Звіт про виконання плану роботи Сумської обласної державної адміністрації за 2017 рік


Ціль: розвиток індивідуальних творчих здібностей особистості. Заходи на реалізацію ціліСторінка21/28
Дата конвертації20.11.2018
Розмір2.84 Mb.
#65164
ТипЗвіт
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   28

Ціль: розвиток індивідуальних творчих здібностей особистості.
Заходи на реалізацію цілі:

№ з/п

Зміст

заходу


Термін виконання

Відповідальний

структурний підрозділВідповідальний

заступник голови

(керівник апарату)

облдержадміністраціїОчікуваний

результатДосягнення

очікуваного результату1.

Проведення олім-піад, турнірів, кон-курсів серед дітей та учнівської молоді:


Протягом року


Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.

Охоплення 1,4 тис. дітей інтелектуальними захо-дами, 9,5 тис. дітей творчими конкурсами, 9,8 тис. дітей спортивними змаганнями з метою формування компетентної, конкурентно-спроможної, інтелектуально та фізично розвиненої, творчої, па-тріотично налаштованої особистості

У 18 олімпіадах, 21 інтелектуальному конкурсі взяли участь 3 458 учнів, із них переможцями стали 1 560 (45,1%), учасниками 23 творчих конкурсів стали 3 859 дітей, переможцями – 1 184 (30,7%).

У 130 спортивних змаганнях узяли участь 11 698 дітей, із них призерами стали 3 493 (29,9%)


ІІІ етап Всеукраїн-ських учнівських олімпіад;

Січень-

лютий


Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.

участь у Всеукраїн-ському огляді-кон-курсі серед дитячо-юнацьких спортив-них шкіл;

Січень-травень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.навчально-трену-вальні збори з видів спорту для збірних команд учнівської та студентської молоді;

Січень-грудень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.обласний огляд-конкурс серед ди-тячо-юнацьких спор-тивних шкіл;

Січень-грудень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.

заходи з нагоди відзначення Дня со-борності України;

Січень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.заходи з нагоди відзначення Дня пам’яті жертв Голо-косту;

Січень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.заходи до Дня пам’яті Героїв Крут;

Січень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.обласний етап за-очного Всеукраїнсь-кого конкурсу -раїнський сувенір»;

Січень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної

адміністраціїПодопригора М.А.IV етап XVІI Міжнародного кон-курсу з української мови імені Петра Яцика для учнів загальноосвітніх, професійно-техніч-них, вищих (І-ІІ рівнів акредитації) навчальних закладів;

Січень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.II етап Чемпіонату України серед юна-ків з лижного туризму;

Лютий

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.ІІ етап Всеукраїн-ського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук Украї-ни;

Лютий

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.заходи до Дня вшанування учас-ників бойових дій на території інших дер-жав;

Лютий

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.


обласна школа на-родних ремесел;

Лютий

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.обласний етап Все-українського фести-валю дитячої та юнацької творчості «Чисті роси» «Живе слово», номінація «художнє виконав-ство»;

Лютий

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.
IV етап VІI Між-народного мовно-літературного кон-курсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шев-ченка;

Лютий

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.ІІ етап Всеукраїн-ських конкурсів фахової майстернос-ті серед учнів про-фесійно-технічних навчальних закладів;

Лютий

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.
II етап Всеукраїн-ських учнівських олімпіад зі спеціаль-них дисциплін;

Лютий

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.
урочисте вручення стипендій голови Сумської обласної державної адмініс-трації учням-пере-можцям олімпіад, конкурсів, спортив-них змагань;

Лютий

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.обласна виставка-огляд кращих ме-тодичних розробок педагогічних праців-ників дошкільних навчальних закладів;

Лютий-червень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.змагання за прог-рамами обласних комплексних заходів серед учнівської та студентської молоді;

Лютий-травень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.


обласна історична школа «Нова гене-рація»;

Березень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.обласний етап Все-українського фести-валю дитячої та юнацької творчості «Чисті роси» «Ако-рди Сумщини», но-мінація «художнє виконавство»;

Березень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.обласні змагання з початкового техніч-ного моделювання;

Березень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.обласний етап Все-українського фести-валю дитячої та юнацької творчості «Чисті роси» «Спі-вуча веселка», но-мінація «художнє виконавство»;

Березень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.
навчальні сесії для слухачів Сумського територіального від-ділення Малої ака-демії наук України;

Березень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.обласна краєзнавча конференція гучнів-ської молоді «Герої сучасності серед нас»;

Березень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.обласний конкурс творчо обдарованих дітей та підлітків «Чарівні барви Сум-щини»;

Березень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.обласна фізико-ма-тематична школа;

Березень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.обласні змагання учнівської молоді з автомодельного спо-рту;

Березень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.
обласний конкурс на кращий Інтернет-сайт дошкільного навчального закладу у 2017 році;

Березень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.


IV етап Всеукраїн-ської учнівської олімпіади з інформа-ційних технологій;

Березень-

квітень


Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.урочисте вшануван-ня переможців Все-українських учнівсь-ких олімпіад, тур-нірів, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України;

Квітень


Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.

фінальний етап Все-українського тур-ніру юних журналіс-тів;

Квітень


Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.обласна виставка творчих здобутків юних майстрів на-родних ремесел «Знай і люби свій край»;

Квітень


Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.обласний фестиваль родинних традицій «Благослови, мати»;

Квітень


Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.
обласний етап Все-українських виста-вок-конкурсів:

з початкового тех-нічного моделюван-ня учнів молодшого шкільного віку;технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість – тобі, Україно!»;

Квітень


Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.обласна учнівська науково-практична конференція «Наш труд і турбота тобі, Сумщино»;

Квітень


Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.

обласний тренуваль-ний збір учнівської молоді зі спортивної радіопеленгації;

Квітень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.

обласний конкурс дерев-родоводів сі-мей вихованців шкіл (студій, об’єднань) раннього творчого розвитку;

Квітень


Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.обласна конференція «Виставка «Наш пошук і творчість – тобі, Україно! Нове життя»;

Квітень


Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.
обласний фестиваль юних майстрів «Ве-селка творчості»;

Квітень


Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.обласний конкурс «Педагог-новатор-2017»;

Квітень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.змагання з дзюдо за програмою ХІІІ літ-ньої універсіади України;

Квітень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.обласний фестиваль художньої самоді-яльності «Таланти профтехосвіти»;

Травень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.заходи з нагоди відзначення Дня Перемоги;

Травень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.
заходи до Дня матері та Міжнарод-ного Дня сім’ї;

Травень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.
чемпіонат області серед юнаків з велотуризму;

Травень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.
обласна історична школа «Нова гене-рація»;

Травень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.


обласний конкурс дослідницьких робіт учнів 6-8 класів;

Травень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.обласна фізико-математична школа;

Травень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.обласний літератур-ний конкурс «Проба пера»;

Травень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.обласний етап Все-українського зльоту туристів-краєзнав-ців;

Травень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.обласні змагання з авіамодельного спорту;

Травень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.обласна школа народних ремесел;

Травень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.обласний етап Всеукраїнського фестивалю-конкурсу ігрових програм «Адреса дитинства  гра»;

Травень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.
обласна школа флористики та фітодизайну;

Травень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.
обласний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»);

Травень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.
ІІІ етап конкурсу «Учень року» серед учнів професійно-технічних навчальних закладів;

Травень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.
обласний фестиваль «Сходинки духовності»;

Травень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.конкурс волонтер-ських організацій «Ветеран живе по-руч»;

Травень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.VІ Фестиваль краси та моди «Кришта-левий силует-2017»;

Травень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.літня оздоровчо-відпочинкова кампа-нія;

Травень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.вручення документів про освіту випуск-никам 11 класів;

Травень- червень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.обласні семінари серед фахівців фі-зичної культури і спорту загально ос-вітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акреди-тації;

Травень-червень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.заходи до Міжна-родного Дня захисту дітей;

Червень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.заходи до Дня скорботи та вшану-вання пам’яті жертв війни;


Червень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.заходи з нагоди відзначення Дня Конституції Украї-ни;

Червень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.обласний тренуваль-ний збір із судно-модельного спорту;

Червень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.


обласний експедиці-йно-польовий збір команд юних еко-логів;

Червень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.

чемпіонат області зі спортивного туриз-му;

Червень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.
обласне свято до Дня захисту дітей;

Червень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.
практикум на базі радіофізичної обсер-ваторії Харківського національного уні-верситету ім. В.Н.Каразіна;

Червень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.
ХV обласний зліт учасників профілак-тичних програм щодо формування навичок здорового способу життя;

Червень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.обласний огляд-конкурс на кращий психологічний ка-бінет професійно-технічного навчаль-ного закладу;

Червень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.літня оздоровчо-відпочинкова кампа-нія;

Червень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.обласні змагання учнівської молоді зі спортивної радіопе-ленгації;

Червень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.обласний експеди-ційно-польовий збір команд юних еко-логів;

Червень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.

чемпіонат області зі спортивного туриз-му;

Червень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.обласний фестиваль дитячої творчості «Парад талантів Сумщини»;

Червень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.практикум на базі радіофізичної обсер-ваторії Харківського національного уні-верситету ім. В.Н.Каразіна;

Червень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.
літня оздоровчо-відпочинкова кампа-нія;

Липень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.
Германо-Слов’янсь-ка археологічна експедиція;

Липень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.заходи з нагоди відзначення Дня Державного Прапо-ра України та Дня Незалежності Укра-їни;


Серпень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.обласна фольклорна експедиція;

Серпень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.
участь у між народ-ному кінофестивалі «Кришталеві джере-ла»;

Серпень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.
обласна краєзнавча експедиція;

Серпень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.заходи з нагоди Дня партизанської слави;

Вересень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.Всеукраїнський про-філактичний захід «Урок»;

Вересень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.Всеукраїнський про-філактичний захід «Увага! Діти на дорозі!»;

Вересень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.урочисте вшануван-ня, вручення дип-ломів, іменних стипендій голови обласної державної адміністрації кра-щим студентам ви-щих навчальних закладів;

Вересень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.обласний семінар-зліт з туризму для працівників освіти;

Вересень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.обласний етап Все-українського фору-му «Ми – українці»;

Вересень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.навчальні сесії для слухачів Сумського територіального від-ділення Малої ака-демії наук України;

Вересень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.
обласний пленер «Перлини Сумщи-ни»;

Вересень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.
обласний огляд-конкурс «На кращу організацію оздоровлення дітей дошкільних навчаль-них закладів влітку»;

Вересень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.
обласний конкурс «Найкращий кабінет початкових класів»;

Вересень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.обласний етап ог-ляду-конкурсу на кращий заклад оздоровлення та відпочинку;

Вересень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.VІI обласний зліт шкільних медіато-рів;

Вересень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.участь учнів 9-10 класів області в проведенні відбірко-вих турів програми для старшокласників «Акт на підтримку Свободи  Програма обміну майбутніх лідерів» організації Американські Ради;

Вересень-листопад

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.обласний турнір юних економістів;

Жовтень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.обласний конкурс дитячої творчості «Я люблю свій рідний край»;

Жовтень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.

обласний фотофон-курс «Моя Україна» (заочний);

Жовтень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.обласний зліт екс-педиційних пошу-кових загонів поза-шкільних навчаль-них закладів області «Пам’ятати. Відро-дити. Зберегти»;

Жовтень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.обласна школа флористики та фі-тодизайну;

Жовтень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.
навчальні сесії для слухачів Сумського територіального від-ділення Малої ака-демії наук України;

Жовтень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.
обласна школа на-родних ремесел;

Жовтень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.
обласний конкурс учнівської молоді з інформаційних тех-нологій;

Жовтень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.обласна історична школа «Нова гене-рація»;

Жовтень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.обласна школа «Лі-дер»;

Жовтень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.обласна фізико-ма-тематична школа;

Жовтень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.заходи з нагоди відзначення Дня українського козац-тва та Дня захисника України;

Жовтень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.

заходи до Дня визволення України від фашистських загарбників;

Жовтень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.

І та ІІ етапи Всеукраїнських уч-нівських олімпіад;

Жовтень-грудень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.
обласні змагання за програмами комп-лексних спортивних заходів серед учнів-ської та студентської молоді;

Жовтень-грудень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.
обласний турнір юних журналістів;

Листопад

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.
обласний фестиваль «Гармонія руху в дошкільних навчаль-них закладах»;


Листопад

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.
обласний конкурс «Здорове життя  успіх буття»;


Листопад

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.
обласний етап Все-українського фести-валю «Магія тан-цю»;

Листопад

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.
обласні змагання учнівської молоді з радіотехнічного кон-струювання;

Листопад

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.обласний фестиваль мистецтв «Перлини нашої душі»;

Листопад

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.

навчальні сесії для слухачів Сумського територіального від-ділення Малої ака-демії наук України;

Листопад

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.обласний конкурс народного танцю «Віночок дружби»;

Листопад

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.

обласний етап Все-українського фести-валю дитячої твор-чості «Чисті роси» «Лялькове диво», номінація «театраль-не мистецтво»;

Листопад

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.обласна історична школа «Нова гене-рація»;

Листопад

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.обласна фізико-ма-тематична школа;

Листопад

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.заходи до Дня Гідності та Свободи;

Листопад

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.

заходи до Дня вшанування пам’яті жертв голодоморів;

Листопад

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.
обласні змагання зі спортивного орієн-тування «Приз Діда Мороза»;

Листопад-грудень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.
обласний конкурс технічної творчості з виготовлення маке-тів української са-диби «Колиска роду – українська хата»;

Листопад

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.

«Лише тим історія належить, хто за неї бореться й живе» виготовлення дію-чих моделей судно-, авто- та авіатехніки;

Листопад

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.
заходи до відзначення Міжнародного дня інвалідів;

Грудень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.заходи до відзна-чення Міжнародного дня прав людини;

Грудень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.заходи з нагоди новорічних свят та Дня Святого Ми-колая (обласні свята «Діти – дітям», «Різдвяний передз-він», обласна ялинка для дітей-сиріт із сімей-опікунів, но-ворічний бал для лідерів учнівського самоврядування та творчо обдарованої молоді тощо);

Грудень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.навчальні сесії для слухачів Сумського територіального від-ділення Малої ака-демії наук України;

Грудень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.обласна конференція юних краєзнавців «У світі краєзнавчих відкриттів»;

Грудень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.


обласна школа фло-ристики та фітоди-зайну;

Грудень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.
обласний фестиваль «Калейдоскоп талан-тів»;

Грудень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.

обласний етап Чемпіонату України з туристсько-спор-тивних походів се-ред учнівської та студентської молоді;

Грудень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.ІІ етап XVІІІ Міжнародного кон-курсу з української мови імені Петра Яцика та ІІ етап VІІІ Міжнародного мов-но-літературного конкурсу учнівської та студентської мо-лоді імені Тараса Шевченка

Грудень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.2.

Забезпечення участі дітей та учнівської молоді у всеукраїн-ських та між народ-них масових захо-дах, у тому числі спортивних (за ок-ремими планами)

Протягом року

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.

Охоплення 125 дітей інтелектуальними захода-ми, 4,8 тис. дітей творчими конкурсами, 640 дітей спортивними зма-ганнями з метою розвитку їх здібностей і обдарувань


У 18 олімпіадах, 71 інтелектуальному конкурсі взяли участь 952 учні, із них переможцями стали 551 (57,9%), учасниками 76 твор-чих конкурсів стали 1 227 дітей, переможцями – 830 (67,6%).

У 57 спортивних змаганнях узяли участь 573 дитини, із них призерами стали 192 (33,5 %)3.

Призначення імен-них стипендій го-лови Сумської об-ласної державної адміністрації сту-дентам

Лютий, вересень

Департамент ос-віти і науки Сумської облас-ної державної адміністрації

Подопригора М.А.

Відзначення стипендією голови Сумської обласної державної адміністрації 40 учнів загальноосвітніх та 5 учнів професійно-технічних навчальних закладів, 40 студентів вищих навчальних за-кладів І-ІV рівнів акредитації

Розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації від 30.01.2017 № 46-ОД призначено сти-пендії голови Сумської обласної державної адмі-ністрації 45 обдарованим учням – переможцям олімпіад, турнірів, конкурсів, спортивних змагань (39 учням закладів загальної середньої освіти та 6 учням професійно-технічних нав-чальних закладів) у розмірі стипендій, передбачених для студентів закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації, які навчаються на відмінно. Відповідно до розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 12.09.2017 № 519-ОД «Про встановлення у 2017-2018 навчальному році іменних стипендій голови обласної державної адміністрації сту-дентам вищих навчальних закладів області» 40 студентам призначено іменні стипендії. Урочисте вручення стипендій відбулося 27.09.2017 в Сумській об-ласній державній адмініс-трації


Каталог: images -> docs
docs -> Дніпропетровський коледж транспортної інфраструктури
docs -> Методичні рекомендації для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» Херсон 2015
docs -> 2013 загальні положення
docs -> Закон України «Про загальну середню освіту»
docs -> Кінець ХІХ -п. ХХ ст принесли величезну кількість відкриттів І породили ілюзорну віру у всемогутність техніки, що привело до зміни художньої свідомості. Це характерно І для 20-х, 60-х, 80-х років
docs -> Час змін у ядерній енергетиці
docs -> Тема: Урок розвитку комунікативних умінь №
docs -> Програма 2006р предмета "Я і Україна " відводилося 35 годин на рік Навчальна програма 2011 р предмета "
docs -> Рецензенти: н 34


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   28
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка