Звіт про виконання плану роботи Сумської обласної державної адміністрації за 2017 рікСторінка15/28
Дата конвертації20.11.2018
Розмір2.84 Mb.
#65164
ТипЗвіт
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   28

1.28.5 Ціль: удосконалення основних функцій музейної та заповідної справи.
Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст

заходу


Термін

виконанняВідповідальний

структурний підрозділВідповідальний

заступник голови

(керівник апарату)

облдержадміністраціїОчікуваний

результатДосягнення

очікуваного результату1.

Виставка з фондів Сумського художньо-го музею та приват-них колекцій «Квіт-кове диво на плечах» (українські традиційні хустки-обереги),

м. Суми


12.01.2017

Управління куль-тури і туризму Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Провести заходи до новорічних та різдвяних свят. Забезпечити зміс-товне дозвілля населен-ня. Залучити учнівську молодь до традицій та культурного надбання області

На виставці було представлено близько 100 головних уборів та прикрас українок, жіночі портрети видатних митців з фондів музею та приватних зібрань.

Захід супроводжувався майстер класами, колядками, щедрівками у виконанняягурту обласного науково-методичного центру культури і мистецтв. Виставку відвідало близько 500 осіб2.

Заходи, присвячені 157-ї річниці від дня народження А.П.Че-хова, м. Суми

29.01.2017

Управління куль-тури і туризму Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Вшанувати А.П.ЧеховаЗабезпечити поширення інформації про музейне зібрання Збільшити кількість відвідувачів музейного закладу

Проведено урочистості з вшанування А.П.Чехова у Меморіальному будинку-музею А.П.Чехова в Сумах, бібліо-течних закладах області. Поши-рено інформацію про музейні, літературні зібрання. Активі-зовано роботу з відвідувачами закладів

3.

Виставка з фондів Сумського художньо-го та Конотопського краєзнавчого музеїв «Поєднані мистець-твом – Никанор Онацький та Гнат Яременко», м. Суми

01.03.2017

Управління куль-тури і туризму Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Провести захід до дня заснування Сумського художнього музею. Сприяти співпраці між музеями області

До дня заснування музею організовано експозицію до якої увійшло більше 40 творів із Сумського художнього, Конотоп-ського та Роменського крає знав-чих музеїв. Вернісаж організо-вано в межах музейної науково-освітньої програми «Художник в провінції». У заході взяли участь студенти СВУМіК та учні козацького класу школи № 25

4.

Виставка з фондів Сумського художньо-го музею «Тарас Шевченко та худож-ники ювіляри його доби», м. Суми

09-10.03.2017

Управління куль-тури і туризму Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Провести заходи до Шевченківських днів. Забезпечити змістовне дозвілля населення. Залучити учнівську молодь та студентської молоді до культурно-мистецького надбання області

На вернісажі виставки пред-ставлено 20 робіт художників ювілярів світового рівня (І.Айва-зовського, І.Крамського, В.Вере-щагіна та ін.), що створили ілюстрації за творами Т.Г.Шев-ченка. Захід супроводжував ансамбль бандуристок.

Надано якісну послугу для 130 відвідувачів5.

Експонування пере-сувної виставки з фондів Сумського художнього музею «Художник у про-вінції» (твори Костян-тина Власовського) у музеях області

Березень

Управління куль-тури і туризму Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Забезпечити поши-рення інформації про музейні зібрання об-ласті. Збільшити кіль-кість відвідувачів

Відібрано експонати, складено концепцію та експлікацію до виставки «Творчість Костянтина Власовського» (із серії «Худож-ник у провінції») в Охтирському краєзнавчому музеї

6.

Обласний семінар-практикум «Актуальні питання фондово-облікової роботи комунальних музеїв та історико-культур-них заповідників області»

27.04.2017

Управління куль-тури і туризму Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Опрацювати нові нор-мативно-правові доку-менти та інструкції з науково-фондової робо-ти музеїв України, набути практичних на-вичок фондово-облі-кової роботи

З метою вирішення нагальних питань у справі обліку та збереження музейних колекцій, їх документального супроводу відповідно до сучасної нор-мативно-правової бази України захід проведено за участі спеціалістів з питань музейної справи Міністерства культури України

7.

Виставки з фондів Сумського художньо-го музею «Грані великого таланту» та фондів Державного історико-культурного заповідника «Посул-ля» «Невтомний шу-кач» до 130-річчя від дня народження Івана Кавалерідзе, м. Суми, м. Ромни

06.04.2017


Управління куль-тури і туризму Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Вшанувати великого земляка. Популяризу-вати його творчість, залучити громадськість до ознайомлення з творчим надбанням Івана Кавалерідзе

Вшановано пам'ять великого земляка. Залучено громадськість до ознайомлення з творчим надбанням Івана Кавалерідзе.

На виставці представлено більше 50 одиниць станкової, мініа-тюрної пластики, монумент-тальних творів, особисті речі, світлини8.

Інтерактивна музейна акція «Ніч у музеї: розкриваємо таємниці минулого», м. Суми

13.05.2017

Управління куль-тури і туризму Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Залучити широкі вер-стви населення до музейних закладів, по-пуляризувати музейний продукт

Участь у заході взяли обласні музейні заклади, театри. Обслу-говано майже 5 тис. осіб

9.

Заходи до 129-ї річниці першого при-їзду А.П.Чехова в

м. Суми


27.05.2017

Управління куль-тури і туризму Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Вшанувати А.П.Чехова. Забезпечити поширення інформації про музейне зібрання. Збільшити кількість відвідувачів музейного закладу

Організовано виставку «Раритет-ні видання із фондів музею»

10.

Виставка народних майстрів Сумщини «Кращий твір року – 2017», м. Суми

27.06.2017

Управління куль-тури і туризму Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Провести музейні за-ходи до Дня Конституції України. Залучити гро-мадськість до традицій-ного народного мис-тецтва області

У експозиції  свої роботи у 14 номінаціях представили понад 50 учасників з різних куточків Сумщини (Буринь, Глухів, Конотоп, Кролевець, Охтирка, Ромни, Суми). Члени Сумського обласного осередку НСМНМУ, а також окремі автори, які працюють у національних традиціях, надали близько 250 творів. На базі виставки відбувся майстер-клас з ткацтва та виготовлення крайки, прове-дений членом обласного осередку НСМНМУ майстринею Іриною Дмитренко

11.

Обласний семінар-практикум «Актуальні питання роботи ко-мунальних музеїв та історико-культурних заповідників області»

27.09.2017

Управління куль-тури і туризму Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Актуалізувати питання діяльності музейних закладів

Опрацьовано нові напрямки роботи музеїв України, зару-біжжя Проведено практичні заняття щодо створення новітніх музейних експозицій

12.

Виставка кращих творів майстрів та аматорів декоратив-ного мистецтва «Бар-ви Сумщини» до 80-річчя утворення Сум-ської області, м. Суми

22.08.2017

Управління куль-тури і туризму Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Сприяти розвитку де-коративного мистецтва, національно-патріотич-ного виховання, кон-солідувати громаду регіону навколо куль-турної спадщини краю, відзначити ювілей об-ласті

Проведено мистецьку виставку «З Україною в серці!», до створення якої долучились Сумський обласний краєзнавчий музей, Сумський обласний художній музей ім.Н.Онацького, Сумське вище училище мистецтв і культури ім. Д.С. Бортнян-ського, художники та майстри декоративного мистецтва Сум-щини.На виставці було представлено понад 300 творів декоративного мистецтва 50-ти майстрів з різних регіонів Сумщини, а також 19 картин, створених художниками – членами Сумської обласної організації Національної спілки художників України

13.

Виставка з фондів Сумського художньо-го музею «З когорти шістдесятників» до 90-річчя від дня народження Григорія Гавриленка, м .Суми

12.09.2017


Управління куль-тури і туризму Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Сприяти вивченню мистецько-культурного спадку області серед громадськості.

Забезпечити поширення інформації про музейні зібрання області. Збіль-шити кількість відві-дувачівЗ нагоди державних свят відбувся вернісаж виставки «З когорти шістдесятників», при-свячений 90-річчю від дня народження земляка Г.І.Гав-риленка (1927-1984). Експозиція включала 34 живописних і графічних твори Національного художнього музею, більше 50 творів музею ім. Н.Онацького

14.

Створення у Сумсь-кому краєзнавчому музеї експозиції «Сумщина в період Української Націо-нальної революції 1917-1921 рр.»,

м. Суми


Жовтень

Управління куль-тури і туризму Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Презентувати широкому загалу новітніх науко-вих історико-краєзнав-чих розвідок, документ-тів та музейних пред-метів з історії подій Української революції 1917-1921 рр. на Сум-щині

У стаціонарній експозиції музею створено нові експозиційні комплекси-інсталяції: «Україн-ська революція 1917-1921 р.р.: хроніка подій», «Військо України часів революції 1917-1921 років», «Діячі науки і культури Сумщини - фронтмени україн-ської революції»

15.

Створення Музею монументального мистецтва тоталітар-ної доби

Протягом року

Управління куль-тури і туризму Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Створити локацію найбільш значущих з мистецької, історичної точок зору пам’ятників, об’єктів комуністичної доби, що видалені з публічного простору. Сприяти декомунізації суспільства Покращити розвиток туристичної інфраструктури

Для експозиції Музею мону-ментального мистецтва тота-літарної доби здійснено збір експонатів: погруддя Ю.О.Га-гаріна, пам’ятний знак «Перший герб СРСР» зразка 1924 року, автор – головний художник Держзнаку І.І.Дубасов (м. Пол-тава)

16.

Благоустрій Городка в м. Путивлі – пам’ятки археології національного зна-чення, м. Путивль


Жовтень


Управління куль-тури і туризму Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Зберегти історико-культурну спадщину, покращити туристичну привабливість регіону, підвищити якість на-дання туристичних послуг

Проведено благоустрій 236 м2 доріжок

17.

Виставка з фондів Сумського художньо-го музею «Ми йшли в життя окремими шляхами» до 80-річчя дня пам’яті Никанора Онацького, м. Суми

16.11.2017

Управління куль-тури і туризму Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Вшанувати пам'ять Никанора Онацького –засновника Сумського художнього музею, спо-нукати громадськість до вивчення його творчості

Організовано виставку, що висвітлює трагедію української культурної еліти, яка в ході революційних подій 1917-1921 рр. була головним рушієм національно-культурного відрод-ження, а в 1930-і роки потрапила до категорії ворогів народу.

Представлені унікальні доку-менти репресії з родинного архіву Онацького, твори мистецтва того періоду з фондів музею. Театралізований перфор-манс «Митець та його музи», за віршами Онацького, зіграли провідні актори сумських театрів.18.

Створення бази даних щодо поховань за-гиблих (померлих) уродженців і жителів Сумщини, які брали участь у захисті України під час проведення антитеро-ристичної операції

Протягом року

Управління куль-тури і туризму Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Створити повну база даних щодо поховань загиблих (померлих) уродженців і жителів Сумщини, які брали участь у захисті України під час проведення антитерористичної операції

Протягом звітного періоду база даних проходила коригування та наповнення. Робота продовжу-ється

19.

Підготовка до видан-ня енциклопедичного довідника «Худож-ники та мистецькі осередки Сумщини»

Протягом року

Управління куль-тури і туризму Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Сприяти вивченню мистецько-культурного спадку області серед громадськості.

Забезпечити поширення інформації про музейні зібрання області. Збіль-шити кількість відві-дувачівПродовжуються роботи з підготовки до видання енцикло-педичного довідника «Худож-ники та мистецькі осередки Сумщини»

20.

Підготовка до видан-ня каталогу «Кроле-вецькі рушники у зібранні Сумського обласного художнього музею ім. Никанора Онацького»

Протягом року

Управління куль-тури і туризму Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Здійснити видання ка-талогу з метою збере-ження та популяризації нематеріальної культур-ної спадщини регіону

Каталог «Кролевецькі рушники у зібранні Сумського обласного художнього музею ім. Никанора Онацького» підготовлено до друку

21.

Реалізація проектів студентів Сумського державного універси-тету на тему «Історія Сумського худож-нього музею в мис-тецьких образах»

Протягом року

Управління куль-тури і туризму Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Сприяти вивченню мистецько-культурного спадку області серед громадськості.

Забезпечити поширення інформації про музейні зібрання області. Збіль-шити кількість від-відувачівПротягом року у рамках договору про співпрацю з музеєм заняття проводились відповідно до програми занять на 2017 рік

22.

Пересувна виставка з фондів Сумського художнього музею «Становлення музей-ної справи на Сум-щині. Никанор Она-цький: історія, факти, документи, творчість» (за окремим планом)

Протягом року

Управління куль-тури і туризму Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Популяризація творів з фондів Сумського ху-дожнього музею у музеях області. Залу-чити громадськість області до історії музейної справи на Сумщині. Збільшити кількість відвідувачів

У 2016-2017 роках у п’ятьох міста області (Шостка, Глухів, Конотоп, Путивль, Охтирка) експонована пересувна виставка з фондів Сумського обласного художнього музею ім.Никанора Онацького. На виставці було представлено 42 твори образо-творчого мистецтва, 28 доку-ментів та світлин. Виставку відвідали понад 7000 жителів області. Матеріали про хід виставки були опубліковані в журналі «Музейний простір України». Проект завершено


1.28.6 Ціль: розвиток туристичної діяльності.
Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст

заходу


Термін

виконанняВідповідальний

структурний підрозділВідповідальний

заступник голови

(керівник апарату)

облдержадміністраціїОчікуваний

результатДосягнення

очікуваного результату1.

Проведення міжрегі-ональної спеціалізм-ваної виставки-яр-марку «Сумщина. Подорожі та відпо-чинок – 2017»

08.08.2017


Управління куль-тури і туризму Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Забезпечити популяри-зацію туристичного продукту. Збільшити кількість в’їзних ту-ристів на 5%

У рамках відзначення 358-ї річниці перемоги війська у Конотопській битві 1659 р., проведено туристичну виставку «І оживає козацька сива давнина», у якій взяли участь Сумські обласні краєзнавчий та художній музеї, Національний заповідник «Глухів», державні історико-культурні заповідники в м. Путивль, та «Посулля», Музей кролевецького ткацтва,вироби провідних майстрів Сумського обласного осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України, художників Національної спілки художників України та народних майстрів Конотопщини. (об-слуговано 5 тис. осіб)

2.

Участь у ХХІІІ Міжнародному турис-тичному салоні «Ук-раїна» UITM’2017, м. Київ

29-31.03.2017

Управління куль-тури і туризму Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Забезпечити участь Сумської області у заходах туристичного ринку України, попу-ляризацію об’єктів туристичного показу. Сприяти створенню туристичного іміджу області

Забезпечено участь Сумської області у заходах туристичного ринку України, популяризацію об’єктів туристичного показу. Проведено заходи щодо сприяння створенню турис-тичного іміджу області

3.

Участь у Міжна-родному туристи-ному тижні, Одесь-кому туристичному фестивалі, м. Одеса

24.04 – 01.05.2017

Управління куль-тури і туризму Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Забезпечити участь Сумської області у заходах туристичного ринку України, по пуля-ризацію об’єктів турис-тичного показу. Спри-яти створенню турис-тичного іміджу області

Забезпечено участь Сумської області у заходах туристичного ринку України, популяризацію об’єктів туристичного показу. Проведено заходи щодо сприяння створенню туристич-ного іміджу області

4.

IV Таврійський турис-тичний конгресі, с. Веселе Бериславсь-кого району Херсон-ської області

19-21.05.2017

Управління куль-тури і туризму Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Забезпечити участь Сумської області у заходах туристичного ринку України, попу-ляризацію об’єктів туристичного показу. Сприяти створенню туристичного іміджу області

Забезпечено участь Сумської області у заходах туристичного ринку України, популяризацію об’єктів туристичного показу. Проведено заходи щодо сприяння створенню туристич-ного іміджу області

5.

Круглий стіл «Стан та напрямки розвитку туризму в Сумському районі»

22.03.2107

Управління куль-тури і туризму Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Вивчити стан та перспективи розвитку туризму в Сумському районі

Учасниками круглого столу стали керівники району, викладачі та студенти педа-гогічного університету, голови сільських та селищних рад, представники бізнесу та громадськості. Всього близько 70 осіб

6.

Обласне свято «Він-шуємо суницю – першу ягоду-царицю», с. Малий Самбір Конотопського району

11.06.2017

Управління куль-тури і туризму Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Сприяння створенню нової туристичної ло-кації гастрономічного туризму

У рамках заходу проведено концертну програму, виставку виробів декоративно-ужиткового мистецтва

7.

Короткостроковий семінар «Сучасний стан та перспективи розвитку сільського зеленого туризму в Сумській області»

20-21.06.2017

Управління куль-тури і туризму Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Надати методичну до-помогу щодо організації діяльності суб’єктів малого підприємництва

На базі Сумського центру післядипломної освіти Сумської обласної державної адміністрації для сільських, селищних голів, голів об’єднаних територіальних проведено тематичний семінар. Під час виїзного практичного заняття учасники семінару відвідали садиби сільського зеленого туризму в селах Зелена Роща Сумського району та Віри Білопільського району

8.

Сприяння розвитку сільського зеленого туризму шляхом про-ведення семінарів

14.09.2017

Управління куль-тури і туризму Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Надати методичну допомогу щодо орга-нізації діяльності су-б’єктів малого підпри-ємництва

Колегію управління культури і туризму проведено на базі об’єктів туристичного показу Сумського району: садибі сільського зеленого туризму Анатолія Циби, пам’ятці архітектури XIX століття Свято-Успенській церкві, що побу-дована за ініціативи Олександра Паліцина, рекреаційного місця тимчасового відпочинку «Коза-цький стан»

9.

Засідання робочої групи Ради з питань туристичної діяльнос-ті

29.06.2017,

22.09.2017Управління куль-тури і туризму Сумської облас-ної державної адміністрації

Боршош І.С.

Колегіальне рішення питань у сфері турис-тичної діяльності

Організація туристичної вис-тавки в рамках святкування Конотопської битви «Про заходи з відзначення Всесвітнього дня туризму та Дня туризму в Україні»


Каталог: images -> docs
docs -> Дніпропетровський коледж транспортної інфраструктури
docs -> Методичні рекомендації для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» Херсон 2015
docs -> 2013 загальні положення
docs -> Закон України «Про загальну середню освіту»
docs -> Кінець ХІХ -п. ХХ ст принесли величезну кількість відкриттів І породили ілюзорну віру у всемогутність техніки, що привело до зміни художньої свідомості. Це характерно І для 20-х, 60-х, 80-х років
docs -> Час змін у ядерній енергетиці
docs -> Тема: Урок розвитку комунікативних умінь №
docs -> Програма 2006р предмета "Я і Україна " відводилося 35 годин на рік Навчальна програма 2011 р предмета "
docs -> Рецензенти: н 34


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   28
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка