Звіт про виконання плану роботи Сумської обласної державної адміністрації за 2017 рікСторінка26/28
Дата конвертації20.11.2018
Розмір2.84 Mb.
#65164
ТипЗвіт
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

1.50.2 Ціль: підтримка та популяризація ініціатив, проектів та діяльності інститутів громадянського суспільства.
Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст

заходу


Термін

виконанняВідповідальний

структурний підрозділВідповідальний

заступник голови (керівник апарату)

облдержадміністрації


Очікуваний

результатДосягнення

очікуваного результату
1.

Надання фінансової підтримки на реа-лізацію проектів організацій-пере­можців конкурсу проектів, розроб-лених інститутами громадянського сус-пільства.

Проведення конкур-су проектів, роз-робених інститу-тами громадянсь-кого суспільства (для реалізації про-ектів у 2018 році)ІІ-IV квартал


Управління ін-формаційної ді-яльності та ко-мунікацій з гро-мадськістю Сум-ської обласної державної адмі-ністрації

Живицький Д.О.

Підтримка ініціатив гро-мадськості при реалізації заходів регіональної по-літики: сприяння впровад-женню до 10 актуальних та суспільно-значущих про-ектів організацій-пере­можців конкурсу

Забезпечено реалізацію переможцями конкурсу (9 ГО) 11 проектів, загальна сума фінансування з обласного бюджету 253,2 тис. гривень.

У ІV кварталі проведено конкурс проектів, розроб-лених інститутами гро-мадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка у 2018 році за рахунок коштів обласного бюджету. Визначено пере-можців конкурсу та обсяги фінансової підтримки для реалізації кожного проекту2.

Надання фінансової підтримки громад-ським організаціям інвалідів, ветеранів, громадян, які пос-траждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Протягом року

Управління ін-формаційної ді-яльності та ко-мунікацій з гро-мадськістю Сум-ської обласної державної адмі-ністрації

Живицький Д.О

Забезпечення статутної діяльності громадських організацій інвалідів та ветеранів та їх залучення до реалізації регіональної політики (проведення ними до 30 власних заходів)

Забезпечено фінансування 8 громадських організацій інвалідів і ветеранів, гро-мадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської ката­строфи, відповідно до поданих бухгалтерських документів. Загальна сума коштів фінансової підтрим-ки, виділених з обласного бюджету – 207 тис. гривень

3.

Сприяння інформу-ванню в засобах масової інформації, забезпечення вис-вітлення на веб-сайтах органів влади ефективних прикладів діяль-ності ІГС та їх співпраці з місце-вими органами ви-конавчої влади, органами місцевого самоврядування

Протягом кварталу


Управління ін-формаційної ді-яльності та ко-мунікацій з гро-мадськістю Сум-ської обласної державної адмі-ністрації

Живицький Д.О.

Популяризація діяльності об'єднань громадян. Ак-тивізація громадської участі в процесах взаємодії органів влади та гро­мадськості

У місцевих ЗМІ широко висвітлювалися питання щодо взаємодії та консуль-тування органів влади з інститутами ГС, спільні суспільно-важливі заходи, благодійні та молодіжні акції, зустрічі керівництва Сумської ОДА з громад-ськими активістами з питань налагодження ефектив­ного діалогу і співпраці між владою та громад-ськістю. Щотижнево в ефірі місцевих ТРК, на шпальтах друко­ваних видань подавалося 1-3 сюжети та 2-3 публікації на вищезазначену тематику


1.50.3 Ціль: Проведення публічних та інформаційних заходів щодо реалізації державної та регіональної політики.
Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст

заходу


Термін

виконанняВідповідальний

структурний підрозділВідповідальний

заступник голови (керівник апарату)

облдержадміністрації


Очікуваний

результатДосягнення

очікуваного результату
1.

Організація заходів до Дня Соборності України

Січень

Управління ін-формаційної ді-яльності та ко-мунікацій з гро-мадськістю Сум-ської обласної державної адмі-ністрації

Живицький Д.О.


Проведення 16 загально-обласних заходів з від-значення державних свят, пам’ятних та історичних дат з метою популяризації державницьких та патріо-тичних поглядів серед громадськості, сприяння консолідації українського суспільства

Забезпечено організацію проведення в містах та районах області 16 заходів з відзначення державних свят та пам’ятних дат: під-готовлено та видано відповідні розпорядження голови Сумської ОДА, направлено листи щодо проведення заходів рай-держадміністраціям та ви-конавчим комітетам міських рад, проведено засідання оргкомітетів (наради) щодо проведення загальнооблас-них заходів.

Забезпечено організацію проведення офіційних за-ходів за участю керівництва Сумської ОДА2.

Організація заходів до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав

Лютий

3.

Організація заходів до Дня Героїв Не-бесної Сотні

Лютий

4.

Організація заходів з відзначення річ-ниці від дня на-родження Т.Г.Шев-ченка

Березень

5.

Організація заходів з відзначення Дня пам’яті та прими-рення, 72-річниці Перемоги над на-цизмом у Європі

Травень

6.

Організація заходів до Дня пам’яті жертв політичних репресій

Травень

7.

Організація заходів, присвячених річниці перепохо-вання Т.Г. Шевченка в Україні

Травень

8.

Організація заходів до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні

Червень

9.

Організація заходів з відзначення Дня Конституції України

Червень
10.

Організація заходів до Дня Державного Прапора України та Дня незалежності України

Серпень

11.

Організація заходів до 72-ї річниці завершення Другої світової війни

Вересень

12.

Організація заходів до Дня партизан-ської слави

Вересень

13.

Організація заходів до Дня захисника України

Жовтень

14.

Організація заходів з відзначення 73-ї річниці визволення України від фашис-тських загарбників

Жовтень

15.

Організація заходів до Дня Гідності та Свободи

Листопад

16.

Організація заходів до Дня пам’яті жертв голодоморів

Листопад

17.

Проведення інфор-маційних днів в містах та районах області

Щомісяця

Управління ін-формаційної ді-яльності та ко-мунікацій з гро-мадськістю Сум-ської обласної державної адмі-ністрації

Живицький Д.О.

Проведення в містах та районах області роз’яс­нювальної роботи щодо актуальних правових, еко­номічних, соціальних та інших питань державної та регіональної політики. Врахування позиції на-селення щодо розвитку територій та життєза-безпечення місцевих гро-мад

Організовано проведення 11 інформаційних днів в містах та районах області, зокрема на теми: «Ук-раїнська революція 1917-1921 років як вершина національно-визвольної бо-ротьби у відродженні української нації», «Питання реформування інклюзивної освіти», «Європа – наш спільний дім», «Особливості судової реформи в Україні», «Тарифи на житлово-комунальні послуги, ене-ргоресурси та порядок надання субсидій насе--ленню», «Права і пільги для учасників АТО та членів їх сімей», «Пенсійна реформа: основні положення та нововведення», «Актуальні питання впровадження медичної реформи в Україні, основні кроки», «Державний бюджет України та основні положення місцевих бюд-жетів на 2018 рік»


18.

Проведення інфор-маційно-просвіт-ницьких заходів з інформування гро-мадськості щодо актуальних питань державної та регіо-нальної політики

Щокварталу

Управління ін-формаційної ді-яльності та ко-мунікацій з гро-мадськістю Сум-ської обласної державної адмі-ністрації

Живицький Д.О.

Проведення в містах та районах області роз’яс­нювальної роботи щодо актуальних правових, еко­номічних, соціальних та інших питань державної та регіональної політики. Врахування позиції на-селення щодо розвитку територій та життєза-безпечення місцевих гро-мад

У містах та районах області проведено заходи інфор-маційно-просвітницьких кампаній, зокрема, з тематики: «Крим – це Україна», до Дня Собо-рності України та Дня Героїв Небесної Сотні, «1944 Вкрадене дитинство», «Без віз», до Дня пам’яті та примирення і 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, до відзначення 26-ї річниці незалежності України, «Інклюзивна освіта», «Під захистом українських вій-ськових», «Я маю право», з нагоди відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років, з впровадження медичної ре­форми в Україні. У рамках кампаній розміщено та розповсюджено в містах та районах області близько 900 постерів на білбордах та сітілайтах, більше 2100 примірників.

За участю науковців, краєзнавців, представників громадсько-політичних об’єднань громадян про-ведено засідання у форматі «круглого столу», інші заходи з питань історії держави та українського державотворення, зокрема, з нагоди 100-річчя подій Української революції 1917-1920 років, 85-х роковин Голодомору 1932-1933 років, 80-х роковин Великого терору – масових політичних репресій 1937-1938 років, презентовано виставки «Люди Свободи», «Спротив Геноциду»
1.51 Напрямок діяльності: забезпечення доступу до публічної інформації.
1.51.1 Ціль: спрощення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.
Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст

заходу


Термін

виконанняВідповідальний

структурний підрозділВідповідальний

заступник голови (керівник апарату)

облдержадміністрації


Очікуваний

результатДосягнення

очікуваного результату
1.

Практичне заняття з відповідальними працівниками за доступ до публічної інформації струк­турних підрозділів Сумської обласної державної адмініс-трації

Щокварталу

Управління ін-формаційної ді-яльності та ко-мунікацій з гро-мадськістю Сум-ської обласної державної адмі-ністрації

Живицький Д.О.

Отримання практичних навичок у сфері за без­печення доступу до публічної інформації від­повідальними працівни-ками 19 структурних підрозділів Сумської об-ласної державної адмі-ністрації

Проведено щоквартальні навчання у рамках тема-тичного постійно діючого семінару «Відкритість та прозорість органів влади в контексті законодавства про доступ до публічної інфор-мації»

2.

Навчання з праців-никами структурних підрозділів Сумської обласної державної адміністрації щодо за безпечення опри-люднення публічної інформації на Єди-ному веб-порталі відкритих даних та офіційному веб-сайті Сумської обласної державної адміністрації

I квартал

Управління ін-формаційної ді-яльності та ко-мунікацій з гро-мадськістю Сум-ської обласної державної адмі-ністрації

Живицький Д.О.

Реєстрація структурних підрозділів Сумської об-ласної державної адмі­ністрації на Єдиному порталі відкритих даних та оприлюднення наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних

Усі структурні підрозділи Сумської обласної дер­жавної адміністрації зареєс-трувались та оприлюд-нюють належну інформацію (набори даних) на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

На офіційному веб-сайті Сумської обласної дер­жавної адміністрації ство­рено веб-рубрику «Набори даних, які підлягають опри­людненню у формі від­критих даних», де розмі-щуться та оновлюється пу-блічна інформація3.

Моніторинг опри-люднення на офі-ційному веб-порталі місцевих органів виконавчої влади Сумської області інформації про діяльність районних державних адмініс-трацій, структурних підрозділів Сумської обласної державної адміністрації та її апарату відповідно до чинного зако-нодавства

Протягом року

Управління ін-формаційної ді-яльності та ко-мунікацій з гро-мадськістю Сум-ської обласної державної адмі-ністрації

Живицький Д.О.

Рейтинг веб-сайтів район-них державних адмі­ністрацій, веб-розділів структурних підрозділів Сумської обласної держав­ної адміністрації щодо за безпечення прозорості та відкритості діяльності влади.

Виправлення порушень, виявлених під час моніторингуПроведено щоквартальні моніторинги щодо опри-люднення публічної ін-формації відповідно до чинного законодавства.

Недоліки та зауваження, опрацьовано під час підсумкового семінар-навчання 15.12.2017
1.52 Напрямок діяльності: управління архівною справою та діловодством (пункт 18 статті 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»).


   1. Ціль: забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду України.


Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст

заходу


Термін

виконанняВідповідальний

структурний

підрозділ


Відповідальний

заступник голови

(керівник апарату)

облдержадміністраціїОчікуваний

результатДосягнення

очікуваного результату1.

Реставрація та ре-монт документів з паперовою основою

Протягом року

Державний архів Сумської області


Живицький Д.О.

Забезпечення фізичного збереження документів Національного архівного фонду.

Реставрація 2560 аркушів документів; ремонт 55556 аркушівВідреставровано 2744 ар-кушів документів, прове-дено ремонт 57778 арк. документів

2.

Оправлення та під-шивка документів

Протягом року

Державний архів Сумської області


Живицький Д.О.

Забезпечення фізичного збереження документів Національного архівного фонду. Оправлення та підшивка 1672 одиниці зберігання

Замінені обкладинки та підшито 1756 справ, які зберігаються в архіві

3.

Консерваційно-профілактичне об-роблення: стра- хового фонду, фо-тодокументів, відео-документів

Протягом

року


Державний архів Сумської області


Живицький Д.О.

Забезпечення фізичного збереження документів Національного архівного фонду

Проведено консерва-ційно-профілактичне оброблення: страхо-вого фонду 60 од. зберігання; фотодоку-ментів 2250 од. зберігання; відеодокументів 69 од. зб.

4.

Забезпечення попов-нення Національного архівного фонду України

Протягом року

Державний архів Сумської області


Живицький Д.О.

Приймання на державне зберігання документів Національного архівного фонду 2600 справ уп-равліньської документації;

114 справ особового походження; 60 од. обліку фотодокументівНа державне зберігання прийнято 5525 справ управ-лінської документації та 120 справ особового поход-ження на паперовій основі, 60 од. обліку фотодо-кументів

5.

Картонування доку-ментів Національ-ного архівного фон-ду

Протягом

року


Державний архів Сумської області


Живицький Д.О.

Забезпечення фізичного збереження документів Національного архівного фонду: картонування документів - 2700 од. зберігання

Розміщено 5653 справи у нових картонажах

6.

Забезпечення досто-вірних відомостей кількісного та якіс-ного складу архівних фондів

Протягом

року


Державний архів Сумської області


Живицький Д.О.

Перевіряння наявності, стану та руху документів НАФ 58920 одиниць зберігання

Перевірено 59595 од. зб. документів Національного архівного фонду

7.

Виявлення унікаль-них документів у фондах особового походження

3 квартал

2017 рокуДержавний архів Сумської області


Живицький Д.О.

Поповнення реєстру Національного культур-ного надбання. Перегляд 460 одиниць зберігання

Переглянуто 459 справ

8.

Страхування уніка-льних документів

Вересень

2017 рокуДержавний архів Сумської області


Живицький Д.О.

Захист від повної втрати 2 унікальних документів

Укладено договір серії УБ № 1228699 від 02.11.2017  з ПАТ Національна акціо-нерна страхова компанія «Оранта» зі страхування 2 унікальних документів

9.

Ведення реєстру фондів на базі аркушів фондів

Протягом

року


Державний архів Сумської області


Живицький Д.О.

Забезпечення відомостей про кількісний та якісний склад архівних фондів

До реєстру внесено зміни по 51 фонду

10.

Внесення даних до «Відомостей про зміни у складі та обсязі фондів»

1 квартал

2017 р.


Державний архів Сумської області


Живицький Д.О.

Забезпечення достовірних відомостей про склад та обсяг 70 фондів архіву

Внесено зміни по 63 фондах

11.

Проведення зовніш-нього утеплення фасадів будинків архіву

Протягом

року


Державний архів Сумської області


Живицький Д.О.

Забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду

Рішенням сесії Сумської обласної ради від 28.04.2017 «Про внесення змін до рішення Сумської обласної ради від 22.12.2016 «Про обласний бюджет Сумської обласної ради на 2017 рік» виділено 2 000 тис. грн. як субвенція з місцевого бюджету державному бюд-жету на утеплення фасадів та покрівлі архівосховищ, реко-нструкцію системи кондиціювання і вентиляції повітря в архівосховищах по вул. Садова, 49.

Роботи з утеплення фасадів не проводилися12.

Встановлення ав-томатичної системи пожежогасіння у сховищах

Протягом

року


Державний архів Сумської області


Живицький Д.О.

Забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду

Через відсутність фінансу-вання роботи не прово-дилися

13.

Встановлення сис-теми кондиціювання повітря

Протягом

року


Державний архів Сумської області


Живицький Д.О.

Забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду

Розпочато демонтаж старої системи кондиціювання та вентиляції повітря в архівосховищах по вул. Садова, 49

14.

Контроль за тем-пературно-вологіс-ним режимом збе-рігання документів, протипожежним станом архівосхо-вищ

Протягом

року


Державний архів Сумської області


Живицький Д.О.

Забезпечення достовірних відомостей про темпе-ратурно-вологісний режим, стан засобів пожежога-сіння, охоронної та протипожежної сигналіза-ції

Систематично здійснюв-алися спостереження за температурно-вологісним режимом та протипожеж-ним станом архівосховищ
   1. Каталог: images -> docs
    docs -> Дніпропетровський коледж транспортної інфраструктури
    docs -> Методичні рекомендації для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» Херсон 2015
    docs -> 2013 загальні положення
    docs -> Закон України «Про загальну середню освіту»
    docs -> Кінець ХІХ -п. ХХ ст принесли величезну кількість відкриттів І породили ілюзорну віру у всемогутність техніки, що привело до зміни художньої свідомості. Це характерно І для 20-х, 60-х, 80-х років
    docs -> Час змін у ядерній енергетиці
    docs -> Тема: Урок розвитку комунікативних умінь №
    docs -> Програма 2006р предмета "Я і Україна " відводилося 35 годин на рік Навчальна програма 2011 р предмета "
    docs -> Рецензенти: н 34


    Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка