоровлення та відпочинку, підвищення рівня національно-патріотичної свідомості. прийняло участь 25 осіб з числа студентської молодіПідтримка та прове-дення міжнародних, всеукраїнських, ре-гіональних семінарів, тренінгів, форумів, ігор у форматі наметових таборів, байдаркових сплавів, популяризація аль-тернативних форм відпочинку та оздо-ровлення.
Виїзна робоча нарада з питання організації та проведення обласного молодіжного зльоту-фестивалю у Недригайлівському районі.

Обласний туристичний зліт – фестиваль молодіжних команд.

Всеукраїнський семінар з наметового таборування

06.07

28-30.07

13-15.08


Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Підвищення щонаймен-ше на 15% рівня психічного та фізичного здоров’я молоді

Пропаганда і популяризація туризму, спорту; формування здорового способу життя серед молоді; організація змістовного відпочинку та оздоровлення молоді; естетичне та культурне виховання молоді; виховання національної свідомості.

Прийняло участь 60 учасників з 18 областей України. Обгово-рено формування бережливого ставлення до навколишнього середовища. Обмін досвідом щодо організації, проведення та розвитку наметових таборів, як однієї з найефективніших форм роботи з дітьми та молоддю

Проведення заходів до Дня захисника України

14.10

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Підняття рівня мілі-тарної культури, вша-нування та відзначення подвигу українців, що виборюють свободу, цілісність та незалеж-ність держави

Проведено військово-патріо-тичний захід «Від допризовника до захисника Вітчизни» з метою національно-патріотичного ви-ховання допризовної молоді.

Проведено Смолоскипну ходу вшанування мужності та героїз-му захисників незалежності і територіальної цілісності України

Про відзначення заходів з нагоди Дня свободи та гідності та вшанування пам'яті жертв голодомору

25.11

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Масове залучення мо-лоді до вшанування визначних подій в сучасній історії України

Проведено акцію до Дня вшанування жертв голодомору «Запали свічку»Проведення 3-х за-сідань координацій-ної ради з питань національно-патріо-тичного виховання дітей та молоді у Сумській області

27.10

21.12


Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Розробка та подання на розгляд сесії обласної ради проекту програми національно-патріотич-ного виховання дітей та молоді у Сумській області на період до 2020 року

Формування високої патріо-тичної свідомості. Усвідом-лення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною відповідальністю.

Погоджено з громадськістю проект обласної програми з національно-патріотичного виховання на 2018-2020 років

Реалізація проекту «Козацькі традиції – основа патріотичного виховання»

20.10-22.10

Управління мо-лоді та спорту Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Проведення козацького вишкілу з метою по-пуляризації козацьких традицій, відродження та розвитку україн-ського козацтва, як важливої громадської сили військово-патріо-тичного виховання молоді

Популяризація козацьких традицій, відродження та розвитку українського козацтва, як важливої громадської сили військово-патріотичного ви-ховання молоді


Каталог: images -> docs
docs -> Дніпропетровський коледж транспортної інфраструктури
docs -> Методичні рекомендації для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» Херсон 2015
docs -> 2013 загальні положення
docs -> Закон України «Про загальну середню освіту»
docs -> Кінець ХІХ -п. ХХ ст принесли величезну кількість відкриттів І породили ілюзорну віру у всемогутність техніки, що привело до зміни художньої свідомості. Це характерно І для 20-х, 60-х, 80-х років
docs -> Час змін у ядерній енергетиці
docs -> Тема: Урок розвитку комунікативних умінь №
docs -> Програма 2006р предмета "Я і Україна " відводилося 35 годин на рік Навчальна програма 2011 р предмета "
docs -> Рецензенти: н 34


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   28
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка